• mmakovy

Aspekty vývoje člověka a jak si to představovali naši předkové autora Alexe Neila

Aktualizováno: 14. 4. 2021

Vážení přátelé, v ruském informačním prostoru mne zaujal článek o aspektech vývoje člověka, tak jak si to představovali naši předkové autora Alexe Neila. I když je to článek ruský a týká se ruské historie, dovedu si velmi dobře představit, že tak podobně a možná i úplně stejně, byla koncipována také staročeská společnost. Určitě stojí za přečtení.


Článek najdete také zde a originál v ruštině zde.

Člověk se rozvíjí po celý svůj život, od svého narození až do posledního výdechu. Během této doby prochází několika etapami, z nichž každá je spojena s vývojem a adaptací určitých částí mozku. V psychologii se k popisu těchto etap používá trojí model mozku:

• reptilní - nejstarší(ještěří) mozek - je zodpovědný za instinkty, přežití;

• limbický - okrajový systém - řídí pocity a emoce

• neokortex - nová kůra mozková na povrchu obou hemisfér - vědomí a inteligence.

V každé etapě vývoje hraje dominantní roli ta nebo jiná část mozku.


První etapa vývoje - to je prosociální úroveň.

V této etapě probíhá adaptace člověka na náš svět. Obvykle tato etapa končí k 18-tému roku věku. Zde plně řídí reptilní mozek, protože před ním stojí hlavní úkol - přežít, uživit se, zajistit bezpečnost.

Právě v tomto období jsou do člověka vkládány různá přesvědčení (smýšlení, názory), které pak hrají velký význam při přijímání jeho rozhodnutí.


Druhá etapa - sociální úroveň.

V tomto stádiu se člověk učí žít a vytvářet vztahy (interagovat) s lidmi. Získává profesi, zajišťuje své materiální blaho, navazuje mezilidské vztahy, zakládá rodinu, děti.

Zde hraje významnou roli limbický systém, zodpovědný za pocity a emoce, protože pro socializaci člověka ve společnosti je třeba se naučit ovládat své pocity a emoce. Etapa končí v 36-tém roce věku.


Třetí etapa – to je postsociální úroveň.

V tomto stádiu vývoje od 36 do 54 let věku hraje hlavní roli naše individualita. Začínáme se seberealizovat, otevírat se především sobě a pak i druhým.