• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.01.2021 Titulky CZ

A co je to moc? Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit a řízení je proces informační. Šíření informací je podstatou řízení. A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, obrazně řečeno pušku, mám na mysli zbraň, tak v informační válce, ve válce dvou koncepcí řízení vítězí ten, kdo má silnější informace a kdo je lépe ovládá.


Otázka – Odpověď z 11.1.2020


1)Útok na Capitol 6.1.2021

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 11.01.2021. A nejpopulárnější otázka samozřejmě souvisí tak či onak s útokem na Kapitol. Konkrétně otázka od Mariny. Valeriji Viktoroviči, jak ty události okolo útoku na Kapitol na pravoslavné Vánoce, v noci z 6. na 7. ledna., zapadají do proces přeformátování USA? Okomentujte prosím Trumpovy kroky.

Nu to, že se to stalo právě na Vánoce, je věc volebního cyklu USA, nešlo o speciální načasování. 6. ledna mělo proběhnout potvrzení Kongresem, proto to bylo v ten den. Ale dříve než přejdeme k jádru těch událostí v USA a jejich globálnímu významu…

Nejedná se o události v nějakém samostatném státu, na které bychom se dívali v televizi a zasmáli se jim: „To je sranda, podívejte na tu banánovou republiku…“ Ne, ty události v USA mají globální význam a odráží se na ohromném množství řídicích procesů. V USA dochází bez diskuse k fundamentálním věcem! Dříve než si o tom promluvíme, tak logika okolností nás nutí zaměřit se na něco jiného. Popíšeme to jen ve velmi hrubých rysech, ale řečeno to být musí.

Takže, veškerá činnost vnitřního prediktoru SSSR se vyznačovala tím, že prostřednictvím své analytiky řídil, korigoval tak jednání vládnoucí moci. A co je to moc? Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit a řízení je proces informační. Šíření informací je podstatou řízení. A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, obrazně řečeno pušku, mám na mysli zbraň, tak v informační válce, ve válce dvou koncepcí řízení vítězí ten, kdo má silnější informace a kdo je lépe ovládá.

No a po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina došlo v činnosti skupiny VP SSSR k určitým změnám. Současný, tedy přesněji minulý rok 2020 se vyznačoval ohromnými turbulencemi a velkou potřebou ovlivňovat procesy řízení. Ve světě probíhá globální transformace celého lidstva. Probíhá transformace mezistátních vztahů. To všechno vyžaduje teoretickou a metodologickou podporu. To všechno vyžaduje kolosální práci vnitřního prediktoru SSSR. Skupina, která si sama přisvojila název VP SSSR, v uplynulém roce pro zajištění řízení nevyprodukovala vůbec nic. Koronavirus? To přece ani nestojí za řeč. Světová politická krize? Taková drobnost.

Není to žádná drobnost, jen konceptuální guláš. Když žreci zaprodali svou zemi a proměnili se v znachary… "Co s nějakým státním řízením, mezistátními vztahy? Raději si zalezeme do sauny, budeme si užívat a zabývat se jen lidovým léčitelstvím." Tak to byla tragédie. Ale když to nejsou žreci ani znachaři, ale ten „někdo“, kdo říká, že se jedná o otázky, které nemají žádný velký význam pro osud naší země, pro osud lidstva, tak už se jedná o frašku.

Ta otázka řízení… Dnes se pokouší teoretizovat kde kdo, protože život je k tomu nutí. Potřebuješ-li přežít, dokážeš neuvěřitelné věci. A najednou s Koncepcí sociální bezpečnosti nejsou schopni říci nic k podstatě koronaviru? K těm globálním metamorfózám? Jménem té skupiny VP SSSR, která se na ni sama povýšila. A co napsali? Jaký je ten Pjakin nebezpečné zvíře. Ukazuje se, že svět se nezajímá o koronavirus? Ani o to, co se děje v USA? Ani, co se děje v naší zemi? Vyřídíme si to s Pjakinem a vše bude vyřešeno?

To se tedy omlouvám, ale je to útěk z bojiště. Je to vlastizrada! „Vy bojujte, braňte se, zachraňujte vlast a my vyhlížeje z keřů, vás potom budeme kritizovat za to, že jste vyhráli nebo prohráli.“ Zajímaví pomocníčci. Oni si mysleli, že když oni nic nevyprodukují, že se na tom život zastaví? Od začátku nebyli ničeho schopni.

Podívejme se na některé naše připomínky k analytické zprávě ze série K současné situaci - O penzijní reformě. Už tenkrát bylo prakticky přímo řečeno: „Lidi, vy bojujete proti Rusku! Vy jste se dali dohromady s podpindosníky a bojujete o to, aby byl Putin svržen!“ Vždyť stojí USA v cestě! Nenechá je vykrádat Rusko. Potvrzení na to máme, sami jsme ho sepsali.

Čekat proto, že dojde k nějakému teoretickému prozření… Nu, byly zveřejněny nějaké práce a ukazuje se, že místo sobornosti/soudržnosti je zapotřebí formovat mafii a mnoho dalšího. A co věcně, k řízení? Nic. A my jsme to poskytli, my ano, a proto skupina VP SSSR nikam nezmizela a pracuje dál. Jen v trochu jiném formátu. My jsme poskytli teoretické základy k tomu, aby bylo možné porozumět aktuální situaci, aby byl nějaký metodologický základ k vyřešení výslovně této krize.

Vyvstala otázka, co je to vlastně stát? My jsme napsali, co je to stát, dá se to teď osahat rukama, uvědomit si, oč se jedná. Válka? Prosím. Kde je východisko z této katastrofy? To jsme také sepsali. Bolševismus. Návrat k ruskému bolševismu. To všechno máme. My jsme to napsali. Proto je ta otázka, co je VP SSSR, kdo je VP SSSR, tímto uzavřena. Činnost té samozvanecké skupiny za dva roky předvedla, čeho a jak je schopna. Místo tlustých knih čtěte komiksy. Oni dokázali, co mohou, a jak je možné jim důvěřovat v otázkách záchrany státu a světa.

Teoretické základy tu jsou. A jak jsem se k tomu dostal, proč na to teď poukazuji? Protože všechno, co se teď děje, všechno, co se teď děje, je nutné hodnotit se znalostí, z pozice znalosti těch věcí, které jsou vyloženy v knihách, které vyšly v sérii O světě křivých zrcadel Fondu konceptuálních technologií. Stát, Válka a Bolševismus! A také té práce o tom, jak probíhala studená válka. Porozumíme-li dobře těmto otázkám, tak tomu budou odpovídat i naše kroky.

