top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

27.5.2024 Otázka – Odpověď ČS titulky - V.V. Pjakin, J. Buzek

11. 06. 2024Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Velmi mě těší, že tentokrát můžeme náš pořad natočit během mé návštěvy u Vás.

Rád Vás vidím na Altaji, Jane.


Vaše pořady jsou velice žádané, velmi populární, mají spousty diváků. Jsou kopírovány a šířeny dál, takže vůbec nejsem schopen vyhodnotit celkovou sledovanost těchto pořadů. Ale bude opravdu velká, jistě několik desítek tisíc lidí.

Pracujeme pro lidi, proto je velmi příjemné slyšet že naše pořady jsou žádané.


Ano, je to tak. Máme i spousty reakcí, mnozí píší a děkují za to, že to je jeden z mála kanálů, kde se lze dovědět, získat informace o reálném stavu věcí.

Tak jdeme na to.


Minulý pořad jsme věnovali vývozu našich relikvií, mezi nimi i korunovačního kříže, do Německa. A opět totéž, program si získal velkou pozornost. A v souvislosti s tímto jevem a onou eventualitou připojení Čech k Německu, došlo k jedné, na první pohled nepříliš patrné události, nicméně, v Čechách byl přijat zákon o výuce němčiny jako jazyku národnostní menšiny. Žádnou takovou národnostní menšinu u nás nemáme, všechny Němce jsme vyexportovali, ano, jistě, chtěl jsem říci deportovali v rámci Benešových dekretů v letech 1945 – 46. Nicméně, výuka němčiny se předpokládá opět a zejména v oblastech, které si spojujeme s pojmem Sudet. Takže nejen nějaké pohraničí s Německem, ale i regiony na Moravě, které byly dříve obývány Němci. Proto bych Vás chtěl požádat komentovat ještě tento úkaz a jak je spojen s oněmi dvěma plány a zda-li nám nehrozí třeba i rozdělení Českého státu.

Ona obecně volba jazyka pro mezinárodní komunikaci státu, to je vždy politická volba. Nejde jen o rozhodnutí, jaký jazyk bude použit. Tak například, zakazovat ruštinu na Ukrajině bylo vrcholně nerozumné. Protože ukrajinština je fakticky dialektem ruštiny a veškeré zbylé obyvatelstvo mluví rusky bez jakýchkoliv dialektů. Dialekty se začalo mluvit jen v důsledku boje s ruštinou. A v důsledku zákazu ruštiny lidé, kteří ruštinu používají se v ní začali vyjadřovat nespisovně. Čili mluví rusky, ale ruštinu se ve školách neučí. A v tomto smyslu je příznačné kterak dochází k výběru druhého jazyka v republikách bývalého Sovětského svazu. Jedná se fakticky o situaci civilizační volby, kdy skrze vlastní národní jazyk vstupujete do světové civilizace prostřednictvím jiného jazyku, kde máte jaké komunikace. Například taková kazachština získala vlastní písemnictví teprve v roce 1938 bylo vytvořeno na základě kyrilice. Ale dnes se v Kazachstánu řeší, aby druhým jazykem studovaným pro mezinárodní komunikaci byla angličtina. Stejnou cestou šla i Ukrajina.


Proto, pokud je v nějaké zemi vybírán nějaký cizí jazyk k výuce ve škole, tím spíše k prosazování mezinárodní komunikace uvnitř země, vždy se jedná o volbu komunikace se světovou kulturou. V Sovětském svazu to bylo docela harmonicky rozděleno. Někde se vyučovala němčina, jinde angličtina a jinde zase francouzština, španělština atd., aby bylo možné komunikovat se všemi. Takže tak či onak děti se ve školách učili všemu. Jakmile se Sovětský svaz zhroutil a začala dominovat anglosaská koncepce, hned začala být vyučována výlučně angličtina a němčina se začala rušit. Francouzština tím spíš. Došlo to tak daleko, že se zavíraly pedagogické fakulty učitelů jiných jazyků. Na co by nám byl, když máme jiný? Pro každou zemi, když si vybírá jazyky k výuce, to jsou komunikační zdymadla, abych tak řekl.


Takže pokud bylo rozhodnuto o výuce němčiny, znamená to, že v nastalé situaci se plánuje významná komunikační interakce s Německem a v souladu s tím bude zapotřebí velkého množství lidí, kteří by na úrovni běžné práce a vztahů dokázali podporovat fungování určitého technologického prostředí v němčině. S tímto je ta situace spojena. V tomto vztahu všechny postsovětské republiky, které se vzdaly ruštiny, degradovaly. Odepřely si přístup ke světové pokladnici znalostí. Tohoto všeho se vzdaly. Chtěly to nahradit angličtinou, na to je třeba vytvořit novou síť a to je vleklý proces, vleklá výchova. K tomu je zapotřebí vytvořit úplně jiné kulturní prostředí. Z tohoto příkladu můžeme pochopit, že jednoho se vzdaly a druhé nezískaly. A v důsledku toho degradovaly. A ti, kteří degradovat nechtějí se tak či onak k ruštině vrací.


V tomto duchu vyvstává otázka, proč je v Čechách přijímán zákon o němčině. Znamená to, že na konkrétní nadnárodní úrovni je zájem na založení živé komunikace s Německem. To je celé.


Ale omezí se to na samotnou komunikaci s Německem?

Ne, já přeci říkám, že to je v rámci integrace. Pochopte, nestačí průmysl vzájemně integrovat. Lidé ve výrobě musí mezi sebou komunikovat. Když přijede technik s němčinou a češtinou nevládne, jak se pak dorozumí s pracovníky? A naopak, přijíždí nějací odborní dělníci, unikátní, například v sovětských dobách za industrializace byly přiváženi nejen technici, přiváželi i vysoce kvalifikované dělníky a s těmi bylo zapotřebí nějak komunikovat. Proto naši studovali angličtinu, někdo němčinu, jako třeba náš slavný rozvědčík Kuzněcov, a ti, kteří přijeli se tak či onak učili řuštinu. Museli přeci komunikovat.


A teď si představte situaci, chystáte se do nějaké země na dovolenou. Co si s sebou berete? Berete si konverzaci a začínáte se učit v transkripci do češtiny, jak se tam vyslovují slova ve francouzštině, španělštině, angličtině, nebo v kdoví jakém. Ale proces interakce ekonomik je daleko větší a hlubší. Proto plánujete-li interakci ekonomik, potom potřebujete, aby člověk zapojený do této interakce uměl komunikovat především, pochopitelně i na domácí úrovni. Protože přirozeně příprava odborníka na technické úrovni je podstatně složitější. Ale pokud umíte komunikovat na domácí úrovni, dosáhnete té technické úrovně cestou interakce.


Proto, pokud se to ve škole začíná učit, tak to je vytvářen jazykový podklad pro příští sjednocení ekonomik a příští interakce. Aby bylo možné. Není podstatné, zda-li člověk půjde do výroby nebo ne, zda bude pracovat s technikem z Německa nebo ne. Ale už kadeřnice nebo prodavač v obchodě dosáhnou úplně jiné úrovně komunikace, budou se v tom prostředí cítit komfortně. A v takovém komfortním prostředí se lépe učí jazyk a má větší možnosti komunikovat s dělníky ve výrobě. A naopak, vysoce kvalifikovaní mistři a dělníci mají více možností komunikace s technikem. Čili s jazykovým základem v profesionální činnosti, když mají základní komunikaci, můžou růst. Ale pokud základna není, obrázky se to nedohoní, nepochytí. Základ je potřeba.


