• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.08.2020 Titulky CZ

Fond konceptuálních technologií

uvádí

Vážení čtenáři, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel IV.

Ruský bolševismus jako unikátní jev světových dějin, který dosud vyvolává mnoho otázek.

Co je to bolševismus?

Čím se bolševici liší od komunistů?

Jak bolševici vybudovali sovětský stát

v podmínkách světové války 20. století.

Proč carské Rusko prohrálo první etapu této světové války? 1. světovou válku.

Zatímco SSSR pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál? 2. světovou válku!

Proč bílí generálové vstupovali

do řad Rudé armády?

Jak ruští bolševici dokázali

vyhrát nejen občanskou válku,

ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států?

Odpovědi na tyto a mnohé

další otázky najdete v této knize.

Získat tuto knihu i další knihy Fondu konceptuálních technologií můžete přes on-line obchod Ozon.ru.

Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I.

si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky,

posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 17.08.2020.

Dnešní pořad zahájíme oznámením.

Ano, máme pro vás zprávu,

a to velmi důležitou.

Už dávno tu vznikla naléhavá otázka,

jak se rozvíjí a kam směřuje náš stát.

Co tu budujeme?

Poslední dobou byly všechny politické síly nepřímo

vyzývány, aby předložily svůj projekt naší budoucnosti.

Jenže ten projekt naší budoucnosti

je možné předložit pouze v tom případě,

kdy chápete, kdo je čím vinen,

co se děje a co je s tím třeba udělat.

My jsme takto svými knihami ten manévr zajistili, knihami Válka, Stát…

A teď bych vám rád oznámil,

že vyšla ještě jedna kniha,

a to již v knižní podobě.

Jedná se o další knihu ze série Svět křivých zrcadel IV., tentokrát o bolševismu.

Ta práce o bolševismu byla

vypracována již v minulém roce

a nyní jsme se konečně dopracovali

i k její knižní variantě a dali ji do prodeje.

Jaký je základ Ruska?

Na čem je možné založit projekt naší budoucnosti? Jak bude vypadat?

To všechno je možné určit pouze

v případě, že chápete svou minulost,

konceptuální minulost

svého státu, svého národa.

A právě tyto otázky se řeší v knize

Bolševismus jako přirozený základ Ruska.

A právě ta skutečnost, že bolševismus

je přirozeným základem Ruska,

podmiňuje takovou nenávist všech,

kteří Rusko ve světě obklopují,

i všech těch rozličných politických sil,

tu nenávist výslovně k bolševikům.

„Trockij? Ten je OK, to je takový démon revoluce. Chacha, chichi…

Ten přece jen chtěl Rusko spálit

v ohni světové revoluce.

To ta bolševická pakáž

zlikvidovala vzkvétající stát,

a potom znovu v roce 1991 zlikvidovala

ten stát, který sama vytvořila?!“

Díváte se na to a nevěříte.

Je přece třeba si ujasnit,

co to vlastně ten bolševismus je.

Co jsou ti bolševici zač.

A právě těmto otázkám je věnována kniha

O světě křivých zrcadel IV. – Bolševismus.

Ale samotné vydání knihy ještě nic neznamená,

je také třeba, aby se dostala ke čtenářům.

A zde vyvstal

velice závažný problém.

Má se to tak, že naším hlavním partnerem je internetový obchod Ozon.ru,

přes který distribuujeme většinu

naší vydané literatury.

Ale tentokrát v tomto internetovém obchodu naši knihu umístili tak,

aby to nejen vylučovalo jakoukoliv možnost, že by se neinformovaný člověk dozvěděl o její existenci,

aby se dále nerozšiřovala

čtenářská základna lidí

zajímajících se o otázky globálního řízení

a konceptuální moci, a o minulost své země,

ale aby dokonce ani zainteresovaní

lidé, kteří vědí, co hledají,

že jsme tuto knihu vydali, kteří na ni čekají,

nedokázali tuto knihu na webu Ozon.ru najít.

Je zbytečné ji hledat pomocí

různých těch Yandexů a Googlů.

Můžete se ji tam snažit vyhledávat jakkoliv,

ani podle plného názvu ji nenajdete.

A když na Ozonu zadáte O světě křivých zrcadel,

tak vám vyskočí jen předchozí knihy,

ta čtvrtá o bolševismu se tam neobjeví.

Když správně zadáte plný název a stisknete vyhledávání,

tak vám stejně nevyskočí, nezpřístupní se vám.

Můžete se k této knize dostat jen v tom případě, že do vyhledávacího řádku zadáte správně plný název knihy,

potom se objeví odkaz, a až potvrzením

tohoto odkazu, se k této knize dostanete.

Co to znamená, jestliže to přeložíme do obyčejného lidského jazyka?

Je to, jako když kniha stojí někde na polici

v obchodě, kam chodíte nakupovat.

Zeptáte se nejprve na informacích: „Kde bych našel

tu a tu knihu, já tedy nevím, jak se přesně jmenuje…“

A vyhledávač, tedy pracovník na informacích vám nabídne různé možnosti.

Vy podle toho najdete ten správný název a půjdete do příslušného oddělení, kde řeknete, co chcete.

Oni vás odvedou k regálu,

na kterém stojí předchozí knihy

a vy podle svého přání koupíte jednu nebo více těchto nabízených knih.

Tedy nejen tu knihu, o které víte, ale i ty

ze stejné série, které jste našli hned vedle.

Ani jste nemuseli vědět,

že už vyšla čtvrtá kniha,

přišli jste si koupit tu třetí, nebo druhou a teprve tam jste uviděli, že už je i třetí a čtvrtá.

A to vám umožní zvolit si,

co si nakonec koupíte.

Tak to je v případě, že se vám nabídka zobrazí normálně. A jak to vypadá ve skutečnosti?

Když se obrátíte na informace, tak ani při uvedení přesného názvu vám neřeknou, v jakém ji najdete oddělení.

Někdo vám to oddělení poradí, vy tam jdete,

přistoupíte k prodavači a řeknete mu:

„Dejte mi tuto knihu.“ A on vám odpoví: „My tu takovou knihu nemáme.“

A až když mu řeknete, na jakém regálu tu knihu má,

a jak se přesně jmenuje, tak vám ji teprve prodá.

Takže abyste si koupili tuto knihu, tu čtvrtou,

musíte vynaložit velké úsilí, abyste se k ní dostali.

My samozřejmě pod naším videem

umístíme přímý odkaz na tuto knihu,

ale ten budou moci využít jen ti,

kteří se na tento náš zdroj podívají.

Pokud se lidé dívají na video na jiných kanálech,

tak tam ten odkaz k dispozici mít nemusí

a to tím spíše, když bude toto video

nahráno někým na úplně jiné zdroje.

Takže to jde jen takovýmto způsobem.

Opakuji, je nutné jít na web Ozon.ru

a napsat tam do vyhledávacího řádku

O světě křivých zrcadel IV.

a potvrdit odkaz, který se tam objeví,

jen tímto způsobem se k této knize dostanete a budete si ji moci koupit. Jinak se k této knize nedostanete.

Tak taková je ta situace.

A skutečnost, že to tak bylo zařízeno

zcela úmyslně, aby se snížily prodeje,

nevyvolává vůbec žádné pochybnosti,

prostě vůbec žádné, je to zcela očividné.

Cílem je, aby se tato kniha neprodávala,

aby se nerozšiřovalo čtenářské auditorium.

Aby náhodný čtenář, který navštíví obchod, neviděl tuto knihu, kterou by si možná chtěl přečíst.

Ty knihy Stát, Válka a Západ a SSSR

jsou ještě více méně dostupné.

