• Konceptuál CZ

Šašichin a mladý Jefimov zakázali kurz DVTŘ v praxi

Vážení přátelé Jevgenij Šašichin a Vasilij Jefimov, syn Viktora Aleksejeviče Jefimova, známého propagátora Koncepce obecné bezpečnosti, autora mnoha videí, podnikatele, v současné době nespravedlivě odsouzeného na 5 let vězení, zakázali kurz DVTŘ v praxi.


Z toho důvodu Konceptuál CZ přijímá tyto opatření:

1. ruší se kurz DVTŘ v praxi,

2. ze stránek www.konceptuálcz.cz se odstraňují jakékoliv odkazy na oba výše uvedené pány a jejich kurz, který zde z výše uvedených důvodů nemohu jmenovat.


Informace je jako voda, vždy si najde cestu.


Níže najdete přepis konverzace mezi mnou a Vasilijem Jefimovem v češtině a úplně dole je pak to samé v ruštině.


24 ноября


Милан 19:00


Vážený Jevgenij a vážený Vasilij, na jaře tohoto roku jsem se účastnil vašeho kurzu DOTUPRACTIC, ze kterého jsem si odnesl mnoho znalostí. Tyto, díky vám, získané znalosti jsem se rozhodl nehermetizovat, ale naopak se o tyto znalosti podělit s druhými lidmi a tak spolu s kolegy jsme vytvořili kurz podle vaší metodiky, který budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách. Prosím, zde se podívejte: www.konceptualcz.cz

V případě, že by jste měli nějaké výhrady k mému konání, případně by jste se domnívali, že například použití vašich fotografií či jiným údajů je nepatřičné, neváhejte mne kontaktovat, zařídím sjednání nápravy. S úctou Milan Makový


25 ноября


Василий 1:07


Milý Milan. Dokonale rozumíme vaší touze přinášet lidem znalosti a samozřejmě nám lichotí, že jste očividně velmi ocenili naši práci s Evgeny Yuryevichem. To, co jste se rozhodli udělat, však zcela omezuje celou komerční složku projektu DOTOPRAKTIK, který jsme organizovali, a skromný příjem, ze kterého nyní můžeme v budoucnu tento projekt rozvíjet. Nyní nechám téma právní odpovědnosti a autorských práv „mimo závorky“ této konverzace. Doufám, že chápete, že pokud zveřejníte celý text své synopse v otevřeném přístupu v češtině, pak se za 2 kliknutí pomocí překladače google tento text stane ruským a každý, kdo chce, se s ním může seznámit - a to je v naprostém rozporu s našimi zájmy s Evgeny Yuryevichem a ve velmi blízké budoucnosti vás jednoduše donutí uzavřít projekt DOTUPRAKTIK svou lehkou rukou. Chcete „sdílet znalosti“ - to je chvályhodné, ale pojďme lépe, Evgeny Yuryevich a já sdílíme naše znalosti a osvědčené postupy v této fázi vývoje projektu sami. Svým vlastním jménem a jménem Jevgenije Jurijeviče vás žádám, abyste odstranili materiály kurzu DOTOPRAKTIK z otevřeného přístupu. Doufám, že pochopíte.


26 ноября


Василий 13:26

·

Upřesněte, kdy budete moci z webu odstranit materiály kurzu DOTOPRAKTIK?Василий 16:16

·

Milane?
Василий 16:59

·

Rozumím správně, že jste se rozhodli náš požadavek ignorovat? Nevidím dynamiku na webu, nereagujete na zprávy. Musím rozhodnout o další strategii v této otázce.
Милан 19:08


Vážený Vasilij Viktorovič! Vy máte naprostou pravdu. Na možnost, že by jste vlivem našeho kurzu mohli přijít o peníze ze strany ruských zájemců, jsme vůbec nepomysleli. Nenapadlo nás, že by nějaký ruský zájemce o kurz Dotupraktic mohl hledat ekvivalent na českých stránkách.

Chtěli jsme se v první řadě zachovat se čestně, a proto jsme na titulní stranu uvedli vaše jména a fota. Mějte na mysli, že jsme také mohli náš kurz vydávat a vás o tom vůbec neinformovat.

V druhé řadě jsme mysleli na reklamu pro váš kurz Dotupraktic, protože jsem přesvědčen, že více lidem v České republice nebude náš kurz dostačující a přihlásí se na váš placený kurz Dotupraktic.

A v neposlední řadě, to musím přiznat, jsme měli na mysli vylepšení ruského obrazu u našich českých spoluobčanů, protože jak asi víte, tento obraz je od srpna roku 1968 velmi špatný. Tedy chtěli jsme zlepšit vztahy mezi Rusi a Čechy.