Problém je v tom, že rozumíme-li dobře procesům řízení, tak na ně také správně reagujeme. Jestliže správně určíme diagnózu systému, tak přistoupíme k jeho správné léčbě. A pokud to nedokážeme, bude to podle toho vypadat. My jsme poskytli metodiku léčby. Poskytli jsme teorii k záchraně státu a rozvíjíme tak dále práce vnitřního prediktoru SSSR. A já opakuji, že všechno, o čem budeme dnes mluvit, má oporu právě v těchto knihách.

A to vyvolává otázku, kde vzít ty knihy v elektronické podobě? Jen z nás chtějí tahat peníze… Ne, my všechno nejprve dáváme na internet bezplatně, je to tam všem dostupné. Na našem webu si můžete stáhnout všechny elektronické materiály. Všechny! A až potom jsme to v míře svých možností začali publikovat i v papírové podobě. A cena je taková, aby se tím uhradily všechny náklady a umožňovalo to pokračovat v publikační činnosti. To znamená, že ta cena je nejnižší možná. Naším úkolem je zajistit, aby ty znalosti byly všem dostupné. Pokud si někdo nemůže dovolit tu knihu koupit, či někdo upřednostňuje elektronickou podobu, tak prosím, na našem webu má vše k dispozici. Stáhněte si to a čtěte.

Ale znát ty otázky státního řízení, co to vlastně je stát. Jak jsou státy formovány, jak budovány, jak řízeny…? Snažit se pochopit bez těchto znalostí to, k čemu teď došlo v USA, jednoduše není možné. A neporozumíte tak ani minulosti, dějinám svého vlastního státu.

Takže oč jde? Ve světě existují dva typy států. Jedny jsou historicky zformované a ty druhé byly projektově zkonstruovány. To ovšem znamená, že se jedná o státy zkonstruované pro plnění zcela konkrétního projektu, že jsou zkonstruované pro konkrétní řízení. Podle toho jaký cíl řízení sleduje, je podle předem připraveného projektu zkonstruován stát. Největším a nejúspěšnějším a nej… Nu, sami si doplňte potřebná slova, takříkajíc vychvalující USA. Takže tím nejúspěšnějším projektově zkonstruovaným státem ve světě jsou USA.

Ta otázka, zda se stát Spojené státy americké, a tak to je, přeložíme-li si jejich název, protože se jedná fakticky o státy a pro státní departament USA není rozdílu mezi státem Texas a státem Francie. Takže ta skutečnost, že Spojené státy nejsou žádným státem… Někdo tvrdí, vždyť je mu 230 let a tak dále, ne. V roce 1906 jeden z důležitých konstruktérů budoucího světa, který se hodně věnoval teoretizování o tomto budoucím světě, spisovatel science fiction… Část těch projektů přestavby světa byla ohlášena v umělecké tvorbě. Herbert Wells navštívil USA v roce 1906. Napsal brožurku Budoucnost Ameriky, ve které řekl, že žádný stát USA neexistuje. Opakuji, to bylo v roce 1906. Teprve v té době se v USA pomalu začaly rýsovat základy státní kultury obyvatelstva.

Namítnou: „Co to povídáte? Podívejte se na USA, na jejich instituce! Měly šerify, soudy a tak dále, to všechno tam fungovalo.“ Ne. S tou otázkou budování historických a projektově zkonstruovaných států odkazuji na práci Stát. Takže obyvatelstvo, které se tam zformovalo v dané době, které se tam přistěhovalo z různých koutů planety, se s ohledem na Zákon času ještě nepřetavilo v tom tavicím kotli národů a nedokázalo zformovat jednu národní kulturu… Vždyť se podívejte, jaké tam mají čtvrti: Chinatown, malé Tokio, italská komunita, německá komunita a mnohé další. Dosud to tam existuje.

Ta otázka, jak se formuje stát, jak se formuje kultura státního řízení až dnes, sto let po té návštěvě Herberta Welse v USA, který vynesl tento soud o USA, že jako stát neexistují, až nyní se ten stát začal formovat. A to formování teď pozoruje celá planeta Země. Prostě není člověk, který by, když trochu povyroste a začal se dívat na televizi více méně se zájmem, v tom smyslu: „Mami, pusť mi pohádky, chci pohádky“. Tak od tohoto věku, jakmile ho začalo něco takového zajímat, tak od této chvíle se stává svědkem toho, jak je formována kultura státního řízení obyvatelstva USA. Je formována prostřednictvím Hollywoodu.

Čím se vyznačuje formování jakékoliv národnosti, jakéhokoliv národa? Dříve než začne budovat své národní instituce? Ten národ si sám sebe začíná uvědomovat prostřednictvím svého eposu, přes svou mytologii a tvorbu, přes pohádky. A až nyní v USA pozorujeme, jak je ten epos obyvatelstva USA formován. Kdy se z nich nakonec stává jediný národ. A cožpak je tento epos jednotný z hlediska své konceptuální podstaty? Není. V jakém ohledu ne?

V celém tom americkém eposu, počínaje Hvězdnými válkami a nějakým těmi Hobity, vládci prstenů konče, se jedná o nějaký způsob dominování ve světě. Když si vezmete epos posttechnokratické společnosti, je jeho podstata vyjádřena v takových filmech, jako je Šílený Max. Tam jde také o dominanci. A o jakou? Jaké síly tam stojí proti sobě? A s jakým výsledkem? No, a zatímco Šílený Max by pro USA a jejich národ bezesporu znamenal apokalypsu, tedy záhubu,

ať už by se tomu bránili, jak chtěli, byli by bezmocní. Ti lidé by neměli životní zajištění, přežívali by v těch nejdrastičtějších případech i díky kanibalismu. A jiné filmy, takové jako například Hvězdné války se věnují hledání, jak tu společnost zformovat. Bezesporu je tam přitažlivé impérium, kde ale existují jakési demokratické síly, které mu neustále čelí.

Ta organizace není ustálená. Stále ještě tu cestu svého rozvoje hledají. A přitom jsou USA v této chvíli tím nejsilnějším státem světa. Proč? Protože tuto masu složenou z různých národů, etnik s různými kulturami nashromážděnou v USA… Někdo tam přijel sám, někoho přivezli, jako například černochy na plantáže, tak ty shromáždili a dali dohromady z vyšší úrovně, z vyšší úrovně řízení a na jejich základě jednoduše vytvořili mechanismus řízení společnosti celého světa.

Takže v roce 1906 Wels přišel k závěru, že USA jako stát neexistují, a v roce 1913 byl zaregistrován, objevil se Federální rezervní systém. Díky 1. světové válce udělaly USA mocný ekonomický skok kupředu a už i předtím šly nahoru. Kdo to zajistil? A jak? Proč tam to bylo zajištěno a nikde jinde ve světě ne? Po 2. světové válce udělaly další skok, protože tenkrát se zdálo, že odtamtud, zpoza oceánů bude možné na základě této různorodé masy vytvořit nový stát. Viz práce vnitřního prediktoru SSSR - Sad roste sám..? To je k tomu doplňková pomůcka.

Takže z USA, na základě USA, toho projektově zkonstruovaného státu byl vytvořen nástroj realizace globálního řízení. A když někdo tvrdí, že USA jsou podřízeny Angličanům, Velké Británii, tak má absolutně pravdu, jenže k tomu přistupují ze špatné strany. Ano, hlavní stan je ve Velké Británii, náhradní velitelské stanoviště je v USA a samotné USA jsou fakticky robotem vykonavatelem. Světovým četníkem, kýmkoliv. Výrobcem. To tam bylo všechno přesunuto. Velká Británie je jen mozkové centrum řízení.

Přesně na tom pracovaly ty nejvyšší intelektuální špičky zaangažované do projektu přestavby Britského impéria. Tento projekt byl neformálně vyhlášen v polovině 19. století a už jsme o něm nejednou mluvili. O tom, jak byla vyprojektována 1. a 2. světová válka, jak byl proveden experiment v reálných podmínkách v podobě dvou Búrských válek. O tom všem už jsme mluvili. Jak byla Indie vyvedena zpod Velké Británie, a jak bylo vytvořeno koloniální impérium Velké Británie ve své nové podobě, už se nejednalo o kolonie, ale o dominia. A proto jsou Novozélanďané, Australané těmi "svobodnými zeměmi". Když britská královna přikáže, tak jdou bojovat a umírat na frontu.

Takže USA jsou nástrojem. Americká státní elita nikdy, a když to porovnáme, tak nejsou ničím jiným než úředníky, nemohla být při svém uplatňování vnější politiky vůbec samostatná a akceschopná, pokud to nebylo schváleno shora, od globální elity, od globálního řízení.

Jenže tu máme takovou zajímavou věc, díky tomu, že přeformátování SSSR neproběhlo tak, jak bylo v plánu a já vám připomenu, že SSSR se zhroutil najednou a pro mnohé lidi velice nečekaně, a to včetně americké státní elity. Zdálo se to nemožné a bum a najednou tu SSSR nebyl.

A co ta rizika? Oni si velmi dobře uvědomovali, že když se hroutí takové obrovské impérium, tak to má katastrofální následky pro celou planetu. A najednou se to všechno tak nějak samo od sebe rozplynulo. To u nich vyvolalo tu iluzi, že na úrovni uplatňování normální státní politiky, obyčejného strukturního řízení, jsou tak silní. A že ta jejich síla se ukrývá v jejich vojenských základnách v zahraničí a v jejich možnostech dosazovat politickou elitu Západu, dosazovat řízení v západních státech ve svých cílech.

Oni prostě neviděli, jak to všechno bylo schvalováno na jiných úrovních. To prostě neviděli. Mysleli si, že to probíhá jako vždycky, že někam přijede velvyslanec, někomu něco poví, někde něco zařídí… Ve skutečnosti všechno probíhalo úplně jinak a oni ten skutečný mechanismus neviděli. A americká státní elita je vzhledem k realizaci globální politiky, konceptuální moci v plné míře analogická cargo kultu v kulturách takzvaných primitivních národů ve vztahu k technologickému prostředí. Jako když udělají ze slámy letadlo a myslí si, že jim přiveze jídlo, budou-li se k němu modlit. Přibližně stejně se chová státní elita USA. Ona vůbec nechápe ty reálné mechanismy řízení, nezná je, nikdo ji to nikdy neučil, nikdy ji o nich neinformovali.

Jenže problém je v tom, že aby zkrušili SSSR, museli sjednotit celý západní svět pod křídlo jedné země, jednoho státu. A bylo očividné, že sám hlavní štáb musel zůstat skrytý, Velká Británie, nač se zviditelňovat? A proto se světla ramp vždy upírala na USA, a to tím spíše, že se v určité etapě staly hlavní výrobní silou na planetě Zemi. Vyráběli tam auta, traktory, zbraně, letadla, spoustu věcí. A státy válčící v 1. i 2. světové válce odtud mohly odebírat všechnu tuto produkci. Takže je tam všechny soustředili…

Ale globalistů není dost, navíc řídí bezstrukturně, a tak se stalo, že strukturně se ve všech funkcích ocitli lidé, kteří o globálním řízení, o konceptuální moci nemají ani ponětí, ani ponětí. Ale je jich mnoho. A v důsledku toho teď USA vznikla situace, která je v mnohém analogická způsobu ovládnutí Ameriky konkvistadory. Těch konkvistadorů bylo velice málo. A jak dokázali tu Ameriku dobýt? Uzavírali dohody s vládnoucími elitami. Neboť pokud by se s těmi vládnoucími elitami nedohodli, tak s ohledem na tehdejší státní organizaci indiánských států, by indiáni dali dohromady velké vojsko a konkvistadoři by prostě nestačili nabíjet své pušky a děla, jednoduše by je udupali už pouhým svým počtem, tolik ty státy měly vojáků.

A dnes je ta situace v USA úplně stejná. Globalistů není mnoho. V přímém boji by je státní elita udupala už jen svým počtem, což se fakticky teď i děje. Co tedy musí udělat? Stejně jako konkvistadoři, kteří si velmi dobře uvědomovali… Jaké v té době byly armády? Nevelké družinky, a zbytek sebrali z obyčejných lidí: „Vpřed, do boje!“ Válka byla krátká, proběhla bitva, lidé se rozešli a zase šli pěstovat kukuřici. Pokud by tu armádu drželi pohromadě příliš dlouho, tak by se stát jednoduše zhroutil. Kdo bude pěstovat potraviny? Armádu je zapotřebí živit, a to okamžitě znamená ekonomický rozvrat.

A proto jim bylo zapotřebí vnutit jiná pravidla vedení války. Konkvistadoři vítězili nad těmito státy, když jim vnutili jiná pravidla války. Stávali se tak potřebnými pro státní řízení. Stejně řídí globální prediktor státy a národy. A ve vztahu k USA, když ten boj státní elity s globalisty vyplaval na povrch, je to zapotřebí roztáhnout, prostě roztáhnout v čase, aby ty ekonomické a politické zmatky jednoduše požraly tu americkou státní elitu. Budou bojovat, bojovat a jaký bude výsledek? Co tím získají?

A zde se dostáváme, teď se dostáváme k tomu, k čemu došlo 6. ledna. Pokud to srovnáte s nějakými událostmi, ke kterým došlo v minulosti a obzvláště s tím, jak to probíhalo v SSSR, a právě to je zapotřebí udělat, neboť SSSR byl konceptuálně mocný subjekt globálního řízení. A USA jsou nástrojem konceptuálně mocného globálního řízení. V SSSR se elita sama vzdala konceptuální moci, sama chtěla být ovládána a řízena. A elita USA, která od počátku byla jen nástrojem, nikdy konceptuální moc neměla a vlastní globální politiku nevedla.

Takže když porovnáme tu událost, ke které došlo 6. ledna, je třeba ji srovnat s ohledem na způsob provedení a blízké výhledy se srpnovým pučem z roku 1991 v SSSR. A s ohledem na dlouhodobé následky, i když jaké mohou být dlouhodobé následky v krátkých historických intervalech trvajících rok? Je to bezesporu únorová revoluce.

V čem spočívá ta podstata? Podíváme-li se na to, co se děje, tak Státní výbor pro výjimečný stav i to takzvané obsazení Kapitolu… K tomu se ještě vrátíme, k tomu obsazení Kapitolu. … na čem byly založeny? "Pojďme se vrátit k zákonnosti a pořádku ve státě. Máme určité ideologické postoje, máme nějaké právní postupy, a proto to, co se teď děje v SSSR, neodpovídá státní ideologii ani právní úpravě. To znamená, že se k tomu musíme vrátit." To byl cíl, který tehdy vyhlásil Státní výbor pro výjimečný stav.

Takže z hlediska práva formálně a takříkajíc konceptuálně… Tedy ne konceptuálně, ale ve vyjádření smyslu měl ten Státní výbor pravdu, přesto byl výsledek přesně opačný. Sama idea té správnosti byla diskreditována. Ten, kdo byl v době toho puče v Moskvě, velmi dobře ví, že všechno, co ukazují v dokumentárních filmech o tom puči, je neuvěřitelná lež, je to dobře natočeno a sestřiháno, ale vůbec to neodpovídá realitě. Všechno to tam vypadalo úplně jinak, úplně jinak. Nebyla žádná „opravdová lidová revoluce“, o které se nás teď pokoušejí přesvědčit. Byl tam dav předstírající revoluční masu lidí. A všechno ostatní už bylo jen zviditelňování těch, kteří tam byli přítomni.

Všichni si totiž mysleli, že SSSR zůstane zachován, že všechna smetánka jim zůstane a přibude ještě smetánka ze Západu. Že jim zůstanou ty sociální záruky socialismu, to, nač byli zvyklí, i když to už nebyl žádný socialismus, to, co bylo realizováno v poststalinských dobách.

Oni přece chtěli svobodu a tvořivost, jaké si mysleli, že jsou na Západě. Museli si prožít posledních třicet let, aby se přesvědčili, že nic takového na Západě nikdy nebylo. Že to jim jen věšeli bulíky na nos, aby tupý dav zničil svůj vlastní stát, aby podpořil likvidaci svého státu, aby lidé podpořili kroky těch zrádců v elitě. Národ svůj stát nezradil, lidé nikdy svůj stát nezradili. Nemohla ho zradit dojička, která každý den vstává ve čtyři ráno, aby podojila krávy, aby nějaký ten úředník řídící stát měl svůj chleba s máslem. A byl to ten úředník, kdo zradil stát, kdo tu dojičku zradil! Zradil všechny pracující!

A teď vykládají, jak elita nezradila, že to lidé jsou těmi zrádci. To je úroveň jejich šílenství. Jak musíte nenávidět svůj národ, abyste tohle byli schopni tvrdit? Jak musíte nenávidět svůj stát, abyste tohle byli schopni tvrdit?

Takže k čemu došlo v USA? To, jak byla porušena všechna myslitelná i nemyslitelná volební pravidla, lidi rozhořčilo. Jednoduše je to rozčílilo, lidé chtěli, aby v tom byl pořádek. A co se v dané situaci střetlo? Lidové masy… Trumpovi voliči se vůči Bidenovým voličům dopustili neskutečné „ničemnosti“, samozřejmě v uvozovkách. Co udělali? Místo toho, aby se smířili s tím falšováním voleb, tak v době, kdy Bidenovi voliči v klidu spí svůj věčný sen na hřbitovech, tito lidé, Trumpovi voliči vystoupili a řekli: „Vy jste nám ukradli naše hlasy!“

Cožpak mohli Bidenovi voliči, v klidu odpočívající po té šílené prezidentské volební honičce, takto přijít? Samozřejmě, že ne. Cožpak takové chování mohou Trumpovým voličům odpustit ti, kteří tu Bidenovu výhru zařizovali? Samozřejmě nemohou.

Vždyť když v roce 2016 vyvstala otázka, zda zvítězí Hillary Clintonová nebo Trump, tak jsem neustále mluvil o tom, že vyhraje Trump. A říkal jsem, že si to vítězství udrží. Proč? Protože tehdy se soustředili na jedno, všichni Trumpovi protivníci, americká státní elita. Soustředili se na to, aby vytvořili informační příval o jasném vítězství Clintonové. Ale obyčejní lidé v USA se pozvedli a šli hlasovat. A hlasovali tak masově, že státní elitě stojící za Clintonovou nezbylo nic jiného než uznat svou porážku.

Jenže všechen establishment zůstal pod jejich kontrolou, takže si dělali, co sami chtěli. Nestačí jen vyměnit ředitele, ještě je nutné vyměnit všechny náměstky, vedoucí oddělení a mnoho dalších. Musíte se zbavit těch, kteří to budou sabotovat.

A co se stalo, když byl zvolen Trump? Celá ta jejich partička už poté, kdy volby skončili, to je třeba si uvědomit, že už v době, kdy volby skončily… Až poté, kdy ty volby skončily a všechny volební protokoly byly sepsané, začali nacházet nové hlasy pro Clintonovou. A právě tyto nově dohledané hlasy napřed překonaly náskok, se kterým Trump zvítězil nad Clintonovou, a potom dokonce převýšily ty hlasy pro Trumpa o 2,5 miliónu. Takže je nic nezastavilo.

Napřed předstírali, že našli další hlasovací lístky: „Jen se podívejte!“ A potom už jen ukázali na krabice a řekli: „Přece to nebudeme teď počítat.“ A potom už jen telefonovali: „Máme tady tolik a tolik krabic s tolika hlasovacími lístky.“ „Samozřejmě vám na slovo věříme!“ To je jako v tom vtipu: „Já mám 21.“ „Ukaž.“ „Gentlemanovi se věří na slovo.“ „Tak to mne tedy nadzvedlo…“

Oni už tehdy začali bojovat s Trumpem těmito způsoby. Už tehdy začali připravovat budoucí falšování, které potom zrealizovali v roce 2020. Už tehdy. A Trumpovi se prostě za tu dobu nepovedlo zformovat akceschopné státní řízení. A to je dobře, protože celý ten manévr s koronavirem byl zosnován kvůli tomu, aby byl přeformátován svět v podmínkách bezvýhradného Trumpova vítězství, bezvýhradného! Měl zvítězit ve druhém volebním období, a potom měl být přeformátován svět na základě koronaviru. A teď, když byl ten koronavirus využit k Trumpovu svržení, jsou globalisté sami nuceni napomáhat těm mechanismům, které brzdí přeformátování společnosti na základě koronaviru.

