• mmakovy

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.05.2022



1)Operace na Ukrajině. Projev britské ministryně zahraničí Liz Trussové

2)Návštěva generálního tajemníka OSN Gutterese v Moskvě


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.


Dobrý den.


Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 02.05.2022. Pokračujeme s probíráním otázek spojených se speciální vojenskou operací na Ukrajině.


Nyní všechny události ve světě souvisí se speciální vojenskou operací Ruska na Ukrajině. Jinak to prostě být nemůže. Je to nejfundamentálnější proces, místo, kde se řeší osud světa, jaký ten svět bude dál. Proto se samozřejmě všechny otázky točí okolo této speciální vojenské operace.


Je tu otázka od Konstantina. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová vystoupila na velikonočním banketu s omračujícím projevem, který už mnozí srovnávají s Fultonským projevem Churchilla, který předznamenal začátek studené války mezi SSSR a kolektivním Západem. Ona v něm přímo vyhlašuje válku nejen Rusku, ale i Číně. Jak můžete okomentovat její projev?


Ano, ten projev je bezesporu symbolický, ale nedá se porovnávat s Fultonským projevem Churchilla. Zatímco Churchill mluvil o studené válce západního světa proti SSSR a socialistickému táboru, který se tenkrát právě začal formovat ze socialistických států, tak Liz Trussová mluvila o vybudování světa, ve kterém v žádném případě není pro Rusko místo, a to v žádné jeho podobě. Vůbec v žádné jeho podobě. A protože pro ni je ta věc vyřešená, jedná se už o tom, jak má západní svět čelit Číně.


A proč je pro ni najednou ta věc vyřešená? V průběhu posledních pořadů Otázka-Odpověď jsem neustále mluvil o zvýšení pravděpodobnosti 3. světové války, jaderné války. Mluvil jsem o přiblížení této války. Ale zatímco dříve se k tomu dělal krůček, půl kroku, někde i malý přískok, jako v případě Nabiullinové, kdy došlo k prudšímu přiblížení, tak nyní se k té 3. jaderné válce řítíme jako vlak po kolejích, velkou rychlostí, jednoduše obrovskou rychlostí. Říkají, že 3. světová válka není možná, protože by šlo o vzájemnou likvidaci. Ano, za podmínek vzájemné likvidace není 3. světová válka možná. Bude-li však západní svět přesvědčen o tom, že odvetný protiútok se konat nebude, tak bezesporu na Rusko zaútočí.


Tento útok proti Rusku potřebuje, protože nemůže takto dále existovat a dále nás drancovat, jestliže Rusku zůstane jakákoliv, byť i jen hypotetická možnost obnovy. Zůstanou-li v současném technologickém světě Rusku jakékoliv zbytky technických možností pro jeho obnovu, jako se to stalo při hroucení SSSR v devadesátkách, kdy neustále kradli a kradli, ale něco přece jen zůstávalo zachováno... Zůstala zachována průmyslová střediska. Takže teď budou chtít tato střediska zcela zlikvidovat, jednoduše nesmí zůstat žádná průmyslová střediska, aby se Rusko nijak nedokázalo obnovit.


A když někdo tvrdí, že jsme měli štěstí, protože oni si mysleli, že Rusko už to má spočítáno, a proto se mu náhodou povedlo se obnovit, tak to tak není. Složitý sociální supersystém jen tak jednoduše nezlikvidujete. Kolikrát už jsem říkal, že Francii odrovnávali celých sto let. Celých sto let odrovnávali Německo. A pro Rusko, Sovětský svaz je i taková doba příliš krátká, těch sto let. Proto si všichni velmi dobře uvědomovali, že kdyby měl Západ byť i jen malou možnost dorazit Rusko v těch devadesátkách, tak by to udělal! Jednoduše by Rusko dorazil! Nikdy by ho jen tak nenechal, to Západ nikdy nedělá! Ten žádným milosrdenstvím netrpí! Ani žádnou nezištností či sentimentalitou! Vždy když Západ něco chce, tak toho dosáhne.


Vždyť se podívejte, jak se budovala koloniální impéria, jak zabírali Severní Ameriku. Kde je konec těm indiánům se kterými uzavírali ohromné množství smluv? Jakmile pak americký stát získal možnost tu smlouvu porušit, tak měl ten kmen, který ji s americkou vládu uzavřel, smůlu. Pro Američany nikdy ty smlouvy neměly ani cenu papíru, na kterém byly napsány.


Takže pokud by byla nejmenší možnost tenkrát Rusko dorazit, zcela ho rozčlenit v těch devadesátkách, tak by to bylo provedeno. Cožpak jsme neviděli takové pokusy? Byly pokusy vytvořit Uralskou republiku, Sibiřskou republiku, Kozácký kraj, Dálněvýchodní republiku, Moskevské carství. Ty pokusy přece probíhaly! Pracovali na tom, v té Uralské republice už stihli vydat dokonce vlastní peníze. Jenže k tomu neměli dost sil. Mysleli si, že to je konec, že Rusko už není a ukázalo se, že to tak není. Neměli tenkrát dost sil, aby ho dorazili, a proto druhou takovou chybu Západ neudělá. Jaderný útok Západu po Rusku je ta danost, která by jim umožnila zlikvidovat průmyslová střediska a tím zlikvidovat možnost obnovy ruské suverenity, rozčlenit Rusko na státečky bez suverenity. To je cíl Západu.