Aby jsme zabránili případným sporům, odebrali jsme z textu 1. lekce kurzu DVTŘ v praxi veškerá spojení na vás osobně i na kurz Dotupraktic. Novou verzi si můžete prohlédnout zde: https://www.konceptualcz.cz/kopie-1-lekce-supersyst%C3%A9my-verze-2

Věříme, že naše opatření jsou zcela dostačující k tomu, aby zabránili rusky mluvícím občanům spojovat jakkoliv náš kurz DVTŘ v praxi s vaším kurzem Dotupraktic. Kdyby přece jenom se vám zdáli naše opatření nedostatečné, napište zcela konkrétně, co si přejete změnit nebo odebrat. Děkujeme za pochopení.Василий 19:52

·

Milý Milan, nyní vše vypadá, jako by materiál, odkaz, který jste zveřejnili, napsali autoři stránky www.konceptualcz.cz , což není pravda, protože tak či onak zveřejňujete materiály a vývoj autorů kurzu DOTOPRAKTIK, přestože o tom nic není slova. Rád bych vás upozornil na skutečnost, že kurz DOTOPRAKTIK je komerční produkt. Materiály kurzu DOTOPRAKTIK mohou distribuovat pouze jeho autoři. Distribucí materiálů kurzu DOTOPRAKTIK bez souhlasu autorů porušujete práva autorů komerčního kurzu. Po celém světě se tomu, co děláte, říká pirátství a odpovědnost za tyto činy v Evropské unii je také docela přísná. Když jste zaplatili za kurz DOTUPRAKTIK, automaticky jste souhlasili s nabídkovou smlouvou, ve které je vše podrobně vysvětleno (https://dotupractic.ru/page9939264.html ). Pokud si přejete propagovat koncepční materiály – propagujte pro boha, v autorských právech k dílům VPSSSR je napsáno, že to lze provést. Ale DOTUPRAKTIK není VPSSSR, je to komerční produkt s velmi specifickým autorstvím a autorskými právy, což neznamená takové formy propagace v žádné zemi v jiném jazyce. Pokud byste tyto materiály zveřejnili, aniž byste nás o tom informovali, bylo by to dříve či později odhaleno a téma právní odpovědnosti by se stalo velmi akutním. Ale teď, protože jste nás o tom informovali hned na začátku, věříme, že je možné se na všem dohodnout bez extrémních scénářů. Evgeny Yuryevich a považuji za kategoricky nepřijatelné publikovat JAKÉKOLI materiály kurzu DOT-PRACTIC v jakémkoli jazyce na jakémkoli webu bez našeho souhlasu a požádat vás, abyste úplně odstranili všechny materiály, které jste z kurzu DOT-PRACTIC odebrali.


· Публичная офертаdotupractic.ru

(ред.)


27 ноября


Милан 19:10


Vážený Vasilij Viktorovič! Váš požadavek je velice obecný, napište zcela konkrétně, které materiály žádáte odebrat.

28 ноября


Василий 12:39

·

Milan, máš pocit „podivnosti“ tohoto podniku? Další citát: „Díky vám jsem se rozhodl neskonsolidovat získané znalosti, ale sdílet je s ostatními lidmi“ ... vážně? Upevňování znalostí je zjevně příliš nudné? Soudě podle vašich poznámek se vám nepodařilo pochopit podstatu kurzu DOTAPRACTIC. Nakonec ... „Nechci se učit, ale jsem připraven učit“ ... tak co? Velmi „koncepčně“ ... prostě žádná slova. Nechápu, co někoho chcete naučit, pokud jste se sami nic nenaučili! Každá vaše publikace s odkazem na náš kurz nebo jakýmkoli jiným způsobem spojená s naším jménem „DOTUPRAKTIK“ jednoduše diskredituje náš vývoj, protože ve skutečnosti s nimi nemá nic společného. A pro mě je záhadou, které nerozumíte slovy „jakýkoli materiál kurzu DOTOPRAKTIK“. Žádám vás, abyste ze svého webu odstranili vše, co souvisí s kurzem DOTUPACTIC a vše, co si z něj bylo vypůjčeno. Pokud chcete psát o DOTA - proboha, ale udělejte to svými vlastními slovy, nakreslete si vlastní diagramy, vymyslete kurz ze své vlastní hlavy a nekopírujte vývoj našeho a Evgeny Yuryevicha pod karbonovou kopií. (ред.)
29 ноября


Милан 16:13


Vážený Vasilij Viktorovič! My pořádáme absolutně otevřený kurz pro každého. Každý, kdo zavítá na naše stránky, může získávat informace dle své libovůle a zcela zdarma, to je naše zásada. Toto zdůrazňuji, zcela zdarma, přesně v souladu s Koncepcí obecné bezpečnosti. Autorská práva, na která se odvoláváte, jsou přežitkem Biblické koncepce a osobně se divím, že syn jednoho z největších propagátorů koncepce obecné bezpečnosti se na tento instrument odvolává.

Na svých placených drahých kursech pěstujete novou elitu, a jestli nerozumíte, o čem píšu, čtěte Mrtvou vodu. To bylo zaprvé.


Za druhé. Níže uvádím citaci z vaší Nabídky, kterou jsem uviděl poprvé až nyní, když jste mi na ní upozornil.


2.1.5. Přístup k záznamům a dalším materiálům kurzu je poskytován pouze pro osobní prohlížení a v případě, že jsou jakékoli informace z kurzu šířeny třetím stranám, je poskytována pokuta 500 000 rublů.