Ale Bolševismus už neprorazil, tato kniha je zakázaná, jednoduše zakázaná.

A kdo ten zákaz vydal, kdo se

o to postaral, to už je věc jiná.

Takže musíte jen vědět, že až po zdolání těchto překážek si tu knihu budete moci koupit.

My teď samozřejmě pracujeme na tom,

aby ta kniha byla v širší distribuci,

aby ji bylo možné dohledat v jakémkoliv vyhledávači,

aby se dala snadno vyhledat i na obchodním webu Ozon.ru.

Ale kdy se nám tyto problémy

podaří vyřešit, je otázkou.

Proto jsem byl nyní nucen vám osvětlit přesný postup, jak tuto knihu dohledat.

A pro ty, kteří se budou dívat na našem kanálu

na YouTube (https://www.youtube.com/user/KOBADOTU),

umístíme pod tímto videem přímý odkaz.

Takže buď můžete jít přímo na Ozon.ru

a postupovat tak, jak jsem to popsal,

nebo jít na náš kanál

a využít ten přímý odkaz.

Takže taková je to situace.

Ale obraz budoucnosti, projekt naší budoucnosti je popsán v pracích vnitřního prediktoru SSSR.

A ty otázky bolševismu

jsou zásadní.

Ti, kteří byli v minulém roce na našem semináři

na horách v Altaji, si určitě pamatují,

že právě těmto otázkám bolševismu jsem se věnoval ve svém vystoupení

a mluvil jsem i o tom, co probíhá

v samotném konceptuálním hnutí.

Nakolik je to principiální věcí

i v samotném konceptuálním hnutí.

Myslím, že těch informací

o knize bylo už dost.

Budeme vám to připomínat a bohužel

to budeme muset dělat průběžně,

dokud ten problém

na Ozon.ru nevyřešíme,

že ta kniha je tam k dispozici,

ale s vyhledáváním jsou určité potíže.

Přejdeme k otázkám.

Samozřejmě, že ta nejpopulárnější a nejčastěji

pokládaná otázka souvisí s protesty v Bělorusku.

Valeriji Viktoroviči,

co se to doopravdy děje?

Och, neděje si nic takového, co by nebylo předvídatelné a takříkajíc se nedalo čekat.

Není v tom nic překvapujícího.

Otázkou je jen to, nakolik

jsou řídicí struktury,

a to jak běloruské, tak i ruské a světové

na tuto situaci připraveny

a do jaké míry začaly reagovat na skutečnost, že byly nepřipravené a připustily takový rozvoj situace.

Je nutné pochopit jednu jednoduchou věc, že ta otázka ve věci událostí probíhajících v Bělorusku,

těch demonstrací a tak dále, nestojí tak,

zda jste pro nebo proti Lukašenkovi,

jedná se čistě o volbu,

zda jste pro nebo proti Bělorusku.

Zda jste pro mírový život

v prosperitě nebo proti němu.

K Lukašenkovi. Slyšeli jste snad někdy ode mne,

že bych o něm kdy říkal něco dobrého?

Na tohle jsme v jeho případě

museli být přece připraveni.

A proto, budeme-li teď mluvit o Lukašenkovi,

je třeba zdůraznit, že dobře víme,

co on je zač a že v žádné míře nechceme podporovat jeho samotného.

My podporujeme to, co odpovídá zájmům Ruska a Běloruska.

To, co zájmům Ruska a Běloruska

neodpovídá, nepodporujeme!

Takže opět různí ti příznivci p-rezidenta Lukašenka začali tvrdit:

„Baťka Lukašenko je dobrý člověk, ten vážený

pan Alexandr Grigorjevič, ale oni ho zradili.

Oni ho chudáčka zradili. On to tak určitě nechtěl.

To SBU ho podvedlo“, a tak dále…

Díváte se na tyto Lukašenkovy obránce

a myslíte si: „Vy jste snad slepí, hluší a němí?“

Tedy němí ne, slyšet jsou až moc. „Vy jste slepí a hluší? Cožpak nevidíte, co se děje?

Že Lukašenka nikdo ani dost málo nezradil?

Absolutně ho nikdo v ničem nezradil!“

„A co se to tedy stalo?! Jak to,

že je na tom teď tak bledě?“

O tom si teď promluvíme.

Ale je nutné si především

uvědomovat něco jiného,

že Lukašenko je fakticky protivník integrace Ruska s Běloruskem,

ne proto, že by si nepřál jednotný stát, ale proto,

že není žádným prezidentem Běloruska,

že není hlavou státu Bělorusko,

ale především Koljův tatínek.

Pro něj nejsou důležité zájmy národa,

ale zájmy jeho osobního hospodářstvíčka,

kterým by se v podstatě mohlo stát jakékoliv impérium, i to ruské,

ale to by on musel

stát v jeho čele!

Pro něj je zásadní podmínkou,

aby v čele jednotného státu stál on,

aby tento trůn mohl předat

svému synáčkovi Koljovi.

On si přece vychovává následníka trůnu.

To je veškerá jeho motivace.

Nejednou jsem mluvil o tom, že se Lukašenko pozitivně vyjadřoval o Hitlerovi.

Vždyť dokonce i Hitler musel udělat něco hodného pochvaly.

Najde se něco tady i tam.

Každý něco takového může najít.

Tak proč Lukašenka obviňuji právě z toho,

že mluvil pozitivně o Hitlerovi?

Protože tento jeho postoj byl následující: „Hitlerovi můžete nadávat, jak chcete, ale šlo mu o dobro jeho národa.“

To je konceptuální volba!

Hitler se přece po určité období

postaral o více méně přijatelný život

pro určitou část Německa,

například i díky genocidě židů.

Ovšem v porovnání s Výmarskou republikou to byl pokrok.

A k čemu tedy Hitler ten svůj národ přivedl?

Když se na to tedy díváme takto?

Vždyť ho dotlačil k velké válce

a totální katastrofě!

A skončilo to denacifikací, procesem, kdy z Němců začali vytlačovat Schillerova ducha.

To znamená, že Němcům v západním

Německu zakazovali být Němci,

vymazávali z nich německou kulturu,

německého ducha.

Když jsem někdy v roce 1994 slyšel tohle Lukašenka říkat, tak jsem… Nu, chápete, šokovalo mne to.

V čem se Hitler postaral

o dobro svého národa?

Že tou svou sebeprezentací

přivedl stát k totální katastrofě?

Tenkrát učinil Lukašenko svou konceptuální volbu,

které si mnozí patrioté ani nepovšimli…

Cožpak to teď v těch ulicích nevidíte?

Vždyť stát Bělorusko stojí na hraně

totální, TOTÁLNÍ KATASTROFY!!!

A to je výsledek jeho tehdejší konceptuální volby,

v tom roce 1994. A takto potom pokračoval dál.

Lukašenko s ohledem na to, že se na běloruském národě Velká vlastenecká válka velice podepsala

a jsou tam velice silné protinacistické nálady,

vedl tu hru vždy jedním směrem,

a to proti Rusku.

Nepřipustil založení žádné

proruské integrační struktury.

On si vždy všechny ty nácky

hýčkal, sám je vychovával.

Běloruský jazyk je uměle vytvořený,

stejně jako mimochodem i ten ukrajinský.

Podle těch parametrů, podle jakých bylo vytvořeno Bělorusko i Ukrajina,

je možné stejně tak dobře vytvořit třeba Sibiř, Pomoří a kdo ví co ještě.

Mají svůj jazyk, území i dějiny,

všechno to mají.

Vzít a poslepovat můžete kde co.

A jsou tu také zahraniční loutkáři, kteří velice štědře sponzorují hnutí těch pravých Sibiřanů:

„My přece nejsme Rusové!

