• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.04.2021 Titulky CZ

Zatímco proces okrádání jiných národů je realizován na základě starozákonní biblické koncepce, kterou realizuje ten takzvaný anglosaský svět. Kam zmizeli Tasmánci? Co odpoví Angličané?

„Byli nám k ničemu, proto všichni zemřeli.“

Dnes nikdo nezná tasmánské jazyky, kultura australských národů mizí. I sami australští domorodci mizí. A kde jsou indiáni Severní Ameriky, kterých bylo 100 miliónů, než tam přijeli Evropané?


Fond konceptuálních technologií

uvádí

Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I. a II.

si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky,

posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 05.04.2021.

Začneme takovou otázkou.

Valeriji Viktoroviči,

ve vlasteneckém prostředí je obzvláště v poslední době možné vycítit určité nepochopení toho,

jak USA mohou řídit Evropu.

A konkrétně, proč například Německo nemůže hájit své zájmy s ohledem na Severní proud a tak podobně.

- V podstatě ta otázka zní tak: Čím drží USA Evropu v šachu?

- Cožpak Spojené státy drží v šachu jen Evropu?

Už nejednou jsme mluvili o tom,

že je nutné tomu rozumět a vědět,

jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, obzvláště

na takové úrovni jako je státní a nadnárodní řízení.

Proces globalizace je proces objektivní, ale řízení tohoto procesu má subjektivní charakter.

Proces globalizace je procesem koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi.

A dokud jeden stát nevěděl o druhém…

Například Rusko o Japonsku, nebo Rusko o Byzanci, tak to byl jeden stav.

Ale jakmile se tyto dva tři systémy vzájemně

poznaly, začala mezi nimi probíhat součinnost,

při které se ten silnější systém začne

v porovnání se slabším více prosazovat,

začleňovat ho do svého systému řízení,

takříkajíc do svého okruhu odpovědnosti,

kdy jsou možnosti jednoho systému posilovány na úkor druhého.

To může mít jak vzájemně

výhodný charakter…

Budování ruského světa má pro národy vždy vzájemně výhodný charakter.

Na území Ruska, Ruského impéria, SSSR nezmizel ani jeden národ, nezmizela ani jedna kultura.

Zatímco proces okrádání jiných národů je realizován

na základě starozákonní biblické koncepce,

kterou realizuje ten takzvaný

anglosaský svět.

Kam zmizeli Tasmánci?

Co na to řeknou Angličané?

„Byli nám k ničemu,

proto všichni zemřeli.“

Dnes nikdo nezná tasmánské jazyky,

kultura australských národů mizí.

I sami australští domorodci mizí.

A kde jsou indiáni Severní Ameriky, kterých bylo 100 miliónů, než tam přijeli Evropané?

Nu ano, žili na úrovni

rodové společnosti.

No a co? Kde jsou?

Jen trochu více technologicky rozvinutá civilizace

je prostě zlikvidovala, a to těmi nejkrutějšími způsoby.

Používali metody biologické války, když rozdávali

nakažené pokrývky, když opíjeli místní obyvatelstvo,

které nemělo imunitu proti alkoholismu.

Lidé, kteří jsou na alkohol zvyklí,

jsou proti němu více imunní,

mají více posunutou hranici,

za kterou se stávají alkoholiky.

Je to různé, jedni lidé mají proti

alkoholu vyšší odolnost, jiní nižší,

takto to funguje u evropských národů,

zatímco indiáni tuto odolnost neměli vůbec.

Vypil jednoho panáka

a byl z něj alkoholik.

Takže probíhá potlačování. Jenže proces

globalizace zrušit ani zakázat nelze.

Neustále je rozšiřována oblast zeměpisných znalostí a různé státy, různé národy

začínají mezi sebou navazovat styky.

Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter.

Jak říkám, je tu ruský svět a ten starozákonní biblický, které jsou principiálně rozdílné.

A proč jsem zašel tak daleko?

Problém je v tom, že po celé lidské dějiny se ten proces globalizace rozvíjel a byl řízen.

A v té době, kdy celé to západní společenství neustále Rusku vnucovalo války,

neustále Rusko vytlačovalo

a bránilo mu v rozvoji,

tak ve stejné době západní společenství společným úsilím budovalo koloniální systém řízení.

Zmocňovali se řízení jednotlivých států a díky tomu se zmocňovali i všech jejich zdrojů.

To znamená, že elita daných států začala sloužit kolonizátorům, vždy a všude to tak bylo.

Vždyť kolik bylo těch Angličanů?