top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Čo priniesol baranovírus a čo priniesla sociálna izolácia? 1.část - Autor Michal Zelenský

01. 06. 2024


Měli jsme zde s jotuma diskusi ohledně cílů Covidu-19. Přidávám k tomuto tématu zajímavý článek od Michala Zelenského.


 

Čo priniesol baranovírus

a

čo priniesla sociálna izolácia?

 

Veľmi zaujímavá otázka, však? Viem si predstaviť, čo sa ti víri v mysli a keď sa ti prehráva mysľou film všetkých udalostí, týkajúcich sa tejto otázky, okamžite ti vystúpi otázka „S čímže to prichádzaš? JA v mojom kruhu globálnej mysle riešim iba jedinú odpoveď!“. Tu jeden vykríkne „...vakcinácia!...“, druhý „...NWO a strata slobody!...“, tretí „...chaos!...“, štvrtý „...invázia drakoniánov alebo nejakých jašterov!...“, piaty „...získam plnú nezávislosť a imunitu pred nastupujúcim systémom globálnej mysle vyhlásením sa za „živého človeka“!...“, šiesty „...okolo mňa je samý žid a každý žid za toto môže! Som na poľovačke na žida! Žid je úplne všade! VŠADE A V KAŽDOM...!...“ a tak ďalej. Si skalopevne presvedčený, na „betón“, že odpoveď už veľmi dobre poznáš a bezpodmienečne si myslíš, že aj tak: „...tvoja odpoveď nebude taká istá, ako je odpoveď mojej globálnej mysle, ktorej som súčasťou, môjho egregora, ktorého aj keď nevidím a ani necítim, ale ho tlmočím prejavom určite mojich vlastných myšlienok, správania sa a postojov“, tak mávneš rukou... ...povieš : „Všetko to sú aj tak žvásty, pokiaľ tvoja odpoveď nie je taká istá, akú chce počuť moja „globálna myseľ, mojej skupiny – stáda, ktorého som súčasťou“!“... Odpoveď bude pre teba pravdepodobne iná, akú očakávaš! Bude však mojim pohľadom, ako to vidím a vnímam.


Od raného detstva ma vždy zaujímal koreň každej informácie, situácie, problému a tak to bude aj v tomto článku. Vždy som plával proti prúdu a so svojimi znalosťami som sa delil iba z podstatnej časti, no nie úplne preto, aby si každý informáciu doplnil, doštudoval sám. Vedz však, že nemám ľahkú úlohu sem dať v stručnosti odpoveď ktorú vidím. Budem sa snažiť byť stručný a budem sa snažiť uviesť všetky súvislosti týkajúce sa odpovede na túto otázku tak, aby boli zrozumiteľné a samozrejme, aby vytvorili priestor na ďalšie otázky.


Odpovedí na túto otázku tejto témy je skutočne veľmi veľa. Záleží, kto je pripojený k akej časti – skupiny globálneho vedomia, k tej ktorej informačnej skupine alebo presnejšie, k tomu ktorému egregoru globálnej mysle. Globálna myseľ je jediná, pokiaľ sa jedná o kvantitu a pod sebou riadi jednotlivých „protektorov“ – egregorov. Áno, moja odpoveď sa bude týkať projektu zhromažďovania a manipulácie globálneho vedomia, vytváraniu stádovitosti u ľudí a príprava na ich zomknutie (zhromaždenie) sa alebo aj zamknutie v potrebných skupinách - stádach. Každému je dostupný plán, že na zemeguli má byť iba jedno jediné stádo. Pred tým majú byť stáda, pred záverečným zjednotením, iba dve! Jedno gigantické a druhé veľmi minimálne. Takže, záverečným plánom je, pred totálnou kataklizmou, aby zostalo iba jediné... Každý jedinec sa v plnej vedomej dobrovoľnosti a s vlastným súhlasom zaraďuje zatiaľ do jedného z malých stád, ktoré sa pod informačným nátlakom budú musieť zjednocovať.