My jsme Sibiřané!“

Hnutí těch pravých Pomořanů:

„My nejsme Rusové! My jsme Pomořané!“

Nebo: „My nejsme Rusové!

My jsme Kozáci!“

A to všechno pěkně v dolarech, v zahraniční měně, protože cílem je roztrhat jeden národ,

vysvětlit různým marginálům, že oni nejsou

Rusové, aby si do rodných listů nechali psát:

Kozák, Kozáčka,

Sibiřan, Sibiřanka…

Celou tu dobu Lukašenko pěstoval,

odchovával nacionalistickou chátru.

Chránil ji, vždyť kolik je těch 10% mluvících tím umělým jazykem?

Je to vlastně dialekt ruského jazyka,

ukrajinština i ta běloruština.

A pokus udělat z něj plnohodnotný

jazyk dopadl katastrofálně,

jak názorně vidíme na činnosti

Úřadu ukrajinského jazyka,

který vydal spoustu tlustých dílů

ukrajinského jazyka, „té movy“.

A co je zajímavé?

Mova říkala ukrajinskému

a běloruskému jazyku polská šlechta,

která měla své běloruské

nebo ukrajinské nádeníky.

Protože pro sebe, pro lidi mají v polském jazyce výraz:

„Lidé mluví jazykem a zvířata, nádeníci mají „movu“.

A teď jsou Ukrajinci ze své „ridné movy“ (rodného jazyka) jako u vytržení. Tak co čekáte?

Jakou suverenitu to chcete?

Jakou kulturní identitu to máte?

Když jste převzali polské označení vašeho jazyka,

přidělené vám s opovržením jako zvířatům.

A vy s tou „movou“ teď naděláte!

Takže Lukašenko si je tam pěstoval!

Těch 10% a 90% lidí mluví rusky.

A jaké jsou názvy ulic v Bělorusku? A jaký je oficiální název? Všude je to stejné.

V jakém jazyce?

Běloruském.

A co těch 90%? Kde jsou jejich zájmy?

To, že jim dovolili mluvit rusky,

je jen proto, že umlčet je nemohou

a nedokážou jim vnutit ten běloruský jazyk v takové míře, v jaké by chtěli,

aby bylo možné je umlčet a spustit stejný proces jako běží na Ukrajině.

Ruský… Jakékoliv integrační

procesy v Bělorusku,

integrační procesy s Ruskem,

byly v Bělorusku potlačovány.

Lukašenko si myslel, že tím pěstováním nacionalistické chátry,

se zavděčí Západu a hodí klacek pod

nohy Putinovi, ukáže mu prostředníček,

a bude s nimi ostatním

nahánět strach.

Myslel si, že bude mít

vhodného strašáka.

„A ti ostatní? Těm nic jiného nezbyde.

Ti jsou proruští, to jsou přece ruští lidé!

Ano, říkají si Bělorusové,

ale jsou to přece Rusové!

Těm nic jiného nezbyde, a tak půjdou

a budou hlasovat pro mne,

pro „ruského“ kandidáta, protože

jiný prostě není a nebude!“

A jak to všechno dopadlo?

Lukašenko tak vytvořil SYSTÉM!

Vytvořil systém,

za kterého je přebytečný!

On si myslel, že ten systém řídí…

Víte, jako když někdo postaví

dům a on se mu začne hroutit.

"Já jsem si myslel, že když to udělám takhle,

tak to bude lepší a ono to teď nedrží."

Nebo jiný takový příklad.

Zdálo by se, že jste si zvíře správně vycvičili,

a najednou se něco stane a jde vám po krku.

Stává se to i cvičitelům přímo v aréně.

Lukašenko sám nepochopil, že svou hrou, jak si myslel pro své zájmy,

vytvořil v Bělorusku absolutně

protiběloruský systém,

ve kterém pro něj nezbylo

žádné místo, absolutně žádné!

A když tento systém

zafungoval, když byl spuštěn…

A kdo ho spustil? Sám Lukašenko.

A opět se vracíme k tomu zatčení

žoldáků nějaké soukromé agentury,

které se říká ČVK (Soukromá vojenská společnost),

ale to je jedno, tam v tom Bělorusku.

Jak to Lukašenko udělal? Pěkně před kamerami, bylo to ve všech médiích…

Přes média spustil

tu protiruskou propagandu.

Přitom ruským kanálům tam vysílání zakazuje, a těm západním, co pracují proti Bělorusku, těm ho povoluje.

Takže Lukašenko zatknul ty žoldáky, aby ukázal:

„Dívejte se, Rusko by mě chtělo svrhnout!

Takové to je, poslali své

vojáky rozpoutávat demonstrace!“

A speciální jednotky

a milicionáři to poslouchají.

Oni vidí, že Rusko prý vyslalo

vojáky, to zákeřné Rusko!

Jak se všechny

tyto otázky normálně řeší?

Velice jednoduše.

Spojí se tajné služby, dokonce ještě i před případným zatčením, ke kterému nemusí vůbec dojít,

pokud se postupuje běžným způsobem.

Takže tajné služby se spojí přes své kanály a pokud to nestačí, jde se výš

a mohou si promluvit i dva prezidenti. To je přece jednoduché a ten problém se tak vyřeší.

Jenže Lukašenko potřeboval píár,

že to Rusko si ho přeje svrhnout.

A tak se toho sám účastnil,

aby to všichni viděli.

Zapomněl snad telefonní číslo

ruského prezidenta? Ruského gosudara?

„Co s ním? Vždyť ho stejně dnes nebo zítra svrhnou a bude…“

A najednou, když mu skutečně začala hořet půda pod nohama a měl stažený zadek,

tak si na to Putinovo telefonní číslo rychle vzpomněl a vyvolává mu každý den:

„Zachraň mě! Udělej to,

udělej tamto...“

Proč? Protože se sám přesvědčil o tom,

že ti, před kterými dělal pukrle,

mají v plánu s ním skoncovat stejně jako

s Kaddáfím, se Saddámem Husajnem,

že už nemá na výběr, a že jediné stébélko,

za které se může chytit je Putin.

A najednou si vzpomněl

i na to jeho telefonní čísílko!

O čem mluvil Lukašenko

na tom shromáždění?

„Západní tanky stojí nastartované za hranicemi,

letadla jsou připravena vzlétnout…“

Myslíte, že si vymýšlí? Vůbec ne!

Říká čistou PRAVDU!

A jak se může ubránit?

Každý stát je jen tehdy státem, když kritické otázky sebeobrany a vlastního přežití

dokáže řešit vlastními zdroji.

O tom pojednává kniha Stát ze série

O světě křivých zrcadel II.

A pokud stát v kritické situaci...

Když v běžných podmínkách funguje dobře, ale

v jakékoliv kritické situaci najednou začne křičet:

„Dejte mi to, dejte mi tamto…“,

tak to znamená, že nedisponuje celým souborem kompetencí potřebných pro existenci státu.

A tento soubor kompetencí

se u všech liší.

No a Bělorusko v podstatě obstát

nedokáže, je nutné ho krýt.

V minulém pořadu Otázka-odpověď

jsem říkal, že Rusko již iniciativně,

ve svém zájmu a také v zájmu

Běloruska jako části Ruska,

velkého Ruska, neplést

se současnými státními útvary,

Ruskou federací a Běloruskou republikou, mluvím

o velkém Rusku, je to náš společný zájem.

My si nepřejeme válku, a protože víme, k čemu by ta válka vedla,

tak jsme znovu oznámili, že jsme připraveni použít jaderné zbraně na obranu svou i svých spojenců.

A oni se okamžitě omezili

na výzvědné lety.

A jak to bylo teď?

Putin napřed slíbil vojenskou pomoc,

a potom podporu celého bloku SNS.

A hned všechno splasklo.

Válčit v podstatě nikdo nechce.

A to tím spíš, když by musel

válčit za podmínek, kdy…

Kolega Erdogan by měl okamžitě dostat

Řád za zásluhy o vlast všech čtyř stupňů

za to své vyostření situace

ve vztazích s Řeckem.

Deaktivoval tak blok NATO, který se teď

nemůže vrhnout do žádné vojenské akce,

dokud jsou dva jeho členové v sobě, napřed musí zklidnit ty dva, odtrhnout je od sebe.

Takže říkají: „Víte, to všechno

je i takový národní protest.

To všechno je připravováno

do budoucna, až do budoucna…“

Pánové, jaké do budoucna?

Jen si vezměte tu situaci.

Teď jste po celém státě aktivovali,

po celém státě jste zvedli ze židlí lidi

za použití veškerých

vašich vlivových nástrojů.

Jestli teď ty protesty vyhasnou,

jestli se vám to nepovede a nebude se to rozvíjet podle plánu,

tak zítra budou všichni ti aktivní setníci,

štáby předmětem pozornosti tajných služeb

a to nejen těch běloruských, které si je vypěstovaly a mají je ve své péči.

Já jsem si za tento týden

prohlédl ohromné množství videí.

A rozeznat ve všech těch „animátorech“ a „kurátorech“,

kteří řídí pohyb davu, pracovníky KGB,

není žádný problém,

vůbec žádný problém.

Když má na hlavě kapuci s maskou a baví se s ředitelem,

tak je to kmenový zaměstnanec KGB, o tom není pochyb.

A nejen proto, že podle příručky vykřikuje,

že Lukašenko už zabil milióny lidí…

Je to celé o tom, jak se chová.

Je tam velice mnoho zajímavých okamžiků, ale o to teď nejde.

Prý ruské tajné služby.

Nějak ty protesty proti Lukašenkovi neutichají:

„To je na dlouho, je to ustrnulý stav, bude to pokračovat…“

Ale cožpak je pro ruské tajné služby výhodný takový rozvoj situace, k jakému došlo na Ukrajině?

Možná by si tajné služby svou polívčičku

i přihřály, ale ruské vedení o to nestojí.

A tak všichni ti lidé,

kteří se teď proflákli…

A je možné je dohledat, zcela jednoduše,

stačí sedět u počítače a vyhledat si je.

Přičemž tajné služby mají

daleko větší možnosti.

Všichni budou odhaleni,

takže další takové protesty,

při kterých by hrozilo svržení vlády a vpád zahraničních sil, budou dezaktivovány.

Takže když teď v Bělorusku

ve všech městech zaktivizovali lidi,

tak to udělali s jedním cílem, zajistit národní přijetí zahraničního vpádu.

Možná lžu? A na internetu

není video, kde mluví o tom, že…

No, jak to bylo…

„Doufáme, že sem NATO pošle

svá vojska a ochrání národ!

A prezidenta Lukašenka zatknou a odvezou do Haagu, kde ho budou soudit.“

Takové řeči se vedli v davu všech

těch „bojovníků za svobodu“,

které tam ženou do ulic protestovat.

Mimochodem ještě si při této příležitosti trochu pohovoříme o jejich symbolice.

Proč je to zaměřeno

výslovně proti Bělorusku,

a proč nečeká nic dobrého všechny ty,

kteří vyšli pod tou bílo-červeno-bílou vlajkou.

Ten dav už připravují na to, aby přijal příchod zahraniční armády, aby přijal zahraniční vpád.

Aktivovali celý systém toho protestu.

Takže buď to teď dotáhnou

do konce, nebo si pro ně přijdou.

Mohou si to uvědomovat

nebo také ne, ale problém je v tom,

že zde v této ustrnulé situaci nejde

o žádné dlouhodobé výhledy.

Mohlo by se to stát, kdyby

to bylo jako tehdy s Ukrajinou.

Jenže nyní je to otázka života a smrti samotného Ruska, Ruské federace.

A ruské tajné služby se musí snažit

o deaktivaci této fašistické periférie,

která byla vypěstovaná, vytvořená a kádrově posílena pracovníky běloruské KGB.

A proč jde výslovně o protifašistický boj?

Pod jakou vlajkou vystupují ti protestující?

Bílo-červeno-bílou, BČB.

A jaký je původ této vlajky?

A dejte pokoj s tím Litevským velkoknížectvím,

to by bylo nadlouho, na hlubší dějinný rozbor.

Ale i kdyby tomu tak bylo

a Bělorusové vlastně byli Litevci…

Ať si to myslí, ale podívejme se do nedávnější minulosti, uděláme takovou retrospektivu.

Velká vlastenecká válka, pod touto bílo-červeno-bílou vlajkou bojovali hitlerovští kolaboranti.

Ať si to ti lidé uvědomují či ne,

kteří vycházejí pod touto vlajkou,

tak tím horoucně přispívají k tomu, aby v Bělorusku zavládly takové pořádky, jaké tam panovaly za Třetí říše.

Možná je to jen ta vlajka?

A jaký byl nacistický pozdrav těch běloruských kolaborantů? „Ať žije Bělorusko! (Žive Bělorus!)“

No ne, je to ze stejného košíku! Nu dobrá. A proč zpívají Všemohoucí bože (Magutny boža)?

Kdy byla ta píseň napsaná?

V roce 1943!

A kdo ji napsal? Nacistická hitlerovská

kolaborantka, jejíž muž byl důstojník SS,

který dával dohromady běloruskou divizi SS! Tak takhle to je?!

Mimochodem, snažili se z něj udělat běloruského národního hrdinu! Takové pokusy byly podnikány.

Lidi, všechna vaše

symbolika je taková!

Vybrali jste si nacistickou symboliku,

která je zaměřena proti běloruskému národu

a radostně pod ní poskakujete!

Ta symbolika je čistě nacistická

a reprezentuje nacistickou ideologii.

Chcete stávkovat?

Myslím, že všichni vědí, jak to chodí.

Napřed ty demonstrace za „demokracii“

probíhají v podnicích za provozu,

které potom bum! zničehonic stojí.

A potom už v těch zastavených

provozech probíhají další protesty:

„Co to děláte? Je třeba,

aby podnik pracoval…“

Po těchto demonstracích následují další,

již proti uzavírání těchto podniků

a s požadavkem na vyplacení

mzdy za posledního půl roku.

A potom začínají demonstrace za zrušení víz,

aby bylo možné jezdit na Západ mýt jim tam záchody

nebo trhat jahody,

to v tom lepším případě.

Že plácám nesmysly?

Cožpak to takto neprobíhalo v Rusku?

Neprobíhalo to takto v jiných státech,

které vznikly na území bývalého SSSR?

Nebylo tomu tak na Ukrajině?

Čím se od toho Bělorusko bude lišit?

Oni se vydali přesně

touto cestou!

Mimochodem, když těm

protestujícím uvádějí příklady:

„Podívejte se na Ukrajinu…“ A co tam uvidí? Tam je přece všechno OK.

Lukašenko zakazoval ruské televizní kanály,

ale tu „svidomou“ propagandu nechával na pokoji.

Tak kdo ho to zradil?

Kdo ho zradil? On sám lidem dláždil

ukrajinskou cestu, a její příklad je nakažlivý:

„Uděláte majdan, zaskáčete si

a čeká vás štěstí!“

A co lidé z Ukrajiny

vyprávějí, je jiná věc.

Každý to totiž vyloží jen ze svého pohledu

a celkový obrázek si z toho neudělá nikdo.

Takový obrázek mohou zformovat jen média,

která budou poskytovat reálné informace.

A aby tyto reálné informace o Ukrajině lidé neměli,

bylo nutné zakázat ruské televizní kanály,

a tak to Lukašenko udělal, zastrašil

běloruský národ ruským vměšováním.

A co se teď děje?

Ti lidé ze zvláštních jednotek (OMON),

kteří vědí o zatčení těch ruských bojovníků,

co tam prý přijeli přihřívat

ty demonstrace,

si řeknou: „Tak odtud vítr vane!

Je to ruské vměšování!

Cožpak by mohli naši Bělorusové s námi jednat takto surově? Najíždět do nás auty a tak dále?“

A surovost z jejich strany? „To ruští bojovníci sem přijeli svrhnout vládu,

aby nám tady destabilizovali situaci

a začala tu občanská válka.“

A z pohledu lidí: „Cožpak by naši běloruští chlapci mohli takto surově jednat s vlastním obyvatelstvem?

To je určitě ruský specnaz!“

A kdo je vinen touto situací?

Lukašenko! Tak kdo ho jako měl zradit?

On tam tu situaci vytvářel desetiletí,

přinejmenším deset let.

Už od toho roku 1994 tam

budoval protiruskou propagandu.

Vždyť měl velkou šanci dostat se

do čela velkého společného státu.

Tenkrát v těch devadesátých letech byly tady v Rusku vynaloženy ohromné peníze na propagaci Lukašenka.

Obdivovali se mu, byli připraveni ho na rukou nosit za to, že v Bělorusku zachoval socialismus.

Všichni, kteří ho obdivovali…

Všude je nezaměstnanost

a stačí být trochu politicky aktivní,

obdivovat se Lukašenkovi

a hned se pro vás najde místo v nějaké veřejné organizaci, kde vám budou platit mzdu.

Podniky stojí, jíst není co, peníze nejsou, a najednou stačí vyjadřovat obdiv k Lukašenkovi, hodně nahlas,

dokazovat, jak je skvělý a hned se najde placené místečko v nějaké té veřejné organizaci.

Bylo to tady tak? Bylo!

Z Lukašenka v Rusku dělali modlu

a v mnohém se jim to povedlo.

Jenže Lukašenko to nezvládnul.

Nepovedlo se mu zlomit odpor rossionských elit a převzít moc tehdy, kdy to bylo možné.

A jakmile nastoupil Putin,

mohl to zabalit, už bylo pozdě!

Protože Putinova a Lukašenkova

míra znalostí a dovedností

v oblasti řízení složitých sociálních

supersystémů se velmi liší.

On je venkovanský křupan, s venkovanským rozumem, s přízemními cíli a metodami.

Vůbec nechápe, co jsou to složité sociální

supersystémy a jak je zvládat, jak jsou řízeny.

A tak samozřejmě vždy

ve všem s Putinem prohrával.

A odtud ta jeho zášť vůči

Putinovi, zloba proti Rusku,

což ho ponouklo k ještě aktivnějšímu

vyvolávání vzájemné konfrontace.

A jak to dopadlo?

Na začátku velice aktivně Lukašenko

prosazoval, že jde o ruské vměšování:

"Ty protestující zpunktoval ruský

specnaz a dělá nám tu bordel!"

A takhle dokola, dokud mu konečně nedocvaklo,

jak hluboko klesl a v jaké se ocitl situaci.

Tak Lukašenka prý zradili, co?

A co jeho geniální řízení?

On přece neustále vypráví,

jak musí všechno dovedně řídit.

Tak mi vysvětlete, i když vynecháme to,

že Lukašenko nedokáže na svém poli čelit nikomu, kdo by na něm pracoval,

protože nedokáže konkurovat!

Takže si musel najít

jen slabé partnery/soupeře.

Ani v jeho informačním, ideologickém

prostoru nesmí nikdo působit,

aby byl jediným, kdo tam zastupuje Rusko,

kdo rozhoduje o integračních procesech s Ruskem.

Jen takto.

A tak se postaral, aby i do voleb byli zaregistrováni jen ti žádoucí,

zajistili jim dostatečný počet

podepsaných podpisových archů

a jiní těch podpisů mohli mít 160 tisíc, 200 tisíc a bylo jim to málo platné, stejně je z registrace vyšoupli,

přestože to stejně byli velice slabí kandidáti, velice slabí! Hezcí na pohled, ale nevhodní k práci.

Lukašenko prostě potřeboval „spoilery“ (politologický termín), sparingpartnery, kteří by boj s ním jen markýrovali.

Ale čert to vem,

i to hlasování…

Mimochodem Lukašenko ty volby

vyhrál, nemohl je nevyhrát.

Je to stávající prezident

a to prezident, který má položeny dostatečně silné politické pozitivní základy s ohledem na udržování stability.

Takže nikdo z těch, které

Lukašenko k volbám připustil,

nemohl vyhrát, a to ani díky protestním hlasům,

jednoduše to nebylo možné. To je třeba si uvědomovat!

To, že mu ty procenta zvedli, přičemž tak,

že je to do nebe volající… To je také jasné.

Ale vyhrát tito kandidáti nemohli. Ale já chtěl

mluvit o něčem jiném, o Lukašenkově genialitě!

Kdo se teď připravuje na to stát se běloruským národním lídrem? Světlana Tichanovská.

No to snad ne.

Máte to Alexandře Grigorjeviči

vůbec v hlavě v pořádku?

Já teď vysvětlím, oč jde.

Kdo je to ta Světlana Tichanovská?

Světlana Tichanovská je manželka jiného prezidentského kandidáta, Tichanovského, kterého strčili do vězení.

Za těchto podmínek byla registrace Světlany Tichanovské jako prezidentské kandidátky

pro Lukašenka zkázonosná.

Tím okamžitě připustil vytvoření tak silné ideologické informační platformy

pro agitaci proti sobě,

že je vůbec štěstí, že to přežil.

Není důležité, co ona je jako člověk zač.

To vůbec není důležité!

Ale jaký musíte být debil, abyste strčil do vězení jejího manžela, který byl prezidentským kandidátem

a ji, jako jeho manželku, která takto trpí díky svévoli režimu, připustil jako prezidentskou kandidátku?

Cožpak si neuvědomoval, že ona tak okamžitě získá mocnou mediální podporu celého světa?

Nemluvě o tom, že manželky politiků mají už a priori výhodu před jinými kandidáty.

Podívejte se třeba

na Kushnerovu manželku…

Sami si dohledejte manželky

politiků, nebo jejich dcery.

Jakmile politik z nějakých důvodů nemůže dál vykonávat své povinnosti,

tak když má za sebou alespoň nějakou pozitivní minulost, jeho manželka nebo dcera se stává…

Jak bych to řekl.

Beranidlem k rozmetání státního zřízení, tedy ne státního zřízení ale svých politických oponentů, to je přesnější.

To znamená, že je z ní a priori beranidlo

na smetení politického protivníka.

Kde je alespoň nějaké venkovanské porozumění tomu, že to znamená katastrofu?

A nestačí, ještě mu nestačilo, že připustil, aby se stala prezidentskou kandidátkou,

protože za ní skutečně

dost hlasovali.

Nemohli za ní hlasovat málo. Ještě jednou to opakuji, ale volby nevyhrála.

Za žádného rozložení sil

by ty volby nevyhrála.

Nesmíte se dívat na ulici, kolik je tam na těch protestech lidí a tak dále.

A vůbec k těm mítinkům.

Byl tam jeden mítink na podporu

Lukašenka a jeden proti němu, že?

Ale to nebyl žádný mítink pro Lukašenka, tam se shromáždili lidé podporující evoluční rozvoj Běloruska.

