• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.04.2021 Titulky CZ

A ten náhubek natáhli celé Evropě. Vidíte tu sílu? A proč jsme jí ani my nedokázali čelit? Protože jakou máme vlajku? Vlajku označující, že jsme kolonie, a že nemáme právo o ničem rozhodovat sami. Jsme jen zdrojový potenciál. Dokonce nejsme ani nástroj. Jsme jen zdrojový potenciál. Nástrojem je Polsko, nástrojem je Česko a my jsme jen zdrojovým potenciálem.

A podívejte se, jak Slovensko udělalo z naší vakcíny případ. Proč?

Protože je podřízeno nadnárodnímu řízení, které chce postavit Rusko na místo.

Otázka – Odpověď z 12.4.2021


1)Jaký stát poslal Gagarina do vesmíru. Odstraněný nápis CCCP

2)Situace na Donbase

3)Setkání Erdogana, Charlese Michela a Ursuly von der LeyenDobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 12.04.2021, Den kosmonautiky, a slavíme dnes šedesáté výročí prvního letu člověka do vesmíru. V souvislosti s tím tu mám otázku. Tak jaký stát 12.04.1961 poslal Gagarina do vesmíru? Protože jsou nyní na federálních kanálech a dokonce i na webu Roskosmosu prezentovány fotografie Jurije Alexejeviče v helmě bez nápisu SSSR! Je to náhoda nebo účelové spiknutí?

Skutečně, oslava takového významného data, jakým je šedesáté výročí vyslání prvního člověka do vesmíru, vyvolává velmi mnoho otázek. Je to pravda, tak jaký to byl stát? Proč je na všech federálních kanálech cíleně obcházena jakákoliv zmínka o SSSR? Na některých už to došlo až tak daleko, že ty slavné dokumentární filmové záběry, kde stojí Gagarin v helmě, na které je napsáno SSSR, upravili a SSSR odstranili! V dokumentárním filmu! Co se to děje? Jak jsme se dostali až sem? A přitom, jen si to vezměte, je to datum oslavováno náležitým způsobem s ohledem na roli, jakou sehrálo v osudu veškerého lidstva?

Jen se podívejte, žádný televizní kanál nezorganizoval žádnou píár kampaň k této příležitosti. Nebyly žádné masové akce. Jednalo se tedy o čistě rituální akce s akcentem na to, aby byl snížen samotný význam počátku pilotovaného vesmíru. A to není jen tak, je to důsledek toho, jaká vlajka nyní vlaje nad Kremlem. Pod touto vlajkou vždy bojovali lidé, kteří si nepřáli existenci Ruska v žádné jeho podobě, kteří bojovali kvůli tomu, aby ho zničili.

Je takový výraz: „Vždyť na to ten venkovský balík prostě nemá!“ Je to z filmu Nedokončená skladba pro mechanické pianino. Ruská aristokracie vždy žila na základě principu, že poddaní křupani nic nedokážou, že je to dobytek, že rolník v Německu, to je něco docela jiného. To jen ruský rolník nestojí za nic. Rolník v Anglii, ten je v pořádku, ale ten ruský je k ničemu. Svých lidí si vůbec nevážili. Cožpak by mohli soutěžit s inteligencí těch v zahraničí?

Naše elita byla vždy západně orientovaná. Nikdy nebyla proruská, vždy zrazovala. A najednou proběhla revoluce, která umožnila, aby se učili všichni. Aby každý člověk, který má ty či ony schopnosti, je mohl také uplatnit, aby mohl rozvinout svůj genetický potenciál. I když se narodil jako obyčejný člověk, rolník, tak měl-li nějaké vědecké nadání, mohl se z něj stát významný vědec. A pod ruskou rudou vlajkou se Rusko proměnilo ve stát číslo jedna.

A všichni, kteří přeběhli k Hitlerovi, všichni, kteří odtáhli společně s interventy v době občanské války, ti všichni byli přesvědčeni, že Rusko se nikdy nepozvedne, že je nutné pozvat velikého efendiho Hitlera, aby udělal pořádek. To proto utekli všichni ti Krasnovové a další a bojovali pod tou trikolorou.

A najednou se ukázalo, že dvanáct let po té nejničivější válce, která nás stála 28 miliónů životů našich obyvatel, že tento polozbořený stát, ne ten vzkvétající Západ, který na té válce ztloustnul, se dostal do vesmíru. A potom na slyšení v Kongresu USA admirál Rickover a tenkrát ještě úplně neznámý, ve smyslu široké veřejnosti, kongresman Kennedy, budoucí prezident, o čem tenkrát mluvili? Že právě vzdělávací systém Ruska, Sovětského svazu zajistil ten skok kupředu. Jen ten vzdělávací systém, a že USA nemají možnost Rusko dohnat.

Ano, měli své trofejní Němce, ale ti byli schopni dokončit jen to, k čemu došla Třetí říše. Ta zpráva NATO o sovětském vzdělávacím systému jasně vypovídala o tom, že nebude-li SSSR nahrávat Západu, tak už prostě nebude možné ho dohonit. A bez ohledu na to, že v šedesátém prvním roce stát řídil Chruščov, tak to bylo právě díky tomu tvořivému potenciálu bolševismu, který byl založen po Velké říjnové socialistické revoluci, a díky kterému SSSR vyhrál ve Velké vlastenecké válce.

Ten potenciál stále ještě běžel a on ho nemohl zastavit ráz na ráz, a proto ten první let do vesmíru. Celému světu jsme předvedli, že naše věda je všechny předběhla, že náš stát má obrovský potenciál rozvoje, že žádný Západ Sovětský svaz dohonit nedokáže.

Tak co udělali trockisté? Začali brzdit jeho rozvoj, navyšovat problémy uvnitř státu a zdroje, které by mohly zlepšit život v Sovětském svazu, začali převádět na Západ, aby dokázal přežít do té doby, než bude moci partajní sovětská nomenklatura dokončit tu zradu státu. A právě v rámci této zrady byla sehrána ta komedie, byla provedena akce, že prý Američané letěli na Měsíc. Dokázat to Američané prostě nejsou schopni.

Oni už, no všichni ti nadšenci plně přesvědčení, že Američané na tom Měsíci byli, se to snaží dokázat za ně. A najednou vymysleli: „Ty filmové pásky! Vždyť každý předmět vystavený záření vykazuje stopy tohoto ozáření. A ten filmový pásek, na který natáčeli své přistání na Měsíci, musel zaznamenat celé spektrum toho záření. Pojďme udělat spektrální analýzu a je to." A co? NASA prý ztratila všechny ty filmové pásky, ty originální pásky, zbylo jen to, co natočil Stanley Kubrick v Hollywoodu, jak byli na Měsíci. Američané jen stále skrývají všechny důkazy toho, že na žádném Měsíci nebyli, ať už se jiní snaží to dokázat, jak chtějí.

A právě proto také zabili Gagarina, protože sehrát tu komedii, dokud byl Gagarin naživu… Ten by totiž nelhal, on objel celý svět, a celému lidstvu ukazoval, že lidstvo udělalo krok do vesmíru. Ten by nelhal, že Američané byli na Měsíci. Na žádném Měsíci Američané nebyli! A stále se nás snaží přesvědčit o tom, jak jsou americké vesmírné technologie skvělé, a že Rusko…

Jaké Rusko? Proč je všude zamlčováno, že sovětské? Protože právě tu okolnost, že to bolševismus zajistil lidem ve státě možnost rozvoje, osvojování si svého genetického potenciálu maximálnímu počtu lidí ve státě, zajistil normální fungování ruského světa, ukázal, jak žít lidsky! Nic z toho nemohou přijmout. Bolševismus dokazuje to, že Západ, který vždy do Ruska přinesl válku, je intelektuálně neplodný.

Ale cožpak ti vlasovci, kteří vztyčili nad Kremlem vlajku v podobě trikolóry, kteří překližkou zakrývají památník Vítězství, Mauzoleum, před kterým se konaly dvě přehlídky Vítězství, ta první 7. listopadu 1941 a ta druhá 24. června 1945. Cožpak by ti vlasovci mohli dovolit, aby páníčkovi bylo předvedeno, že není schopen v ničem překonat Rusko, Rusy? Vůbec nijak, protože je intelektuálně neplodný. A proč tedy tomu Západu slouží? Kvůli své nenávisti.

Pod rudou vlajkou se náš stát dynamicky rozvíjel a pod trikolórou, tou bílo-modro-červenou za deset let, kdy jsme neměli hymnu se slovy, kdy jsme byli němí, kdy nebylo co říci, pod tou trikolórou lidí zahynulo více než za celou dobu sovětské moci. A proč tenkrát zahynulo 28 miliónů lidí? Při obraně své vlasti! A pod trikolórou umírali proto, že je likvidovali vládci z Kremlu, vlasovci, kteří se tam pevně usadili. A jak to ti ničemové provádějí?

Oni svévolně, s využitím svého úředního postavení provedou nějakou podlost, ničemnost, jako bylo například zavedení té trikolóry. Zeptali se vůbec lidí, zda chtějí vidět ten vlasovský hadr nad Kremlem? Ne, udělali to svévolně. A nyní vyvstala otázka: Chcete ho sundat? Tak o tom budeme vést diskuse a my budeme lhát o výdobytcích… Jaké výdobytky? Ty se objevily až v okamžiku, kdy jsme zavedli normální hymnu. Ale všechno u nás probíhá tak liknavě jen kvůli té vlajce, vlasovské.

Shromáždili dav ožralých grázlů, odstranili památník Dzeržinskému a teď najednou chtějí postupovat zákonně? „My jsme žádné ohledy ve své podlosti nebrali, ale to můžeme jen my. A vy budete pěkně tancovat, jak my pískáme. My sestavíme ze zmetků typu Venediktova a dalších „komisi“, která bude rozhodovat o tom, zda vy, ruský dobytek, vůbec máte právo na nějaké své dějiny, které my tak špiníme. Vlasovci je špiní, dělají to zcela svévolně a nám říkají: „Vy musíte vše dodržovat!“

Pořád se nás ptají: „Proč jste za těch třicet let neudělali tohle a tamto, vždyť máte v čele státu Putina!“ A já se ptám, copak nad Kremlem vlaje rudá vlajka? Vojenská přehlídka Vítězství probíhá u odhaleného Mauzolea? Ne! A to znamená, že moc ve státě stále drží v rukou vlasovci, kteří sní o tom, jak náš stát zaprodají. A oslava toho šedesátého výročí letu Jurije Alexejeviče Gagarina ukazuje, nakolik jsou ti vlasovci silní. Oni všude blokují samotné zmínky o Sovětském svazu a sovětské moci. Kdo to udělal, jak to udělal…

Ale je nutné zmínit, že oproti „oslavě“ padesátého výročí je tu u toho šedesátého značný pokrok. Jen si vzpomeňte, že když byl v roce 2011 p-rezidentem Spojených států v Rusku jakýsi Dimon, Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, co tenkrát charakterizovalo ty oslavy? Všeobecná hysterie: „My nikdy nedokážeme dosáhnout v dobývání vesmíru takových úspěchů jako Američani. Raději toho necháme úplně, jen nás to stojí zbytečné peníze. Je to bezedná jáma.“

Jako bychom my létali s americkými motory! Vždyť na nich Američané postavili celý svůj program. Všechny ty motory, které Sovětský svaz vyvinul pro svůj Měsíční program, byly tak moderní pro americkou kosmonautiku, že na nich létali až doteď. Američané je od nás stále kupují, protože sami nejsou schopni je vyrobit. A stále nám tvrdí, že za Američany zaostáváme? Náš program Buran zcela účelově pohřbili. A americký bezcenný program Space Shuttle sám zdechl. Nedokázali ho rozvinout, prostě nedokázali.

A jak létají američtí kosmonauti? Na našich raketách. Ó ano, oni tam teď mají toho Muska. A co? Dmitriji Alexejeviči Medvěděve…? Oj Dmitriji Olegoviči Rogozine, pověděl jste lidem o těch jejich vesmírných lodích? Ne. Vždyť by bylo velmi jednoduché předvést, jak technicky zaostalá je úroveň jejich letů. Oni fakticky létají na úrovni té doby, kdy letěl Gagarin. A u nás jsou nyní rakety z doby Gagarina považovány za nezpůsobilé, létat se na nich už nesmí!

A čím skončila celá ta masová hysterie, že náš kosmický program jim ve svém rozvoji nesahá ani po podrážky? Tím, že nám spadnul Progress. To měl ale Dimon radost. Předvedli jsme, jak je „Raška“ v kosmonautice neschopná. Jenže tu je také globální řízení, které vychází z toho, že nebudou-li se motory vyrábět v Rusku, tak co bude s americkým programem? A ten, komu se Dimon podřizoval v NASA, přišel o svůj flek. A Dimonovi řekli: „Na druhé volební období zapomeň, protože jsi hlupák!“

Je lepší prohrát s moudrým člověkem, protože taková prohra bude menší, než by mohla být, neboť s moudrým vždy něco získáte. Je tedy lepší s moudrým prohrát, než s hlupákem vyhrát, protože taková „výhra“ pro vás bude znamenat katastrofu. Proto také byli nuceni vrátit se zpět k Putinovi: „Ať si tedy to Rusko zkouší pozvedat, hlavně ať nepřijdeme o tyto technologie, protože by se potom sesypalo všechno. Celá civilizace na planetě Zemi.“ A čím odpověděli? Protesty na Bolotném náměstí, pokoušeli se o majdan.

Ti lidé tam stále sedí a nenávidí ruský národ. Jak by mohli dovolit ukázat lidem, že Rusové měli nějaké úspěchy? A že tyto úspěchy navíc byly za SSSR? Za Sovětského svazu! Kdy počet našeho obyvatelstva jen vzrůstal, životní úroveň rostla. Za SSSR byl náš stát supervelmocí číslo jedna a nikdo si s ním nedovolil jednat pohrdavě.

A jak je to teď? Jen se podívejte, v jaké urážlivé podobě je zveřejněno oznámení na webu Merkelové, u německé kancléřky! Je to absolutně urážlivé! Ona požaduje na Putinovi!!! Bylo tam použito sloveso fordern, které znamená požadovat a používá se například ve smyslu soudně vymáhat, vyzvat k souboji, v takovém smyslu se používá! Je to absolutně hulvátsky napsané. A proč? Protože vidí, že ve vedení státu je velmi mnoho lidí, kteří svůj stát nenávidí, kteří touží po tom položit ho k nohám zahraničního okupanta.

A kde se vzala ta trikolóra? Tu přece vlasovcům přidělil Hitler. A jen si najděte na internetu, jak se ti vlasovci radovali: „Tady je ta vlajka, za kterou jsme bojovali! A teď vlaje nad Kremlem!“ Naši lidé umírali, byli existenčně likvidováni, umírali hlady, umírali ve válkách… To všechno byla práce těch vlasovců. A Putin to teď všechno musí překonávat při obrodě našeho státu. Cožpak je to něco, s čím by se vlasovci mohli ztotožnit?

A všichni nepřátelé Ruska to vidí a počítají s tím, a proto považují za možné takto se k Rusku chovat. K SSSR by si to nikdo nedovolil, dokud nad ním, nad Kremlem vlála rudá vlajka! Nikdo si to tehdy nedovolil. A proto s vědomím toho, že Rusko, SSSR, bolševismus v obraze Gagarinova letu do vesmíru předložil světu takovou technickou dokonalost, takové společenské zřízení, které vede jen k rozkvětu, tak nepřátelé Ruska tady u nás, uvnitř, i v Kremlu a vládě, udělali všechno pro to, aby si lidé nijak nespojovali první let do vesmíru se Sovětským svazem.

Protože ten venkovský balík to dokázal! Dokázal to všechno, nač se celá ta aristokracie nezmohla. Ta utekla a myslela si, že bez ní stát zahyne, že bez ní si neporadí. Ale ruský národ to přežil. A když všechna ta sebranka vzala nohy na ramena, když všichni ti parazité utekli, tak se stát pozvednul a stal se velmocí číslo jedna. A jen v důsledku zrady partajní sovětské nomenklatury, zcela uvědomělé zrady partajní sovětské nomenklatury, se potom SSSR zhroutil. A teď se znovu staví na nohy.

Cožpak se s tím mohou smířit? Ne. A proto s vědomím, jak může napomoci obrození Ruska ten datum letu Jurije Alexejeviče Gagarina do vesmíru, dělají všechno možné, aby to neovlivnilo mladá pokolení, aby neměla vazbu na SSSR. Co dělají? Ve filmové kronice smazali SSSR z helmy, změnily úhel pohledu na Gagarina tak, aby ten nápis nebyl vidět. A tu špinavost, o kterou se postaral Roskosmos s Rogozinem, ty úhly záběru, to co udělali, není nic jiného než svinstvo. Podpindosník Rogozin do takové míry nenávidí stát, do takové míry nenávidí Rusko, že to ani není zapotřebí více dokazovat.<