• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.02.2021_Titulky_CZ

Aktualizace: úno 14

A právě proto tu otázku necháváme na lidech, aby si oni na základě osvojování teorie Koncepce sociální bezpečnosti sami učinili závěr o těch či oněch krocích. Jak o těch našich, tak i o těch, kteří si uzurpovali název VP SSSR. Oni si tedy myslí, že si ho uzurpovali, ale tak to vůbec není. My provádíme manévr na odstřižení vlasovců, kteří se k nám infiltrovali, do konceptuálního hnutí. Proto také k žádným rozkolům ve vnitřním prediktoru SSSR nikdy nedošlo. My jsme vždy věděli, že tu máme agenty. A tito agenti vždy, když jsme se konceptuálně dostali na další úroveň, začínali pracovat na rozkolu.

Otázka – Odpověď z 8.2.2021


1)Takzvaná konfrontace mezi KFT Altaj a VP SSSR

2)Úloha F.D.Bodkova na vytvoření KSB?

3)Věnuje se Pjakin místo konstruktivní metodologické kritiky Putina se jeho obraně?

4)Tisková konference Lavrova se šéfem diplomacie EU Borrellem

5)Odsouzení Navalného

6)Schůzka Vladimira Ašurkova a agenta britského ministerstva zahraničí.

7)Jednání olympijského výboru o hudbě, která má nahradit hymnu na Olympiádě

8)Komu a nač jsou potřeba milióny potenciálních vlasovců, kteří znají KSB?Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 08.02.2021. Po předchozím pořadu Otázka-Odpověď jsme dostali hodně otázek tak či onak souvisejících s takzvanou konfrontací mezi Fondem konceptuálních technologií a vnitřním prediktorem SSSR. Jak jsem říkal, tak těch otázek bylo hodně, my jsme je sloučili a seskupili. A já vám některé z těch sloučených otázek nyní položím. V první otázce se lidé zajímají, co jste měl na mysli, Valeriji Viktoroviči, tedy přesněji, koho jste měl na mysli, konkrétní jména, můžete je vyjmenovat?

Tak především je nutné si uvědomit, že žádná konfrontace mezi FKT Altaj, Pjakinem a VP SSSR není a už z podstaty věcí být nemůže. Žádná konfrontace s VP SSSR prostě být nemůže, protože Fond konceptuálních technologií (FKT) rozpracovává technologie na základě Koncepce sociální bezpečnosti. A tuto metodologii zase vypracovává VP SSSR. VP SSSR, tedy ne ta skupina, která si uzurpovala, privatizovala tento název po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina. Vysvětlím to na prstech, proč tato skupina nemůže být za žádných podmínek považována za VP SSSR, jednoduše za žádných podmínek. Jak to začalo být očividné od září roku 2018, kdy jsme napsali pár svých připomínek, to je možné si vše přečíst.

Co je to VP SSSR? Je to vnitřní prediktor. A dále je tam SSSR a málokdo ví, co vlastně to SSSR má znamenat? Znamená to snad Svaz sovětských socialistických republik? Ne. Od počátku tam pro SSSR byla jiná definice. Je to Soborné/Soudržné Sociálně Spravedlivé Rusko. Soudržné! Sobornost/soudržnost předem vylučuje jakoukoliv mafiánskou činnost, jednoduše jakoukoliv mafii, protože soudržnost znamená semknutost všech lidí.

Zatímco mafii zrodila starozákonní biblická koncepce, která díky zákonu času existovala v minulosti. A dnes ty mafie stále více prokazují svoji neakceschopnost. Vidíme tu vleklou politickou krizi v Itálii. Vidíme tu vleklou politickou krizi v USA. A vidíme i vleklou politickou krizi v Číně. Fakticky všude. Mafiánství vylučuje soudržnost. A soudržnost vylučuje mafiánství. Takže jaká konfrontace? A konfrontace s těmi, kteří se rozhodli navléci si cizí peří kvůli dosahování svých cílů…

Vezměte si to, byla zakázána práce VP SSSR Od korporativnosti k soudržnosti, ale po určité době vyšla práce o etice, která fakticky měla tuto zakázanou práci nahradit, ale tam už se buduje mafie. To znamená, že znaménko je opačné. Ta mravní volba je tam úplně jiná, z plusu na mínus, z všelidové na mafiánskou, úzce klanově-korporativní, ze soudržné na davo-„elitářskou“. Všechno je tam otočeno.

A my jsme se takříkajíc na to válečné pole nedostavili. My nebojujeme. Nepíšeme žádné takové rozsáhlé práce. A co děláme? V potřebné době a v potřebném objemu ohlašujeme ty informace, které jsou potřebné pro provedení dalšího manévru. Všechny informace jsou zveřejňovány včas a v potřebném rozsahu. Dá se o tom všem diskutovat dlouho, ale my těch informací poskytujeme přesně tolik, kolik je zapotřebí právě teď s ohledem na stav procesů řízení ve společnosti a na stav věcí v konceptuálním hnutí.

Proto nebudou žádná jména, protože nejde o žádné osobní třenice, to není naše práce. To je jiná koncepce. My mluvíme o procesech, my mluvíme o koncepci řízení a zajišťujeme právě tohle, každý takový okamžik. Protože dnes to budou jedna jména, jedny osoby a zítra jiná jména a jiné osoby.

Je zapotřebí, aby se člověk sám v těch procesech dokázal vyznat, aby sám dokázal identifikovat toho či onoho člověka podle určitého procesu. Zítra to může být někdo jiný, úplně jiný. Osoby se mění, mění se jména, ale proces zůstává stejný. Je zapotřebí identifikovat proces a odhalovat na jeho základě ty, kteří si oblékli cizí peří, a hrají si na někoho jiného. To právě proto to rozebíráme s ohledem na podstatu.

Proč je to všechno potřebné? Protože jeden z takových hlavních manévrů, který je nyní v našem státě realizován, je vytváření kultu zrádce a výchova fňukalů. Národu je do podvědomí vštěpována psychologie fňukalů: „Oj, všechno je ztraceno, s tím nic nenaděláme…“ Mafie je všude, mafie je nesmrtelná. Takže je nutné se buď začlenit do nějaké mafie, nebo vytvořit svoji.

Jenže ve světě už je vše přerozděleno. A do toho mafiánského přerozdělení kontroly nad výrobními silami planety Země, se takříkajíc cizák nemá šanci vetřít. Můžete vybudovat jakou mafii chcete, ale nebude nijak zdrojově zajištěna. Bude-li odpovídat mafiánským principům nějaké jiné mafie, tak ji v tomto ohledu využijí a kde odpovídat nebude, tam bude odstřižena. Takže se vraťme k tomu, že tu máme dva směry působení na lidi: vštěpování kultu zrádců a vštěpování psychologie fňukalů.

Byla kvůli tomu založena dokonce celá politická strana. Napřed lídra této strany nechali takříkajíc pocvičit se v malém, byl komisařem v jednom z útvarů na Donbasu, a potom postoupil do operativního prostoru. Když vystupuje u Solovjova, tak je vidět, že má za úkol hrát na vlasteneckou strunu. Ale on se ještě bojí jít proti svým liberálním pánům… Které považuje za liberální. Má hodně bývalých liberálních přátel a ještě se bojí jít tvrdě na věc. Vždy něco takového tvrdého pronese, a potom se přikrčí v očekávání, co bude následovat? Ještě si nezvyknul, že do toho má jít s plnou vervou. Ještě tam funguje psychologická brzda. Vytvořili celou politickou stranu.

Ty úkoly, které řeší vlasovci v hnutí Koncepce sociální bezpečnosti, kteří se schovávají za Koncepci sociální bezpečnosti, jsou úplně stejné - vštípení psychologie fňukalů. Když vyšla ta nová takzvaná analytická práce... To není práce VP SSSR a je třeba to potlačit hned. Je to jednotka, která se oblékla do uniformy vojáků Rudé armády, ale slouží Hitlerovi. To znamená, že se jedná o zrádce, vlasovce, kteří mají zdiskreditovat hnutí.

Dáme se do čtení té práce, a co uvidíme? Navenek se jako věnuje rozboru Putinova projevu. A co je tam řečeno skrytě? Ale podívejme se napřed na to, co je zjevné. Jedná se o rozbor Putinova projevu? Vůbec ne. Analýza této rádoby analytické zprávy ukazuje, že její autor a je jedno, zda je individuální nebo kolektivní, vůbec nezná teorii Koncepce sociální bezpečnosti a také ani za mák neumí aplikovat aparát Dostatečně všeobecné teorie řízení v praxi, jednoduše vůbec. Dokázat přehlédnout to hlavní v Putinově projevu muselo stát velké úsilí.

