• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 03.08.2020 Titulky CZ


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky,

posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 03.08.2020.

A začíná náš program

Otázka-Odpověď.

Začneme otázkou od Pavla Glazunova,

která je velice krátká a znepokojuje všechny.

Dobrý den. Zatčení lidí ze Soukromé vojenské společnosti Vagner v Běloruské republice, co to má znamenat?

Tak zaprvé to není žádný Vagner, ale kdo ví jaká soukromá vojenská společnost (ČVK),

je okolo toho velmi mnoho otázek.

A co to má být? To je opravdu zajímavá, velice zajímavá otázka, přičemž na úrovni globálního významu.

Opravdu se nejedná o bezvýznamnou událost týkající se třetího státu,

posledního diktátora Evropy Lukašenka.

Ale o všem popořadě.

Pro některé strýčky, kteří prostě nedokážou dospět, sedí ve svém pískovišti a myslí si, že dělají politiku,

že se zabývají politikou, byla vymyšlena taková hračka pod názvem geopolitika.

A úhelným kamenem geopolitiky je takový postulát, že zeměpisná poloha je ortel.

A skutečně, se svou zeměpisnou

polohou v tomto smyslu nehnete.

Jedná se o zeměpisnou polohu

na mapě, o polohu ve světě

a v závislosti na tom, jak tuto svou polohu využijete nebo nevyužijete, zda vám poskytuje nějaké možnosti nebo ne,

tak vás vaše zeměpisná poloha může

vést k tomu či onomu výsledku. Může.

Ale zatímco v geopolitice je to všechno dané, buď neustále vítězíte,

protože jste mořským státem, nebo neustále každý střet prohráváte, protože jste suchozemským státem,

takže s tím prý prostě nic nenaděláte,

tak ve skutečnosti to tak není.

Nyní… Proč vyhrávaly ty prý mořské státy?

Protože ten, kdo měl námořnictvo, kdo měl možnost takříkajíc díky bioenergetice,

síle větru, síle veslařů přesunout

na určitou vzdálenost své bojovníky,

odněkud si dovézt zdroje,

měl tyto zvýhodněné možnosti.

Ale v současné době již je

vytvořena taková infrastruktura,

že v tom ty mořské státy už těm

vnitrozemským konkurovat nemohou.

Neboť zdroje, které se na planetě Zemi zachovaly,

se všechny nacházejí ve vnitrozemí kontinentů,

pobřeží už bylo celé vybrakováno a ve vnitrozemí kontinentů ještě všechno využito nebylo.

Takže ti, kteří mají vážné plány, budují

infrastrukturní síť výslovně ve vnitrozemí.

Přesně o tom je ten plán

čínské velké hedvábné stezky.

Takže zeměpisná poloha

je svým způsobem ortel.

Ortel v tom smyslu,

že s tím nic nenaděláte.

Ale zda dokáže lídr státu tuto svou polohu využít, to už je otázkou.

Řekněme například, že nachází-li se Bělorusko na křižovatce obchodních cest

v novém plánu přebudování světa,

na té hedvábné stezce,

tak by zdánlivě mělo mít ve svých rukou tuto výhodu a mohlo ji využít.

Zda to využít dokáže

nebo ne, ještě uvidíme.

Zatímco řekněme Kuba, která leží stranou jakýchkoliv takových obchodních cest,

protože jsou všechny

již vedeny mimo ni,

Kuba, která navíc nemá žádné větší přírodní zdroje surovin, je přesto globálním hráčem,

je nespornou autoritou v Africe, Latinské Americe a účinkuje dost i v globální politice.

S ohledem na koronavirus se Kuba ukázala být tím nejpřipravenějším státem

z hlediska vedení

výslovně globální politiky.

Takže co Kubě poskytuje její zeměpisná poloha?

Nic, co by jí nějak zvlášť pomohlo.

Ale správné řízení, správné operování jejími zdroji jí umožňuje být subjektem globální politiky.

V tomto aspektu je způsob existence Kuby popsán

v naší práci Stát ze série O světě křivých zrcadel II.

Bělorusko se svou zeměpisnou polohou nehne a podle toho musí hrát.

Jako stát není Bělorusko

vůbec ničím zajímavé,

protože v plném smyslu státem

nebylo, není a nikdy nebude.

Jedná se o část ruského území

a bez zajištění kompetencí

jak na třech nižších prioritách

zobecněných prostředků řízení,

tak i na třech vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení Bělorusko jako stát nemůže existovat.

A v podstatě veškeré dějiny postsovětského

Běloruska ukazují, že bez deštníku,

který mu zajistí Rusko, existovat

jako stát v zásadě nemůže.

A to vždy Lukašenko využíval.

Stal se spojeneckým státem a tento jeho spojenecký stát vždy pracoval jen jedním způsobem:

„Co jste to za bratry,

když nás nedokážete nakrmit?

Dejte mi peníze, aby na tom

byl můj politický režim dobře.“

„Potřebovali bychom u vás umístit systém protiletecké obrany.“ „V žádném případě!“

„A co naše společná Velká vlastenecká válka?“

„Ne, to vůbec nebyla naše válka!

My od vás chceme jen brát peníze,

aby to můj politický režim ustál!“

A pokaždé to bylo jedno a to samé.

To znamená, že od Ruska si vždy vše bral a sám mu nikdy nic nedal.

To mimochodem vysvětluje

mnohé v jeho chování.

Takže co tu ve výsledku máme?

Bělorusko se nachází na klíčovém místě, které pokud bude pod kontrolou, bude možné…

Existuje takový oblíbený termín,

kterým je "strategie nepřímých kroků".

Pokud vytvoří problémy v Bělorusku,

když destabilizují Bělorusko jako stabilního partnera v projektu nové hedvábné stezky,

může to vyvolat velké problémy Číně.

A to už vrhá zcela jiný pohled na události,

ke kterým v Bělorusku došlo.

Pokud si to promítneme krok za krokem, co a jak, tak co se stalo?

Ve světě se rozběhla ta takzvaná

pandemie koronaviru.

Všem lidem je jasné, že se jedná o nácvik biologické války,

že se jedná o bojové akce vedené jiným způsobem,

o tu takzvanou hybridní válku.

Válku máme popsanou ve třetí knize.

Všechny státy tak či onak dodržují společná pravidla hry (s ohledem na koronavirus).

A na postsovětském prostoru byly jen dva takové státy, projektově-zkonstruované,

které se těch společných

pravidel hry neúčastnily.

Těmi byly Turkmenistán a Bělorusko.

Ale důležití hráči se o tyto státy

nijak zvlášť nezajímali,

a to z jednoho jednoduchého důvodu, že aby tyto státy začlenili do své vlastní politiky,

do své politické orbity, začlenili je územně do nějakého svého projektu, není třeba vynaložit nijaké zvláštní úsilí.

Takže momentálně boj na jiných, důležitějších úsecích fronty těmto státům umožnil,

aby si ti, kteří zajišťují státní řízení,

fungování státnosti na daném území,

trochu svobodně zadováděli a byla jim v tom ponechána volná ruka.

A tento okamžik byl výhodný i pro globální hráče: „Ať se pobaví, ať si zadovádí.

Tím spíše, že potřebujeme, aby se

ve vnějším prostoru někde něco dělo.“

No a jsou-li z Ruska zakázány různé přelety,

což nám znemožňuje převážet lidi,

tak proč bychom k tomu

nevyužili Bělorusko?

Všechny státy jsou teď uzavřeny

a přes Bělorusko proudí cestující.

Tento proud cestujících

Bělorusku přináší výhody.

A tak Rusko přes něj převáželo dost těch lidí, které nazývají ČVK (ze soukromé vojenské společnosti), pracovníky ČVK.

A čím jsou takové ČVK ve světě?

ČVK ve světě zastupují zájmy státu tam, kde stát nemůže tyto své zájmy zajišťovat svými silovými strukturami.

Rusko se nemůže účastnit války v Libyi,

ale soukromí vojenští poradci mohou na individuálním základě dokonce zformovat nějaké…

Nejen tam sloužit jako poradci

při vedení bojových akcí,

ale také mohou formovat nějaké specializované vojenské jednotky pro plnění speciálních úkolů.

To nejsou jen síly speciálního

určení, které tam provádějí...

...nějakou silovou akci.

Jsou to také odborníci

na obsluhu složitých druhů zbraní,

na které musí mít lidé speciální

školení, protože to s nimi neumí.

Dostane se jim do ruky nějaký složitý zbrojní

komplex a ten musí někdo efektivně obsluhovat.

To je přece zapotřebí.

Takže v tomto případě to zadržení 33 občanů Ruska okamžitě zasáhlo dvě oblasti.

Jednou je projekt čínské velké hedvábné stezky,

a také jde o útok na přítomnost ruský zájmů ve světě.

A potom se do toho zapojila ještě i Ukrajina.

To znamená, že si vzájemně přihrávají.

Co má společného Ukrajina

s tím zadržením?

Oni požadují jejich vydání,

a to znamená jen jedno,

že Lukašenko a Ukrajina pracují na stejné věci,

že hájí zájmy americké státní elity.

Co se stalo s koronavirem?

Tím spuštěním procesu s koronavirem kvůli přeformátování celého světa

globální prediktor přecenil své síly s ohledem

na odpor americké státní elity, která odejít odmítá,

a tak šla vabank do toho, aby se zbavila Trumpa a zmocnila se řízení USA.

Aby potom svět donutila se jí podřídit

pod výhružkou jaderného obušku.

Oni nechápou,

že nic z toho už jim nevyjde.

A za tou svou louží… Ještě na začátku

20. století to mohli přečkat za oceánem.

Na začátku 21. století se nachází za louží, a ne za oceánem. Dnes tam doletí kde co.

Ale oni počítají s tím, že tam nic nepřiletí.

Oni počítají s tím, že všichni ti američtí podpindosníci v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku

svůj úkol splní, že z Ruska nic nepřiletí.

A oni budou moci Rusko

rozbombardovat.

Globální prediktor to nezvládá a v podstatě některým věcem nechal volný průběh:

„My se té věci neúčastníme, protože prostě teď nemáme dost sil věnovat se ještě Bělorusku.

Rusko, věnuj se tomu.“

Myslíte si, že snad Rusku darovali Bělorusko,

aby byla obnovena teritoriální jednota? Ani náhodou.

Ten problém je jinde.

Rusku tam vytvořili určité napětí,

aby tam muselo spotřebovávat své zdroje

a nedokázalo se samo kvalitativně

obnovit do takové míry,

aby se plně stalo globálním hráčem

a konkurentem v globalizaci.

Zatímco Kuba je jako subjekt řízení jen nástrojem globalizace,

tak Rusko je subjekt globálního

řízení s konceptuální mocí.

To je zásadně jiná situace, zásadně jiná.

Takže ta situace je taková:

„Jak to ukočíruje, tak to ukočíruje.

Pro nás je teď Bělorusko

vedlejší záležitostí,

my si teď musíme poradit především

s problémy, které máme v USA.

A jak to v Bělorusku

dopadne, tak to dopadne.

Je to teď na vás, zda tam

zůstane Lukašenko nebo ne.

Jak to dopadne, tak to dopadne.

Vás to pěkně zaměstná, budete muset stabilizovat situaci, soustředíte na sebe síly státní elity

a my v té době vyřešíme své úkoly.

No a potom díky vaší vnitřní vrstvě elity stejně ty otázky okolo Běloruska a Ukrajiny pro sebe uhrajeme.“

To znamená, že tady nečelíme globalistům.

Tady ten boj spočívá v tom, že tak či onak Lukašenkovi hoří země pod nohama.

V Bělorusku je požadavek na změnu

státního řízení obrovský.

Všichni v podstatě vidí, že si Lukašenko přizpůsobuje zákony,

jen aby zůstal u moci a předal

žezlo svému synovi Koljovi,

ze kterého vychovává

následníka trůnu.

Lukašenko si vždy od Ruska bral

a nikdy mu sám nic nedával

a myslí si, že teď si může

dovolit to samé. Proč?

Protože tu jsou ty samé

podpindosnické elity,

které Lukašenkovi zajišťují na úkor ruských zdrojů stabilitu jeho politického režimu,

aby udržely tento stát

proti Rusku.

Dokud to byla Ukrajina

byla to jedna věc.

Ukrajina také existuje díky milodarům rossionských oligarchů,

kteří nyní sázejí na provedení

vnitřního státního převratu

a na rozpoutání občanské války

na celém území Ruska s lokálními…

S lokálními ohnisky klidu, tedy ne ohnisky, ale regiony klidu,

které budou zajišťovat

dodávku zdrojů na Západ.

A když Lukašenko vidí, jak podpindosnické elity podporují kyjevskou bandu,

tak zcela rozumně počítá s tím, že stejné elity budou podporovat i jeho.

On už má jen jedno zboží, které může prodat, a to je válka s Ruskem.

Tedy to, čeho se nepodařilo dosáhnout prostřednictvím Ukrajiny.

A touto cestou se vydal už dávno.

No a právě v tomto směru

obnovuje své styky s USA.

27. července přiletěl prozatímní zmocněnec,

obnovily se diplomatické styky

a hned další den

byli zatčeni ruští občané.

A otázka toho, jak se tam ti občané objevili je velice neprůhledná.

Lukašenko již v březnu tvrdil, že tam budou dovezeni jacísi bojovníci, aby to tam destabilizovali:

„Budeme proti tomu muset bojovat!“

Takže to mohla být jak tranzitní skupina profesionálů, kteří se dají klasifikovat jako ČVK,

tak to také mohla být speciálně

přivezená skupina,

aby ti lidé mohli být zatčeni a posloužilo to jako základ protiruské kampaně,

výslovně protiruské, kterou Lukašenko

potřebuje z jednoho jednoduchého důvodu,

musí totiž nějak

legitimizovat svou moc.

Tuto legitimizaci totiž nemůže získat od běloruského národa ani z Ruska,

a tak vsadil na protiruský trend,

aby ji získal od Západu.

Chce prodat válku proti Rusku.

Myslí si, že je chytřejší

než Janukovič a kdokoliv jiný.

Neuvědomuje si tu jednoduchou věc, že když mouřenín posloužil, tak musí odejít.

A tak Lukašenka jako posledního evropského diktátora předhodí davu k roztrhání,

stejně jako to udělali s Kaddáfím.

Prostě ho předhodí davu na roztrhání,

aby si lidé ušpinili ruce krví.

Ten dav speciálně vybudí.

Nebo ho pověsí jako

Saddáma Husajna, to je jedno.

Budou postupovat podle toho,

jak se situace vyvine.

Ale on to nechápe, chce hlavně dosáhnout

té legitimizace své moci, a to za každou cenu.

A ty, v uvozovkách "bojovníky" mu tam mohli speciálně dovézt právě kvůli této akci.

No vždyť si to vezměte, proč by vůbec

pro Rusko mělo být výhodné

snažit se o destabilizaci

situace v Bělorusku?

Vždyť to pro něj není vůbec výhodné.

Pro nás je přece výhodné,

aby tam byl klid.

A cožpak jsou tam nějací

jiní proruští kandidáti?

Vždyť to jsou všechno podpindosníci,

všichni bez výjimky jsou to podpindosníci,

se všemi budeme mít problémy,

tak proč bychom se měli

snažit potopit právě Lukašenka?

A koho bychom dostali náhradou? Proč bychom dělali díru do lodi, ve které sami plujeme?

Proč by si Rusko mělo

vytvářet takový problém?

Obrovský problém!

Abychom se rozkmotřili s Lukašenkem, se spojeneckým státem?

A mimochodem, ty lidi přece

zatkli zcela nezákonně!

S tím odůvodněním, s jakým zatkli ruské občany v Bělorusku,

můžeme zatknout všechny běloruské občany

v Rusku. Ale my jsme přece spojeneckými státy!

Nemají proti nim nic.

Každý nový den přichází s novými argumenty,

proč jsou zatčeni, proč se to tam děje…

Pro Rusko by to bylo

absolutně nevýhodné.

A na jakém pozadí

se tohle všechno děje?

Uvědomme si, že USA stahují

z Německa část své armády.

A kam mají být některá

ta vojska přemístěna? Do Polska!

Co to znamená?

Znamená to, že je možné zvednout

do vzduchu část letectva,

které jako poletí do Polska,

mine ho a přistane v Minsku.

A proč? Bude potřeba zachránit demokratický režim,

nebo třeba i nedemokratický režim, prostě demokracii.

Saddámovi Husajnovi přece

do Iráku také přinesli demokracii.

Teď bude třeba zachránit

demokracii před vpádem Ruska.

A kde je ten ruský vpád? No přece tady, sám Lukašenko to říká:

„Podívejte se na ty zlé Rusy,

co tu provádějí.

Oni chtějí svrhnout

dokonce i mne, Lukašenka!“

Je to zabedněnec.

Já už nevím, jak dlouho

o tom Lukašenkovi mluvím.

Někteří naši patrioté: „Ten Alexandr Grigorjevič je vlastenec, je to skvělý spojenec Ruska…“

A přitom to nepotvrzuje

ani jediný fakt.

Kde jen mohl, tam Alexandr Grigorjevič Rusku provedl nějakou tu špinavost!

Dělal je, dělá a bude je dělat,

protože ví, že díky tomu získá nějaké

ty výhodné benefity na Západě.

Prodává nenávist k Rusku.

Sám u sebe vychová vlastní „svidomismus“

a ukrajinské „svidomé“ bojovníky cvičí v Bělorusku.

Myslíte, že to neví?

Velmi dobře to ví.

V každém případě to ví. Synové mu to museli hlásit,

jestliže se s tím neobtěžovaly tajné služby.

Vykládají, že Lukašenka

někdo podrazil. Ani náhodou.

Celá tato operace je Lukašenkovi dobře známa a sám se jí plně účastní.

Od března se připravovali,

připravovali a připravovali...

A on si neuvědomuje, že dojde-li na tu variantu s přistáním letadel NATO na běloruská letiště,

tak ho čeká jen jedno, tedy ve dvou variantách, buď osud Saddáma Husajna nebo Kaddáfího.

Ale to je jen jedna možnost

s různou mírou krutosti.

Americká státní elita potřebuje

za každou cenu rozpoutat válku,

válku proti Rusku,

válku v Evropě.

Přes Ukrajinu se to nedaří a proto,

právě proto, aby rozpoutali válku,

byly ty kroky s ohledem na zatčení ruských občanů plně koordinovány s Ukrajinou.

Oni potřebují válku

a on si myslí, že to ustojí?

On si myslí, že pomůže přinést do Ruska válku

a sám zůstane sedět na tranzitní přepravě?!

Stejně jako když byl

přepravován plyn přes Ukrajinu.

Na Donbasu probíhala občanská

válka a plyn dál proudil.

Nebo si jako myslí, že americká

armáda ho ochrání?

Že Bělorusko předá plně pod totální

americkou okupaci a oni ho ochrání?

No, naděje sice umírá jako poslední,

ale jak to dopadlo jinde?

On cíleně vytváří podmínky

pro zkázu svou vlastní i své rodiny.

Je jako ta opice, která dírou v tykvi prostrčila ruku, nabrala do pěstičky hrst rýže

a teď ji nemůže vyndat a čeká, až přijde lovec,

který si pochutná na čerstvém opičím mozečku.

To je to, co dělá.

A tady se mu to všechno zkoncentrovalo.

Aby mohl dál pokračovat jako spojenecký stát, musel by být čestný

a alespoň něco splnit, on sám.

Bělorusko také něco musí splnit

a nenechávat to jen na Rusku, které beztak už udělalo, co mohlo. Teď už všechno závisí jen na Bělorusku.

Jenže nic z toho udělat nechce,

jen si udržet svou osobní moc.

Co je lepší pro běloruský

národ ho vůbec nezajímá.

Kvůli tomu všemu…

Jeho prostě převezli.

Slíbili mu legitimizaci jeho moci na Západě,

ale za to musí Bělorusko vydat Západu.

A myslí si snad, že tohle

jeho podlé chování Putin nevidí?

Že jsou lidé v Rusku takoví

hlupáci a neprokouknou ho?

Že bude dál takto podle jednat

a všechno bude OK? Ani náhodou.

Zajistit to, že se Západ nezmocní Běloruska,

může Rusko i jinými způsoby, a také to dělá.

A tahle další podlost bude Lukašenkovi

přičtena na vrub ke všem těm ostatním.

On nedokáže hrát na dlouhodobé výhledy,

ani neví, jak je realizována globální politika.

Myslel si, že když mu teď ponechali trochu volnou ruku na jeho dvorečku,

když velcí hráči mají jiné starosti, tak

to tak bude pokračovat dál. Jenže nebude.

Jakmile se trochu

stabilizuje situace ve světě…

A jak říkám, globalistům teď nezbylo,

než přenechat Bělorusko na starosti Rusku:

„Dělejte, co chcete.

Ať to dopadne, jak chce.“

Oni se tam nemohou vrátit.

Jakmile se situace stabilizuje,

bude se řešit i otázka Běloruska,

které se také vrátí do rodného

přístavu stejně jako Krym.

Bude to Západní federální okruh, nebo

Běloruský federální okruh, to není důležité.

A ti, kteří se tam spojili, aby tam

vyburcovali majdanovou situaci,

a potom se opřeli

o vojska NATO, se přepočítají.

Ano, dostávají teď hodně

peněz. Hodně.

Vždyť Lukašenko si tam ten

„svidomismus“ sám pěstuje.

Ty lidi, kteří jsou pro integraci s Moskvou

z nějakého důvodu z voleb odstranit dokázal

a ty, kteří vyzývají k válce

proti Rusku, tam ponechal.

Myslí si, že si stejně jako Janukovič vychová obdobu nacionalistické strany Svoboda

a bude s ní strašit lidi,

aby pro něj hlasovali?!

On takto přece vytvoří systém řízení, podobný tomu, jaký byl vytvořen před pádem SSSR,

a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími, pro něj osobně vyplývajícími.

Přičemž ze strany Ruska mu nic nehrozilo,

on sám si připravuje svůj osud,

protože se sám zapojil

do konkrétních scénářů

a Američané v těchto konkrétních scénářích jednají vždy stejně.

Vezmou ho a předhodí davu.

Takže ta skutečnost,

že to Lukašenko provedl ve spojení,

ve spolupráci s podpindosnickými „elitami“

uvnitř Ruska, nevyvolává žádné pochybnosti.

Opakuji, že to nemuseli být lidé, kteří tranzitem projížděli, ale lidé, které tam speciálně přivezli, aby je zatkli.

Takto to mohly zorganizovat

ty podpindosnické „elity“ uvnitř Ruska,

neboť ty zase potřebují tady

uvnitř Ruska vyvolat majdan.

Chabarovsk jim schází na úbytě,

uhasíná. Všude jim to uhasíná.

Nedaří se jim to prolomit.

Pokoušejí se vyvolat válku.

Provedli jsme vojenskou přehlídku a Zelenskij okamžitě bledý strachy volal Putinovi.

Mám na mysli tu námořní

vojenskou přehlídku.

A co? Přece je za ten uplynulý čas vidět,

že už strachy neví, co by, že se bojí.

Na jedné straně po nich americká státní elita požaduje aktivní kroky

a na druhé straně si velmi dobře uvědomují, že bude následovat odveta.

A ze třetí strany NATO říká: „Pánové, Amerika je daleko, ale Evropa je přímo tady.

My si rozmyslíme, co s vámi uděláme. Před námi se nikam neschováte.“

A tak se kyjevská

banda třese strachy

a dopředu postrkuje hlupáčka

Alexandra Grigorjeviče, ve stylu:

„My už jsme svou práci odvedli, teď musíme manévrovat. Je řada na tobě, teď ty prodej válku s Ruskem.“

Válka s Ruskem by pro Lukašenka znamenala záhubu. On nemá co jiného nabídnout.

A zatčení těch lidí ukazuje, že Lukašenko vytáhl poslední kartu, kterou je válka s Ruskem.

Jen si vzpomeňte, jak na to připravoval lidi:

„Rusko si přes nás pochoduje sem a tam,

se všemi válčí a my

kvůli tomu potom trpíme.“

On se tak sám distancoval.

Myslí si snad, že když se účastnil odhalení památníků pod Rževem,

tak to smaže všechna jeho

slova o Velké vlastenecké válce?

O tom, že to nebyla jeho válka? A že všechny ty války,

kdy se muselo Rusko u sebe bránit, nebyly jeho válkami?

Myslí si, že to tím smaže?

Ani náhodou!

Všichni si to velmi dobře pamatujeme.

Vidíme to jeho pokrytectví,

když je nucen dělat i něco vlasteneckého,

protože to odpovídá zájmům běloruského národa,

který touží po sjednocení s Ruskem.

Takže někde něco sehrát,

vystrašit lidi nějakými těmi fašisty…

Jenže to není jen strašák, je to také systém řízení, který sám vytváří.

Dal jim k dispozici svou běloruskou KGB.

Takže tak.

Další otázka je od Galiny Umarové.

Trump nadnesl otázku přenosu

prezidentských voleb v USA.

Trump píše: „V roce 2020 by to byly ty nejnepřesnější a nejzmanipulovanější volby v dějinách“.

Rozhodl se Trump říci pravdu?

Nebo je to předvolební hra, aby dostal lidi do ulic a neuznal výsledky v případě Bidenova vítězství?

Který podle některých údajů

začal Trumpa předbíhat?

A je tu odkaz na Interfax.

Ať už píšou, co chtějí, a výsledky

sociologických anket jsou jakékoliv,

tak Biden prostě nemůže

předehnat Trumpa.

Já opět připomínám těm, kteří se tak rádi opírají

o sociologické ankety a další podobné informace,

já jim připomínám, že v roce 2016 všechny tyto sociologické průzkumy udávaly,

že na 92% vyhraje Clintonová, že Trump dopadne jako sedláci u Chlumce.

A najednou, přestože volby ještě neskončily,

Clintonová už volala Trumpovi se svým blahopřáním.

Oč šlo?

Střetli se s realitou, pochopili,

že reálně prohráli, a tak volali.

A ta skutečnost, že mu Clintonová volala před vyhlášením oficiálních výsledků, ukazuje,

že už pro ně nebylo vůbec žádným tajemstvím,

že Trump vyhrál, že vyhrál všude a to velmi přesvědčivě.

A potom začala ta hra…

Podívejte se třeba do Wikipedie:

„Clintonová měla o 3 milióny hlasů více,

ale na volitele to vyhrál Trump, jen kvůli špatnému volebnímu systému.“

Nu dobrá. Volitele ponechte stranou, ale proč

Clintonová volala ještě před vyhlášením výsledků?

Protože viděla, jak dopadá

hlasování, reálně to viděla.

A potom vyhlásili oficiální výsledky, dobrá. A jak to bylo dál?

A najednou začali všude nacházet nezapočítané hlasovací lístky

a všechny ve prospěch demokratů a navíc všude tam,

kde to právě demokraté mají pod svou kontrolou.

A najednou se odnikud vynořily tři milióny hlasů, už po oficiálním vyhlášení výsledků!

Na to nezapomínejte!

Napřed byly hlasy oficiálně spočítány, a potom se objevily další tři milióny, aby překonali Trumpa.

A co?

Dělá si snad Trump nějaké iluze o tom,

jak se k tomu demokraté zase postaví?

Nač asi potřebují to hlasování přes poštu,

kde se milióny dopisů ztrácí?

Milióny dopisů se ztrácí!

A pro koho budou ty hlasy?

Jak ukazuje praxe, ztrácejí se

dopisy s hlasy pro republikány

a odnikud se vynořují dopisy

s chybějícími hlasy pro demokraty.

On si reálně uvědomuje, co se děje. V USA teď mají opravdu velký problém, velmi závažný.

Globální prediktor soustředil všechny své síly na to,

aby uřídil USA a ta situace tam neskončila katastrofou.

Protože ta katastrofa by potom měla celoplanetární důsledky.

Proto toho také teď globalisté nechávají Rusku tolik, kolik jen zmůže: „Bělorusko je na tobě!“

Oni potřebují, aby se síly státní elity rozložily po světě,

aby ty své soustředily na vyřešení hlavního úkolu.

A co je tím hlavním úkolem?

Americká státní elita, která je

tou svalovou hmotou v řízení USA

plnících roli světového četníka, plně

kontroluje vybírání "daní" z celého světa

a žije na základě principu:

„Po nás potopa!“

Přičemž si neuvědomuje, že si tak

podřezává větev, na které sama sedí,

že si nemohou podřídit svět stejně, jako to udělali v Americe, v Severní Americe,

kde původní obyvatelstvo jednoduše

zlikvidovali, víckrát to nepůjde.

Vy všechno sníte, ohlodáte celou Zemi,

a co budete dělat dál?

Ale oni o tom nepřemýšlí. Oni nepřemýšlí o tom, že mohou celý svět dovést k planetární jaderné katastrofě.

Nejsou schopni vidět důsledky

svého jednání, svého řízení.

Tyto následky totiž vždy zmírňovalo globální řízení, globální elity uvnitř americké státnosti.

Americká státnost byla vytvořena jako

mezinárodní četník, aby přes ní byl řízen svět.

A teď jde o to, aby se v USA zachovala jejich řiditelnost do té míry,

aby bylo možné provést přeformátování USA,

udělat z nich národní stát,

nu třeba svaz

národních spojených států…

Měl by to v podstatě být svaz těchto států

bez nadnárodního dosahu, když už na to přišlo.

Zatím totiž mají Státní department,

žádné ministerstvo zahraničí,

pro který je stát Texas, stát Francie a stát Rusko jedno

a to samé, jen s různými právními parametry.

Jeden stát je prostě uvnitř americké

federace, druhý je uvnitř Evropské unie

a třetí je Rusko jako samostatný stát.

Jen tyto nuance je pro Státní department odlišují, jinak jsou to z jeho hlediska všechno stejné podřízené státy.

A jak bude zformován nový

svaz států, to je otázkou.

Globalisté potřebují přeformátovat

USA s minimální krizí,

protože se tam nacházejí

jaderné objekty a jaderné zbraně.

Nu dobrá, jaderné zbraně se dají odvézt,

ale co uděláte s jadernými elektrárnami?

Ty přece musíte udržovat.

A navíc existuje něco jako ekologický

terorismus, ten přece také vypěstovali,

jenže svalová hmota těch, které si takto

vypěstovali, nemá žádný svůj intelekt.

Přinejmenším v tom ohledu, že nedokáže odhadnout následky svého jednání.

Protože jinak svůj intelekt má každý

fragment všehomíru, když už na to přišlo.

USA je tedy třeba velice opatrně přeformátovat

a globalisté na to přeformátování nemají dost sil,

proto je tam tak složitá situace.

Proto je Trump všude tlačí

ke zdi, všude je tlačí ke zdi.

Napřed ale vyčkává na situaci,

na jejímž základě mu federální právní úprava umožní vstoupit s federální armádou,

aby udělal pořádek

v tom či onom státě.

Přičemž v Portlandu nevěděli nic lepšího,

než ta federální vojska pokutovat:

„Pánové, co je to s vámi?

Sami nedokážete udělat pořádek

a za to, že to za vás udělá federální armáda, ji chcete pokutovat?“

Dohodli se tam, že je třeba rozpustit i policii.

A kdo potom bude udržovat pořádek?

Nebo bude právo na straně toho, kdo má více patron a výkonnější pušku, kulomet?

Kam to sklouzávají?

Jenže oni nechápou důsledky.

Oni takto ničili jiné státy, ale ty následky nikdy na sobě sami nepocítili.

Sami na tom byli stále dobře.

Vraceli se do svých luxusních bytů,

kde tekla voda, kde fungovala elektřina, bylo tam teplo, mohli usednout k televizi, na ulicích byl klid.

Jenže oni si myslí, že když destabilizují a nechají zhroutit svůj vlastní stát, tak se jich to v tomto ohledu nedotkne,

to si myslí ta státní americká elita, která má ve svých rukou ty nástroje k destabilizaci vlastního státu.

A tak ho destabilizuje, celé to organizuje a vůbec nechápe, v jakém státě to vlastně žije.

Američané tam už teď mají velké

problémy s infrastrukturou.

Když se podíváte na posledních deset dnů, tak je to jeden požár za druhým.

Tyto výbuchy a požáry se moc nedostávají

do hromadných sdělovacích prostředků,

kde se bojuje proti Trumpovi,

boj proti Trumpovi je důležitější.

Jenže před tím kolapsem infrastruktury nikam neutečou, hlavní mezistátní silnice upadají

závody vybuchují, vlaky sjíždějí z kolejí.

Ale jakým způsobem!

Například minulý týden.

Světová média informovala,

že vykolejil vlak.

A vy vidíte most přes úžlabinu,

který se zhroutil a půl vlaku s ním, část vagónů zůstala stát na jedné straně a část na druhé.

Všechno se tam rozpadá.

Ale to není hlavní mediální téma, tím je boj proti Trumpovi. A co se do médií dostane?

Veliký průlomový úspěch!

Crew Dragon!

Odvezli dva astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici, a potom je přivezli zpátky!

Všichni měli možnost podívat se

na epický závěr této epopeje!

Vždyť to byla katastrofa,

jednoduše katastrofa!

Jak dlouho se snažili dostat

ty kosmonauty z té lodi?

A jak přitom postupovali?

Oni sami se evakuovat nemohli.

Pánové, vy jste ve 21. století zkonstruovali raketu, kosmickou loď,

která svou úrovní poruchovosti

převyšuje tu loď,

mám na mysli nízkou úroveň havarijní

bezpečnosti, na kterém letěl první člověk,

první kosmonaut planety

Země Jurij Gagarin!

Na takto havarijní lodi u nás nikdo nelétá

a tohle prý je průlom americké kosmonautiky!

A to, jak se to… Nemohu si vzpomenout,

proražení toho kyslíkového zásobníku.

Dříve než mohli ty astronauty dostat ven, tak to tam museli profukovat, jinak by to tam všechno vybuchlo.

Při tom přenosu stopnuli komentáře,

aby se lidé nedozvěděli,

co je to tam za zmatek,

proč tam přicházejí v maskách s tlakovými lahvemi, co to vlastně dělají?

Kosmonauti se sami nemohli evakuovat,

vylézt z té lodi. Co to má být?

Jaká je tohle úroveň projektování?

To je hrůza, jednoduše hrůza.

A oni už ohlásili na září nový let.

Takže dokonce to, co se dostane do médií, díky čemu si dělají píár,

je v tak katastrofálním

stavu, že prostě…

Nu dobře, ti lidé přiletěli,

nedošlo k žádné velké havárii,

ale nikdo přece nedokáže

zaručit, že k ní nedojde příště.

To všechno kromě samotného

boje jsou komplikace navíc.

A americká státní elita si dělá iluze,

že podpindosnické elity v různých státech podrazí vlastní státy,

aby Amerika v podobě

americké státní elity přežila.

Ano, naše podpindosnické elity jako je Nabiullinová,

Kuzminov, Medvěděv, Šuvalov, Gref a další

nemají jiný cíl, než je ten, zničit Rusko a jeho pádem zajistit alespoň trochu život americké státní elitě.

Jiné cíle prostě nemají,

to je přesně to, oč se snaží.

To je cílem těch událostí

v Bělorusku.

Oni si myslí, že před tím, než se Rusko zhroutí,

stihnou někam odletět. Kdo tu o ně stojí?

Kdo je tu potřebuje?

Tak takto vypadá ta situace. Takže co se děje

v USA okolo voleb a možných následků?

Nyní si všichni účastníci připravují

půdu pro neuznání voleb.

S ohledem na Trumpa je to více než očividné

a demokratům je jejich stát ukradený,

ti jsou schopni ho nechat upadnout do takového stavu,

že se jim Šílený Max bude zdát dětskou pohádkou.

Oni nechápou, kam to tlačí, myslí si,

že o své pohodlíčko nepřijdou.

Jsou zvyklí to tak dělat. Takto například nechali upadnout Libyi do doby kamenné.

Stejně nechali upadnout Sýrii

a u nich v USA se tím nic nezměnilo.

Oni si myslí, že hrou se stejnými silami, se stejnými mechanismy v USA si zajistí komfort.

Neuvědomují si, co to bude

za lavinu, až se to zhroutí.

Žijí ve vysoce technologickém státě,

a jakákoliv ekologická katastrofa bude katastrofou i pro ně, jenže to si neuvědomují.

Proto také tak zběsile

bojují proti Trumpovi,

protože chtějí pokračovat

ve vykrádání světa.

Jenže už na to nemají sílu, jednoduše na to

nemají dost sil, aby diktovali svou vůli světu.

USA už jsou podlomeny, už dávno se

na nich ten jejich diktát podepsal.

Takže tvrdit dnes, že to dopadne

tak či onak je dost problematické,

zatím není jisté, jak ten střet dopadne, ještě dochází k velkým výkyvům.

Trump jedná s větším rozmyslem,

komplexněji a konceptuálně.

Americká státní elita je impulzivnější a díky svému postavení ve strukturním řízení je operativnější.

Je třeba vyčkat, nechat ji vysílit,

a to je to, co Trump v podstatě dělá.

Když lidé vidí, že americká státní elita, kterou si spojují s demokraty,

přináší jen rozmach

kriminality a likvidaci byznysu...

Společnosti krachují, lidé přicházejí o práci a bojí se vycházet ven.

Jen se podívejte, jak to vypadá tam, kde proběhla ta mírumilovná revoluce Black Lives Matter.

Jakoby tam probíhaly boje, jakoby to byly fotografie odněkud z Blízkého východu,

Maghrebu nebo Libye,

z Tripolisu.

Tohle dělají oni sami

se svým státem.

Jak říkám, je jim ukradený, nemají s ním žádné slitování, sami jsou tam dočasně

a myslí si, že jich se to nijak nedotkne.

I když kam vlastně chtějí utéci?

Další otázka je od Sergeje.

Vysvětlete západní mechanismus konfigurace arabských států v zájmu Západu.

Třeba Spojené arabské emiráty, proč je nechávají žít

v takovém luxusu? Arabské fondy investují peníze.

Potřebují-li opěrný bod, neokrádali by je

tak moc, ale co ten luxus?

V tom mechanismu mají díru, kterou se přelévají peníze z bohatých arabských států

přes nákup zboží a služeb u Západu,

a proto je neokrádají otevřeně?

Není to úplně tak. Jestliže stát,

který si třeba i žije blahobytně…

Tedy ze strany si lidé říkají: „Ano, oni si tam žijí v blahobytu, všechno je tam OK.“

Ale jak mohou financovat nějaké projekty na úrovni globálního významu?

Jak mohou financovat to či ono

teroristické islámské hnutí?

Jak se mohou účastnit

globálních projektů?

Vždyť vydají-li dost peněz na to, aby si tam lidé žili dobře, slušně, obstojně,

tak asi nebudou mít zbytečné peníze na to, aby je jen tak vyhazovali

a účastnili se kde čeho bez jakéhokoliv viditelného zisku pro sebe.

A jak se to tedy řeší?

Peníze půjdou nějaké velice úzké skupince, aby tam vše vypadalo velice luxusně, velkolepě a velice bohatě.

Není jich moc, takže zdrojů na to, aby jim vytvořili takovou reputaci, není potřeba zase tak moc.

A když něco takového vidí obyčejní lidé,

takovou prezentaci, takový obrázek,

tak dokonce i obyčejný člověk účastnící se sám řízení,

nějaký ten p-rezident nějakého státu velmi dobře ví:

„Oni si můžou dovolit vyhodit nějakou

tu miliardu sem, nějakou tam.“

A přicházejí za nimi se svými projekty.

Ale regulace těchto projektů

už probíhá z globální úrovně.

A když ty peníze takto rozhazují, tak potom ISIL

a další islámské teroristické organizace,

tedy „islámské“ v uvozovkách,

teroristické organizace

mohou být štědře financovány ze Saúdské Arábie,

ze Spojených arabských emirátů, od Kuvajtu a Kataru…

Mají přece hodně peněz, a tak si to mohou dovolit a peníze se rozplývají.

Takže aby to financování nebylo přímé

a nebyl vidět globální hráč,

jsou speciálně vytvářeny

takovéto fiktivní státy,

vývěsní štíty sloužící jako takoví

maňásci natažení na cizích rukou.

A tak tyto arabské státy, ty ropné giganty, které jsou samy o sobě trpaslíky, jsou jen vývěsními štíty,

za kterými se ukrývá globální hráč, který přes ně řeší své úkoly na úrovni globálního významu.

A ve světě je to prezentováno jako kroky „suverénních“ států, velkých hráčů.

Spojené arabské emiráty mají své zájmy tam a tam, tohle financovaly, tamto financovaly.

Projekty ve třetích státech navázaly na ně a ukazuje se, že to nakonec patří někomu čtvrtému.

Takto se to řeší.

Pojednává o tom naše práce Stát v knize

O světě křivých zrcadel II, podle mého.

Další otázka je od Sergeje Bikarjuka.

Zdravím vás Valeriji Viktoroviči,

okomentujte prosím situaci v Libyi

a konkrétně to, že proti Egyptu a Haftarovi je na stranu Erdogana a Dočasné národní přechodné rady

připraven postavit se Alžír, jehož tehdejší vedení

bylo v devadesátých letech samo nuceno

kvůli svým chybám v řízení bojovat ve svém státě s Islámským bratrstvem udávajícím tón.

Je daná situace důsledkem toho,

že Erdogan svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktoru

a dělá všechno pro to, aby v severní Africe poté, kdy místní islamisté s jeho podporou

smetou všechny současné světské režimy, včetně toho alžírského,

nastoupil neřiditelný chaos a selhání

řízení, a to v podmínkách,

kdy Írán prostě není schopen plnit

funkce centra koncentrace řízení?

Tato otázka plně navazuje na tu předchozí.

A abychom pochopili, co se děje

v Maghrebu a konkrétně v Libyi,

a proč se najednou Alžír tak angažuje,

musíme si uvědomit,

že Alžír není v podstatě nic jiného

než zadní dvoreček Francie,

historicky,

s tím se nedá nic dělat.

A to bez ohledu na to, že se Francie z Alžíru stáhla, poskytla mu „nezávislost“ a tak dále.

Jak se takové hry hrají,

je popsáno v té knize o státě.

Takže co tu máme?

Haftara napojeného na USA,

a jak ukazuje praxe tak na tamní globalisty,

a také na Evropu,

tam také na tamní globalisty.

A tento Haftar má

udělat pořádek v Libyi.

Po tom, co smetli libyjskou džámáhíríji,

režim Muammara Kaddáfího,

tak za toho zelenáče, na kterého

hodí ztráty, zvolili Turecko.

A Turecko s vidinou toho, že se bude podílet

na porcování bohatství Středozemního moře,

získá pozemní libyjské zdroje a stane se díky tomu velice důležitým hráčem…

„Nezapomínejme na to,

že jsme byli Osmanskou říší!“

Takže Turecko mělo velký zájem

díky těm libyjským zdrojům

a své angažovanosti v Libyi

získat zcela jiné postavení,

nejen přes turecký Kypr, při tom porcování bohatství Středozemního moře.

To byla velmi dobrá návnada,

takže se tam Turecko začalo angažovat.

Než Turecko naladilo spolupráci

s Vládou národní jednoty

a pořádně do toho všeho zabředlo,

tak ho v tom v klidu nechávali uvíznout.

Ale Turecko jako takové má podle plánu

globalistů být zlikvidováno v každém případě,

takže nesmí získat

takovou zdrojovou stabilitu,

aby se mohlo stát významnějším hráčem třeba

i jen ve Střední Asii, nebo na Blízkém východě.

To v žádném případě.

A Erdogan se tam angažoval právě kvůli tomu, aby se tím globálním hráčem stal,

aby mohl diktovat svou vůli v Africe,

ve Střední Asii i v Evropě:

„Já vám tam pošlu migranty,

když nebudete dělat, co říkám.“

Takže tedy do té Libye vstoupil.

Turecko v tom syrském problému tak jako tak, v tom triumvirátu skládajícím se z Ruska, Turecka a Íránu,

společně s Íránem, Turecko s Íránem

tvoří blok stojící proti Rusku.

Rusko postupovalo zkušeně. Nechalo Turecko podepsat vojensko-technickou spolupráci.

Vojensko-technická spolupráce znamená nákup našich zbraní,

což pomalu ale jistě začleňuje daný stát do státní politiky prodejce zbraní, tedy do té naší.

My prodáváme S-400 a Turecko tak dostáváme na naši stranu a je jen otázkou času, kdy to dokážeme.

A nyní tu máme tu situaci v Bělorusku,

zdá se, že ti lidé měli letět právě do Libye.

Jestli to byla nějaká provokace či něco podobného není důležité, či nakolik je ta informace důvěryhodná.

Ale skutečnost, že se přes Bělorusko naši

profesionálové do Libye přepravovali, je fakt.

Zapamatujme si to. Dále.

To jsou naše zájmy.

Egypt, prezident as-Sísí udržuje dobré vztahy s Ruskem,

také u nás nakupuje zbraně a to nejzajímavější,

a také proč tato otázka souvisí s tou předchozí.

Kde vzal Egypt peníze na nákup zbraní?

A ukazuje se, že ty zbraně

nakupuje díky Saúdské Arábii.

Saúdská Arábie zaplatila

i Mistrály kupované Egyptem…

Takže ta spolupráce s Egyptem nám poskytla můstek k Saúdské Arábii.

Se Saúdskou Arábií také

máme dobré kontakty.

Takže uplatňováním své globální politiky začínáme začleňovat ty nástroje,

které vytvořili globalisté třeba

přes Velkou Británii pro řízení světa.

To znamená, že těmito kontakty

se zmocňujeme těchto nástrojů.

Myslíte, že se to

globalistům líbí? Nelíbí.

A chtějí globalisté, aby Turecko rychle prohrálo v tom střetu? Nechtějí.

Přitom Turecko už vstoupilo do konfliktu

s Evropou a konkrétně s Francií.

Když teď Turecko zdrojově neposílí, neposkytnou mu spojence a neprodlouží tak ten podivný stav Libye,

tak Turecko díky svým

„geniálním“ rozhodnutím…

Má málo problémů, a tak muselo

z chrámu Svaté Sofie udělat mešitu.

...velmi rychle začne přicházet o své pozice.

Jestliže Turecko přijde o své pozice v Libyi,

tak přijde i o pozice v Sýrii a začne se sypat.

Proto je teď nutné Turecko podržet,

a tak byl Alžír angažován, aby pomohl…

I když se nebude jednat o plnou účast,

alespoň se vytvoří obrázek

takovéhoto rozložení sil, aby to vyvolalo zdání jejich určité rovnováhy

a bylo možné prodloužit existenci Turecka

v podobě jakéhosi globálního hráče.

A ve skutečnosti není

ničím víc než nástrojem.

Opakuji, že Turecko už sto let existuje v rámci projektově-zkonstruovaného státu,

jako kufr bez držátka, který se globalistům zahodit nechce, ale dál se nese velice špatně.

A Rusko je donutilo,

aby to Turecko nesli dál.

V podstatě to vypadá, že globalisté vytváří problémy nám přes státní elitu v té Libyi,

ale ve skutečnosti si vážou ruce Tureckem

a je snadnější se s nimi dohodnout na tom,

jak bude Rusko uplatňovat

svou globální politiku.

Takže své ztráty vydávají

za úspěchy, za přínos.

No a aby Turecko rychle neprohrálo, bylo nutné ho podpořit spojencem, posílit spojencem,

ale důsledkem toho všeho je,

že tak Turecku umožnili ještě více prohloubit vojensko-technickou spolupráci s Ruskem.

Saúdské Arábii dali čas, aby začala

vojensko-technicky spolupracovat s Ruskem,

a to samé platí pro Egypt. Tam všude!

Takže se zde Rusko stává tak jako tak

globálním hráčem, stává se ústřední figurou,

přestože zdánlivě poškodili ruské zájmy tím,

že nemohlo poslat pomoc Haftarovi.

Tomu se říká efekt opičí pracky, kdy průvodní škoda několikanásobně převyšuje přínos.

Ale u globalistů, v západním

světě to tak dopadá vždy.

Další otázka je od Pavla.

Zdravím, je to vždy tak, že zprávy jako

„Byznysmen Jevgenij Lebeděv se stane členem britské Sněmovny lordů“ (s odkazem na RBK)

svědčí o tom, že britsko-americké elity se pokouší ukázat ruským „elitářům“,

že je čekají všemožné odměny, když budou pokračovat v zaprodávání zájmů Ruska?

Nebo bývají i výjimky?

No určité právo na takový výklad tu

bezesporu je, ale zde je to daleko závažnější.

Ta věc se má tak, že probíhá přeformátování Velké Británie, její státnosti,

jde o její diskreditaci tím, že tam

začínají přibírat podřadné hráče.

Centrum koncentrace řízení se z Velké Británie a USA přenáší do Číny.

A začínají-li s takovým znesvěcováním

Sněmovny lordů, tak je to přesně o tom.

Ale na druhé straně ukazují všem podpindosníkům a dalším: „Podívejte, jaké máte perspektivy!“

Oni nevědí, že utíkají na potápějící se loď, která

se dole potápí, nahoře hoří. Oni na ni stejně naskakují.

Nu, co s tím naděláme?

Oni je tam škrtí, strkají do vězení, peníze jim zabavují,

ale oni stejně dál okrádají svůj stát a utíkají tam.

Je to jejich přání, co s tím?

A tak jim ukázali ještě jeden takový příklad.

Zaprodávejte zájmy svého státu a utíkejte

na tu potápějící se loď, která se s vámi potopí,

pokud ovšem na ní dříve neuhoříte,

společně s její palubou.

Další otázka je od Tarase.

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.

Mám otázku na expedice Jacques-Yvese Cousteau. Čí to byl projekt a jaké úkoly řešil?

A ještě ta loď Calypso, kterou mu fakticky

daroval neznámý irský milionář.

V 19. století žili bratři Humboldtové.

Jejich cesty po celém světě byly

financovány švýcarskými bankami.

Cestovali velmi mnoho, po Latinské Americe i u nás a kdy s tím cestováním skončili?

Jakmile Alexander Humboldt napsal,

že Altaj je druhé Švýcarsko.

To byl konec, byl nalezen bod,

kam bude možné se přestěhovat.

A centrum koncentrace řízení

je hned vedle, Čína.

Takovéto výzkumné programy související

s globální transformací světa jsou potřebné

a jsou financovány výslovně

globálními strukturami.

Co se nyní pořád proslýchá?

Že se globalisté neustále pokoušejí vytvořit jakási ekologicky čistá plovoucí města.

Ale aby bylo možné taková města postavit,

je třeba dobře prozkoumat,

pokud možno co nejvíce prozkoumat stav oceánu

a na tom Jacques-Yves Cousteau také pracoval.

Prostředky na to se vždy našly, a jakmile ten úkol splnil,

už se žádný podobný projekt jeho velikosti neobjevil.

Dále se řeší dílčí úkoly, ale fundamentální,

řekněme komplexní, ucelené průzkumy,

aby bylo možné si učinit ucelený obrázek, to ne.

Všichni ostatní pracují jen na jednotlivostech.

Otázka od Světlany.

K čemu z pozic Koncepce povede

Počítačové vzdělávací prostředí,

které je nyní experimentálně zaváděno

ve čtrnácti regionech Ruska?

Zdálo by se, že dnešní vzdělání už je tím dnem, ale teď

na něj zaťukali zespodu a zavádějí to počítačové.

Je všechno tak, jak to vypadá?

Bohužel ano. Jedná se o likvidaci vzdělání.

Vzdělání znamená ještě navíc i výchovu.

Vzdělání není možné bez kontaktu s učitelem,

bez projevování kázně, sebekázně a spořádanosti.

Učitel učí pracovat.

Učí, jak získávat nové znalosti

a uplatňovat je v praxi.

Bez učitele je proces

vzdělávání zásadně nemožný.

Počítačové systémy jsou jen pomocným nástrojem, aby žák nezaostával,

nebo aby dohnal to,

co z nějakých důvodů zameškal.

Děti bývají nemocné.

A když se dítě může účastnit vyučování přes internet,

myslím ale reálného vyučování, tak je to jedna věc,

ale nahradit to něčím jiným…

Ke každému dítěti učitele nepostavíte,

aby ho naučil, jak s těmi

informacemi pracovat.

Nejde to na to dítě prostě vysypat,

a čekat, že z něj bude osobnost.

Nebude osobností ani odborníkem.

Dítě není robot ani počítač, kam jednoduše nahrajete předem připravené programy.

Dítě musíte učit přímo, a učitel musí nalézt individuální přístup ke každému žákovi.

Počítačové, dálkové programy tento proces osobní komunikace mezi učitelem a žákem odstraňují.

Takže člověk, který získá takové vzdělání,

se dokonce ani v případě své samoorganizace

nedokáže stát dobrým odborníkem ani osobností.

Sám proces výchovy

z toho bude vyloučen.

Nebude mu poskytnuta metodologie práce

s informacemi, poskytnou mu jen fakta.

Jako pomocný nástroj se to

využít dá, to ano.

Existuje dálkový „Master class“,

ale stejně tam musí být pedagog, učitel,

protože musí díky svým zkušenostem

a znalostem opravit žáka,

aby věděl, jak si správně dané znalosti osvojit, co ty znalosti znamenají.

My se neustále střetáváme s tím, že někdy někteří kolegové, konceptuálové…

Ptají se jich konkrétně: „V koncepci je napsáno to a to.“ „Ale to není až tak důležité…“

Jak to? Vždyť to je ten pracovní nástroj.

Je třeba ho to naučit, když daný člověk nedokáže

z psaného textu přijít na to, jak ten nástroj používat.

A máchnout nad tím rukou: „To je jen tak, abyste si udělali obecnou představu…“ Ano?

To je ve stylu: „Tady mám pravítko, co je to?“ „Ale to je jen taková věc, abyste měli představu o vzdálenostech.“

A jak se to pravítko používá?

A takto je to v každém bodu,

všude a ve všem.

Proces vzdělání a výchovy bez osobního kontaktu

s učitelem není možný, bez individuální komunikace s ním.

To prostě není možné. Jak chcete toho člověka vychovávat?

A veškeré ty reformy školství,

které prováděl Fursenko a další:

„Nedostatkem sovětského systému bylo to,

že vychovávali člověka-tvůrce.

Je nutné vychovávat člověka-spotřebitele.“

Jenže to tvůrčí člověk vytváří to,

co potom spotřebovávají spotřebitelé.

Pokud tvůrce nic nevytvoří, nebude mít spotřebitel co spotřebovávat.

Spotřebitel sám není schopen nic vytvořit

a vždy bude závislý na tom, co mu kdo dá.

A další věc.

Člověk-tvůrce má svou vlast, má svůj systém hodnot, ne těch, co odněkud přišly, těch mravních,

zatímco člověk-spotřebitel má jen jednu hodnotu:

„Má vlast je tam, kde mne lépe nakrmí!“

Ten vlastencem být nemůže.

Prostě nemůže, z principu.

Cožpak vám to hnutí školáků soustředěných okolo Navalného nic neříká? To je přesně o tom.

Vychovali jste si spotřebitele,

tak tady je máte.

Proto je nutné všemi silami se bránit ničení vzdělávacího systému v našem státě.

A to tím spíše, že na tom nyní mají zájem

i globalisté, abychom tu zachovali školství

a stabilitu řízení v celém světě, aby se to nezvrtlo v planetární katastrofu.

Mají zájem na tom, abychom

poskytli kádrovou základnu.

Je třeba zachovat školství,

je třeba zachovat vzdělání.

A všechny ty počítačové systémy, obzvláště

jak to teď předvedli za toho koronaviru,

jsou nefunkční pro masové vzdělávání,

jsou v tomto ohledu absolutně nefunkční!

Nedokážou poskytnout znalosti.

Potřebujeme normální vzdělání,

normální školy.

A oč se snaží „někteří“ guvernéři?

Jaké pokyny vydávají? „V žádném případě děti nesmí 1. záři usednout do lavic!“

A proč? Jsou to podpindosníci. Jim je jejich stát ukradený i budoucnost těch dětí.

Jejich hlavním cílem je ten stát zničit. Jsou to přesně ti, se kterými počítá americká státní elita.

A tak to je. Pro část naší elity, a jmenovitě altajského guvernéra, je likvidace Ruska tím nejvyšším cílem.

Musí přece posloužit svým

americkým páníčkům.

To byla poslední otázka.

Nu což, opět jsme u toho,

jak vidíme svět, jak ho chápeme.

Můžeme ho vidět a přitom nechápat.

To pochopení nám poskytují vědomosti,

znalosti o řízení složitých

sociálních supersystémů.

Znalosti o tom, jak ubránit zájmy své i své rodiny jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktoru SSSR.

Čtěte tyto práce. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou

a štěstí. Do příštích setkání.

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

82 zobrazení

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.