• mmakovy

Michail Ljubimov Operace «Golgota» (tajný plán perestrojky (přestavby)

Aktualizováno: 14. 4. 2021

V roce 2016 proběhla internetem vlna článků s tématem Operace «Golgota». Všechny články se vyznačovaly tím, že z originálního textu bylo do češtiny přeloženo pouze pár počátečních stránek, což ovšem nebránilo autorům článků dělat dalekosáhlé závěry. Kompletně přeložený text Ljubimovi Operace «Golgota» najdete zde.


Ačkoliv Ljubimov v závěru píše, že se jedná o čistou beletrii, domnívám se, že vzhledem k tomu, jak události probíhaly a probíhají zase tak daleko od pravdy být nemusel. Ostatně, obrázek si uděláte sami.


Abych vás tak trochu navnadil, dávám níže pár úryvků. Zvýraznění Konceptuál CZ.


O skutečném poslání televize a médií:


Bylo provedeno také důležité získání agentů v SMI (média - pozn.překl.), nezbytné pro ideové zpracování osídlení, v televizi byly vytvořeny destruktivní programy «Vzhled a «Do i po půlnoci», byli připraveni vedoucí - Mitková, Gurnov, Rostov, svým uvolněným způsobem rozvíjející v posluchačích pocit bezodpovědnosti a laxnosti.


O Žirinovském:


Mimochodem, Žirinovskij nebyl nikdy naším agentem, takové jako on jsme si blíž nepouštěli, ochraňujíc čistotu vlajky. Podle našich zjištění byl agentem «Mossadu» a jeho úkolem bylo vystrašit všechny židy nejen u nás, ale i v Evropě a USA a přimět je, aby vyjeli do Izraele.


O demokracii:


„Mám nějaké pochybnosti, Juriji Vladimíroviči: a jsou nám potřebné v novém státě politické strany? Tak zdatně jsme populaci SSSR odučili od politiky, takže stojí za to znovuzrodit ten upovídaný a bezmocný institut? No a parlament... vzpomeňte, ještě Marx psal, že je to «spolek starých bab»?“

Jakousi viditelnost politiky je třeba zachovat,“ – odpověděl Ju.V. - „Byť by jen proto, abychom vypadali slušně před Západem. Celkově ale s vámi souhlasím: řídit musí chytrý

a kvalifikovaný aparát, a ne mluvkové z ulice... Bože, jak já nenávidím ty kecaly-politiky. Věřte mi, náš parlament si dá nějaký idiotský název jako «veče» (zde neuhádnul)...

promiňte, dnes se špatně cítím. Na shledanou.“