• mmakovy

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.04.2022

Aktualizováno: 17. 4.1)Konflikt uvnitř konceptuálního hnutí

2)Situace na Ukrajině


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.


Dobrý den.


Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 11.04.2022. Začneme otázkou od Denise, který prosí okomentovat konflikt, tedy takzvaný, uvnitř konceptuálního hnutí. Co je to? Vyvolává to dojem, že nějaké síly pracují na likvidaci tohoto hnutí. Zakázat se ho nepovedlo. Komunikační kanály se přerušit nepovedlo. Tak se rozhodli postupovat metodami rozdělování a diskreditace? Začali mluvit o mafiích, kdo to ví, ten pochopí. Viktor Alexejevič Jefimov vystoupil na téma možného soudního sporu s ohledem na značku VP SSSR. Tady na Krymu konceptuálové osedlali komerčního koníka a otevřeli placené kurzy pro děti s rodiči. Intuitivně to napovídá, že to vše má Koncepci diskreditovat a odvrátit další lidi od jejího studia. Já sám jsem práce VP SSSR začal studovat celkem nedávno, a rád bych si tuto věc s tím konfliktem ujasnil konkrétněji.


Tak především je třeba poznamenat, že k žádnému konfliktu uvnitř VP SSSR za celou dobu jeho existence nikdy nedošlo, žádný není ani nebude, a to tak že v žádném případě. Je nutné správně identifikovat probíhající procesy. A než na tu otázku odpovím věcně, tak bych z toho chtěl vynechat Viktora Alexejeviče Jefimova. Jediné, co nyní mohu říci je, že je ho třeba chápat. To je vše a už o tom mluvit nebudeme, jak se říká, zabíjet posly špatných zpráv je zbytečné. Mám na mysli tu praxi, kdy byli zabíjeni poslové špatných zpráv. Ono je toho více a Viktora Alexejeviče ponecháme stranou. To je poněkud zvláštní situace, kterou probírat nebudeme a všechny, kteří se na jeho účet vyjádřili hrubě, vyzývám, aby se zamysleli a porozuměli tomu. Víc zatím říci nemohu.


A co bych chtěl říci k té věci? Podstatná je ta právní registrace autorských práv, přičemž na konkrétní osobu. Autorská práva na práce vnitřního prediktoru SSSR zaregistrovaná na konkrétní osobu. Takže k té podstatě, víte, když došlo k té události, tak to hned v mysli vyvolalo několik myšlenek, z nichž první byla: „Poznáte je po jejich ovoci.“ Jen si vezměte tu kritickou situaci. Probíhá speciální vojenská operace na Donbasu. Nyní se všechno, úplně všechno v celém světě točí okolo této operace. Všem alespoň trochu příčetným lidem je jasné, že se nyní rozhoduje o tom, zda Rusko přežije či ne. Ale ta skutečnost, že svět bude zásadně jiný, to už je jisté.


Takže všechny politické síly, konceptuální síly teď pracují na projektech budoucího světa prostřednictvím vyřešení této situace. A když je teď takové napětí, tak jsme nuceni to komentovat a nezabývat se tamtěmi věcmi. Oni za celou tu dobu nic podstatného neřekli. Nic k té speciální vojenské operaci ani o přestavbě světa, vůbec nic, přestože je tu absolutní krize. A v té nejkrizovější chvíli si oni dělají starosti s tím, aby si právně zaregistrovali značku.


Když se na to podíváme hlouběji, tak uvidíme, že válka proti Pjakinovi a jeho týmu je vedena od roku 2018. Od roku 2018, od roku dva tisíce osmnáct! Svět vstoupil do období turbulence, kdy je zapotřebí velké množství metodologických prací, teoretických, aby tyto procesy byly překonány, aby si Rusko zajistilo svou suverenitu. Ale ne, nic takového není. Stále jen: „To Pjakin za všechno může, ten neustále píše nějaké práce…“ A pořád dokola: „On je takový a makový a vůbec. Teď už se úplně zbláznil a začal vydávat knihy pod značkou VP SSSR. No to je teda drzost!“


Promluvíme si o tom, co dělat v takových případech, kdy někdo využívá cizího jména. Určitě se k tomu teď dostanu. A omlouvám se, že to probereme jen v krátkosti, jen v hlavních bodech. Ale každý člověk s oporou na tyto body může sám dohledat veškeré potřebné informace. Jen si to vezměte, celou dobu je zajímalo jen jedno, co já jsem zač, co a kde já dělám. Jak to řekl Stanislavskij: „Miluj umění v sobě a nikoliv sebe v umění.“ A jak to je? „Já nejsem jen tak někdo! Ne, to já jsem VP SSSR a všichni mne takto musí brát. A kdo to neuzná, tak na toho vytáhnu ochranná práva!“ Lidi, co to má být? Zase taková lidová moudrost: „Koho chce Bůh potrestat, toho připraví o rozum.“


A k čemu došlo tou registrací autorských práv? Vezměme si práci VP SSSR, jakoukoliv! Co se tam píše o autorských právech? Je tam copyright zakazující právní registraci autorských práv. To neznamená jen to, že ten text nesmíte vzít a publikovat pod svým jménem. Nejen to. Ještě to znamená, že se nesmíte prohlašovat za autora a pojistit si to právně, protože se jedná o vlastnictví ruské kultury. A teď se podívejme, za jakých k tomu došlo podmínek. Kam se kolega Michail Vladimirovič Veličko rozběhl zaregistrovat si ta práva? Oj Viktorovič, omlouvám se. Do britské jurisdikce!


Oč se teď snaží náš stát? Stát nyní směřuje k plnému získání suverenity, aby dostal Rusko zpod nadnárodního řízení. Rusko se zbavuje nadnárodního řízení. A to včetně toho… O čem mluví jeden z prezidentových výnosů? Že západní autorská práva na území Ruska neplatí. Ptají se nás: „A co je to vůbec za Koncepci? Vždyť se nedokážete dohodnout ani sami mezi sebou! A ještě chcete jiné učit žít. Co by měli dělat, jak by měli jednat a sami jste mezi sebou vyvolali takovou hádanici!“