• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.04.2021 Titulky CZ

Zatímco proces okrádání jiných národů je realizován na základě starozákonní biblické koncepce, kterou realizuje ten takzvaný anglosaský svět. Kam zmizeli Tasmánci? Co odpoví Angličané?

„Byli nám k ničemu, proto všichni zemřeli.“

Dnes nikdo nezná tasmánské jazyky, kultura australských národů mizí. I sami australští domorodci mizí. A kde jsou indiáni Severní Ameriky, kterých bylo 100 miliónů, než tam přijeli Evropané?


Fond konceptuálních technologií

uvádí

Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I. a II.

si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky,

posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 05.04.2021.

Začneme takovou otázkou.

Valeriji Viktoroviči,

ve vlasteneckém prostředí je obzvláště v poslední době možné vycítit určité nepochopení toho,

jak USA mohou řídit Evropu.

A konkrétně, proč například Německo nemůže hájit své zájmy s ohledem na Severní proud a tak podobně.

- V podstatě ta otázka zní tak: Čím drží USA Evropu v šachu?

- Cožpak Spojené státy drží v šachu jen Evropu?

Už nejednou jsme mluvili o tom,

že je nutné tomu rozumět a vědět,

jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, obzvláště

na takové úrovni jako je státní a nadnárodní řízení.

Proces globalizace je proces objektivní, ale řízení tohoto procesu má subjektivní charakter.

Proces globalizace je procesem koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi.

A dokud jeden stát nevěděl o druhém…

Například Rusko o Japonsku, nebo Rusko o Byzanci, tak to byl jeden stav.

Ale jakmile se tyto dva tři systémy vzájemně

poznaly, začala mezi nimi probíhat součinnost,

při které se ten silnější systém začne

v porovnání se slabším více prosazovat,

začleňovat ho do svého systému řízení,

takříkajíc do svého okruhu odpovědnosti,

kdy jsou možnosti jednoho systému posilovány na úkor druhého.

To může mít jak vzájemně

výhodný charakter…

Budování ruského světa má pro národy vždy vzájemně výhodný charakter.

Na území Ruska, Ruského impéria, SSSR nezmizel ani jeden národ, nezmizela ani jedna kultura.

Zatímco proces okrádání jiných národů je realizován

na základě starozákonní biblické koncepce,

kterou realizuje ten takzvaný

anglosaský svět.

Kam zmizeli Tasmánci?

Co na to řeknou Angličané?

„Byli nám k ničemu,

proto všichni zemřeli.“

Dnes nikdo nezná tasmánské jazyky,

kultura australských národů mizí.

I sami australští domorodci mizí.

A kde jsou indiáni Severní Ameriky, kterých bylo 100 miliónů, než tam přijeli Evropané?

Nu ano, žili na úrovni

rodové společnosti.

No a co? Kde jsou?

Jen trochu více technologicky rozvinutá civilizace

je prostě zlikvidovala, a to těmi nejkrutějšími způsoby.

Používali metody biologické války, když rozdávali

nakažené pokrývky, když opíjeli místní obyvatelstvo,

které nemělo imunitu proti alkoholismu.

Lidé, kteří jsou na alkohol zvyklí,

jsou proti němu více imunní,

mají více posunutou hranici,

za kterou se stávají alkoholiky.

Je to různé, jedni lidé mají proti

alkoholu vyšší odolnost, jiní nižší,

takto to funguje u evropských národů,

zatímco indiáni tuto odolnost neměli vůbec.

Vypil jednoho panáka

a byl z něj alkoholik.

Takže probíhá potlačování. Jenže proces

globalizace zrušit ani zakázat nelze.

Neustále je rozšiřována oblast zeměpisných znalostí a různé státy, různé národy

začínají mezi sebou navazovat styky.

Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter.

Jak říkám, je tu ruský svět a ten starozákonní biblický, které jsou principiálně rozdílné.

A proč jsem zašel tak daleko?

Problém je v tom, že po celé lidské dějiny se ten proces globalizace rozvíjel a byl řízen.

A v té době, kdy celé to západní společenství neustále Rusku vnucovalo války,

neustále Rusko vytlačovalo

a bránilo mu v rozvoji,

tak ve stejné době západní společenství společným úsilím budovalo koloniální systém řízení.

Zmocňovali se řízení jednotlivých států a díky tomu se zmocňovali i všech jejich zdrojů.

To znamená, že elita daných států začala sloužit kolonizátorům, vždy a všude to tak bylo.

Vždyť kolik bylo těch Angličanů?

Třicetimiliónové obyvatelstvo řídilo třísetmiliónové obyvatelstvo Indie.

Třicet miliónů obyvatel Velké Británie řídilo tři sta miliónů obyvatel Indie.

Přitom tam byly řádově jen

dvě britské vojenské divize, nic víc.

Neboť ty divize, co byly považovány za britské divize,

už byly často poskládané z místních obyvatel.

A samotných Britů tam bylo řádově tak dvě divize, a přesto to všechno ovládali.

A hltali toho stále více, a dokonce ještě zorganizovali

tu Velkou hru a vetřeli se i na Kavkaz a do Střední Asie.

Tedy na území řízeném Ruskem,

kam už dosahovalo Rusko.

O té Velké hře 19. století je hodně informací a neustále jsou vydávány různé publikace, dokumentární filmy.

Jak tedy ta malá Anglie dokázala vnutit svou vůli celému světu?

Všechny tyto otázky,

o kterých dnes mluvíme,

jsou vyloženy v práci o státu a ještě je třeba si přečíst tu práci o válce.

Tyto dvě knihy o státu a válce byly vydány

v sérii O světě křivých zrcadel.

To je třeba vědět, jejich elektronická verze je k dispozici na našem webu.

Je tam text i se všemi

fotografiemi a obrázky.

Podstata toho spočívala v tom, že globální řízení se potřebovalo zbavit Ruska

jako konkurenta v subjektnosti

řízení globalizace.

