• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 01.03.2021 Titulky CZ

Aktualizace: bře 7

Kamala Harrisová byla alespoň částečně vhodná a tak ji použili. Nestihli na tuto úroveň

pozvednout nikoho jiného. A teď vyvstává otázka, pro koho (komu) bude děvče tancovat.

Byly určité dohody, umetali jí cestu… Mimochodem, Bidena tam dosadili globalisté,

aby tam nebyl nikdo v řízení natolik akceschopný, aby na jisté úrovni dokázal zorganizovat...

Pokud je to člověk přirozeně schopný v řízení, tak může zformovat určitou mafii,

která by poškozovala zájmy globálního centra koncentrace řízení v USA, tedy globalistů.

Dokázal by dát dohromady skupinu, která by byla dostatečně akceschopná.

Biden toho ve svém stavu není schopen.


Otázka – Odpověď z 1.3.2021


1)Macronův projev na Mnichovské konferenci

2)Letecký útok USA proti Sýrii

3)Situace v Arménii

4)Proces návratu památníku na Ljublinské náměstí v Moskvě

5)Je Rusko využíváno jako světový strašák?


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 01.03.2021. V minulém pořadu jste Valeriji Viktoroviči vyprávěl o takzvaném dvouetapovém lámání Francie.


Ne, nebylo dvouetapové. To fáze aktivního odepisování Francie byla časově roztažena na sto let, přičemž za její začátek je možné považovat francouzskou revoluci v roce 1789 a za ukončení rok 1870, tedy rok 1871, porážku ve francouzsko-pruské válce. To byla aktivní fáze, ale začalo to samozřejmě dříve.


Já jen cituji otázku. A dále Anton píše, na Mnichovské konferenci 2021 pronesl Macron projev, který nebyl ve shodě s protirusky naladěným kolektivním Západem. Řekněte, znamená tento jeho projev, že se jeho řízení zmocnil globální prediktor? Nebo šlo o projev ducha dorevoluční Francie, který ještě nebyl úplně zlomen, takže francouzský národ ještě není úplně ztracen?


Ne, je to úplně jinak. Je třeba říci následující věc. Pokud si někdo myslí, že se Macron odchýlil od protirusky naladěného Západu, tak to tak vůbec není. On jen v tomto proruském naladění Západu manévruje v souladu s aktuální situací. A ta situace je teď taková proto, že USA jsou odstavovány od globálního řízení, takže už nemají dál řídit západní státy z nadnárodní úrovně. Západní státy musí zformovat vlastní řízení. A to současné vyznění protiruských nálad má podobu zformovanou v zájmu řízení uplatňovaného USA. Ovšem samotné protiruské zaměření vlastní Evropě už více než 1000 let nikam nezmizelo a jen tak jednoduše se nevytratí.


Francie byla zlomena v průběhu toho stoletého období, a jako taková by neměla vůbec žádnou budoucnost, nebýt Josifa Vissarionoviče Stalina, který podpořil Charlese de Gaulla a tím pádem i Francii jako národní stát. V podstatě je dostatek dokumentů dokládajících, že se Západ velmi obával, že se SSSR dostane až k Lamanšskému průlivu a prostě ho nebude možné zastavit, taková to byla síla. Navíc by ho lidé očekávali.


Přičemž hlavním státním subjektem na evropském území, který by ho očekával a poskytnul SSSR maximální pomoc, by byla Francie, de Gaulleova Francie. A přejít Belgii a Nizozemí by nebyl vůbec žádný problém. Sovětský svaz mohl udělat nevelký průlom a hotovo. Západ by ho zastavit nedokázal. Svědčí o tom dostatek dokumentů, pamětí a tak dále. Takže Francie jako taková by dávno neexistovala. De Gaulleova Francie způsobila globálnímu řízení dost trablů.


Jen si vzpomeňte, jak de Gaulle poslal zelené dolarové papírky do USA a požadoval za ně zlato. V důsledku byly USA nuceny vyhlásit default, protože žádné zlato neměly, vůbec žádné. Lidé si myslí, že v USA mají bohaté zlaté zásoby, ale samotné USA to nejsou schopné prokázat, nemluvě o tom, že když Německo nebo někdo jiný požádá: „Ukažte nám naše zlato uložené ve Fort Knoxu.“ Tak v odpověď uslyší: „Gentlemanům se věří na slovo, když tvrdíme, že je u nás uložené, tak to tak je! A ukazovat vám ho nebudeme.“ Je tak těžké ukázat ho fyzicky? Spočítat je ho nenechají, ale fyzicky ukažte, že tam je, to zlato z německé Reichsbanky, Druhé říše, Třetí říše, to je jedno. De Gaulla svrhli v důsledku barevné revoluce v roce 1968 a Francie se opět stala nástrojem uplatňování globálního nadnárodního řízení.


A s čím se nyní Evropa střetla? USA již více nemohou plnit roli globálního četníka, protože už je to podlomilo. Je zapotřebí USA přestavět. A právě existence SSSR vedla k tomu, že se globální prediktor zdržel při budování nového světového řádu téměř o sto let. To znamená fázový posun. A když se SSSR zhroutil, byla na řadě okamžitě přestavba USA. Jenže SSSR/Rusko se začalo dávat dohromady jinak, než bylo v plánu, proto bylo nutné USA naopak posílit. Bylo nutné posílit jejich státní komponentu a teď globalisté bojují právě s touto státní komponentou.


Pokus vyřešit tento problém dosazením Trumpa, který by to vyřešil měkčím způsobem, to odstavování státní elity od globálního řízení, jim nevyšel. A teď je tedy u moci státní elita, která je početná, jenže nechápe, jak probíhá řízení světa.


