top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Čo priniesol baranovírus a čo priniesla sociálna izolácia? 3.část - Autor Michal Zelenský

08. 06. 2024

Stáhnout v pdf možno také zde: 20201024 Čo priniesol baranovirůsČo priniesol baranovírus

a

čo priniesla sociálna izolácia?

Tretia časť


Drahý Brat, Drahá Sestra. Áno ty, čo čítaš tieto riadky. Veľmi ťažko sa mi píšu tieto riadky. V predchádzajúcej časti, druhej, som ti veľmi jemne pripomenul udalosti, ktoré predchádzali rozsudku Norimberského procesu z 20. augusta 1947 a v prvej časti som naznačil pôvod elitárskeho smerovania.

 

Už poznám množstvo scenárov, ktoré unikli vzkriesením „smrteľne raneného draka“, teda fašistického režimu – súčasnej COVID HOAX pandémie a jeho zámer s ľudstvom v súčasnej dobe. V závere tohto článku prikladám originál fotografiu uniknutého mailu, so simultánnym prekladom do slovenčiny a moje zhrnutie. Nakoniec, ak ovládaš angličtinu, porozumieš originálnemu textu mailu a aj priloženým odkazom na pár webov.

 

Pre mňa je táto správa ďalšou z mne známych scenárov súčasných a blízkych budúcich  dalostí.

Správa, scenár v tomto maily je však úplne iný, ako všetky tie scenáre, ktoré poznám. Medzičasom som si overoval, či je možné tento scenár považovať aspoň za pravdepodobný. Nakoniec, prikladám ti sem linky, ktoré s nižšie priloženým a preloženým mailom sú dosť totožné:

 

 

 

 

 

Tento scenár je skutočne úplne iný a je veľmi hrôzostrašný. Na prvý pohľad. Vždy sa však k takémuto a podobným scenárom staviam neutrálne, nakoľko každý z nich nesie v sebe absurdity, nesúlad, veľmi brutálne ANTIČLOVEČENSKÉ konanie. Jedná sa tu o fašistickú prax v aktuálnej realite života. Plánujú budovať „COVID GETÁ“ (GHETTO OF COVID), tzv. karanténne záchytné tábory, kde budú uväznení tí, ktorí nesúhlasia s očkovaním, s covid pandémiou, s covid režimom a budú vyhlásení za nebezpečných pre spoločnosť. Majú to byť KONCENTRAČNÉ TÁBORY dvadsiateho prvého storočia! Alebo ináč, od marca 2020 prebieha HOLOKAUST dvadsiateho prvého storočia (naznačil som v predchádzajúcom článku – druhej časti)! My však pravdu o poslednom holokauste veľmi dobre poznáme!

 

A čo sa deje ďalej? Prečítaj si tento link :

 

 

Istým časom som, na úplne inom mieste, v rozhovore na podobnú tému spomenul, že zemeguľa čelí invázii - okupácii NIEROZUMU. Tento NIEROZUM je skutočným reálnym vírusom, baktériou, smrteľne nebezpečnou nákazou – pandémiou – MOROM – rakovinovým nádorom zemegule! Pripodobnil by som HO, ten NIEROZUM, k nákaze, ktorá mení človeka na živú mŕtvolu – ZOMBIE...

 

Rád by som ti pripomenul, že o týchto udalostiach vieme dávno. Nejaký predpoklad sme tušili, ale nepredpokladali sme, že jeho realizácia bude až takáto, že sa bude podobať na udalosti z v ktoromkoľvek zo známych koncentračných táborov fašistického režimu. V tých časoch svoje beštiálne činy vykonávali za plotom, múrmi nejakého malého priestoru toho kterého koncentračného tábora, kde prebiehali eliminačné experimenty. V súčasnosti, hlavne na Slovensku a v Čechách to vidíme, že sa fašista nebráni svoju beštiálnosť vykonávať v celom štáte - celoplošne!!!!

My sme predpokladali podobný vývoj situácie prechodom epoch. Nakoniec, nie len my Védisti, ale známe sú aj iné zdroje, ktoré upozorňujú, poukazujú na zmenu epochy :

 


A teraz ten mail:

Simultánny preklad mailu:

 

„Drahý ODSTRÁNENÝ,

 

chcem vám poskytnúť niekoľko veľmi dôležitých informácií, som členom výboru Liberálnej Strany Kanady. Sedím v niekoľkých skupinách výborov, ale informácie, ktoré poskytujem, pochádzajú z Výboru pre Strategické plánovanie (riadené PMO).