Ten Putinův projev na Davoském fóru… Mimochodem, zcela tam chybí i pochopení samotného Davoského fóra. Putinův projev na Davoském fóru, byl projevem o budoucnosti. A stejně jako nijak nezastaral jeho projev v Mnichově v roce 2007 a je dosud aktuální, stejně tak zůstane aktuální jeho projev na Davoském fóru. Proto se v míře nutnosti k němu budeme vracet a znovu upozorňovat na ty či ony jeho fragmenty.

Ale bylo by dobré už teď napsat dobrou analytickou zprávu o tom, jak Putin zviditelnil zlatou miliardu. To byl zásadní postoj, zde se jedná o globální politiku, o konceptuální moc. A kam se poděla ta část o zlaté miliardě? Putin prý si sám odpovídá. A co odpovídá? „To už nás nezajímá, s něčím souhlasíme a to je vše.“ To znamená, že vůbec neporozuměli tomu, oč se jedná.

A už úplně tam chybí zmínka o Minském a Astanském formátu. „Lidi, o čem to vůbec má být?“ Velice v krátkosti k tomu, co to je Minský a Astanský formát. To jsou formáty budoucnosti. Sovětský svaz neustále jednal v Ženevském formátu a podle toho to s ním také dopadlo. No a Minský a Astanský formát byly vytvořeny pro budoucí rozdělení, přerozdělení Ruska. Minský formát v devadesátých letech a v prvním desetiletí 21. století Astanský formát.

Minský formát měl být obnovou Ruska na marxistickém základě s centrem koncentrace řízení přizpůsobeným běloruskému lídru, v daném případě to byl Lukašenko. A Astanský formát měl sloužit k sjednocení turkických národů. A já jsem nejednou říkal, že Astanský formát stejně dobře zapadá jak do realizace projektu vytvoření centra koncentrace globálního řízení na základě Íránu, tak i do projektu obnovy SSSR.

A já opakuji, že SSSR v našem pojetí je Soudržné Sociálně Spravedlivé Rusko. Minský formát zase pro sjednocování bývalých republik SSSR, Svazu sovětských socialistických republik. A záleží na tom, kdo to bude mít pod kontrolou a za jakých podmínek naplní tyto dva formáty, od toho se odvíjí budoucnost státu a míra krvavosti nadcházejících událostí. Ovšem polithňupové tohle všechno nechápou.

Ale vy si přece činíte nárok na znalost Koncepce sociální bezpečnosti. Tak proč nic neřeknete? Ale v tom právě tkví ten problém, že nic z toho neznají. Neovládají tu teorii a nedokážou ji uplatňovat v praxi. A zde můžete namítat: „To je ovšem tvůj názor… Oni zase říkají, že to ty nic neumíš. Ty tvrdíš opak…“ Je to otázka znalosti teorie. A právě proto tu otázku necháváme na lidech, aby si oni na základě osvojování teorie Koncepce sociální bezpečnosti sami učinili závěr o těch či oněch krocích. Jak o těch našich, tak i o těch, kteří si uzurpovali název VP SSSR.

Oni si tedy myslí, že si ho uzurpovali, ale tak to vůbec není. My provádíme manévr na odstřižení vlasovců, kteří se k nám infiltrovali, do konceptuálního hnutí. Proto také k žádným rozkolům ve vnitřním prediktoru SSSR nikdy nedošlo. My jsme vždy věděli, že tu máme agenty. A tito agenti vždy, když jsme se konceptuálně dostali na další úroveň, začínali pracovat na rozkolu. Nedařilo se jim to a odštěpovali se. Jiní odcházeli z jiných důvodů. Bývalo to různé. Nicméně celkové směřování zůstávalo a skupina VP SSSR stále existuje. Jinou věcí je, že nyní v tom svém formátu nic nepublikuje.

Takže je prý složité určit, kdo čemu rozumí, že? Ne, zase tak složité to není. V té práci… Ta práce, která vyšla je velice cenná z toho hlediska, že se stejně jako předtím opírá o mafii, vyjadřuje se k činnosti fondu… Mimochodem, je to skvělá práce, abyste porozuměli tomu, že autor té práce, ať už individuální nebo kolektivní, nezná teorii Koncepce sociální bezpečnosti a neumí pracovat s aparátem Dostatečně všeobecné teorie řízení, vůbec to neumí. Takže je třeba se k ní vracet… Vždy, když na to přijde s někým novým řeč, tak mu napřed povím: „Přečtěte si tuto práci a mnohé otázky tak budou zodpovězeny.“

Oni sami na tom trvají. A trvat na té verzi té takzvané pandemie koronaviru je možné jen v naději, že se globálním fašizátorům, a nyní v této roli vystupuje státní elita USA, všechno podaří, že bude vybudován globální fašistický řád a všem tak zavřou hubu. Stejně jako naše prokuratura… (v otázce koronaviru) Ještě není vůbec nic známo a prokuratura řekla: „Jaká věda? Vy tu teď máte prokuraturu. A ta rozhodne, že je to tak a nejinak!“ Stejně jako inkvizice, když za znalosti lidi posílali na hranici. Stejně tak prokuratura okamžitě zavřela hubu celému odbornému společenství. „Jen zkus pípnout něco odborného k tomuto tématu!“

A jak to potom vypadá? Když prokuratura slíbila, že si to s těmi lidmi vyřídí, přičemž zcela nezákonně. Jak do toho vstoupila? Jak zasahuje do vědy? Ona o tom rozhoduje! Nač je nám vůbec nějaká věda? Zdravotnictví a lékaři? Když tu máme prokurátory? Prokurátor přijde a řekne: „Koukej se uzdravit!“ Anebo: „Dej mi skalpel, já ho budu operovat sám!“ Nu, nač to tedy potřebujeme? Nač potřebujeme učitele? Když máme prokurátory? Ti prokurátoři přece jdou i po učitelích.

Takže opakovat všechny ty bludy je možné pouze v naději, že fašizátorům všechno vyjde. Tato práce je však ještě velmi cenná v tom, že se jejím prostřednictvím můžete sami otestovat na znalost teorie Koncepce sociální bezpečnosti. Je tam bod 11. Je velice krátký. A vyčlenění textu tam provedl sám autor, ať už individuální nebo kolektivní, udělal to sám. To není jen… Znamená to, že přesně na to chtějí zvlášť upozornit, že je to zvlášť důležité. Pokud porozumíte tomu bodu 11, tak už porozumíte všemu. Ten bod 11 by to už sám o sobě všechno shodil, ale kromě něj je tam přece spousta všeho dalšího.

Ale to je jen takové doporučení, jak se sami můžete otestovat. Přečtěte si to a sami si udělejte závěr. Jestliže tomu zcela neporozumíte, podívejte se do slovníků, do jakékoliv práce vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června roku 2018. Do jakékoliv práce.

Takže teorie je teorie, o té se dají vést spory. A to je přesně to, čeho by chtěli dosáhnout. Abychom my dokazovali, že takto to není, oni zase, že to tak je. A kdy bychom se potom měli věnovat normální práci? Kdy bychom státu měli poskytovat normální teorii? Co říkal Stalin? „Můžeme něco poplést v ekonomice. To ale můžeme dát do pořádku. Pokud ale něco popleteme v teorii, tak už to do pořádku nedáme. Musíme pracovat na teorii. Bez teorie nám hrozí smrt.“ Potřebujeme teorii.

Takže žádné takové to povídání, že konceptuální moc je svým charakterem autokratická a ignoruje všechny procedury, že kdy chce, tak se také projevuje, nefunguje. To ale nefunguje. Tento argument nefunguje, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že když na sebe vezmete predikci složitého sociálního supersystému, tak jste povinni včas uplatňovat své řídicí kroky, poskytovat teorii. Teorie je nyní potřebná ke každému aspektu. K obnově suverenity. Vlajka, vojenská přehlídka a mnoho dalšího. O globální fašizaci planety – koronavirus. Je zapotřební hodně teorie.

Kdyby Fond konceptuálních technologií nepublikoval sérii knih O světě křivých zrcadel, tak by stát zůstal bez teorie. Protože ti, kteří se označují za VP SSSR: „Přece se nic tak zvláštního neděje. Klídek po pěšině, nač se vůbec namáhat.“ A proč? Zaprvé nic neznají, a za druhé ty procesy, které jsou pro náš stát likvidační, podporují. Fakticky podporují tu globální fašizaci. A na to sami vydali své potvrzení: ze série K současné situaci č. 1 (141) ze 3. února 2021.

Ano, a proč? Ne náhodou jsem začal Prilepinem a tou psychologií fňukalů a kultu zrádců. Zatímco většina lidí se nedokáže poprat s teorií… Tu je třeba se učit, vnikat do podstaty věci, tak porozumět celkovému zaměření materiálu, je velice snadné. V jakém směru, v jakém emocionálním tónu je tato analytická zpráva napsaná. Nic se nedělá a nic se nepovede. Tohle není, tamto není…

Podle toho, jak je postavena tato analytická zpráva, mělo Rusko zahynout už tehdy v roce 1917. Bolševici tehdy neměli v rukou nic, vůbec nic, z čeho by mohli vybudovat supervelmoc číslo jedna. Podle jejich výkladu ani Putin neměl v ničem uspět, protože po devadesátých letech, které jsou pro některé svaté, Rusko nemělo ani tu nejmenší šanci, aby se zvedlo na nohy.

A oni trvají na tom, že ani teď nic nemá. Víte, je takový vtip. Poslali dva prodejce obuvi do Afriky. A ten první píše své firmě… Jsou oba ze stejné firmy. Ten první píše hlášení: „Šéfe, je to tu k ničemu, není tady žádné odbytiště, všichni lidé tu chodí bosí!“ A ten druhý píše: „Šéfe, je tu skvělé odbytiště, prostě nekonečných možností, protože tu všichni chodí bosí!“

Psychologie fňukala spočívá v tom, že sklenice je vždy napůl prázdná. Nejenže je prázdná, ale nic nemůže vyjít. Tohle nemáme, tamto nemáme, co bychom se tedy vůbec snažili? A tím spíš, že jak tam píšou: „Všechno řídí mafie! Tak proč se namáhat?!“ A toto emocionální a smyslové konceptuální poselství může pochopit každý. Opravdu každý. Ta teorie je k tomu navíc, ale tento svůj postoj už nezapřou.

Protože to první, co… Naše práce o válce, ano? Co je zapotřebí udělat jako první? Připravit armádu o její neochvějnost. Vsugerovat vojákům, že nemohou uspět, protože nepřítel je příliš silný, že s ním musí bojovat někdo jiný. V roce 1917, v létě roku 1917, kdy už fakticky běžela občanská válka, všichni mávli nad Ruskem rukou. Už si hledali zahraničního páníčka. Bílé hnutí dobře vědělo, že má za zády zahraniční interventy. Kolčak s přesvědčením, že Rusko už se nedá zachránit, utíkal přísahat britské královně.

A co udělali bolševici. Lenin? Co řekl Cereteli? "Není tu žádná taková síla, která by dokázala zachránit Rusko." A Lenin na to: „Taková síla tu je. Taková strana tu je!“ A všichni se smáli. Bolševici vzali stát, který už fakticky neexistoval, a vytvořili supervelmoc číslo jedna. Kdyby jen fňukali, jako v těch analytických zprávách, takzvaných analytických, tak co by dokázali? Nic.

A to je třeba si uvědomovat! My odhalujeme procesy, žádná příjmení. My děláme svou práci. Nemáme tolik času, abychom ho ztráceli v nějakých hádkách. My pracujeme! Ukazujeme, jak je formována technologie na základě znalostí metodologie Koncepce sociální bezpečnosti a doplňujeme teorii. My jsme státu pro tento manévr teorii poskytli. Rozepsali jsme, co je to stát, jak probíhá válka a kde hledat východisko. Tak taková je ta situace.

Druhá otázka z této velké skupiny. To prohlášení, jak vlasovec Bobkov obšancoval přívržence Koncepce je skutečná bomba. Doufám, že Valerij Viktorovič tomuto tématu věnuje ve svých pořadech dostatečnou pozornost. Zaznobin mluvil o Bobkovovi pouze v příznivém světle. Jestli si to dobře pamatuji, tak Vladimir Michajlovič říkal, že si Bobkov přečetl Mrtvou vodu a schválil její publikaci v počtu 10 000 výtisků.

Nejen ji schválil i peníze na to vyčlenil.

A také se zaručil, že přívržence Koncepce nechají 20 let na pokoji. A potom ještě Vladimir Michajlovič říkal, že tuto dohodu dodržel.

Ano, a dál už ne, 20 let a konec. Ten kolega, který to psal, to vyjádřil sám. Jen si představte muset uzavřít dohodu, že nás nechají na pokoji 20 let. Nechte nás 20 let, aby se ukázal nějaký výsledek.

Takto se musíte dohodnout s člověkem, který vás v tom podporuje? Ne. A proč 20 let? A proč Bobkov? Bobkov byl šéfem pátého odboru KGB SSSR a na svou činnost vzpomíná on sám například v knize Jak KGB připravovala zrádce. Bobkov si jako zkušený profesionál velmi dobře uvědomoval, že poradit si s ideou není snadné. Potřebujete určitý cyklus.

Jak se obnovují technologie? Zákon času. Obnovení na genetické úrovni probíhá v intervalu 20-25 let a na sociální úrovni se neustále zrychluje. To znamená, že je-li nějaká idea životaschopná, a ve společnosti je po ní a jejím rozvoji sociální poptávka, tak daná idea po dobu dvaceti let nezemře. A proto Bobkov jako šéf pátého odboru KGB nutně potřeboval, aby proces formování této ideje neprobíhal mimo kontrolu KGB, která se věnovala takříkajíc ideologii toho monolitu SSSR, a když KGB přestala existovat, tak ideologickému monolitu již postsovětského svazu.

Takže jak to asi probíhalo? Dostane takový člověk jako je Bobkov, který chápe důležitost těchto sociálních idejí, do rukou určitý materiál. Podívá se na ně: „Ano, to je velice důležité, to oceňujeme, ale k čemu to povede do budoucna?“ Setkal se s daným člověkem a uviděl, že je to ještě důležitější a velmi dobře věděl, že pokud ten proces nevezme pod kontrolu, pod svou kontrolu, tak se ta idea realizuje jinde, na jiných nosičích. A tyhle nosiče on už zná.

Co tedy musí udělat? Tak trochu tomu pomoci, aby právě zde byl pokrok v té věci vyšší než v jiných místech, kde se tato idea Koncepce sociální bezpečnosti bude formovat. A tak vyčlenil peníze na vydání 10 000 výtisků. A co myslíte, když takto člověk vyčlení peníze, tak je prostě dá a nechá to být? Samozřejmě, že ne. KGB ke každému společenskému hnutí přistavila své lidi a stejně tak je přistavila i k nám. 20 let nás sledovali, co je to ta Koncepce zač, nakolik je životaschopná.

No a za těch 20 let zjistili, že je Koncepce plně životaschopná, že odpovídá zájmům Ruska, ale plně se rozchází s ideologií Koncepce, kterou zastupoval Bobkov. Zcela! Jakmile tohle všechno bylo odhaleno, tak začali pracovat proti Koncepci. Hned poté nás začali zařazovat do seznamu extrémistických skupin, tedy přesněji do seznamu extrémistické literatury. Jedno, druhé, třetí… To se snad děje jen tak? Samo o sobě?

Mimochodem, první takový signál: „Pánové, nejsme s vámi spokojeni!“ přišel už v roce 1999, kdy se prokuratura pokoušela, a přesněji naznačila útok: „Promiňte, je to v pořádku, zatím můžete pracovat.“ A jakmile lhůta uplynula, bylo zapotřebí rozestavit své lidi, aby ti, kteří Koncepci rozvíjeli, odešli. Oni odcházeli kvůli věku. Také neměli financování. Zatímco ti, které tam přistavili, financování měli, takže měli dost volného času a postupně obklopili Vladimira Michajloviče Zaznobina a vytlačili velmi mnoho lidí, kteří ustoupili, protože neměli tolik volných zdrojů.

Bylo pro ně velice pohodlné předložit k analýze nějaké zadání, Vladimir Michajlovič jim vysvětlil co a jak, klanově získali užitečnou řídicí informaci a navenek formovali vztah k nám jako k sektě, extrémistům a tak dále. Cožpak všechna ta hnutí, která nás nazývala sektou, to dělala jen tak? Když pod kontrolou KGB a následně FSB fungují všechna společenská hnutí?

