• mmakovy

Úplná funkce řízení lidské společnosti

Vážení přátelé, předkládám vám 2. část článku o Plné funkci řízení, převzatého ze Slovanské košile.


Jelikož každá společnost je nějakým způsobem samořízena nebo je řízena zvnějšku, pak v jejím životě se plná funkce řízení uskutečňuje některým specifickým způsobem (to znamená, v různých společnostech může být uskutečňována odlišně).


Nicméně pokud chceme dát úplnou funkci řízení do souvislosti se západním společenským systémem „rozdělení moci/vlády“, zahrnujícím v sobě moc zákonodárnou (tvořící zákonodárný základ řízení ve všech oblastech života společnosti), moc výkonou (v ideálním případě soudní řízení společnosti na základě zákonů v souladu s principem „co není zakázáno zákonem, je dovoleno“), moc soudní (hlídá dodržování zákonů ve všech oblastech života společnosti a zabraňuje jejich porušování fyzickými nebo právními osobami), a žádná z těchto specializovaných mocí nezasahuje do práce jiné, což vysvětluje následující:


· na profesionálním základě ve státním systému, založeném na systému rozdělení pravomocí ve výše popsané formě, se moc uskutečňuje pouze od 5. etapy (s výjimkou fáze zavedení řízení do života) – po 7. etapu úplné řídící funkce;


· a to v tom, jak jsou realizovány etapy 1. – 4. plné funkce řízení, a také zavedení koncepce řízení do života (v souvislosti k 5. etapě plné funkce) v procesu samořízení společnosti při budování státu/státnosti na základě principu “rozdělení moci“ jak je popsáno výše, západní „teorie státu a práva“, zavedená po roce 1991 v Rusku, vůbec neřekne o prvních čtyřech bodech, především proto, že neví nic o úplné funkci řízení.


V plné míře řídí lidskou společnosti pomocí úplné funkce řízení pouze konceptu