• mmakovy

Mina č. 2 založená v Základech sociologie K „definici hybridní války“

Aktualizováno: 21. 8.

Uvedeme fragment stenogramu programu Otázka-Odpověď ze dne 3.2.2020, který se týká definice hybridní války, počínaje časem 41:45:

«Valeriji Viktoroviči, vy jste v poslední době dost kritizoval definici hybridní války, kterou použil autorský kolektiv Vnitřního prediktoru SSSR ve svých analytických zprávách, které byly napsány po červnu roku 2018. Ale úplně stejná definice hybridní války je uvedena v Základech sociologie napsaných už v roce 2016. Jak to okomentujete?

V. V. P.: Všechno je to velice jednoduché.

Před určitou dobou jsem se obrátil k lidem… Nu, dostal jsem informaci o velice problémové věci napsané v Základech sociologie.

Já jsem se tehdy obrátil k lidem, že pokud si povšimnou podobných věcí, aby nás informovali, že budeme provádět korektury.

Takže v čem je zde podstata?