• Konceptuál CZ

Heraldika ve správě zemí a národů. V.V.Pjakin

Aktualizace: led 29

Česká verze https://www.konceptualcz.cz/heraldika-ve-sprave-zemi-a-narodu

Vážení přátelé Otázky a odpovědi tento týden nebudou a tak jako na zavolanou mi přišel e-mail od jednoho dobrého člověka, který přeložil a ke zveřejnění mi poslal Pjakinovo video o vlajkách. Co myslíte, našel by se někdo, kdo by video otitulkoval? Také překlad do češtiny by se hodil, dnešní mladá generace má ke slovenštině mnohem dál, než ta moje.


Moderátor: „Máme dve otázky od Anatolija. Spomínali ste dvoch Globálnych prediktorov: európskeho, eurázijského a atlantického. Koľko ich existuje? Ako sa kontaktujú medzi sebou? Aké ciele má každý z nich? Kontroluje nejaký Globálny prediktor Putina? Sú Rockefellerovci a Rothschildovci podriadení rôznym Globálnym prediktorom?“


Valerij Viktorovič: „Budem odpovedať a vy ma usmernite, aby som odpovedal na všetky otázky. Otázka je veľmi rozsiahla a keďže sa týka priamo diania na Ukrajine, budem sa snažiť zodpovedať čo najviac. Pretože, ako som spomínal, európske, eurázijské a atlantické odvetvia Globálneho prediktora sú rozhodujúcimi pri riešení konfliktov na Ukrajine, aby sa tam neobjavil vzájomný...“


Moderátor: „Prvá otázka. Koľko ich existuje celkovo?“


Valerij Viktorovič: „ Existuje len jeden Globálny prediktor, jeden na svete. Má však dve odvetvia: eurázijské a atlantické. Prečo je to tak? Pretože Globálny prediktor funguje na princípe tandemu. To znamená, že jeden tím zadáva úlohu, druhý tím ju rieši, ale tím, čo zadáva úlohu, ju tiež rieši, a potom si porovnávajú riešenia.


Začiatky Globálneho prediktora siahajú do starovekého Egypta, do dvoch miest: Memfisu a Téb. Aj jedno, aj druhé mesto boli niekedy hlavnými mestami starovekého Egyptu. Téby sa označovali bielou farbou, ako symbol rieky Níl, ktorá keď tečie v horách je bielej farby, a Memfis červenou farbou. Tu existuje veľa interpretácií, ale jedna z nich je tá, že červená farba je symbolom zapadajúceho slnka. Interpretovali to aj cez papyrus. Ale to nie je dôležité. Treba rozumieť len tomu, že mali farebnú symboliku: bielu a červenú. A keď sa Južný a Severný Egypt spojili, faraón začal nosiť bielo-červenú korunu. Zanecháme pád starovekého Egyptu a prejdeme k súčasnosti.


Globálny prediktor si neskôr pri procesoch globalizácie po celom svete našiel nové sídlo – Taliansko. Keď sa žreci stretávali a riešili nejaký problém, kolovala medzi nimi guľa, ktorá symbolizovala Zem. Pri kolovaní gule bolo jedenásť žrecov – desať žrecov hierofantov a vodca tohto tímu v meste Téby a desať žrecov hierofantov, ktorí čítali osud, a ich vodca v Memfise. Pri stretnutí tvorili dva tímy po jedenásť osôb. Ako futbalové tímy. Mimochodom, futbal pochádza práve z tejto diskusie o riešení svetových problémov. Čiže, oni sa stretávali a riešili problémy, ktorým čelil Egypt a celý svet z hľadiska globalizácie. Dva tímy, nachádzali sa v rôznych mestách a riešili rôzne úlohy. Museli vynájsť rôzne spôsoby riešenia tej istej úlohy. A keď už sme pri tom, rozlišovali sa nielen farbou, ale aj metódami riešenia problémov. Jeden tím navrhoval evolučné spôsoby, mierové, nenásilné alebo skôr mierne násilné. Druhý navrhoval revolučné riešenia. Podľa toho, aký problém riešili, si vedeli zvoliť spôsob riešenia. Buď násilnou metódou zvrhnutia niekoho (vojna, revolúcia), alebo miernou, podľa motta, že kde neprejde vojsko, prejde somár naložený zlatom; alebo úplatkom, zavedením nepravdivých informácií atď.


Približne v 12. storočí sa Globálny prediktor v plnej miere usadil na európskom kontinente, práve v Taliansku. Geograficky bol Globálny prediktor rozdelený na dve časti - Janovskú republiku na jednej strane talianskeho polostrova a Benátsku republiku na druhej strane talianskeho polostrova. Janovská republika však tvorila monolitický útvar a Benátska republika bola nárazníkovým stavom inej časti Globálneho prediktora.


V 12. storočí Globálny prediktor prešiel na inú symboliku. V tom čase bolo totižto oveľa viac subjektov globálnej politiky, ktoré museli komunikovať, a tieto subjekty mali svoju vlastnú heraldiku. A tak Janovskú republiku identifikovala biela vlajka s červeným krížom, ktorá symbolizuje zjednotenie. Je to tá istá biela farba, ale je tam červený kríž. A benátska vlajka, ak sa pozriete, je červená s levom. A kde, ako vieme, je červená vlajka s bielym krížom? Švajčiarsko. Vráťme sa do Janova. V Janove boli námorníci, ktorí odovzdali túto vlajku Anglicku v 12. storočí. Už vtedy túto vlajku zafixovali v Anglicku. A pokiaľ ide o Benátsku republiku, vo veci implementácie globálneho riadenia sa Benátska republika nachádzala vo veľmi výhodnom postavení. Faktom však je, že Benátsku republiku napadli Longobardi, čo vážne porušilo plány Globálneho prediktora a Globálny prediktor vzhľadom na budúcu situáciu tipoval na Švajčiarsko. A Benátska republika bola výkonným modulom červených.

Byzantská ríša bola zapojená do určitej úlohy. O tom, že nemala mať veľkú historickú perspektívu, hovorí jej vlajka. Existoval jeden štát, ktorý vykonával vôľu aj Janovskej republiky, aj Benátskej republiky. Bola to republika Lucca. Jej vlajka bola bielo-červená. Presne taká istá, akú má teraz Poľsko.


Keď sa objavilo takéto rozdelenie, Globálny prediktor pokračoval vo svojej funkcii. Ale opakujem, on už od začiatku predvídal, a keď bola založená Osmanská ríša, za účelom konfrontácie s Byzanciou, ktorá sa podľa ich názoru nevyvíjala tak, ako by sa mala (ide o kresťanstvo), Globálny prediktor začal sťahovanie. Janovská republika zostala na svojom pôvodnom mieste a Benátska republika sa sťahovala na nové miesto - na územie Holandska. Časť kádrového zboru bola prevzatá z republiky Lucca. Toto sa udialo v polovici 15. storočia.

Keď začali migrovať, potrebovali silovú zábezpeku, preto bolo Holandsko veľmi silnou krajinou. Keď je krajina bezpečná, neexistujú vojny, a je dostatok všetkého, vtedy sa narodí veľa detí. A keď sa pozriete na obrazy vtedajších holandských maliarov, uvidíte, že bol propagovaný kult materstva – treba mať čo najviac detí. Najmä obraz van Eycka „Manželia Arnolfiniovci“ z roku 1434, kde sa jeden zo zobrazených veľmi podobá Vladimirovi Vladimirovičovi Putinovi, je z tohto obdobia.


Objavila sa teda táto situácia: existuje Globálny prediktor euroázijského odvetvia a Globálny prediktor atlantického odvetvia. Všetky krajiny, ktoré spadajú pod jurisdikciu Globálneho prediktora atlantického odvetvia, okamžite používajú červeno-bielo-modré vlajky ako svoje označenie. V akejkoľvek kombinácii. Pozrite, Francúzsko malo bielu vlajku s ľaliami. Hneď ako došlo k revolúcii, aká vlajka sa tam objavila? Holandská.


Rovnaká holandská vlajka sa objavila v našej krajine, keď sa v dôsledku nepokojných čias dostala k moci dynastia Romanovcov. Namiesto červenej ruskej vlajky bola zavedená bielo-červeno-modrá, ktorú teraz poznáme ako štátnu vlajku. Ale nedokázala sa presadiť. A ak za Alexeja Michajloviča už mala všetky šance stať sa štátnou vlajkou, keď Alexeja Michajloviča nahradil jeho syn Peter I., ktorého mnohí nemajú radi, pretože mal protiruské nálady, preklínajú ho, volajú ho „chlapec s mačacími fúzmi“. Ale prečo ho preklínajú? Pretože v plnej miere porušil plány Globálneho prediktora atlantického odvetvia vo vzťahu k Rusku. Nie je vôbec podstatné, či ho riešilo atlantické odvetvie alebo iné, základom zostáva, že Rusko zostalo mimo kontroly Globálneho prediktora.


Ku ktorej vlajke sa Peter I. vrátil? Utvrdil vlajku Ivana Hrozného - červenú. Až na konci, s cieľom rozvíjať moreplavectvo, súhlasil so zavedením bielo-modro-červenej vlajky, presne s tou, ktorú máme teraz, ako obchodnej vlajky.


Globálnemu prediktorovi sa však zmenou dynastie Romanovovcov nepodarilo Rusko úplne ovládnuť. Preto boli v Rusku ďalšie sily. Mali sme čierno-žlto-bielu vlajku. Čierno-žlto-zelené farby majú štáty, ktoré sú pod jurisdikciou Globálneho prediktora euroázijského odvetvia. V Rusku až do pádu dynastie Romanovcov v roku 1917 neexistovala vlajka ako taká. Boj medzi týmito vlajkami, medzi týmito dvoma odvetviami Globálneho prediktora, pokračoval. A neprestával. Vyriešilo sa to tým, že boľševici, ktorí nahradili dynastiu Romanovcov, vrátili čisto ruskú červenú vlajku, čím sa postavili proti Globálnemu prediktorovi.


Ako sa riešili otázky začlenenia Ruska do plánov Globálneho prediktora? Vieme, že Poľsko bolo hlavnou údernou silou v pláne šiestej priority. A má bielo-červenú vlajku. To znamená, že je vykonávateľom v rukách nielen atlantického odvetvia, ale aj eurázijského. Preto od začiatku konalo prostredníctvom poľských magnátov - kráľ sa do toho nepúšťal. Potom sa zapojil aj kráľ, ale aj jeho sa zbavili. Poľsko svoju úlohu nevykonalo. A keď sa zamyslíte, od 17. storočia sa Poľsko neustále hralo na darebáka, bolo v Európe tŕňom v oku, pretože práve táto úloha mu bola zverená. Preto európske mocnosti, napríklad Rakúsko-Uhorsko a Rusko s Nemeckom, uskutočnili rozdelenie lepšie. Pretože iba tak bolo možné zabrániť tomu, aby sa kontrola Globálneho prediktora vykonávala prostredníctvom Poľska, ktoré škodilo všetkým trom ríšam.


Globálny prediktor sa medzi sebou neháda. Vo vzťahu ku krajinám a národom vykonávajú jeho časti tandemové riadenie a tento tandem funguje formou tvorivej súťaže. Majú konkrétnu úlohu a rozhodujú: „Teraz je situácia taká a taká, ale vo vzťahu k tejto krajine začneme konať takto. Revolúcia sa nepodarila. Vráťme sa k iným spôsobom.“ A preto niektorí konajú ekonomicky mierovými metódami, iní revolučnými metódami. Zároveň som naschvál povedal, že ak má štát bielu vlajku s červeným krížom a červenú vlajku s bielym krížom, znamená to jednu vec - bez ohľadu na to, pod jurisdikciu ktorého odvetvia patrí štát, keď sa nad ním vykonáva akákoľvek kontrola, môže použiť mierové aj revolučné metódy. O tomto hovoríme.

Preto, keď bola prijatá vlajka v roku 1991, spadali sme úplne pod kontrolu Globálneho prediktora atlantického odvetvia. A to sa odrazilo na skutočnosti, že sme spadali pod jurisdikciu inej krajiny, ktorá je svetovým žandárom revolučného smeru atlantického odvetvia (USA). Oni taktiež majú červeno-bielo-modrú vlajku. Takže nezáleží na tom, aká je vlajka, dôležité sú farby. Dám vám radu, aby ste vedeli rozoznať, pod akú jurisdikciu spadá krajina. Pozrite na to, čo predstavuje vlajka, a zistíte, na akú krajinu má viac vplyv aké odvetvie. Podľa tohto viete posúdiť aké špecifické metódy sa hlavne budú uplatňovať vo vzťahu k tejto krajine. Odpovedal som na túto otázku?“


Moderátor: „A čo Rothschildovci a Rockefellerovci?“