Rozumím, v poslední době probíhají ze strany naší 100% proamerické vlády pokusy o rozbití V4. Jaká je Vaše prognóza zachování projektu Visegrádské čtyřky a projektu Intermarium v souvislosti s neštěstím,…

To není neštěstí, to je úkladný atentát. Teď třeba premiér Kabachidze z Gruzie, volá mu eurokomisař a říká: buď zrušíš ten zákon, nebo se podívej na Fica. Dneska se to už nikdo ani nepokouší tajit, kdo to zorganizoval.


To se teď stalo?

Ten skandál Vám jako utekl? Žádný problém, ukážu Vám odkazy na internetu. Zjistilo se, který eurokomisař to byl, ten se začal vymlouvat: Ne, to jsem byl špatně pochopen, já to řekl jen jako. Jak takovou věc můžeš říct jen jako? To jako řekneš: Buďto zákon nebo se inspiruj osudem Fica?


Ještě bych to rád dokončil. Otázka se týká přípravy atentátu na Vučiče, Erdogana, dokonaného atentátu na pana íránského prezidenta Raisi. Kromě toho paralelně s projektem Visegrádské čtyřky nedávno tiskem u nás proběhly zprávy že se zformuje rakousko-maďarsko -slovensko-srbského partnerství. Jak to je spojeno? Jsou to tedy první kroky formování Intermaria?

Jakékoliv Integrační procesy mezi zeměmi, které tak či onak stejně vstoupí do Intermaria, to je sjednocovací proces, který ve finále stejně vyústí v závěr. Uvedl bych příklad, jak se tluče máslo. Nejdříve se zdrcnou hrudky a ty pak rostou a pak je z toho velký kus. Tak to je, když se máslo tluče, ne vytláčí. To je odlišný proces. Jeden je jednoduchý, při tom druhém se odděluje tekutina…


Tady to je něco podobného. Tady máte zónu sjednocení, zóna zájmů mezi Polskem, Slovenskem, Čechami, Maďarskem, to je ta Visegrádská čtyřka a tady je zóna zájmů mezi Srbskem a Rakouskem, tak je to potřeba také využít, je třeba je vtahovat.


Jak byla založena Antanta (Trojdohoda)? Rusko přeci vůbec nemělo zájem v první světové válce bojovat na straně Velké Británie a proti Německu. Jenže založením spojenectví s Francií se v důsledku stalo členem Antanty ve svazu s Francií a Velkou Británií a začalo válku s Německem. Takže otázkou bylo zpřetrhat jedna spojenectví, vnutit nová a jejích prostřednictvím vtáhnout do nových svazků…


To je světová praxe, která trvá, pokud existuje lidstvo. Už od prvobytně pospolné společnosti. Ale kdyby jen v prvobytně pospolné společnosti, stačí každodenní život. Co je hlavní v seriálech? Milostné příběhy. A co se v těch příbězích odehrává? Jak navázat vztah s jedním, zpřetrhat vztah s druhým, jak si vytvořit mezičlánek, zdánlivě se nic neděje, ale ten člověk už pracuje v zájmu druhého spojenectví. V běžném životě to není nic zvláštního. Je to všední praxe, snadno to můžeme vztáhnout k mezistátním vztahům. To je všední.


Co se týče budoucnosti Visegrádské čtyřky a pokusů USA ji rozbít, tak tady samozřejmě nemůžeme přehlížet osobnostní faktor a další věci. Ale z hlediska nadnárodního řízení a uspořádání všech řídících procesů, které tak či onak ovlivňují jedni či druzí političtí lídři, tak ti ten proces jen podbarvují. Takže Visegrádská čtyřka jako zakládající článek Intermaria, to je dávný projekt. Byl založen na počátku, je tam spousta spojení, spousta komunikace a sjednocený výstup do světového prostoru.


A USA chtějí Visegrádskou čtyřku rozbít jen proto, aby zatáhly východní Evropu do války proti Rusku. Ukrajinci došli, přišla řada na Pobalťany a Poláky, kteří se chystají vypravit vojska. V takovém případě vítejte nám! Rusko vůbec neválčí naplno. To tedy rozhodně ne. A nejenom proto, že to seskupení je maličké a mobilizace proběhla jen jedna. Ani tu by nebylo zapotřebí dělat, kdyby byl hned od začátku připraven příjem dobrovolníků. To je fakt. Žádné mobilizace by nebylo zapotřebí.


Ale jak se říká, nemáte-li štěstí, pomůže neštěstí a tak uspořádaná mobilizace prokázala kondici našeho mobilizačního systému, který dnes dostáváme do kondice. Provedení příští mobilizace už provázeno zmatky nebude… Mobilizační systém byl úmyslně poškozen, lidé byli přemisťováni. Mobilizační systém byl v kolapsu, lidé byli pod velkým tlakem a na tomto základě měl být svržen Putin. Ta mobilizace měla jediný účel – pokus o uspořádání státního převratu. A ten se nepovedl. A proč? Lid podporuje vládce. A lid pochopil, že byť je stát rozkraden, stejně je třeba jej bránit před světovou agresí. A proto to zafungovalo.


A Západ bojuje proti Rusku s velkým přepětím. A to ještě za stavu, kdy na Blízkém východě má Izrael ve srovnání s Ukrajinou naprostou prioritu. Protože izraelská lobby v USA a v Evropě je mnohonásobně silnější… Jaké mnohonásobně… Ukrajinská lobby jako taková vůbec neexistuje. Je to bublina jen proto, že potřebují nástroj, berany, kteří půjdou na smrt za zájmy Západu. Ale na věci Izraele je hluboký, bytostní zájem. Proto granáty pro Ukrajinu nejsou, ale tam se posílají. Proto je na Ukrajině hlad po granátech. Nikoliv totální, stále granáty dostávají, dostávají jich hodně, jsou vystřelovány. Zasypali je drony, těch dostanete kolik chcete, jen je spotřebovávejte. Jiná věc je, že drony granáty nenahradí. Co do ničivé síly je srovnávat nelze. bunkry zničit nedokážou, doletět tam, o něco se pokusit, to ano… Západ už bojuje s velkým přepětím. Sklady jsou vymetené. Nepočítalo se, že budou bojovat velké armády. Vytvořili si maličké koloniální armády a pro ně maličké zásoby. A ty vystříleli. Proto je teď zapotřebí rozvinout průmysl, a to se nedaří, má to spoustu úskalí.


A tím hlavním je kádrový hlad. A o tom jsme mluvili, to je ta potřeba sjednocení se s Čechami. Potřebují kádry! Protože Východní Evropa disponuje větší zásobou odborníků, než Západní. Ve Francii, v Německu je kvalifikovaných připravených běžných kádrů méně, než ve Východní Evropě. To je dědictví socialismu. Socialistický systém, který poskytoval vzdělání jiné úrovně, zajistil zcela jinou úroveň kvalifikace celkového obyvatelstva, na jejímž základě právě lze rozvíjet průmysl. Proto to sjednocování. Zatímco oni mají jen sem tam něco, ale kde vzít kádry? Takže stroje dodat můžou, ale kde k nim vezmeme kádry? Rychle vzdělat, to už lze vzít celý stát a ten přestěhovat, nebo se s tím státem spojit, což se nyní děje s Německem a Českem, a je to! Potřebují porazit Rusko stůj co stůj. Potřebují válku.


Válka na Ukrajině, zejména pokud si vzpomenete… to si těžko vzpomenete… dneska se to i na internetu hledá těžko. Do roku 2013… od roku 2013 to s jistotou říkáme, že USA a státní elity potřebují válku na Ukrajině, aby se odtud rozšířila do Ruska v podobě občanské války a v podobě války mezistátní, na bázi migrační hmoty, která bude přemístěna do Evropy. Tam to nebude občanská válka.


Proč se tedy, hovoříme-li o migrační hmotě, bavíme o válce států? Tak se pojďme rozpomenout na pohraniční konflikty mezi Itálií, Francíí, Velkou Británií, Německem, právě v migrační otázce. Tyhle si vemte a my tady odoláme. Právě teď prošli migrantů mají za zády obrovské množství a to vybouchne. Barack Obama už v r. 2012 řekl: V Evropě budou nové národy, nové jazyky a nové státy.


- Já jsem toto tvrzení hledal a nenašel jsem ho.

Víte o co tu jde. V internetu se leccos důsledně maže. A toto prohlášení bylo v zásadě zachyceno, ale dneska ho už nenajdete. Ale zaznamenali jsme jej. Chápete? V televizi ve zprávách to bylo, jak to oznamuje. A pak nic! Všechno bylo vyčištěno. Pokud si někdo myslí, že v internetu není cenzura a že tam lze všechno nalézt, tak to se hluboce mýlí. Osobně se trvale věnuji sledování zpráv a můžu vám říct, že běží ostrá cenzura. Pokud to nezachytíš v okamžiku, tak potom, chceš-li se něčeho dobrat, se pěkně zapotíš. A to nejdůležitější, mnohé věci se musí hledat v archivech a ty se čistí také.


Takže máme tu dvě věci. My disponujeme konkrétní stabilitou, bojujeme malým počtem lidí, náš průmysl disponuje obrovskými rezervami a kdyby mu nebránil finančně ekonomický blok, dokázali bychom se rozvíjet i ve válečných podmínkách. Takový nesmysl tu nikdy nebyl. Ale my máme rezervy Sovětského svazu. Velice významnou základnu. Pokud ji obnovíme, dostaví se růst. O to tu jde.


A tam se jim nic nedaří. A v tomto duchu to Spojené státy potřebují ustát. Všechno se jim rozpadá. Spojené státy, státní elita, vychází ze zkušeností první a druhé světové války, kdy si to přečkali za louží a účastí na finále získaly veškeré dividendy a začali Evropu fakticky řídit. Jenže o to tu právě jde, že státní elita pracuje jako nástroj pro provedení tohoto manévru a nezná ani koncepci, ani metodologii pro realizaci tohoto manévru. Zná to jen z technologické úrovně a ne v celistvosti. Kompletně ten technologický proces popsat nedokáží. Umí jen fragmenty a těmito fragmenty se to také pokouší provádět. Nechápou, co se děje.


Ale to nejdůležitější: Pokud nadnárodní řízení v 19., 20 století pracovalo... na upevnění USA, takže bylo možné realizovat první a druhou světovou válku podle tohoto scénáře, tak dnes vstupovat do třetí světové války podle téhož scénáře není možné. V USA se všechno hroutí, jen se podívejte, co se děje. Stát se tam hroutí, je to jen otázka dlouhé vůle. Proto, abychom se dočkali pádu Spojených států, stačí projevit určitou státní vůli a manévrovat. Orbán je odborníkem na manévrování. Manévruje nejrůznějšími způsoby a všechno to ze sebe shazuje.

Vučič je ještě větším odborníkem na manévry, než Orbán. Orbán má k těm manévrům podmínky, ale Vučič, ten manévruje - s prázdnými rukami. Je obklopen nepřáteli, nemá žádné zdroje, je totálně závislý na tom nepřátelském obklopení. Orbán má mechanismy přístupu do EU, do NATO a další věci. Ale ten nic z toho nemá. Když se jim zachce, zítra může být Srbsko bez zdrojů. Ať se Rusko snaží pomáhat jak chce, plyn tam letecky nenavozí. I kdybys to tam vozil v plynových bombách, tak kolik toho tam navozíš? Takže tady jde o to, kdo bude mít větší výdrž.


Otázka zní: 9 ku jedné. A ta jednička je jen zvýšení míry krvavosti kvůli konkrétním politickým činitelům vedoucích tyto státy. My přeci vidíme, jak např. v Polsku se významná část hrne do boje. Nechápali, do jaké katastrofy tlačili Polsko před 39. rokem. Stále se hrnuli do války . Ničemu se nenaučili. Dějiny Polska dokládají, že Polskou šlechtu dějiny ničemu nenaučily. A právě s ohledem na nepoučitelnost polské šlechty, onoho řídícího korpusu té doby to nakonec dopracovali tak daleko, že Polsko ukončilo svoji existenci. Obrodit Polsko není možné z podstaty! Stalin navrhl obrodu Polska na nové ideologické bázi, v rámci ruského světa. Za nastalé situace byl i Sovětský svaz donucen krachnout pod vlivem vnitřních zrádců. Co byste tím spíš chtěli od Polska? Proto Polsko má jedinou možnost, vrátit se do skladby Ruska. Tehdy nabyde určitou státnost v rámci velkého státu. Zachová si svou vlastní kulturní identitu. Ale k tomu se musí zbavit šlechtické honorace. A polská šlechta, ta je nepoučitelná. Jednoduše nepoučitelná.


Mám tu ještě jednu otázku konkrétně od slovenského posluchače. Jaký efekt bude mít atentát na Fica v dalších integračních procesech z pohledu Slovenska.

Hrubě vzato, žádný vliv to nemá.


Žádný?

Žádný. Pochopte, Fico nejedná sám za sebe. Fica přivedlo nadnárodní řízení. Úplně stejně, jako nadnárodní řízení přivedlo jeho předchůdce. Když bylo zapotřebí využít Slovenska proti Rusku, tak bylo jedno státní řízení. Když bylo zapotřebí využít jej jinak, tak si přivedli jiné. Atentát na Fica byl organizován na úrovni americké státní elity. Tento proces však zastavit nelze, protože globalisté chápou globální historický proces. Ale americká státní elita jej nechápe.


A globalisté, při jejich pochopení globálního procesu, co dělají? Využívají objektivní okolnosti k dosažení svých subjektivních cílů. Takže proto, aby přivedli loď jinam, než kam fouká vítr, pohybují se určitými manévry. Ale Spojené státy jsou toho soudu, že pokud jim vadí vítr, stačí, aby nařídili a on už přestane foukat. Jenže tak to nefunguje. Proto najít člověka a vytáhnout ho na Ficovu úroveň, to není žádný problém. Takových lidí je spousta. Otázka je jenom v tom, jak to provést, jakou úrovní přístupu.


Sovětský svaz měl určité šance to ustát, kdyby Nazarbajev (bývalý prezident Kazachstánu) zastával jiné pozice. V době, když bylo zapotřebí, aby byl prvním tajemníkem, byl pouhým druhým tajemníkem. Banálně jsme to nestihli. Podobné to bylo s Alijevem (prezident Azerbajdžánu). Nicméně Nazarbajev ochránil Kazachstán před úplným zničením, Před pádem na úroveň kočovné prvobytně pospolné společnosti / rodově klanové, když probíhal proces jurtizace. Ekonomiku nepotřebujeme, potřebujeme jurty, potřebujeme žít , na co by nám byla města, university? Budeme žít v jurtách! Takový proces v Kazachstánu byl.


Hlavně se vzdát ruského jazyka.

Jde o to, že se pohybovali zpět. Žádný národ se nemůže rozvíjet zpátečním směrem. Když přijme konkrétní kulturu, pohybuje se vpřed. A tento program, kdy jim byla lidem shůry vnucována jurtizace, narazil… Lidé prostřednictvím ruského jazyka získali přístup ke světové pokladnici znalostí. Lidé, když se jim dostalo vzdělání, už pochopili hodnotu výroby, měst... Takže když jim bylo řečeno: Nenene, zpátky do prvobytně pospolné společnosti, zpátky do jurt, Odpověděli: Co to jako má znamenat? Ano v určité míře to u určité části obyvatelstva zabralo... Tím spíš, že program výchovy – u nás byl vychováván kvalifikovaný spotřebitel a tam mambetové (burani), tedy lidé kteří kulturu jako takovou nepotřebují. Ale žít v takovém napůl divokém stavu. Ale takoví nedokáží nic vytvořit! Vypustili je…


Do stepi?

Ale né, události roku 2022. No a co, ničit, to dokáží! Ale vytvořit nedokáží nic! A řídit je na úrovni instinktů je velice snadné. Malý počet lidí je dokáže přivést k rozumu. A tím spíš, zbavení technologií, s sebou nepředstavují vůbec nic.


Technologie poskytují velmi mnoho. Když byl vynalezen kulomet, lidé si mysleli, že válka skončila. Vždyť kulomet pokosí hned všecky řady. Ale změnila se taktika útoku. Ale podstata spočívá v následujícím. Kulomet změnil sled dějin. Ale vůči divokým národům, zněla Kipplingová citace: My máme kulomet! Přesnou citaci si nepamatuji. Vykosili je a hotovo! A tyto vůbec nechápou, jak by mohl jít proti technologiím. A tady to je stejná situace.


Chápu, teď bychom se mohli trošku vrátit do Čech. Nám, českým příznivcům koncepce se zdá, že hlavním nedostatkem u nás je nedostatek vlasteneckých kádrů na politické scéně, a to jak na úrovni parlamentu, tak i mimo něj. A proto tu mám otázku, co je příčinou takovéhoto jevu? Zdali je to otázka nadnárodní řízení, které se postaralo o to, abychom neměli české vlastenecké kádry nebo je to možná spojeno s kvalitou národa, který nedokáže generovat vlastenecky orientované kádry, bez ohledu na to, že základna studentů koncepce obecné bezpečnosti je rozvinuta, myslím si, dostatečně. Možná, že nedostatek vlastenecky orientovaných kádrů se projevil už za socialismu. Tehdy jsme také měli problémy. Takže je možné, že tento proud je bržděn a že opravdoví vlastenci zahynuli už za druhé světové války…

Ne!


… protože v Rusku byla také podobná situace. Mohl byste tedy komentovat to téma?

Jistěže. Dokud je stát a dokud je národ, vlastenci se vždy najdou. Co se týče patriotických kádrů ve vedení, tak to je patologické neštěstí všech států na světě. Bez výjimky. Právě problém rozpadu Sovětského svazu spočíval v tom, že patrioti v čele státu chyběli totálně. Naprosto a totálně. Podřizovali se určitým ideologickým dogmatům, drželi se určitých směrnic a co bude se státem…


Slyšel jsem, že když se likvidovaly zbraňové systémy, dělal se dárek Američanům, maršál Achromějev plakal, ale plnil, protože měl rozkaz. No tak máš odpovědnost před vlastní zemí? Nebo umíš jenom plnit rozkazy? Ale jak se ukázalo, uměl jen plnit rozkazy.


Jde o to, že patriotismus jako takový zachraňuje vždy jak stát, tak i lid. Lid je v podstatě patriotický. Ale na úrovni elit jsou jiné zájmy, které ne vždy odpovídají zájmům národa. A tehdy dochází na otázku mravní volby. Za koho kopeš? Za stát nebo ne?


Co se týče socialistických dob, dovolím si s Vámi nesouhlasit. V dobách, kdy Čechy patřily do Rakousko-uherska, nebo Rakouska, konkrétně se pracovalo na tom, aby česká elita nezastupovala zájmy českého lidu. Ale Češi jako národ, jako kultura, jsou výsledkem lidové války husitských válek. Kdyby Češi tehdy nepovstali, dopadlo by to: na tomto území žili Češi... To by bylo celé. Ale Češi se zachovali. Tohle jádro zůstalo.


Myslíte si snad, že dneska jsou v Rusku všichni vlastenci? Kdepak. Vyjadřovat se vlastenecky a být vlastencem své země, to jsou dvě diametrálně odlišné věci.


Tak teď mě napadla otázka. Zaprvé, říkáte že národ je vždycky vlastenecký.

Ano


Já takový pocit nemám. Všichni jsou patrioty, když vyhrajeme v hokeji nebo v nějakém jiném sportu. Ale na druhou stranu, mnozí odjíždí do zahraničí. Jiní zase říkají, že je mi jedno, zda se staneme Německem nebo jiným státem. U vás v Rusku, předem se omlouvám, jsem se setkal také s nejrůznějšími názory. Nijak reprezentativními.

Ano, ale toto je otázka hlubokého proniknutí se. Naší hlavní pěnu to spláchlo přes Věrchnij Lars. Nyní se postupně vrací… Dneska je ti, co se tváří jako patrioti, umísťují na teplá místečka, Zase začínají lézt na nervy…


Chtěl bych jenom upřesnit, že Věrchnij Lars je hraniční přechod do Gruzie.

Ano, kam prchli všichni ti lidé, kteří vlast bránit nechtějí a chtějí, aby stát řídil strýček ze zahraničí. Takoví ti kvalifikovaní spotřebitelé. Takže, Rusko je dost velká země. A na tomto území se žije dost řídce. A v tomto ohledu, za takovéhoto stavu, nelze nereprodukovat státnost v každé jednotlivé osadě právě na základě vlastenectví. Nebudeš-li vlastencem tady a teď, jednoduše zanikneš.


Čím je země více industrializovaná, čím menší je rozměrově, tím větší je možnost tuto zem tak či onak integrovat pod nadnárodním řízením do jiných procesů. A vychovávat dorůstající generace s konkrétními zadanými parametry.


Mluvil jste o sportu. Sport, to je nadnárodní řízení. A právě sport a je tu od toho, aby bojoval se státem. Ale sport se zakládá na tom, aby byla kolektivní zainteresovanost na dosažení společných cílů. Z toho vyplývá – máme tým, je to český tým – a na tom se to drží. A to je velmi silně podemíláno. Je snaha podemlít všechny národy. Vychovat je, že není důležité, kde žiješ. Že není důležité, jakým jazykem mluvíš. Že není důležité, jakou máš kulturu, protože od toho je tu Hollywood. Takže jsi sytý, zábavu máš a více není potřeba. Tak je vychováván spotřebitel. Tak je vychováván, ale nejde to do něj všechno.


A opět, v nějaké české vesnici žijí lidé, mají své zahrádky, záhonky, a mají své tradice, že se schází na pivo, aby si popovídali o vezdejších problémech této konkrétní vesnice.


Děkuji za tento příklad. Prvně jste mluvil o Husitech.

- Ano


Ty se z mého pohledu už ponořili do takové hloubky, že se proměnili v legendu. Legenda je potřebná pro vytvoření národa, pro jeho pokračování. Nicméně České národní obrození to byl trend. A národní obrození, to byl také řízený proces. Potom jsme se dostali do republiky. Kdybyste jen viděl ty časopisy pro mládež, které se v té době vydávaly. Jaká to byla kultura, jaká morálka. Měli jsme sokolské hnutí, snad jste o něm slyšel. Potom se objevil nepřítel a my jsme museli stavět ta pohraniční opevnění, to znovu posiluje vlastenectví. A v dobách socialismu to už začalo uvadat.

Nesouhlasím. Neposiluje, ale využívá.


Na tom je to vlastenectví stavěno, viděl jsem to v Izraeli.

To je právě zvrácenost vlastenectví, je-li k dispozici společný nepřítel. Má být společná věc týkající se života vašeho národa. Přítomnost nepřítele, to je prostě danost.


Chtěl jsem říct, že v období před první světovou válkou a mezi válkami, ten trend, ten program zachování národa byl, byl viditelný ještě za socialismu, ale dnes už chybí. Zahrádkáři jej na svých společenských problémech nevymyslí.

Otázka se zakládá na tom... že je třeba legenda, o tom, jak umírá otec a žádá, aby mu byl přinesen svazek šípů. A potom žádá každého ze synů, aby zlomil jeden šíp. A potom jim dává celý svazek, ať jej zkusí zlomit. V čem spočívá úkol globalizátorů? Povšimněte si. K počátku 20. století bylo u všech všudy kolem 20 států. Druhé světové války se zúčastnilo 60 států. Dnes je jenom v OSN 192 států. A pokud budeme počítat i neuznané státy, bude jich přes 200. A ty neuznané, které to jsou? Tak třeba...


Abcházie?

Tchaj-wan! Berme to podle velikosti! Taková věc jako Tchaj-wan!


Pobyl si v OSN a pak ho...

No tak dovolte, to je dnes neuznaný stát. Uznává jej nějaká část... Že tam byl? Ale jako co? Jako středisko sjednocení všech čínských území. Ale v roce 1971 se stalo zjevným, že Tchaj-wan na to nemá! A proto, ať už to jsou zákulisní dohody nebo cokoliv... Máme tu využití objektivních okolností k dosažení subjektivních cílů. Tedy Čína by se v každém případě dostala do OSN. A Tchaj-wan se teď bude muset integrovat do Číny. A takových poměrně silných států je hodně. S tím je třeba něco dělat.


Ale chtěl jsem říct něco jiného. Povšimněte si, Státy se drolí. Když ještě existoval velký Sovětský svaz všechny národy se cítily komfortně. Když byl Sovětský svaz rozdroben a založeno 15 států, Nikdo si tím nepolepšil. Ale všichni se ocitli v takových podmínkách, že se jako stát mohou zachovat jedině budou li se pohybovat v řečišti nadnárodního řízení. A zde bere původ angličtina v Kazachstánu. V duchu pravidla rozděl a panuj. Čím menší je státní subjekt, tím snáze se dá řídit.


A vůči Čechům bylo uděláno co? ... hned po skončení sovětského / socialistického období... Bylo Česko Slovensko, důležitý hospodářský subjekt s podstatným počtem obyvatel, který dokázal na příslušné úrovni hájit vlastní státní subjektivitu a zachovávat svoji kulturní identitu. A aby mohli být zlomeni, museli být rozděleni. A tehdy elity zainteresované ve svém elitářském postavení, ale nezainteresované na práci pro stát...


Vždyť je to nebezpečné, podívejte na Fica... Pokusil se pracovat pro stát, přišli, a pokusili se jej zabít. Tam bych měl spoustu otázek, zejména k jeho ochrance. Co to jako mělo být? Vy jste tomu pomáhali? 5 výstřelů! Přeci mohli... ten, co se vrhl na tohoto střelce... Zvedni mu ruku, když nevíš, jak tu zbraň vzít! Měl jsi možnost mu tu pistoli okamžitě vyrazit! Když tě to nenapadlo, máš mu tu ruku zvednout! Zvedneš ruku, ale on ho vzal za prsa a ten dál střílí. Co to jako je? Ochranka? To je naprosto nepochopitelné! Celé to bylo neprofesionální z bezpečnostního pohledu.


Ale o co tu jde, podívejte se, na západě vždycky bývá hlava státu odstraňována. Buď na vzestupu anebo, podívejte, třeba John Kennedy byl zabit ve funkci prezidenta. Robert Kennedy se jen nominoval, tak byl hned zabit. Nebyl ani připuštěn. Vrah byl potom zabit a vrah vraha také skonal za podivných okolností. A tak to je všude. A za takové situace, když máte malinký stát, máte málo možností a to jak co se ozbrojených sil týče, tak i tajných služeb i ekonomiky, stále jste na něčem závislí a musíte se otevírat pro spolupráci s jinými státy. A musíte vpouštět cizí řízení do vlastní země. Čím víc ho pustíte, tím více: - abychom spolu mohli spolupracovat, proveďte takové a takové reformy ve vzdělání.


U nás v Rusku to bylo úplně stejné. Likvidovali sovětské vzdělání a pokračují v tom i dnes. A zavádí vzdělání americké takže lidé opouštějí školu a neumí ani číst ani psát. Ale drtivá většina na našem ministerstvu vzdělávání chce lidi zhovadit. Jiná věc je... opakuji, že žijeme v dezintegrovaném jednotném mechanismu, udělat to je těžší, ale vy jste kompaktní, snáze řiditelní malé objekty...


Kde najdeme vlastenecké kádry?

Jsou. Jsou k mání. Otázka stojí na modelu globalizace. O co dnes usilují Spojené státy? Chtějí spálit celý svět, aby zůstali v čele celého světa. Globální prediktor vnímá zhoubnost tohoto postoje, protože jiná planeta není, a postoj Spojených států přivede k tomu, civilizace na planetě Zemi se zhroutí. A proto je globální prediktor nucen spolupracovat s Ruskem. jako jediným aktérem, který může zachránit planetu... civilizaci na planetě Zemi. A proto pomáhá Rusku Nikoliv tedy z vlastní iniciativy. jedině když Putin přitlačí, dobře, trošku ustoupí. Pokaždé tím zdrojová odolnost Ruska povyroste. Ale snaží se nás přehrát. Například nyní se nám snaží vnutit fašismus. Takže Centrum Iljina a další věci. Takže vy, Rusko, se obnovujte, šiřte Ruský svět a my Vám nainstalujeme fašismus a vy po celém světě nastolíte fašismus. A my za pomoci fašismu potom všechny tyto národy přivedeme... i váš ruský lid... přivedeme k jedinému jmenovateli, kdy nebudou žádné jazyky, rasy, nikdo nebude mít žádnou kulturu A vy všichni budete bioroboti.


Takže celá otázka spočívá v tom: tedy pokud Rusko vyhraje a válce v Evropě se podaří vyhnout, a ta možnost tu je, musíme alespoň přestat hrát s elitou žravou dámu. V důsledku této hry stojíme na pokraji světové civilizační katastrofy. Dnes už všichni probírají... i Stoltenberg a všichni ostatní diskutují, že Rusko neodpoví, můžete ho ponížit jakkoliv, ale ono ze strachu poškodit svého západního hospodáře neodpoví, oni přeci vidí chování naší elity. A vidí také chování našeho lidu a to neodpovídá. Kdyby to bylo tak, jak si myslí, to by se nám na frontě dařilo docela jinak. Neměli bychom dobrovolníky na frontu. Proč dobrovolníci? Protože vědí, Je to potřeba tady a teď rychle rozdrtit a potom obnovit pořádek v zemi.


Asi tak, jak to bylo za občanské války. Tehdy se muselo spolupracovat i s Esery, i s levými anarchisty, i s trockisty, bundovci, se všemi a potom došlo na zúčtování To nebyly Stalinské represe. Bolševici nechtěli represe, chtěli normální... Kdo vnucoval všechny ty diskuse? Kdo se pokusil v roce 1927 o statní převrat? ...alternativní demonstrace – to přece byli trockisté. Oni rozpoutali ty represe a skrze ně se jim to i vrátilo. To bylo jen vyrovnání si účtů. A tento očistný proces již začal.


A v tomto ohledu si všimněte, jak hodně jsou v poslední době zatýkáni různí šéfové místních úřadů, jejich zástupci, Jsou zatýkání významní generálové. Ten proces očisty se už rozběhl Abychom to ustáli, tak ty nejvýznamnější, které už nelze vystát, tak ti začínají být vyškubáváni. Dochází přitom k přehmatům? Samozřejmě, patrně dochází. Nepřítel se s tím přeci nesmíří. Tak vy jste sáhli na naše korupčníky? Tak my zašijeme vaše bojové generály.


Pamatuji si ten případ.

Oblíbená a často opakovaná otázka. Častokrát jste to téma zmiňoval. Praha jako okultní centrum světového židovstva. V tomto ohledu jste mluvil o Heydrichovi a o atentátu na něj, protože jeho aktivity v Praze a na jiných místech, hledání něčeho, vybízelo světové elity. Velmi velmi zajímavá otázka, ale málokdo ví, co si má představit. Co si pod tím můžeme představit pod pojmem "okultní"? Jak byste mohl popsat smysl založení takového okultního centra? Jak to chápat a jaký k tomu mít postoj v současné době?

Pochopte, máme tu klasickou literaturu. a takové věci už byly v zásadě popsány. Mayrink, Kavka, všechno to v podstatě již bylo vyloženo. V roce 2005, pokud se dobře pamatuji, byl v Maďarsku natočen pro Maďarsko neobvyklý film Inkvizitor, pokud si pamatuji, jmenuje se tak. Je zasvěcen inkvizici ve Španělsku. A ten právě pojednává o zachování tajných znalostí o řízení a jak dochází k začlenění národních elit a nahrazení těchto národních elit jinými elitami. Čili nebavíme se o ničem, co by již nebylo popsáno v literatuře, nebo natočeno v kinematografii, přičemž ten maďarský film je velmi seriózní. Máme ho na našich stránkách v seznamu doporučených filmů. Tam si najdete název, režiséra atd.


Takže pochopte, vždy potřebujete nějaké místo, kde můžete zřídit knihovnu, kde budou bydlet učení mužové, kteří budou číst chytré knihy, které budou ochránkyněmi tyto znalostí a na základě těchto znalostí udělovat rady na téma praktického řízení společenských supersystémů. A to se děje v Praze.


Proto když Heydrich vlezl, kam neměl, v tu ránu mu z Londýna usekli jeho zvědavý nos. Heydrich byl zabit a je jasné, že byl zabit až v nemocnici. On ve skutečnosti nezemřel v důsledku atentátu, ale dostal se do nemocnice a tam už byli sví lidé. A čím se mimochodem zabývalo to Ahnenerbe? Tajný řád SS. Nechme Heydricha, ale Lidice a ta druhá vesnice...


Ležáky

A ti inteligenti, kteří pracovali s Heydrichem, s knihami. Akce byla provedena a kdo byl zničen jako odstrašující příklad? Všichni, kteří se podíleli na práci s Heydrichem Dokonce i horníky, takže tam muselo být něco o čem se nikdo nikdy nesměl rozpovídat. Všechno hned vyčistili.

No dobrá, děkuji.

Poslední nebo předposlední, protože nevím, kolik máte ještě času a sil.

Čas už nám končí...


Tak pojďme na to v rychlosti. Skončilo Mistrovství světa v hokeji. U nás bylo přejmenováno na Mistrovství NATO v hokeji. Co je důvodem vítězství českého mužstva? Okamžitě mi to připomnělo vítězství nad Sovětským družstvem v roce tuším 69.

Zajímavá utkání byla i v sedmdesátých letech.


No jistě, ale hned po událostech roku 68 se hrálo hokejové utkání, ve kterém jsme zvítězili. Jak můžete komentovat naše vítězství v tomto případě a druhé místo Švýcarska a třetí Švédska. Pak hokejista, který střelil nejdůležitější branku... Zkuste si tipnout, jaké měl číslo na dresu?

11

Přidejte

22


88!!

88??


Pravda, už to nosí, podle mě 8 let, nicméně...

Nicméně! Není tam 88 hráčů takže to má úplně jinou konotaci.


Ano ano ano. navíc...

- uvažoval jsem jiným směrem...


Navíc, je-li řeč o hokeji a o našem vítězství pro tentokrát, už dávno jsme si toho všimli nepamatuji se, nesleduji to, ale už více než 5 let čeští hokejisté nosí jakousi karikaturu lva, která nahrazuje státní znak a pro tentokrát se státní znak vrátil na dresy hokejistů...

S pádem Sovětského svazu světový sport ukončil svoji existenci. Sport se stal byznysem, manipulací velkými masami lidí. To, co jste tu konkrétně řekl, zapadá do toho, o čem jsme se bavili 88 víme, odkud to pochází. 8. písmeno latinské abecedy. Je to pozdrav na počest Hitlera. Chápete přece, že v týmu nemůže být 88 hokejistů. Když na to ale budeme nahlížet jako na politický manifest - 88, začíná to být vážné.


Vítězství toho kterého týmu, obsazení medailového místa v dnešním sportu, znamená přilákání pozornosti ke konkrétní zemi, Jako k jednomu z aktérů provádění nadnárodní politiky. Takže Čechy jsou tak či onak využívány k nadnárodní politice. Pokud český prezident nejdříve tvrdí, že Rusko je třeba porazit na bitevním poli a dneska vystupuje s tím, že je třeba jednat, tak ho přeci musí masy slyšet. A masy jsou manipulovány prostřednictvím sportu Takže pokud jsou Čechy v kurzu, je slyšen. Na této bázi lze provádět řízení. A pokud Čechy nejsou v kurzu, slyšet nebude. Zprávou je to, co šíří sdělovací prostředky. Každou zprávu může uslyšet jen ten člověk, Kterého se ta šířená zpráva nějak dotýká, informačně. Na čem má nějaký zájem.


Takže zainteresujeme-li masu lidí sdělíme-li ve Francii, Švýcarsku, Německu, že Česko zvítězilo, a prohlášení českého prezidenta tím získává jeden stupeň důležitosti. Kdybyste nezvítězili, míra důležitosti by byla jiná. Odborníci se dohodli, potřebují masový dopad. Za tímto účelem se organizují vítězství.


A státní znak na dresu, jak na to hledíte?

To znamená, že ono období máte za sebou, a v rámci založení Intermaria, ve kterém jsou určité symboly pro všechny zapojené státnosti. Probíhá tato obnova. Jen se podívejte, jaký dres mají Němci. Celá jejich země v šoku. Takže dresy nejsou dílem náhody.


Dobře, dovolím si ještě poslední otázku. Trošku mě znepokojuje situace kolem konceptuálního hnutí. Protože lidé se na jednu stranu učí, studují tlusté knihy. Někteří jsou aktivní, točí filmy, organizují různé akce. Nicméně, pociťuji dnes nesemknutost a dokonce jakousi rivalitu. Tys to řekl takhle, já to vím lépe... Onehdá jsi udělal něco špatně... Takovou rivalitu pociťuji v Čechách a pokud dovolíte, tak u vás také. Jak se s ním vypořádat? Protože naši protivníci jsou motivováni jednodušším způsobem. Výhodné, nevýhodné, na čem se dá přiživit. Ale jak se vypořádat s touto, z mého pohledu, nepříliš rozumnou rivalitou? A jak pracovat lépe semknutí? Česky tomu říkáme táhnout za jeden provaz. Jedním směrem.

Tak především je třeba se uklidnit a hledět si svého. Je třeba si uvědomit, že veškerá rozdělování jsou běžnou metodou, jak zastavit svého protivníka. Zakecat nějakou informaci, aby se lidé mezi sebou začali přetahovat, kdo to ví lépe. Kdepak, je třeba hledět si svého. Lidé si v tom udělají jasno. Pokud jsi něco napsal Nebo něco řekl, právě v duchu koncepce obecné bezpečnosti, život ukáže, že jsi měl pravdu. Pokud jsi to provedl jako imitaci, ať by jsi říkal cokoliv nebo byl jakýkoliv frajer I kdyby jsi byl znám jako protřelý konceptual, Nevadí, život ukáže celý ten nános a že pracuješ pro objednatele. Že nepracuješ pro stát, že nepracuješ pro lidi, ale máš konkrétního objednavatele - loutkáře, který řídí své kroky. To je běžná praxe diskreditace všech společenských hnutí, jejich rozdělení.


Ale o co tu jde... My přeci nepracujeme pro okamžitý zisk. My pracujeme pro budoucnost. A v souladu s tím se také musíme chovat. neměli bychom zabředat do těchto dohadování. Musíme vystupovat s naším informačním produktem. A to je velmi jednoduché. Jak se Stalin zmocnil vlády ve státě? Jemu dali řadovou funkci generálního tajemníka strany. Všichni si rozebrali sladká místa, předseda vlády, ministři a další a Stalinovi dali stranu. A dole vládly GubKomy, gubernské výbory strany. A přijíždí k Leninovi, nebo k Rykovovi, zejména k Rykovovi, nějaký první tajemník řešit státní problémy, A potom na okamžik skočí za Stalinem podat zprávu o stranických záležitostech. Přiběhne, bolí ho hlava, kolik má problému k vyřešení, Stalin se ptá, s Rykovem jsi mluvil? Ten mi toho řekl a já mám takový problém! Rykov mu dal radu, a Stalin mu dal radu. A ten předseda gubkomu kouká, a vidí, že Stalin má životní zkušenosti. Udělám to, jak jsi řekl ty.


A v důsledku to vychází tak, že proč mám marnit čas a poslouchat bůhví koho, třeba takového Rykova, když stačí zaběhnout, protokolárně se zapsat, tady u předsedy, že jsme to jako pořešili, on jako řekl, co mám jako dělat, A sám pod rouškou stranických povinností navštívím Stalina a proberu to s ním. Moc je praxí prověřená schopnost řídit. Rykov radil, Stalin radil, Ale v důsledku lidé uviděli akceschopnost, aktuálnost právě Stalinových rad. A začali se orientovat na něj.


Mimochodem, všechna neformální sdružení vznikají právě tak. Když se objeví nějaký vůdce, na kterém je vidět, že hlouběji rozumí životu, Uděluje správné životní rady, a kolem něho něco roste. Každá společenská iniciativa vzniká stejně. Koncepce obecné bezpečnosti jako společenská iniciativa se v tomto ohledu ničím neliší. Proto zájemců radit je vždycky moře. Jedni odpadnou už na první pokus. Druzí jsou po prvních pokusech odhaleni. Třetí využívají metody jiných, snaží se na tom parazitovat a prezentují jenom sebe. Já jsem ten pašák! Já umím to a to, spolupracoval jsem s tím a tím. Třetí nebo čtvrtí, to je jedno, variant může být spousta, si prostě hledí svého. Ve výsledku, v životě to lidé vždycky vyhodnotí. Můžeš předstírat že jsi kdokoliv ale pokud tě lidé za takového nepřijmou, tak takovým ani nebudeš. Můžeš o sobě prohlašovat co chceš, ale když si hledíš svého, nemusíš nic ani vyhlašovat a lidé to vyhodnotí, to co děláš a vidí, že to někam spěje. Sami určí, kým jsi!


Proto, neděláme to pro postavení nebo hodnosti, pracujeme ve společenském hnutí Koncepce obecné bezpečnosti. Pracujeme přeci na budoucnosti naší země. na naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí. To není nějaký pultík, kde dostáváte peníze. Jako, tady jsem si našel práci . a chci získat autoritu.


Vnímáte ten rozdíl mezi trockismem a bolševismem? Trockismus to je JÁ, MNE! A bolševismus zásadně žije podle principu: Ať se povznese Rusko a naše jména ať si zahynou. Nás nezajímá co a jak bude. My potřebujeme stát a proto rozdáváme informace. Budou-li lidem přijaty a začnou-li pracovat ukazuje a odkrývá konceptuální záležitosti. Poskytuje metodologii různých procesů. Na té metodologii lze stavět technologie. To je dobré!


A v tomto ohledu bylo rozdělení na VP SSSR a Fond konceptuálních technologií. To bylo skvělé! Tady je VP SSSR a zabývá se metodologickými otázkami. A je FKT, které se zabývá...

Analytikou

Dnes, s ohledem na určité okolnosti, smrt Vladimíra Michajloviče Zaznobina, došlo k určitému selhání. Někdo se bije do hrudi a křičí: Vnitřní prediktor jsem já! A produkuje, a to ať lidé vyhodnotí sami, tu úroveň analytiky, metodologie a konceptualnosti. Kdy je místo soubornosti podsouvána mafie. A přes rameno říká, že nikdy Západ nebude válčit s Ruskem. To jako vážně? Proč to dodneška nevyhodili?


A my jenom konkrétně vyhlašujeme, vemte si Trojsvazek, který jsme udělali. O státu. Nikdo nikdy nevysvětlil, co to je stát. My jsme to rozepsali, co je to stát. Je-li každý stát státem. Které jsou projektové konstrukční státy. A které jsou historické. A jak se řídí. V čem je podstata státních sdružení, impérií. Všechno jsme to popsali. Na základě tohoto konceptuálního výkladu jsou metodologické výstupy. A lze stavět technologii řídících procesů. Pochopte, kdyby to byla jen technologie, řekli by, je to jen Fond a bylo by. Ale tady je právě metodologie. Tady je popsána první priorita.


A teď si vezmeme válku. Opět, neměli jsme ani definici! Co jsme se v koncepci obecné bezpečnosti napracovali a definice byla dána teprve tady. A bylo to rozepsáno na příkladu přípravy první světové válce. Mezi vlasteneckou válkou a 1912 první světovou. Ukázali jsme fundamentální procesy. Popisem procesů jsme ukázali, jak je vedeno nadnárodní řízení v období příprav světových válek. To je opět meteorologická záležitost. To není technologie, tu lze následně formovat.


Jak byla připravena druhá světová válka a na základě této metodologie je vidět celý ten nesmysl, jak to vede americká státní elita. Vůbec nechápou tyto metodologické záležitosti! Pokouší se cosi namodelovat podle jejich zkušenosti z první nebo druhé světové války, Ale to je opičárna! To je cargokult.


Třetí svazek je věnován bolševismu. Ano, něco jsme již měli, ale podstata byla popsána až v této knize. A dále kniha Státní symboly a státní suverenita. To je metodologie chápání, co to je stát, skrze jeho symboliku. To není technologie. Technologie je když už per post přiřazujete nějaký stát a děláte mu nějakou vlajku.


A principy budování vzájemných souvislostí, to je metodologie. My jsme neprohlašovali, že někdo je představitelem Vnitřního prediktora nebo Vnitřní prediktor. Nechali jsme to na úsudku lidí. Ať sami zaujmou své stanovisko. Pokud usoudí, že to je Vnitřní prediktor, bude to Vnitřní prediktor. Pokud ta kniha není Vnitřního prediktora... Pokud to někdo zpochybňuje, prosím, to není žádný problém. Berete nějaký odstavec, klidně kratší, ukážte na konceptuální neopodstatněnost. To je blbost. Já můžu ke kterékoliv práci, které byly publikovány, o kterých se říká, jaké jsou profesionální, na každé práci můžu v klidu ukázat v čem spočívá debilita jednotlivých poselství a čemu slouží. Ale já to nepotřebuji, já s nikým nebojuji. Oni bojují, tak ať bojují, ať jim to život naplno vrátí.


Neměl jsem na mysli tento konkrétní případ.

Hovořím obecně. Všude je to stejné. To je konkrétní charakteristika. Vy jste zmínil Rusko a v Rusku je situace taková - pokouší se manipulovat mým jménem, Pjakin tohle, Pjakin tamto... Pokud mluvíte o VP SSSR a o FKT tak Pjakin z toho úplně vypadává. Ale pokud hovoříte o Pjakinovi, tak se vyjádřete, kde na jakém místě je neopodstatněný, v jakých pracích nebo v čem. Na každé úrovni, na libovolné úrovni, je člověk buďto za sebe... já jsem takový pašák... Nebo pracuje pro naší věc. My mluvíme k věci. Proto, ať si kecají co chtějí, lžou, překrucují, to je jejich problém, to se jim všechno vrátí. My pracujeme na naší věci a s nikým nebojujeme. Kromě nepřátel Ruska. Proti kterým také vydáváme tyto práce, ku prospěchu všem lidem dobré vůle celého světa a proti nepřátelům, opět celého světa a Ruska.


Velice děkuji, otázek mi zbyla ještě spousta, ale nedovolím si Vás dál týrat svými otázkami.

Vy mě netýráte, jsem vždy připraven Vám odpovědět. Prostě s časem je to vždy napjaté.


Necháme si něco na příště.

Ano jistě, nemáme často takovou příležitost vidět se osobně. Tak si popovídáme po internetu.

Ano jistě. Velice děkuji, Valerii Viktoroviči.

676 zobrazení3 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

3 Comments


mmakovy
Jun 12

Pojmy jako "státní elita“, „Deep state", „globalisté“, „podpinďos“ atd. jsou falešnými pojmy, jejichž používání má posluchačům a čtenářům zabránit v rozlišování mezi skutečnými účastníky procesů, tedy mezi jednotlivými křídly Globálního prediktoru. Pod výše uvedenými pojmy si totiž může každý představit, koho je mu libo. Kdo nevěří, ptejte se těch, kdo tyto pojmy používají, koho si pod těmi pojmy máte představit a pod které křídlo GP dotyční patří.


Např. globalisté jsou všichni, kteří se podílejí na procesech globalizace, tedy např. i já, když komentuji procesy budování Nové říše římské, protože globalizace je proces objektivní, avšak řízení globalizace je proces subjektivní, přičemž vlastní řízení je zase proces informační.


Jen pro představu, v USA jsou Biden i Trump nástroji červeného křídla a Clintonovci nástroji bíl…

Like

mmakovy
Jun 11

Visegrádská čtyřka je, či lépe řečeno byla, projekt bílého křídla GP. Od předání řízení evropských procesů červenému křídlu GP, to je pro Českou republiku (ČR) mrtvý projekt, protože budoucnost ČR se bude ubírat úplně jinými cestami, než se bude ubírat budoucnost Slovenska a Maďarska, a stejně tak Ruska.  


Co se týká odborníků z východní Evropy, asi má pan Pjakin na mysli ty Ukrajince, Rusy a Bělorusy, po kterých „jdou“ v současné době finanční úřady (a policie) z důvodů nehorázného krácení daní, ano, to jsou doopravdy odborníci, ti patří na východ.


Pro mne logičtějším vysvětlení čísla 88 je 8 x 11 nebo 4 x 22, podsouvat Pastrňákovi nějakého Hitlera je čirá zhovadilost.


Co se týká rozdělení konceptuálního hnutí, vysvětlení není složité. V Rusku soutěží…


Like

mmakovy
Jun 11

Vysvětlení ohledně němčiny na českých školách není dotaženo do konce, jako by se V. V. Pjakin bál Novou říši římskou pojmenovat.


Co se týká neschopnosti ochranky, vysvětlení může být mnohem prozaičtější: Co se jedné skupině může jevit jako chyba řízení, může být pro jinou skupinu, menší, cílem řízení. Atentát na Roberta Fica prostě nebyl dobře nacvičený, a proto ta scénka vyvolává podezření.


Co se týká vlastenectví a patriotismu, to jsou atributy, na kterých bílé křídlo Globálního prediktoru (GP) rozbilo Svatou říši římskou a zařídilo 1., a potom i 2. světovou válku. Stavět národy proti sobě, vyzdvihovat jeden národ nad druhým, to je doménou právě bílých. Na takovém podhoubí fašismus jenom bují.


V první řadě musí být člověk Člověkem a až potom může být patriotem svého…

Like
bottom of page