• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 15.03.2021_Titulky_CZ

Aktualizace: bře 21

A co je to ta Visegrádská čtyřka? Je to základ pro založení budoucího Rakouska-Uherska,

v nové podobě, nebo projektu Mezimoří, tří moří. Už ne dvou moří, ale tří moří.

Otázka – Odpověď z 15.3.2021


1)Česká republika a Slovensko ve spojení s vakcínou Sputnik V

2)Pozastavení očkování vakcínou AstraZeneca v mnoha státech

3)Zpomalování Twitteru

4)Mezinárodní sportovní arbitráž potvrdila ustanovení Mezinárodního olympijského výboru o zákazu použít Kaťušu náhradou za ruskou hymnu v době olympiády.
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.


Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 15.03.2021. Začneme otázkami o vakcínách. První zní následovně. Ze zpráv víme, že v Česku prezident Zeman zkritizoval ministra zdravotnictví kvůli jeho odmítání koupit Sputnik V. A na Slovensku naopak prezidentka přijala demisi ministra zdravotnictví, který ve státě povolil mimořádné použití ruské vakcíny Sputnik V. Co to má znamenat?


Tam došlo k výměně, odstoupil ministr zdravotnictví, aby nemusel premiér. Co se stalo? Prostě se střetáváme s projevy globální politiky a nadnárodního řízení. Vede je Maďarsko, kde se Sputnik V fakticky používá. Navíc si Orbán demonstrativně nechal píchnout vakcínu čínské výroby. Tomu je důležité porozumět.


S čím se střetáváme v daném případě? Podíváme-li se, co se děje na tomto malinkém území, tak se tak či onak dostaneme k takovému zahraničněpolitickému, takříkajíc k mezistátnímu spolku pod názvem Visegrádská čtyřka. Tři z těch států jsou Maďarsko, Česko a Slovensko. A co je to ta Visegrádská čtyřka? Je to základ pro založení budoucího Rakouska-Uherska, v nové podobě, nebo projektu Mezimoří, tří moří. Už ne dvou moří, ale tří moří.


Všichni už si povšimli toho, že Maďarsko fakticky vede svou globální… Nu, ne globální, ale národní politiku a brání svou národní suverenitu. Byla o tom řeč… Máme příklady v knize O světě křivých zrcadel II., o státu. Tam právě je jako příklad uvedeno Maďarsko, Česko a Slovensko. Je to klasický příklad toho, že nemá-li současný stát alespoň 10 miliónů obyvatel, tak je velice problematické ubránit svou státní suverenitu, protože je potřebná vnější opora.

Opora o takovou sílu, která nebude útočit na vaši suverenitu. A to je možné udělat buď v rámci ruského světa, nebo v podmínkách, kdy se dva velcí mezi sebou perou v naději, že nakonec získají tuto cenu, ten malý státeček. Ale k tomu dochází velmi zřídkakdy. Zpravidla je daný stát řízen z nadnárodní úrovně a sám se z toho vymanit nedokáže. Jednoduše toho není schopen.


V daném případě se střetáváme se situací, kdy bylo zcela účelově rozděleno Československo, které dříve bylo jednotné, aby mohlo bránit svou suverenitu v rámci současného světa, a stalo se tak zcela závislé na vnějším řízení. A vnější řízení je v současné době v rukou státní elity USA, strukturně. Globalisté tomu teď čelí, oni vždy vyhrají, jenže nejsou tak strukturně operativní. Jejich řízení je především bezstrukturní, je pomalejší. Je účinnější, ale pomalejší.


A pracuje-li se v rámci programu obnovy Mezimoří, globálního programu, tak v rámci Visegrádské čtyřky, nebo dokonce i jen na úrovni mezistátního spolku, když se spojí Maďarskem… Maďarsko s Českem, Maďarsko se Slovenskem a ještě lépe Maďarsko, Česko a Slovensko, to už je více než 20 miliónů, to je ta nejlepší varianta…


Vždyť proč si Maďarsko může dovolit chovat se takto nezávisle? Protože má bonus, který využívá. Globální politika je zaměřena na zformování budoucího Rakouska-Uherska, Mezimoří. A deset miliónů maďarských obyvatel umožňuje tuto politiku realizovat. Jakmile si to Orbán uvědomil, tak to začal realizovat. Česko i Slovensko by se pro ochranu svých národních zájmů měly připojit k Maďarsku. Potom by spojení těchto zdrojů umožňovalo zcela jinak čelit nadnárodnímu řízení, jinak získávat pomoc ze strany nadnárodního řízení. Ne ze strany americké státní elity, která tyto státy dusí, ale ze strany globalistů.


Jenže je tu ta politika Rozděl a panuj! Česko a Slovensko rozdělili. A teď se svými problémy bojují sami, nejsou schopni se spolu dohodnout a ve výsledku potom čelí velice silnému nátlaku. Takže Maďarsko jde cestou zachování své kulturní identity, svého národního státu a Česko a Slovensko mají při obraně své kulturní identity problémy. A ty takzvané národní elity, které se orientují na americkou státní elitu, jsou podpindosníci. Brání tomu spojení.

Jen si vzpomeňte na ustavení toho takzvaného památníku vlasovcům v Česku a co se tam dělo s památníkem Koněvovi. Teď jde o jednoduchou věc, o přežití! Je to jednoduché. Nechcete se přátelit s Ruskem? I když právě kvůli Rusku se tam ten skandál rozhořel. Neboť nejefektivnější, ta nejefektivnější vakcína na světě je Sputnik V. Mám na mysli skandál na mezinárodní aréně.


A proč si tedy Orbán nechal píchnout tu… Tu čínskou vakcínu? Protože tím dal najevo, že se zdrojově opírá o Čínu. To znamená, že v boji proti tomu nadnárodního nátlaku ze strany USA a v rozepřích s Evropskou unií se opírá o zdroje Číny. Je to tak, že každý z evropských států má své vlastní vztahy s Čínou. A když budou v nějaké otázce vyvíjet nátlak na Maďarsko, tak jim dal Orbán najevo: „Budete si to muset pánové vyřídit s Čínou! Čína má tady uvnitř v Maďarsku totiž své zájmy.“ To znamená, že hraje, že brání státní suverenitu. V daném případě vybízí do střetu dva silné hráče.


Co brání Česku a Slovensku dělat to stejně? Vzájemná roztříštěnost… Tam i tam, jak v Česku, tak i na Slovensku jsou národně orientované síly, které by se chtěly vymanit zpod nadnárodního řízení ze strany státní elity USA. Jenže to nedokážou provést samostatně. Spojit Česko a Slovensko je problematické, ale zformovat alespoň dvojice v rámci Visegrádské čtyřky, Maďarsko s Českem, Maďarsko se Slovenskem je zcela reálné. A díky tomu už je možné lépe bránit svou státní suverenitu. Globalisté chtějí vytvořit to Mezimoří a americká státní elita, která nyní vládne světu, si to nepřeje.


My jsme teď mluvili o Visegrádské čtyřce a vůbec jsme se nezmínili o Polsku. Proč? Protože Polsko je více než kdo jiný pod americkým řízením. A dostat ho zpod něho je na dlouhé lokte. Polsko je projektově zkonstruovaný stát, na to nesmíme zapomínat, to musíme mít na paměti! A proto také, když to bylo zapotřebí, tak Polsko rozebrali, a když to bylo zapotřebí, tak ho zase složili a myslet si tedy, že polský stát tu je na věky, je scestné. Jen se podívejte na polskou vlajku. A hned to bude jasné, že se jedná o projektově zkonstruovaný stát, který je absolutně závislý na rovnováze sil ve světě.


A nebude-li se Polsko chovat poslušně a ono se teď nechová poslušně, jak to potřebují globalisté, globální prediktor, protože Polsko se spíše chová tak, jak to vyhovuje americké státní elitě. Jednou chtějí postavit Fort Trump, podruhé něco dalšího, jen aby to bylo zaměřeno proti Rusku. Jsou připraveni stejně jako Ukrajinci bojovat s Ruskem do posledního Poláka. Nu promiňte, a to čekáte, že si budete žít dobře?


Kdyby Visegrádská čtyřka pracovala normálně, tak by problémy nemělo Česko ani Slovensko. Ty státy by to zbavilo velké části jejich problémů, které jsou vyvolány řízením zvnějšku. Protože americká státní elita si chce za každou cenu vyřešit své vlastní úkoly, upevnění USA jako světového hegemona, světového četníka. Kvůli tomu se spojili a svrhli Trumpa a povedlo se jim to zlomit.


Jenže tato pestrá parta, která toho Trumpa svrhla, se spojila na principu: "Proti komu se budeme přátelit?" Ale jakmile vyhráli a Trump byl svržen, neboť mu díky zfalšování voleb to vítězství upřeli… To velmi dobře chápou sami „vítězové“! Velmi dobře vědí, že se moci zmocnili nelegitimně. Velmi dobře si to uvědomují.


Ale důležité je něco jiného. Měli cíl, svrhli Trumpa a poté, kdy toho dosáhli, zjistili, že každá ta klanově-korporativní skupina státní elity v USA má své vlastní zájmy. A oni nevědí, jak mají tyto zájmy vyvážit. Neumějí pracovat na úrovni globální politiky, kde se tyto zájmy dají vyvážit. A ve výsledku to dopadá jako v té básni Nauma Koržavina… Jak to bylo? "Ale jejich neštěstím se stalo jejich vítězství, které odhalilo jejich prázdnotu." Oni jsou zcela neschopní, nevědí, co dělat, a tak se ve výsledku začali rvát mezi sebou. Ilustrací je například to, co se děje s guvernérem New Yorku Cuomem.


A tyto procesy probíhají. Státy se vymykají zpod kontroly. Začínají přijímat rozhodnutí v rozporu s federální právní úpravou, začínají u sebe rušit federální zákony. Začalo přeformátování kultury. Tedy všechno to, co jsme pozorovali v pozdním SSSR. Všechno se to rozběhlo, všechno se sype. V prosinci bylo přijato rozhodnutí, aby si „vzali suverenity, kolik jen chtějí!“ A oni si ji berou. Ten proces nabírá na obrátkách.


Takže sice vyhráli, ale ukazuje se, že svět se mezitím změnil. Ten svět se změnil nejen tam v USA, ale také třeba v Evropě. A tak samozřejmě s využitím toho, že to právě USA dlouho formovaly svou řídicí elitu, aby přes ni řídily Evropu, se stejně jako dřív pokoušejí do Evropy vnést rozkol. Oni potřebují v Evropě vyvolat velký konflikt a nejlépe nějakou tu válku, jak si myslí. Pěknou válčičku v Evropě, díky které se hezky zahojí.


1.světová válka… Ta světová válka 20. století provedená ve dvou etapách, 1. světová válka byla v Evropě, 2. světová válka také a USA to přečkaly v klidu za oceánem a bylo jim hej. Jenže zbraně tenkrát byly jiné! Technologie byly jiné! Tenkrát to přečkaly za oceánem, dnes se ale nacházejí za louží, a to už v klidu nepřečkají. A to je to, co si neuvědomují!

A tak nevědí, co by a na takové slabé státy bezesporu vyvíjejí nátlak, protože na jedné straně je tu síla USA a jejich podřízených evropských státních elit a na druhé třeba malý státeček jako Česko nebo Slovensko. A to tím spíše, že i tam mají obrovské množství podpindosníků. Zástupců globální elity je tam velice málo.


A celá ta věc spočívá v tom, že je třeba se vymanit zpod kontroly a pracovat v rámci Visegradské čtyřky. Já vůbec neříkám, že se musí orientovat na Rusko, na SSSR. Oni si musí uvědomit své vlastní zájmy. A ty spočívají přinejmenším ve Visegrádské čtyřce, která stejně dobře může být začleněna do projektu Mezimoří globalistů, tak i do projektu obnovy ruského světa, přinejmenším na území východní Evropy. Stejně dobře se začlení do obou. Tak ať se do toho dají, ať obnovují svou suverenitu. Suverenita těchto států, národní kulturní identita těchto států plně odpovídá uplatňované politice ruského světa.Mimochodem, jak jsme se také dozvěděli, tak k dnešnímu dni už celá řada států, mezi kterými jsou například takové symbolické státy jako Rakousko, Lucembursko, Holandsko, Dánsko a Itálie pozastavily očkování vakcínou AstraZeneca kvůli smrtelným případům. V každém případě do doby, než to bude vyšetřeno. Co se děje zde?


Co se děje? To samé, o čem jsme teď mluvili. Proč je takové napětí okolo toho Sputniku V? Problém je v tom, že je vedena velice mocná válka proti Sputniku V, který prohlašují za zbraň kulturní..., jak je to? Kulturní spolupráce Ruska, což nesmí být připuštěno a vůbec není důležité, že je nejefektivnější. Všichni musí tvrdit, že to tak není a pokud možno zorganizovat nějakou provokaci. Jak o tom teď mluví naše nejmenované vysoce postavené zdroje. A v podstatě se tato provokace měla rozhodně stát. Nejspíše už je připravována a může se stát. Je třeba to brát velice vážně.


Oni tedy bojují se Sputnikem V, protože USA mají své podmínky, zatímco Rusko nabízí spolupráci, za jiných podmínek. Rusko si nečiní nárok na potlačování národně-kulturní identity těchto států. A s čím přicházejí USA? BLM, LGBT a další a další. Tedy to, co ničí rodinu, národní kulturu, národní státnost a mění lidi v amorfní hmotu, která se nebude schopná bránit vpádu zvnějšku.


Jistě si přece vzpomínáte na rok 2015?! Na ten migrační příval? A cožpak dnes evropské státy nemluví o tom, že vydržování těchto migrantů je velice nákladné? A leží jako těžké břemeno na ekonomice daných států? Je to tak. Oni dostávají více na sociální pomoci, než činí příjem průměrného obyvatele daných států. A na rozdíl od nich nepracují a ničím nepřispívají. Zatímco od obyvatel je neustále požadováno něco jiného.


Například to prohlášení ve Švédsku. Švédské ženy si samy mohou za to, že je migranti znásilňují. Vždyť ti migranti jsou takoví citliví, oni strašně trpí, když vidí dobře oblečenou ženu. Prostě se nemohou udržet, a tak ji znásilní. Kdyby švédské ženy nechtěly, aby je znásilňovali, tak by chodily v tom oděvu, na jaký jsou u žen ti migranti zvyklí. Švédsko přece už odstranilo kříže ze svých kostelů. To je to, oč jde. A to je to, co teď realizuje státní elita USA. Je to stejné jako v USA. To je to, co přinášejí.


A v souladu s tím americká státní elita vidí v Rusku hrozbu realizaci svých plánů vyvolat v Evropě válku. Nebude-li v Evropě válka, americká státní elita nedokáže vyžít. Oni potřebují někoho okrádat. Svět už je celý vykradený. Napřed usilovně vykrádali státy třetího světa díky světovému koloniálnímu systému. Potom tyto státy přeformátovaly v nový typ kolonií, britské Dominium, Francafrique a další. To všechno byly koloniální impéria, stejně jako dřív, kde zdroje proudí do metropole.


Jenže už to nestačilo. Potom pohltili východoevropské státy, to ale nebylo to největší sousto, nejvíce zdrojů vytáhli z postsovětského Ruska. Okrádali ten postsovětský prostor tak, až se jim dělaly boule za ušima. Ale i to skončilo. Mají znovu problémy a z větší části ty problémy mají proto, že Rusko začalo obnovovat svou suverenitu a ruské zdroje začaly být stále více přesměrovávány na obnovu Ruska, v zájmu jeho obyvatel.


Co potřebuje americká státní elita? Provést státní převrat v Rusku, snaží se o to veškerá podpindosnická takzvaná „elita“ v Rusku, všichni podpindosníci. Oni potřebují tento státní převrat, aby opět zatočili s Ruskem a vrátili ho do devadesátých let, aby jeho zdroji opět zabezpečili upadající USA, aby USA dál mohly dominovat v celém světě. Pokud se jim to teď povede, tak se nám devadesátky budou zdát rájem. Pokud se jim povede ten státní převrat provést. Protože oni se také z těch devadesátek poučili a už ví, co a jak dělat.


A ta otázka teď spočívá v tom, nakolik budeme schopní odrazit ten útok v podobě státního převratu. A v tom hraje velkou roli to, jak bude Rusko realizovat svou globální politiku. Čím mocněji bude Rusko uplatňovat svou globální politiku, tím více se sníží pravděpodobnost provedení státního převratu uvnitř Ruska. To proto je veden takový útok proti Sputniku V.

Vždyť oč jde? Sputnik, to je slovo, které si v Evropě ještě pamatují. Sputnik je symbolem toho, že SSSR/Rusko dokázalo za pouhých 12 let po skončení té nejkrvavější války 20. století realizovat to, co nedokázal ani svými spojenými silami Západ. Jednoduše nedokázal. Sám Kennedy řekl: „To je konec. Rusové ten závod vyhráli ve školní lavici. Pokud nezlikvidujeme sovětské vzdělání, tak jsme nahraní! Přinejmenším musíme u nás něčemu začít učit.“


Vždyť všechny vesmírné úspěchy Američanů skončily společně s trofejními Němci. A že je nesmysl, že Američané byli na Měsíci, je lidem stále jasnější. Stále více faktů tohoto globálního scénáře vyplouvá na povrch. Mnozí jen stále nedokážou pochopit, proč tu hru hrál i SSSR. Přečtěte si práci Západ a SSSR, tam je to přesně o tom. A s uplatňováním politiky… To je takový úvod k té AstraZenece.


A v rámci uplatňování politiky diskreditace Ruska a diskreditace Sputniku V udělali takový krok. Jak je dnes Sputnik V prezentován lidem na Západě? Například televizní společnost ABC v USA to podala jako vakcínu Gamaleje (národní výzkumný ústav N. F. Gamaleje), neřekli Sputnik, v žádném případě Sputnik, Gamaleje, v závorce Rusko.


A jak je prezentován v Evropě? Tam je buď Gam-COVID-Vac Sputnik V nebo jednoduše Gamaleje. Co to ve výsledku dává? Než pronášet dlouhý název Gam-COVID-Vac Sputnik V, je jednoduší říci jen Gamaleje. A tohle se podstrkuje, aby v žádném případě neznělo Sputnik V, který by celému Západu připomínal, velké úspěchy SSSR/Ruska! Aby lidé nevěděli, že Rusko dokáže všechno. A čí že je ta vakcína Gamaleje, není důležité. A o čem jsme mluvili? Že Sputnik V a AstraZeneca uzavřely smlouvu, jejíž podstata má být následující. Má jít o pozvolnou výměnu Sputniku V, tedy přesněji AstraZenecy za Sputnik V.


Co tu fakticky probíhá? Fakticky tu máme tvrdý boj globalistů a státní elity v USA. A jak se ten boj odráží na vakcínách? Pfizer už dávno dokázal, že je daleko efektivnější než nechvalně známý novičok. Zatímco po novičku na Západě i přes ten mediálně vyvolaný humbuk nikdo neutrpěl, a mnozí se uzdravili, tak po tom jejich Pfizeru lidé umírají jako mouchy. Hodně jich umírá.


Co musí udělat státní elita? Musí zaútočit na Rusko a bojovat s globalisty. Pokud ten manévr, který si vymysleli globalisté, že AstraZeneca… Oni plánují to samé, zbavit se Sputniku V. Ale státní elita musí spojit tu válku se Sputnikem s válkou s AstraZenecou.


Jaké pozdvižení, jakou informační kampaň vyvolali v případě Trumpa? Zamlčovala se nepříjemná fakta o Bidenovi, o korupci jeho syna… Aby ho nic z toho nepoškodilo. A naopak se neustále kladl důraz na lži o Trumpovi. Přesně stejný manévr teď média kontrolovaná USA provádějí ve vztahu k AstraZenece a Sputniku V. Jedno i druhé pomlouvají, jak jen mohou. Jenže zatímco ohledně Sputniku V musí zařídit provokaci, tak s AstraZenecou jsou skutečně problémy. A tyto problémy je možné prezentovat různě.


AstraZeneca prováděla určitý manévr. Jaký? Napřed odmítli převzít AstraZenecu v Jihoafrické republice, potom v Polsku a všechno to koupil kdo? Ukrajina! Jak jinak? Vem si Bože klidně sám, to, co k ničemu je nám! Jak říkají někteří rouhači. Na Ukrajinu odkládají kdejaké smetí. Co a jak to tam způsobí, nikoho nezajímá. Co se tam bude dít, není důležité. Hlavní je, aby než AstraZeneca začne vyrábět ve svých provozech Sputnik V, vše dosud vyrobené někde udala. A americká státní elita využila toho, že již vyrobené vakcíny AstraZeneca byly dodány do některých evropských států, by na základě těch vedlejších účinků, jaké má vakcína AstraZeneca, rozpoutala informační kampaň.


Co je zapotřebí v tomto případě udělat? V tomto případě, pokud nemůžete zamezit té informační kampani, musí být rychle přerušeno používání AstraZenecy, po určitou dobu, tím připravíte protivníka o možnost vést jeho informační kampaň. Odtud to odmítání AstraZenecy. Oni potřebují přečkat určitou dobu. Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit a historická paměť davu je omezena přítomností plus mínus dva týdny. Takže je třeba to přečkat, potom bude mít státní elita jiné starosti. A místo skutečné AstraZenecy už bude distribuován Sputnik V jako AstraZeneca.


To je podstata toho manévru. A ti, kteří tohle chápou, podle toho jednají. Například Ázerbájdžán dostane od Ruska tři sta dávek vakcíny Sputnik V, mám na mysli tři sta tisíc dávek a od AstraZenecy 432 tisíc. To znamená, že už se jedná o Sputnik V, který fakticky vyrobila společnost AstraZeneca. Prostě jen potřebují přečkat určitý čas.


A do třetích států, takových odkládacích jako je Ukrajina, dodávají to, čeho se potřebují zbavit. Přece v kapitalismu musíte na všem vydělat, a jaké to bude mít důsledky, nikoho nezajímá. A pokud na Ukrajině platí velké peníze, aby se nechali očkovat Pfizerem… Nu, debilové, a když je můžete obrat... A pro ně AstraZeneca bude manou nebeskou, neboť má vedlejších účinků daleko méně než Pfizer.


Běží válka! Válka na globální úrovni. A vakcíny jsou válečnou zbraní, protože ta kulturní spolupráce je otázkou, zda bude válka nebo ne. USA za každou cenu tu válku vyvolat potřebují. A tak tlačí na všechny státy, na Česko, Slovensko… A myslíte, že na Maďarsko netlačí? Tlačí, to jen Orbán správně dokáže manévrovat. Mohl by se nechat naočkovat Sputnikem V, ale přesto si nechal píchnout... SinoVac se to podle mne jmenuje, tou čínskou vakcínou. A tím okamžitě dal najevo, že má za zády jak Rusko, tak i Čínu: "Takže s výhradami jděte za nimi." Takový je to zdrojový potenciál.


Takže je tu ta věc. Chtějí globalisté funkční Visegrádskou čtyřku? Chtějí. Proto se jak v Česku, tak i na Slovensku musí soustředit na práci na Visegrádské čtyřce a spojit se Maďarskem. Okamžitě pocítí úlevu. Okamžitě se ten tlak na ně sníží. A co se týká AstraZenecy, tak si vezmou přestávku, která bude jednoznačně využita k tomu, aby místo AstraZenecy distribuovali Sputnik V, ale pod značkou AstraZeneca.


A potom nastoupí ten okamžik, kdy bude třeba se zbavit Sputniku V. Ta provokace okolo Sputniku je stejně výhodná jak pro státní elitu, tak i pro globalisty. Vždyť jak to podávají? Rusko samo nic vyrobit nedokáže, vše je to kradené. Ale globalisté nepotřebují tu provokaci právě teď, kdy probíhá takový silný útok proti AstraZenece. Oni potřebují přečkat určitou dobu. A pro nás je to zase časový úsek, ve kterém my můžeme provést velice důležitý manévr. Manévr, který globalisté fakticky také potřebují. A potom už zase globalisté prošvihnou vhodnou dobu pro provedení takové provokace a Sputniku V se budou muset zbavovat jinak.


Další otázka je od Jevgenije. Valeriji Viktoroviči, chtěl bych slyšet váš komentář k té situaci s Roskomnadzorem a zpomalením Twitteru. Mám z toho dojem, že se jedná o další pukrle podpindosníků vůči Západu. Něco podobného už tu bylo v roce 2018, ten pokus zablokovat Telegram. Tenkrát se půl státu vysmívalo neschopnosti Roskomnadzoru. Teď už na něj místo vtipkování lidé nadávají. Napřed nechtěně zablokovali přístup ke státním webům, potom přece jen zpomalili Twitter, ale společně s ním ještě další spoustu webů a služeb. Přitom je ten boj s protiprávním obsahem očividně přitažený za uši. Vždyť v síti VKontaktu je spousta skupin se skutečně protiprávním obsahem.


Problém je v tom, že tu není místo pro smích ani nadávání, leda tak pro pláč. Jenže plakat je marné a neužitečné. Je nutné uplatňovat vlastní politiku. Co se stalo? Je to ukazatel toho, že Rusko nemá svůj vlastní suverénní internet. VKontaktu, nebo někde jinde je nutné tak či onak jednou začít bojovat o suverenitu svého vlastního informačního prostoru. Existuje taková jakoby hra, fakticky se jedná o nehezký experiment nad lidmi, která se nazývá Slabý článek. Ten slabý článek je třeba vždy najít v obraně nebo v útočících řetězcích nepřítele. Na tento slabý článek je třeba zaútočit a přes něj potom už celkově prosadit svou politiku.


Čím je zajímavý Twitter? Dal se do boje s globalisty! Začal bojovat s Trumpem. Jedná se o nástroj státní elity USA. Když zaútočíte na Twitter, tak tím vyřešíte i různé ty sítě jako VKontaktu a další. Proč to s Telegramem nevyšlo? Protože nezvolili správný směr a šli na to špatně, bez porozumění globální politice. Nadávat na neschopnost je k ničemu, je nutné rozumět globální politice. A tady bylo vše zvoleno správně.


Slabým článek v té invazní armádě, v té informační invazní armádě je Twitter, protože ten se nejvíce namočil do boje s globalisty. To znamená, že boj s ním globalisté jednoznačně podpoří. Ano, ten Twitter omezili. Jaká byla odpověď státní elity USA? Přes americké routery odpojili přístup ke státním webům Ruska: vládě, Kremlu a tak dále. Vyšetřovacímu výboru, mnohé odpojili. Jednoduše je odstřihli!


To je k té otázce, zda vůbec potřebujeme národní suverenitu. Suverénní internet. V Číně nic podobného udělat nemohou, protože je internet řízen zevnitř státu. A tady to prostě americké routery odpojily a bylo vymalováno. Nebylo to tak, že by web spadl, že by došlo k nějakému útoku, jednoduše k němu router neumožní přístup. Odpojili je. Správně zvolený útok na Twitter vedl k tomu, že globalisté byli nuceni zasáhnout, aby nám tyto naše weby zase zprovoznili. A byl tak odhalen další článek boje proti státní elitě v USA. Tedy boje globalistů proti státní elitě v USA. To je to, oč jde.


To, co se stalo s Twitterem, ukazuje na to, že zítra mohou odpojit, nač si vzpomenou, prostě cokoliv. Není tedy načase řízení našeho internetu převést do Ruska? Ano, ty servery a vše ostatní je tam… Ale je to přece náš (informační) prostor, který můžeme řídit sami, proč je dosud řízen z USA?! Oni ukázali, jakou reálnou suverenitu má náš stát, když tam jednoduše takříkajíc zmáčkli tlačítko a hotovo. Státní weby se pro ruské uživatele staly neviditelnými. Ty americké viděli, mohli se na ně dostat, a na ty ruské nemohli. To je ukazatel!


My potřebujeme mít co nejdříve svůj národní internet! Suverénní národní internet! Ruský! Který bude řiditelný z Moskvy! Nebo z Petrohradu, či jiného ruského města, to není důležité, ale musí to být ruský, národní internet. A na jeho základě potom můžeme dávat dohromady celý ten postsovětský prostor. Oni jsou přece stejně zranitelní, také je mohou odpojit od čehokoliv. A když budou v našem ruském prostoru, tak je nikdo od ničeho neodpojí. To je přesně k té otázce: „Nač prý potřebujeme vlastní suverénní internet?“ Tady to vidíte!


A zítra nám znefunkční platební karty. Už jsme přece jednu takovou lekci dostali, už nám je přece odpojili! Někdo nemohl platební kartu používat tři dny, jiný týden… Už to všem předvedli, ale jim to nedošlo. Podpindosníci se dál chtějí klanět Spojeným státům. A aby to v žádném případě nebylo tak, jak to podal jeden polithňup v televizi: „A co je na tom? Tak jsme se měli chovat správně! Na co si to tu před Američany hrajete? Oni vám řekli, jak se máte chovat, tak to tak dělejte!“


Ale vždyť tento analytik konzultuje vládu! A Mišustin se ho zatím zbavit nemůže. Tak silné mají liberasti pozice ve státním řízení. Máme tu více než dost zrádců snících o zradě Ruska, o likvidaci Ruska, aby jeho zdroji mohli zabezpečit svého páníčka. To je taková psychologie, pro ně je štěstí lízat zadek páníčkovi, je to smysl jejich života. A když jim to páníček neumožní, je to pro ně konec světa. To je všechno, co je k tomu možné říci, co k tomu SMÍME teď říci. Těch informací je daleko více.


Ještě jedna otázka. Jak vešlo ve známost, jen před pár hodinami, tak Mezinárodní sportovní arbitráž potvrdila ustanovení Mezinárodního olympijského výboru o zákazu použít Kaťušu náhradou za ruskou hymnu v době olympiády. A mimochodem, zástupce předsedy Státní dumy Igor Lebeděv, syn Žirinovského, navrhnul hymnu SSSR. Oč jde?


Je to velice jednoduché. Je to přesně to, o čem jsem právě mluvil. Pro všechny podpindosníky uvnitř Ruska je životní katastrofou, když nebudou moci lízat zadek svému páníčkovi. A páníček si to uvědomuje. Zdálo by se, že už nemůže být větší ponížení Ruska, jeho diskreditace, když by místo ruské hymny hráli pod bílou vlajkou Kaťušu, národní symbol! A najednou jim řeknou, že to tak nebude!


A proč to říkají? To není proto, že by sami nechtěli ponížit Rusko, to vůbec ne, ale protože americká státní elita strašně moc potřebuje, je pro ni životně důležité, co nejrychlejší provedení státního převratu. Oni potřebují za každou cenu vyburcovat všechny podpindosníky uvnitř Ruska. Kdo je připraven zradit svůj stát a vzdát se národní vlajky? Podpindosníci, různí ti zmetci. A není důležité, že pláčou: „Celý život jsem se na to připravoval.“

Ty jsi především občan svého státu, to tvůj stát ti tohle všechno umožnil. Pokud se ti nelíbí soutěžit pouze pod svou národní vlajkou, seber si své saky paky a běž do jiného státu. Nikdo tě tu nedrží, a tam můžeš soutěžit, pod jakou chceš vlajkou. Á, tak tobě platí peníze za to, že budeš soutěžit pod bílou vlajkou a zostudíš svůj stát?!


Když vybírali tu píseň tak, aby stát zhanobili ještě více, potupili ho, rozdupali jeho suverenitu, lidskou důstojnost, tak vybírali ty nejsilnější symboly. A najednou s Kaťušou narazili. A pročpak? Proč to nejde? Páníček jim dává najevo: „Málo se snažíte!“ A oni to okamžitě pochopili a začali hledat jiné způsoby, jak by stát ještě více ponížili, jak by ještě více rozdupali jeho suverenitu.


A hned tu je další návrh: „Pojďme použít hymnu SSSR! To přece bude ta vůbec největší poklona před zahraničním páníčkem! Vzdáme se tak jakékoliv své státní suverenity, své globální politiky. Vzdáme se pod bílou vlajkou!“ Je to, jako by šli dobrovolně do zajetí s bílou vlajkou a hrdě zpívali: „Nepříteli se nikdy nevzdá, náš hrdý Varjag!“


Chápete celou tu zhovadilost? Pokud jste svolní soutěžit pod bílou vlajkou, je tím řečeno vše. A nemáte právo na žádné státní a národní symboly, nic z toho nesmí zaznít ani omylem. Vy jste odpad společnosti a nemáte právo pošlapávat suverenitu státu a platit zhoršením kvality života našich občanů, krví! FSB bojuje na šesté prioritě.


A proč to tak je? Protože tihle si přejí zaprodat stát, soutěžit pod bílou vlajkou a zhanobit nějaký státní symbol, aby ukázali: „Podívejte se, vždyť ti Rusové nevědí, co je to lidská důstojnost! Jsou připraveni vzdát se pod bílou vlajkou a zahodit všechno, vzdát se své kultury, své kulturní identity, své suverenity! Jsou připraveni zpívat Vítězství, Kaťušu, cokoliv, dokonce i hymnu SSSR! Při které povstávali všichni, v celém světě!“ A to je věc, kterou musíme využít.

Teď na nás tlačí. Americká státní elita má krajní zájem na státním převratu. Jen v rámci toho souhlasili a přistoupili k tomu zákazu národních symbolů, takové písně jako Kaťuša. Oni potřebují, aby tady vyburcovali své lidi a ti udělali státní převrat. Vždyť co jsou zač, všichni ti sportovní fanoušci? Nejlépe se ožrat nějakým tím pivem, a potom jít po ulici a všechno ničit, rozbíjet okna, obracet a zapalovat auta a tak dále. To už jsme zažili a tuto kulturu se pokoušejí zavádět i u nás.


Už u nás dokonce vychovali dva vůdce těchto kulturních fanoušků, Mamajeva a Kokorina, kteří svým osobním příkladem ukazovali, jak se má chovat fotbalový fanoušek. Vždyť proč je pustili z vězení? Proč je pustili z vězení? Aby vedli ty fanoušky k provedení státního převratu. Přece jsme to viděli na Ukrajině, jak tam fanoušci ničili stát. To je jejich účel.


A jak je vybudíte? „Nás nechtějí nechat soutěžit…“ Vždyť si jeďte soutěžit, ale bez státních peněz. Jenže to ne. Podstata nadnárodního řízení spočívá v tom, že Rusko musí samo platit tomu, kdo ho ničí. To proto liberasti vždy dostávali státní granty na likvidaci Ruska. Dostávali je od státu! Jen se podívejte, kolik filmů natočili obzvláště o Velké vlastenecké válce za státní peníze. Všechny jsou natočeny podle Goebbelsovy metodické příručky. Jsou to samé lži, lži a lži. Nic než lhaní. Na ty současné filmy se prostě nedá dívat. Všechny jsou natočeny podle té metodické Goebbelsovy příručky. Oslavují Třetí říši a všechny znevažují SSSR a Rusko. Všude a ve všem.


Jen si toho povšimněte. V každém tom filmu je stejná šablona. V Rusku je jakási zanedbaná kancelář s otřískaným nábytkem, sešlá budova. Nic tehdy prostě nebylo. Všichni chodí jacísi zachmuření. Jakmile přijdou Němci, je budova okamžitě nově natřená, všude vládne pořádek, všechno je opravené, nábytek v kanceláři úplně nový… „Oj, takhle může vypadat kancelář?“ No vidíte to? Co tím lidem vštěpují?


Ten vtip liberastů. Vylézají dva červi z kupy hnoje a syn říká: „Podívej, tati, jak je to tu pěkné, všechno je zelené a my žijeme v takových sračkách!“ A otec mu hrdě odpovídá: „To je naše vlast!“ Přesně podle toho je to vše natočeno! V každém filmu zcela konkrétně vše špiní! Lžou o sovětské skutečnosti. Ten film Zoja tak znesvětili, tak zhanobili, tak překroutili. Ukazuje se, že lidé bojovali a umírali za kus chleba! Za kus chleba!


A teď zase Děvjatajeva a jeho hrdinský čin. Také vše pošpinili, a to dokonce už v upoutávce: „Nezradil jsi vlast, ale mne!“ Takové individualistické vědomí nikdy nebylo ruskému člověku vlastní a tím spíše sovětskému člověku. Děvjatajev prostě nemohl nic takového pronést! A tím spíše tak jednat. Pokud je to individualista, je to vlasovec. Takoví byli všichni. V Sovětském svazu vždy platilo: „Napřed mysli na svou vlast a teprve potom na sebe!“ A ten dobytek, který natočil ten film, nám vnucuje vlasovštinu, kult zrádců, a to na těchto tématech!


U té Zoji, kdo je morálně nadřazen? Zrádce! Protože on přece zradil kvůli tomu, aby budoval města. A ona svůj hrdinský čin provedla za kus chleba?! Právě proto tam vyvstává otázka, že toho zrádce je také třeba pověsit. To je to, oč se tu jedná! Přes ty takzvané „vlastenecké“ filmy o Velké vlastenecké válce nám oklikou vštěpují kult zrádce. A dělají to za státní peníze!!!

Jedním z důležitých mechanismů formování kultu zrádce je to sportovní hnutí, to přání, to úsilí soutěžit pod bílou vlajkou a navíc se státním symbolem. Je to výchova zrádců! Že stát je třeba smést, zradit ho, páníček to nařídil! Páníček je tam nechce pustit. A proč bychom se vůbec měli účastnit těch olympijských her za těchto podmínek? Zítra vás takto donutí stáhnout si kalhoty, vyšpulit zadek a zpívat hymnu. Ale oni budou soutěžit, protože se na to připravovali celý život, soutěžit na olympiádě. To je celý jejich život. Vychovávají zrádce, zrádcovství.

A my to teď musíme využít. Nechtějí tam pustit trikolóru? Velmi dobře. Musíme obnovit svůj státní symbol, ruskou vlajku, sovětskou vlajku, pod kterou Sovětský svaz zvítězil nad světovým zlem, nad fašismem. Rudou vlajku! Se vším všudy! Se srpem, kladivem a hvězdou! Přesně jak to bylo. To je vlajka, která byla vztyčena nad poraženým Reichstagem! To je vlajka, která ukázala národům všeho světa, že Rusko je subjekt globální politiky! Konceptuálně mocný subjekt globální politiky. Tohle vyjadřoval, a to musíme udělat.


A je načase ukončit tu vlasovštinu. Vždyť se podívejte, kolik zrádců je v generalitě. Kdo na vojenské přehlídce na počest Vítězství pozvednul vlasovskou trikolóru? Kdo vybral tak velkou vlajku na tak dlouhé žerdi? Aby hezky vlála. Zatímco vzadu za ní se na malém klacíčku nesla vlajka Vítězství, která vlát nemohla! Kdo se postaral o tuhle podlost, ničemnost? Cožpak ten, kdo velel té přehlídce, o té ničemnosti nevěděl? A ten, kdo tu přehlídku přijímal, o té ničemnosti nic nevěděl?


Proč tedy ten triumf vlasovské vlajky místo vlajky Vítězství, praporu Vítězství? Protože mezi generály je velké množství těch, kteří sní o tom, stát se Vlasovem. Zabíjet své lidi a sloužit za třicet stříbrných, řezaných amerických papírků svému americkému páníčkovi. Lízat mu zadek. Tak proto.

Máme ohromné problémy s řídicím sborem. Proto mnohé věci nemůžeme udělat přímo. A proto musíme prostřednictvím globální politiky řešit vnitřní problémy, jak to celých těch dvacet let dělá Putin. Proto stále tvrdí, že je lepší ve vnější politice než v té vnitřní. Protože řeší úkoly uvnitř státu jen prostřednictvím globální politiky. Když s globalisty dosáhnou shody, tak oni sami zatlačí na vnitřní podpindosnické elity, aby dělali, co mají. Pokud těch dohod dosaženo není, tak to nejde.


Všechno, čeho jsme dosáhli za doby, kdy tu je Putin, Krym, krymský most i energetické zajištění Krymu i ta voda pro Krym, nic z toho nebylo dosaženo díky řídicí elitě v Rusku, ale navzdory jí. To kvůli řídicí elitě v Rusku dosud není vyřešen problém Donbasu a zbylé kontinentální Ukrajiny, není vyřešena otázka čistky té banderovské líhně s centrem v Kyjevě. Ne ve Lvově, v Kyjevě! Tohle mají na triku zrádci, kteří sedí v Rusku, při řízení státu škodí na každém kroku.

A je nutné na ně tlačit shora, přes globální politiku, jak to dělá Putin. Ale v daném případě je nutné si uvědomovat, že jakékoliv přání… A vidíte, jak okamžitě páníčkovi porozuměli? „Jak se ještě více před ním prohnout? Jak ještě víc bychom Rusko zostudili? Jak mu nejlépe vrazili nůž do zad, aby nemělo žádnou státní suverenitu? Tak tam dáme hymnu SSSR a konceptuálně ten stát pohřbíme!“


Oni okamžitě pochopili, že mají vyvinout větší úsilí k páníčkově spokojenosti, aby je někam pustili. Pro ně je to symbol, aby je pustili na olympiádu. A hlavně jim umožní ubíjet Rusko, zabíjet ruské lidi a nakládat s ruskými zdroji tak, aby mohly v celém světě vládnout USA. To všechno velmi dobře pochopili. Reakce Lebeděva ukazuje, že vše velmi dobře pochopili. Je nutné Rusko dorazit tady zevnitř. Je nutné zničit všechny jeho státní národní symboly. Stále se snaží příliš málo. A tak se vrhl do boje první, přede všemi.


A naším úkolem je využít tu situaci a obnovit náš státní symbol. Nad Kremlem musí vlát rudá vlajka! Žádná vlasovská. Ale já opakuji, dokud je trikolóra státní vlajkou, není přípustné žádné její zostouzení ze strany vlastenců. Jednou věcí je to, že známe dějiny té vlajky a druhou věcí její zostouzení jako státního symbolu. To je nepřípustné! Napřed ji musíme v souladu se zákonem nahradit ruskou státní vlajkou, tou rudou! A až potom můžeme vyjádřit svůj vztah k tomu vlasovskému hadru, který nám napřed vnucovali okupanti, interventi!


Kdy byl přijat? Rozhodnutím Prozatímní vlády. Měsíc to byla naše státní vlajka. Ovšem Prozatímní vláda přijímá jen prozatímní rozhodnutí! Potom se řádná vláda vrátila k sovětské vlajce! Tedy přesněji k ruské vlajce, protože sovětská vlajka je ruskou vlajkou. Se všemi atributy globální konceptuální moci, přesně tak byla udělána. Tak proč bychom se měli vzdávat své státní suverenity? Protože si jakýsi Lebeděv přeje ohnout se před svým páníčkem? Protože jakýsi odpad společnosti chce ponížit Rusko? Rozdupat jeho suverenitu svou účastí v olympiádě?


Takže takto vypadá ta situace. Za suverenitu našeho státu budeme muset bojovat.

Jako v tom filmu Kin-dza-dza, malinovým kalhotám je nutné poklonit se dvakrát.

Nu ano.


To byly pro dnešek všechny otázky.


Tak už mi nezbývá než se rozloučit. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Pamatujte, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Rozšiřujte si okruh svých pojmů. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.


Štěstí, do příštích setkání.

232 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.