A co se tedy nyní děje v USA a také v té Evropě? Když SSSR vyhrál ve 2. světové válce, nejen ve Velké vlastenecké válce, ale i ve 2. světové válce, přičemž první etapu té světové války Ruské impérium s třeskem prohrálo. Světová válka 20. století probíhala ve dvou etapách. 1. světová válka 1914-1918 a 2. světová válka podmíněně 1939 až 1945. Takže v důsledku vítězství ve světové válce 20. století se Sovětský svaz, Rusko stalo subjektem globální politiky, který vedl svou vlastní globální politiku na vlastním konceptuálním základu. Tedy jako konceptuálně mocný subjekt globální politiky.


S tím bylo zapotřebí něco udělat. A proto kolektivní Západ sebral všechny své síly do jedné pěsti a byl založen blok NATO, který byl založen v roce 1949 a Varšavská smlouva daleko později. Za Stalina ani nebylo nutné ji zakládat, protože jsme měli jiný základ globalizace. Když pochopili, že si jednotlivě s Ruskem/SSSR neporadí, protože ta koncepce řízení, ta koncepce ruského světa, kterou přináší SSSR, je přitažlivá pro celý svět, tak se ten davo-„elitářský“ svět musel spojit, aby zabránil vybudování lidovlády na planetě Zemi. Přesto se zformoval sovětský tábor států.


Ano Stalin vycházel z ideologie marxismu, od které bylo zapotřebí ustoupit. Bylo nutné vypracovat jinou koncepci a na základě její ideologie jít do světa. Odsud pramenilo to zdržení, které pro Rusko/SSSR neskončilo právě nejlépe, zhroucením státu v roce 1991. Tehdy po válce jim nezbylo než zkoncentrovat všechny západní zdroje na válku s Ruskem/SSSR. A tak je všechny začali z celého světa shromažďovat, v různých podobách. A otázky kádrové politiky, otázky ideologického boje byly řízeny z USA, které byly tím štábem protiruské, protisovětské fronty. Přičemž generální štáb vždy byl a zůstal ve Velké Británii.


A co se děje dnes? Dnes to běží naopak. USA je zapotřebí odstavit od řízení. Už nejednou jsem mluvil, doporučoval knihu od Frances Saunders - CIA a umělecký svět. Tato kniha je v daném případě užitečná ve dvou aspektech. Zaprvé je tam vidět, jak bylo nastaveno řízení evropských států v poválečné době za kurátorství USA, jak byla budována ideologická jednota, ideologická jednota celého západního světa pod dohledem USA.


A také ten druhý aspekt je velice důležitý. Mnozí se dohadují, kde najít státní elitu a kde tu globální, jak je rozeznat. V teorii je to celkem jasné, ale co praxe, jak si to vyzkoušet? Tak ta kniha od Frances Saunders – CIA a umělecký svět je velice dobrá praktická příručka, jak rozeznávat globální a státní elity. Nejen ve vztahu k USA, ale také ve vztahu k evropským státům. Teď by bylo užitečné si tu knihu přečíst, neboť nyní probíhá proces opačný k tomu, který je popsán v této knize. Nyní se Evropa naopak musí odpoutat od diktátu USA.


Aby civilizace na planetě Zemi nepřestala existovat, je nutné se odpoutat od USA. Je nutné, aby Pax Americana přestal existovat. A právě z tohoto hlediska je nutné hodnotit Macronův projev. On sám není ničím jiným než loutkou, která o těchto věcech mluví.


Jednou z Macronových idejí, kterou prosazuje, je založení evropské armády. A mnozí naši polithňupové… O tom se už mluví mnoho let, o té ideji založení evropské armády. A mnozí naši polithňupové, když tato idea zazněla, začali vykřikovat: „To ale znamená posílení NATO. To přece znamená, že NATO posílí!“ A vysvětlit jim tu skutečnost, že každý stát s vlastní armádou, už je součástí NATO, jednoduše nebylo možné!“


Těmto polithňupům se to nedalo vysvětlit, až dnes to začíná být očividné, že to založení evropské armády, prostě už to vidí úplně všichni, dokonce i ti nejtupější polithňupové, že vytvoření evropské armády znamená konec NATO. Protože evropské státy musí vzít svou armádu, která je součástí NATO, a převést ji do evropské armády, a to znamená konec NATO.

To je také důvod proč USA, státní elita tak bojuje proti tomu, aby tato evropská armáda byla vytvořena. Neboť tím rázem na šesté prioritě z jejich podřízení vyklouzne celá Evropa. A Evropa, která se spojí na šesté prioritě, tak či onak okamžitě půjde do konfrontace s USA a začne se od nich odpoutávat i na dalších prioritách. To fakticky znamená konec Pax Americana, proto proti tomu tak bojují.


A Macron vystupoval právě proto: „My zastáváme jiný postoj. Proč bychom měli bránit americké zájmy a nechat se tak poškozovat?“ To přece nelze považovat za proruský postoj. Evropa je naladěna protirusky, proti Rusku a to již více než 1000 let. Tento její postoj nikam nezmizel. Rusofobie je vychovávána, rusofobie je propagována nejen Hollywoodem, kde se už malé děti dívají na filmy jako Chůva v akci a ty starší zase na něco jako Salt. Rusofobie je programově pěstována!


Svět celá desetiletí straší ruskou mafií. Jakmile se Rusko/Sovětský svaz hroutil a otevřel se, ruským občanům bylo umožněno cestování, tak okamžitě svět začali strašit ruskou mafií. Mafie je pro Evropu potenciální zlo, strašné zlo. To je opět k té otázce, jak nám navrhují, abychom sobornost/soudržnost nahradili mafií a s tím tam šli. A tam už je celá desetiletí zformováno stabilní povědomí, že jakmile někam přijdou Rusové, přijde tam mafie.


Ta mafie, která zničí váš svět. Váš konkrétní svět, protože se jedná o zločinnost v obvyklém chápání toho slova. To znamená prostituci, drogy, vraždy, loupeže a vše ostatní. Chcete takový svět? Takto probíhá to překrucování, takto jim vštěpují: „Tohle je ten ruský svět!“ A tady tomu někteří přitakávají: „Ano my jsme mafie, jsme mafie.“ Chtějí také takto hrát proti Rusku.


Takže opakuji, že Macron nevystupoval v zájmu Ruska, on vystupoval v zájmu Evropy jako nástroj globálního prediktoru. Takže ten tandem, který existoval po dobu celých staletí euroasijský a euroatlantický blok globálního prediktoru, na určitou dobu kvůli existenci SSSR jakoby splynul, ale jen jakoby. Nicméně to rozdělení globalistů na dvě křídla, aby mohli pracovat v tandemovém režimu a kvalitněji dokázali pracovat na řízení, se zachovalo. Teď je třeba ještě euroasijské křídlo podpořit takříkajíc hmotně, konkrétním nástrojem a to je právě Evropa.


Kdyby Evropa byla alespoň do určité míry, nebo dokonce Francie, alespoň do určité míry proruská. Tedy ani ne tak proruská, jako že by nechtěla přímo škodit Rusku a jednala ve svém zájmu, tak by nebyl problém se Severním proudem II. ani s Ukrajinou. Co ten Normandský formát? Cožpak Macron nevidí, kam je směřována celá ta kyjevská banda? Vidí. A proč to vidí? Protože je sám štve proti Rusku. Sám tomu napomáhá, ve všem, takže tady nejde o žádný dobrý vztah ze strany Evropy k Rusku, který není a v nejbližší době ani nebude.


Přinejmenším v nejbližší době nic takového nebude, protože ti politici jako Chirac, Schröder a Berlusconi, kteří brali ohled na národní zájmy svých států, byli ze strany nadnárodního řízení v podobě USA eliminováni. A zbyli jen politici, jejichž řízení jde nebo nejde převzít. Vidíme, že do určité míry je možné převzít řízení Macrona, ale ten také neustále létá ode zdi ke zdi. Vidíme, že do určité míry se dá převzít řízení Merkelové, jenže ta je velmi těžké situaci. A co ostatní? Ti jako jeden muž vykřikují americká hesla. Takže takto vypadá ta situace. Pokouší se prosadit své evropské zájmy.

Další otázka je od Ilji. Valeriji Viktoroviči, USA podnikly letecký útok proti Sýrii, při kterém bylo zničeno devět objektů, dva poškozeny, takže celkem jedenáct. Útočila dvě letadla. 2 * 11 = 22 Operace probíhala na syrsko-irácké hranici proti silám podporovaným Íránem, jak prohlásili v Pentagonu. Podle mého názoru byla tato operace posvěcena globálním prediktorem s následujícími cíli: 1) formování Íránu jako centra koncentrace řízení a 2) oslabení vlivu USA na Blízkém Východě, což ještě urychlí jejich oslabení a následný rozpad. Jaký na to máte názor vy?


My už jsme nejednou rozebírali různé „útoky“ Spojených států proti Sýrii, Iráku. Nebo ten útok Íránu na základny USA v Iráku. Teď slyšíme: „Pamatujete, jak jsme loni podnikli mocný útok proti těm základnám? Kdybychom je nevarovali, aby z nich Američané stihli stáhnout své vojáky, tak by měli velké ztráty!“ To znamená, že když my jsme tenkrát na základě faktů tvrdili, že to tak bylo, tak dnes to potvrzují z Íránu. Říkají: „Ano, my jsme je varovali, aby odešli. Jinak by to od nás pěkně schytali.“


To znamená, že se hraje divadélko. To, že probíhá na syrském území, je proto, že Sýrie ještě není úplně suverénní a Rusko ji v plné míře ještě nemůže přikrýt svým štítem. A všechny ty jejich útoky… Jen si vzpomeňte, jak Trump útočil na Sýrii, také po prázdných hangárech a tak podobně. On musel zaútočit kvůli místním podmínkám, jinak by ho nepovažovali za dostatečného drsňáka.


A jak to dopadlo? Všichni ti takzvaní demokraté, no státní elita začali vykřikovat: „Jak si může dovolit takto útočit. Vždyť nás zatáhne do války…“ Takže nyní stejná Jen Psaki, která tvrdila, že Trump nemá právo útočit, stejně horlivě tvrdí, jaké měl Biden právo zaútočit, přestože ta situace je úplně stejná.


Co se týká USA a jejich pověsti ve světě, tak ty už jsou zcela diskreditované a už je jen otázkou, kdy a jak odejdou. Proto to na tu otázku diskreditace a stažení se USA z tohoto regionu a na otázku vytvoření centra koncentrace řízení na základě Íránu, mám na mysli globálního řízení, má velmi malý vliv. Má to vliv, ale nevelký.


Tak oč jde? Tenkrát Trump zaútočil na Sýrii výlučně z vnitropolitických důvodů. A když to teď nehraje žádnou roli, tak proč Biden potřeboval tento útok? Ze stejného důvodu jako Trump, s ohledem na řešení vnitropolitických úkolů. A co to bylo za úkol? Co takového řešil? Tak se pojďme podívat na mediální složku v USA s ohledem na tuto událost.


Co bylo nejdůležitější? Nejdůležitější bylo to, že Kamala Harrisová, viceprezidentka USA, nebyla o tom útoku informovaná. I kdyby to bylo nějaké selhání, že nebyla informovaná, tak ten problém je jinde. Proč se to objevilo v médiích? A nejen objevilo, stalo se to součástí určité informační kampaně. Víte, někdy se informace důležité z hlediska řízení do médií dostanou, ale pokud to neodpovídá zájmům subjektů řízení, tak tyto informace rychle mizí, nebo se na ně velmi rychle zapomene a víckrát se v médiích neobjeví.


Jen si vzpomeňte, jak to bylo v Trumpově případě. Jakmile se mu povedlo něco důležitého protlačit, okamžitě po tom pes neštěkl. A toto je natolik dostatečně omíláno, aby všichni viděli, že Kamala Harrisová nebyla informována. To je ten hlavní důvod toho útoku na Sýrii. Co přitom bude zničeno, kolik to způsobí obětí, je pro ně podružné. Příslušní lidé se mezi sebou vypořádají, z Íránu a USA s ohledem na formování centra koncentrace řízení. Ale ta skutečnost, proč takto všem ukázali nesoulad mezi Bidenem a Harrisovou, je zásadní.


Podívejme se trochu do minulosti. Co je zač ten Biden? Dementní stařík, který všechno zapomíná, který není právě akceschopný a ve své kampani poukazoval, jakou má schopnou, z hlediska řízení výkonnou viceprezidentku. Navíc je to žena, i všechny etnické problémy jsou tím zohledněny, prostě skvělá volba. A když lidé hlasovali pro Bidena, tak počítali s tím, že když Biden nevydrží, tak mají pořád akceschopnou viceprezidentku, která bude moci převzít řízení a vést stát, že bude pracovat pro zájmy státních elit.


A teď je otázkou, zda je člověkem státní elity nebo globalistů. Tato otázka neustále zněla, protože v tomto ohledu nebylo jasné, kam patří. Každé volby tak či onak řeší kádrovou otázku a ne vždy je volen ten, kdo by byl zapotřebí, ale ten, kdo je z daného kádrového základu alespoň minimálně vhodný pro řešení určitých úkolů. Kamala Harrisová byla alespoň částečně vhodná a tak ji použili. Nestihli na tuto úroveň pozvednout nikoho jiného. A teď vyvstává otázka, pro koho (komu) bude děvče tancovat. Byly určité dohody, umetali jí cestu…


Mimochodem, Bidena tam dosadili globalisté, aby tam nebyl nikdo v řízení natolik akceschopný, aby na jisté úrovni dokázal zorganizovat... Pokud je to člověk přirozeně schopný v řízení, tak může zformovat určitou mafii, která by poškozovala zájmy globálního centra koncentrace řízení v USA, tedy globalistů. Dokázal by dát dohromady skupinu, která by byla dostatečně akceschopná. Biden toho ve svém stavu není schopen. Navíc byl Biden i u Obamy od globalistů a šel do voleb s Kamalou Harrisovou jako s člověkem, který ho v případě potřeby nahradí.


Asi si vzpomínáte, jak Biden vykládal, že to bude prezidentská administrativa Biden-Harrisová. Trump mluvil o své administrativě a jiní stejně, každý prezident měl na mysli svou vlastní administrativu. Jen Biden mluvil o administrativě Biden-Harrisová. Ale nedohodli se, bylo zapotřebí děvčeti ukázat jeho místo. A tak dostala veřejný pohlavek, aby se srovnala, aby pochopila, kde je její místo a příliš se jí nezatočila hlava z úspěchu, aby pochopila, kdo je v domě pánem a kdo má v rukou její kariéru. Také by se tou prezidentkou stát nemusela.


Takže si nemyslete, že v USA globalisté prohráli, že Trump odešel a globalisté prohráli, to ne. Státní elita je strukturně operativní, protože je jich hodně. Ale vždy je zapotřebí mít akční plán: „Mr. Fix máte plán? A pokud vám váš plán nevyjde, jste namydlený..." A zde je to stejné. Dokud měli jeden cíl, svrhnout Trumpa, tak všichni táhli za jeden provaz, ale teď musí řídit stát a ve státě se řídí hodně různých rezortů. Žádná koalice zformovaná na základě principu: „Proti komu se přátelíme?“ nemůže být životaschopná, ze zásady. Může se rozpadnout i v době, kdy se stále „proti někomu přátelí“, když někdo přeběhne na druhou stranu.


A teď vyvstala otázka, kdo a v jaké míře bude pracovat pro zájmy té či oné klanově-korporativní skupiny. Pro zájmy státní elity, která sama se skládá z množství různě silných klanově-korporativních skupin a není tak schopná vybudovat jednotnou politickou platformu, nebo pro globální elitu, která má politickou platformu, dostatečně monolitní zastoupení v elitě, ale strukturně je málopočetná, neboť ji zastupují jednotlivci a struktury jsou obsazeny zcela jinými lidmi. Globalisté se mezi nimi ztrácí a to bez ohledu na to, že stojí v čele určitých oblastí. Jsou tak či onak nuceni brát ohled na to, v jakém informačním stavu je daná struktura.


Takže ten útok byl proveden kvůli tomu, aby si Harrisová nevyskakovala, aby dělala to, co jí bude řečeno. Jinak se ukáže, že je vinna tím, tím a tím. Je to projev zákulisních dohod. Děvčeti tak dávají najevo, jak se má správně chovat a koho má poslouchat a koho ne.

V další otázce vás prosí o komentář toho, co se děje v Arménii.


Co na tom komentovat? Pokud to řeknu v krátkosti, tak ti lidé si prostě nechtějí dobře žít. Chce se jim protestovat. Jenže řízení státu se neřeší pomocí protestů. Takto se to neřeší, vůbec neřeší. Dokonce i v případě, že se pokoušíte svolat nějaké protesty, abyste měli potřebný obrázek pro řešení nějakého svého úkolu v řízení, tak ani v tom případě nevítězí ten, kdo ty protesty svolal ale ten, kdo skutečně řídí vyšší priority řízení.


Trump svolal mítink, a jak dopadl? Ano, ti lidé se chovali slušně, přesto tam byli provokatéři, kteří si tam mnohé dovolili. Oni by si toho dovolili ještě více, kdyby ten dav byl na to informačně připravený. Ale dav byl v jiném informačním stavu, ještě nebyl rozehřátý. Proto dělali jen to, co si mohli dovolit. Ale je to ukázka toho, že ten dav v ulicích neřídí ten, kdo ho svolává, ale ten, kdo ho organizuje.


Takže protesty, ale co vyřeší ty protesty? V Paříži… Kolikrát už jsem ten příklad uváděl? Lidé tam protestovali proti tomu, aby v dokumentech byly zrušeny matka a otec a zavedeno rodič č. 1 a rodič č. 2. Milión lidí se tam sešel před budovou parlamentu a 400 poslanců řeklo: "Ať se ten milión jde vycpat" a odhlasovali to. A co? Státní systém prostě ten protest převálcoval, protože ten protest nebyl organizovaný. Nebyl organizovaný tak, aby působil na řízení.


Každý mítink je přesně takový. Je třeba takový mítink organizovat a navíc pracovat s řídicím aparátem na základě obrázku, který ten mítink vytvoří. Takto tam Pašinjana dosadili. Nebude-li tam ta organizace, můžete protestovat až do alelujá a nic z toho. A v Arménii arménské obyvatelstvo ani elita o ničem nerozhoduje, vůbec o ničem.


Tak především v dnešní době může být stát funkční, činí-li jeho lidský potenciál přinejmenším 10 miliónů obyvatel. Jen tak si bude moci takový národní stát zajistit celý soubor potřebných kompetencí, na jehož základě musí uzavřít spojenectví s vyšším státním spolkem, který mu poskytne chybějící kompetence. Přesto ten stát bude schopen sám řešit mnohé otázky. Příkladem je Maďarsko. Orbán tohle, Orbán tamto… Ale je tam těch 10 miliónů, mají potřebné kompetence a jsou součástí EU.


Ať už jsou s Evropskou unií jakkoliv na nože, řekněme v migračních otázkách, tak EU není schopná na Maďarsko zatlačit natolik, aby… A to i přesto, že jinak Maďarsku zajišťuje kompetence, ty vyšší, které by si Maďarsko kvůli omezenému počtu obyvatel nebylo schopno zajistit. Maďarsko uplatňuje svou politiku.


Proto má například Ázerbájdžán z tohoto hlediska daleko lepší postavení, přestože jako státní subjekt také neexistuje. Mají tam státnost, ale žádný stát jako takový. Nenechte se mýlit, stát neexistuje ani v jedné republice bývalého SSSR, ani v jedné, dokonce ani na Ukrajině, a to měla 50 miliónů obyvatel a co? Zachránilo ji to před rozkladem? Teď říkají, že má 30 miliónů obyvatel a nejspíš ještě méně, tolik jich tam zbylo.


Je nutné, aby stát byl schopen hájit své zájmy. K tomu potřebuje kompetence a jejich minimální soubor může zajistit desetimiliónový počet obyvatel. Arménie má zhruba 3 milióny, ale reálně spíše 2. Tak co je schopná si zajistit? Arménie? Je zcela závislá na tom, aby jí někdo zajistil potřebné kompetence, proto je tam také to největší velvyslanectví Spojených států.


A o tom, co potřebují USA, jsme mluvili nejednou. USA potřebují rozpoutat válku na všech okrajích Ruska, aby destabilizovaly Rusko a provedly v něm státní převrat. Aby Rusko rozčlenily na drobné státečky bez suverenity a díky vykrádání Ruska se už zase zachránily samy. Jenže na poli Arménie tak vstupují do konfliktu s globálním řízením, které se řízení zmocnilo.


Ano, přes USA připravovali likvidaci arménského obyvatelstva, protože stávající obyvatelstvo Arménie je pro ně nepotřebné a má být podle všech těch plánů vytvoření Velké Arménie zlikvidováno. A Ázerbájdžán se o jeho likvidaci měl postarat, a potom měl zahynout sám. Alijev je naštěstí schopný státní činitel a tato nebezpečí vidí. A proto také ve spolupráci s Ruskem včas ukončil ten konflikt, do kterého ho zatáhlo Turecko a ještě dal Turecku najevo: „Chcete-li na nás dál tlačit, vyřešte si to napřed s Ruskem…“ On zkušeně a chytře manévruje v zájmu ázerbájdžánského národa a formování ázerbájdžánské státnosti. Arménie ničím z toho nedisponuje.


A co se tedy stalo? Byl vydán pokyn: „Je třeba vyřešit ten úkol s vyvoláním konfliktu, alespoň nějakým způsobem destabilizovat, nějak opět vyvolat válku.“ A tak se o to Pašinjan pokusil, a jak se říká v tom vtipu: „Prostě jsem to nedokázala, no…“ (Kobyla na dostizích). A teď je tedy otázkou co a jak. A dokud o tom nerozhodnou vnější subjekty řízení, tak bude v Arménii bordel. Jednou budou vítězit ti a podruhé tamti. Jakmile na nadnárodní úrovni dospějí k nějakému rozhodnutí, co a jak bude zachováno, tak tam všechno okamžitě utichne.
Dále je tu otázka. Valeriji Viktoroviči, řekněte prosím svůj názor na ten proces návratu památníku na Ljublinské náměstí v Moskvě. A proč Sobjanin druhý den zrušil hlasování o něm? Jaký byl vůbec skrytý smysl v hlasování mezi Felixem Dzeržinským a Alexandrem Něvským? Proč byla ta volba právě taková? A proč Sobjanin sebral odvahu ten proces zastavit?


Odvahu? To je zbabělost, absolutní zbabělost. Sobjanin je naprostý podpindosník. Aby dostali Sobjanina do čela Moskvy, provedli speciální operaci a Medvěděv, další naprostý podpindosník, odvolal Lužkova z Číny. Zdálo by se, že je Sobjanin pozitivní. Ale to Lužkov položil základy veškeré té infrastruktuře, přetvořil celé město… Ano, je možné vysadit stromy, ale byl to Lužkov, kdo je předtím objednal, zaplatil je jejich pěstitelům, aby se sázely už vzrostlé, předem připravené. A teď se to připisuje Sobjaninovi.


Lužkov vypracoval sociální programy, doplatky lékařům, učitelům, moskevské důchody… Lidé v jiných regionech se kvůli tomu mohli rozčilovat, samozřejmě, že je to rozčilovalo. Ale bylo to tak, že Lužkov přiděloval byty, a když přišel Sobjanin, tak řekl: „Sociální programy? Abychom peníze rozdávali dobytku? Sami máme málo! A proto si ty byty budete kupovat na trhu, a abyste na to vy, lékaři, učitelé a další „měli dost peněz“, tak vám zrušíme všechny moskevské doplatky.“ A toho jsou lidi schopni považovat za vlastence. A co vyváděl okolo koronaviru?


Takže oč jde? Otázka umístění památníku Dzeržinskému na Ljublinském náměstí je otázkou obnovy historické pravdy. A lidé se svědomím, k sobě poctiví, by museli uznat, že ten památník odstranili bez jakéhokoliv hlasování. Sešel se tam emocionálně vybuzený dav. A kdo ho tam přivedl? Ten samý, který tam rovnou nechal dovézt náklaďáky a jeřáby. Přivedli tam dav a auta už tam stála připravená. Rychle ho sundali, aby jim ten dav nestačil vychladnout. „Zítra seženeme auta…“ Ne! Už byla připravena v sousedním dvoře, tam stála. Přesně tak to také udělali a sundali ten památník.


Proč sundali právě Dzeržinského? Protože to byl jeden ze zakladatelů sovětského státu, jeden z těch lidí, kteří nenechali sovětský stát zahynout. On sám velmi pracoval na jeho ekonomické obnově. Mluví o rudém teroru? Nu, to mi tedy promiňte, celý ten rudý teror nedosahuje rozměrů toho, kolik lidí bílí zavraždili jen v Rostovu fakticky během týdne. A kolik po celém státě? A kde najednou objevili tolik bolševiků?


K nám přijel ataman Anněnkov do Slavgorodu v Altajském kraji. Kde tam našel bolševiky mezi rolníky? Mluvíme-li výslovně o bolševické straně. Oni si tam v klidu žili, než tam přišli Běločeši (legionáři), kteří začali loupit a jako sarančata všechno ničit. Nijak nerevoltovali, ty Běločechy prostě vyhnali, ale to nebylo žádné ozbrojené povstání. Běločeši neměli moc chuti se někde víc angažovat. Potom přišli karatelé a celé tisíce rolníků stříleli, věšeli, zabíjeli a okrádali. To bylo to hlavní, okrádali! Anněnkov se na frontě moc nevyznamenal. Zato loupení, to mu šlo, především u neozbrojeného obyvatelstva, aby nic neriskovali. Jak by potom ten kozáček odvezl ten lup domů, kdyby ho zabili?


Ten teror byl uplatňován vůči veškerému obyvatelstvu, bílý teror. O tom však raději mlčí, že? Mluví pořád jen o rudém teroru. A co vlastně byl ten rudý teror? Byla to reakce na ten bílý a navíc byl potom zastaven. A tento „teror“ probíhal na základě revolučních tribunálů. To nebylo tak, jako když bílí přijeli do města, kohokoliv označili za bolševika a okamžitě popravili. A jak? To už podle svého zvráceného charakteru.


Dzeržinskému se povedlo naladit železniční spojení, které bylo v Ruském impériu zcela rozhozené. Stav železnic v Ruském impériu byl katastrofální! Jednoduše katastrofální. První unifikaci na železnici provedl Dzeržinskij a udělal i mnoho dalšího. Dzeržinskij vyřešil problém bezprizorních dětí. On myslel na děti! Postaral se o budoucnost Ruska. Cožpak mu tohle liberasti mohou odpustit, takovému člověku? Vždyť ten Dzeržinskij, to byl památník ruskému bolševismu, ruskému světu. To právě proto ho zlikvidovali, protože Rusko mělo přestat existovat!


A nyní, když je otázkou, jak se Rusko bude obrozovat a obrodit se může pouze na jednom ideologickém konceptuálním základě, na základě bolševismu. Všechny protiruské síly, všichni ti liberasti, patriasti a další pakáž se spojili a začali vykřikovat: „Ne, Dzeržinského v žádném případě! On je takový a makový…“ Vždyť když mluví o Dzeržinském, tak neřeknou ani slůvko pravdy. Celé pořady o tom dávali, vystupovali tam i kněží a lhali, lhali a lhali! Proč? Protože se děsí toho, že by Rusko mohlo být suverénní, že Rusko znovu povstane jako subjekt globální politiky. Rusko jako impérium, jednoduše řečeno pro některé.


Takže když mezi lidmi nazrála situace, kdy začalo být žádoucí ten památník Dzeržinskému obnovit, protože právě tímto krokem začala likvidace SSSR a tímto krokem by tedy měla začít obnova Ruska, obnovení jeho suverenity a jeho moci, tak se proti tomu spojili všichni: „Proč bychom měli obnovit něco, co jsme nezákonně zničili? Proč bychom to dělali? Pojďme o tom hlasovat.“ A koho tím pověřili? Venediktova! Zuřivého nepřítele Ruska, který… Nu, už snad není nic, k čemu by nevyzýval… On se na plný úvazek věnuje protistátní činnosti a za jeho výzvy k terorismu a územnímu rozčlenění by jiný už dávno seděl!


Ale jak to funguje u nás? Pamatujete, jak se Navalnyj měl jako v bavlnce? Kdo jiný by mohl cestovat se dvěma podmínkami a jezdit si do zahraničí, kam jen se mu zachtělo. Tohle je stejný případ: „Pojďme tam dát Alexandra Něvského.“ A proč? Alexandr Něvskij je lidmi pozitivně vnímán a nevyvolává odmítání. A šlo o to, aby tam byl kdokoliv jiný, jen ne Dzeržinskij. Protože Dzeržinskij, to je připomínka toho, jak Rusko v roce 1917 nezaniklo.


Prozatímní vláda udělala všechno pro to, aby Rusko zaniklo. Jenže přišli bolševici a Rusko zachránili. A tohle byl památník jednomu z těchto bolševiků. Je to připomínka skutečných dějin občanské války! Jak skutečně probíhala. Vyvolává to otázku, co to vlastně je ten ruský bolševismus? Oč se Rusko vždy opíralo?


Cožpak něco takového mohou připustit liberasti a patriasti? Ne, proto se spojili: „Pojďme hlasovat!“ A najednou se ukazuje, že dokonce i při hlasování, po všem tom lhaní v televizi, po aktivizaci všech patriastů a liberastů, kteří se spojili ve vášnivém polibku, v protiruské extázi… A ono se ukazuje, že lidé si velmi dobře uvědomují, oč tu jde a že liberasti prohrají, bude-li to hlasování. A tak se do toho okamžitě vložil Sobjanin: „Ne, žádné hlasování nebude!“ Protože by v něm prohráli!


Oni prostě nehodlají připustit obrození Ruska. Chtějí v Rusku ustavit totální fašistický režim na základě boje s jakousi epidemií. Jak to Sobjanin názorně předvedl. Vždyť on tady ustavuje fašismus, se vší vervou! Nenávidí Rusko, nechce, aby se obrodilo, jinak by jediným příkazem… Je to plně v jeho pravomoci: „Obnovíme dějinnou pravdu! Vraťte ten památník na místo!“ Stačilo by napsat příkaz a hotovo! „A pokud se to někomu nelíbí, ať podá žalobu k soudu! Já jsem to obnovil. Ten památník byl nezákonně odstraněn a já ho nyní zákonně vracím na místo! A můžeme si o tom promluvit u soudu.“ Ale ne. V každém jeho kroku je znát prostě zvířecí nenávist k Rusku a ke všemu ruskému.


Ale problém je v tom, že jakmile ta otázka návratu památníku Dzeržinskému jednou vznikla, je to konec, vaše moc je u konce! Podpindosníci, táhněte z našeho státu, nebo si začněte odpracovávat své hříchy. Proste o odpuštění a pracujte. Odpracujte si to!
Ještě jedna otázka od Jevgenije. Valeriji Viktoroviči, vy jste nejednou zmiňoval, že na Rusku, jako na tom hřebíku, visí celý svět. Mohl byste to konkretizovat? Máte na mysli, že Ruskem celý svět straší a bojí-li se elity na celém světě ruského vlivu, tak je s nimi snadnější řeč? Jsou potom připravené obětovat část svého zisku a obvyklou úroveň spotřeby? Díky tomu je prosazována globální politika a Rusku umožňují se upevnit jen proto, aby odstrašovalo?


Ne.


Nebo jde o něco jiného? O stabilizující vliv, ne o strach před Bílými chodci (Hra o trůny)?


Právě tím strachem před Bílými chodci lidi straší tím Ruskem. Ano, skutečně tu existuje takový moment, kdy lidi straší Ruskem, aby zkonsolidovali všechny své síly. Ale je tu i něco jiného.


Proč je Rusko tím stabilizujícím faktorem? Ať už se to někomu líbí či ne, tak ta krize světového koloniálního systému nazrála už v 19. století. Svět budovaný na základě toho globalizačního modelu globálního prediktoru tak či onak dospěje k tomu světu, který ve svém románu Stroj času popsal Herbert Wells, morloci a eloiové. Je to logické zakončení civilizace, kterou budují.

Já už jsem nejednou říkal, že byl spuštěn neformální konkurz na vypracování projektu přestavby Britského impéria, na vypracování modelu globalizace. Byl proveden experiment v reálných podmínkách, to byla první i druhá Búrská válka. Na základě tohoto modelu zorganizovali 1. světovou válku, 2. světová válka už proběhla na základě jiného modelu. Byla spuštěna idea vypracování podoby nového světa s předem zadanými parametry, a to opět byla práce Herberta Wellse Otevřené spiknutí, kterou mimochodem stále nechápou. Píšeme o ní v práci Úvod do analytiky v kapitole Otevřené spiknutí a Kontury světové revoluce.


To všechno tu tedy je, ale je tu ještě něco jiného. A to je to, že tu byl jev - SSSR jako subjekt, konceptuálně mocný subjekt globální politiky. Tento konceptuálně mocný subjekt začal ve světě formovat alternativní systém států. Takže se zformovaly dva systémy, kapitalistický svět a státy lidové demokracie. Ještě tu bylo Hnutí nezúčastněných států a státy, které si vybíraly cestu, po které půjdou. Tyto státy, které si vybíraly cestu, po které jít, ať už to SSSR chtěl či ne, a teď mám na mysli ten poststalinský...


Tak sama dějinná logika zavazovala, výsadní postavení zavazuje (Noblesse oblige). A pokud nezavazuje, tak zabíjí napřed morálně, a potom i fyzicky. Ve vztahu k SSSR to tak i proběhlo. Čím méně ho zavazovalo postavení s plynutím času… Tj. v padesátých letech to SSSR zavazovalo více, v šedesátých méně, v sedmdesátých ještě méně a v osmdesátých přestalo zavazovat a v devadesátých letech se SSSR zhroutil.


Takže dokud SSSR postavení tak či onak zavazovalo, byl díky tomu přítomen v celém světě. Nabízel jiný model sociálního zřízení, model lidovlády, i když byla zkreslená, znehodnocená, přesto se jednalo o gigantický krok v porovnání s tím, čím je svět kapitalismu. A na základě tohoto modelu, který představoval SSSR, byla ta přítomnost Ruska i jeho vliv na všechny procesy řízení v celém světě globální. A řízení globální politiky globálním prediktorem přivedlo svět ke krachu.


Oni by chtěli něco řídit, jenže politika na základě principu: rozděl a panuj, přivedla k tomu, že jednotlivé ty skupiny se začaly vymykat zpod kontroly. Nedokázaly se v osobní rovině mezi sebou dohodnout, i to i přesto, že globální řízení tu situaci velmi potřebovalo stabilizovat. To znamená, že byl potřebný mediátor, prostředník, který by to mohl dělat. A tím se mohlo stát jen Rusko. Jakmile se do čela Ruska dostal konceptuálně mocný lídr, gosudar, tak se na Rusko okamžitě začali upínat, protože obyčejnou radou, obyčejnou... konzultací pomáhalo řešit velice složité otázky a stabilizovat tak situaci v celém světě.


Ve výsledku tak díky uplatňování globální politiky a působení na řízení v celém světě Rusko řeší i své vnitřní problémy, problémy obnovy suverenity svého státu. To všechno je vzájemně provázané. S ohledem na vnější působení nám to globalisté umožnují, protože jim už se to vymklo: „S těmito se nedokážeme dohodnout, s tamtěmi se nedokážeme dohodnout… Americká státní elita se vymkla naší kontrole, my jsme zakládali ISIL kvůli plnění jednoho úkolu a ona se rozhodla ho využít jinak. Nenechala ho vzdát se před Íránem. Je nutné s tím něco udělat.“


Rusko řeklo: „My tu možnost máme.“ Zlikvidovali jsme tam teroristy, udělali pořádek, a tak se nedostali k nám do Ruska. Pro nás to bylo také výhodné, bojovat na cizím území s malým krveproléváním. Uchránili jsme si tak územní celistvost a mír v Rusku. Výsledkem je, že se situace v regionu normalizuje. A kdo je centrem koncentrace řízení v tomto regionu? Rusko! Nestal se jím podle jejich plánu Írán. Írán dělá ramena, zkouší to, ale nedaří se mu to.


Jestliže odtamtud Rusko odejde, opět to tam všechny procesy destabilizuje. Proto by se na jednu stranu chtěli zbavit Putina, který obnovuje státní suverenitu, a hlavně uplatňuje svou konceptuální globální politiku, neprovádí politiku globálního prediktoru, buduje ruský svět na bolševických základech. Proto ta nenávist u některých soudruhů tady uvnitř státu. A ještě se pokoušejí do toho zatáhnout i Koncepci. „Přece Rusko nemůže být opět veliké, a stát se opět centrem koncentrace řízení. A co USA, náš páníček?!“


Přítomnost Ruska všude hraje stabilizační roli. Tím, že Rusko nabízí jiná pravidla způsobu života, která jsou objektivně výhodná pro všechny národy, tak je to stabilizačním faktorem na celé planetě.


A s čím počítají globalisté? „Vy všechno stabilizujte, a my zatím nalezneme mechanismus, jak Rusko odstranit jako subjekt globální politiky. Ale zatím počkáme. Ať za nás Putin všechno vyřeší, on přece nakonec stejně bude muset odejít a my si tam dosadíme někoho svého. A ten náš člověk zase Rusko rozčlení na státečky bez suverenity. My je začleníme do Velké hedvábné stezky, do koridoru Sever-jih.“ Kdo to nepochopil, takto je řešen ten problém zformování centra koncentrace řízení z Íránu. „A vše bude vyřešeno!“


A v tom je celý ten problém. SSSR odešel, následovala devadesátá léta, a jakmile se v Rusku objevil konceptuálně mocný subjekt řízení, tak se všichni opět upínají na Rusko. Z Ruska vycházelo řešení těch problémů, které přinesl Západ přes svou globalizaci, přes své řízení objektivního procesu globalizace. Rusko to řešilo jinak. „Západ už známe, máme ho plné zuby, krve už vyteklo více než dost. My chceme žít normálně, lidsky.“ A to nabízí jen Rusko, a tak se upínají k Rusku.


Jestliže tedy někdo doufá, že když odstraní Putina, tak tím něco vyřeší, nevyřeší. Jakmile tam budou řešeny ty otázky stabilizace, nebudou řešeny v zájmu globálního prediktoru a jeho parazitismu na národech. To proto spouští fašistický režim. Chtějí tak všechny podrobit, všechny rozdělit, provést jejich genocidu díky epidemii, a zbytek zahnat do postavení, aby nosili znak nižší kasty. No, napřed masku, a potom ten zvoneček, znak nižší kasty, pamatujete? Cak z filmu Kin-dza-dza!


Takže jsou tu dvě cesty. Buď ruský svět a záchrana všeho lidstva, nebo starozákonní, biblická koncepce globálního prediktoru, a to znamená zkázu celého lidstva, ale ještě předtím hrozná muka fašistického režimu. Přečtěte si Herberta Wellse. Co chtějí a jak to chtějí zařídit. A jak to provádějí? S využitím potenciálu těch, kteří proti tomu budou bojovat. Přečtěte si Úvod do analytiky, abyste pochopili, co je zapotřebí udělat a jak, aby se nepřátelské scénáře nerealizovaly.


To byly všechny otázky.


Tak už mi nezbývá než říci, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte konceptuálně mocní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.

301 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše