• mmakovy

O 6 prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese

Aktualizováno: 20. 12. 2020

Vážení přátelé, dneska se obracím zejména k těm z Vás, kteří ještě neslyšeli o 6 prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese nebo o nich už slyšely, ale nedovedli si je dost dobře představit.

Z pohledu osobní bezpečnosti a zvýšení šance na přežití v současné společnosti, považuji znalost a hlavně rozpoznání těchto priorit v životě každého za prvořadé. Domnívám se, že každý by měl po krátkém studiu umět běžně rozeznávat prostředky agrese 5. a 4. priority a později i vyšší.


Na příkladech se vám pokusím krátce jednotlivé priority popsat, začínáme s nejrychlejší, ale také nejméně účinnou 6. prioritou. Směrem k nižším prioritám se účinnost zvyšuje, avšak samotný proces probíhá pomaleji a bez „hlučných efektů“.


Když jde proti vám nějaký výlupek s nožem, to rozpoznáte snadno a také snadno rozpoznáte, co chce, protože to bude po vás tvrdě požadovat. Také následky agrese budou snadno rozpoznatelné. Na této 6. prioritě (zbraně od nože po rakety, prostředky přímé likvidace) není s rozpoznáním žádný problém, vše