• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.02.2021_Titulky_CZ

Aktualizace: úno 14

A právě proto tu otázku necháváme na lidech, aby si oni na základě osvojování teorie Koncepce sociální bezpečnosti sami učinili závěr o těch či oněch krocích. Jak o těch našich, tak i o těch, kteří si uzurpovali název VP SSSR. Oni si tedy myslí, že si ho uzurpovali, ale tak to vůbec není. My provádíme manévr na odstřižení vlasovců, kteří se k nám infiltrovali, do konceptuálního hnutí. Proto také k žádným rozkolům ve vnitřním prediktoru SSSR nikdy nedošlo. My jsme vždy věděli, že tu máme agenty. A tito agenti vždy, když jsme se konceptuálně dostali na další úroveň, začínali pracovat na rozkolu.

Otázka – Odpověď z 8.2.2021


1)Takzvaná konfrontace mezi KFT Altaj a VP SSSR

2)Úloha F.D.Bodkova na vytvoření KSB?

3)Věnuje se Pjakin místo konstruktivní metodologické kritiky Putina se jeho obraně?

4)Tisková konference Lavrova se šéfem diplomacie EU Borrellem

5)Odsouzení Navalného

6)Schůzka Vladimira Ašurkova a agenta britského ministerstva zahraničí.

7)Jednání olympijského výboru o hudbě, která má nahradit hymnu na Olympiádě

8)Komu a nač jsou potřeba milióny potenciálních vlasovců, kteří znají KSB?Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 08.02.2021. Po předchozím pořadu Otázka-Odpověď jsme dostali hodně otázek tak či onak souvisejících s takzvanou konfrontací mezi Fondem konceptuálních technologií a vnitřním prediktorem SSSR. Jak jsem říkal, tak těch otázek bylo hodně, my jsme je sloučili a seskupili. A já vám některé z těch sloučených otázek nyní položím. V první otázce se lidé zajímají, co jste měl na mysli, Valeriji Viktoroviči, tedy přesněji, koho jste měl na mysli, konkrétní jména, můžete je vyjmenovat?

Tak především je nutné si uvědomit, že žádná konfrontace mezi FKT Altaj, Pjakinem a VP SSSR není a už z podstaty věcí být nemůže. Žádná konfrontace s VP SSSR prostě být nemůže, protože Fond konceptuálních technologií (FKT) rozpracovává technologie na základě Koncepce sociální bezpečnosti. A tuto metodologii zase vypracovává VP SSSR. VP SSSR, tedy ne ta skupina, která si uzurpovala, privatizovala tento název po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina. Vysvětlím to na prstech, proč tato skupina nemůže být za žádných podmínek považována za VP SSSR, jednoduše za žádných podmínek. Jak to začalo být očividné od září roku 2018, kdy jsme napsali pár svých připomínek, to je možné si vše přečíst.

Co je to VP SSSR? Je to vnitřní prediktor. A dále je tam SSSR a málokdo ví, co vlastně to SSSR má znamenat? Znamená to snad Svaz sovětských socialistických republik? Ne. Od počátku tam pro SSSR byla jiná definice. Je to Soborné/Soudržné Sociálně Spravedlivé Rusko. Soudržné! Sobornost/soudržnost předem vylučuje jakoukoliv mafiánskou činnost, jednoduše jakoukoliv mafii, protože soudržnost znamená semknutost všech lidí.

Zatímco mafii zrodila starozákonní biblická koncepce, která díky zákonu času existovala v minulosti. A dnes ty mafie stále více prokazují svoji neakceschopnost. Vidíme tu vleklou politickou krizi v Itálii. Vidíme tu vleklou politickou krizi v USA. A vidíme i vleklou politickou krizi v Číně. Fakticky všude. Mafiánství vylučuje soudržnost. A soudržnost vylučuje mafiánství. Takže jaká konfrontace? A konfrontace s těmi, kteří se rozhodli navléci si cizí peří kvůli dosahování svých cílů…

Vezměte si to, byla zakázána práce VP SSSR Od korporativnosti k soudržnosti, ale po určité době vyšla práce o etice, která fakticky měla tuto zakázanou práci nahradit, ale tam už se buduje mafie. To znamená, že znaménko je opačné. Ta mravní volba je tam úplně jiná, z plusu na mínus, z všelidové na mafiánskou, úzce klanově-korporativní, ze soudržné na davo-„elitářskou“. Všechno je tam otočeno.

A my jsme se takříkajíc na to válečné pole nedostavili. My nebojujeme. Nepíšeme žádné takové rozsáhlé práce. A co děláme? V potřebné době a v potřebném objemu ohlašujeme ty informace, které jsou potřebné pro provedení dalšího manévru. Všechny informace jsou zveřejňovány včas a v potřebném rozsahu. Dá se o tom všem diskutovat dlouho, ale my těch informací poskytujeme přesně tolik, kolik je zapotřebí právě teď s ohledem na stav procesů řízení ve společnosti a na stav věcí v konceptuálním hnutí.

Proto nebudou žádná jména, protože nejde o žádné osobní třenice, to není naše práce. To je jiná koncepce. My mluvíme o procesech, my mluvíme o koncepci řízení a zajišťujeme právě tohle, každý takový okamžik. Protože dnes to budou jedna jména, jedny osoby a zítra jiná jména a jiné osoby.

Je zapotřebí, aby se člověk sám v těch procesech dokázal vyznat, aby sám dokázal identifikovat toho či onoho člověka podle určitého procesu. Zítra to může být někdo jiný, úplně jiný. Osoby se mění, mění se jména, ale proces zůstává stejný. Je zapotřebí identifikovat proces a odhalovat na jeho základě ty, kteří si oblékli cizí peří, a hrají si na někoho jiného. To právě proto to rozebíráme s ohledem na podstatu.

Proč je to všechno potřebné? Protože jeden z takových hlavních manévrů, který je nyní v našem státě realizován, je vytváření kultu zrádce a výchova fňukalů. Národu je do podvědomí vštěpována psychologie fňukalů: „Oj, všechno je ztraceno, s tím nic nenaděláme…“ Mafie je všude, mafie je nesmrtelná. Takže je nutné se buď začlenit do nějaké mafie, nebo vytvořit svoji.

Jenže ve světě už je vše přerozděleno. A do toho mafiánského přerozdělení kontroly nad výrobními silami planety Země, se takříkajíc cizák nemá šanci vetřít. Můžete vybudovat jakou mafii chcete, ale nebude nijak zdrojově zajištěna. Bude-li odpovídat mafiánským principům nějaké jiné mafie, tak ji v tomto ohledu využijí a kde odpovídat nebude, tam bude odstřižena. Takže se vraťme k tomu, že tu máme dva směry působení na lidi: vštěpování kultu zrádců a vštěpování psychologie fňukalů.

Byla kvůli tomu založena dokonce celá politická strana. Napřed lídra této strany nechali takříkajíc pocvičit se v malém, byl komisařem v jednom z útvarů na Donbasu, a potom postoupil do operativního prostoru. Když vystupuje u Solovjova, tak je vidět, že má za úkol hrát na vlasteneckou strunu. Ale on se ještě bojí jít proti svým liberálním pánům… Které považuje za liberální. Má hodně bývalých liberálních přátel a ještě se bojí jít tvrdě na věc. Vždy něco takového tvrdého pronese, a potom se přikrčí v očekávání, co bude následovat? Ještě si nezvyknul, že do toho má jít s plnou vervou. Ještě tam funguje psychologická brzda. Vytvořili celou politickou stranu.

Ty úkoly, které řeší vlasovci v hnutí Koncepce sociální bezpečnosti, kteří se schovávají za Koncepci sociální bezpečnosti, jsou úplně stejné - vštípení psychologie fňukalů. Když vyšla ta nová takzvaná analytická práce... To není práce VP SSSR a je třeba to potlačit hned. Je to jednotka, která se oblékla do uniformy vojáků Rudé armády, ale slouží Hitlerovi. To znamená, že se jedná o zrádce, vlasovce, kteří mají zdiskreditovat hnutí.

Dáme se do čtení té práce, a co uvidíme? Navenek se jako věnuje rozboru Putinova projevu. A co je tam řečeno skrytě? Ale podívejme se napřed na to, co je zjevné. Jedná se o rozbor Putinova projevu? Vůbec ne. Analýza této rádoby analytické zprávy ukazuje, že její autor a je jedno, zda je individuální nebo kolektivní, vůbec nezná teorii Koncepce sociální bezpečnosti a také ani za mák neumí aplikovat aparát Dostatečně všeobecné teorie řízení v praxi, jednoduše vůbec. Dokázat přehlédnout to hlavní v Putinově projevu muselo stát velké úsilí.

Ten Putinův projev na Davoském fóru… Mimochodem, zcela tam chybí i pochopení samotného Davoského fóra. Putinův projev na Davoském fóru, byl projevem o budoucnosti. A stejně jako nijak nezastaral jeho projev v Mnichově v roce 2007 a je dosud aktuální, stejně tak zůstane aktuální jeho projev na Davoském fóru. Proto se v míře nutnosti k němu budeme vracet a znovu upozorňovat na ty či ony jeho fragmenty.

Ale bylo by dobré už teď napsat dobrou analytickou zprávu o tom, jak Putin zviditelnil zlatou miliardu. To byl zásadní postoj, zde se jedná o globální politiku, o konceptuální moc. A kam se poděla ta část o zlaté miliardě? Putin prý si sám odpovídá. A co odpovídá? „To už nás nezajímá, s něčím souhlasíme a to je vše.“ To znamená, že vůbec neporozuměli tomu, oč se jedná.

A už úplně tam chybí zmínka o Minském a Astanském formátu. „Lidi, o čem to vůbec má být?“ Velice v krátkosti k tomu, co to je Minský a Astanský formát. To jsou formáty budoucnosti. Sovětský svaz neustále jednal v Ženevském formátu a podle toho to s ním také dopadlo. No a Minský a Astanský formát byly vytvořeny pro budoucí rozdělení, přerozdělení Ruska. Minský formát v devadesátých letech a v prvním desetiletí 21. století Astanský formát.

Minský formát měl být obnovou Ruska na marxistickém základě s centrem koncentrace řízení přizpůsobeným běloruskému lídru, v daném případě to byl Lukašenko. A Astanský formát měl sloužit k sjednocení turkických národů. A já jsem nejednou říkal, že Astanský formát stejně dobře zapadá jak do realizace projektu vytvoření centra koncentrace globálního řízení na základě Íránu, tak i do projektu obnovy SSSR.

A já opakuji, že SSSR v našem pojetí je Soudržné Sociálně Spravedlivé Rusko. Minský formát zase pro sjednocování bývalých republik SSSR, Svazu sovětských socialistických republik. A záleží na tom, kdo to bude mít pod kontrolou a za jakých podmínek naplní tyto dva formáty, od toho se odvíjí budoucnost státu a míra krvavosti nadcházejících událostí. Ovšem polithňupové tohle všechno nechápou.

Ale vy si přece činíte nárok na znalost Koncepce sociální bezpečnosti. Tak proč nic neřeknete? Ale v tom právě tkví ten problém, že nic z toho neznají. Neovládají tu teorii a nedokážou ji uplatňovat v praxi. A zde můžete namítat: „To je ovšem tvůj názor… Oni zase říkají, že to ty nic neumíš. Ty tvrdíš opak…“ Je to otázka znalosti teorie. A právě proto tu otázku necháváme na lidech, aby si oni na základě osvojování teorie Koncepce sociální bezpečnosti sami učinili závěr o těch či oněch krocích. Jak o těch našich, tak i o těch, kteří si uzurpovali název VP SSSR.

Oni si tedy myslí, že si ho uzurpovali, ale tak to vůbec není. My provádíme manévr na odstřižení vlasovců, kteří se k nám infiltrovali, do konceptuálního hnutí. Proto také k žádným rozkolům ve vnitřním prediktoru SSSR nikdy nedošlo. My jsme vždy věděli, že tu máme agenty. A tito agenti vždy, když jsme se konceptuálně dostali na další úroveň, začínali pracovat na rozkolu. Nedařilo se jim to a odštěpovali se. Jiní odcházeli z jiných důvodů. Bývalo to různé. Nicméně celkové směřování zůstávalo a skupina VP SSSR stále existuje. Jinou věcí je, že nyní v tom svém formátu nic nepublikuje.