Kdybych věděl, že informace získané na vašem kurzu nemohu sdělit ani své manželce natož svým dětem, nikdy bych se do vašeho kurzu nepřihlásil, protože by mne odradila nečestnost vašeho projektu. Je to podobné, jako kdybych v obchodě koupil dvě housky a obchodník by mi zakazoval, podělit se s hladovějícím.


Co se týká informací, získaných na Vašem kurzu, jsem toho názoru, že jsem ty informace od vás odkoupil. Takový byl princip obchodu, já vám peníze, vy mně informace. Rozumíte tomu principu? A nyní, ty informace, které jsem já od vás odkoupil, já normálně používám. Nevím, jestli mi dobře rozumíte, ale od té chvíle, kdy jste mi informace prodali, už nejsou jenom vaše, ale jsou i všech účastníků vašich kurzů, protože ti si za tyto informace zaplatili. A čím více kurzů vy budete pořádat, tím více se bude rozšiřovat okruh „majitelů“ „vašich“ informací. To jen na vysvětlenou.


A za třetí. My dobře chápeme Vaší finanční situaci, kdy se za pomoci uzavřeného placeného kurzu a za pomoci informací, které jste dosud v životě získali, snažíte pomoci vašemu otci, váženému Viktoru Alexejevičovi Jefimovi splatit závazek 30 milionů rublů, ke kterému byl odsouzen. Váš cíl je dobrý, je správný, ale také cesta, kterou toho cíle hodláte dosahovat, musí být správná. Dobrý cíl světí správné prostředky. Vy jdete cestou, kdy druhým vyhrožujete pokutami a soudím řízením, respektive mimosoudním, přičemž se odvoláváte na svou Nabídku, kterou já, jako absolvent kurzu nyní vidím poprvé. Proč se o podmínce, že absolvent vašeho kurzu nesmí předávat informace, získané na vašem kurzu nikde ve svých propagačních materiálech nezmiňujete? Proč máte smlouvu schovanou v jakési nabídce, aby jí bylo snadné přehlédnout? V České republice se takovému jednání říká podvod.


Osobně se domnívám, že náš záměr, pořádat kurz podobný vašemu, nemůže nijakým způsobem omezit váš ekonomický záměr.


Vasilij Viktorovič, dovedete si představit, že když oznámíme zrušení kurzu, budeme muset také oznámit důvody? Náš kurz se stal během krátké doby velice populární a vzhledem k tomu, že je zcela zdarma, tak si dovolím tvrdit, že již nyní máme více studentů, nežli vy za celou dobu. Proto i případné zrušení kurzu by vyvolalo značnou vlnu nevole. A všechna ta nevole by směřovala nejen proti Vám, nejen proti Jevgenii Jurevičovi, ale zejména proti vašemu otci, váženému Viktoru Alexejevičovi a to prostě dopustit nemohu.


Viktor Alexejevič Jefimov je v českém i ruském konceptuálním prostoru vysoce vážen a spolu s Veličkem Michailem Viktorovičem a Zaznobinem Vladimírem Michajlovičem jsou bráni jako tři hlavní tváře KOB, něco jako 3 mušketýři.


Kromě toho, trestní kauza vašeho otce je též velice pozorně sledována. V případě, že bych zveřejnil, že syn Viktora Alexejeviče zakázal pokračování kurzu DVTŘ v praxi z finančních důvodů, obávám se, že by váženost Viktora Alexejeviče výrazně poklesla a určitě by se začaly ozývat hlasy, a to jak v českém konceptuálním prostoru, tak i ruském konceptuálním prostoru, že jablko nepadlo daleko od stromu. A o tom, jak by tato zpráva poškodila samotnou KOB, ani nemluvím.


Z výše uvedených důvodů Vás vážený Vasilij Viktorovič žádám, aby jste přehodnotil svůj požadavek na zrušení našeho kurzu. Pokusme se společně najít řešení a vycházejme z toho, že kurz zrušit nelze. My můžeme kurz přejmenovat, můžeme odebrat vaše fota a spojení na Dotupraktik, můžeme udělat ještě nějaká opatření, ale kurz zrušit nemůžeme.


Prosím, navrhněte konstruktivní řešení.


Přeloženo pomocí Yandex překladatel.Новые сообщения


Василий 23:57

·

Miláne, autorská práva, o kterých mluvím, jsou dnes realitou chráněnou zákonem po celém světě a porušení autorských práv znamená velmi konkrétní odpovědnost. Pokud žijete v nějakém vlastním smyšleném světě, je to vaše volba a vaše právo, ale to vás nezbavuje odpovědnosti společnosti, ve které žijete. To je první věc.

