• mmakovy

O 6 prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese

Aktualizováno: 20. 12. 2020

Vážení přátelé, dneska se obracím zejména k těm z Vás, kteří ještě neslyšeli o 6 prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese nebo o nich už slyšely, ale nedovedli si je dost dobře představit.

Z pohledu osobní bezpečnosti a zvýšení šance na přežití v současné společnosti, považuji znalost a hlavně rozpoznání těchto priorit v životě každého za prvořadé. Domnívám se, že každý by měl po krátkém studiu umět běžně rozeznávat prostředky agrese 5. a 4. priority a později i vyšší.


Na příkladech se vám pokusím krátce jednotlivé priority popsat, začínáme s nejrychlejší, ale také nejméně účinnou 6. prioritou. Směrem k nižším prioritám se účinnost zvyšuje, avšak samotný proces probíhá pomaleji a bez „hlučných efektů“.


Když jde proti vám nějaký výlupek s nožem, to rozpoznáte snadno a také snadno rozpoznáte, co chce, protože to bude po vás tvrdě požadovat. Také následky agrese budou snadno rozpoznatelné. Na této 6. prioritě (zbraně od nože po rakety, prostředky přímé likvidace) není s rozpoznáním žádný problém, vše je jasné.


Když reklama v televizi nabízí výhodné očkování, kosmetiku nebo chemické potraviny, tak skutečnost, že se jedná o útok na zdraví obyvatel, už rozezná podstatně méně lidí a následky agrese jsou rozloženy v čase. Zde mluvíme o 5. prioritě (prostředky nepřímé genocidy).


Když podobná reklama nabízí výhodnou půjčku, když „stát“ zvýší daně nebo nadnárodní řetězce zdraží zboží, tak mluvíme o útoku na 4. prioritě (ekonomické nebo také kreditně-finanční).


Když vás bude z obrazovky televize nějaký výlupek přesvědčovat, že liberalismus (nacionalizmus, katolicizmus, kretenismus – vyberte si cokoliv) je pro vás a váš život to nejlepší, jedná se útok na vaše vědomí a podvědomí. Zde pak mluvíme o 3. prioritě (ideologické).


Když si večer pustíte film z 2. světové války a v něm budou scény, jak odvážní a čestní mládenci z jednotek SS zachraňovali v Osvětimi a dalších ozdravovnách zejména Židy a jejich děti, bude se jednat o útok na 2. prioritě (chronologické, faktologické).


Nu, a pokud by ten váš večerní film byl třeba o počátcích křesťanství či by vyprávěl o příbězích, zaznamenaných v Bibli, tak to se již nacházíme na 1. prioritě (světonázorové, metodologické).


Další informace najdete na obrázku a videu níže.


Za Konceptuál CZ Milan Makový