• mmakovy

82. výročí nacistické okupace. 15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek Československa.

Abychom pochopili, o co šlo 15. března 1939, musíme se vrátit až do období Velké francouzské revoluce. Ano, mohli bychom jít třeba až k Atlantidě, tam je třeba hledat prvotní příčiny, ale to bychom tu byli dlouho a navíc na to nemám dostatečné znalosti.


Pro získání pár kaménků do mozaiky sem vložím krátký úryvek z právě překládané práce Valerije Viktoroviče Pjakina – Úvod do analytiky:


Pokus o změnu světového řádu během revolučních a napoleonských válek na konci 18. a začátku 19. století neskončil podle plánu londýnských organizátorů Velké francouzské revoluce z roku 1789, kteří za ně utratili astronomickou částku - 24 milionů £.


Podle plánu GP měla Francie během revolučních a napoleonských válek spojit malé evropské státy v jeden celek, který by byl řízen centrálně. Poté mělo Rusko zničit Francii jako globální subjekt, stejně jako předtím,během Severní (Dvacetileté) války (1700–1721), rozdrtilo Švédské království, které se se svou zahraniční politikou vměšovalo do politiky globální a překáželo tak GP v realizaci jeho globalizačního plánu. Podle tohoto plánu GP byla Rusku přidělena role surovinového přívěsku a hlídacího psa Západu.


Invaze dvanácti jazykůdo Ruska se však pro ruský lid stala Vlasteneckou válkou a zakončila se ne porážkou a zničením Napoleona a jeho evropské armády, nýbrž pouze porážkou a vyhnáním z Ruska, což zachránilo imperiální Francii jako překážku v realizaci globalizace podle plánu GP, což poté zapříčinilo ozbrojenou účast Velké Británie ve válce proti Napoleonovi, kvůli jeho odstranění jako globálního subjektu.

Při realizaci plánů GP na globalizaci světa však došlo k neúspěchu, který se ještě více projevil s nástupem Druhé průmyslové revoluce uprostřed 19. století


Tolik zatím V. V. Pjakin, který svým vysvětlením, alespoň mě osobně, vnesl světlo do chování Kutuzova. Mám toto období dějin Ruska obzvláště rád (Bezuchov, Bolkonskij, Rostov) a nedávalo mi smysl, proč Kutuzov Napoleona při jeho útěku z Moskvy prostě nedorazil. Přitom to po něm požadoval i jeho car Alexandr I.


Kutuzov Napoleona nedorážel, protože pro Rusko bylo výhodné, aby Francie dále zůstávala subjektem globální politiky a bránila rozpínavosti Velké Británie. Alexandr I. však měl od svých páníčků jiné pokyny a tak nechal milého Kutuzova otrávit. Sám se poté opět postavil do čela ruských vojsk a nelitujíc krve ruských vojáků, tvrdě prosazoval zájmy Velké Británie. Kutuzov je pochován v Kazaňské katedrále v Petrohradu.


No, a protože se plány s Napoleonem Globálnímu prediktoru nesplnily, začala se postupně připravovat další invaze do Ruska. Prvně byl na pomezí Francie, Holandska a Německa vytvořen jakýsi vřed, který dostal pojmenování Belgie. První velkou roli dostala Belgie při rozpoutání I. světové války, další role známe ze současnosti. Mnozí historikové se dohadují, proč byla vlastně I. světová válka rozpoutána, ale že šlo o to, zatáhnout Rusko do války a potom jej rozčlenit a vyždímat, to se v „chytrých“ knihách nepíše. Car Mikuláš II., jako vzorný zrádce své vlasti poslechl své páníčky a úplně bezdůvodně zatáhl Rusko do války. Rusko tato zrada stála 3 miliony životů, k nimž je však třeba připočíst ještě oběti občanské války, které podle odhadů činily 10 až 17 milionů. Československé legie se účastnily občanské války na straně Bílých, přičemž někteří ruští historikové dokonce uvádí, že naše legie byly přímou příčinou, či původcem vzniku občanské války v Rusku. Možná proto jim potom za odměnu bylo dovoleno ponechat si část ukradeného ruského zlata. Zde je však třeba připomenout, že na tom žádnou nenesou vinu obyčejní vojáci a nižší velící sbor a na druhou stranu je třeba říci, že Československé legie byly jako nástroj GP pod francouzským velením.


Ale to předbíhám, vraťme se k Mikuláši II. Ten svou historickou úlohu splnil a přesto, že všude píší, že jej a jeho rodinu zavraždili v Jeka