Fašismus je ideologicky všežravý. A je možné ho založit nejen na nějakých politických názorech, ale třeba i na ekologických, nebo třeba na medicínských postulátech. Jaký je rozdíl v tom, na čem bude ten fašismus založen? V literatuře je to dobře popsáno, stejně jako je to znázorněno ve filmech. V daném případě by měl být svět přeformátován a ustavena globální fašistická diktatura, globální fašistický řád. To je jen k otázce toho, čím se u nás zabývá šéf Rospotrebnadzoru.

Jenže u nás se tak ustavuje nadnárodní řízení, stejně jako nad všemi ostatními. Neboť ani USA nemohou být dokonce ani ve vztahu k sobě samým subjektem vnější politiky, o globální už vůbec nemluvě, tedy té vnější a dokonce ani vnitřní politiky.

Takže co se děje? Trump nemá dost sil. Globalisté nemají dost sil, aby se bránili. Nacházejí různé možnosti, jak tu situaci nějak stabilizovat. Jenže potom je vyvinut osobní nátlak na dané lidi, kteří se zlomí. Jako například Pens, viceprezident. Takže ať už Trump připraví a provede jakýkoliv manévr, cokoliv, co připraví Trump je neustále znehodnocováno ve svém provedení.

Když někdo tvrdí, že hlava státu… Obzvláště Trump: „Ten může tohle, může tamto…“ Takto uvažují lidé, kteří nemají ani ponětí o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Lidé, jejichž myšlení je natolik omezeno, že se nemohou podívat okolo sebe, jak funguje jejich vlastní kolektiv. Vždyť všichni se nacházejí v nějakých hierarchických sociálních skupinách. V těchto sociálních hierarchických skupinách je šéf, je tam řídicí vrstva a nakonec vykonavatelé.

Jen si to vezměte. V životě každého člověka určitě došlo k následující situaci: „Tohle by se dělat sice nemělo, ale já mám známého, který když ho požádám, tak pro mne bez pořadníku to a to zařídí.“ Nebo: „Tenhle rozhodnul tak, ale realizovat to má tamten, který je náš člověk, takže zablokuje všechno, co se jen dá. Takže z toho nic nebude.“

A jak často, jak často došlo ve vašem životě k situaci, kdy kvůli tomu, abyste si to mezi sebou nějak osobně vyřídili, byl někdo připraven obětovat to, na čem sám pracoval?“ A způsobit firmě ztráty, nebo nedodržet potřebný technický stav řízeného objektu? Protože za tu havárii bude zodpovědný právě ten druhý, protože to tak všechno hodí na něj. To se přece dělo?

Vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě, které zajistilo Hitlerovi vítězství v letech 1941-42, bylo založeno právě na tom, že jim bylo jedno, jak dopadne jejich stát, co ho to bude stát, důležitější pro ně bylo, že toto vojensko-fašistické spiknutí, ten Hitlerův vpád povede ke svržení Stalina. „S Hitlerem už se nějak dohodneme. Kemská volosť? Klidně si ji vezměte! Tu oželíme.“ Na tom bylo založeno to vojensko-fašistické spiknutí. A jakmile to Stalin zlomil, najednou se i Žukov zařadil mezi maršály Vítězství. Už najednou nebyl účastníkem vojensko-fašistického spiknutí, protože mu nic jiného nezbylo. "Tamto nevyšlo, tak udělám kariéru jinak."

Stejně to teď probíhá v USA. Aby svrhli Trumpa, svrhli tohle řízení, jsou připraveni, státní elita je připravena obětovat svůj stát. Je jim úplně ukradený. Co bude s lidmi, je vůbec nezajímá. Stejně jako to nezajímalo naši partajní sovětskou nomenklaturu, která rozložila Sovětský svaz: „Že to vedlo k občanským válkám? Že lidé začali umírat hlady? Že se rozpoutaly zločinecká války? A co na tom? Hlavně, že jsme dosáhli svého.“ A kolik je teď příkladů, kdy aby se někdo někomu pomstil, zavřou fabriku a vyhodí lidi na ulici? „Ať všichni táhnou!“ I jim to způsobí ztráty: „Ale za to jsem si to vyřídil s ním a teď tu jsem hlavní, v té firmě!“

V USA probíhá to samé, jen na té nejvyšší úrovni. Oni nevidí příčinu těch nesrovnalostí v tom, že svět už nedokáže zdrojově utáhnout Pax Americana. Nevidí, že americké spotřebitelské standardy už planeta nemůže utáhnout, že ta přestavba celé planety je objektivní daností. Buď bude planeta přestavena, nebo civilizace na planetě Zemi zahyne. A oni to nevidí. Oni si myslí, že všechny ty procesy, které spustil Trump, aby USA předělal na národní stát, že za to může on osobně. Takže když se ho zbaví, tak budou moci dále díky svým vojenským základnám okrádat celý svět a budou jim růst příjmy.

Oni nevědí, jak jsou peníze vázány na výrobu. Nechápou, že peníze jsou maximálně zobecněnou informací o oběhu zboží. Myslí si, že za peníze si koupí všechno, aniž by museli zorganizovat nějakou výrobu. Jenže takto to také nejde. A na základě toho se pozvedli proti Trumpovi. Vidí v něm svého nepřítele.

A co zbývá globalistům? Nezbývá jim, než pracovat výhledově. Co globalisté zjistili v roce 2016? V roce 2016 ke své hrůze zjistili, že státní řízení v Trumpově osobě nemá a to tak že vůbec ne, k dispozici žádný státní establishment, který by pracoval ve státním zájmu. Že tam takové lidi jednoduše nemají. Celé čtyři roky Trump dával dohromady tento segment. V důsledku toho se teď, při tom rozkolu uvnitř vládnoucích špiček, má Trump a globalisté o koho opřít.

Byly vytvořeny alternativní systémy řízení. Jsou tu tajné služby pracující proti Trumpovi, ale jsou tu i takové, které pracují s ním. Je tu establishment, který pracuje proti Trumpovi a je tu takový, který pracuje s ním. Jsou tu státy, které pracují proti Trumpovi a jsou tu státy, které pracují s ním. To je jádro té situace.

V důsledku tohoto obsazení Kapitolu došlo k jedné věci. Stejně jako tehdy Státní výbor nastolil tu otázku tak, že daný systém dál není životaschopný a je nutné provést jeho transformaci, přeformátovat SSSR. O to šlo, o tom jednali spiklenci na lovecké chatě Viskuli v Bělověžském lese. Stejná otázka byla teď vyvolána v USA. Já už jsem říkal, že to: „Berte si suverenity, kolik chcete!“ už zaznělo.

A co řekl Texas v odpověď na rozhodnutí toho Nejvyššího soudu? Který fakticky prohlásil, že žádný stát teď nemusí plnit federální zákony, nemusí dodržovat ústavu USA? Texas na to řekl: „My budeme okolo sebe soustřeďovat ty státy, pro které budou federální zákony a ústava určujícím pravidlem. To znamená: „Budeme formovat nový stát!“ Zformovala se tam dvě silová centra. Vznikla tam situace, ve které žilo Rusko po únorové revoluci. Existuje tam Prozatímní vláda, to je Biden and Company, a jsou tu sověty, to jsou ti, kteří se soustřeďují okolo Trumpa.

Dvojvládí dlouho nevydrží. Jaký má teď ta Bidenova Prozatímní vláda problém? Ten její problém je následující. Jen si to vezměte, 29. května 2020 se to hnutí BLM zmocnilo, na krátkou dobu zmocnilo… Ale jediné, co v té době dokázali, bylo, že vykradli… Co vykradli? Ministerstvo financí USA. Co ti lidé z BLM dělali na tom úřadě? A co tam prováděli? A proč tam vůbec šli? Jak se jim povedlo se ho zmocnit? Ano, brzo je odtud vyhodili.

Ale co je zajímavé? Bylo zatčeno několik desítek lidí, kteří byli velice operativně opět propuštěni, a nikdo nebyl z ničeho obviněn. Celé léto jsme mohli pozorovat situaci v USA, kde lidé z různých těch hnutí Antifa, BLM a dalších reálně loupili, znásilňovali a zabíjeli a to bez jakýchkoliv následků. Prý se jednalo o mírumilovný demokratický proces. Už jsme viděli, jak jsou takové barevné revoluce organizovány v jiných státech…

Stejná americká státní elita, která byla jako nástroj vykonavatelem těchto revolucí, to teď uplatnila ve vztahu ke svému vlastnímu státu a to bez ohledu na to, co to bude stát. Vše to přece probíhalo v klidu a to rabování pojmenovali takovým elegantním slovem „looting“. Berou si to, co jim patří, ušlý zisk.

To znamená, že jedni lidé dřeli, dělali, co mohli, založili nějaký ten podnik, zadlužili se a teď k nim přišli, okradli je a řekli jim: „To vy jste vinni, vy jste nás celou dobu okrádali!“ Ti, co tam loupili, v životě nesáhli na práci, přivedli je tak do bídy a co navíc? Odepisuje jim snad banka nějaké dluhy? Je to bráno jako vyšší moc (force majeure), není, jsou to přece pokojné protesty. Nikdo přece nebude odpouštět někomu dluhy kvůli pokojným protestům. Looting!

A jak to vypadalo při tom útoku na Kapitol? Tam je zcela jiný obrázek. Nestačí, že když v létě řádila ta hnutí BLM a Antifa, tak byl Kapitol chráněn ze všech stran vojáky, protože ti, kteří ty davy řídí, si velmi dobře uvědomují, že se ten rozzuřený dav může vrhnout i na svého páníčka. Proto ke Kapitolu nahnali vojáky, kteří tam stáli jeden vedle druhého. Teď tam přišli lidé a oni je tam vítali s otevřenou náručí! Ukazují nám, jak rozbíjeli jedno okno, ale to druhé bylo otevřené a přes něj tam v klidu lezli. Takže ti lidé „pronikli“ do Kapitolu.

Mimochodem, tam jsou pořádány exkurze, takže lidé mají proč jít do Kapitolu i ve větším množství. Takže tam přišli a co tam dělali? Šli po vyznačených pěšinkách. Byly tam natažené provazy vyznačující cestu, a když se někdo dostal za ně, vrátil se zase na správnou cestu. Žádné rabování, žádný looting. Nic z toho nedělali.

A rozpoutala se přímo hysterie: „Jak je možné, že je policie nestřílí na místě?“ Jak to, že ne? Policie zabila čtyři lidi. Ta vražda veteránky letectva Ashley Babbitt byla velice zajímavá. Zfetovaný narkoman, nacpaný narkotiky, který zdechl kvůli předávkování a ne kvůli tomu, že ho zabili policisté, ten Floyd, se stal národním hrdinou. Byl to kriminálník, který nikdy nepracoval, nic nedělal… A nevykládejte mi, že byl někde hlídačem. Ten byl strašně zajímavý, o něm neustále točili reportáže. Ten zahynul v důsledku policejní zvůle. Tohoto národního hrdinu pochovali ve zlaté rakvi a s úctou.

A teď zahynula žena, která 14 let svého života, ze svých 34 let, zasvětila službě své vlasti. Ona sloužila v armádě, a přesněji u letectva. Sloužila v armádě a ta situace okolo její vraždy je velmi podivná, velmi podivná. Z jedné strany stála policie, z druhé také a co a jak se vlastně stalo, nikoho nezajímá, nikdo to nevysílá ve zpomalených záběrech. Kam se poděly nahrávky z bezpečnostních kamer, které by ukázaly, k čemu tam reálně došlo? Nic z toho nikoho nezajímá. Vždyť co s tím, že? A jen vřískot: „Zabili jste jich málo!“ Oni nic nekradli a neodnášeli.

A co ti, kteří utekli ze svých kanceláří? Ti přísahali, že budou chránit státní tajemství. Co měla udělat Nanci Pelosiová, když utíkala ze své kanceláře? Vytrhnout přípojku počítače ze zásuvky, aby se vypnul, aby se hned vypnul. Ne, nechala ho zapnutý. A přes ten počítač byl přístup do celé tajné databáze, ke státním tajemstvím. Ale vinna tím není Pelosiová, která nesplnila svou povinnost, ale ti, kteří se dostali do budovy.

A jak se do té budovy vůbec dostali? Opakuji, kdyby tam byla normální ochrana, tak by se do té budovy dostat nemohli. Oni je tam fakticky zatáhli. A jak se to pokusili udělat? Přivedli tam dav a hned se tam objevily žebříky. Kde se tam vzaly ty žebříky? Odkud? Ti, lidé přišli za Trumpem, aby ho podpořili a ten jim řekl: „Běžte ke Kongresu, abyste dali najevo, že my jsme proti tomu falšování voleb. A není nás vůbec málo! My jsme mírumilovná demonstrace.“ A tak ti mírumilovní lidé přišli ke Kapitolu a ocitli se vevnitř.

Tak zaprvé mnozí setrvávají v omylu, že takové demonstrace něco řeší. Jen si vzpomeňte, jak milión Francouzů stál přímo u zdí parlamentu, kde 450 poslanců schvalovalo zákon rušící slova a pojmy „matka“ a „otec“ a zavádějící „rodič číslo jedna“ a „rodič číslo dva“. Milión lidí se tam sešlo! Přestože proti tomu protestovali, ti poslanci to schválili. Takže když si někdo myslí, že něco vyřeší tím, že přijde na mítink, tak ani náhodou.

A tihle zapomněli vypnout své počítače s přístupem k tajným údajům, ale nezapomněli odnést ty certifikáty, které "dosvědčují", že byl zvolen Biden. A potom s nimi mávali, že byl zvolen Biden. A ty fotografie vykradených kanceláří a přesněji jen kanceláří s rozházenými papíry se objevily až poté, kdy byl Kapitol vyklizen. Vždyť těch nahrávek bylo hodně a nikde to nebylo, všichni ti lidé se chovali velice slušně, velice slušně. Nikdo se nikam nepokoušel vloupat. A proto je zbytečné mávat fotografiemi, kde někdo ukazuje vylomené dveře. Obzvláště, když jsou vyražené zevnitř, protože se otevírají ven a vyražené byly zevnitř. Takže člověk napřed vniknul do té úřednické kanceláře, zamknul ty dveře a potom je vykopnul? Zajímavá situace. A teď poukazují na to, jací to jsou teroristé, jací jsou strašní a tak dále.

Oni potřebovali zařídit tu provokaci, zatáhnout ty lidi dovnitř. Mysleli si, že ti lidé podporující Trumpa se budou chovat jako tamti paviáni, které oni sami vypustili do ulic v podobě Antify a BLM. Ukazuje se, že to byli zcela vychovaní lidé. Člověk tam umazal obálku a nechal tam pro Nancy Pelosiovou 25 centů, žádné loupení. Kde byl ten looting?

A teď nás informují, že se ztratily tajné dokumenty, že se ztratilo sedm laptopů, počítačů s velice tajnými informacemi. Proč? Ztráta takových dokumentů, potom se ukáže… Potom už je možné tvrdit cokoliv. Tamto se ztratilo, tohle se ztratilo… V závislosti na cílech řízení. To potom umožňuje budovat své řízení.

A co se tedy stalo v důsledku toho pokojného vstupu? Opakuji, že když lidé vtrhli na ministerstvo financí, tak byly zatčeny desítky lidí, ale okamžitě všechny propustili. A teď? Už jich dávno pozatýkali stovky. A všichni jsou obviňováni z těch nejtěžších státních zločinů. Jen za to, že tam vstoupili. Nikdo nevyšetřuje, jak se tam dostali a proč tam šli. Všichni jsou označováni za zločince proti státu. Jsou propouštěni z práce, podle seznamu odhalených jim bude zakázáno létat letadlem a dalšími druhy dopravy, kde je nutné předložit průkaz totožnosti. A mnoho dalšího.

Cožpak něco podobného uplatňovali vůči BLM a Antifě? Ne. A proč to tedy teď dělají? Protože potřebují za každou cenu ten systém zlomit teď, za každou cenu právě teď. Odkud se vzal ten impeachment Trumpa? Protože právě teď potřebují zlomit ta pravidla hry.

Když v roce 1991 jel Javlinskij zatknout ministra vnitra Puga, tak on i jeho žena zemřeli, sami se zastřelili, přitom Pugo nezapomněl položit pistoli na skříňku 2,5 metru od sebe, ze které prý zabil svou ženu a zastřelil se. To určitě, problém je trochu v tom, že nebyl zabit z pistole, ale z AKS-74U, tedy ne z devítimilimetrového Makarova, ale 5,45 mm zkráceného Kalašnikova, který měl v rukou Javlinskij. Já netvrdím, že střílel právě on. Ale ta otázka smrti B. K. Puga zůstala otevřená.

A to samé probíhá nyní. Kuj železo, dokud je žhavé. Teď je zapotřebí zlomit celý systém. Když ho nezlomíte teď, zítra může být pozdě. Oni potřebují ten stát zlomit teď, právě teď mu musí vnutit svůj ideologický… Jak bych to řekl, diktát! Co se děje? Trumpa okamžitě odstřihli od všech sociálních sítí. Minutku, nám přece vyprávěli, že to stát může někoho zablokovat a soukromník to nikdy neudělá. A najednou se ukazuje, že právě soukromé korporace Trumpa odstřihly od všech sociálních sítí.

Proč? Opakuji, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. A řízení je proces informační. Všechny sociální sítě jsou centra koncentrace řízení. Tam probíhá informační výměna. A jak říkal Lenin, aby se revoluce povedla, je zapotřebí se zmocnit pošty a telegrafu. Protože přes ně probíhala informační výměna.

Takže aby se dnes zmocnili a vnutili svou vůli všem v USA... Je zapotřebí, aby se Trump a jeho přívrženci nedokázali zorganizovat a tak je o tyto možnosti připravují. Připravovali se na to čtyři roky. Jen si vzpomeňte, že Trump vyhrál díky Twitteru. A když tvrdí, že Trump nenašel nějakého člověka, který by to a tamto. Tak to není. Čtyři roky pracovali s těmi sítěmi. Není důležité, aby člověk seděl v sítích a udržoval obsah, problém je v tom, že Trumpa za ty čtyři roky zcela připravili o přístup k výměně informací s obyvatelstvem. O možnost obrátit se k lidem, o možnost je zorganizovat.

A velkým Trumpovým úspěchem, tedy spíše zásluhou, je to, že Trump vyzval ty lidi, aby opustili Kongres. On okamžitě pochopil, že jde o provokaci. A kdo se o ni postaral? Začali pálit auta. A najednou se ukazuje, že Antifa je mezi Trumpovými příznivci. Jak to? Spálili policejní auto, ale co mají Trumpovi příznivci společného s Antifou? Ta vždycky bojovala proti Trumpovi. Je to tak, že bylo nutné Trumpovy příznivce dostat na to určité místo a dopustit se zločinů. A k tomu potřebovali tu Antifu a BLM a tak dále.

A potom se ukázalo, že zůstali na okraji, kde dělali bordel a v samotném Kongresu nebyli. Proto potom museli dodatečně předvádět to loupení. Ale tohle jim nevyjde. Někdo si myslí: „Oni teď vyhráli! Hurá!“ U nás všichni liberasti přímo září štěstím. Teď tam přijde Biden, náš rodný otec, ten nám sem pošle americký specnaz a konečně se zbavíme Putina. Už to plánují, už o tom otevřeně diskutují v médiích, jak pod Bidenovým vedením provedou státní převrat. Ale to se pletou. Biden v tom teď uvázne. Ať už mají podpindosníci plánů kolik chtějí, tak Biden má svázané ruce.

V USA bylo za čtyři roky vytvořeno paralelní řízení, paralelní kontrařízení. V USA teď začíná dvojvládí. Státní elita si uvědomuje, že začíná dvojvládí, a tak se ho snaží zlomit, vnutit svůj diktát. Ale to jim nevyjde. Jednoduše jim to nevyjde. Čím úspěšnější budou Bidenovy kroky v USA, tím větší možnosti k provedení čistky podpindosníků v Rusku nám poskytnou globalisté. Z nadnárodního řízení se otevřou všechny možnosti: finanční, ekonomické, jakékoliv. Všechno to bude poskytnuto: „Jednejte!“ Je zapotřebí je připravit o oporu v podobě zdrojové základny. Nikdo jim to nedá, prostě nedá.

No a všichni bidenovští podpindosníci, kteří si myslí, že tady u nás budou moci zřídit elektronický gulag pro ruské lidi, a oni sami budou v tom koncentráku, ve který promění Rusko, dozorci, se pletou. Nestihnou to. Všechny ty Sobolové a další, kteří prohlásili, jak touží stát se dozorci v koncentráku pod názvem Rusko, který tady zřídí ona se svými soudruhy. Ti se odhalili, ukázali, co jsou zač.

A to je velice ve zkratce, takříkajíc letem světem k té situaci. Dalo by se o tom vykládat dlouho, velice dlouho ke každému aspektu. Proto, pokud jsou nějaké další otázky…


Máme tu upřesňující doplňkové otázky. A konkrétně okomentujte prohlášení úřadujícího prokurátora federálního distriktu Columbia metropole Washingtonu Michaela Sherwina, že v Kapitolu byly ukradeny nějaké materiály týkající se národní bezpečnosti.

Vždyť o tom jsem právě mluvil. Ty materiály, ty počítače do budoucna umožní založit na tom manipulace. To znamená ovlivňovat určitým způsobem politiku. To kvůli tomu to bylo účelově provedeno. Byly ukradeny nebo ne? Nejspíš nebyly. Ale aby bylo možné úspěšně zlomit systém, je zapotřebí odhalit jeho obrysy, aby se to potom dalo využít.

Oni jsou připraveni podrazit svůj stát, aby si vyřešili své klanově-korporativní spory. Už teď svůj stát prakticky přivedli k občanské válce. Obyvatelstvu USA není co závidět. SSSR se zhroutil najednou. A všichni si mysleli, že SSSR může to, může ono. A nakonec se ukázalo, že ne, že to je konec a celá periferie najednou odpadla.


A okomentujte ještě tu takzvanou elektronickou popravu Trumpa a jeho přívrženců.

To je kvůli tomu, už jsem o tom mluvil, aby zabránili zformování řízení, které by zabránilo státní elitě ustavit v USA svůj diktát. Oni si myslí, že jim v cestě stojí Trump. Neuvědomují si, že zdroje na planetě nestačí. Jsou připraveni dát té planetě zabrat, jak jen budou potřebovat.

Co je ještě v tomto ohledu zapotřebí dodat? Pelosiová se pokusila převzít kontrolu nad jaderným potenciálem. Oni si myslí, že pokud se jim povede zlomit ten řídicí systém, systém kontroly nad jaderným potenciálem USA, zmocnit se ho teď v té revoluční situaci: „Když se ho politicky účelově dokážeme zmocnit, tak bude v našich rukou a budeme moci vyhrožovat celému světu jadernou bombou!“

To proto to dělá, ale efekt to má opačný. Zaprvé nikdo nikdy nedovolil státní elitě mít pod kontrolou jaderný potenciál. Dokonce i náš jaderný potenciál Sovětského svazu si globalisté okamžitě vzali pod svou kontrolu. Neposkytli ho státní elitě USA, okamžitě ho předali nadnárodnímu řízení, aby se nedostal do rukou USA, které by ho mohly kontrolovat a využívat. Tady je ta situace stejná. Ona svým prohlášením vyděsila celý svět, vyděsila celý svět. Proto má teď celý svět důvod postavit se USA. Tohle si vykoledovali.

A to, že se jim všechno najednou zhroutí… Nu, promiňte, když půjde o to, zda mají zachránit sami sebe nebo svého páníčka… Ti přece nebojují za svůj stát, ale o peníze. Oni se vždy vzájemně zradí, a proto… Když bylo nastoleno trockistické řízení takzvaného sovětského systému států, tak jakmile SSSR přestal tento proces řídit, všechno se to rozkutálelo do všech stran. Proč si myslíte, že v případě USA tomu bude jinak? Ani náhodou, ti na tom budou ještě daleko hůř. My to měli založené na ideji, a proto to šlo celkem postupně… Zatímco oni všechno staví na penězích, na zištných zájmech.

Takže se velmi rychle vše ukáže, jejich filmy to ukazují jasně, O. Henry: „Bolivar dva neunese…“ (Cesty, které si vybíráme) Dnes zemřeš ty a zítra já. Toho, který padá, ještě postrč. To je ta jejich filosofie. A když teď Pelosiová celý svět vyděsila tím, že může použít jaderné bomby, které seberou Trumpovi… Přece to pochopte, stačilo by přece počkat deset dnů do Bidenovy inaugurace. Jenže problém je v tom, že to železo, které je třeba teď kout, vystydne. A proto je pro ně zásadně důležité vyřídit si to s Trumpem a s jejich vybudovaným systémem řízení to udělat právě teď. A v tomto ohledu se nebudou rozpakovat někam hodit tu bombu, vůbec se nebudou rozpakovat.

Státní elita si dělá nárok na to, co fakticky získat nemohou. I když nějaká minimální pravděpodobnost tu je, protože globální prediktor přichází o své řízení procesů ve světě. Vždyť ten boj americké státní elity a globalistů probíhá právě v důsledku ztráty řízení vlastního nástroje. Takže teoretická pravděpodobnost tu je.


Jak už jsem řekl, to je pro dnešek všechno.

Dnes jsme mluvili jen o jedné věci, o tom, co se stalo 6. ledna 2021 a zdaleka jsme neprobrali všechno. Budeme se k tomu tak či onak vracet, protože je to velice důležitá událost. Událost, která má dlouhodobý a globální charakter. USA jako projektově zkonstruovaný stát vstoupil do přímé fáze svého přeformátování. A my říkali, už když byla opublikována první práce vnitřního prediktoru SSSR - Mrtvá voda, bylo řečeno, že míra krvavosti nastávajících událostí bude podmíněna mírou osvojení si těch znalostí, které jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti. Čím více budou tyto znalosti osvojeny, tím menší bude míra krvavosti. A to je stále aktuální.

USA jsou hlavním aktérem globálního řízení, je to hlavní nástroj, ta přestavba světa nebude probíhat natolik plynule, aby se to nedotklo komfortního života obyčejných lidí. Ani náhodou. A abyste v nadcházejících turbulentních časech dokázali ochránit zájmy své i své rodiny, musíte si osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Tyto znalosti jsou vyloženy v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR a nepleťte si to s pracemi zveřejněnými po roce 2018. Po červnu roku 2018 jsou to knihy ze série O světě křivých zrcadel. Tam získáte znalosti o řízení státu, jak je budován stát, i jak jsou realizovány války a kde je z toho všeho východisko.

Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mír a štěstí.

Do příštích setkání.


408 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše