• Konceptuál CZ

„Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ 3. část

Vážení přátelé, Valerij Viktorovič doplnil svojí práci Úvod do analytiky o kapitolu „Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ a já vám dnes předkládám její třetí část, ve které Wells uvádí samou podstatu plánu.

„Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ 3. část


Proto na základě zásady, že každý v míře svého chápání toho, co se děje, pracuje na sebe a na své zájmy, a v míře nechápání pracuje na toho, kdo ví a chápe více, bylo Světu předloženo „Otevřené Spiknutí“.


Podstata plánu spočívá ve skutečnosti, že konceptuálně bezmocný dav (včetně těch, kteří si o sobě myslí, že jsou „elita“ a „intelektuálové“) nebude rozumět a chápat, proč jim je tak náhle a otevřeně řečeno, že je chtějí zotročit, a


— ti, kdo morálně přijmou popsaný obraz nového světového řádu, budou aktivně rozvíjet scénáře jeho konstrukce a navrhovat různá řešení určitých problémů, které je třeba při budování nového světového řádu vyřešit;


— ti, kdo morálně odmítají tento popsaný obraz nového světového řádu, budou navrhovat různé způsoby toho, jak bránit realizaci výstavby nového světového řádu, a tím ukážou slabá místa nejen realizace výstavby plánovaného světového řádu, ale i slabá a zranitelná místa těch, kteří se staví proti stavbě tohoto světa;


a toto vše společně je nezbytné autorům „Otevřeného Spiknutí“, aby mohli úspěšně realizovat své plány a vybudovat deklarovaný Nový světový řád.


„Otevřené Spiknutí“ bylo veřejnosti představeno ne najednou, ale v několika fázích, z nichž nejvýznamnější je publikace vydaná

— v roce 1926, největší román H. G. Wellse publikovaný ve třech svazcích, Svět Williama Clissolda (The World of William Clissold is a 1926 novel by H.G. Wells published initially in three volumes);

— v roce 1928 a následná rozšířená a revidovaná vydání programového manifestu „Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution) [1] a

— v roce 1940 další rozvoj deklarovaného programového manifestu - „Nový světový řád“ (The New World Order).


Z uvedených publikací se pro celosvětový brainstorming jeví jako základním manifest „Open Conspiracy: Blueprints of the World Revolution“, který v krátkosti probereme z pohledu celosvětového analytického úkolu rekonstrukce světa.


Potřeba rozsáhlého zveřejnění „Otevřeného Spiknutí“ je přímo uvedena v knize:


"Svět prochází obrovskými změnami." Nikdy předtím se životní podmínky nezměnily tak výrazně a tak rychle, jak se změnily pro lidstvo za posledních padesát let. Spěcháme v proudu po sobě jdoucích událostí a nejsme schopni měřit jejich stále rostoucí rychlost. Teprve nyní si začínáme uvědomovat bouřlivou sílu a moc změn, které nás postihly. “ - „I. Moderní krize v záležitostech lidstva.“ - s. 51.[2]


"Musí dojít k transformaci, přestavbě. Ale co je to přestavba? Zatímco nikdo z nás ještě neví, jakým způsobem by se tato velká přestavba měla uskutečnit, celý svět nyní cítí, že čelíme buď novému vyrovnání, nebo globální katastrofě. Stále více lidí má pocit, že tento přechod nepůjde hladce a bez ztrát.“ - „I. moderní krize v záležitostech lidstva. “ - s. 63.


"Pro většinu z nás, kteří si začínají uvědomovat potřebu žít novým způsobem, je zcela zřejmé, že stát, které určuje strukturu našeho života, je třeba přeformátovat tak, aby splňoval nové požadavky na něj kladené." Ale k tomu musíme především dát do pořádku vlastní mysl. Proč jsme se právě teď probudili a uviděli celou hloubku krize v lidských záležitostech?


Vždyť progresivní změny probíhají s neustálým zrychlováním již po několik století! Museli jsme být velmi nepozorní a naše znalosti v podobě, v jaké k nám přišly, byly v našich hlavách neuspořádané a naše reakce na tuto krizi byla nejasná a zmatená, jinak bychom si pravděpodobně už dávno uvědomili, jak obrovské problémy potřebujeme řešit.


Ale pokud je to tak, že jsme na naše probuzení potřebovali desetiletí, pak je velice pravděpodobné, že ještě nejsme úplně vzhůru. Ještě i nyní si pravděpodobně neuvědomujeme celou škálu prací, které stojí před námi. Dost možná si máme ještě hodně co ujasnit a samozřejmě, se musíme ještě hodně učit. Jednou z našich hlavních a trvalých povinností je proto neustále přemýšlet a pečlivě sledovat způsob, jakým přemýšlíme a jakým způsobem získáváme a používáme získané znalosti.

Otevřené Spiknutí by mělo být v zásadě intelektuálním znovuzrozením.“ - „III. musíme zlepšit svou mysl a dát ji do pořádku. “ - str. 69–70.


Je třeba si uvědomit, že H. Wells pocházel z těch sociálních vrstev, které zpočátku neměly přístup ke znalostem o řízení složitých sociálních supersystémů, včetně toho, že neví nic o Zákoně času, který popsal dost neobratně. Byl to přirozený talent, který byl podle cíleného programu vytažen ze své sociální vrstvy, aby využil svůj intelektuální potenciál k řešení problémů globálního managementu.


Pro GP je použití lidí, jako byl H. Wells, nezbytné nejen proto, že jsou jen dalším intelektuálním zdrojem pro řešení problémů s řízením, ale také především proto, že nechápou nic o skutečných mechanismech, způsobech a metodách a ve skutečnosti ani o samotném nadnárodním řízení a konceptuální moci. A jelikož o GP nic netuší, nemohou se nikde o něm, ani o jeho konceptuální moci podřeknout, ale přitom jsou schopní celkem adekvátně dát intelektuálním elitám různých zemí řešení problému narušení globálního řízení GP.


To znamená, že lidé, jako H. Wells vytvářejí podmínky úkolů řízením a organizují hromadný, globální brainstorming intelektuálů celého světa tak, aby sami tito intelektuály nechápali, že řeží úkoly řízení namířené proti jim samotným. Přesto je o cílech řízení řečeny celkem otevřeně:


"Vyhýbání se válkám, které se objektivně jeví zlem[3] a dosažení nových úrovní prosperity a moci[4], které se již stávají hmatatelnými, vyžaduje účinnou celosvětovou kontrolu nejen ozbrojených sil, ale také výroby a pohybu spotřebního zboží, jakož i kontrolu migrace a růstu populace. Je absurdní snít o míru a sociálním pokroku bez této úrovně kontroly.

Tyto věci zajišťují, že se stále rostoucím uvolňováním a rozšiřováním lidských schopností lze schopnosti a energii velkého počtu lidí směřovat k prospěšným činnostem vědeckého výzkumu a kreativity. - „VI. Cílem je moderní náboženství. “ - str. 104-105.


Toto je zásadní. Pro úspěch jakéhokoli dobytí nebo podrobení je zásadní přinejmenším deaktivovat intelektuální potenciál nepřítele a maximálně zajistit, aby tento intelektuální potenciál nepřítele pracoval pro dobyvatele a proti svým vlastním zájmům[5]. Právě tento úkol řeší publikace „Otevřeného Spiknutí“ H. Wellse.


"Než budeme hledat přístupy k řešení nevyhnutelných úkolů rekonstrukce, bylo by dobré nastínit hlavní linie a pokusit se změřit rozsah tohoto úkolu. Jaké jsou tyto nové formy nabízené celému lidstvu k povinnému přijetí? Měly by se vyvinout ze starých forem nebo by měly být nastoleny místo nich? A jaký druh pasivního a aktivního odporu je třeba překonat?

V procesu rekonstrukce života nemůže být žádná pauza. Životní procesy musí být překonávány obvyklým způsobem, každý den. Starý svět by neměl zbankrotovat dříve, dokud z něj nevyroste nový svět jako solventní podnik.“ - „VII. Co by mělo lidstvo dělat. “ - str. 107-108.


Otevřené Spiknutí – tedy celosvětové hnutí, které má nahradit, rozšířit nebo sloučit stávající politické, ekonomické a sociální instituty - se musí, dle míry svého rozvití, přiblížit blíž a blíž otázkám praktické kontroly. Na jeho růstu se pravděpodobně bude podílet mnoho aktivních státníků, stejně jako mnoho průmyslových a finančních vůdců a ředitelů. Dokáže asimilovat obrovské množství vzdělaných pracovníků. Jak bude růst a v samotném procesu růstu si bude osvojovat obecné správní řízení a rozvíjet své kritické funkce.“ - „VII. Co by mělo lidstvo dělat.“ - s. 114.


Při realizaci „Otevřeného Spiknutí“ H. Wells a jeho neviditelní inspirátoři upírají člověku samotné právo stát se člověkem, ale zároveň v plném souladu se Zákonem času správně určují způsoby a metody úspěšného dosažení cíle „Otevřeného Spiknutí“.


"Myšlenka Otevřeného Spiknutí bude nyní jednoznačně předváděna." Stane se z něj velké světové hnutí, stejně rozšířené a zjevné, jako socialismus nebo komunismus. Do značné míry tyto hnutí nahradí a přeroste je. Bude to přímo světové náboženství. Tato velká, kypící, asimilovaná masa hnutí, skupin a společností se určitě a zjevně pokusí pohltit celou populaci světa a stát se novou lidskou komunitou.“ - "XV. Počáteční fáze výstavby Otevřeného Spiknutí. “ - s. 251.


Tato společnost (*myšleno ta Wellsova*) by se ve své podstatě měla jen málo lišit od společnosti Morlocků a Elojů, protože samotné „Otevřené Spiknutí“ vychází z koncepce zachování davo-„elitární“ struktury společnosti, ve které „člověk je nedokonalé zvíře, nikdy si nezasluhující důvěru ve své nevědomosti. Ani morálně, ani intelektuálně není pojištěn vůči svým chybám. Většina z nás, kteří opustili své mládí, ví, jak málo si můžeme věřit, a radujeme se tomu, že naše činy jsou sledovány a zajištěny tak užitečným dohledem.[6]

Zejména z tohoto důvodu musí hnutí za lepší svět[7] opustit výhody tajných metod[8] a taktických triků[9]. Musí to nechat na svých oponentech. Od začátku musíme mít jasno ve svém cíli a neriskovat nepochopení našeho postupu.“ - „VIII. Obecná charakteristika vědecké světové komunity “. - s. 119.


"Lidé jsou tvorové s velmi vážnými nedostatky, které přesahují naše obvyklé sklony být hloupý, líný, obyčejným a bránícím se. Máme nejen aktivní tvůrčí impulsy, ale také ostře destruktivní.

Člověk je závistivé zvíře. V dospívání a v mladosti je sobectví extravagantní. V tomto případě se jedná o přirozenou extravaganci a s tím se nedá nic dělat. Mnoho z nás v této fázi by raději, kdyby něco krásného nebo zázračného vůbec neexistovalo, než by existovalo, aniž by nám věnovalo pozornost. Něco z této závistivé závisti, tato arogantní bezohlednost zůstává v každém z nás po celý život.

V horším případě může být člověk extrémně agresivním, zlým, škodlivým a krutým zvířetem. Nikdo z nás není zcela imunní vůči těmto fázím. “ - „XIII. Odpor a nepřátelství v našem vlastním vědomí a podvědomí. “ - str. 213-214.


Tj. H. Wells si vůbec neuvědomuje, že jakýkoli dospělý jedinec biologického druhu „Homo sapiens“ může být nositelem jednoho ze čtyř typů mentální struktury, víceméně stabilních během života:


Zvířecí typ struktury psychiky je, když je veškeré chování jednotlivce podřízeno instinktům a uspokojování instinktivních potřeb, bez ohledu na okolnosti.


Struktura psychiky biorobota, „zombie“ - když je chování založeno na kulturně podmíněných automatizmech, a vnitřní psychologický konflikt „instinkty - kulturně podmíněné automatismy“ v situacích chování jsou ve většině případů řešena ve prospěch kulturně podmíněných automatismů.

Pokud však měnící se společensko-historické okolnosti vyžadují opuštění tradičních norem chování v konkrétní kultuře a vypracování nových, pak „zombie“ upřednostňuje zavedenou tradici a odmítá možnost kreativity.


Démonická struktura psychiky je charakterizována skutečností, že její nositelé jsou schopni tvořivosti a jejich morálně volné vlastnosti mohou překonat jak diktát instinktů, tak historicky zakotvené kulturní normy, mohou rozvíjet nové způsoby chování a řešit problémy, které vyvstávají v jejich osobním životě a v životě společností. Zda to bude dobré nebo zlé - v každodenním chápání těchto jevů ostatními - závisí na jejich skutečné morálce.

Nalezením té či jiné moci ve společnosti, vyžaduje démonismus bezpodmínečnou službu sobě samému, která vede k nejkrutějším a nejsofistikovanějším formám potlačení druhých. Jedna z nejsofistikovanějších možností projevu nátlaku ostatních na ctnost, jako model chování, vedla F. M. Dostojevského k práci „Ves Stěpančikovo a její obyvatelé“ (Foma).


Lidskou strukturu psychiky charakterizuje skutečnost, že každý z jejích nositelů realizuje poslání člověka - stát se náměstkem Boha na Zemi. V souladu s touto okolností buduje svůj osobní vztah s Bohem v životě a smysluplně, dobrovolně a upřímně přispívá k provádění Boží Prozřetelnosti, jak cítí a chápe. Zpětná vazba (ve smyslu poukazování na jeho chyby) je Shora uzavřena skutečností, že se člověk ocitá v těch nebo v jiných situacích, které odpovídají smyslu jeho modlitby a záměrů.

Jinými slovy, Bůh hovoří s lidmi jazykem životních okolností a to je morální a etický důkaz Jim Jeho existence, který od Něho dostává každému, kdo si to přeje. Tj. pro lidskou strukturu psychiky je v životě normální - neformální, nedogmatická a nerituální víra Bohu a jednání v souladu s Boží prozřetelností po vlastní svobodné vůli, tj. pro člověka je normální pohanství v monoteismu.


Existuje ještě jeden typ struktury psychiky, který si vytvořili lidé sami.


 Typ struktury psychiky padlý (*tj. psychika snížená do nepřirozena*), je situace, kdy se subjekt patřící k biologickému druhu „Homo sapiens“ omamuje různými psychotropními látkami: alkoholem, tabákem a těžšími drogami naší doby.

To vede k nepřirozenému narušení povahy fyziologie těla jak z hlediska metabolismu, tak z hlediska fyziologie biologického pole, což má za následek mnohočetné a rozmanité poruchy duševní činnosti ve všech jejich aspektech (počínaje prací smyslových orgánů a konče intelektem a projevy vůle), charakteristické pro typy psychiky zvířete, zombie a démon (nositelé lidského typu psychiky se neintoxikují).


Člověku podobný subjekt se tak stává nositelem organizace psychiky, která nemá v biosféře přirozené místo, a z hlediska kvality svého chování, které neodpovídá převládajícím okolnostem, se ukazuje jako horší než zvíře[10]. A za toto jeho porušení statusu, který mu byl předurčen v biosféře Země, je neodvratně životem odměněn.


[1] Druhé vydání dokončeného manifestu vyšlo v roce 1930 s doplňkovým podtitulem „Druhá verze víry moderního člověka v jasnější a jednodušší prezentaci.“ Třetí vydání manifestu vyšlo v roce 1931 pod názvem „Co budeme dělat se svými životy?“ Poslední vydání vyšlo v roce 1933 v nakladatelství Gollanz v Londýně. Toto vydání bylo přeloženo do ruštiny a vyšlo v malém nákladu a do prodeje se dostalo na konci roku 2020 - Herbert George Wells „The Open Conspiracy“. S předmluvou profesora M. Yu. Katasonova. - M.: Nakladatelství „Kislorod“, 2021. - 288 s. Náklad 1 000 výtisků. “ [2] Dále text citovaný z The Open Conspiracy H.G. Wells. S předmluvou profesora M. Yu. Katasonova. - M.: Nakladatelství „Kislorod“, 2021. - 288 s. “ Při citování je označena kapitola a stránka. [3] Válka je zlo pro obyčejné lidi, na které během této války dopadnou všechny nesnáze, neštěstí, zlo a utrpení, ale pro organizátory války, kteří prožívají válku v komfortních podmínkách a mají záměrně nadměrnou zdrojovou stabilitu, je válka komplexem opatření, zaměřených na zachvácení cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Ale i pro ty, kteří organizují války, je žádoucí dosáhnout dobytí všech uvedených zdrojů ne v průběhu střetů armád, ve kterých jsou tyto zdroje poškozovány, ale v důsledku takové kontroly nad společností, aby tyto zdroje, jakoby sami od sebe, náležely jim, protože aby se zabránilo katastrofám války (v jejím každodenním chápání), musí se lidé sami vlastnictví těchto zdrojů vzdát. [4] V zamlčení zůstává, o čí "prosperitě a moci" se jedná, neboť řízení je vždy vykonáváno v zájmu konkrétního subjektu řízení. H. Wells psal své "Otevřené spiknutí", když "nad britskou říší nikdy nezapadalo slunce", ale britské kolonie se od jiných neodlišovaly žádnou mocí či prosperitou. Otázka prosperity a moci ostatních zemí světa není zdaleka tak jednoznačná, jak v minulosti, tak i v současnosti, jakkoli se to může zdát jinak. [5] „Hlavní je zachovat celistvost vlastního státu až na druhém místě je rozbití druhého státu Hlavní je uchovat vlastní vojsko v celku až na druhém místě je rozbít cizí vojsko Hlavní je uchovat celistvost vlastních vojů až na druhém místě je rozprášit cizí voje Hlavní je uchovat celistvost vlastních oddílů až na druhém místě je rozdrtit cizí oddíly Hlavní je uchovat celistvost vlastních řad až na druhém místě je zničit cizí řady Nejlepší není ten, kdo ve stu bitev stokrát zvítězil ale je nejlepší kdo cizí vojska pokořil bez bitvy Tak šetříce vlastní způsobilost k boji celému světu se můžeme kdykoli postavit aniž jsme zbraně ztupili zabezpečíme to, co jsme získali To je umění důmyslného útočení!“ Sun Tzu. „Pojednání o válečném umění.“ [6] V zamlčení zůstává, kdo, s jakými cíli a jakými metodami provádí tento dohled a tím i korekci dozorce. [7] Nejlepší pro koho? Nejlepší z hlediska jaké koncepce řízení? - naše otázky při citování - VP. [8] Plně v souladu se zákonem času, podle něhož jsou spiknutí založená na spiknutí neschopná, a proto nesmyslná. [9] „Strategie bez taktiky je nejpomalejší cestou k vítězství. Taktiky bez strategie jsou jen povyk před porážkou. “ - autorství rčení se připisuje Sun Tzu. Pokud je však subjekt řízení konceptuálně silný, pak jeho veřejné odmítnutí jakýchkoliv strategických nebo taktických technik je samo o sobě strategií i taktikou. [10] Horší než zvíře - v tom smyslu, že člověk patří do biosféry, zejména do fauny. A protože v biosféře je vše funkční jako v systému, nositelé padlého typu mentální struktury, kteří neplní svůj účel, jsou nejhoršími představiteli fauny. Charles Darwin kdysi řekl: „Opice, jednou opilá brandy, se jí už nikdy nedotkne. A v tomto je opice mnohem chytřejší než většina lidí "-" Orangutani jsou kulturním kmenem ", noviny Izvestija, 8. ledna 2003. Darwin však mluvil o opici, která není pod tlakem psychiky. Není-li tato podmínka splněna, pak je člověk schopen přivyknout si na cokoliv, třeba na domácí mazlíčky, včetně alkoholismu, protože při společném soužití je domácí živitel vnímán domácími mazlíčky jako vůdce smečky, který pro ně předepisuje vzorce chování.

213 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.