Zjednocovať sa budú do stád preto, lebo „ich zaručené riešenie“ vymanenia sa spod stádovitosti zlyhá! Predtým budú jednotlivci vzdorovať, všemožne sa brániť, nakoniec základný zvierací inštinkt zvíťazí a aj keď s nechuťou a odporom, zjednotia sa. To je zámer! Tomu ver! Je to zámer globálneho vedomia, ktoré na teba vplýva či s tým súhlasíš alebo nesúhlasíš. Je úplne jedno, čo si o tomto myslíš a čo navonok, vo svojom okolí demonštruješ - prezentuješ. Stáda sa posledné roky vytvárali a vo veľmi krátkej dobe sa budú zjednocovať – zlučovať do globálneho jediného stáda. Buď si istý, že všetky tvoje informácie, ktorými disponuješ a ktoré vplývajú na tvoj život, ťa identifikujú k tomu ktorému zatiaľ malému informačnému stádu, ale určite nie samostatnému. Iné je, ak tvoje informácie, vedomosti pochádzajú z obdobia z pred nástupu tohto aktuálneho systému globálneho riadenia a zhromažďovania mysle v informačnom poli. Už ťa vidím ako hovoríš „Čo to trepeš?“... Aj na túto otázku dostaneš odpoveď! Istým časom som opakovane spomínal: „AJ TAK JE VŠETKO ÚPLNE INÁČ!“. Aj keď sa zdá, že odpoveď neexistuje, odpoveď máš rovno pred nosom a nikto ti túto odpoveď nijako neskrýval a ani nezatajoval. Iba ti konkrétna otázka ani na myseľ neprišla a tvoj čas bol naplnený inými záležitosťami, vnucovanými globálnou mysľou. A je to tak. Nakoniec, vyhodnoť a posúď si to sám.


Tak čo priniesol baranovírus a sociálna izolácia?


Prvá odpoveď, ktorú vidím – ta dá – „PREKVAPENIE“


Nech si myslíš čo len chceš a nech sa snažíš uprednostniť akúkoľvek inú odpoveď, vždy to bude odpoveď - „prekvapenie“. Ak sa na všetky predchádzajúce udalosti k nástupu „prekvapenia“ pozrieš z pohľadu čechoslováka, nič ani nemohlo prísť. Vždy to bolo a bude „prekvapenie“. Riadený rozvrat Waršavského paktu a invázia globálnej mysle na tieto územia. Riadené rozdelenie československa. Invázia do Iraku a mnoho otázok súvisiacich s biblickým projektom. Udalosti 11. septembra 2001 a ďalšie otázky. Postupné vplyvy globálnej mysle v oblasti spoločnosti, kontinentov, národov, štátností, komunít, rodín a aj jednotlivcov. Koniec roka 2012 a dohady o „konci sveta“ a zase množstvo otázok... A opäť vplyv globálnej mysle na život jednotlivca a tréning v oblasti žiadostivosti, závislosti, závisti a ostatných emócií, bitva o prežitie a s týmto všetkým postupné vytváranie si závislosti na globálnej mysli. Šumy o migrácii pochybných entít do európy a ameriky. Rozvraty na slovensku a v čechách. Intrigy, klamstvá, manipulácie, zastierania a rozvrat útočiace z masmédií otupujúce zmysly ostražitosti. Zastieracie udalosti v Sýrii. Nenápadná informácia udalostí v Číne, v novembri 2019. Nenápadný informačný šum o zmŕtvychvstaní Osmandskej ríše. A vo februári 2020 pomalý nástup „prekvapenia“. Iba tak veľmi stručne, heslovite.


Vždy sa jednalo o nejakú formu prekvapenia. Ale každé toto prekvapenie nieslo v sebe ďalšiu odpoveď.


Druhá odpoveď, ktorá išla ruka v ruke s prekvapením – „STRACH a HRÔZA“


Strach, hrôza, obavy vždy nastupovali postupne, nenápadne a veľmi jemne. Po malých dávkach. Až na poslednú udalosť baranovírusu. Práve strach vyzýval otázky „Čo sa deje, čobude nasledovať, aké stanovisko zaujať?“ a mnohé iné otázky. Strach už začal pôsobiť na úrovni podvedomia a začal aktívne zasahovať do života každého z ľudí. Strach má však deštruktívny vplyv na osobnosť a hlavne psychiku človeka. Človek sa začína postupne meniť na zviera plné inštinktov. Inštinktívne sa snaží uchmatnúť kus žrádla, väčšiu alebo menšiu výhodu a hlavne sa snaží zaujať zdanlivo výhodné teritórium. Človek s inštinktmi zvieraťa sleduje iba momentálnu zdanlivú výhodu, nech je akákoľvek, ale musí ju zaujať všetkými prostriedkami a spôsobmi charakteristickými zvieraťu. Takto sa vlastne z človeka stáva živá mŕtvola – zombie. Zmysly zombie sú ostro vyhranené na špecifické vonkajšie podnety súvisiace s teritóriom a uzavretej komunity s ostatnými zombie v stáde, na zabezpečenie ďalšej činnosti svojho stáda. Odolať podobným možným zmenám na zombie je špecifické. Podstatná je znalosť množstva informácií a hlavne dôvera v samého seba. Toto dokáže iba človek, ktorý si udržiava plne aktívne svedomie a Ducha. Vyzdvihujem Ľubvu, ktorá je tiež dôležitá. Strach zabil svedomie, Ducha a nahradil ľubvu, dôveru v samého seba a ľubvy k svojmu blížnemu a vzdialenému okoliu. Človek, ktorý sa mení na zombie inštinktívne vyhľadáva spoločenstvo sebe podobných a s prípadnou korisťou sa ponúkne aby ho podobné spoločenstvo prijalo a akceptovalo. Ak sa zombie dostane do situácie ohrozenia, uzatvára sa do svojej veľmi úzkej komunity, kde sa viditeľne a citeľne vyhlási za vodcu, aby ostatní zombie tohto stáda chránili jeho záujmy. Tento stav je však dočasný a zmena hierarchického štatútu sa rýchlo vie zmeniť. Prejavy zombie sú rôzne a s rôznymi intenzitami smerujúcimi do okolia, vždy sa jedná o bojové ťaženia za účelom uchvátiť akúkoľvek výhodu a hlavne teritórium.


Psychika človeka je veľmi komplikovaná a na druhej strane je veľmi náchylná na degradáciu, ak sú splnené konkrétne podmienky.


Takže, „Z baranovírusu sa vlastne stalo náboženstvo hrôzy postupne ovládajúce zemeguľu.“


Všetky známe svetové náboženstvá vznikali úplne podobným spôsobom. Pred vznikom alebo nástupom akéhokoľvek náboženstva predchádzala buď umelo alebo prírodne vzniknutá situácia hlboko zasahujúca do života človeka alebo skupiny ľudí. Človek sa musel priamo konfrontovať s vytvoreným potencionálnym ohrozením a to na najzákladnejších potrebách človeka. Počas tejto situácie bolo vytvárané riešenie ako východisko z nej. Na duchovnej a aj na fyzickej úrovni. Takto vznikali náboženstvá ťažiace z naloženého strachu na človeka. Vždy sa však jednalo o buď plnú neznalosť jednotlivca, prípadne nejakej skupiny ľudí alebo čiastočnú neznalosť prebiehajúcej situácie alebo jej skreslenie. V súčasnosti už dlhodobo zlyháva vplyv existujúcich náboženstiev na spoločnosť a tak bol vytvorený priestor na úplne nové náboženstvo. Samozrejme, aj v minulosti boli jednotlivci, ktorí si zachovávali dostatočné informácie a hlavne pamäť o predchádzajúcich a prebiehajúcich udalostiach, ktoré odovzdávali svojim potomkom na udržanie života a pamäti.

 


 

Spomínal som globálnu myseľ – vedomie a zrejme by bolo vhodné dať na túto otázku ako odpoveď, tak aj dôkazy, však? Nejedná sa o nič tajuplné, utajované, verejne nedostupné a nehmatateľné. Naopak.


Najskôr vysvetlím ako to funguje. Už dlhé obdobie sú po zemeguli rozmiestnené technokratické zariadenia, ktoré monitorujú vyžarovanie kolektívnej mysle na meraných územiach sveta. Tieto zariadenia sú rozmiestnené tak, aby nevznikali nemerateľné miesta. Takže sa medzi sebou aj prekrývajú. Zachytávajú, monitorujú, zhromažďujú a vyhodnocujú údaje špecifickej frekvencie, ktorú vyžaruje človek jednotlivec a na monitorovanom území, noosfére, žijúci ľudia spoločne, kolektívne.


Už som v minulosti nie raz spomínal, že myšlienky, postoje, správanie sa človeka sú vyžarované do jeho okolia špecifickými frekvenciami. Frekvencie majú rôznu škálovitosť a predpokladám, že sú každému veľmi dobre známe tieto jednotlivé frekvencie, od najnižších až po tie najvyššie a ich prejav na psychike človeka, na jeho existencii. Takže o tomto nebude reč. Tieto frekvencie obmývajú, dokonca až zasahujú, vplývajú na psychiku človeka či už v jeho blízkom alebo vzdialenejšom priestore. Každý človek takto plynúcu frekvenčnú energiu iného človeka nevedome vždy zachytáva, spracováva a vyhodnocuje. Prebieha to na úrovni podvedomia alebo ináč povedané, podprahovo. Následne takú istú frekvenciu zase úplne nevedome odosiela alebo odráža do svojho blízkeho alebo vzdialenejšieho okolia. Takže, ako som spomenul, okolo človeka plynúca frekvencia sa človeka vždy dotýka a teda ho aj priamo ovplyvňuje, zasahuje do jeho života na rôznej úrovni vplyvu.


Sú však aj ľudia, nie je ich však až tak veľa, ktorí dokážu síce spracovať takto vplývajúcu frekvenciu, vplývajúce frekvencie, dokážu ju/ich aj vyhodnocovať a dokážu ju/ich aj odoslať do svojho okolia v pôvodnej frekvenčnej sile alebo vrátiť do zdroja. To neznamená, že títo ľudia si dokážu aj brániť svoj energetický systém pred účinkom takejto/takýchto frekvencií. Dokážu to iba čiastočne. Teda, ak už aj začala vplývať táto špecifická frekvencia na vedomie takéhoto človeka a dokáže ju vnímať, môže sa jej vplyv prejavovať aj na správaní sa tohto človeka. V takomto prípade to je však stav iba dočasný, krátkodobý a v nejakom čase si vie zasiahnutý človek samostatne uvedomiť vplyv tejto zväčša nízkej frekvencie, aby vyhodnotil jej dopad na ňom, jeho prípadnom prejave na jeho okolie a neodkladne vytvára nápravu prípadných spôsobených následkov.


Tak poďme na ten svetový systém monitorovania mysle. Zrejme každému je známa najslniečkárska univerzita na zemeguli a určite aj v našej slnečnej sústave, univerzita Princeton v USA. Pojem „najslniečkárska“ ti zrejme vysvetľovať nemusím. Práve táto univerzita riadi a sleduje rozmiestnené monitorovacie zariadenia po zemeguli a zhromažďuje, zverejňuje zozbierané dáta. Zverejňuje ich verejne a teda sú úplne každému k dispozícii, aby si každý vedel skontrolovať, ktorá udalosť šírená v danej oblasti, území, v sledovanom čase, za merané obdobie, sa ako prejavuje na tam žijúcom obyvateľstve. Takže, dáta zvýrazňujú emócie strachu, obavy, odporu alebo aj pokoja. K tabuľkám sa musíš preklikať cez ponuku. V nižšie uvedených odkazoch nájdeš to, o čom hovorím, tak študuj. 

 


Každý odkaz si skopíruj a vlož do vyhľadávača. Samozrejme, stránky nie sú ani v slovenskom a ani v českom jazyku, ale v angličtine. Ak nerozumieš angličtine a zaujíma ťa obsah týchto webov, vyhľadaj si a nainštaluj si do prehliadača zásuvný modul „Prekladač Google“. Ten ti bude postačovať. Po inštalácii si nastav tvoj jazyk, ktorému rozumieš a modul je pripravený k použitiu. Keď budeš mať zobrazený ten ktorý web, ktorý som vyššie zverejnil, tak si klikni na ikonu zásuvného modulu a preklad celej stránky prebehne automaticky. Samozrejme, do  tebou nastaveného jazyka, ktorému rozumieš.


Ďalej by som sa chcel dotknúť podstaty, charakteru, pôvodu globálnej mysle. Tak o čo sa jedná? Zrejme už aj tušíš o čom budem hovoriť. Každému je známy výrok „ROZDEĽUJ A PANUJ“, ale nikto si ani len neuvedomuje, že tento výrok je úmyselne pozmenený, skreslený a prvý, pôvodný výrok znel „ROZDEĽUJ A SPOJUJ“ alebo v šifrovanom jazyku nepriateľa „SOLVE (ET) COAGULA“, ktorý je už dávno dešifrovaný, plne odhalený.


A kdeže sa stretávame s týmto sloganom? Stretávame sa s ním v kabale a v kabalistickom hermetizme. Ale málokto vie, že súvisí s kultom „Baphomet“ (slovensky alebo aj česky - Bafomet). Tento kabalistický kult vznikol po stretnutí sa špecifických priaznivcov, vyznávačov s Luciferom, teda so Svetlonosom alebo nositeľom svetla. Podobnosť tohto stretnutia sa spomína v židovskom pentateuchu, v situácii stretnutia sa Móšeho s horiacim kríkom. Aspoň to je tak tvrdené v príslušných knihách.


S týmto kultom priamo súvisí aj všeobecne známe „osvietenstvo“, „znovuzrodenie“ alebo „renesancia“. Jedná sa o obdobie po svetovej katastrofe spôsobenej globálnou potopou na rozhraní XVI až XVII storočia. Po týchto udalostiach nastali obdobia množstva vojen a rozvratov na zemeguli z konkrétnym cieľom skupiny priaznivcov tohto kultu – najskôr rozdeliť a potom spojiť. Do týchto období zapadajú aj periodicky opakované pandémie rôznych epidémií, ktoré majú za úlohu udržať človeka v neznalosti a otroctve daného vzniknutého riadiaceho systému, výlučne na duchovnej úrovni.


S kabalou a jej odnožou hermetizmom sa spája meno Eliphas (Elifas) Lévi. Práve Eliphas Lévi odporúča, aby sa meno „Baphomet“ čítalo odzadu a to : „Tem ohp AB“, čo je v plnom znení „Templi omnium hominum pacts abbas“ a do slovenčiny sa prekladá ako „Otec chrámu mieru všetkých ľudí“ alebo doslovne „Chrám všetkých ľudí mieru (paktu s) Otca (Otcom)“. S Baphometom sa taktiež spája kabalistický pentagram, ktorý symbolizuje päť živlov, človeka alebo boha, teda Baphomet je vlastne „nositeľom svetla“ (Svetlonos), ktorý je v podstate „démon zeme“. No, akým je vlastne nositeľom svetla, je už v súčasnosti každému jasné. Stále je nositeľom rozvratu, despotizmu, skazy a ničenia. Pojem démon v sebe nesie skrytý význam DEMON-tovať, rozložiť, zničiť, rozdeľovať. Baphomet je taktiež dvojpohlavný tvor – hermafrodit. Na rukách, predlaktiach z vnútornej strany má Baphomet vyrezaný spomínaný nápis „SOLVE“ (na jeho pravom vnútornom predlaktí, smerujúcom nahor - „rozdeľuj“) a „COAGULA“ (na jeho ľavom vnútornom predlaktí, smerujúcom nadol - „spájaj“). Výňatok som skrátene citoval z knihy „Dämonen, Geister, dunkle Götter (Démoni, Duchovia, temní Bohovia)“.


Podotýkam, že kabalizmus vznikol v Gálii (súčasné Francúzsko) ďaleko skôr, ako známe svetové náboženstvá Budhizmu, Judaizmu, Islámu, Kresťanstva a iných, ich odnože a ostatné známe národné kulty sveta. Náboženstvá zakladali kabalisti pod jedným a tým istým zámerom vychádzajúcim z „paktu s ich otcom“. Zámer bol rozdeliť / rozdrobiť jedinú celosvetovú Védickú kultúru, rozdeliť / rozdrobiť Védické Rody, rozdeliť / rozdrobiť Védické rodiny, rozdeliť / rozdrobiť Védické vzťahy a tak zničiť pradávne Védické znalosti a nahradiť Védizmus náboženstvami a kultami strachu, neznalosti, poroby - otroctva.


Istým časom som hovoril na tému „Znaky a symboly ovládajú (vládnu) svet (svetu)“ a práve v tejto téme je tých znakov a symbolov spomenutých veľmi veľa. A aký toto má súvis s nadpisom tohto článku? No, veľmi veľa.


Vidíme, že v súčasnosti sa formuje nové svetové náboženstvo. Relatívne staré náboženstvá a kulty nespĺňajú svoj účel zotročovania a ovládania jednotlivcov a národov, ale v súčasnosti je tu niečo úplne nové:


„V coronavírus sa bezvýhradne verí, coronavírus sa nespochybňuje“.


Pripomína mi to dávno minulé udalosti, napríklad prvá pandémia po svetovej potope, vykonštruovaná pandémia moru. Táto pandémia, podľa oficiálnych záznamov, bola rozšírená údajne neznámym spôsobom alebo sem tam sa spomína, že mor bol rozšírený hlodavcami. Akáže to paralela s lietajúcimi myšami – netopiermi? V skutočnosti bol v tých časoch veľký hladomor, pretože ľudia schovaní v podzemí dlhé desaťročia minuli svoje zásoby na prežitie. Sem tam sa niektorí odhodlali ku kanibalizmu. Na povrchu neboli žiadne rastliny, iba sem tam na vrcholkoch potopou zničených stavieb antického sveta Veľkých Antov, alebo vlastne predkov slavianov. Pôda bola úplne všade veľmi mäkká a tak bol pohyb po zemi veľmi nebezpečný. Preto z dobových fotografií je vidieť, ako pútnici – prieskumníci chodili výlučne s vysokými palicami. Palicami si pred sebou skúšali pevnosť nánosu zeme po potope, aby sa nezaborili v bahne a neboli zožraní kanibalmi. Popri tom, úplne odnikiaľ, sa objavili divní ľudia, ktorí v ešte divnejších skafandroch, s divnými maskami na hlavách, obchádzali obývané oblasti a strašili ľudí pandémiou moru. Popri tom ponúkali záchranu vo forme neznámeho náboženstva. No a ďalej, čo sa týka doktrín náboženstiev, je každému všetko jasné. Aj v súčasnosti sa ponúka zatiaľ veľmi nejasné riešenie umelo vytvorenej krízy. Je úplne jedno, či sa jedná o nejakú vakcináciu alebo iné ponuky globálnej mysle. Zatiaľ je súčasný stav ešte len na samotnom počiatku vývoja udalostí a v krátkom čase bude jasné čo budú kabalisti ponúkať svetu, alebo jednotlivcom ako „záchranný pás“. Buď si istý, že s ničím prevratným neprídu. Prídu iba s tým, čo tu už dávno niekoľkokrát v dejinách bolo. Najprv musia kompletne rozdeliť „SOLVE“ spoločnosť, aby potom mohli pozostatky pospájať „COAGULA“. Do akého spoločenstva chcú pospájať pozostalú spoločnosť, zatiaľ nie je jasné, ale bude to určite nejaké náboženstvo alebo kult, ktorý bude pod jediným novým bohom sveta – Démonom Zeme – Luciferom...


Zatiaľ :

SOLVE (ET) COAGULA

ROZDEĽUJ (A) SPÁJAJ


Spracoval Michal Zelensky

 

 

 

410 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page