 

Na úvod musím povedať, že nie som šťastný to urobiť, ale musím. Ako Kanaďan a čo je najdôležitejšie, ako rodič, ktorý chce lepšiu budúcnosť nie len pre svoje deti, ale aj pre ostatné deti. Ďalším dôvodom, prečo to robím je to, že zhruba 30% členov tohto výboru nie je spokojných so smerovaním, ktorým sa bude uberať Kanada, ale naše názory boli ignorované a plánujú napredovať k dosiahnutiu svojich cieľov. Taktiež dávajú veľmi jasne najavo, že nič nezastaví plánované výsledky.

 

Plán a cieľ určil PMO a je nasledovný:

-        Postupné priebežné zavádzanie Lock Down (uzamknutia) reštrikcií, počnúc najskôr hlavnými metropolitnými oblasťami, rozširujúce sa smerom von. Očakáva sa novembrom 2020.

-        Zrýchlenie akvizícii (alebo výstavba) karanténnych zariadení vo všetkých provinciách a teritóriách. Očakáva sa decembrom 2020.

-        Denný nárast nových prípadov COVID-19, ktoré presahujú možnosti testovania, taktiež zvyšovania počtu úmrtí súvisiacich s COVID rovnakými stúpajúcimi krivkami. Očakáva sa od konca novembra 2020.

-        Kompletný a totálny Lock Down (uzamknutie) (oveľa prísnejší ako obmedzenia prvej a druhej fázy reštrikcií). Očakáva sa od konca decembra 2020 – začiatkom januára 2021.

-        Reforma a rozšírenie programu nezamestnanosti sa majú transformovať do univerzálneho programu základného príjmu. Očakáva sa do prvého štvrťroku 2021.

-        Plánovaná mutácia COVID-19 a/alebo reinfekcia sekundárnym vírusom (označeným ako COVID-21) vedúca k tretej vlne s oveľa vyššou úmrtnosťou a vyššou mierou nákazy. Očakáva sa februárom 2021.

-        Denne nové prípady COVID-21 hospitalizácií a COVID-19 a COVID-21 súvisiacich úmrtí presiahnu kapacitu zdravotníckych zariadení. Očakávané 1Kvartál 2Kv. 2021.

-        Budú zavádzané vylepšené Lock Down reštrikcie (označené ako tretie uzamknutie (Lock Down)).Budú zavedené úplne obmedzenia cestovania (vrátane vo vnútri provincií a vo vnútri miest). Očakávané prvý štvrťrok 2021.

-        Presun jednotlivcov do univerzálneho programu základného príjmu. Očakávané v polovici druhého kvartálu 2021.

-        Predpokladané výpadky zásobovania veľkých obchodných reťazcov, nedostatok zásob, veľká ekonomická nestabilita. Očakáva sa koncom druhého štvrťroka 2021.

-        Rozmiestnenie vojska do hlavných metropolitných oblastí, ako aj na všetky hlavné cesty s cieľom zriadiť cestovné kontrolné body. Obmedzenie cestovania a pohyb. Poskytnutie logistickej podpory v oblasti. Očakáva sa tretím štvrťrokom 2021.

-         

Spolu s predloženým plánom cestovania bol požiadaný výbor pre strategické plánovanie aby navrhol efektívny spôsob prechodu Kanaďanov plniť bezprecedentné ekonomické podriadenie sa. Také, ktoré zmení tvár Kanady a navždy sa zapíše do života Kanaďanov. Povedali nám, že na vyrovnanie toho, čo bolo v podstate ekonomickým kolapsom v medzinárodnom meradle, že federálna vláda sa chystá ponúknuť Kanaďanom celkové oddlženie.

 

Bude to fungovať takto:

federálna vláda ponúkne odstránenie všetkých osobných dlhov (hypotéky, pôžičky, kreditné karty, atď.) so všetkými financiami poskytne Kanadský MMF v rámci známeho programu ako World Dept Reset (svetový reset dlhov). Výmenou za prijatie tohto totálneho odpustenia dlhov by jednotlivec navždy stratil vlastníctvo akéhokoľvek a všetkého majetku a výhod navždy.

 

Jednotlivec musí taktiež súhlasiť s účasťou na očkovacom programe COVID-19 a COVID-21, ktoré by poskytlo jednotlivcovi neobmedzené cestovanie a ničím obmedzovaný život aj pod úplným Lock Down (uzamknutím) (využívaním preukazu totožnosti s fotografiou známy ako Kanadský Zdravotný Pas).

 

Členovia výboru sa pýtali, kto by sa v tomto scenári stal vlastníkom prepadnutých vecí a majetku a čo by sa stalo s veriteľmi finančných inštitúcií, stručne nám povedali „program World Dept Reset bude spracovávať všetky podrobnosti“. Niekoľko členov výboru sa pýtalo aj na to, čo sa stane jednotlivcom, keď sa odmietnu zúčastniť programu World Dept Reset alebo programu Zdravotný Pas, čo očkovacieho programu, odpoveď, ktorú sme dostali, bola veľmi znepokojujúca.

 

V podstate nám bolo povedané, že je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sme prišli s takým plánom, ktorý zabezpečí, aby sa niečo také nikdy nestalo. Bolo nám povedané, aby účasť bola v najlepšom záujme jednotlivcov. Keď niekoľko členov naliehavo tlačilo, aby dostali odpoveď, povedali nám, že tí, ktorí to odmietnu, najskôr budú žiť pod reštrikciami Lock Down (uzamknutia) na neurčito. A že v priebehu krátkeho obdobia a ak v priebehu krátkeho obdobia prejde do ponúknutého programu odpustenia viac Kanaďanov, tí ktorí sa odmietnu zúčastniť budú považovaní za riziko verejnej bezpečnosti a budú presunutí do izolačných táborov. Keď by sa dostali do týchto zariadení, dostali by dve možnosti, zúčastniť sa ponúkaného programu odpustenia a budú prepustení alebo zostanú v izolačnom tábore na neurčito s klasifikáciou závažného rizika pre verejné zdravie a bude im odobratý všetok ich majetok.

 

Takže si vieš predstaviť, po vypočutí sa to úplne zmenilo na veľmi búrlivú diskusiu a vyhrotilo sa to nad všetko, čoho som bol kedy svedkom. Nakoniec PMO naznačilo, že celá agenda bude pokračovať vpred bez ohľadu na to, kto s tým súhlasí alebo nesúhlasí. Že to nebude iba Kanada, ale v skutočnosti budú mať všetky národy podobné plány a programy. Že musíme využiť situáciu podporiť zmenu vo väčšom meradle pre dobro všetkých. Členovia, ktorí boli proti a tí, ktorí poukazovali na kľúčové problémy, ktoré z tejto veci vyplývali, boli úplne ignorovaní. Naše názory a znepokojenia boli ignorované. Bolo nám jednoducho povedané, aby sme to tak urobili.

 

Viem len, že sa mi to nepáči a myslím si, že to Kanaďanov uvrhne do temnej budúcnosti.“

 

Ako je vidieť, mail je totožný s vyššie priloženými článkami, na ktoré som dal odkazy. Tak si zhrňme čo už vieme a skúsme si vytvoriť nejakú predstavu.

 

Udalosti súvisiace s „pandémiou“ od marca 2020 nie sú ničím prekvapivé, nové, unikátne, neopakovateľné. Toto tu už v dejinách bolo a s veľmi podozrivou pravidelnou periodicitou.

 


Áno. Bolo to aj v rokoch :

-        od roku 1918 do roku 1920 a                

     „pandemickou hrozbou“ pre ľudstvo

bola „španielská chrípka“,

-       od roku 1819 do roku 1821 hrozbou

bola „cholera“,

-    od roku 1720 do roku 1722 bola

hrozbou pandémia „čiernej smrti“, teda

nejakého „pľúcneho moru“.

 

Všimni si, že periodicita je podozrivo opakujúca sa, každý začiatok storočia a čo sa týka samotného „pandemického ohrozenia“, vždy sa jednalo o nejaký vírus, zväčša zasahujúci dýchacie ústrojenstvo človeka. Nuž, pochopiteľné, nie? Dýchať je nutné a predstava, že nemôžeš dýchať je dosť desivá a vyvoláva nepríjemné pocity, predstavy a u niektorých aj malú paniku. No a na druhej strane, strach zo smrti. Podstatný je neidentifikovateľný, v súčasnej dobe

predstavovaný ľudstvu - fotošopom nakreslený, vytvorený – VIRUS. Vírus, ktorý je v podstate nejakou chemickou molekulou – zlúčeninou troch alebo piatich chemických prvkov. Teda, jednoduchý chemický prvok, ktorý je v podstate vždy JED, ktorý má špecifický prejav v napadnutom organizme s oslabenou imunitou. Hlavne stresom, strachom...


Spomeňme si, čo sa dialo počas spomenutých „období pandémií“ v minulosti? Vojská uzatvárali cesty, uzatvárali oblasti a aj mestá. Blokovali zásobovanie miest. Blokovali voľný pohyb ľudí v mestách a aj medzi mestami. Mestá boli vyhlasované za „karanténne“ a uzatvárali ich (Lock Down). Pred všetkými mestami boli provizórne karanténne tábory, kde boli cestovatelia zachytávaní na 14 dní do karantény na pozorovanie. V týchto karanténnych táboroch sa vytvárali podmienky na nákazu zadržaných a neslúžili iba na pozorovanie, či je cestovateľ nakazený alebo nie.

 

Mnohí doboví pisatelia zaznamenali tieto udalosti, zväčša v šifrovaných básniach. Najznámejším je Alexej Sergejevič Puškin, ale sú známi aj západní spisovatelia. Všetci zaznamenali priebeh týchto udalostí a čo sa v skutočnosti dialo a aká bola nálada obyvateľstva. Taktiež aj to, že z týchto „karanténnych táborov“ sa dalo vždy vykúpiť, teda skrátiť „štrnásťdňovú karanténu“ za jeden strieborniak. Samozrejme, vtedajšia miestna „šľachta“ využívala výnimočné privilégiá voľného pohybu. Ich obydlia boli taktiež prísne strážené, ale nie kvôli „pandémii“, ale kvôli možným útokom proti nim. Sú taktiež dobové záznamy, že „šľachta“ sa zabávala plesmi, hodovaním a pre ňu neexistovala žiadna pandémia. Z každého takéhoto „pandemického obdobia“ sú zachované informácie, že do táborov mali byť zachytení tí, čo chodia pešo, na koňoch, nákladnými vozmi, ale kočiare s konkrétnym špecifickým označením mali výnimku a tie zastavovať vojská nesmeli. Mali voľný, neobmedzený pohyb.

 

Podobnosť súčasných udalostí čisto náhodná, však? Ale pokračujme ďalej.

 

Dejinné záznamy popisujú, že bola nezamestnanosť a teda aj hlad. Zúfalstvo vytváralo podmienky na anarchiu. Neznalí prebiehajúcej situácie ľudia zomierali od hladu. Bola riadene znižovaná populácia. Po skončení každej takejto pandémii nastalo precitnutie ľudí, dozvedeli sa pravdu a úplne vždy vznikali vojny. Vojny vznikali z jediného dôvodu, ktorým bolo získanie kontroly nad okupovanými územiami, trhmi, surovinami, hlavne „vyčistenie populácie“, teda úplne nových finančných záujmov elity. Menili sa kalendáre, likvidovali sa znalosti – cennosti predkov a akékoľvek kompromitujúce záznamy minulosti. Vždy nastúpila „cenzúra myslenia

a názorov“. Vznikali lživé náboženstvá, ako judaizmus, budhizmus, mohamedanizmus, kresťanstvo, ezoterika a ich odnože. V spoločnosti vznikali rôzne formy feudalizmu, komunizmu, fašizmu, uvoľnenia vo forme demokracie a kapitalizmus. Také akoby dýchanie „globálnej mysle“. Výdych – pandémie a vojny, nádych – uvoľnenie a zdanlivá evolúcia spoločnosti. Vždy to bola nakoniec devolúcia riadená NIEROZUMOM.

 

Hm, povieš si „no dobre, ale čo teraz?“. Radím ti BOJUJ! Bojuj o svoje práva na ŽIVOT! Bojuj nie zbraňou, silou, ale svojimi znalosťami, poznaním, že veľmi dobre vieš a poznáš, že si ČLOVEK! Bojuj za práva svojich detí, blízkych... Nauč sa ustanovenia zákonov, ktoré používaj na svoju ochranu. Nevznikli len tak náhodou. Naši predkovia boli veľmi prezieraví a múdri, zanechali ich nám, do týchto dní, aby si ich používal a aby si ŽIL. Nauč sa ich tak, aby si im dôkladne rozumel a vedel ich aj argumentačne používať kedykoľvek počas tohto obdobia „nierozumu“. Aby „globálny NIEROZUM“ videl, vnímal a cítil, že ním v súčasnosti šírený chaos a strach sa teba netýka a že sa nebojíš žiadneho jeho nátlaku, lží, manipulácií a vydierania. Toto obdobie nebude dlho trvať, tomu ver a ďalší vývoj záleží IBA na TEBE a tvojom uvedomení sa tvojej vysokej HODNOTY – CENY. Tieto manévre „globálneho nierozumu“ sú jeho poslednými manévrami v známych dejinách, tomu ver!

 

Drahý Brat, Drahá Sestra ukáž, že sa „nierozumu“ nebojíš a že vidíš jeho plnú nahotu!

 

Spracoval Michal Zelensky

Předchozí část zde:

 

 

152 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page