Státní struktury musí mít pod dozorem jakékoliv společenské hnutí, všechno je pod kontrolou. Ta kontrola ovšem bývá různá. Jedni jsou jako maňásci, druzí jako loutky a třetí musí dodržovat zákony a komunikovat, je-li to nutné, s příslušnými úřady, požadují-li něco řešit. A konceptuální hnutí vždy tento třetí bod muselo řešit. Lidé, ptáte se nás? My vám v rámci platné právní úpravy odpovíme, my ji nenarušujeme, pracujeme normálně.

Tak proč tedy tu práci Od korporativnosti k sobornosti/soudržnosti zakázali? Kde se říká, že musí být soudržnost, žádné mafie? Aby se mohla objevit práce O etice, kde se říká, že místo soudržnosti potřebujeme mafie. A kdo to mohl zařídit? Aby byla jedna práce zakázána a po několika letech zajistit vydání jiné práce? Takže Filip Denisovič bezesporu odvedl jako profesionál tu práci, kterou měl udělat. Potřebovali zjistit, co je ta idea zač. Okolo ní se potom semkli lidé, oni je tak všechny měli pod dozorem a do čela procesu postavili své lidi, aby to otočili potřebným směrem.

A myslí si, že po smrti Vladimira Michajloviče tam své lidi dosadili. Zdá se jim to. Ale tak to vůbec není. VP SSSR pracoval a pracuje dál. Ale vůbec to není ten, který je nyní publikován na webu www.dotu.ru. Není takový VP SSSR, který by publikoval na www.dotu.ru. Neexistuje. Oblékli si cizí peří, aby přinesli zcela jinou Koncepci i ideologii. Koncepce mafie je davo-„elitářská“, ideologie, psychologie fňukalů a kult zrádců.

A ještě jedna otázka. Valeriji Viktoroviči, zdá se, že místo konstruktivní metodologické kritiky Putina se věnujete jeho obraně. Je to tak?

Samozřejmě, že ne. My jsme nikdy Putinovi nedělali obránce a ti, kteří se dívají na naše pořady Otázka-Odpověď, dokonce i v době, kdy pracoval VP SSSR, viděli, že jsme Putina v některých věcech kritizovali.

Ale proč vzniká ten dojem jeho obrany? Po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina a poté, kdy Fond konceptuálních technologií přestal pracovat takříkajíc v tandemovém režimu s VP SSSR, otevřeně, výslovně otevřeně, vznikla situace, kdy jsme přes Fond konceptuálních technologií nuceni publikovat jak technologické materiály, tak i metodologické, teorii. Ty knihy ze série O světě křivých zrcadel jsou metodologické, je to teorie. A my ji publikujeme přes Fond konceptuálních technologií.

No a dochází tu k situaci, při které potřebujeme, katastrofálně potřebujeme konstruktivní kritiku Putina a vůbec kroků řídicího systému v zemi. Potřebuje to Putin i všichni vlastenci. A dříve to bylo tak, že metodologicky tu laťku zvedal VP SSSR a fond formoval koncepce v rámci dosažení té metodologické laťky. Nyní, kdy to ohlašování probíhá pouze přes fond, pořád pracujeme na tom, aby bylo dosaženo metodologické laťky, ale sama tato laťka není ohlašována. Je potřebný jiný pracovní zdroj.

A zatím jsme nuceni realizovat proces odpoutání se od vlasovců. VP SSSR nemůže připouštět kakofonii, nebo vstupovat do nějakých konfliktů: „Já jsem VP SSSR!“ „Ne, já jsem VP SSSR!“ Ne, my potřebujeme, aby se napřed vlasovci plně zdiskreditovali. A až poté tu znovu, otevřeně bude pracovat tandem Fondu konceptuálních technologií a VP SSSR. A to otevřeně. Kdy na jedné straně bude vydávána metodologie a na druhé straně budou na jejím základě rozpracovány technologie.

Nyní pracujeme v podobě rozsáhlejších knih, teorii potřebujeme. Ale vzhledem k tomu… Jen si povšimněte, jaká je intenzita v zajišťování teorie pro stát ze strany VP SSSR. Oni převzali tuto značku a produkují jednu rádoby analytickou zprávu ročně, K současné situaci. Nemají co říci. Přitom je tu velký problém v tom, o čem je třeba mluvit. My to nemůžeme tímto způsobem všechno řešit přes fond. My vydáváme jen základní knihy, práce a pracujeme na technologiích. Takže nic nikam nezmizelo.

Jakmile proběhne ten proces distancování se… Protože žádný rozkol ve VP SSSR nikdy nebyl, vždy šlo jen o osvobození se od agentů. Ovšem není to tak, že od VP SSSR vždy odcházeli jen agenti, bývalo to různé. Ale tak už to ve studené informační válce bývá. A proto jakmile ten proces ukončíme, začne VP SSSR pracovat v normálním režimu. Potom to dodatečně oznámíme.

Přejdeme k jiným otázkám.

Ano, už je načase.

Valeriji Viktoroviči, na tiskové konferenci Lavrova se šéfem diplomacie EU Borrellem, Lavrov nazval Evropskou unii nespolehlivým partnerem. Rusko také vykázalo tři evropské diplomaty za jejich účast v nepovolených mítincích. Je možné všechny tyto činy považovat za další krok k získání ruské nezávislosti?

Bezesporu. Všechno je to ještě závažnější. Borrell se vydal do Ruska se záměrem ukázat mu zač je toho loket. Musíte si uvědomovat, že kolektivní Západ od roku 1991, kdy byl Sovětský svaz rukama zrádců přenechán na roztrhání západním dobyvatelům, Rusku zcela odepřel jeho subjektnost v řízení. Byly publikovány rozhovory Jelcina s Clintonem. A máme před očima i chování Zelenského, například. Čím jsou charakteristické?

Aby takové řízení skrylo, že je loutkové, tak se navenek tváří, že jeho postoj se v určitých parametrech shoduje. Aby nebyl vidět žádný vnější tlak, nebo když už vidět je: „Já mám prostě stejný názor, proto to dělám. To není tak, že by mi to páníček nakázal a já mu sloužím.“ Jen si vzpomeňte, jak nám neustále omlacovali o hlavu: „Proč naše ministerstvo zahraničí neprohlásí to a ono?“

A já se ptám, cožpak nevidíte, co se děje okolo Navalného? Nevidíte, jaké mocné síly, které jsou strukturně podřízeny státnímu řízení Spojených států, tedy státní elitě USA, jsou přítomny tady v Rusku? Že jsou Navalnému schopny zajistit takový režim? Neviděli jste snad, jak za fotografie z vojenské přehlídky vítězství prokuratura trestala lidi? Protože: „Co si to dovolujete? Na té fotografii je vidět, jak demonstrativně odhazují fašistické vlajky k podstavci mauzolea. To nemůžeme připustit!“ Prostě nesnesou připomínku toho, že jejich páníčkové byli poraženi.

A my přece máme jako vlajku stále tu trikolóru, vlasovskou. A s tím nic nenaděláme, dokud je to pořád státní vlajka, musíme se k ní chovat jako ke státní vlajce, neboť budeme-li sami plivat na svou státní vlajku, nebudou si nás vůbec vážit. A právě proto se k ní musíme chovat jako ke státní vlajce, ale jako občané musíme mluvit o tom, že je nepřípustné, aby vlasovská vlajka byla státní, a že je nutné ji nahradit normální ruskou vlajkou. Sovětská rudá vlajka s hvězdou, srpem a kladivem je pro to ideální, je prostě ideální. Ani nemluvě o tom, že právě tato vlajka byla vztyčena nad Reichstagem. Je to vítězná vlajka, která toho mnohým hodně připomene.

Takže my jsme velmi dlouhou dobu nemohli řádně odpovídat, a potom se najednou stalo to, že se k nám vydal Borrell: „Já tam zajedu a dám jim co proto! Já už je tam srovnám!“ A Lavrov mu na to odpověděl: „My nepovažujeme Západ za seriózního partnera! Není na vás spolehnutí.“ „Jak to?“ A to přímo na tiskové konferenci! A co ještě zaznělo? „Já se setkám s Navalným. Udělám to a to…“

A najednou v ten den, kdy Borrell přijel, přesně ten den, mohlo to být kdykoliv, ale stalo se to přesně ten den, byli vypovězeni ti diplomaté. Ano, Polsko, Německo, Švédsko, to je periférie, ale dříve se to přece nikdy nestalo. Oni si zvykli být tam přítomní a řídit protesty proti státnímu řízení, proti Putinovi. Protože proti Medvěděvovi nic takového neorganizovali a žádné také nebyly. O protesty v roce 2011 a 2012 se postaral Medvěděv, jeho televizní kanál Dožď to moderoval a šlo tam o zrušení voleb, aby Medvěděv zůstal prezidentem.

A pro koho pracuje televizní kanál Dožď? Pamatujete, jak je Medvěděv vždy zval? Bylo tu pět hlavních televizních kanálů, a kdo se díval na Dožď? Ale všem bylo naznačeno, peníze strkejte tam, tady je moc. A v roce 2011, 2012 si všichni mysleli, že jim to vyjde. Nevyšlo. Ustáli jsme to!

Takže v tom dni Borrellova příjezdu mu hned hlásili: „Vypověděli naše diplomaty?! Ano, jedná se o periférii, ano nemají žádnou subjektnost. Polsko je podřízeno USA… Prosím? Německo a Švédsko jsou na tom stejně. Mám na mysli v daném kontextu. Mohli klidně vykázat i americké diplomaty, napřed chovejte se tu jako doma a potom bác... Borrell nás kárá pro surovost naší policie, tak mu v odpověď ukázali, jak se chová ta jejich.

To nebylo ve stylu: „Ty jsi hlupák!“ „Sám jsi hlupák!“ Ne, poukázali na dvojité standardy: „Vy s ohledem na naše protesty vykládáte, jak máme nechat protestující na pokoji a jde-li o protesty u vás, tak jsou protestující vnitřními teroristy a nijak je nešetříte! My si činíme nárok na rovnocenné

vztahy a rovnocenný dialog. Jsou-li protesty tam i tam, tak se hezky podívejme, kde ty protesty byly lokalizovány a potlačeny surověji a kde humánněji.“ V Rusku to proběhlo humánněji.

Proč se velvyslanci zúčastnili soudu s Navalným? To byl ukazatel toho, že podle nich nemá Rusko žádnou státní suverenitu, jen určitou státní subjektnost. Bylo zapotřebí předvést: „My stojíme za ním. Tak na koho si to zkoušíte vyskakovat? My všichni!“ Je to stejné, jako když velvyslanci řídili Majdan na Ukrajině, aby proběhl, aby se tomu nikdo nezkoušel postavit!“ Někdo okamžitě poslechl, s radostí poslechl.

Jak proběhl ten první soud? „Prosím, jste tu vítaní, možná bychom vám měli natáhnout ještě červený kobereček?“ A druhý soud? To už řekli: „Ne, běžte pěkně domů, aby vás to nemuselo mrzet… Tady jste v Rusku, tak buďte tak hodní a mějte úctu k jeho zákonům a dodržujte je! Nebudete-li to dělat, přijdete okamžitě o svou diplomatickou imunitu a budete vykázáni!“ To je velice závažný znak, to je velice závažný krok k suverenitě Ruska.

Ano, uvnitř Ruska je velmi mnoho sil, které si přejí z Ruska vyrobit surovinový přívěšek Západu a svými zdroji, prostřednictvím likvidace Ruska, jeho národa, Rusko zničit a zachránit USA. Když bylo Jelcinovo výročí. Naina Josifovna, nebo jak že se to jmenuje? Ano Josifovna. Co řekla? „Devadesátá léta byla svatá.“ Takže ta léta, kdy u nás porodnost byla nižší než za Velké vlastenecké války a celkové lidské ztráty převýšily ztráty z Velké vlastenecké války, jsou pro ni svatá! Takto vzlykala nad Jelcinovým hrobem. Protože pro ni to je katastrofa.

Oni se snažili Rusko dorazit, aby z toho měl prospěch jejich páníček. Americká státní elita a ono se jim to všechno hroutí. Dej jí Bůh zdraví, aby se dožila a uviděla, jak se jim všechno zhroutilo. A Jelcin, ať se obrací v hrobě, protože to, co provedl s naším státem, nesmí být zapomenuto! Jelcin-středisko musí existovat, jen tam musí být pravdivý informační obsah. Lidem tam musí říkat pravdu o devadesátých létech. Abychom tu epochu znali a nikdy nezapomínali na to, jak to dopadá, vzdáme-li se vlastní suverenity.

Jen si to vezměte, do čela státu se dostal bývalý partajní sovětský nomenklaturní kádr a jednoduše ho položil k nohám svému americkému páníčkovi. A co ta jeho jednání s Clintonem? Cožpak Jelcin nevěděl, že ho Clinton těmi požadavky ponižuje? Ale on ještě zabíhal dopředu, aby dal najevo: „Se vším souhlasím, se vším souhlasím…“ Jak jinak? Ponižovali ho veřejně. Jako když se bílý sáhib obrací na domorodce: „Udělej to a to a pěkně sebou hoď! Na úkor vlastního státu!“ A co on na to? „Jen si vyberte mne, protože když si zvolíte tamtoho, tak vás nemusí ve všem poslechnout! To já vám nikdy ani stébélko trávy přes cestu nepoložím!“

Takže ta situace je taková, že Rusko začalo získávat svou suverenitu.A tuto suverenitu Rusko získává za pomoci západního… A přesněji takto - globálního prediktoru. Víte, co dělali ti američtí velvyslanci, co znamenala ta Borrellova prohlášení, Bidenova prohlášení o Navalným a další? Oni to zkouší: „Třeba se zlomí! Třeba zakolísají a řeknou: ‚Tak si to Rusko vezměte se vším všudy, jen mne nechte na pokoji!‘“ A pokud nikdo nezakolísá, tak oni nemají žádnou sílu, jednoduše žádnou.

A kdo zorganizoval to kolektivní sebeodhalení? V tom okamžiku, kdy už Rusko zkoncentrovalo dost sil pro získání suverenity? Tedy alespoň v této etapě. Musíme si také uvědomovat, že moc vysoko vyskočit nemůžeme. Pomalu zvedáme tu laťku, jako při skoku do výšky. Musíte se rozcvičit, rozehřát, aby se proces rozběhnul. Kdo to udělal? Globalisté. Co udělali? Trochu to popíchli.

Má se za to, že v USA státní elita vyhrála nad Trumpem, že? A oni si myslí, že když začnou s Ruskem a celým světem mluvit tímto tónem, tak se zase všechno hned změní. A znovu bude Rusko vše zajišťovat ze svých zdrojů. Jenže situace se změnila. Trump si to uvědomoval a věděl, že je lepší budovat národní stát, že je to bude stát méně. Globalisté si to uvědomovali a tak budovali svůj národní stát.

Státní elita globální politiku nechápe, nerozumí zdrojovému zajištění řízení, oni si myslí, že ta jejich strategie dělových člunů bude fungovat. Ani náhodou. A tak oni… Víte, všechno funguje v ten pravý čas. A pokud se změní vaše postavení a někdo to na vás zkouší pořád stejně, tak už to fungovat nebude. Doba se změnila. A když Rusko jde cestou získání plné suverenity, tak globalisté začnou státní elitě pomáhat: „Chcete v Rusku zařídit státní převrat? Tak pojďme rozjet operaci s Navalným. To je přece skvělý plán. Všichni ukážeme, že za Navalným stojíme my!“

Pamatujete jak v devadesátých letech, když se za někoho postavily USA a Západ, tak před ním všichni padali tváří k zemi zem a bili o ni svými čely? Pamatujete?“ „Ano“ „Tak to uděláme zase tak!“ Navalného otrávili, odvezli, všechno udělali jako vždycky a v Rusku se nerozběhly ty správné procesy..?! To však věděli globalisté a státní elita nevěděla, čím to je: „Bylo to slabé, musíme to zesílit. Oni si ho dovolili zatknout! Ale to je dobré, my teď díky tomu pozvedneme protesty! Uděláme revoluci! Ještě to musíme zastřešit diplomaticky. Musí zapracovat diplomaté.“

Diplomaté zapracovali a lidé zcela… Lidé uviděli, kdo za ním stojí a hned se také dají identifikovat elity, klanově-korporativní skupiny. Jak v silových orgánech, pořádkových, tak i všude jinde, v orgánech státní správy. Všude okamžitě všichni vyplavali. Globalisté dnes pomáhají každé národní vládě odpoutat se od místních podpindosníků, aby byli lidé státní americké elity odstraněni od státního řízení.

Proto jsem také říkal, že to taktické Bidenovo vítězství je pro nás velice důležité. Ten Putinův obrat v čistce svých elit, kdy už poněkud odsunul i Čubajse a otevřelo se více takových směrů, byl znehodnocen zveřejněním blahopřání Bidenovi. Ale globalisté i tohle přebili. Postarali se o tu kauzu s Navalným. Teď má Putin znovu ruce rozvázané.

Proto… Vždy je třeba si uvědomovat, že globalisté nejsou našimi přáteli. Oni řeší své úkoly. A proč nám tím globalisté zároveň umožňují řešit naše úkoly? Protože vědí, že na Rusku jako na tom hřebíku visí celý světový řád. Jakmile by v Rusku vznikl chaos, znamenalo by to konec celého světa. Ještě nebylo plně přeneseno centrum koncentrace řízení do Číny. Ten přenos centra koncentrace řízení do Íránu se nedaří už vůbec.

Biden vůbec netuší, do čeho se to nechal uvrtat. Nu, nepochopil to, protože už na tom není dobře, ale jinak je tam delegován globalisty, aby se tam nedostal někdo jiný. Když rušíte výnosy, musíte se také podívat, jaké mezinárodní dohody to zasáhne. A to nejen dohody USA. Vždyť když USA například zrušily tu jadernou dohodu s Íránem, tak Evropa rozběhla vlastní procesy. A teď to dopadá tak, že evropské elity podtrhli už podruhé. Takže jsou teď jako kočka zahnaná do kouta a kočka zahnaná do kouta se mění v tygra.

Takto globalisté vyrábějí opozici americké státní elitě v celém světě. A v tomto ohledu s využitím objektivních okolností pro dosahování subjektivních cílů, což je pravidlo z Dostatečně všeobecné teorie řízení, Rusko samozřejmě udělalo krok k získání své suverenity. A ukázalo tomu návštěvníkovi z Evropy jeho místo! Borrellovi! „Já jsem přijel a nic z toho?!“ A všichni pochopili, že s Ruskem už dřívějším tónem mluvit nemohou!“ Rusko má zdroje a řízení orientované na svůj stát. A není to jen Putin.

Další otázka souvisí s tou epopejí, s návratem berlínského pacienta a jeho zatčením. Otázka: Je to jeden z větších pokusů o provedení státního převratu? Teď ho zakonzervovali do roku 2023, aby až vyjde na svobodu, měl čas vybudit národní masy před prezidentskými volbami v roce 1924?

Není to úplně tak. Skutečně šlo o pokus vyvolat státní převrat, ale o žádném zakonzervování Navalného nemůže být ani řeči. Je nutné pochopit jednoduchou věc. Jakákoliv Putinova opozice, která spolupracuje se Západem, a jinou tu jednoduše nemáme, co by se Západem nespolupracovala, je jen spotřebním materiálem. O Navalném ani nemluvě, je to spotřební materiál.

Už jsem na tu otázku tak trochu odpovídal s ohledem na Lavrova a Borrella. Jeho zviditelnili s tím, aby ho použili jako roznětku pro provedení státního převratu v Rusku. Když se plánuje nějaká taková řídicí akce, tak si všichni uvědomují, že může skončit úspěšně, částečně úspěšně, nebo se vůbec nezdařit. Takže to tím nikdy nekončí, je to jako ve válce. Jednu bitvu vyhrajete, druhou prohrajete. Válka však končí, až když je nepřátelská armáda na hlavu poražena, zničena a zmocníte se nepřítelových zdrojů, takže už není schopen dále bojovat.

Stejné je to zde. Ano, státní převrat měl proběhnout na základě příjezdu Navalného do Ruska. Jeho se nikdo na nic neptal. Nač a proč. Proč myslíte, že vypluly ty informace o natáčení filmu o Putinově paláci a tak dále a tak dále… Se státní elitou si pohrávají a potápějí ji globalisté. A zároveň tak pomáhají státnímu řízení Ruska. Já zopakuji, že globalisté nyní budou pomáhat jakémukoliv státnímu řízení na světě při ořezávání řídicích možností daného konkrétního státu ze strany americké státní elity.

To, jak bylo dáno do pořádku státní řízení v Mijanmaru, je toho důkazem. Byla tam podpindosnice Aun Schan Su Ťij, kterou tam dosadili za porušení všech zákonů jako toho, jak se jen jmenuje… Juščenka ve "třetím" volebním kole. S ní to bylo stejné. Byla tam dosazena, vedla stát na Západ, aniž by měla podporu lidí. Stejně jako Jelcin, který se také držel jen díky západní podpoře, a že se elity nedokázaly dát dohromady. Takže jí prosadili, ona pak zakázala opoziční strany, a stejně jako teď Zelenskij likvidovala volební okrsky: „Tam kde nemohu vyhrát, ho zruším a nechám jen ty žádoucí!“

Nechali ji to všechno zrealizovat, potom přišla armáda a udělala tam pořádek. Provedli velkou skvělou tiskovou konferenci, s důkazy, dokumenty… Ale naše média jsou stále podpindosnická, proto je o tom pěkně ticho po pěšině. Proč to mohli udělat? Protože k tomu dostali zelenou. Kdo je nyní schopen to udělat, globalisté mu pomohou. A Sergej Kužugetovič Šojgu, který se předtím setkal s generálem, který udělal pořádek ve státě, kde Aun Schan Su Ťij před několika lety provedla státní převrat, je toho určitým důkazem.

Pokud daný člověk není tak úplně v obraze, je třeba mu vysvětlit, jak to vypadá s globální politikou. To stačí: „Chlape, teď už si to dej dohromady sám, zda jsou pro tebe důležitější zájmy tvého státu nebo USA! Když se zbavíš Aun Schan Su Ťij, a to ty přece chceš… Jen je to třeba provést s rozmyslem a dodržením zákonnosti. Prostě dokážeš, jak se pokusila o provedení dalšího státního převratu. Ten první jí prošel, a na tom druhém ztroskotá.“

V celém světě je osekávají. A tak jim to ani s Navalným nevyšlo. To však neznamená, že Navalného zakonzervovali a tak dále, nebo v jakém je Navalnyj psychickém stavu… To vůbec nehraje žádnou roli, v jakém je stavu a jaký dostal trest. Je to jen o tom, kdy bude zapotřebí jako pěšák, jako spotřební materiál. Co bude zapotřebí, to o jeho stavu napíšou ve veškerém podpindosnickém tisku, budou vyřvávat, televizní kanál Dožď se přidá, Kommersant, Vědomosti, Novaja Gazeta, kolik jich tu je, ti všichni budou formovat informační pole. Přesně to, které je zapotřebí, podle jeho stavu a podle toho, jak se bude situace vyvíjet.

A cožpak nevíme, že u nás ve vězení někteří lidé umírají přesně v době, kdy je zapotřebí zorganizovat útok zvnějšku na státní řízení kvůli smrti daného člověka? Okamžitě, jakmile je to zapotřebí, tak zemře. Zemře pěkně načasovaně v tom cyklu nátlaku vyvíjeného na Rusko, aby se to posílilo. I ti, co jsou na svobodě, příhodně umírají, jako například Němcov, kterého zastřelili. Nebo Politkovskaja, a že ta posvátná oběť nezabrala, jak měla? Nevadí, stejně se dá časem využít.

Kam to položil květiny Borrell? Němcovovi. Oni si je pěkně střádají, aby jim dál sloužili. Proč nezapomínají? Vůbec ne kvůli jejich zásluhám, ale protože je využívají jako nátlakový prostředek na Rusko. Je to ukazatel určitým klanově korporativním skupinám u řízení Ruska.

A co se tedy stalo? Přijeli na první soud ti velvyslanci. Ano, někdo se podřídil a pustil je. Podruhé tomu někomu bylo dáno najevo: „Jsou tu státní zájmy a tvé osobní zájmy. Chceš-li lízat zadek svým páníčkům, tak vyletíš z této své funkce.“ A hotovo. Už je nepustili. A to, že Navalnyj tak vybuchnul?

On se choval jako vždycky, zcela přirozeně, na tom soudu ohledně toho válečného veterána. On vůbec nepředpokládal, že dělá něco nezvyklého, ale pro nás je válka svatá věc. A pro mne je urážkou památky našich vojáků a velitelů, kteří padli ve Velké vlastenecké válce a válečných veteránů, kteří zemřeli po ní, když vlasovské vlajky, a tam nejsou státní, tam jsou to čistě vlasovské vlajky... Vlasovci zabíjeli naše vojáky a velitele a lidé je nesou v Nesmrtelném pluku, takové… Takové ponížení, taková urážka, takové svinstvo, že jsou tyto vlajky, vlasovské trikolóry v Nesmrtelném pluku.