Protože budování světa na základě

mezistátních vztahů podle ruského světa,

kdy jsou zachovávány

všechny národy i kultury,

bylo pro globální řízení zosobněné globálním prediktorem jednoduše nepřijatelné.

To proto ta neustálá vojenská

expanze Západu do Ruska.

To právě odtud plyne ta neskutečná krutost Západu vůči civilnímu ruskému obyvatelstvu,

to právě odtud se vzal ten obrovský, ve své podstatě nestvůrný projekt zformování AntiRusů z Rusů,

zformování banderovců,

Ukrajinců z Rusů.

A proč byl zvolen název Ukrajinec?

Protože to je ruská obdoba slova marginál.

A bylo zapotřebí vytvořit právě psychické marginály,

aby donutili Rusy bojovat sami proti sobě.

Aby Rusové… Vždyť co je zač takový

Ukrajinec z hlediska globálního řízení?

Je to marginální osobnost, které stačí oukrop a místo ve stáji mezi dobytkem

a vůbec nepomýšlí na jakési výšiny tvůrčího rozvoje osobnosti, na formování svého státu.

Ukrajinec je ten, který má

sloužit svému pánovi.

V čisté podobě je to vyjádřeno v banderovcích,

právě v tom se projevuje ta ideologie.

Od poloviny 19. století měl tento projekt na starosti štáb rakousko-uherské armády

a vždy na tento projekt dohlížel…

To už mám na mysli strukturně.

Vždy na to dohlížel korunní princ, povinně.

Takže probíhal neustálý boj.

Rusko se snažili

ve všech válkách dorazit.

A 1. světová válka, a přesněji první etapa světové války 20. století,

měla znamenat konec Ruska, úplný konec! Rusko absolutně zničit.

Rusko bylo průmyslově i vědecky absolutně zaostalým státem, který nebyl schopný se ničím zabezpečit,

který svou technickou zaostalost na válečném bojišti kompenzoval masovou smrtí lidí, které posílali na jatka.

Rusko bylo zcela cíleně vedeno

k revoluci, k té Únorové!

V jejímž důsledku bylo rozčleněno

na množství národních dvorečků,

to právě tehdy na ně bylo rozčleněno. Tehdy byla založena Ukrajina a všechno to ostatní.

A všichni si mysleli,

že Rusko už neexistuje,

že se jejich sen realizoval, mělo vzniknout množství státečků bez suverenity. Rusko mělo zaniknout.

Jenže v Rusku se našla skupinka bolševiků, kteří zorganizovali Velkou říjnovou socialistickou revoluci.

Byla to skutečně veliká revoluce

a stát zachránili, navíc se postarali

o takový průmyslový skok v rozvoji,

že už fakticky vlastními silami dokázali vyhrát

ve druhé etapě světové války 20. století,

ve Velké vlastenecké válce

neboli ve 2. světové válce.

To právě kvůli tomu bolševiky

uvnitř Ruska tak nenávidí, všichni.

Jen si vzpomeňte, jak ten architekt přestavby Jakovlev už v roce 1989 předhodil tu tezi…

Jen si to vezměte, KSSS byla vedoucí silou udávající směr, byl tu ten šestý článek,

Jakovlev řídil ideologii státu a právě on předložil rezoluci odsuzující vraždu polských důstojníků.

Mimochodem ten…

Oj, omlouvám se, to bylo k tomu paktu Molotova-Ribbentropa, jehož „tajnou“ část „našli“…

Napřed ho v roce 1989 odsoudili, a potom

v roce 1992 „přece jen našli“ tu tajnou část,

která se sice ukázala být dost

velkou slátaninou, ale byla tu.

A on tehdy… Jakou paralelu uvedl?

Ano, to už se do novin Izvestija nedostalo,

ale tenkrát to společností velmi otřáslo,

když řekl, že bolševismu a fašismus byly dvě strany jedné mince, mince zla.

To znamená, že jedno i druhé bylo zlo,

a že fašismus je odvozen od bolševismu.

To přece… Jak musíte

nenávidět svůj vlastní stát…

Neustále tvrdí, že to byli bolševici, kteří rozvrátili stát.

Byl snad bolševikem ten Jakovlev, který rozvracel stát?

Tenkrát přece SSSR ještě existoval. Byl tu Gorbačov,

se svojí přestavbou, se svou glasností...

A proč se všichni tak rozzuřili?

Protože bolševici ten stát zachránili.

A narušili tak plány ustavení světové

hegemonie, ustanovení jednotného řádu,

kde by jediným subjektem

globalizace byl globální prediktor.

Žádné Rusko by přece už nebylo

a oni se postarali o jeho zachování.

Navíc se v jeho čele ocitl gosudar

Josif Vissarionovič Stalin,

který začal uplatňovat konceptuálně mocnou globální politiku, díky níž dokázal přehrát celý souhrnný Západ.

Připomenu, že v době

Velké vlastenecké války…

Nám neustále různí ti odborníci vykládají, jak

nemůžeme vyhrát tohle, nemůžeme vyhrát tamto…

Dokud takové „odborníky“ v roce 1941 nepostříleli jako panikáře,

tak jsme ustupovali

a byli poráženi i v roce 1942.

Jakmile byly v letech 41-42 postříleni,

tak Rudá armáda začala vítězit.

Protože je nutné odpovídat zcela jinak, ne jako oni. Vždyť proč Vlasov přeběhl?

On také neustále tvrdil, že je napřed nutné pozvednout ekonomiku a až potom zkoušet jít proti Hitlerovi.

Teď je Hitler síla a tak je nutné jít s ním, to byl Vlasov: „Jak může Stalin vyhrát s touhle Raškou?“

A proto Vlasov utekl. Jenže se mu to nevyplatilo a proč?

Protože, jak říkám, takové „odborníky“, jací teď vystupují s podobnými tezemi,

v letech 1941-42 postříleli a armáda začala normálně bojovat.

Zrádcovství přestalo.

Takže v době té války byl souhrnný

potenciál Sovětského svazu 180 miliónů,

mám na mysli lidský potenciál,

a čelil Evropě s jejími 400 milióny.

To přece bylo neporovnatelné, ten technický rozvoj Evropy a její lidský potenciál.

A proč vyhráli? Protože měli ideu a zcela jiné,

nestandardní myšlení, tvůrčí myšlení.

To proto ve výsledku vyhráli.

Vždyť si jen vezměte, kolik civilního obyvatelstva u nás vyvraždili.

Myslíte si, že to prováděli jen tak? Tu genocidu více než dvaceti miliónů civilistů?

Zabíjeli ženy, děti a staré lidi…

Ne, likvidovali je cíleně,

ta válka je vždy válkou likvidační.

A této likvidační války se účastnili

právě ti bělogvardějci,

kteří tak vítali tu cizí holínku v podobě

zahraniční intervence za občanské války,

kteří potom hned běželi

na Západ najít si tam páníčka.

To oni vždy tvrdí: „Ó Bože, jen pohleďte, jakou tu máme hojnou bohatou zemi, jen pořádek nám tu chybí.

Přijďte a vládněte nám!“

Myslíte, že to Nestoriánské poselství bylo jen tak? Právě jen pro zradu, pro zrádcovství.

Cožpak my sami… Přišel Rurik a najednou se ukázalo, že máme překrásná města…

A kdo je postavil? Když jsme tu neměli pořádek?

A jak bychom je postavili bez řízení?

Když už chcete falšovat dějiny, tak se alespoň podívejte, s jakými fakty nakládáte.

Takže ve 2. světové válce jsme

vyhráli i bez ohledu na to,

že jsme měli daleko menší jak ekonomický potenciál, tak i ten lidský.

Jenže kvalita toho lidského potenciálu byla několikanásobně větší, vyšší, lepší, a proto jsme vyhráli.

Mimochodem, když říkají, že nejsme

schopni vybudovat ekonomiku,

a že aby se ekonomika rozjela je potřebných 300-400 miliónů obyvatel, je to lež!

Stalin dokázal vybudovat ekonomiku.

A proč to dokázal?

Protože to byla efektivní

ekonomika, tvořivá.

Jen dvanáct let po vítězství ve Velké vlastenecké válce jsme díky ní vynesli družici do vesmíru.

Dostali jsme se do vesmíru, o tom se Západu mohlo leda tak zdát! Mohlo se mu o tom leda tak zdát!

To všechno jsme dokázali, včetně vybudování

ekonomiky, proto, že to byla ekonomika jiného typu.

Západní ekonomika a globalizace podle starozákonní biblické koncepce

předpokládá velice široké spektrum zajišťování degradačně-parazitních potřeb.

Kdy si parazité mohou žít: prostituce, narkomanie, alkoholismus, asociální způsob života.

Takoví jsou například ti blogeři, kteří se tu teď u nás vyrojili a vytváří ten svůj „trash“!

Kdo jim k tomu vytváří

všechny podmínky?

Ekonomika na počet obyvatel 300-400 miliónů

je potřebná jen tehdy, kdy tu máte tento segment,

který spotřebovává zdroje

vytvořené tvůrčím způsobem.

A pokud tento segment potlačujete, tu prostituci, narkomanii a různé ty asociální způsoby života,

třeba ty blogery,

kteří vyvádějí, kdo ví co...

Když se všichni lidé podílejí na rozvoji

společnosti a vnášejí do něj svůj vklad,

je možné s daleko menším počtem obyvatelstva vytvořit daleko lepší výdobytky vědy i techniky.

Jak to názorně předváděl SSSR.

To je ten důvod, proč ty bolševiky tak nenávidí,

protože ti nabízejí jiný způsob života.

Žádné gulagy, jak mnozí lžou, ale výslovně tvůrčí formování osobnosti, tvořivé rozvinutí osobnosti,

kdy si každý člověk může osvojovat geneticky mu daný potenciál, to právě na tom pracoval SSSR,

to právě za to bojovali komsomolci,

absolventi 1937 až 1941,

kteří nám přinesli vítězství

ve Velké vlastenecké válce.

Západ si velmi dobře uvědomoval, že i přes to,

že Hitlerovi poskytli souhrnný potenciál celé Evropy,

a zapojili do toho i Japonsko, tak se jim zničit

Sovětský svaz nepovedlo a ten se začal pozvedat.

Nedokázali zničit Rusko,

které se začalo pozvedat.

A tehdy bylo rozhodnuto, že je nutné spojit vše, co je pod kontrolou Západu,

a to včetně zdrojů celého toho koloniálního systému, který tehdy ještě existoval,

aby tento souhrnný potenciál dokázal čelit SSSR a zastavit ho, alespoň na čas.

Neboť si všichni velmi dobře uvědomovali,

že sovětský model ekonomiky je životaschopný

a jednoznačně vyhraje ekonomickou

soutěž se západním modelem ekonomiky.

A vyhrál už v šedesátých letech, v roce 1961, kdy letěl první člověk do vesmíru.

S konečnou platností dorazil ten západní model ekonomiky v sedmdesátých letech,

kdy byl Nixon přinucen

zrušit krytí dolaru zlatem.

Ale zrada sovětské partajní nomenklatury zajistila jak mýtus o vesmírných úspěších USA, že letěli na Měsíc…

My jsme reálný let na Měsíc zrušili

a oni sehráli ten svůj pobyt tam.

Sovětský svaz začal své zdroje

převádět tam k nim,

aby zajistil výdrž Západu a uvnitř SSSR začali (účelově) prohlubovat různé problémy.

Jedním z takových problémů, který vždy dráždí

obyvatele, je zajištění komfortní životní úrovně.

Tak zařídili deficit.

To neznamená, že deficit je nutné ospravedlňovat, že tvůrčí osobnost se může vyvíjet i tak. To ne, vůbec ne.

Žádný deficit být nesmí a stalinský model ekonomiky předvedl, že si dokáže poradit s jakýmkoliv deficitem.

Ten problém byl jinde, že napřed

tu byla ta chruščovovská břečka (tání),

potom brežněvovská stagnace

a nakonec gorbačovská přestavba,

což bylo všechno zaměřeno na to, aby napřed vytvořili masovou vrstvu měšťáků,

aby potom ti lidé v touze mít tři sta druhů salámů sami rozvrátili svůj stát.

V podstatě to tak i dopadlo.

Tvůrčí část obyvatelstva nebyla akceschopná kvůli úplné absenci mechanismů státního řízení

i když měla přání přestavět stát tak,

aby se rozvíjel správným směrem.

Vždyť nikdo si nepřál pád SSSR

a zhroucení socialistického modelu.

Všichni se chtěli zbavit těch pout, která reálně dusila všechno obyvatelstvo, chtěli tvořivost.

No a globální prediktor s vědomím, že nedokáže vyhrát nad SSSR a nedokáže ho zastavit v…

Jak bych to řekl, v konkurenčním boji, tak spojil všechny své zdroje, aby se alespoň nějakou dobu udrželi.

A jak dlouho museli vydržet?

Než zemře Stalin.

Bolševiky ve značné míře zlikvidovali v průběhu Velké vlastenecké války, na jejích frontách.

Jejich další část se vydala ze svých sil

při obnově národního hospodářství

a všechny funkce ve státě

fakticky plně obsadili trockisté.

A tito trockisté jen potřebovali vyčkat,

až ten stalinismus a bolševismus,

ten setrvačný pohyb vpřed postupně mezi širokými vrstvami obyvatelstva uhasne.

To proto zorganizovali tu stagnaci.

Stalin si velmi dobře uvědomoval, kam stát směřuje, že nemá dostatek bolševických kádrů,

aby pokračoval ve svém pohybu vpřed.

A proto na tom sjezdu v roce 1952 dosáhl přejmenování strany z VKP(b) na KSSS

jako znak toho, že bolševici

už nejsou ve státě u moci.

USA byly hlavním četníkem

a řízení přešlo k nim.

Dlouhou dobu (historicky) uplatňoval globální prediktor v Evropě,

přestože štáb zůstával ve Velké Británii, své řízení přes Holandsko.

A i když šlo pouze o místní, lokální řízení, tak na tu dobu mělo velkou sílu i dosah.

U nás se toto lokální řízení mimochodem projevilo tak, že Rurikovci byli zlikvidováni

a místo nich byla k moci přivedena kreatura

Holanďanů v podobě bojarského rodu Romanovců,

Romanovská dynastie.

A tři sta let jsme díky tomu

neměli vlastní vlajku.

Potom USA všechno to řízení sjednotily,

a protože globální elita uvnitř USA

řídila tento proces přes americké státní instituce,

tak to vypadalo, jako by vše řídily USA jako stát.

A vzhledem ke svému postavení USA začaly uplatňovat svou kádrovou politiku uvnitř evropských států.

Těm, kteří se chtěli vymanit z globálního řízení, jako například generál de Gaulle,

rychle zorganizovali barevnou

revoluci a svrhávali je.

A tak v podstatě USA počínaje

rokem 1945, jako stát,

protože ten nástroj byl využíván výslovně jako stát, začaly určovat kádrovou politiku ve všech západních státech.

To znamená, že kariéru mohl udělat jen ten, kdo byl orientován na USA a uplatňoval proamerickou politiku.

Ano, národní elity z těch států nikam nezmizely,

stejně jako dřív bojovaly o své místo pod sluncem

a měly možnost manévrovat

a čelit USA, dokud tu byl SSSR,

to byla pro ně velice důležitá opora, přesto byly ty státní elity dušeny stále více, více a více.

Mimochodem, dobrou praktickou pomůckou

s ohledem na rozlišování státních a globálních elit,

které měly právě vztah k tomuto období,

kdy USA jednoduše přebíraly kádrovou

i informační politiku evropských

států pod své řízení,

je kniha CIA a svět umění od Frances Saundsers

(The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters).

Je to velice dobrá praktická pomůcka,

velice dobrá zkušenost pro rozlišení,

kde jedná jménem USA státní elita

USA a kde globální elita.

Je to dobrá výpomoc.

Takže USA ve své konfrontaci se SSSR jako stát, prostřednictvím státních nástrojů

začaly řídit veškerý život evropských států.

Jednoduše veškerý jejich život.

Když se zhroutil SSSR a bylo

nutné se začít odpoutávat,

tak zajistili, aby část zdrojů ze SSSR

plynula na Západ a část zdrojů do USA.

Ale protože USA se měly zhroutit hned

po SSSR a přeformátovat se,

tak ta část zdrojů, která měla

plynout do USA, měla být menší.

Jenže ve skutečnosti byla mnohonásobně vyšší. Proč byla mnohonásobně vyšší?

Z jednoho jednoduchého důvodu.

Ukázalo se, že to, co se začalo dít v SSSR

po pádu státu, není ovladatelné zvnějšku.

Ukázalo se, že uvnitř Ruska

mají lidé státní instinkt,

na jehož základě se začaly rodit veřejné iniciativy,

které nedovolily, aby se stát zhroutil úplně.

A právě na základě této veřejné iniciativy se dostal

do čela Putin, který teď obrozuje státní suverenitu.

S tímto státním instinktem ruského národa se nedá nic udělat,

protože je zapsán v kultuře, v genetickém kódu, proto také vždy tím úkolem byla plná likvidace obyvatelstva.

Zmocnit se ho informačně se také nepodaří,

ať už by vyhlásili jakékoliv mentální či jiné války.

O všech těch mentálních a hybridních válkách lidé mluví jen když neznají teorii války.

Kdyby naši vojáci věděli, co je to válka, mnohé by probíhalo jinak.

Takže to globální predikto nezvládl a proces uvnitř Ruska se rozběhl sám o sobě.

Proto vyvstala otázka, že je nutné zachovat USA na delší dobu, než bylo v plánu,

a to umožnilo USA více než komu jinému okrádat Rusko/SSSR,

včetně republik bývalého SSSR.

Vysávat zde zdroje.

Globalisté to potřebovali tím spíš, že když zkoncentrovali všechny ty zdroje v USA,

tak bylo možné vyvést celou

tu inflační masu a uskladnit ji.

A neumožnit, aby ta masa, která by zdrojově mohla zajistit Evropu, napomohla jejímu zachování.

Protože Evropa by se tak mohla upevnit natolik,

že by potom už nebylo možné zrealizovat

projekt evropského islámského chalífátu

a zformovat na evropském území nové národy s novými jazyky v nových státech.

To proto byla zorganizována

ta migrační krize v roce 2015.

Takže USA plně jako stát kontrolují

život evropských států,

a proto samozřejmě jednají tak, aby se těmto státům nepodařilo vymanit z politiky USA.

Jenže to vyvolává otázku,

jaká je vlastně ta politika USA?

Politika uplatňovaná Bidenem je jedna

a ta Trumpova zase druhá.

Obrazně řečeno, ta politika uplatňovaná státní elitou, Bidenem je jedna a globalisté a Trump uplatňují jinou.

Globalisté potřebují udržet mír

na planetě Zemi,

je potřebné zařídit, aby ty procesy v USA

nedokázaly rozložit civilizaci na planetě Zemi.

Proto je nutné zajistit, aby se USA zachovaly

v podobě obyčejného národního státu.

Mimochodem jejich vlajka nenapovídá, že by se mělo jednat o nějak zvlášť suverénní stát, to vůbec ne.

Jejich vlajka od začátku napovídala,

že se jedná o nástroj,

přes který je uplatňovaná cizí politika,

neschopný vypracovat svou vlastní.

Americká státní elita je přesvědčena,

že ona něco zná a umí,

že to ona sama zorganizovala 1. světovou válku, 2. světovou válku a rozložila SSSR.

A díky těmto svým starým zkušenostem se teď pokouší něco realizovat. Jenže to je…

Tak zaprvé si jen myslí, že něco znají a zadruhé nelze v té samé podobě zrealizovat něco stejným způsobem podruhé.

A tak jim všude všechno selhává, takže

globalistům už stačí vše jen protahovat v čase:

„Nechtěli jste Trumpa, který by to provedl méně krvavě, tu nadcházející přestavbu USA,

tak to proběhne jiným způsobem, s větší mírou krvavosti pod Bidenovým vedením.“

to pro globalisty nehraje žádnou roli.

Ale z hlediska Evropy to hraje velice důležitou roli.

Například se buduje ten Severní proud, že?

A proč směřuje do Evropy?

Čím je fakticky Německo?

Německo je výrobním provozem,

tou lokomotivou pro Evropu.

A přitom v Německu

uzavírají jaderné elektrárny.

Už teď nemá Německo dostatek energie,

a to znamená, že to něčím musí nahradit, tu energetiku,

aby dále mohlo být tou ekonomickou lokomotivou Evropy.

Evropu je v plánu přestavět a zřídit tam nový evropský islámský chalífát

kde budou nové národy

s novými jazyky v nových státech.

A tyto nové národy s novými

jazyky v nových státech…

…nesmí mít na území objekty, které patří mezi prostředky, no řekněme, jaderné energetiky.

Samozřejmě, že běžný člověk

řekne: „Co to žvaníš o Německu?

To je přece Evropa, kde jsou všude. Vždyť kolik těch jaderných elektráren mají ve Francii?

Když je zavřou v Německu,

tak tím nic nevyřeší!“

V tom to právě vězí, že v Německu ty elektrárny nezavírají jen kvůli vlastním elektrárnám.

Ty potom pozavírají v jiném řetězci, ihned. Problém je v tom, že Německo je ekonomickou lokomotivou,

a proto nesmí mít vlastní zdroj energie,

pod svou vlastní kontrolou.

Zvnějšku? To klidně, protože ho potom stačí odpojit a bude z toho řetězová reakce,

kdy se postupně v Evropě

zastaví všechno.

A proto Německo, dokonce i bez odstavení

jaderných elektráren, potřebuje zdroj plynu.

Jen si vzpomeňte, jak se ještě za SSSR stavěly různé ty plynovody přivádějící plyn do Evropy.

My jsme v SSSR sami neměli provedenu plynofikaci,

tak proč bychom nedodávali do Evropy, že?

Jen si poslužte ruským,

sovětským plynem.

To znamená, aby na Západě přežili (z našich zdrojů) a u nás se hromadily problémy,

které by potom zvýšily nespokojenost

obyvatelstva a napomohly ke zhroucení státu.

Takže podstata toho Severního proudu spočívá v následujícím.

Potřebují ho globalisté a evropské státní elity,

aby byl proveden tento manévr,

aby Německo ještě nějakou dobu existovalo,

aby se nerozběhl proces hroucení

a aby existovalo

díky součinnosti s Ruskem.

A státní elita nechce, aby Evropa ten plyn dostávala přímo z Ruska, ale aby ho odebírala přes USA.

Ano, ten plyn bude stále ruský, a jakým způsobem bude dodáván, loděmi, potrubím je jedno.

Důležité je, aby ten, kdo ruským plynem nakládá, seděl

ve Washingtonu, aby to byla americká státní elita.

Aby to byla ona, kdo bude mít

v ruce ten plynový kohoutek,

aby ho mohla zavřít, kdyby se Evropa

chtěla vyvléknout z plnění zájmů USA.

A co potřebují USA? USA potřebují ustát novou krizi tak, aby z ní vyšly jako vítězové.

Stejně jako posílily po 1. světové válce

a když ze 2. světové války vyšly

jako jedno z center koncentrace

řízení celého světa.

Oni přece nevědí, že tím

centrem nebyl stát jako takový,

že byl jen tím nástrojem, přes který řídily fakticky globální elity v USA.

A po pádu SSSR už se USA staly jediným mocným gigantem. A to chtějí zopakovat.

Jenže to znamená zkázu pro veškerou civilizaci na planetě Zemi.

Co tedy teď potřebují globalisté? Aby ten plyn začal proudit přímo do Německa.

Proč? Protože potom tady uvnitř Ruska americké podpindosnické, rossionské elity budou ořezány,

a to připraví o zdrojovou stabilitu americkou státní elitu v USA.

A ta otázka, co bude s Ruskem

a Evropou je pro globalisty…

Víte, pro ně sto let není

žádná doba.

A ten řídicí manévr krátký zpětný obrat, který jsme mimochodem popsali, je pro ně zcela běžný.

Oni spouští krátký zpětný obrat.

A díky němu je zapotřebí aby státní elity v Evropě (dočasně) posílily,

a k tomu je nutné, aby dostávaly

zdroje z Ruska napřímo,

bez amerického zprostředkovatele

v podobě státní elity USA.

Zatímco americké státní elity potřebují válku, chtějí znovu válku,

jako v případě 1. a 2. světové války, nebo aby se Rusko zhroutilo a oni ho roztrhali na kusy.

Jenže jim nic z toho nevychází.

A tak státní elita nechápe,

proč se jí to nedaří:

„Co nevíme? Vždyť to děláme úplně stejně, jako to dělali ti před námi. Proč nám to nevychází?“

Nedaří se jim to, protože nevědí, co je to konceptuální moc a globální politika.

Zatímco Putin to zná, a proto také

obnova ruské suverenity běží dál.

Globalisté teď závisí

na Rusku na 100%.

Jestliže se zhroutí Rusko, zhroutí

se civilizace na planetě Zemi.

Jakmile je řídicí systém v Rusku připraven, dělá Putin vždy další krok.

Američtí podpindosníci nesmí být syceni zdroji, protože je to především zkázonosné pro Rusko

a tím pádem i pro celý svět.

Takže co se nyní děje?

Probíhá boj národních elit v Evropě, aby

převzaly řízení nad svými státy do svých rukou.

A to probíhá s podporou

globální elity, globalistů.

A americká státní elita stejně jako dřív podporuje podpindosníky,

aby v Evropě vyvolala válku

a vyřešila si tak své problémy.

Ona si myslí, že je takto vyřeší a nechápe, že by

v té válce shořeli všichni, jednoduše všichni.

Takže teď to není otázkou

toho kancléřského aktu v Německu.

To by nebyl problém.

Nikdy se psané zákony neplní,

tedy uzavřené dohody neplní,

není-li jedna ze stran schopná silou donutit tu druhou smluvní stranu smlouvu plnit!

Jakmile některá ze stran zeslábne, tak jak je zvykem v západním světě, je ten zákon,

nebo ta dohoda ignorována a dělají si,

co chtějí. Stejně jako to bylo se SSSR.

Jaké světové dohody? Všechno

jednoduše smetli ze stolu a bylo.

Vždyť když se vrátíme k dohodám mezi Západem a SSSR, tak můžeme tímto způsobem vyřešit spoustu věcí.

Ale to musíme napřed

jako stát posílit. Musíme být silní.

A tady máme určitého spojence, na dost dlouhou dobu, globální řízení, globální prediktor.

Několikrát jste zmínil ruskou vlajku.

Jevgenij má k tomu otázku.

Často mluvíte o ruské vlajce. A já se ptám, neměl by být vytvořen trend k používání správné ruské vlajky?

Pokud to dobře chápu, tak by měla vypadat jako rudé plátno s ruským erbem.

A co je tím ruským erbem?

Ruský erb jako takový se nezformoval kvůli třísetletému vládnutí dynastie Romanovců.

Tenkrát jsme ani vlajku neměli. Naši rudou ruskou vlajku jsme i přes snahu Petra Velikého používat nemohli.

A tu trikolóru, kterou nám přiřkli Holanďané,

tady u nás jednoduše za vlastní nepřijali, nepřijali!

I Alexandr III. se bránil

zavedení té trikolóry,

pokoušel se zavést carskou vlajku, bílo-žluto-

černou. Tedy ty barvy obráceně.

Ono se to totiž má tak, že všechny vlajky vyjadřují určité postavení daných států v tomto světě.

Tedy to, na co má kdo právo.

Rusko se svými pasívními třemi

vodorovnými pruhy, kde horní je bílý,

nemá právo na to, na co má právo někdo jiný sice také s trikolórou, ale zajímavější,

jakou má Česko

s tím aktivním klínem.

Má dva pruhy, horní bílý, spodní červený, to odpovídá Polsku

a znamená přímé řízení globálním prediktorem, ale zároveň tam má ten modrý klín.

To je velice důležitý vzkaz.

Když si vezmete ty vlajky, tak značí výši

hodnosti v hierarchii jako výložky u vojáků.

A v té tabulce hodností je ta česká vlajka výše a tím pádem má i možnost uplatňovat svou politiku,

s tím modrým klínem

je o dost výše než ta ruská.

I když zase ruská vlajka je hodnostně vyšší než vlajka Slovenska nebo Slovinska,

které mají na svých

vlajkách doplňkové znaky.

A proto se my nemůžeme pod touto stávající vlajkou rozvíjet.

Říkají, jaké máme výdobytky.

Jaké výdobytky jsme

získali pod touto vlajkou?

Když pod ní bojovali bělogvardějci, o kterých Churchill řekl, že pokud si někdo myslí,

že bělogvardějci bojovali za jakési Rusko,

tak se mýlí: "Oni bojovali za naše zájmy v Rusku."

Také pod ní bojovali různí ti vlasovci.

Hitler se tenkrát ani neobtěžoval přičlenit Rusku zvláštní vlajku,

a tak jsme společně se Slovenskem a Protektorátem Čechy a Morava a dalšími měli stejnou trikolóru.

A kdy přišly výdobytky? Ty výdobytky přišly

až tehdy, kdy byla schválena suverénní hymna!

Dokud bylo Rusko pod tou trikolórou připraveno i o hlas, němé…

A to byla celá ta devadesátá léta, tak jsme přišli o více obyvatel než za dobu Velké vlastenecké války.

Porodnost klesla níže než

za Velké vlastenecké války!

Ale pro všechny podpindosníky

právě toto jsou svatá léta!

Vždyť tenkrát tak úspěšně sloužili svým páníčkům při likvidaci státu.

Musíme obrodit naši státní symboliku.

Každá hymna lexikálně vyjadřuje nárok na roli,

místo a chování daného státu ve světě.

A vlajka vyjadřuje postavení státu

ve světové hierarchii států.

My máme v té hierarchii jedno z nejnižších postavení díky té trikolóře.

Jak říkám, tak níže je nyní jen Slovinsko a Slovensko. To je ten výdobytek?

A v souladu s tím, jen si to vezměte, stačí, kdy se lidé po celém světě, kteří odpovídají za nadnárodní řízení,

podívají a vědí, s jakými supersystémy mají co dočinění a jak tomu přizpůsobit řízení.

A potom se divíme, proč u nás tohle nejde, tamto není, jak by mělo.

Proč se všechny státy na takové úrovni věnují rusofobii a od nás žádají,

abychom plnily všechno, co po nás požadují?

A dopadá to jako v tom přísloví:

Čiň čertu dobře,

peklem se ti odvděčí.

Protože nemáme vlastní vlajku,

nemáme vlastní erb.

Ten náš erb, jak to bylo v tom příběhu

ze života s carem Mikulášem II.?

„Co je dvojhlavý orel?“ „Zrůda, Vaše Veličenstvo“, odpověděl mu námořník.

Dvojhlavý orel hledící do dvou stran znamená konceptuální nevymezenost, je to rozdvojení.

Dům, který je uvnitř rozdělený, nemůže existovat,

podle toho také dopadla Byzantská říše.

A proto nám ho vnutili. A dokázali jsme

takto existovat? Ne. Carské impérium se zhroutilo.

Proto potřebujeme vlastní

suverénní hymnu, erb a vlajku.

A lepší než absolutně vyvážené, natolik přesně s ohledem na každý prvek vyvážené pozice konceptuální moci

a subjektnost uplatňování globální politiky než je sovětská hymna…

Ano, nyní z ní správně odstranili přílišnou ideologickou stranickost a ponechali správné poslání:

Neotřesitelný svaz svobodných národů

stmelila na věky Veliká Rus.

A jaký může být lepší erb než planeta,

národy, nad nimi slunce a rozkvět?

To značí globální subjektnost,

konceptuální moc.

A vlajka, která vyjadřuje to samé, rudá vlajka se zkříženým srpem a kladivem a hvězdou v levém horním rohu.

To je optimální vyjádření.

Pokud chceme být suverénním státem, suverénním státem a uplatňovat svou suverénní politiku,

tak si musíme vrátit všechnu

sovětskou symboliku.

Protože ta bolševická symbolika nejpřesněji vyjadřuje postoj ruského světa.

A co se děje u nás?

Jen si vzpomeňte na tu minulou vojenskou přehlídku, kdy ti vlasovci jako vždy zakryli náš památník Vítězství

- Mauzoleum, ze kterého Stalin přijímal první přehlídku Vítězství 7. listopadu 1941,

ze kterého Stalin přijímal i druhou

přehlídku Vítězství 24. června 1945,

k jehož podstavci byly odhazovány fašistické bojové zástavy, které…

Zástavy, kterým, ne pod kterými, i když se najdou i vlasovci, kteří pod těmito bojovými zástavami sloužili,

kterým sloužili vlasovci.

Připomínku něčeho takového vlasovci prostě nesnesou, pro ty jsou devadesátá léta svatá.

A tak se dusí svou záští,

to oni chtějí zbořit Mauzoleum,

aby už vůbec nic nepřipomínalo suverenitu Ruska,

jeho globální subjektnost a konceptuální moc.

To právě oni se postarali o to,

aby ta obrovská trikolóra hrdě vlála,

zatímco vlajka Vítězství za ní byla nesena na kraťoučké žerdičce,

aby nedej Bože náhodou nezavlála,

aby ji vítr nepozvednul.

O to se postarali vlasovci a byli to vlasovci s vojenskými výložkami!

Máme vlasovce mezi vojáky!

To oni se o to postarali.

Myslíte, že velitel té přehlídky a ten,

kdo ji přijímal, tuto symboliku nechápou?

Samozřejmě, že ji velmi

dobře chápou, velmi dobře!

A tímto svým jednáním

nám dávají najevo:

„To jen vy si myslíte, že jste našeho velikého führera Hitlera porazili.

Ale my jsme si vás v devadesátkách porobili a dosud vám vládneme.

Tady vidíte naši vlasovskou trikolóru!“

To je podstatou té věci, celé té akce.

A už úplným rouháním je...

Na tom Rudém náměstí při vojenské přehlídce se

v plné míře zbavit trikolóry ještě nemůžeme.

I když bychom mohli,

popravdě řečeno.

Neboť je to stále naše státní vlajka a tak musíme respektovat toto její postavení.

Protože pokud sami nebudeme respektovat svou státní vlajku, nikdo na nás ohledy brát nebude.

To oni si myslí,

že když nám dali ten hadr...

Ale my je donutíme podřídit se tomu,

co nám vnutili a bude to jejich ponížení.

Už jsme je k tomu donutili a nyní se musíme vrátit k suverénní vlajce.

Ano, na státních akcích se té trikolóře, pokud jsme ji zákonně nezměnili, prostě nevyhneme.

Ale je-li trikolóra nesena v řadách Nesmrtelného pluku, tak je to ta nejvyšší míra cynismu.

Vlasovci sloužili Hitlerovi a zabíjeli ty, na které v tom pluku vzpomínají jejich vnuci nesouce jejich portréty,

a někteří uctívají tyto vlasovce tím,

že nesou jejich vlajku…?!

Tam to není žádná státní vlajka,

tam je to výlučně vlasovská vlajka!

A to je třeba si uvědomovat!

A někdo to vnímá tak, že: „Nu co už. On bojoval

za Hitlera, přece mu to nemůžeme vyčítat.

Přece tak bojoval proti krvavému Stalinovi!“

O jaké suverenitě potom může být řeči? O jaké?

Vnutili nám holandský hadr, jehož úroveň suverenity

je jen o něco málo vyšší než Slovenska a Slovinska.

A co je to za státy? Možná bychom se tedy mohli radovat, že máme o něco větší váhu než Keňa?

I když jsme s ní fakticky

na stejné úrovni.

Takže my si musíme vrátit naší suverénní, suverénní

a konceptuálně mocnou státní symboliku.

Musíme vrátit veškerou

sovětskou státní symboliku,

a to tím spíše, že právě pod touto symbolikou jsme zvítězili nad světovým zlem,

nad Hitlerem, nad hitlerovským fašismem.

A to bude také připomínka všem.

Dokud nad naší zemí vlála

hrdá rudá vlajka,

tak si ve světě dávali zatracený pozor, co když SSSR nesouhlasně pozvedne obočí?

Ale jakmile se nad námi rozevlála vlajka označující,

že jsme absolutně nesuverénní kolonie,

tak nás všichni začali přehlížet.

Protože opakuji, dokonce i Česko má vlajku suverénnější než my.

Opakuji, že obrodit musíme právě

a pouze sovětskou symboliku.

Jakékoliv ústupky od ní jsou

dárečky vlasovcům.

A bez toho náš stát, bez obrození opravdové, konceptuálně mocné a suverénní symboliky ho nedokážeme pozvednout.

Proč to všechno zachovávají?

Protože doufají, že až Putin odejde, tak se všechno vrátí, i ty svaté devadesátky.

Opět tu bude „démon“, který policii zformoval jako nástroj potlačování projevů lidu.

Teď se ještě policie ze setrvačnosti pokouší v té či oné míře opravdu chránit obyvatelstvo.

Jen si však povšimněte, jak Chinštejn zaútočil

na toho ruského gardistu, který vedl zadrženého,

a když proti němu někdo z neznámých důvodů

vystartoval... S cílem osvobodit zadrženého?

Tak samozřejmě použil jedinou

možnou obranu.

A proč Chinštejn? Aby si ani jeden nedovolil postavit se, nebo jen něco namítnout těm zmetkům,

kteří se pokoušejí

smést ruský stát.

Aby ty obyčejné občany, stejně jako na Ukrajině, mlátili, jak se jim zachce,

ale těch zmetků, aby si nedovolili

dotknout se ani prstíčkem.

Proč se Chinštejn nezeptal, co tam ta prostitutka dělala, na té zakázané demonstraci?

A proč zaútočila na toho policistu?

Proč si to nevyřídili s ní?

A místo toho nařídil, aby si to okamžitě vyřídili s ním: „On si dovolil plnit zákon a bránit stát!

Co to jako má být? Co když zítra další gardisté začnou bránit ruský stát? Jak ho potom zlikvidujeme?“

A tohle dělají na základě vlasteneckých hesel.

U nás se objevilo hodně takových „patriotů“.

Je tu akorát otázka o státu a občanské společnosti, teď se o tom hodně mluví.

Staví se občanská společnost

proti státu a naopak.

A tak tu je otázka, co je to stát

a občanská společnost?

Opět se vracíme k těm knihám. Tento silný manévr máme teoreticky podložený.

Byly vydány ty knihy ze série O světě křivých zrcadel: o státu, válce a bolševismu

a Západ a SSSR, jak ve skutečnosti

probíhala studená válka. To vše je hotové.

V současné době připravujeme ke zveřejnění důkladnější a rozsáhlejší práci.

Najednou vydáme tři díly.

Těch informací, které jsou v těch čtyřech knihách

ze Série o světě křivých zrcadel, tam moc nebude.

Ale bude tam více teorie

a typologie různých procesů.

To jsme však trochu odbočili. Prostě

nás to k tomu neustále vrací.

Takže co je to ten stát?

Ve své podstatě je stát systémem samořízení společnosti zajišťující rozvoj

nebo alespoň přežívání národa bez ztráty jeho kulturní identity pod vlivem vnějších faktorů.

Stát je jako systém státnost plus území, vodní plochy a vzdušný prostor,

nad kterými má daný stát výlučnou moc,

tedy kde funguje jeho státnost.

A státnost, to je subkultura řízení záležitostí celospolečenského významu na profesionálním základu

jak na místní úrovni, tak

i ve vztahu k celé společnosti.

Zdálo by se, že je to jasné, že?

Proč je stát systémem pro přežití?

Protože lidé se spojují do státu, když se ukáže, že něco nedokážou udělat sami dobře, nebo vůbec,

pokud se o to pokoušejí jako jedinci.

A proto se také rozvinulo nejprve rodové zřízení, potom feudální a tak dále.

Celou dobu se organizace

společnosti stávala složitější,

čímž se navyšovaly možnosti společnosti zaopatřit se různým zbožím a službami.

A jak u nás prezentují stát? Jako systém potlačování obyvatelstva.

Tak to ale vůbec není, bez státu národy nedokážou přežít. Chcete příklad?

Je jich více než dost, podívejte se

na dějiny světového koloniálního systému.

Co zmohli lidé, které porobili, uvrhli do koloniální závislosti, když neměli svou státnost a stát,