Smlouva o veřejné nabídce je zveřejněna na webových stránkách dotupractic.ru a její text je k dispozici na každé z jejích stránek. Skutečnost, že jste si tuto smlouvu nepřečetli, že nejste zmateni, za jakých podmínek vám byl umožněn přístup ke kurzu - je to vaše volba a vaše odpovědnost. Navíc i v příručce s pokyny máme speciální odstavec, ve kterém znovu opakujeme informace týkající se autorských práv. Pokud sledujete tento kurz se svou ženou, svými dětmi, přáteli a ve svém rodinném kruhu nebo kruhu přátel, budete spolu něco diskutovat - v tomto případě na vás nejsou žádné stížnosti. Ale v tom okamžiku, kdy materiály placeného kurzu, na rozdíl od zákazu držitelů autorských práv k tomuto informačnímu produktu, zveřejníte na veřejném prostranství na svém webu, začnete velmi vážně porušovat zákon a ten či onen způsobí odplatu, jak podle autorských práv KOB - od vyšších mocností, a v legální rovině, v souladu s právními předpisy Ruské federace a dalších zemí. Vyvoláte nesmírně zábavnou metaforu, zjevně vy sami plně nerozumíte jejímu významu a říkáte, že chcete „sdílet hlad s hladem“. Takže, Miláne, pokud chceš hladové nakrmit „buchtou“, postav si vlastní pekárnu, upeč si v ní vlastní buchtu podle vlastního receptu a dělej si s touto buchtou, co chceš. Nyní jste okradli pekárnu a myslíte si, že pekař, kterého jste okradli, nebude hájit jeho práva a jeho zájmy v policii a u soudu. Věřte mi - bude! A to zdaleka nebude kvůli penězům, ale kvůli tomu, že ne každý je připraven snášet podvody, podvody a loupeže za bílého dne. A teď překládám z jazyka metafor do jazyka, kterému doufám rozumíte alespoň čtyřikrát. Já a Evgeniy Yurievich - ZAKAZUJEME vám a komukoli jinému používání materiálů kurzu DOTUPACTIC, schémat kurzu DOTUPACTIC k jejich publikování a distribuci ve veřejném prostoru jakýmikoli prostředky a prostředky, včetně jejich zveřejnění na vašem webu www.konceptualcz.cz Pokud chcete šířit informace o DVTŘ, o používání DVTŘ, můžete napsat VÁŠ kurz, ve kterém se můžete samozřejmě spolehnout na materiály kurzu DVTŘ PRACTICE (co byste mu mohli porozumět), protože samozřejmě víte, že byli schopni se učit - nyní své znalosti a znalosti můžete použít a použít jakýmkoli způsobem chcete. V rámci SVÉHO kurzu můžete nakreslit libovolná schémata, která se vám líbí, pojmenovat lekce, které se vám líbí, vyplnit tyto lekce jakýmkoli materiálem, který se vám líbí. A to žádným způsobem neporuší naše autorská práva s Evgeny Yuryevichem, pokud opravdu napíšete SVŮJ kurz, a neukradnete náš. Pokud jste si ale mysleli, že můžete zkopírovat kurz DOTOPRAKTIK pod karbonovou kopii a přeložit jej do jiného jazyka a zveřejnit jej ve veřejné doméně, pak chci ještě jednou zopakovat - tato akce hrubě porušuje naše práva a já nejsem osoba, která by nad tím zavírala oči a ne dá případu šanci. Všechny vaše problémy spojené s nepublikováním materiálů kurzu, který jste ukradli, jsou vaše problémy, které jste si nezávisle na sobě uspořádali, když jste zahájili tuto práci, aniž byste se nás zeptali, zda bychom byli proti. Upozorňujeme vás na skutečnost, že krádež kurzu byla provedena z vašeho účtu, kurz jste zaplatili ze své bankovní karty, IP adresy, ze kterých jste kurz sledovali, jsou zaznamenány v našem systému, nároky v případě soudního řízení budou osobně proti vám a odpovědnost za krádež materiálů kurzu a porušení našich osobně ponesete autorská práva. A tomu všemu se lze vyhnout, pokud si vytvoříte VÁŠ kurz, budete psát lekce SVÝM VLASTNÍM slovem, nakreslíte VÁŠ diagramy, uděláte VAŠE ilustrace pro lekce, nazvěte tento kurz VLASTNÍM jménem. Toto je druhý.

A třetí věc. Než se mi vyhrožujete, než tam budete mluvit o vývoji KOB, jablek a jabloní a všeho, co jste popsali pod „třetím odstavcem“, uvědomte si, že toto je napsáno osobou, která se snaží ospravedlnit svou krádež spekulativními „dobrými úmysly“, že my všichni víme, kde je cesta zpevněná. Projekt DOTUPRAKTIK je nyní ve fázi vývoje. S Evgeny Yuryevichem dodnes dokončujeme jak lekce kurzu DOTOPRAKTIK, tak lekce kurzu DOTUMASTER. Plány již jasně chápou alespoň dva další kurzy, které lidem pomohou najít jejich účel, kariérní poradenství, výchovu dětí a harmonizaci rodinných vztahů. A veškerá tato budoucí práce bude možná, pouze pokud bude projekt DOTOPRAKTIK pro Jevgenije Jurijeviče a mě finančně opodstatněný. V opačném případě se budeme zabývat dalšími záležitostmi a Z NAŠÍ STRANY NENÍ vůbec VÝVOJ, ani DVTŘ, ani KOB, vůbec nic, protože on a já potřebujeme krmit rodinu a děti. Nemáme žádné sponzory, nedostáváme žádné granty. Zároveň pro ty, kteří to skutečně potřebují, mají požadavek a připravenost, ale existují finanční omezení, poskytujeme výrazné slevy a mnoho lidí má možnost absolvovat kurz za výrazně nižší cenu. Chci tedy shrnout tuto zprávu s mým postavením a postojem k současné situaci. Osobně mě velmi zajímá vývoj projektu DOTOPRAKTIK, protože mě zajímá, inspiruje, věřím v tento projekt, vidím, že náš vývoj opravdu pomáhá lidem vážně, vidím výsledky studentů, kteří investují do práce sami se sebou, dělají si domácí úkoly úkoly a prožít kurz mocnou vnitřní transformací, která změní jejich životy (nerozumíte tomu, protože jste kurz brali na lehkou váhu a k poznámkám a úkolům k domácím úkolům není co komentovat, pravděpodobně si to uvědomíte o nic horší než já). V této fázi vývoje tohoto projektu nevidím žádný jiný způsob, jak zpeněžit naši práci, kromě toho, který se nyní používá - ve formě školného. Bez monetizace kurzu DOTUPRAKTIK nebude probíhat žádný projektový rozvoj ani jiné kurzy. A proto ZVLÁŠTNĚ do posledního boje proti jakémukoli porušení našich autorských práv, mimo jiné proto, že vaše „bezplatné převyprávění“, byť v těsné blízkosti textu, bude kromě ekonomických škod, které narušují stabilitu naší práce, také diskreditovat naše pracovat podle jeho obsahu.


