• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.01.2021 Titulky CZ

A co je to moc? Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit a řízení je proces informační. Šíření informací je podstatou řízení. A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, obrazně řečeno pušku, mám na mysli zbraň, tak v informační válce, ve válce dvou koncepcí řízení vítězí ten, kdo má silnější informace a kdo je lépe ovládá.


Otázka – Odpověď z 11.1.2020


1)Útok na Capitol 6.1.2021

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 11.01.2021. A nejpopulárnější otázka samozřejmě souvisí tak či onak s útokem na Kapitol. Konkrétně otázka od Mariny. Valeriji Viktoroviči, jak ty události okolo útoku na Kapitol na pravoslavné Vánoce, v noci z 6. na 7. ledna., zapadají do proces přeformátování USA? Okomentujte prosím Trumpovy kroky.

Nu to, že se to stalo právě na Vánoce, je věc volebního cyklu USA, nešlo o speciální načasování. 6. ledna mělo proběhnout potvrzení Kongresem, proto to bylo v ten den. Ale dříve než přejdeme k jádru těch událostí v USA a jejich globálnímu významu…

Nejedná se o události v nějakém samostatném státu, na které bychom se dívali v televizi a zasmáli se jim: „To je sranda, podívejte na tu banánovou republiku…“ Ne, ty události v USA mají globální význam a odráží se na ohromném množství řídicích procesů. V USA dochází bez diskuse k fundamentálním věcem! Dříve než si o tom promluvíme, tak logika okolností nás nutí zaměřit se na něco jiného. Popíšeme to jen ve velmi hrubých rysech, ale řečeno to být musí.

Takže, veškerá činnost vnitřního prediktoru SSSR se vyznačovala tím, že prostřednictvím své analytiky řídil, korigoval tak jednání vládnoucí moci. A co je to moc? Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit a řízení je proces informační. Šíření informací je podstatou řízení. A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, obrazně řečeno pušku, mám na mysli zbraň, tak v informační válce, ve válce dvou koncepcí řízení vítězí ten, kdo má silnější informace a kdo je lépe ovládá.

No a po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina došlo v činnosti skupiny VP SSSR k určitým změnám. Současný, tedy přesněji minulý rok 2020 se vyznačoval ohromnými turbulencemi a velkou potřebou ovlivňovat procesy řízení. Ve světě probíhá globální transformace celého lidstva. Probíhá transformace mezistátních vztahů. To všechno vyžaduje teoretickou a metodologickou podporu. To všechno vyžaduje kolosální práci vnitřního prediktoru SSSR. Skupina, která si sama přisvojila název VP SSSR, v uplynulém roce pro zajištění řízení nevyprodukovala vůbec nic. Koronavirus? To přece ani nestojí za řeč. Světová politická krize? Taková drobnost.

Není to žádná drobnost, jen konceptuální guláš. Když žreci zaprodali svou zemi a proměnili se v znachary… "Co s nějakým státním řízením, mezistátními vztahy? Raději si zalezeme do sauny, budeme si užívat a zabývat se jen lidovým léčitelstvím." Tak to byla tragédie. Ale když to nejsou žreci ani znachaři, ale ten „někdo“, kdo říká, že se jedná o otázky, které nemají žádný velký význam pro osud naší země, pro osud lidstva, tak už se jedná o frašku.

Ta otázka řízení… Dnes se pokouší teoretizovat kde kdo, protože život je k tomu nutí. Potřebuješ-li přežít, dokážeš neuvěřitelné věci. A najednou s Koncepcí sociální bezpečnosti nejsou schopni říci nic k podstatě koronaviru? K těm globálním metamorfózám? Jménem té skupiny VP SSSR, která se na ni sama povýšila. A co napsali? Jaký je ten Pjakin nebezpečné zvíře. Ukazuje se, že svět se nezajímá o koronavirus? Ani o to, co se děje v USA? Ani, co se děje v naší zemi? Vyřídíme si to s Pjakinem a vše bude vyřešeno?

To se tedy omlouvám, ale je to útěk z bojiště. Je to vlastizrada! „Vy bojujte, braňte se, zachraňujte vlast a my vyhlížeje z keřů, vás potom budeme kritizovat za to, že jste vyhráli nebo prohráli.“ Zajímaví pomocníčci. Oni si mysleli, že když oni nic nevyprodukují, že se na tom život zastaví? Od začátku nebyli ničeho schopni.

Podívejme se na některé naše připomínky k analytické zprávě ze série K současné situaci - O penzijní reformě. Už tenkrát bylo prakticky přímo řečeno: „Lidi, vy bojujete proti Rusku! Vy jste se dali dohromady s podpindosníky a bojujete o to, aby byl Putin svržen!“ Vždyť stojí USA v cestě! Nenechá je vykrádat Rusko. Potvrzení na to máme, sami jsme ho sepsali.

Čekat proto, že dojde k nějakému teoretickému prozření… Nu, byly zveřejněny nějaké práce a ukazuje se, že místo sobornosti/soudržnosti je zapotřebí formovat mafii a mnoho dalšího. A co věcně, k řízení? Nic. A my jsme to poskytli, my ano, a proto skupina VP SSSR nikam nezmizela a pracuje dál. Jen v trochu jiném formátu. My jsme poskytli teoretické základy k tomu, aby bylo možné porozumět aktuální situaci, aby byl nějaký metodologický základ k vyřešení výslovně této krize.

Vyvstala otázka, co je to vlastně stát? My jsme napsali, co je to stát, dá se to teď osahat rukama, uvědomit si, oč se jedná. Válka? Prosím. Kde je východisko z této katastrofy? To jsme také sepsali. Bolševismus. Návrat k ruskému bolševismu. To všechno máme. My jsme to napsali. Proto je ta otázka, co je VP SSSR, kdo je VP SSSR, tímto uzavřena. Činnost té samozvanecké skupiny za dva roky předvedla, čeho a jak je schopna. Místo tlustých knih čtěte komiksy. Oni dokázali, co mohou, a jak je možné jim důvěřovat v otázkách záchrany státu a světa.

Teoretické základy tu jsou. A jak jsem se k tomu dostal, proč na to teď poukazuji? Protože všechno, co se teď děje, všechno, co se teď děje, je nutné hodnotit se znalostí, z pozice znalosti těch věcí, které jsou vyloženy v knihách, které vyšly v sérii O světě křivých zrcadel Fondu konceptuálních technologií. Stát, Válka a Bolševismus! A také té práce o tom, jak probíhala studená válka. Porozumíme-li dobře těmto otázkám, tak tomu budou odpovídat i naše kroky.

Problém je v tom, že rozumíme-li dobře procesům řízení, tak na ně také správně reagujeme. Jestliže správně určíme diagnózu systému, tak přistoupíme k jeho správné léčbě. A pokud to nedokážeme, bude to podle toho vypadat. My jsme poskytli metodiku léčby. Poskytli jsme teorii k záchraně státu a rozvíjíme tak dále práce vnitřního prediktoru SSSR. A já opakuji, že všechno, o čem budeme dnes mluvit, má oporu právě v těchto knihách.

A to vyvolává otázku, kde vzít ty knihy v elektronické podobě? Jen z nás chtějí tahat peníze… Ne, my všechno nejprve dáváme na internet bezplatně, je to tam všem dostupné. Na našem webu si můžete stáhnout všechny elektronické materiály. Všechny! A až potom jsme to v míře svých možností začali publikovat i v papírové podobě. A cena je taková, aby se tím uhradily všechny náklady a umožňovalo to pokračovat v publikační činnosti. To znamená, že ta cena je nejnižší možná. Naším úkolem je zajistit, aby ty znalosti byly všem dostupné. Pokud si někdo nemůže dovolit tu knihu koupit, či někdo upřednostňuje elektronickou podobu, tak prosím, na našem webu má vše k dispozici. Stáhněte si to a čtěte.

Ale znát ty otázky státního řízení, co to vlastně je stát. Jak jsou státy formovány, jak budovány, jak řízeny…? Snažit se pochopit bez těchto znalostí to, k čemu teď došlo v USA, jednoduše není možné. A neporozumíte tak ani minulosti, dějinám svého vlastního státu.

Takže oč jde? Ve světě existují dva typy států. Jedny jsou historicky zformované a ty druhé byly projektově zkonstruovány. To ovšem znamená, že se jedná o státy zkonstruované pro plnění zcela konkrétního projektu, že jsou zkonstruované pro konkrétní řízení. Podle toho jaký cíl řízení sleduje, je podle předem připraveného projektu zkonstruován stát. Největším a nejúspěšnějším a nej… Nu, sami si doplňte potřebná slova, takříkajíc vychvalující USA. Takže tím nejúspěšnějším projektově zkonstruovaným státem ve světě jsou USA.

Ta otázka, zda se stát Spojené státy americké, a tak to je, přeložíme-li si jejich název, protože se jedná fakticky o státy a pro státní departament USA není rozdílu mezi státem Texas a státem Francie. Takže ta skutečnost, že Spojené státy nejsou žádným státem… Někdo tvrdí, vždyť je mu 230 let a tak dále, ne. V roce 1906 jeden z důležitých konstruktérů budoucího světa, který se hodně věnoval teoretizování o tomto budoucím světě, spisovatel science fiction… Část těch projektů přestavby světa byla ohlášena v umělecké tvorbě. Herbert Wells navštívil USA v roce 1906. Napsal brožurku Budoucnost Ameriky, ve které řekl, že žádný stát USA neexistuje. Opakuji, to bylo v roce 1906. Teprve v té době se v USA pomalu začaly rýsovat základy státní kultury obyvatelstva.

Namítnou: „Co to povídáte? Podívejte se na USA, na jejich instituce! Měly šerify, soudy a tak dále, to všechno tam fungovalo.“ Ne. S tou otázkou budování historických a projektově zkonstruovaných států odkazuji na práci Stát. Takže obyvatelstvo, které se tam zformovalo v dané době, které se tam přistěhovalo z různých koutů planety, se s ohledem na Zákon času ještě nepřetavilo v tom tavicím kotli národů a nedokázalo zformovat jednu národní kulturu… Vždyť se podívejte, jaké tam mají čtvrti: Chinatown, malé Tokio, italská komunita, německá komunita a mnohé další. Dosud to tam existuje.

Ta otázka, jak se formuje stát, jak se formuje kultura státního řízení až dnes, sto let po té návštěvě Herberta Welse v USA, který vynesl tento soud o USA, že jako stát neexistují, až nyní se ten stát začal formovat. A to formování teď pozoruje celá planeta Země. Prostě není člověk, který by, když trochu povyroste a začal se dívat na televizi více méně se zájmem, v tom smyslu: „Mami, pusť mi pohádky, chci pohádky“. Tak od tohoto věku, jakmile ho začalo něco takového zajímat, tak od této chvíle se stává svědkem toho, jak je formována kultura státního řízení obyvatelstva USA. Je formována prostřednictvím Hollywoodu.

Čím se vyznačuje formování jakékoliv národnosti, jakéhokoliv národa? Dříve než začne budovat své národní instituce? Ten národ si sám sebe začíná uvědomovat prostřednictvím svého eposu, přes svou mytologii a tvorbu, přes pohádky. A až nyní v USA pozorujeme, jak je ten epos obyvatelstva USA formován. Kdy se z nich nakonec stává jediný národ. A cožpak je tento epos jednotný z hlediska své konceptuální podstaty? Není. V jakém ohledu ne?

V celém tom americkém eposu, počínaje Hvězdnými válkami a nějakým těmi Hobity, vládci prstenů konče, se jedná o nějaký způsob dominování ve světě. Když si vezmete epos posttechnokratické společnosti, je jeho podstata vyjádřena v takových filmech, jako je Šílený Max. Tam jde také o dominanci. A o jakou? Jaké síly tam stojí proti sobě? A s jakým výsledkem? No, a zatímco Šílený Max by pro USA a jejich národ bezesporu znamenal apokalypsu, tedy záhubu,

ať už by se tomu bránili, jak chtěli, byli by bezmocní. Ti lidé by neměli životní zajištění, přežívali by v těch nejdrastičtějších případech i díky kanibalismu. A jiné filmy, takové jako například Hvězdné války se věnují hledání, jak tu společnost zformovat. Bezesporu je tam přitažlivé impérium, kde ale existují jakési demokratické síly, které mu neustále čelí.

Ta organizace není ustálená. Stále ještě tu cestu svého rozvoje hledají. A přitom jsou USA v této chvíli tím nejsilnějším státem světa. Proč? Protože tuto masu složenou z různých národů, etnik s různými kulturami nashromážděnou v USA… Někdo tam přijel sám, někoho přivezli, jako například černochy na plantáže, tak ty shromáždili a dali dohromady z vyšší úrovně, z vyšší úrovně řízení a na jejich základě jednoduše vytvořili mechanismus řízení společnosti celého světa.

Takže v roce 1906 Wels přišel k závěru, že USA jako stát neexistují, a v roce 1913 byl zaregistrován, objevil se Federální rezervní systém. Díky 1. světové válce udělaly USA mocný ekonomický skok kupředu a už i předtím šly nahoru. Kdo to zajistil? A jak? Proč tam to bylo zajištěno a nikde jinde ve světě