• mmakovy

Úplná funkce řízení lidské společnosti

Vážení přátelé, předkládám vám 2. část článku o Plné funkci řízení, převzatého ze Slovanské košile.


Jelikož každá společnost je nějakým způsobem samořízena nebo je řízena zvnějšku, pak v jejím životě se plná funkce řízení uskutečňuje některým specifickým způsobem (to znamená, v různých společnostech může být uskutečňována odlišně).


Nicméně pokud chceme dát úplnou funkci řízení do souvislosti se západním společenským systémem „rozdělení moci