Přeloženo pomocí Yandex překladatel.24 ноября


Милан 19:00

· Уважаемый Евгений и уважаемый Василий! Весной этого года я участвовал в вашем курсе DOTUPRACTIC, из которого я получил много знаний. Благодаря вам я решил не закреплять полученные знания, а наоборот поделиться этими знаниями с другими людьми, поэтому вместе с моими коллегами мы создали курс по вашей методике, который постепенно будем публиковать на нашем сайте. См. Здесь: https://www.konceptualcz.cz/dvtr-v-praxi-1-supersyste.. В случае, если у вас есть какие-либо оговорки в отношении моих действий, или если вы считаете, что, например, использование ваших фотографий или других данных неуместно, не стесняйтесь обращаться ко мне, я приму меры. С уважением, Милан Макови25 ноября


Василий 1:07

·

Уважаемый Милан. Мы прекрасно понимаем Ваше стремление нести людям знания и конечно же нам лестно, что Вы, судя по всему, высоко оценили наши с Евгением Юрьевичем наработки. Однако, то что Вы решили делать, на корню подрубает всю коммерческую составляющую проекта ДОТУПРАКТИК, который мы организовали, и скромные доходы с которого нам сейчас позволяют заниматься развитием этого проекта в дальнейшем. Тему юридической ответственности и авторских прав я сейчас оставлю "за скобками" данной беседы. Я надеюсь Вы понимаете, что если весь текст своего конспекта вы опубликуете в открытом доступе на чешском языке, то в 2 клика через гугл-переводчик этот текст станет русским и любой желающий с ним сможет ознакомиться - и это совершенно точно противоречит нашим с Евгением Юрьевичем интересам и в самом ближайшем будущем просто вынудит закрыть проект ДОТУПРАКТИК с Вашей лёгкой руки. Вы хотите "поделиться знаниями" - это похвально, но давайте лучше мы с Евгением Юрьевичем самостоятельно будем делиться нашими знаниями и наработками на данном этапе развития проекта. Я от своего лица и от лица Евгения Юрьевича прошу убрать из открытого доступа материалы курса ДОТУПРАКТИК. Надеюсь на понимание. (ред.)


26 ноября


Василий 13:26

·

Уточните пожалуйста, когда сможете убрать материалы курса ДОТУПРАКТИК с сайта?


Василий 16:16

·

Милан?


Василий 16:59

·

Правильно ли я понимаю, что Вы решили игнорировать нашу просьбу? Динамики по сайту я не вижу, на сообщения Вы не отвечаете. Мне надо определиться с дальнейшей стратегией по данному вопросу.


Милан 19:08

· Уважаемый Василий Викторович! Вы абсолютно прав. Мы никогда не задумывались о том, что из-за нашего курса вы можете потерять деньги от российских участников. Нам никогда не приходило в голову, что русский, интересующийся курсом дотупрактик, мог поискать аналог на чешском сайте. Прежде всего, мы хотели быть честными, поэтому разместили ваши имена и фотографии на первой странице. Имейте в виду, что мы также смогли опубликовать наш курс и вообще не информировать вас об этом. Во-вторых, мы думали о рекламе вашего курса дотупрактик, потому что я убеждён, что большему количеству людей в Чешской Республике не хватит нашего курса и они подпишутся на ваш платный курс дотупрактик. И наконец, что не менее важно, я должен признать, что мы имели в виду улучшение российского имиджа наших чешских сограждан, потому что, как вы, наверное, знаете, этот имидж был очень плохим с августа 1968 года. Поэтому мы хотели улучшить отношения между русскими и чехами. Чтобы избежать возможных споров, мы удалили из текста 1-го урока курса DVTŘ на практике все, что связано с вами лично и с курсом Dotupraktic. Вы можете увидеть новую версию здесь: https://www.konceptualcz.cz/kopie-1-lekce-supersyst.. Мы считаем, что наших мер вполне достаточно, чтобы русскоязычные граждане не связали наш курс DVTŘ на практике с вашим курсом Dotupraktic. Если вы по-прежнему находите наши меры недостаточными, напишите конкретно, что вы хотите изменить или удалить. Спасибо за понимание.Василий 19:52

