top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Михаил Хазин – Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите.

Aktualizováno: 2. 9. 2023

312 zobrazení5 komentářů

5 Comments


trojkaivan
Jul 19, 2023

Rusko se stává první zemí v Evropě, která zavádí do plného a ostrého provozu digitální rubl centrální banky a do projektu se v první fázi zapojí 13 ruských bank.

https://www.interfax.ru/russia/911132

Like
KoncepceObecnéBezpečnosti
Jul 22, 2023
Replying to

Přestože zprávy tohoto druhu potvrzují jednotné (globální) řízení celého světa, si většina lidí myslí, že svět je rozdělen na hodné a na zlé. Hodní jsou ti naši a zlí jsou ti druzí, v závislosti na tom, na které straně se dotyční právě nachází.

Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Jul 09, 2023

Co je to Moc?

Mocenská skupina je nejdůležitější věc, musíte o ní vědět

Mocenská skupina je skupina lidí spojených vztahem osobní oddanosti (vztahy, které jsou „silnější než manželské a rozhodně silnější než vztahy milostné“) a jednajících jako jeden celek (všechny zdroje získané členy skupiny jsou k dispozici skupině). Mocenská skupina díky tomu získává schopnost použít všechny své prostředky proti jiným lidem a skupinám, což jim ve většině případů (proti jedné osobě nebo proti nedostatečně soudržné a jednotné skupině) umožňuje vnutit jim svou vůli.

Mocenské skupiny se staví dvěma způsoby.

1) V naprosté většině případů - feudální (monarchický) („vazal mého vazala není můj vazal“), kdy každý člen skupiny má pouze jednoho vládce (suzeréna), který určuje směr využití vytěžených zdrojů. V tomto…

Like
trojkaivan
Jul 09, 2023
Replying to

Aby mohlo být dosaženo moci, musí být "vůle k moci" (VKM).


Podle Francise Bacona, podle kterého je cílem vědy a filozofie zlepšovat podmínky lidského života, existují 3 stupně VKM. Na prvním usiluje člověk o rozšíření vlastní moci ve své zemi, na druhém prosazuje velikost a moc své vlasti v rámci celého lidstva, na třetím se snaží rozšířit moc lidstva nad univerzem věcí. Základem je prosazování principu vůle, který vrcholí ve VKM. Nejvyšší míry moci může být dosaženo jen společnou vůlí a synergií lidstva jako kulturního celku, dokonalým člověkem v dokonalém státě a ve spojení s přírodou, která bude dotvořena poznáním jejích imanentních zákonů.


Baconovo pojetí VKM se mi zdá příliš idealistické a utopické, protože by celá společnost musela sestávat z…


Like

KoncepceObecnéBezpečnosti
Jul 06, 2023

Úryvek

Teoretik. Jaká je Aristotelova rada panovníkům a tyranům? Jak si pamatujeme, příčinou státních převratů je nespokojenost občanů [307], která se rovná otevřené vzpouře. Existují dva způsoby, jak zabránit takovému vývoji událostí: udělat radost občanům, nebo zajistit, aby se nespokojení stále neodvážili otevřít rebelii. Před námi je klasické Machiavelliho dilema – jak nejlépe vládnout, spoléhat se na lásku nebo na strach? Machiavelli vešel do dějin poctivou odpovědí: strach je lepší; Aristoteles naproti tomu politicky korektně navrhoval obě metody kombinovat. Na jedné straně musí tyran všemi možnými způsoby omezit možnosti občanů:

„Jedna z nich je tradiční a většina tyranů se jí ve své vládě řídí. Říká se, že z velké části tuto metodu zavedl Periander z Korintu; mnohé z toho lze…

Like
bottom of page