• Konceptuál CZ

82. výročí nacistické okupace. 15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek Československa.

Abychom pochopili, o co šlo 15. března 1939, musíme se vrátit až do období Velké francouzské revoluce. Ano, mohli bychom jít třeba až k Atlantidě, tam je třeba hledat prvotní příčiny, ale to bychom tu byli dlouho a navíc na to nemám dostatečné znalosti.


Pro získání pár kaménků do mozaiky sem vložím krátký úryvek z právě překládané práce Valerije Viktoroviče Pjakina – Úvod do analytiky:


Pokus o změnu světového řádu během revolučních a napoleonských válek na konci 18. a začátku 19. století neskončil podle plánu londýnských organizátorů Velké francouzské revoluce z roku 1789, kteří za ně utratili astronomickou částku - 24 milionů £.


Podle plánu GP měla Francie během revolučních a napoleonských válek spojit malé evropské státy v jeden celek, který by byl řízen centrálně. Poté mělo Rusko zničit Francii jako globální subjekt, stejně jako předtím,během Severní (Dvacetileté) války (1700–1721), rozdrtilo Švédské království, které se se svou zahraniční politikou vměšovalo do politiky globální a překáželo tak GP v realizaci jeho globalizačního plánu. Podle tohoto plánu GP byla Rusku přidělena role surovinového přívěsku a hlídacího psa Západu.


Invaze dvanácti jazykůdo Ruska se však pro ruský lid stala Vlasteneckou válkou a zakončila se ne porážkou a zničením Napoleona a jeho evropské armády, nýbrž pouze porážkou a vyhnáním z Ruska, což zachránilo imperiální Francii jako překážku v realizaci globalizace podle plánu GP, což poté zapříčinilo ozbrojenou účast Velké Británie ve válce proti Napoleonovi, kvůli jeho odstranění jako globálního subjektu.

Při realizaci plánů GP na globalizaci světa však došlo k neúspěchu, který se ještě více projevil s nástupem Druhé průmyslové revoluce uprostřed 19. století


Tolik zatím V. V. Pjakin, který svým vysvětlením, alespoň mě osobně, vnesl světlo do chování Kutuzova. Mám toto období dějin Ruska obzvláště rád (Bezuchov, Bolkonskij, Rostov) a nedávalo mi smysl, proč Kutuzov Napoleona při jeho útěku z Moskvy prostě nedorazil. Přitom to po něm požadoval i jeho car Alexandr I.


Kutuzov Napoleona nedorážel, protože pro Rusko bylo výhodné, aby Francie dále zůstávala subjektem globální politiky a bránila rozpínavosti Velké Británie. Alexandr I. však měl od svých páníčků jiné pokyny a tak nechal milého Kutuzova otrávit. Sám se poté opět postavil do čela ruských vojsk a nelitujíc krve ruských vojáků, tvrdě prosazoval zájmy Velké Británie. Kutuzov je pochován v Kazaňské katedrále v Petrohradu.


No, a protože se plány s Napoleonem Globálnímu prediktoru nesplnily, začala se postupně připravovat další invaze do Ruska. Prvně byl na pomezí Francie, Holandska a Německa vytvořen jakýsi vřed, který dostal pojmenování Belgie. První velkou roli dostala Belgie při rozpoutání I. světové války, další role známe ze současnosti. Mnozí historikové se dohadují, proč byla vlastně I. světová válka rozpoutána, ale že šlo o to, zatáhnout Rusko do války a potom jej rozčlenit a vyždímat, to se v „chytrých“ knihách nepíše. Car Mikuláš II., jako vzorný zrádce své vlasti poslechl své páníčky a úplně bezdůvodně zatáhl Rusko do války. Rusko tato zrada stála 3 miliony životů, k nimž je však třeba připočíst ještě oběti občanské války, které podle odhadů činily 10 až 17 milionů. Československé legie se účastnily občanské války na straně Bílých, přičemž někteří ruští historikové dokonce uvádí, že naše legie byly přímou příčinou, či původcem vzniku občanské války v Rusku. Možná proto jim potom za odměnu bylo dovoleno ponechat si část ukradeného ruského zlata. Zde je však třeba připomenout, že na tom žádnou nenesou vinu obyčejní vojáci a nižší velící sbor a na druhou stranu je třeba říci, že Československé legie byly jako nástroj GP pod francouzským velením.


Ale to předbíhám, vraťme se k Mikuláši II. Ten svou historickou úlohu splnil a přesto, že všude píší, že jej a jeho rodinu zavraždili v Jekatěrinburgu bolševici, brilianty Romanovců vlastní britská koruna. Např. tiára, se kterou se tak ráda předvádí Alžběta II., kterou půjčila princezně Megan na svatbu, to byla tiára Alexandry Fjodorovny, ruské carevny (více zde). Myslím, že car Mikuláš II. byl pro západní páníčky něco jako nám už známý Boris Němcov, posloužil jako živý a ještě lépe poslouží jako mrtvý. Živý už Mikuláš neměl páníčkovi co nabídnout, dokonce se stal i se svou rodinou pro páníčka přítěží, a proto bylo rozhodnuto udělat z něj klacek na komunisty komunisty. A kompletně, s celou rodinou, co kdyby nějaký dědic dostal na šperky zálusk.


Dále jen v krátkosti: Rusko je díky Mikuláši II. ve válce, na frontách se bojuje a válečné útrapy vyvolávají nepokoje. Na jaře 1917 abdikuje car, vzniká Prozatímní vláda na čele s Kerenským. GP vysílá do Ruska 300 vyškolených komunistických revolucionářů na čele s Leninem a Trockým, aby provedli socialistickou revoluci. Hlad a bída pomáhají komunistům v říjnu 1917 převzít moc, respektive, jak říká V. V. Pjakin, moc v Rusku se válela na ulici a nikdo neměl odvahu ji sebrat.


