• mmakovy

Globální politika

Vysvětlíme si pojmy:


· Domácí politika je činnost zaměřená na uskutečňování cílů vládnoucí třídy.

· Zahraniční politika je činnost na realizaci cílů vládnoucí třídy státu mimo jeho území a jurisdikci ve vztahu k jiným zemím a národům v určitém regionu planety.

· Globální politika je činnost k dosažení a realizaci cílů ve vztahu k celému lidstvu a k planetě Zemi.


A zejména globální politika určuje úlohu a místo každé země, každého státu, jejich specializaci v globálním sdružování (mimochodem, ne dělba, ale sdružování či sjednocení) práce.


Zejména úsilí provádění globální politiky způsobilo, že některé země se industrializovaly, jiné se specializovaly na výrobu zemědělských produktů, jiné se staly světovými rekreačními oblastmi, čtvrté surovinovými přívěsky, že ve Švýcarsku je také globální finanční centrum, ve Spojeném království je obchodní centrum, světovým četníkem jsou USA atd. Je to jako kdyby dům měl ložnici, předsíň, spíž, pracovnu, místnost pro hlídače nebo boudu pro hlídacího psa atd.


Funkční rozmístění zemí/států ve světě probíhá v procesu zvaném „globalizace“. Globalizace je tedy ve skutečnosti procesem provádění globální politiky.


Globalizace je proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi.


Globalizace je objektivní proces, nelze jej zrušit ani zakázat. Ale řízení tohoto objektivního procesu je subjektivní.


Ve starověku bylo staroegyptské kněžstvo první, které formulovalo cíle a záměry globalizace. Byli to oni, kteří vedli proces řízení globalizace, pro který vytvořili oddělení (své nástroje) pro řízení globalizace – světové židovství – a doktrínu globali