• mmakovy

Globální politika

Vysvětlíme si pojmy:


· Domácí politika je činnost zaměřená na uskutečňování cílů vládnoucí třídy.

· Zahraniční politika je činnost na realizaci cílů vládnoucí třídy státu mimo jeho území a jurisdikci ve vztahu k jiným zemím a národům v určitém regionu planety.

· Globální politika je činnost k dosažení a realizaci cílů ve vztahu k celému lidstvu a k planetě Zemi.


A zejména globální politika určuje úlohu a místo každé země, každého státu, jejich specializaci v globálním sdružování (mimochodem, ne dělba, ale sdružování či sjednocení) práce.