Dosud vše běželo podle plánu, avšak v tomto okamžiku se plány GP poprvé zadrhly. Lenin začal vyjednávat s Německem separátní mír. Namísto toho, aby ruské bodáky přinesly revoluci do celé Evropy, podepisuje Rusko separátní mír s Německem. Lenin si za to vysloužil od GP jed a v lednu 1924 umírá.


Podruhé do plánů GP v Rusku hodila vidle prozřetelnost a to v době, kdy se jednalo o nástupci po Leninově smrti. Lejba Troskij asi na 3 měsíce onemocněl natolik, že nebyl schopen účastnit se žádných jednání. Nástupcem Lenina se tak stal bolševik Josif Vissarionovič Stalin.


Tím, že Lenin hodil do plánů GP vidle, musel začít GP improvizovat a měnit plány. Bylo mu jasné, že s válkou proti Rusku je v tomto okamžiku konec a že Evropě je třeba začít šetřit síly. Příměří 1. dějství světové války bylo podepsáno 11. listopadu 1918, aby mohla Evropa začít nabírat nové síly na 2. dějství. Rakousko-Uhersko bylo rozebráno a namísto něj bylo GP vyprojektováno několik umělých států, včetně Československa.


Zapomeňte všichni na tatíčka Masaryka, Československo bylo vyprojektováno v mozcích GP a v jeho čele stanuly prověřené zednářské kádry. A ti kdo nesouhlasili, s těmi udělali krátký proces, např. zde a zde. Československo bylo vyprojektováno jako slepenec národů, aby ho bylo možné, až přijde vhodná doba, použít v podstatě k čemukoliv. Projektanti Československa si dali záležet, aby se jeho obyvatelé nemohli sjednotit. Nakladli miny snad na každém kroku, Češi – Slováci, Češi – Němci, Slováci – Maďaři, Češi – Rusíni, a to nemluvím o chudých a bohatých. Politici se namísto řešení problémů snažili naopak nakladené miny v pohotovosti. V podstatě celá politická scéna, vláda a parlament, se skládaly pouze ze slouhů západního páníčka. To samé platí o komunistech až do roku 1929, pak to tam Gottwald trochu provětral. V podstatě nebýt komunistů, žádné obranné valy na hranicích by se nebudovaly, žádná obrana by se nechystala.


V roce 1933 konečně přinesla své ovoce Versailleská „mírová“ smlouva, která stanovila Německu tak kruté podmínky kapitulace, aby se nástup fašismu stal v Německu nevyhnutelným. Samozřejmě, že se v Německu ten nacismus či fašismus neobjevil jen tak znenadání, ten tam byl trpělivě budovám stejnými zrádci národa, tentokrát německého, jako v té době vládli u nás. Všem šlo o jediné, sjednotit Evropu, vyzbrojit ji a poslat ji proti Sovětskému svazu. Ten prvorepublikový průmyslový boom v Československu, ten tu nebyl pro naše krásné oči, ale proto, aby výrobky našich dělníků pomáhaly vyvraždit Sovětský svaz.

Mnichovská dohoda nebyla žádná zrada, Mnichovská dohoda byla akce plánovaná od samého konce 1. dějství světové války. Beneš, starý zkušený zednář, to musel moc dobře vědět. Proto také, když v Československu splnil svou misi, ho jeho páníček odměnil přednáškami v Chicagu. Cyklus přednášek se jmenoval Moderní Demokracie – asi přednášel o střílení do dělníků, to bylo v té době „moderní“.


Po roce 1933 už šlo vše ráz na ráz. Vypůjčím si wikipedie:

Od roku 1935 se Německo začalo znovu vyzbrojovat. Téhož roku si opět připojilo Sársko[zdroj?], o rok později remilitarizovalo Porýní, vytvořilo spojenectví – Osu – s fašistickou Itálií pod vládou Benita Mussoliniho, poslalo pomoc Frankovu fašistickému Španělsku, anektovalo Rakousko v roce 1938 a obsadilo již zmiňované československé pohraničí a později i zbytek Československa. Neustále rostoucí územní nároky vyvrcholily 1. září 1939 invazí do Polska, načež Francie a Velká Británie vyhlásily nacistickému Německu válku, čímž oficiálně začala druhá světová válka, dříve než nacistické Německo čekalo či na ni bylo zcela připraveno.[5][6]


Tady je potřeba doplnit, že jak Francie, tak zejména Velká Británie vypověděli Německu válku proto, aby mu mohli předat válečný materiál. 10. května 1940 Německo zahájilo útok na Belgii, Nizozemsko, Lucembursko a Francii a už 24. května 1940 britské jednotky „utíkaly“ zpátky na ostrovy. A tak se na jaře roku 1940 celá Evropa sjednotila a nabírala síly na svůj stěžejní úkol, a tím bylo opětovné napadení Ruska – Sovětského svazu. Stalo se tak 22. 6. 1941.


Co říci na závěr, celou první republiku charakterizuje jeden obrovský podvod, podvod na všech obyvatelích Československa, ať už to byli Němci, Češi, Slováci, Maďaři nebo Rusíni. Vznešené „ideály“ Masaryka a Beneše byly ve skutečnosti jen stejné kecy, kterými nás po převratu 89 krmil Havel, Klaus a další zrádci českého národa. Aby se historie neopakovala, aby nás nemohli oblbovat, aby nás nemohli zotročit, je třeba jediné a to je učit se Koncepci obecné bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, začněte na sobě pracovat, jinak je váš osud jasný.


290 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše