• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.04.2021 Titulky CZ

A ten náhubek natáhli celé Evropě. Vidíte tu sílu? A proč jsme jí ani my nedokázali čelit? Protože jakou máme vlajku? Vlajku označující, že jsme kolonie, a že nemáme právo o ničem rozhodovat sami. Jsme jen zdrojový potenciál. Dokonce nejsme ani nástroj. Jsme jen zdrojový potenciál. Nástrojem je Polsko, nástrojem je Česko a my jsme jen zdrojovým potenciálem.

A podívejte se, jak Slovensko udělalo z naší vakcíny případ. Proč?

Protože je podřízeno nadnárodnímu řízení, které chce postavit Rusko na místo.

Otázka – Odpověď z 12.4.2021


1)Jaký stát poslal Gagarina do vesmíru. Odstraněný nápis CCCP

2)Situace na Donbase

3)Setkání Erdogana, Charlese Michela a Ursuly von der LeyenDobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 12.04.2021, Den kosmonautiky, a slavíme dnes šedesáté výročí prvního letu člověka do vesmíru. V souvislosti s tím tu mám otázku. Tak jaký stát 12.04.1961 poslal Gagarina do vesmíru? Protože jsou nyní na federálních kanálech a dokonce i na webu Roskosmosu prezentovány fotografie Jurije Alexejeviče v helmě bez nápisu SSSR! Je to náhoda nebo účelové spiknutí?

Skutečně, oslava takového významného data, jakým je šedesáté výročí vyslání prvního člověka do vesmíru, vyvolává velmi mnoho otázek. Je to pravda, tak jaký to byl stát? Proč je na všech federálních kanálech cíleně obcházena jakákoliv zmínka o SSSR? Na některých už to došlo až tak daleko, že ty slavné dokumentární filmové záběry, kde stojí Gagarin v helmě, na které je napsáno SSSR, upravili a SSSR odstranili! V dokumentárním filmu! Co se to děje? Jak jsme se dostali až sem? A přitom, jen si to vezměte, je to datum oslavováno náležitým způsobem s ohledem na roli, jakou sehrálo v osudu veškerého lidstva?

Jen se podívejte, žádný televizní kanál nezorganizoval žádnou píár kampaň k této příležitosti. Nebyly žádné masové akce. Jednalo se tedy o čistě rituální akce s akcentem na to, aby byl snížen samotný význam počátku pilotovaného vesmíru. A to není jen tak, je to důsledek toho, jaká vlajka nyní vlaje nad Kremlem. Pod touto vlajkou vždy bojovali lidé, kteří si nepřáli existenci Ruska v žádné jeho podobě, kteří bojovali kvůli tomu, aby ho zničili.

Je takový výraz: „Vždyť na to ten venkovský balík prostě nemá!“ Je to z filmu Nedokončená skladba pro mechanické pianino. Ruská aristokracie vždy žila na základě principu, že poddaní křupani nic nedokážou, že je to dobytek, že rolník v Německu, to je něco docela jiného. To jen ruský rolník nestojí za nic. Rolník v Anglii, ten je v pořádku, ale ten ruský je k ničemu. Svých lidí si vůbec nevážili. Cožpak by mohli soutěžit s inteligencí těch v zahraničí?

Naše elita byla vždy západně orientovaná. Nikdy nebyla proruská, vždy zrazovala. A najednou proběhla revoluce, která umožnila, aby se učili všichni. Aby každý člověk, který má ty či ony schopnosti, je mohl také uplatnit, aby mohl rozvinout svůj genetický potenciál. I když se narodil jako obyčejný člověk, rolník, tak měl-li nějaké vědecké nadání, mohl se z něj stát významný vědec. A pod ruskou rudou vlajkou se Rusko proměnilo ve stát číslo jedna.

A všichni, kteří přeběhli k Hitlerovi, všichni, kteří odtáhli společně s interventy v době občanské války, ti všichni byli přesvědčeni, že Rusko se nikdy nepozvedne, že je nutné pozvat velikého efendiho Hitlera, aby udělal pořádek. To proto utekli všichni ti Krasnovové a další a bojovali pod tou trikolorou.

A najednou se ukázalo, že dvanáct let po té nejničivější válce, která nás stála 28 miliónů životů našich obyvatel, že tento polozbořený stát, ne ten vzkvétající Západ, který na té válce ztloustnul, se dostal do vesmíru. A potom na slyšení v Kongresu USA admirál Rickover a tenkrát ještě úplně neznámý, ve smyslu široké veřejnosti, kongresman Kennedy, budoucí prezident, o čem tenkrát mluvili? Že právě vzdělávací systém Ruska, Sovětského svazu zajistil ten skok kupředu. Jen ten vzdělávací systém, a že USA nemají možnost Rusko dohnat.

Ano, měli své trofejní Němce, ale ti byli schopni dokončit jen to, k čemu došla Třetí říše. Ta zpráva NATO o sovětském vzdělávacím systému jasně vypovídala o tom, že nebude-li SSSR nahrávat Západu, tak už prostě nebude možné ho dohonit. A bez ohledu na to, že v šedesátém prvním roce stát řídil Chruščov, tak to bylo právě díky tomu tvořivému potenciálu bolševismu, který byl založen po Velké říjnové socialistické revoluci, a díky kterému SSSR vyhrál ve Velké vlastenecké válce.

Ten potenciál stále ještě běžel a on ho nemohl zastavit ráz na ráz, a proto ten první let do vesmíru. Celému světu jsme předvedli, že naše věda je všechny předběhla, že náš stát má obrovský potenciál rozvoje, že žádný Západ Sovětský svaz dohonit nedokáže.

Tak co udělali trockisté? Začali brzdit jeho rozvoj, navyšovat problémy uvnitř státu a zdroje, které by mohly zlepšit život v Sovětském svazu, začali převádět na Západ, aby dokázal přežít do té doby, než bude moci partajní sovětská nomenklatura dokončit tu zradu státu. A právě v rámci této zrady byla sehrána ta komedie, byla provedena akce, že prý Američané letěli na Měsíc. Dokázat to Američané prostě nejsou schopni.

Oni už, no všichni ti nadšenci plně přesvědčení, že Američané na tom Měsíci byli, se to snaží dokázat za ně. A najednou vymysleli: „Ty filmové pásky! Vždyť každý předmět vystavený záření vykazuje stopy tohoto ozáření. A ten filmový pásek, na který natáčeli své přistání na Měsíci, musel zaznamenat celé spektrum toho záření. Pojďme udělat spektrální analýzu a je to." A co? NASA prý ztratila všechny ty filmové pásky, ty originální pásky, zbylo jen to, co natočil Stanley Kubrick v Hollywoodu, jak byli na Měsíci. Američané jen stále skrývají všechny důkazy toho, že na žádném Měsíci nebyli, ať už se jiní snaží to dokázat, jak chtějí.

A právě proto také zabili Gagarina, protože sehrát tu komedii, dokud byl Gagarin naživu… Ten by totiž nelhal, on objel celý svět, a celému lidstvu ukazoval, že lidstvo udělalo krok do vesmíru. Ten by nelhal, že Američané byli na Měsíci. Na žádném Měsíci Američané nebyli! A stále se nás snaží přesvědčit o tom, jak jsou americké vesmírné technologie skvělé, a že Rusko…

Jaké Rusko? Proč je všude zamlčováno, že sovětské? Protože právě tu okolnost, že to bolševismus zajistil lidem ve státě možnost rozvoje, osvojování si svého genetického potenciálu maximálnímu počtu lidí ve státě, zajistil normální fungování ruského světa, ukázal, jak žít lidsky! Nic z toho nemohou přijmout. Bolševismus dokazuje to, že Západ, který vždy do Ruska přinesl válku, je intelektuálně neplodný.

Ale cožpak ti vlasovci, kteří vztyčili nad Kremlem vlajku v podobě trikolóry, kteří překližkou zakrývají památník Vítězství, Mauzoleum, před kterým se konaly dvě přehlídky Vítězství, ta první 7. listopadu 1941 a ta druhá 24. června 1945. Cožpak by ti vlasovci mohli dovolit, aby páníčkovi bylo předvedeno, že není schopen v ničem překonat Rusko, Rusy? Vůbec nijak, protože je intelektuálně neplodný. A proč tedy tomu Západu slouží? Kvůli své nenávisti.

Pod rudou vlajkou se náš stát dynamicky rozvíjel a pod trikolórou, tou bílo-modro-červenou za deset let, kdy jsme neměli hymnu se slovy, kdy jsme byli němí, kdy nebylo co říci, pod tou trikolórou lidí zahynulo více než za celou dobu sovětské moci. A proč tenkrát zahynulo 28 miliónů lidí? Při obraně své vlasti! A pod trikolórou umírali proto, že je likvidovali vládci z Kremlu, vlasovci, kteří se tam pevně usadili. A jak to ti ničemové provádějí?

Oni svévolně, s využitím svého úředního postavení provedou nějakou podlost, ničemnost, jako bylo například zavedení té trikolóry. Zeptali se vůbec lidí, zda chtějí vidět ten vlasovský hadr nad Kremlem? Ne, udělali to svévolně. A nyní vyvstala otázka: Chcete ho sundat? Tak o tom budeme vést diskuse a my budeme lhát o výdobytcích… Jaké výdobytky? Ty se objevily až v okamžiku, kdy jsme zavedli normální hymnu. Ale všechno u nás probíhá tak liknavě jen kvůli té vlajce, vlasovské.

Shromáždili dav ožralých grázlů, odstranili památník Dzeržinskému a teď najednou chtějí postupovat zákonně? „My jsme žádné ohledy ve své podlosti nebrali, ale to můžeme jen my. A vy budete pěkně tancovat, jak my pískáme. My sestavíme ze zmetků typu Venediktova a dalších „komisi“, která bude rozhodovat o tom, zda vy, ruský dobytek, vůbec máte právo na nějaké své dějiny, které my tak špiníme. Vlasovci je špiní, dělají to zcela svévolně a nám říkají: „Vy musíte vše dodržovat!“

Pořád se nás ptají: „Proč jste za těch třicet let neudělali tohle a tamto, vždyť máte v čele státu Putina!“ A já se ptám, copak nad Kremlem vlaje rudá vlajka? Vojenská přehlídka Vítězství probíhá u odhaleného Mauzolea? Ne! A to znamená, že moc ve státě stále drží v rukou vlasovci, kteří sní o tom, jak náš stát zaprodají. A oslava toho šedesátého výročí letu Jurije Alexejeviče Gagarina ukazuje, nakolik jsou ti vlasovci silní. Oni všude blokují samotné zmínky o Sovětském svazu a sovětské moci. Kdo to udělal, jak to udělal…

Ale je nutné zmínit, že oproti „oslavě“ padesátého výročí je tu u toho šedesátého značný pokrok. Jen si vzpomeňte, že když byl v roce 2011 p-rezidentem Spojených států v Rusku jakýsi Dimon, Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, co tenkrát charakterizovalo ty oslavy? Všeobecná hysterie: „My nikdy nedokážeme dosáhnout v dobývání vesmíru takových úspěchů jako Američani. Raději toho necháme úplně, jen nás to stojí zbytečné peníze. Je to bezedná jáma.“

Jako bychom my létali s americkými motory! Vždyť na nich Američané postavili celý svůj program. Všechny ty motory, které Sovětský svaz vyvinul pro svůj Měsíční program, byly tak moderní pro americkou kosmonautiku, že na nich létali až doteď. Američané je od nás stále kupují, protože sami nejsou schopni je vyrobit. A stále nám tvrdí, že za Američany zaostáváme? Náš program Buran zcela účelově pohřbili. A americký bezcenný program Space Shuttle sám zdechl. Nedokázali ho rozvinout, prostě nedokázali.

A jak létají američtí kosmonauti? Na našich raketách. Ó ano, oni tam teď mají toho Muska. A co? Dmitriji Alexejeviči Medvěděve…? Oj Dmitriji Olegoviči Rogozine, pověděl jste lidem o těch jejich vesmírných lodích? Ne. Vždyť by bylo velmi jednoduché předvést, jak technicky zaostalá je úroveň jejich letů. Oni fakticky létají na úrovni té doby, kdy letěl Gagarin. A u nás jsou nyní rakety z doby Gagarina považovány za nezpůsobilé, létat se na nich už nesmí!

A čím skončila celá ta masová hysterie, že náš kosmický program jim ve svém rozvoji nesahá ani po podrážky? Tím, že nám spadnul Progress. To měl ale Dimon radost. Předvedli jsme, jak je „Raška“ v kosmonautice neschopná. Jenže tu je také globální řízení, které vychází z toho, že nebudou-li se motory vyrábět v Rusku, tak co bude s americkým programem? A ten, komu se Dimon podřizoval v NASA, přišel o svůj flek. A Dimonovi řekli: „Na druhé volební období zapomeň, protože jsi hlupák!“

Je lepší prohrát s moudrým člověkem, protože taková prohra bude menší, než by mohla být, neboť s moudrým vždy něco získáte. Je tedy lepší s moudrým prohrát, než s hlupákem vyhrát, protože taková „výhra“ pro vás bude znamenat katastrofu. Proto také byli nuceni vrátit se zpět k Putinovi: „Ať si tedy to Rusko zkouší pozvedat, hlavně ať nepřijdeme o tyto technologie, protože by se potom sesypalo všechno. Celá civilizace na planetě Zemi.“ A čím odpověděli? Protesty na Bolotném náměstí, pokoušeli se o majdan.

Ti lidé tam stále sedí a nenávidí ruský národ. Jak by mohli dovolit ukázat lidem, že Rusové měli nějaké úspěchy? A že tyto úspěchy navíc byly za SSSR? Za Sovětského svazu! Kdy počet našeho obyvatelstva jen vzrůstal, životní úroveň rostla. Za SSSR byl náš stát supervelmocí číslo jedna a nikdo si s ním nedovolil jednat pohrdavě.

A jak je to teď? Jen se podívejte, v jaké urážlivé podobě je zveřejněno oznámení na webu Merkelové, u německé kancléřky! Je to absolutně urážlivé! Ona požaduje na Putinovi!!! Bylo tam použito sloveso fordern, které znamená požadovat a používá se například ve smyslu soudně vymáhat, vyzvat k souboji, v takovém smyslu se používá! Je to absolutně hulvátsky napsané. A proč? Protože vidí, že ve vedení státu je velmi mnoho lidí, kteří svůj stát nenávidí, kteří touží po tom položit ho k nohám zahraničního okupanta.

A kde se vzala ta trikolóra? Tu přece vlasovcům přidělil Hitler. A jen si najděte na internetu, jak se ti vlasovci radovali: „Tady je ta vlajka, za kterou jsme bojovali! A teď vlaje nad Kremlem!“ Naši lidé umírali, byli existenčně likvidováni, umírali hlady, umírali ve válkách… To všechno byla práce těch vlasovců. A Putin to teď všechno musí překonávat při obrodě našeho státu. Cožpak je to něco, s čím by se vlasovci mohli ztotožnit?

A všichni nepřátelé Ruska to vidí a počítají s tím, a proto považují za možné takto se k Rusku chovat. K SSSR by si to nikdo nedovolil, dokud nad ním, nad Kremlem vlála rudá vlajka! Nikdo si to tehdy nedovolil. A proto s vědomím toho, že Rusko, SSSR, bolševismus v obraze Gagarinova letu do vesmíru předložil světu takovou technickou dokonalost, takové společenské zřízení, které vede jen k rozkvětu, tak nepřátelé Ruska tady u nás, uvnitř, i v Kremlu a vládě, udělali všechno pro to, aby si lidé nijak nespojovali první let do vesmíru se Sovětským svazem.

Protože ten venkovský balík to dokázal! Dokázal to všechno, nač se celá ta aristokracie nezmohla. Ta utekla a myslela si, že bez ní stát zahyne, že bez ní si neporadí. Ale ruský národ to přežil. A když všechna ta sebranka vzala nohy na ramena, když všichni ti parazité utekli, tak se stát pozvednul a stal se velmocí číslo jedna. A jen v důsledku zrady partajní sovětské nomenklatury, zcela uvědomělé zrady partajní sovětské nomenklatury, se potom SSSR zhroutil. A teď se znovu staví na nohy.

Cožpak se s tím mohou smířit? Ne. A proto s vědomím, jak může napomoci obrození Ruska ten datum letu Jurije Alexejeviče Gagarina do vesmíru, dělají všechno možné, aby to neovlivnilo mladá pokolení, aby neměla vazbu na SSSR. Co dělají? Ve filmové kronice smazali SSSR z helmy, změnily úhel pohledu na Gagarina tak, aby ten nápis nebyl vidět. A tu špinavost, o kterou se postaral Roskosmos s Rogozinem, ty úhly záběru, to co udělali, není nic jiného než svinstvo. Podpindosník Rogozin do takové míry nenávidí stát, do takové míry nenávidí Rusko, že to ani není zapotřebí více dokazovat.

Kde je ten kosmodrom Vostočnyj, jehož stavbu měl na starosti osobně Rogozin? A na jehož stavbu byly vynaloženy tři celé rozpočty? Kde je? Tady máte jasný důkaz toho jeho „vlastenectví“! Zajděte na web Roskosmosu a podívejte se, jakou podobu tam má oslava letu Jurije Alexejeviče Gagarina. To je celé to jeho „vlastenectví“! Je to naprostý podpindosník, který prostě do krve, zuřivě, živočišně nenávidí Rusko a Rusy a nejradši by je vybil. Tak taková je to situace. A toho všeho je symbolem ta vlajka, která vlaje nad Kremlem.

Víte, my tady mluvíme o přehlídce… Ano, je to naše přehlídka Vítězů, jenže vepředu je nesena vlasovská trikolóra a vlasovci si říkají: „To vy si myslíte, že jste vyhráli a my tu přehlídku konáme proto, že jsme nad vámi, nad ruským dobytkem vyhráli! My jsme vás položili k nohám zahraničního okupanta. To on teď nakládá bohatstvím Ruska, dosáhli jsme toho, oč bojovali v občanské válce bělogvardějci a vlasovci za Velké vlastenecké války.“ To oni povstali proti Rusku a Rusům a teď nám hrdě ukazují: „Tady je ta vlajka, kterou jsme vztyčili nad Ruskem, vlajka kolonie, která nemá žádné právo hlasu.“

Tak taková je ta situace, proto by samozřejmě to šedesáté výročí letu Jurije Alexejeviče Gagarina mohlo být oslaveno náležitě, s ukázkou dějin, slavných dějin Sovětského svazu a Ruska vůbec. Ale zařídili to tak, aby se zase mluvilo jen o úspěších Američanů ve vesmíru, které jednoduše neexistují! Nemají vůbec žádné! Jsou to naše úspěchy a jen s jejich využitím si Američané na něco hrají. Ale nikdo z těch, co jsou u nás u moci, o tom ani nepípnul. A přitom to bylo dobré datum, dobrá příležitost!

Postavili snad Američané vesmírnou stanici? Pokoušeli se o něco s tím svým Skylabem, který spadnul na Austrálii a zabil farmáře, zničil farmu. A my měli stanici Mir a to nejednu! Ještě i Sojuz. Omlouvám se, Saljut a vše bylo v pořádku. A kdo vybudoval Mezinárodní kosmickou stanici? Zase Rusko! To Rusko vybudovalo tu stanici. A aby tomu Američané mohli velet…

Celou dobu, co tam ta stanice existuje, je její technicky nejdokonalejší část, kde se všichni zachraňují... Ten technicky nejdokonalejší, nejbezpečnější, nejspolehlivější úsek, který vždy všechny zachrání, když jsou na stanici nějaké problémy, není jediný uznán, a proto Rusové nemají právo činit si nároky na velení té stanice, vždy jen Američané, kteří tam mají jeden problém za druhým. Nedokázali tam postavit ani pitomý záchod tak co k tomu dodat?

A proč si to mohou dovolit? Protože tady u nás jsou pořád ještě vlasovci, kteří sedí v Kremlu. Nabiullinová: „Musíme zlikvidovat ruský rubl, jen abychom zachránili Američany. Přece si nemůžeme tady na nic hrát, když mají Američané problémy.“ To je to její poslední prohlášení, když se podíváme na jeho podstatu! Siluanov: „Cože, že mám Rusko rozvíjet?“

A jak u nás likvidují vzdělání?! Likvidují školu, jeden za druhým točí hnusné filmy o učitelích, ničí jejich autoritu v samotných zárodcích. A ty filmy točí za státní peníze! Nebo snad natočili nějaký dobrý film o Velké vlastenecké válce? Samé svinstvo. Ze zrádců tam dělají rozumné lidi, kteří uvažují správně a všichni hrdinové jsou obrazem výlučně vlasovské ideologie. „Tys nezradil vlast, ale mne!“ To je ta vlasovská, individualistická ideologie. Vždy se takto projevovala ve všech vzpomínkách, pamětech, všude! Přitom je to tak, že: „Tys nezradil mne, ale svou vlast!“ Vlast! Napřed přemýšlej o vlasti, a potom o sobě!

Proč probíhá ta záměna pojmů? Neboť to přece říká hrdina: „Já budu jednat jako on! Budu individualista!“ A to znamená konec. Stát, kde budou vychovaní takoví individualisté, nedokáže… Tito individualisté nedokáží ubránit stát. Nedokáží ubránit svůj stát! Stanou se z nich vlasovci! Těmi filmy o Velké vlastenecké válce vychovávají vlasovce. Nenatočili jeden normální film! Všude je jen propaganda nacismu, Třetí říše a házení špíny na SSSR. „Zač umírali? Proč? Když u Hitlera bylo všechno tak dokonalé? Raději jsme se měli tomu Hitlerovi vzdát.“

Takže je dobře, že se slaví šedesáté výročí Gagarinova letu do vesmíru, ale také to ukázalo, nakolik problémové je řízení v našem státě. Jak velká je přítomnost vlasovců. Mnozí přece nevidí, čeho se dopustila Golikova, Popova a další s tím koronavirem, tady u nás. Oni nevidí, jak toužili celému státu natáhnout náhubek, nastolit tu totalitární fašismus, aby ruské zdroje mohli předat páníčkovi! A že „bojují“ s tím koronavirem tak, aby vytvořili podmínky pro provedení státního převratu.

Proč se Nabiullinová tak snaží dosáhnout růstu cen?! Protože je zapotřebí lidi rozpálit natolik doběla, aby sami vytvořili ten obrázek státního převratu! A potom nastoupí znovu ty svaté devadesátky, kdy budou lidé v Rusku jednoduše vymírat a všechny zdroje budou Západu prostě předány. To je vše.

Další otázka je od Antona. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči. Lavrov při své návštěvě Dillí v odpověď na otázku o zesílení eskalace situace na Donbasu vyzval Evropu, aby donutila Ukrajinu plnit Minské dohody. Šojgu nic neprohlásil, ale soudě podle pohybů vojsk, je všechno jasné i bez jakýchkoliv prohlášení. Vladimir Vladimirovič fakticky mlčí, což je ještě závažnější než přesuny vojsk ministrem obrany. Nezdá se, že by ukrovská armáda byla připravena dobýt Donbas. Zato to velmi vypadá na to, že se západní kurátoři Ukrajiny připravují tuto armádu poslat na jatka. Přičemž maximálním úspěchem by bylo zatažení Ruska do války s Evropou a tím minimálním alespoň rozštěpit Ukrajinu vstupem vojsk NATO na její území a zachování banderovské líhně na západní Ukrajině. Jak závažná je ta situace na Donbasu?

Ta situace je závažná, ale vypadá to všechno trochu jinak. Nejde o zatažení Evropy do války s Ruskem. Víte, USA by klidně spálily Evropu v té válce s Ruskem, jenže problém je v tom, že ta konfrontace na šesté prioritě, by pro Evropu skončila absolutní porážkou. Jednoduše absolutní porážkou! Pro ně je výhodnější vleklá válka. Ty války s masovými armádami jako za 1. a 2. světové války už nejsou možné. Dějiny se rozvíjejí ve spirále a armády se dnes samozřejmě zmenšují. A přesun vojsk k místu konfliktu, k místu boje se prudce zrychlil díky technologiím. Dnes už není zapotřebí někam něco vozit vojenskými vlaky, někde posilovat počty.

Vezměme ten problém v Sýrii. V roce 2015 už Sýrie jako taková neexistovala. A najednou se tam objevilo uskupení ruských vojsk. Zda bude malé či velké už ale nebylo tak důležité, protože naše kalibry z Kaspického moře vyletěly a zasáhly bojové pozice teroristů v Sýrii. To samé… My dnes nemusíme přesunovat vojska k Ukrajině. A sama Ukrajina by svá vojska přesunovala jinak, pokud by plánovala totální válku proti Donbasu.

Problém je v tom, že sama Ukrajina neplánuje vůbec nic. Ona není nic jiného než nástroj vnějšího řízení. Ukrajina nemá vůbec nic. Je tam kyjevská banda a velvyslanectví USA, které všechno řídí. A to velvyslanectví USA teď, aby si poradilo s Ruskem, v daném okamžiku, ještě Evropu potřebuje. Neboť jen vzájemně koordinovanými kroky Ruska… Tedy Evropy a USA budou mít dost sil na provedení státního převratu. A všechna ta vojenská aktivita na Ukrajině je prováděna na základě principu, kdo první mrkne.

Co sledují všechna ta prohlášení, o kterých jsem mluvil, kancléřky Merkelové i dalších? „Nač čekáte vy, co tam dřepíte pod tou vlasovskou vlajkou?! Koukejte provést státní převrat! Musíte něco udělat!“ A přesuny našich vojsk ukazují: „To ani náhodou! Ta vlasovská pakáž už na to nemá dost sil!“ Aby se vrátila do devadesátek v té podobě, v jaké to od nich požadují!

A to znamená, že kdyby Západ rozpoutal válku na Ukrajině, moc by si nepomohl. Protože v případě té války by se Rusko okamžitě ocitlo na západních hranicích SSSR, což je první opěrný bod pro obnovu moci a územní celistvosti Ruska, okamžitě by se tam ocitlo. A banderovská líheň by byla zcela zlikvidována. Úplně! Tak zaprvé se všichni okamžitě vrhnou na Západ ke svým páníčkům. A za druhé, aby ta čistka byla menší, by byla okamžitě palba zaměřena na místa jejich dislokace.

Někteří tady u nás říkají: „Ale vždyť to budou umírat lidé… To by umírali lidé, to udělat nesmíte!“ To znamená, že když začne Velká vlastenecká válka, zaútočí Hitler, tak aby náhodnou neumírali lidé, tak se nebudeme bránit hitlerovské armádě, bombardovat německá města? Vždyť tam budou umírat lidé! Takže když zabíjejí děti na Donbasu, tak je to v pořádku, to zřejmě nejsou lidé, že? A když tam na Ukrajině náhodou v důsledku našeho masivního dělostřeleckého a raketového útoku zahynou lidé, tak to bude špatné?

A já se tedy ptám. Ti hrdinové, kteří se teď vychloubají, jak jeden zabil dítě, druhý… Vždyť to jsou banderovci, ukrajinská ozbrojená sebranka, tím oni se chlubí! Jak berou nohy na ramena před domobranou, nebo před jakoukoliv jinou ozbrojenou silou… Stačilo půl hodiny, aby divize SS Haličina přestala existovat, protože narazila na normální vojáky! Ti banderovští zmetci. Oni bojovat nemohou, mohou jen zabíjet neozbrojené.

A to vyvolává otázku. Pokud nechcete, aby u vás umírali lidé, tak změňte své chování. Nepřipusťte válku. Zlikvidujte tam u sebe ten fašistický, banderovský převrat, tu kyjevskou vládu. Pokud nechcete, aby umíraly vaše děti. Zabíjet děti na Donbasu, to se vám líbí, a když se vám to vrátí:„Čím my jsme si to zasloužili?“ Nechcete, aby to tak bylo? Ani my nechceme zabíjet civilisty, ale válka je válka a bránit svůj národ jsme povinni. Vy si myslíte, že vy zaútočit můžete a odveta, že není možná?

Vždyť nyní ta otázka existence světa stojí tak, jak to řekl gosudar: „Nač je nám takový svět, když v něm nebude Rusko? Nač je nám takový svět?“ Někteří říkají: „Ale to je hrůza?! Ať zlikvidují všechny Rusy do posledního, zato svět zůstane zachován. Rusové se nesmí bránit, když je zabíjejí!“ „Ale vždyť tam budou umírat lidé!“ Jací lidé? Takoví, kteří vyrostou a budou zase zabíjet děti a bezbranné civilisty?

Vždyť k čemu je tam vychováváte? Oni musí vědět, že když přijdou s válkou, dostane se jim patřičné odpovědi! A pokud nechcete, aby u vás umírali civilisté, tak si udělejte pořádek ve státě! Tam u sebe! Takhle to dopadá, že děti a ženy na Donbasu vy zabíjet můžete, staříky zabíjíte (Naposledy 71-letého seniora výstřelem do hlavy ve dvoře jeho vlastního domu!) a jste na to pyšní, máte z toho radost! A když vás za to přijdou potrestat, tak se budete schovávat za své děti a staříky? Aby vás nezabili?

Co je tohle za hajzlíky? To jsou banderovci. To jsou banderovci a ty je třeba likvidovat. Jeden pořádný útok, aby byla zlomena jakákoliv vůle k odporu. Bylo tam vojenské městečko a už tam není vůbec nic a hotovo! Ten pohár trpělivosti už dávno přetekl! Ano, je to špatné, když umírají ženy a děti, ale nebyli jsme to my, kdo rozpoutal tuto válku. To ti banderovští zmetci se tam dopouští bezpráví, vraždí, dopouští se násilí už sedm let na donbaské zemi. Kvůli těm banderovským zmetkům trpí všechno obyvatelstvo Ukrajiny a je na čase ho osvobodit.

Proto je to teď tak, že USA se musí za každou cenu dostat ke zdrojům Ruska, aby si vyřešily vlastní problémy. Tedy americká státní elita. Američané… USA jsou teď v rozkladu. Už to vidí všichni. Už se mluví o tom, že brzy bude 51 státečků bez suverenity, že se to všechno rozpadne. Oni to chápou, a chtějí se dostat ke kousku masa, takříkajíc k potravě v podobě Ruska. To by je ještě nějakou dobu udrželo.

Sami Američané s jejich podpindosníky tady uvnitř Rusko dobýt nemohou, a to znamená, že musí ještě nějakým způsobem využít potenciál Evropy. A Evropa si v podstatě také uvědomuje, že sama je v tom přebytečná, že jakmile by došlo ke státnímu převratu v Rusku, tak se okamžitě poté rozšíří válka na evropské území, protože tam musí být rozvráceny stávající státy a mají tam být zformovány nové národy s novými jazyky v nových státech.

Jenže to bude válka typu té syrské, typu té lybijské. Přece víte, jak to tam teď vypadá. Taková válka má proběhnout na základě nového řádu. A Rusko by nyní jako subjekt globální politiky udeřilo tak, že by jim všem bylo ouzko. To si všichni velmi dobře uvědomují. A že ten hajzlík, který by se

Rusko pokusil zastavit… Teď mám na mysli někde v Kremlu nebo ve vládě, by byl okamžitě zlikvidován. Teď, za této situace. A oni nechtějí, aby jejich podpindosníci byli tak rychle zlikvidováni. A proto to teď takto zkouší, pokud se jim to nepovede hned, tak to protáhnou.

Jenže se to má tak, že pokud naši podpindosníci doufají, že tak získají nějaké postavení mezi poraženými, nu, jako protektoři: „Není důležité, když bude z Ruska sto státečků, já budu jednomu z nich vládnout…“ Ať vůbec nedoufají. Ti ubožáci, kteří takto přemýšlejí, neznají pořádně dějiny USA.

Jak to tam vypadalo? Přijeli bílí Evropané a řekli: „Nu to se podívejme, na naší půdě tady žijí jacísi indiáni!“ A začali je aktivně likvidovat. Jen si vzpomeňte, to bylo v 16. století, když tam přijeli. V 17. století už bezohledně prováděli čistky domorodců na půdě, kde si dovolili žít, na pozemcích, které se zalíbily přistěhovalcům. To bylo tehdy.

Kde je to stomiliónové indiánské obyvatelstvo? Zlikvidovali ho tak, že ho zbylo 400 miliónů, oj 400 tisíc, omlouvám se, žijí v rezervacích. Není jich už ani milión, ze stamiliónového počtu jich zbylo 400 tisíc! To je genocida. Tehdy také indiáni říkali: „Tady je půdy pro všechny dost, vždyť se tu usaďte. Proč na nás útočíte? Proč nás zabíjíte?“

A dnes? Proces globalizace je procesem objektivním a spočívá v procesu koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi. Ten způsob života civilizace na planetě Zemi posledních 3 000 let vedl k tomu, že žádné zdroje na planetě Zemi prakticky nezůstaly. Pax Americana, kdy 5% obyvatel spotřebovává 50% světových energetických zdrojů a produkuje 40% světového odpadu, absolutně není životaschopný.

To znamená, že budoucnost má být vybudovaná nějakým určitým způsobem. A jakým určitým způsobem? Nyní je na planetě 8 miliard lidí a jejich počet má klesnout na jednu miliardu, nebo ještě lépe na 500 miliónů. A teď si představte, že na planetě Zemi je 8 miliard lidí, zdroje končí, zatímco v Rusku je uloženo velmi mnoho přírodních zdrojů, Tak kdo musí v první řadě zemřít? Ten, kdo žije někde v Súdánu nebo v Somálsku zemře sám od sebe. Sám od sebe, protože zdroje nejsou.

A v Rusku je všechno. To znamená, že první útok musí být takový, aby v Rusku nezbylo žádné obyvatelstvo, aby původní obyvatelstvo zmizelo úplně. Ti všichni, kteří dnes zrazují ruský národ si neuvědomují jednu jednoduchou věc, že jakmile zradí Rusko, bude zlikvidováno veškeré obyvatelstvo i s nimi. Cožpak někdy někdo šetřil zrádce? Jakmile začnou likvidovat národ, tak ty zrádce společně s ním.

Takže co bylo dáno najevo? Lavrov nejednou řekl, buď Evropa získá vlastní názor na svou existenci, nebo v každém případě zmizí. Evropa USA v provedení státního převratu pomoct nedokáže, ať už se o to společně budou snažit jakkoliv, to je jiný aspekt. Zcela jiný aspekt. A pokud Rusko poněkud zeslábne, Evropa zmizí úplně, jednoduše zcela zmizí. Nebude nikdo, kdo by ubránil kulturní identitu evropských národů a států. Světový „pederasting“ je příkladem toho, co provádějí s národy Evropy.

Takže takto vypadá ta situace. Ta situace na Donbasu, na Ukrajině měla jeden účel, aby uvnitř Ruska moc zakolísala a byl proveden státní převrat. Jenže praxe ukázala, že tohle jim nevyšlo.

Další otázka je od Ivana Glendy ze Slovenska. Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. Zajímalo by mne, co má znamenat to setkání Erdogana, Charlese Michela a Ursuly von der Leyen, které se konalo v Turecku? Pro tři osoby byla připravena jen dvě křesla. Šlo v tom o ignorování sil okolo Ursuly von der Leyen nebo o vzkaz celé Evropské unii? Děkuji za odpověď.

To, že tato provokace byla předem promyšlená, nevyvolává žádné pochyby. Je to totiž tak, že při podobných návštěvách vždy funguje služba pečující o protokol. A když došlo na ten problém se dvěma křesly, tak Turci hned namítli: „Promiňte, ale to vaši lidé pečující o protokol takto rozhodli.“ Zatímco delegace zase tvrdí, že to takto zařídili hostitelé, ale není důležité, kdo z nich to byl.

Problém je v tom, že protokolární služba EU svůj úkol nesplnila. Jednoduše svůj úkol nesplnili, buď jsou tam neprofesionálové, úplní debilové, nebo to všechno absolutně ignorovali. Oni přece měli předem zkontrolovat, kde jsou křesla a kam se kdo posadí a Ursule von der Leyen to měli předem oznámit, dokonce i v tom případě, že tam pro ni křeslo nebylo. Aby nedošlo na situaci: „Co to má být? A kam se mám posadit? Co mám dělat…“

A to, co tam vyváděl Michel, to bylo vůbec něco, to už bylo nad rámec slušného chování. Jeho k tomu přece ale dovedl ten světový „pederasting“. Když ustoupíte své místo dámě, tak se urazí, že není žádná dáma. Tam už aby se v tom čert vyznal, v těch jejich genderových vztazích, kdo co a jak…

Takže ten problém je jinde. Ať už se o to postarali Turci, nebo to vyplynulo ze shody okolností, tak světu byla předvedena absolutní odborná nezpůsobilost řídit Evropskou unii. To znamená, že Evropská unie neumí využívat objektivní okolnosti pro dosahování subjektivních cílů. Jednoduše neumí! Jsou absolutně neschopní. Dokud pracovní mechanismus ještě běží a protokol funguje, tak ještě dokážou nějak sami fungovat, ale i to nejmenší selhání protokolu vede k jejich neakceschopnosti.

Vždyť absence toho křesla pro Ursulu von der Leyen… Ani nemluvím o Michelovi, ale o ní, jí poskytovala takové spektrum možností diplomatického nátlaku na Turecko, že to bylo kolosální. Bylo možné vést jednání ve zcela jiném dialogu. Bylo možné korektně předvést, že se nepřipravili řádným způsobem k vedení jednání: „My se vrátíme, až to bude všechno v pořádku!“ Jen tohle by zcela zásadním způsobem změnilo a proměnilo to, kdo je v těchto jednáních lídrem, kdo svou vůli diktuje. Erdogan by byl plně zahnán do pasti.

A jaká je ta situace? A proč by byl mimochodem zahnán do pasti? Protože ohlašuje projekt kanálu Istanbul, a to činí úroková sazba financování 19%. Takový projekt má v plánu. A když ne, tak jak to udělá? Bude náležet Turecku? A potřebuje to dnes někdo z hlediska globálního plánu? Ten kanál Istanbul? Nebo jsou spíš žádoucí plány uzavřít Rusko v Černém moři? A ty chceš otevřít další kanál? A co ta vojsková operace? Co provedli Američané s Panamským kanálem? Když si došli pro Noriegu?

Takže absence stavby toho kanálu, o kterém se mluví už velmi dávno, je přece otázkou toho, zda bude Rusko v Černém moři uzavřeno nebo ne. Zda bude mít více přístupů do Středozemního moře. Přece se ti turečtí admirálové jen tak pro nic za nic nepoplašili.

Mimochodem, k těm tureckým admirálům. Vypadá to, že nejnižší důstojník v tureckém vojenském námořnictvu je admirál. Kam se podíváš, samý admirál. Prý sto admirálů! Přestože ve výslužbě, stejně…?! Turecko má ohromné, obrovské problémy. Je závislé na všech! Turecko se pokusilo něco získat z konfliktu na Náhorním Karabachu a ničeho kromě porážky nedosáhlo. Turecko se pokusilo zahrát si v Sýrii a opět si vysloužilo jen samé problémy. Když Turecko vlezlo do Libye, zase si jen nadrobilo další problémy.

Nebraňte Erdoganovi v jeho jednání, on sám Turecko přivede k úplnému krachu. Turci potřebují jako vzduch o někoho se opřít, získat někde oporu. A pokud by je ještě i Evropská unie postavila na místo, tak by to pro ně byla katastrofa. S Erdoganem je to katastrofa. Ale v Evropě je přece to řízení také v katastrofálním stavu. Evropské státy, jak ukazuje ustanovování fašistického pořádku, a kvůli jeho nastolení přece slouží celá ta takzvaná „pandemie“... ...ta koronavirová, ve světě.

U nás už to nemá ani příznaky epidemie, jsou to jen obvyklé pozůstatky sezónního onemocnění. Ale řekli: „Noste náhubky!“ a je to. Zcela účelově a proč? Protože bylo určeno, že boj s koronavirem má skončit státním převratem a všem natažen cak (film Kin-Dza-Dza), náhubek. A ten náhubek natáhli celé Evropě. Vidíte tu sílu?

A proč jsme jí ani my nedokázali čelit? Protože jakou máme vlajku? Vlajku označující, že jsme kolonie, a že nemáme právo o ničem rozhodovat sami. Jsme jen zdrojový potenciál. Dokonce nejsme ani nástroj. Jsme jen zdrojový potenciál. Nástrojem je Polsko, nástrojem je Česko a my jsme jen zdrojovým potenciálem. A podívejte se, jak Slovensko udělalo z naší vakcíny případ. Proč? Protože je podřízeno nadnárodnímu řízení, které chce postavit Rusko na místo.

A opět tu máte situaci, že po Pfizeru lidé umírají jako mouchy a křičí se o AstraZenece. A všude, kde zaznamenávají použití Pfizeru a AstraZenecy, má Pfizer, tedy AstraZeneca má 9% těch… No, negativních následků a Pfizer 25%. Všude. Takže každý čtvrtý člověk je potenciální mrtvola. 25%! Ale varují před AstraZenecou. Kdo má v rukou ty informace? Kdo jimi manipuluje?

V Evropě je katastrofální stav, tam se státní řízení sype. Evropa byla připravována k tomu, aby tam byly smeteny ty státy. Evropa by se mohla sama upevnit, pokud by pomohla Turecku. Ale jak ukázalo to sofá-gate s Ursulou von der Leyen, tak Turecko ani Evropa nemají vedení, které by zvládalo tyto řídicí úkoly. Nikdo nedokázal zareagovat.

Například Erdogan mohl tu situaci vyřešit raz dva, za pochodu, okamžitě. Jakmile vešel do místnosti a uviděl ta dvě křesla, mohl to zorganizovat tak, že by si toho nikdo ani nepovšimnul. A on zůstal rukojmím situace, do které ho namočili. A všem v tom vymáchali čumák, prostě všem. Předvedli jejich absolutní odbornou nezpůsobilost.

Jak v tomto ohledu teď mluví s Ruskem? Když se vrátíme k Donbasu. Vždyť se podívejte, Rusko je označeno za hlavního viníka. Nikdo se nedívá na to, co Rusko fakticky dělá, co říká, jak to říká. Jednou bylo označeno za viníka a hotovo. Je to prostě zplozenec pekla. A dokud budeme brát ohled na takové jako Borrell, který přijel: „Koukejte pustit toho Navalného!“ Chtělo se mu a místo toho byli vypovězeni ti diplomaté z Ruska.

Dokud se budeme v řízení orientovat na takové lidi jako Ursula von der Leyenová nebo ten Michel, tak v Rusku nebude vůbec nic. Nikdo nebude na Rusko brát ohled. Rusko už odsoudili k likvidaci, formují takové informační pole, že za všechno může Rusko a hlas Ruska… My tady v Rusku na to něco namítáme, ale Západ nic z toho neslyší. Oni mají zcela jiný informační obsah.

A RussiaToday nezvládá informovat o těch námitkách, prezentovat ruskou politiku v zahraničí, protože máme takovou vlajku – trikolóru. A jsou to vlasovci, kteří určují informační politiku, dokonce i uvnitř státu, kdy při natáčení filmů o Velké vlastenecké válce špiní naše hrdiny tím, že jim do úst vkládají vlasovskou ideologii. A zrádcům zase ideje bolševismu. Běží propaganda. Všechny ty filmy byly natočeny na základě Goebbelsovy metodické příručky, běží propaganda Třetí říše, že se Rusko prostě neobejde bez vnějšího pána.

Proto je to velice důležité, jakými symboly je stát zastupován. Víte, lidská společnost žije ve světě symbolů. Svatba má jedny symboly. Pohřeb má zase jiné symboly. Maturitní večírek má své symboly. Všechno má všude své symboly. Takže postavení státu je také samozřejmě určováno státní symbolikou. Rusko má v zastoupení dvouhlavého orla a trikolóry nárok být jen kolonií, a proto tou kolonií bude. Protože to je symbol, všichni ho vidí a na základě toho formují své vztahy s Ruskem. Pokud Rusko samo ukazuje, že chce být kolonií, tak proč by se ostatní státy měly vzdávat využívání ruských zdrojů?

To kdyby Rusko mělo rudou vlajku subjektu globální politiky, tak by to byla jiná a nezbylo by jim než se přizpůsobit. Jestliže chceme žít lidsky, jestliže chceme, aby náš stát byl supervelmocí číslo jedna, tak musíme mluvit pravdu o celých dějinách Ruska. A v první řadě o jeho sovětském období, které je pošpiněné, které je absolutně pošpiněné.

Jen si to vezměte, vždyť to je válka! Je to válka proti Rusku, kterou organizuje První kanál i druhý kanál RTR. Vždyť je to otevřená válka proti Rusku. To, co se děje na Hvězdě, to je vůbec vlasovština, která se tam pevně usadila. Je to absolutní vlasovština a přitom si Hvězda hraje na vlastenecký kanál. Je to tam samá vlasovština, prostě jedna hrůza, rusofobní vlasovština. Dokonce i dříve natočené dokumentární filmy předělali tak, aby vyzněly výslovně vlasovsky. Za svůj stát je třeba bojovat. vrátit si svou symboliku, protože společně se symbolikou se vrací smysly. To je všechno.


To byla poslední otázka.

Abyste dosáhli toho, že se stát stane skutečně suverénním, nezávislým, je nutné vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Při uplatňování vlastního řízení musíte být konceptuálně mocní. Je zapotřebí mít znalosti, protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, které vám pomohou stát se konceptuálně mocnými, najdete pouze v jednom zdroji, jsou vyloženy pouze v jednom zdroji.

Jsou to práce vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června roku 2018. Protože ty zveřejněné později už nejsou pracemi VP SSSR, nejsou! Je to vlasovština. Podívejte se na ty práce, studujte je, získávejte znalosti, stávejte se konceptuálně mocnými. potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. A já vám přeji úspěch, mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání.


332 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše