• Konceptuál CZ

68. výročí úmrtí Klementa Gottwalda

Vážení přátelé, v neděli 14. března 2021 si připomínáme výročí úmrtí Klementa Gottwalda. Podobně jako u smrti Jana Masaryka a Josefa Vissarionoviče Stalina je správnější napsat výročí jeho zavraždění. Ony ty vraždy totiž spolu úzce souvisí. Začalo to už otrávením Vladimíra Iljiče Lenina a všimněte si, že jak Lenin, tak i Gottwald byli označeni za syfilitiky, osvědčené metody se nemění. Se Stalinem měl Gottwald společné zejména to, že oba pracovali pro lidi. Ačkoliv byl „pouze“ vyučený truhlář, měl takové znalosti, že i Beneše si vodil, jak potřeboval.

Z nebe mu ty znalosti určitě samy nespadly a tak to spíše vypadá, že Gottwald během svého pobytu v Moskvě v době 2. světové války pilně studoval. A co studoval? No přece Koncepci obecné bezpečnosti, i když v té době se jí tak ještě neříkalo.


Stalin a Gottwald měli společné také to, že nejen pro lidi pracovali, ale také se v politice o lidi opírali. Proč? Protože oba pracovali podle Plné funkce řízení na principu prediktor – korektor. Prediktor vykonává činnosti na 1. až 4. a částečně i 5. etapy PFŘ, což byl v SSSR Stalin a jeho skupina a v ČSR Gottwald a jeho skupina. Oba se také snažili vytvořit z davu uvědomělý národ, aby ten plnil funkci korektoru. Všimli jste si, jak Gottwald v jednom z filmů říká: „zeptáme se lidí, co na to řeknou“. A všem svým oponentům tím sebral vítr z plachet. Parlament a vláda, tak jako dnes, tvořily už jen programově – adaptivní modul.


Také procesy probíhající v SSSR a v Československu měly mnoho společného. Po roce 1948, když se „naši“ podpinďos oklepali z šoku, že přišli o moc a že jim zemřel jejich vůdce, začali se v roce 1950 konsolidovat. Chytili vítr v politických procesech, kde mám silné podezření, že k oprávněně odsouzeným zrádcům republiky občas „přibalili“ také člověka z Gottwaldovy skupiny, člověka, který skutečně pracoval pro lidi a pro republiku. Někde jsem zaznamenal větu Gottwalda: „Slánského jste mi už také sebrali?!“


Takto postupně podpinďos pouštěli žilou skupině okolo Gottwalda, čímž citelně oslabovali její moc. Proč takto soudím? V politických procesech byl stejně jako Slánský spolu s dalšími obviněn Gustáv Husák. Ten musel silně ležet v žaludku slovenským podpinďos, protože jak je vidět z několika filmů, se s nimi na Slovensku nijak nepáral. Gustáv Husák se však k ničemu nepřiznal, a tak dostal „pouze“ doživotí.


Soudě podle pozdějších skutků Gustáva Husáka, poté co v roce 1969 ve funkci 1. tajemníka ÚV KSČ vystřídal západního slouhu, zvedla se v ČSSR podstatně životní úroveň a porodnost se zvýšila až na ročních 194 tisíc v roce 1974 – všichni znáte označení Husákovy děti. Zvýšení porodnosti bylo docíleno zvýšenou podporou mladých rodin, zintenzivněním bytové výstavby a celkovým zlepšením sociální politiky. Toto všechno byla práce Gustáva Husáka až do doby, kdy mu titíž podpinďos zavraždili manželku. Pak bohužel práce Gustáva Husáka ochabla.


Ježíš řekl svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci." Matouš 7,15-20


Ano, je to tak, můj první tchán vždy říkal: „za chlapa mluví skutky, kecy jsou na h...o“. A za Gottwalda a za jeho skupinu, včetně Slánského a Husáka mluví skutky zřetelně a nahlas a proto je podpinďos odstranili. Podobným způsobem oslabovali „sovětští“ podpinďos Stalina a jeho skupinu, až nakonec zavraždili i jeho samotného. A když odstranili Stalina, nic nebránilo odstranit Gottwalda. Vzali to, jak se říká z jedné vody na čisto. Naplno se vrahové Gottwalda, Masaryka, Slánského a dalších projevili na jaře 1968 a poté po listopadu 1989. Ano, stále je řeč o jedněch a těch samých.


Na závěr přidávám Gottwaldův projev z 22. 2. 1948, který pronesl na sjezdu závodních rad.


253 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše