• Konceptuál CZ

Mrtvá voda II. svazek v čj., přeloženo do str. 24

Vážení přátelé, překlad II. svazku Mrtvé vody pomalu pokračuje. Když v překladu najdete nějaké chyby, či nesrovnalosti, prosím napište a já to opravím.

Čím více se nořím do překladu, tím více se divím, proč Mrtvou vodu ještě nikdo nepřeložil do češtiny. Mrtvá voda je ten nejzákladnější dokument Koncepce Obecné Bezpečnosti, prostě základ, na kterém celá koncepce stojí. To ostatní, těch cca 64 tlustých knih, to je nadstavba, to už je 1. a 2. a další patra, ale základ, to je Mrtvá voda. Troufám si říci, že bez přečtení a zejména pochopení Mrtvé vody nelze získat mozaikový světonázor.


A to ne proto, že to překládám zrovna já, ale zde třeba slova Valerije Viktoroviče Pjakina: „Není tu nic, co by bylo legitimnějšího než Mrtvá voda. Stačí si ji přečíst a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte, až něco bude sepsáno. Vždyť všichni lidé mají dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny.“ K Mrtvé vodě, ještě jako základ, patří také knihy Valerije Viktoroviče Pjakina, O světě křivých zrcadel.


Teď mne napadá, že by měl Honza Buzek ty překlady podstatně urychlit, 2. kniha stále není v prodeji a Pjakin už připravuje knihu pátou.

Honzo, zrychli, alespoň si napravíš reputaci!


A já dodám, čtěte Mrtvou vodu pomalu, jednu dvě - tři stránky denně a přemýšlejte o tom, co jste si právě přečetli. Vážně, žádný spěch, není to detektivka, je to těžké čtení.

Třeba tento odstavec jsem překládal více než hodinu:

SK str.17:

Preto pravo vlastnictva spoločneho, zo svetonazoru spoločenstva samotneho a nikdy nie iba z tzv. „foriem pravnych“ vyplyva, ktore si „šikovnejši“ svojvoľne,, podľa potreby (Ad Hoc) sťa onen symbol PaRaGrafu ohyba. Najprv musi byť svetonazorovy zaklad vytvoreny, meniaci vlastnictvo štatne a družstevne na spoločne a až potom može byť ono samotne uzakonene konečne. Ak i formy pravne mame, avšak podKladu svetonazoroveho niet, tak vlastnictví „spoloČnosti“ aj tak sukromne jest. Svetonazorovy zaklad zasa osebe, zavisi na psychickej osnove – na stroji psychiky Človeka, alebo aspoň snahe k nemu namierenej a nie „do pekla“.

RU:

Поэтому право общественной собственности произтекает из мировоззрения общества, а не из юридических форм. Сначала должен возникнуть мировоззренческий базис, обращающий собственность государственную и кооперативную в общественную, а только после этого общественная собственность может быть узаконена. Если есть юридические формы, но мировоззренческого базиса нет, то “общественная” собственность всё равно остаётся частной. Мировоззренческий же базис, в свою очередь требует психических основ — человечного строя психики, или хотя бы осознанного стремления к нему.

Strojový překlad z Googlu:

Proto právo na veřejné vlastnictví vyplývá ze světonázoru společnosti, nikoli z právních forem. Nejprve musí vzniknout ideologický základ, který změní státní a družstevní vlastnictví na veřejné vlastnictví, a teprve poté bude možné tento veřejný majetek legalizovat. Pokud existují právní formy, ale neexistuje žádný ideologický základ, pak „veřejný“ majetek stále zůstává soukromým. Světonázorový základ zase vyžaduje mentální základy - lidskou strukturu psychiky, nebo alespoň vědomou touhu po ní.

A takto jsem si s tím poradil já:

Právo společného vlastnictví může vzejít pouze ze světonázoru společenství samotného a nikdy ne pouze z tzv. „právních norem“. Ty (právní normy, zákony) si „šikovnější“ svévolně, podle potřeby (Ad Hoc) jako ten symbol PaRaGrafu ohnou. Převod majetku na veřejnost se nejprve musí jako světonázorový základ rozšířit ve společnosti a až potom může přijít samotné jeho uzákonění. Pokud bychom i právní normy měli, avšak světonázorového podKladu by nebylo, tak vlastnictví „spoleČnosti“ bude i tak soukromé. Světonázorový základ, sám od sebe, závisí na psychické osnově – vyžaduje stroj psychiky Člověka, anebo alespoň snahu k němu mířit a ne „do pekla“.

Přátelé, Slováci, napište v diskusi nebo mně na e-mail, jestli Vám dělá nebo nedělá problém porozumět třeba právě tomu odstavci, který uvádím jako příklad. Podle mého názoru je pro Čecha Mrtvá voda ve slovenském překladu nepochopitelná a většina lidí ji odloží na páté stránce. Alespoň tak jsem kdysi učinil sám.

Blaničtí rytíři - titulní obrázek je převzatý odtud: https://www.stoplusjednicka.cz/az-bude-ceske-zemi-nejhur-nejstarsi-verze-povesti-o-blanickych-rytirich

203 zobrazení

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.