A kdo to dělá? Ti samí lidé, policisté, kteří s takovou zuřivostí útočili na rudé vlajky, na vítězné vlajky, útočili na prapor vítězství! Na internetu se dosud dá dohledat mnoho videí, jak na ně útočili a trhali rudé vlajky. Ti policajti, které tam dosadil Medvěděv, je nenávidí. My měli milici! Ano, byla nemocná jako celá naše společnost, ale byla to lidová milice. A policajti jsou už ve své podstatě policií - represivním prostředkem vůči lidem. Proto se i tady musíme vrátit k milici! Aby to byl ozbrojený lidový útvar na ochranu zákonného pořádku ve státě a žádný ozbrojený útvar určený k potlačování společenského hnutí ve státě.

Pamatujete se, jak formovali policii? Jeden policajt jednou ranou udeřil ženu držící v náručí dítě tak, že jednou ranou do obličeje zasáhl jak matku, tak i její dítě. A okamžitě obdržel policejní atestaci a dostal hodnost i povýšení. Takto se objevili všichni ti policajti, kteří nenávidí vlajku vítězství, nenávidí Rusko. Cožpak nemáme před očima příklady, jak tu naši policajti hledali domobrance a předávali je SBU, na mučení? Máme. Iniciativně je hledali a prostřednictvím státních mechanismů je vydávali. Ano, teď je trochu praštili přes ruce a za spolupráci s SBU někoho dokonce zatkli. Ani nevím, zda byli odsouzeni nebo ne, ale někoho přece jen zatkli. Takže se z toho pomalu dostáváme, vymaňujeme.

A ještě jednu otázku. Okomentujte schůzku Vladimira Ašurkova a agenta britského ministerstva zahraničí.

Rozvědčíka.

Byla to plánovaná akce nebo to bylo zinscenováno? A na koho pracuje kanál Russia Today? Nebo skutečně na povrch vyplavala pravda?

Pravda vyplavala na povrch. Fakticky to nebylo žádné tajemství. Pokud si někdo myslí, že jeho činnost zůstane utajená… Nic není utajené, všechno je všude dokumentováno, obzvláště v našem elektronickém věku. Ale tady je zajímavé něco jiného. Já neustále mluvím o tom, že tato vnitřní pátá kolona, všichni ti Navalní a další jako Ašurkov, Volkov a další mají střechu tady u nás. A právě proto jim tady zajišťují financování.

Vyvstává otázka, proč tedy takto riskuje setkání s profesionálním rozvědčíkem, aby od něj žebral nějaké peníze a tak dále. V tom je zakopán ten pes, jak se říká: Chamtivost frajera zahubila. Ano, oni mají zajištěné financování z Ruska, financování ze zahraničí přes různé ty bitcoiny a tak dále. Ale zopakuji, každá tajná služba jakéhokoliv státu vždy pracuje se společenskými hnutími jak ve svém státě, tak i ve státě, kde mají daný stát a jeho tajné služby své zájmy.

To je třeba mít neustále na zřeteli. Vznikne-li v Rusku nějaké společenské hnutí, tak je pokryto… Když je zjištěna jeho pozitivní či negativní podstata, třeba nějaká ta sekta, ano? Tak se zákonitě dostane nejen pod kontrolu státních orgánů a není důležité, pro koho pracují, mohou být i plně podpindosnické jako tomu bylo v devadesátkách. Zcela! Ale USA, jejich tajné služby, mají ve vztahu k těmto společenským hnutím své zájmy, nezávisle na tajných službách daného státu, i kdyby byl stoprocentní kolonií.

Takže i kdyby Navalnyj pracoval podle zadání amerických a britských tajných služeb a dostával od nich financování, tak to neznamená, že ho plně předají pod kontrolu třeba tajných služeb Ruska… Které personálně… Tedy ne tajných služeb jako takových, které by fakticky měly pracovat pro stát. Ale personálně jsou tam přítomni lidé, kteří pracují pro zájmy cizího státu.

Ano, probíhá s ním určitá spolupráce, ale ty tajné služby Velké Británie a USA přímo pracují s těmito hnutími, které mají provést nějaké… Nu, které vedou protistátní činnost. A oni potřebují s určitostí vědět, aby jim nikdo nevěšel bulíky na nos: Je to tak, nebo ne? Jaká je orientovanost, prostě co a jak.

Ašurkov si přece neuvědomuje, že když mluví o svém zastřešení, o své střeše, která ho kryje: „My děláme tohle, my děláme tamto….“ a na základě toho chce peníze. Jenže ty peníze chce pro sebe. A ten agent právě zjišťuje nakolik je kontrolovatelný a ovladatelný, jak moc je zasvěcený. To potřebují vědět. A ti opozičníci, kteří spolupracují s tajnými službami jako Lev Ponomarjov, který byl připraven vydat Kurilské ostrovy a další si neuvědomují, že se jedná jen o další kontrolní okruh, že je prostě jen jinak prověřují.

Ano, mohou dostat peníze a také je dostávají, aby je měli pěkně na háčku a nemohli se cukat. Nedávají jim je nějak skrytě, přímo přes tajné služby, aby to věděli, aby se pod to podepsali, proto jim ty peníze dávají.

A proč jim je ještě dávají? Je to prostředek řízení těch elit, které se účastní spiknutí s cílem provedení státního převratu. To znamená, že se k nim dostávají zespoda. Ano, vy pro nás už pracujete, ale my vás zevnitř znovu stejně všechny prověřujeme. Naše tajné služby pracují s vaším aktivem takříkajíc v poli, to je Navalnyj, Ašurkov a tak dále, s vašimi tajnými službami, které ho mají pod kontrolou a ještě s vámi zcela napřímo.

To je takový systém kontroly. To je ta podstata. Vůbec nejde o to, že by jim nestačily peníze. Těch mají dost. On přece říká: „My můžeme udělat tohle, my můžeme tamto…“ A ten druhý vyhodnocuje, nakolik lže a nakolik mluví pravdu. On má přece informace jak od tajných služeb, tak i od těch elit, které to všechno financují a zadávají úkol provést masové akce, mítinky a demonstrace. Je to systém kontroly.

A on si takto naběhnul. A ta skutečnost, že se jedná o nahrávku z roku 2012, to je závažný signál, a opět se vracíme k tomu setkání Lavrova s Borrellem, že u nás už od té doby pracuje státně orientovaný segment orgánů činných v trestním řízení. Všude! V policii, na prokuratuře, ve Vyšetřovacím výboru, ve FSB! Všude máme náš státně orientovaný segment a to silný! Nu, to je asi vše.

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, ruský olympijský výbor nyní usilovně jedná o hudbě, která má nahradit hymnu na Olympiádě. Už navrhli Kaťušu, Den vítězství… Co si o tom myslíte?

Jsem kategoricky proti tomu. Jestliže se ti zrádcovští vlasovci zřekli své státní vlajky a já vůbec nejsem nadšen tou naší trikolórou, ale zatím je to náš státní symbol. Až ho vyměníme, tak to bude něco jiného. Ale dnes je to náš státní symbol, je to symbol státní suverenity. A pokud jste se vy rozhodli pošlapat státní suverenitu a soutěžit pod bílým hadrem, tak jaké právo si činíte na to, abyste pošpinili písně, které jsou symbolem ruské suverenity?

Spokojili jste se s bílým hadrem, tak se spokojte i s melodií, kterou vám přidělí ten, kdo... Oni nemají právo přisvojovat si nic z našeho kulturního dědictví. Ať si vezmou hymnu olympijských her, tu klidně, když soutěží za tu vlajku, tak ať mají i příslušnou hymnu.

Ti lidé nemají s Ruskem nic společného! Oni by chtěli pošpinit i Kaťušu a Den vítězství, zašlapat je do špíny a pod bílou vlajkou. To je ještě větší frajeřina, než se jen vzdát své státní vlajky. Je to svinstvo, opravdové svinstvo. A každý normální člověk, normální ruský vlastenec si to musí uvědomovat. A kdo to nechápe? Ten, pro kterého je jeho vlast třicet nařezaných papírků zelené barvy, kdo za ně prodal svou vlast.

Říkají: "Celý život jsem zasvětil sportu a teď kvůli tomu, že je Rusko pod sankcemi, nemám soutěžit?" To je otázka mravnosti. Co jsi zač? Vlastenec, nebo Jidáš, který se zaprodal za třicet stříbrných? Ty jsi zradil a zrazuješ svou vlast! Ano, dosáhl jsi nějakých výsledků. Ale cožpak tady uvnitř státu není třeba vychovávat mládež? Přitáhnout ji ke sportu? Cožpak tady není třeba ukazovat výsledky? Cožpak ti tady u nás za tvé sportovní výsledky neplatí? A navíc nespravedlivě mnoho?! Protože kombajnéři, zemědělci, kteří ti zajišťují jídlo, takové výplaty nemají a přitom pracují více než ty. Ty sám svému státu nic dát nechceš? Za to, že ti stát všechno dal, ses ho rozhodl zaprodat?

Nu promiňte, nejsou ničím jiným než vlasovskou pakáží! Už je načase si uvědomit, že všichni sportovci soutěžící pod bílou vlajkou, jsou vlasovští zmetci, kteří tím dávají najevo, že nechtějí mít s Ruskem nic společného a kdykoliv odjedou do jiného státu.

A proč ta olympiáda? Protože když stát nemá suverenitu, tak jim za ty hry platí ještě více, než kdyby soutěžili někde tady uvnitř státu. Oni tam chtějí jet kvůli penězům. A za peníze se vzájemně zaprodávají. Jsou připraveni zadupat své kolegy, které tam nespravedlivě obvinili z dopingu, jen aby se tam dostali sami a namastili si kapsu. Nefunguje mezi nimi žádná korporativní solidárnost. Jen aby si sami nahrabali. Jsou to vlasovci!

Tak ještě jednu otázku, také k vlasovcům. Valeriji Viktoroviči, nedávno jsem vzal do rukou jednu z tlustých knih a najednou jsem si pomyslel: „A jaký to vůbec má smysl?“

Jak jaký?

Za poslední dva roky jste dost přesvědčivě předvedl, že nejen lidé, kteří všechny ty knihy četli, ale i ti, kteří se účastnili jejich sepisování, nejsou nijak chráněni před proměnou ve vlasovce. Kdo by se teď pod tou vývěskou neschovával, jejich dobrá znalost Koncepce je očividná a to znamená, že na jakékoliv úrovni znalosti Koncepce, existuje vysoká pravděpodobnost překroucení samotné Koncepce, nebo zřeknutí se konceptuální moci ve prospěch pána. V čem je potom smysl vaší práce? Komu a nač jsou potřební milióny potenciálních vlasovců, kteří budou vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy?

A vracíme se na začátek našeho pořadu. O čem jsme mluvili? O tom, že jakmile Koncepce získala určitý ohlas, tak se různé tajné služby jak našeho státu, tak i zahraniční začaly zajímat o šíření Koncepce sociální bezpečnosti s cílem mít konceptuální hnutí pod kontrolou a v rámci možností v něm získat vliv s cílem jeho přeměny v jakousi uzavřenou, kontrolovanou skupinu. A vytvoření reputace, že se jedná o jakousi zbraň proti Rusku, a aby to tak také fungovalo. Aby se pod vnějším obalem Koncepce sociální bezpečnosti vydávaly zcela protiruské, z hlediska bezpečnosti Ruska zcela protikonceptuální věci.

Já jsem mluvil o tom, že lidé, kteří pracují pod vývěskou VP SSSR od června roku 2018, absolutně Koncepci neznají. Já nevím, jak ten člověk přišel na to, že ji dobře znají. Já jsem už v září roku 2018 napsal potvrzení těmi připomínkami. Cožpak tohle je chápání procesů řízení, když penzijní reformu vysvětlují tím, že Putin chtěl provést tu penzijní reformu proto, aby se mohl producírovat před kamerou? Co to má být za pochopení procesů řízení? Já jsem mluvil o tom, že oni neznají Koncepci sociální bezpečnosti, vůbec ji neznají, že neznají a neumějí používat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, že nemají nic než tu vývěsku.

Oni po určitou dobu působili někde v konceptuálním hnutí a někdo si je spojuje s autorstvím. Nu to promiňte, účastnit se vypracování těch prací ještě neznamená, že máte odpovědnost za jejich konečnou podobu. Velice často je nutné při psaní takových prací obracet se na různé odborníky v různých odvětvích. Oni sepíší svůj blok, který potom celý začleníte do dané práce. Tímto způsobem se psaly mnohé knihy. Kdy lidé, kteří vůbec neznají Koncepci sociální bezpečnosti, ale jsou odborníky v nějakém oboru, vynaloží dost své práce při vypracování nějaké knihy.

Navíc ty práce, obzvláště ta poslední ukazuje, že jako v té anekdotě: Čukča není čtenář, Čukča je spisovatel. Bylo tak těžké pro autora, ať už je individuální nebo kolektivní, přečíst si Základy sociologie? Aby pochopil, že jsou to absolutní bludy? Že to má protiruské zaměření? Jednoduše protiruské, že je to vlasovský elaborát? Ta poslední práce z té série K současné situaci?

A navíc tu existuje komplex sekretářky. Dobrá sekretářka, která pracuje se svým šéfem dost dlouho a nachází se v informačním poli, které on vytváří, dokáže předem vypracovat i některé dokumenty, které se jen trochu upraví a jsou hotové. A díky komplexu sekretářky tak nabývá dojmu, že to není šéf, kdo to všechno řídí, ale ona. A když se stane, že se šéf změní a ona z toho informačního pole vypadne, tak okamžitě přijde o všechny takové iluze. Šéf se změnil a už s ním není ve stejném informačním poli a nedokáže se zapracovat. A ukáže se, že nic neřídila, že to přece jen všechno řídil šéf.

A co teď vidíme? Ten komplex sekretářky v celé své kráse. Vidíme, za ty dva roky všichni uviděli, že ti, kteří nyní píšou práce pod značkou VP SSSR, vůbec neznají Koncepci sociální bezpečnosti. Prostě ani náhodou. Neumí vůbec používat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, vůbec ne. Jediné, co umí je fňukat, kňourat a říkat: „Všechno je špatné, špatné. Všechno řídí mafie!“

Proto je zapotřebí číst tlusté knihy, abyste věděli, že použití terminologického aparátu Koncepce sociální bezpečnosti ještě neznamená znalost Koncepce sociální bezpečnosti. Když budete konceptuálně mocní a budete vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, sami uvidíte, kdo co zná. Proto je zapotřebí číst ty tlusté knihy. Sami budete vlasovce eliminovat a nebudete si moci myslet, že na Koncepci sociální bezpečnosti můžete vychovat vlasovce. Tak to není, už z podstaty věci. To je jiná koncepce, vlastenecká. Je to mravní volba.

Jsi s Ruskem nebo ne? Volíš civilizaci ruský svět nebo ne? Volíš bolševismus nebo nějaký hitlerismus? Koncepce, to je bolševismus, to je ruský svět. A dozvědět se, jak je to všechno realizováno, můžete jen, když si sednete k učebnicím a naučíte se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Když se stanete konceptuálně mocnými, tak vás ten, kdo bezduše v terminologii Koncepce pronáší nějaké hlouposti, nerozhodí. Nenachytá vás.

Vždyť proč jsem dva roky mlčel? V září roku 2018 byla napsána nevelká práce: Pár připomínek k analytické práci ze série K současné situaci, a potom jsem mlčel. Bylo zapotřebí, aby byla vypracována určitá platforma, vytvořen určitý fundament jejich činnosti, na jejímž základě bude možné mluvit o jejich mravní orientaci, o jejich konceptuální volbě, o tom, že absolutně nejsou žádnými přívrženci Koncepce sociální bezpečnosti.

A když někdo zveřejní K současné situaci od VP SSSR, tak jaký je to VP SSSR s tou mafií? VP SSSR je vnitřní prediktor Soudržného. SOUDRŽNÉHO, žádného mafiánského sociálně spravedlivého Ruska. VP SSSR nemůže hájit mafii, nemůže. A ten, kdo je teď skryt za tou vývěskou, pokouší se natáhnout si masku VP SSSR, neustále trvá na té mafii, mafii, mafii. Dokonce i v této zprávě, už je tam zase mafie.

Proto musíte mít znalosti, protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Čtěte tlusté knihy, jen tak dokážete rozpoznat, kde je lež a kde skutečnost. Kdy člověk skutečně zná

Koncepci sociální bezpečnosti a kdy má jen plnou pusu termínů, aby vytvořil zdání její znalosti. Nesmíte zdání zaměňovat za realitu. A toho dosáhnete jen prostřednictvím osobních znalostí, až se sami stanete konceptuálně mocnými a budete znát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A to musíte číst tlusté knihy.


To byla poslední otázka.

Nu což, a mně nezbývá než se rozloučit, popřát vám štěstí a jen to nejlepší. Přejí vám mírové nebe nad hlavou a pamatujte na to, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Čtěte Koncepci sociální bezpečnosti, čtěte tlusté knihy. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Na shledanou, hodně štěstí a mírové nebe.

Do příštích setkání.

309 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše