• mmakovy

82. výročí nacistické okupace. 15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek Československa.

Abychom pochopili, o co šlo 15. března 1939, musíme se vrátit až do období Velké francouzské revoluce. Ano, mohli bychom jít třeba až k Atlantidě, tam je třeba hledat prvotní příčiny, ale to bychom tu byli dlouho a navíc na to nemám dostatečné znalosti.


Pro získání pár kaménků do mozaiky sem vložím krátký úryvek z právě překládané práce Valerije Viktoroviče Pjakina – Úvod do analytiky:


Pokus o změnu světového řádu během revolučních a napoleonských válek na konci 18. a začátku 19. století neskončil podle plánu londýnských organizátorů