·

Уважаемый Милан, сейчас всё выглядит так, будто материал, ссылку на который Вы разместили, написан авторами сайта www.konceptualcz.cz что не является правдой, поскольку публикуете вы так или иначе материалы и наработки авторов курса ДОТУПРАКТИК, при этом об этом нет нигде ни слова. Хочу обратить Ваше внимание, что курс ДОТУПРАКТИК - это коммерческий продукт. Материалы курса ДОТУПРАКТИК могут распространяться только его авторами. Занимаясь распространением материалов курса ДОТУПРАКТИК без согласия авторов вы нарушаете права авторов коммерческого курса. Во всём мире то что вы делаете называется пиратством и ответственность в Евросоюзе за такие поступки так же предусмотрена достаточно суровая. Когда Вы оплачивали курс ДОТУПРАКТИК, то вы автоматически согласились с договором офертой, в которой это всё подробно прописано (https://dotupractic.ru/page9939264.html). Если у Вас есть желание продвигать концептуальные материалы - продвигайте ради Бога, в копирайте работ ВПСССР так и написано, что это можно делать. Но ДОТУПРАКТИК - это не ВПСССР, это коммерческий продукт с совершенно конкретным авторством и авторскими правами, который не подразумевает вот таких вот форм продвижения ни в одной стране ни на одном другом языке. Если бы Вы опубликовали эти материалы не проинформировав нас об этом, то это рано или поздно бы вскрылось, и тогда тема юридической ответственности встала бы очень остро. Но сейчас, поскольку Вы уведомили нас об этом в самом начале, мы считаем, что можно обо всём договориться без экстремальных сценариев. Мы с Евгением Юрьевичем считаем категорически недопустимым публикацию ЛЮБЫХ материалов курса ДОТУПРАКТИК на любом языке на любом сайте без нашего на то согласия и просим ПОЛНОСТЬЮ удалить все материалы, которые вы взяли из курса ДОТУПРАКТИК.

Публичная офертаdotupractic.ru

(ред.)

27 ноября


Милан 19:10

· Уважаемый Василий Викторович! Ваш запрос носит общий характер, напишите очень конкретно, какие материалы вы хотите удалить.

·

28 ноябряВасилий 12:39

·

Милан, а у Вас не возникает ощущения "странности" этой затеи? Далее цитата: "Благодаря вам я решил не закреплять полученные знания, а наоборот поделиться этими знаниями с другими людьми"... серьезно? Закреплять знания видимо слишком скучно? Судя по Вашему конспекту, понять в чём же суть курса ДОТУПРАКТИК у Вас так и не получилось. Что ж в итоге... "Не хочу учиться, но учить готов"... так что ли? Очень "концептуальненько"... просто нет слов. Не понимаю чему вы собираетесь кого-то учить, если сами ничему не научились! Ну а любые Ваши публикации с ссылкой на наш курс или каким либо другим образом привязанные к нашему названию "ДОТУПРАКТИК" просто дискредитируют наши наработки, потому что по сути не имеют к ним никакого отношения. И для меня загадка что Вам не понятно в словах "любые материалы курса ДОТУПРАКТИК". Я прошу Вас убрать с своего сайта всё что связано с курсом ДОТУПРАКТИК и всё что было из него позаимствовано. Хотите писать про ДОТУ - ради Бога, но делайте это своими словами, рисуйте самостоятельно свои схемы, придумывайте курс из своей головы, а не передирайте под копирку наши с Евгением Юрьевичем наработки. (ред.)


29 ноябряМилан 16:13

·

Уважаемый Василий Викторович! Мы организуем абсолютно открытый курс для всех желающих. Каждый, кто посещает наш сайт, может получить информацию по своему желанию и совершенно бесплатно, это наш принцип. Подчеркиваю это совершенно бесплатно в соответствии с Концепцией Общественной Безопасности. Авторские права, о которых вы говорите, являются пережитком библейской концепции, и я лично удивлен, что сын одного из величайших сторонников Концепцией Общественной Безопасности обращается к этому инструменту. Вы выращиваете новую элиту на своих платных дорогих курсах, и если вы не понимаете, о чем я пишу, прочтите «Мертвую воду». Это было впервые. Второе. Ниже приводится цитата из вашей Публичной Оферты, которую я увидел впервые, когда вы мне на нее указали. 2.1.5. Доступ к записям и прочим материалам курса предоставляется исключительно для личного просмотра и в случае распространения любой информации из курса третьим лицам предусмотрен штраф в размере 500 000 рублей. Если бы я знал, что не могу поделиться информацией, полученной на вашем курсе, со своей женой, не говоря уже о моих детях или других я бы никогда не записался на ваш курс, потому что меня бы обескуражила нечестность вашего проекта. Это все равно, что купить в магазине две булочки, а продавец запрещает мне делиться с голодными. Что касается информации, полученной в вашем курсе, я считаю, что я купил эту информацию у вас. Таков был принцип бизнеса: я даю вам деньги, вы даете мне информацию. Вы понимаете принцип? А сейчас я обычно использую информацию, которую я купил у вас. Я не знаю, хорошо ли вы меня понимаете, но с того момента, как вы продали мне эту информацию, они больше не только ваши, но они также всех участников ваших курсов, потому что они заплатили вам за эти информацие. И чем больше курсов вы проведете, тем больше будет расширяться круг «обладателей» «вашей» информации. Просто чтобы объяснить. И третье. Мы хорошо понимаем ваше финансовое положение, когда с помощью закрытого платного курса и информации, которые вы накопили в своей жизни, вы пытаетесь помочь своему отцу, уважаемому Виктору Алексеевичу Ефимову вернуть ему приговор в 30 миллионов рублей. Ваша цель хорошая, правильная, но путь, которого вы хотите достичь, также должен быть правильным. Хорошая цель освящает правильные средства. Вы угрожаете другим штрафами и судебным разбирательством, соответственно, вне суда, ссылаясь на свою Публичную Оферту, которую я, как выпускник курса, теперь вижу впервые. Почему вы не упоминаете условие, что выпускник вашего курса не должен передавать информацию, полученную в ходе вашего курса, где-либо в ваших рекламных материалах? Почему у вас в оферте спрятан Договор, чтобы его легко не заметить? В Чешской Республике такое поведение называется мошенничеством. Лично я считаю, что наше намерение придерживаться курса, подобного вашему, никоим образом не может ограничивать ваши экономические намерения. Василий Викторович, можете ли вы представить, что когда мы объявляем об отмене курса, нам также нужно будет объявить причины? Наш курс стал очень популярным за короткое время, и, поскольку он совершенно бесплатный, я осмелюсь сказать, что у нас уже постоянно больше студентов, чем у вас. Поэтому даже возможная отмена курса вызовет значительную волну негодования. И вся обида будет направлена не только против вас, не только против Евгения Юревича, но особенно против вашего отца, уважаемого Виктора Алексеевича, чего я просто не могу допустить. Виктор Алексеевич Ефимов высоко ценится в чешском и российском концептуальном пространстве, и вместе с Величко Михаилом Викторовичем и Зазнобином Владимиром Михайловичем они считаются тремя главными лицами КОБ, что-то вроде трех мушкетеров. Кроме того, многие в Чехии очень внимательно следят за уголовным делом вашего отца. Если бы я опубликовал, что сын Виктора Алексеевича запретил продолжение курса ДОТУ по финансовым причинам, боюсь, что честь и авторитет Виктора Алексеевича резко упал бы, и голоса наверняка были бы услышаны как в чешском концептуальном пространстве, так и в русском что "Яблоко от яблони недалеко падает". И я

·

даже не говорю о том, как этот отчет может навредить самому KOБ. По указанным выше причинам я настоятельно прошу вас рассмотреть ваш запрос об отмене нашего курса. Попробуем вместе найти решение и предположим, что курс нельзя отменить. Мы можем переименовать курс, мы можем отменить ваши фотографии и ссылки на Dotupraktik, мы еще можем принять некоторые меры, но мы не можем отменить курс. Пожалуйста, предложите конструктивное решение. Переведено Яндекс Переводчиком.Новые сообщения


Василий 23:57

·

Милан, авторские права, о которых я говорю, являются реальностью сегодняшнего дня, защищаются законом во всём мире, а нарушение авторских прав подразумевает совершенно конкретную ответственность. Если вы живёте в каком-то своём выдуманном мире - это ваш выбор и ваше право, но от ответственности общества, в котором вы живёте вас это не избавляет. Это первое. Договор публичной оферты опубликован на сайте dotupractic.ru и доступ к тексту договора оферты есть с каждой его страницы. То что вы не ознакомились с этим договором, то что вы не озадачились на каких условиях вам предоставляется доступ к курсу - это ваш выбор и ваша ответственность. Больше того, даже в инструкции к обучению у нас есть специальный пункт, в котором мы ещё раз повторяем информацию касательно авторских прав. Если Вы посмотрите этот курс со своей женой, со своими детьми, с друзьями и в своём семейном кругу или кругу друзей будете между собой что-то обсуждать - к Вам в таком случае нет никаких претензий. Но в тот момент когда материалы платного курса, вопреки запрету правообладателей этого информационного продукта, вы выкладываете в публичное пространство на своём сайте - вы начинаете очень серьёзно нарушать закон и это так или иначе повлечёт за собой воздаяние, как по КОБовскому копирайту - от высших сил, так и в юридической плоскости, в соответствии с законами РФ и других стран. Вы приводите крайне забавную метафору, видимо сами не до конца понимая её смысла, рассказывая, что вы хотите «поделиться булочкой с голодающими». Так вот, Милан, если вы хотите накормить голодающих «булочкой», постройте свою пекарню, испеките сами в ней свою булочку по своему рецепту и делайте с этой булочкой что хотите. Сейчас же вы ограбили пекарню, и думаете, что пекарь, которого вы ограбили не будет защищать свои права и свои интересы в полиции и суде. Поверьте - будет! И будет это далеко не из-за денег, а из-за того, что не все готовы мириться с обманом, мошенничеством и грабежом средь бела дня. А теперь перевожу с языка метафор, на язык, который я надеюсь вы хотя бы с 4 раза, но сможете понять. Я и Евгений Юрьевич - мы ЗАПРЕЩАЕМ вам и кому бы то ни было, использовать материалы курса ДОТУПРАКТИК, схемы курса ДОТУПРАКТИК для публикации и распространения их в публичном пространстве любыми способами и средствами, в том числе публиковать их у себя на сайте www.konceptualcz.cz Если вы хотите распространять информацию по ДОТУ, по применению ДОТУ - вы можете написать СВОЙ курс, в котором вы конечно же можете опираться на материалы курса ДОТУПРАКТИК (на то что вы смогли из него понять), потому что конечно же знания, которые из курса вы смогли почерпнуть - это теперь ваши знания и свои знания вы можете использовать и применять любым желаемым вами способом. В рамках СВОЕГО курса вы можете чертить какие угодно схемы, называть как угодно уроки, наполнять эти уроки каким угодно материалом. И это уже не будет никоим образом нарушать наших с Евгением Юрьевичем авторских прав, если вы действительно напишете СВОЙ курс, а не украдёте наш. Но если вы подумали, что можете просто под копирку переписать курс ДОТУПРАКТИК, переведя его на другой язык и выложить в открытый доступ, то хочу ещё раз повторить - это действие грубо нарушает наши права и я не тот человек, который закроет на это глаза и не даст делу ход. Все ваши проблемы, связанные с отменой публикаций материалов украденного вами курса - это ваши проблемы, которые вы самостоятельно себе организовали, когда начинали эту работу, даже не задав нам вопроса по поводу того, не будем ли мы против. Обращаю внимание, что кража курса осуществлялась с вашего аккаунта, курс вы оплачивали со своей банковской карты, ip адреса, с которых вы смотрели курс зафиксированы в нашей системе, претензии в случае судебного разбирательства будут лично к вам и ответственность за кражу материалов курса и нарушение наших авторских прав будете нести лично вы. И всего этого можно будет избежать, если вы создадите СВОЙ курс, напишите уроки СВОИМИ словами, нарисуете СВОИ схемы, сделаете СВОИ иллюстрации к урокам, назовёте этот курс СВОИМ названием. Это второе. (ред.)

·

Ну и третье. Перед тем как мне угрожать, перед там как рассуждать о развитии КОБ, яблоках и яблонях и всему тому что вы описали под «третьим пунктом», осознайте, что это пишет человек, который пытается оправдать своё воровство умозрительными «благими намерениями», которые все мы знаем куда устилают дорогу. Проект ДОТУПРАКТИК сейчас находится на этапе развития. По сей день мы с Евгением Юрьевичем дорабатываем как сами уроки курса ДОТУПРАКТИК, так и уроки курса ДОТУМАСТЕР. В планах уже есть чёткое понимание так же ещё как минимум двух курсов, которые будут помогать людям в поиске своего предназначения, профориентации, воспитания детей и гармонизации отношений в семье. И вся эта грядущая работа будет возможна только в том случае, если, проект ДОТУПРАКТИК будет для нас с Евгением Юрьевичем в том числе финансово оправдан. В противном случае мы займёмся другими делами и не будет ВООБЩЕ НИКАКОГО развития С НАШЕЙ СТОРОНЫ ни ДОТУ, ни КОБ, вообще ничего, потому что и ему и мне надо кормить семью и детей. Спонсоров у нас нет, гранты мы никакие не получаем. При этом тем, кому это действительно нужно, у кого есть запрос и готовность, но есть финансовые ограничения, мы предоставляем существенные скидки и у многих людей появляется возможность пройти курс за существенно более низкую стоимость. Так вот, я хочу резюмировать это сообщение своей позицией и отношением к сложившейся ситуации. Я лично сильно заинтересован в развитии проекта ДОТУПРАКТИК, потому что мне это интересно, меня это вдохновляет, я верю в этот проект, я вижу, что наши наработки действительно серьёзно помогают людям, я вижу результаты учеников, которые вкладываются в работу с собой, выполняют домашние задания и проживают благодаря курсу мощную внутреннюю трансформацию, которая меняет их жизни (вам это не понять, потому что к курсу вы отнеслись легкомысленно, а про конспект и домашние задания и комментировать-то нечего, вы это не хуже меня наверно осознаёте). На данном этапе развития этого проекта, я не вижу какого-то иного способа монетизации нашей работы, кроме как тот, что используется сейчас - в виде оплаты обучения. Без монетизации курса ДОТУПРАКТИК не будет ни развития проекта, ни других курсов. И именно по этому я буду ПРИНЦИПИАЛЬНО до последнего бороться с любым нарушением наших авторских прав, в том числе и потому что ваш «вольный пересказ», даже близко к тексту, будет помимо экономического ущерба, подрывающего устойчивость нашей работы, так же ещё и дискредитировать нашу работу по своему содержанию.1,344 zobrazení3 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.