A proč to média podávají jako mítink pro Lukašenka?

Aby to vyvolalo odpor, aby to vyvolalo nechuť.

Podle nich je přece rozvoj jen tam,

kde navrhují zastavit práci podniků,

kde navrhují všechno zničit,

a to má lidem přinést štěstí,

obzvláště poté, kdy tam vtrhnou vojska NATO, aby se z Běloruska stal nástupní prostor pro vedení války.

Aby tam vojska NATO, no nějací ti Poláci,

kterých nikomu není líto…

No přece tam nepošlou Američany.

Kde ti Poláci budou bojovat

s Rusy na běloruském území.

Bělorusko a jeho národ

je jim přece také ukradený.

Je třeba chápat tu věc, že zaprvé, přestože

získat důvěryhodné informace je velice těžké,

a můžeme tedy mluvit pouze přibližně,

tak ty mítinky byly přibližně rovnocenné,

s ohledem na počet účastníků.

Za evoluční rozvoj, ne za Lukašenka a ten druhý

za krach státu, který se konal pod BČB vlajkami,

s hesly Ať žije Bělorusko

a za zpěvu písně Všemohoucí bože.

Tedy plný fašistický soubor,

nic v něm nechybělo.

Mimochodem, tyto fašistické nálady byly podpořeny

těmi, kdo se snaží o státní převrat uvnitř Ruska.

Sice ne na dlouho, ale proč si letecká

společnost Poběda změnila barvy loga?

Na podporu ho přebarvila

na bílo-červeno-bílou?

Protože mapovali situaci, takže o vedení

této společnosti je už možné učinit si závěry.

Vždyť tam mají člověka, který je, jak se ukazuje, horlivým Hitlerovým stoupencem.

Je proti Rusku, podporuje běloruské

kolaboranty. Podporuje fašisty.

Zmapovali situaci, ale ta nebyla

tomuto kroku vstřícná.

Je tu ale ještě jedno hnutí, které je plně řízeno

tajnými službami, kde sedí kurátoři tajných služeb.

Je to hnutí, které na Ukrajině smetlo stát.

Ti takzvaní fotbaloví fanoušci.

A jak to vypadalo v Rusku?

Na zápasech ti fanoušci vykřikovali

ty fašistické slogany: Ať žije Bělorusko!

A co prokuratura? Všimla si toho? Všimlo

si toho FSB? Ti všichni zase ohluchli a oslepli.

Protože právě pod jejich kuratelou došlo na tyto provokace, protože to oni vychovávají fašisty.

Nebo snad nevíme, jak bylo založeno to hnutí AUE (zločinecké bandy mladistvých)

a neznáme roli prokurátorů

při formování toho hnutí?

Takže ty mítinky neřeší

vůbec nic, absolutně nic.

Ve Francii byla v Paříži

miliónová demonstrace

proti přijetí označení rodič číslo jedna a rodič číslo dvě, místo matky a otce. A co?

Někdo je snad vyslyšel? Ne.

A co něco řeší? Stav, v jakém

se nachází systém řízení.

A tento systém řízení potom určuje,

jaký obrázek, jaké masové hnutí v ulicích

se stane základem toho: „My plníme vůli lidu!“

Všechna masová hnutí, všechny

demonstrace jsou řízeny zvnějšku.

Musí tam být koordinační rada,

štáb, který to všechno řídí.

A běloruská KGB o tom štábu musí vědět,

ví o něm, zná jeho personální složení, ví co a jak.

A když odtud tyto lidi vytáhnou, tak to dál nepoběží.

Jenže běloruská KGB chce, aby se to dělo.

A co se tam děje?

Mimochodem, k tomu rozehnávání.

Neprobíhá tam profesionální obklíčení,

ani profesionální odřezávání, ani odchytávání

těch, no… Koordinátorů, těch organizátorů

z davu a jejich neutralizace.

Probíhá tam nesmyslné vření dvou davů,

davu demonstrantů a davu milicionářů.

A odtud také pramení ta surovost.

Napřed něco provedou provokatéři,

a potom ta surovost už jen vzrůstá.

Když to auto schválně najelo

do milicionářů, do speciálních jednotek

a mladí kluci tak zůstanou po zbytek života mrzáky se zlomenou páteří...

Jak se asi potom budou ostatní chovat

k těm, od kterých to auto vyjelo?

K těm demonstrantům?

V každém z nich uvidí stejného hajzla.

A pak se ta surovost odrazí zase

na lidech, kteří jen vyšli na protest,

ať už vůbec chápou či ne,

co tam vlastně dělají.

A z těch si tak udělají také sveřepého

nepřítele, takto se mezi ně vráží klín.

A tento klín je bezpochyby řízený.

To znamená, že na úrovni

řízení pořádkových orgánů

probíhá nahrávání tomu takzvanému lidovému protestu, fašistickému státnímu převratu.

A tento systém tam vytvořil sám Alexandr Grigorjevič.

Dělal to cíleně, přímo si ho celé ty roky hýčkal.

Považují ho za tvrdého chlapa, že?

„Stačí málo a člověka hned odvolá.“

On sám říká: „Já rád vládu přeorávám!“

A k čemu to vedlo?

Co vytvořil tím svým radostným přeoráváním?

Tím neustálým odvoláváním lidí?

On pochopil jedno… Tedy přesněji

v řídicím prostředí se zformoval názor:

„Vždyť on nemá všech pět

pohromadě, raději od něj dál.

Dnes tě do funkce dosadí

a zítra tě podtrhne a odvolá!“

Celá ta řídicí vertikála

je naladěna proti Lukašenkovi.

A toto přeorávání vůbec nebylo prováděno

z velké lásky ke státu, to vůbec ne.

Lukašenko sám odmítnul vytvořit systém,

ve kterém by státní aparát byl řiditelný.

On si myslel, že když někoho exemplárně

potrestá, tak mu to bude přičteno k dobru.

Vůbec nechápe, že něco takového

je mezní, krajní opatření,

že hrozba použít toto opatření je daleko

efektivnější, než jeho neustálé používání.

A on ho používal neustále.

V důsledku toho je celý státní aparát,

celý horní státní aparát naladěn proti němu.

To řídicí prostředí je velice malé a v takových subjektech státního řízení jako je Bělorusko je obzvláště omezené.

Rychle tam ten lidský potenciál vyčerpáte,

koho můžete kam jmenovat.

A když takto všechny proti sobě

postavíte neustálým odvoláváním,

když ze všech děláte obětní beránky,

tak dosáhnete jen jednoho,

že ten systém má na vás pifku

a při první příležitosti vás zadupe.

O žádnou zradu se nejedná. Sám Lukašenko tento systém vytvořil, svou oblibou všechno přeorávat.

A teď ho ten systém zrazuje, oni se mezi sebou domlouvají, domlouvají se mezi sebou.

A teď se opět vrátím,

přece jsme mluvili o Tichanovské.

Vrátíme se k tomu.

Ty sám ses dopustil té chyby s Tichanovskou,

ale jak si mohl připustit, aby opustila zemi?

Teď je mimo tvůj vliv.

Ona odešla k těm páníčkům,

loutkářům řídícím celý tento proces.

A od samého počátku by to

pro tebe skončilo katastrofou,

vojska NATO by vtrhla do Běloruska, nebýt varování z Ruska: „Ani to nezkoušejte!

Opovažte se to udělat!“

To by totiž znamenalo konec, je to jako za těch dvaceti osmi Panfilovců: „Ustoupit není kam! Za námi je Moskva!“

Tohle je stejné, Rusko už

nemá kam ustoupit, není kam!

Tady ty politické hrátky končí. Stačí

ten obrovský problém, kterým je Ukrajina.

A on připustil, aby Tichanovská odjela, čímž připustil možnost vytvoření exilové vlády.

Připustil, aby z ní udělali prezidentku,

která nebude pod jeho kontrolou.

Ovšem i sama Tichanovská

je v bezvýchodné situaci.

Ať se bude snažit sebevíc zavděčit se,

ať bude pracovat sebelépe,

pokud vznikne situace, za které bude její smrt výhodná těm loutkářům řídícím proces v Bělorusku, tak zemře.

Zcela určitě ji zavraždí nějaký

agent vyslaný Lukašenkem,

který přitom sám samozřejmě zemře,

živého ho určitě nedostanou!

A vše to bude provedeno

takříkajíc velmi výmluvně,

aby to mohli použít proti Lukašenkovi a k řízení

přivedli efektivnějšího člověka, než je Tichanovská.

Jaký to musíte být debil, abyste

napřed připustili její volební registraci...

Cožpak to nebylo vše pod jeho kontrolou?

Nemohl říci: „To v žádném případě!“

Nu, dobrá, ta registrace mu utekla.

A potom nemohl říci, aby ji odvezli do vily za městem

a hlídali jako zřítelnici oka, nosili na rukou?!

Tisk, ať k ní má volný přístup, bude-li chtít,

ať pořádá tiskovky klidně každý den,

ale z její hlavy nesmí spadnout

ani vlásek! Nic jí nesmí chybět!

Všechno jí zajistěte!

Aby ona i děti měly vše potřebné.

Byla by ve státní hlídané vile a každý novinář by tam mohl na její přání kdykoliv přijít.

Sama by si rozhodla, kdy a s kým bude mluvit.

Ať poskytuje jakékoliv rozhovory, cokoliv.

Ale ani vlásek z její hlavy nesmí spadnout.

Měl ji takto ochraňovat a on? "Klidně si odjeď!"

Jak velký to musíte být debil? Teď dělá to samé,

klidně mluví se všemi, ale je plně v rukou loutkářů.

A až budou chtít Lukašenkovi

zavařit, tak ji odstraní.

Nedej Bože, aby k tomu došlo. Dej Bože,

aby ji ruské tajné služby dokázaly ochránit.

Takže ta mdlá reakce Západu

vůbec není podmíněna tím,

že by jim vše vycházelo

a měli Lukašenka pod palcem,

ale tím, že jim rychlou údernou akci

nedovolilo podniknout Rusko.

A oni teď nevědí jak pracovat

na vzdálenější perspektivu. Musí se přeformátovat.

Ty procesy v Bělorusku vůbec neprobíhají tak,

jak mají, jak by se jim chtělo, aby to běželo.

Co z toho vyplývá?

Když se na to teď podíváte, tak je to slepá

ulička, ze které není žádné východisko.

Ovšem tu běloruskou krizi je možné vyřešit raz dva,

a to k absolutní spokojenosti všech účastníků procesu

a v první řadě samotného

Alexandra Grigorjeviče Lukašenka.

Takže co se teď děje?

Nové volby ano či ne. A změní se něco,

když tam zůstane Lukašenko?

Za pět let bude taková situace, že Lukašenko stejně bude muset odejít.

A on odejde, protože nedokáže

tuto situaci ukočírovat.

S tím systémem, který sám vytvořil,

tu situaci ukočírovat nedokáže,

protože tento systém

sám Lukašenka vytlačuje.

Ta jeho obliba přeorávat lidi ve funkcích…

Co dělá Putin? On si kádry šetří.

Nikdy zbytečně nikoho neodstaví.

Protože každý člověk má nějakou minulost,

na základě které je možné ho začlenit.

Nesmíte lidi hned odepisovat, musíte

s nimi pracovat a oni potom pracují.

Ať už má člověk jakékoliv konceptuální nebo ideologické

postoje, stejně bude pracovat tak, jak je zapotřebí,

protože má nějakou minulost, na jejímž

základě je možné s ním vést dialog.

A bude potom pracovat uvědoměle

a ne pod hrozbou biče.

Lukašenko už takto postupovat

nemůže, jednoduše nemůže,

protože ten svůj systém, ve kterém všechny přeorával, vytvářel celá desetiletí.

Všechny naladil proti sobě. Já už jsem kolikrát říkal, že tento systém převálcuje jeho i Kolju.

On se ve funkci prezidenta musí přestat chovat jako

Koljův tatínek a začít jednat jako běloruský prezident.

Ten venkovanský charakter

v sobě musí potlačit.

Je třeba se rozhlédnout, aby

mu došlo, co se děje. A co se děje?

Ať už teď nové volby budou

nebo ne, Lukašenko stejně prohraje.

Pokud připustí nové volby,

tak ví, že to bude jeho prohra,

protože za tohoto systému, dokonce i když sám odstoupí,

a premiér převezme funkce běloruského prezidenta

a provede nové volby, tak Lukašenko nedokáže vyhrát tak, aby ho obyvatelstvo přijalo.

Už jsme to viděli, to třetí kolo

hlasování v roce 2004 na Ukrajině.

Viděli jsme to všude

v postsovětském prostoru.

Kvůli těm, kteří řídí systém státního řízení v Bělorusku,

nebude Lukašenkovo vítězství vypadat legitimně.

Oni se o to postarají, a to dokonce i v případě, že lidé budou pro Lukašenka hlasovat.

I když pro něj lidé hlasovat budou.

V roce 2004 to třetí kolo na Ukrajině zorganizovali tak,

aby hlasovali jen ti žádoucí a zbytek nehlasoval.

Ti žádoucí mohli své lístky do volebních uren zašlapávat nohama, cpát je tam, aby vyhrál Juščenko.

Takové manipulace volbami, jaké se děly v roce 2004 kvůli Juščenkovi, snad jinde ani nenajdete.

Možná jen v roce 1996 ve prospěch Jelcina,

a stejně ty volby vyhrál Zjuganov.

Takže budou-li nové volby, bude to znamenat jen další takové kolo.

Lukašenko nemůže na základě těchto pravidel,

na základě tohoto systému, který sám vytvořil, vyhrát,

prostě nemůže.

Takže samozřejmě nové volby

odmítá. A dobře dělá.

To ale znamená jen pětiletý odklad

a co dál? Co bude za těch pět let?

Kam se schováš? Kam odejdeš?

Všude tě dostanou, protože už jsi byl pasován na rituální oběť, stejně jako Kaddáfí a Saddám Husajn.

S tím nic nenadělá.

Takže je potřebný takový tah, který by Lukašenkovi umožnil fyzicky přežít

a i přes všechny

ty výhrady vůči němu

mu zajistil nedotknutelnost jako

bývalému běloruskému prezidentovi.

To je to, co potřebuje. On může zapomenout na to, že by jeho děti pustili k řízení,

neboť sám vytvořil systém,

který je všechny převálcuje.

On si myslel, že Koljovi zanechá trůn

a teď sklízí to, co zasel, to teď sklízí.

Náruživě hrál protiruské hry a teď se mu dostává přesně toho, oč usiloval.

On si jen neuvědomoval,

oč že to vlastně usiluje.

Jenže když ten systém vytvářel, tak sám

pracoval přesně na tom. Co je třeba dělat?

Žádné opakované volby nejsou možné, dokud

se ten systém neustálí, dokud se všechno neuklidní.

Teď být jednoduše nemohou.

A jak se má ten systém ustálit, když má v čele toho, kdo neustále celý ten protestní elektorát dráždí? Lukašenka?

Je z něj nutné Lukašenka

odstranit, jenže jak?

A tady takříkajíc vytáhneme

eso z rukávu, žolíka.

Existuje takový svaz,

jehož prezidentem, tedy přesněji, ve kterém je předsedou nejvyšší státní rady Alexandr Grigorjevič Lukašenko.

A jak se ten svaz, jmenuje?

Spojenecký stát Ruska a Běloruska, správně!

Co je tedy třeba? Využít tento mechanismus.

Tento mechanismus umožňuje ty problémy

vyřešit bez krveprolévání, všechny ty problémy,

které teď vznikly, a kterým

bude nutné předejít do budoucna.

V současné době ten mechanismus Spojeneckého státu umožňuje zřídit nadnárodní řízení,

pod jehož vedením mohou

být provedeny volby.

V dané situaci je nutné odstranit dráždivý faktor, destabilizující faktor,

kterým je Alexandr Grigorjevič Lukašenko.

On musí dobrovolně odstoupit z funkce toho

předsedy nejvyšší státní rady Spojeneckého státu,

jehož předsedou se samozřejmě

musí stát Vladimir Vladimirovič Putin.

Hned slyším: „To bude znamenat sloučení, pohlcení a tak dále...“

Zapomeňte na sjednocení Ruska

a Běloruska v jakékoliv podobě,

protože nyní k tomu není

ani jeden ze systémů připraven.

Ty systémy k tomu

musí být napřed připraveny.

Sociálně-ekonomické stavy Běloruska

a Ruska se teď zcela liší.

Kdyby se za současných okolností

Bělorusko začlenilo k Rusku jako subjekt federace,

řekněme v podobě Západního federálního okruhu, tak by to znamenalo jen jedno,

že ti žraloci byznysu, kteří se zformovali v Rusku, by Bělorusko sežrali a podřídili si ho.

To bychom chtěli? Ne.

V Bělorusku zůstalo zachováno velmi mnoho sociálních záruk, které lidé potřebují.

Potřebovali bychom je i v Rusku.

A právě tyto záruky, tuto sociální organizace teď musíme zachovat pro budoucí přeformátování Ruska,

musíme ji zachovat a nepřipustit,

aby ten oligarchát Bělorusko převálcoval.

Takže po určitou dobu, dokud nebude systém Ruska připraven na sociální reorganizaci,

musí zůstat Bělorusko zachováno jako stát

se zajištěním státních kompetencí ze strany Ruska.

A Spojenecký stát je to,

co to umožňuje.

Jaký musí být další krok?

Alexandr Grigorjevič Lukašenko odstoupí

ze své funkce a získá záruky ze strany Ruska,

Spojeneckého státu a ze strany Běloruska,

že vůči němu nebudou uplatněny represe,

že on ani členové jeho rodiny nebudou vystaveni represím k uspokojení davu.

Tyto záruky musí dostat.

V Bělorusku hlava Spojeneckého

státu zformuje novou vládu

na základě určitých pravidel, která fungují

v rámci jurisdikce Spojeneckého státu.

A přitom znovu opakuji, nesmí dojít k žádnému převálcování Běloruska ze strany ruského oligarchátu

a garantem toho se stane

hlava Spojeneckého státu.

Vláda vytvořená v Bělorusku pod jeho protektorátem připraví nové volby,

nové volby!

Které se nesmí konat dříve než za rok,

protože lidé se musí uklidnit.

Musí být zajištěno normální informační pole, nejen to „svidomé“…

Jak si to říkají?

Ti „bojovníci za svobodu“!

Vše musí probíhat normálně,

aby se mohly objevit určité struktury

zastupující integrační zájmy běloruského

obyvatelstva, jeho zájmy v integraci s Ruskem.

To všechno se musí napřed objevit, uzrát.

Musí být normalizováno

informační pole.

Vše se musí uklidnit, aby si lidé uvědomili, že všechno musí být řešeno pokojně a prostřednictvím voleb.

Za tu dobu bude připraven nový volební

systém zajišťující plnou průhlednost.

Rusko takové zkušenosti má.

Ať už o Putinovi říkají, co chtějí, tak popřít,

že pro něj lidé hlasují, nikdo nemůže.

Máme video dozor a tak dále, je to absolutně průhledné, přítomnost alternativních stran a tak dále…

To všechno je zajištěno.

Rusko se může v tomto ohledu

o tyto své zkušenosti podělit.

Ale na všechnu tuto přípravu

je potřebný přinejmenším rok.

Za tento rok se Alexandr Grigorjevič i jeho rodina v klidu začlení do nové reality

a nedojde na žádné vypořádání

se s nimi k uspokojení davu.

Tohle je třeba udělat, je nutné učinit další krok při vytváření jednotného státu.

Pro Alexandra Grigorjeviče

je to objektivně výhodné.

Pokud se zachová jinak, nu,

s prominutím: Hluchým mši

nikdo dvakrát sloužit nebude.

A Rusko nemá žádný zájem na tom,

aby Alexandra Grigorjeviče bránilo.

Rusko se teď neangažuje kvůli Lukašenkovi, ale kvůli běloruskému národu,

aby se běloruské území

opět nestalo bojovým polem.

Jen proto.

Rusko se nevměšuje do vnitropolitických procesů v Bělorusku, nevměšuje,

ale jako garant existence běloruského státu

může zajistit svobodné demokratické prostředí,

ve kterém zvítězí ta či ona síla.

Přitom znovu opakuji, že žádné převálcování ze strany Ruska se konat nebude.

Ať už si kdokoliv přeje cokoliv.

Všechny ty skandály s nájezdy oligarchů vyprovokoval sám Alexandr Grigorjevič

svými ekonomickými zájmy v Rusku.

A pokud se tohle odstraní,

bude všechno možné nastavit jinak.

To je velice ve zkratce

o tom, co se děje.

A skutečnost, že dnes v Bělorusku

jednají podle příruček,

že to vše bylo připraveno a ty protesty musí do určité míry vyhořet...

Jen si to vezměte, dívky v bílém

s květy v rukou všechny zdraví,

objímají milicionáře, ty ohromné

BČB vlajky, které nosí.

Někdo je přece musel udělat.

Všechno to bylo připraveno.

Všechno je to naplánovaný scénář,

který je se vším všudy realizován.

A ti „bojovníci za svobodu“?

Jsou stejní jako ti „svidomí“.

Klečet na kolenou před páníčkem

je smyslem jejich života.

Jak to v podstatě i předvedl pohřeb rituální oběti,

sakrální oběti, kterou nejspíš zastřelil odstřelovač.

Je třeba se na to ještě blíže podívat, ale soudě podle všeho ho zabil odstřelovač.

Samozřejmě, že neznámý.

A kupodivu se všechny západní agentury ocitly

na správném místě a v potřebném úhlu záběru.

Ukázali mu, kam má jít, aby ho bylo možné snadno zlikvidovat

a měly pěkný obrázek

pro západní média.

Už pracujeme víc než hodinu 20 minut,

proto poslední otázka, která nám přišla.

Přečtu její původní znění.

Vážený Pjakine, v příštím pořadu, tedy

v tom dnešním, čekám komentář toho,

proč Putin propaguje různé vakcíny

a zda si vy, drahý pane Pjakine, sám necháte píchnout tento produkt jeho propagandy.

Ať už se nám to líbí či ne, tak očkování je realita našeho světa.

Už Kateřina II. šla příkladem a nechala se

naočkovat sama i následníka trůnu Pavla I.

A Putin není žádný nepovolaný mluvka. Jeho

vlastní dcera se účastnila zkoušek té vakcíny,

což poukazuje na určitou

spolehlivost této vakcíny.

A co se týká vývoje té ruské vakcíny

a té negativní propagandistické kampaně

obzvláště v západních médiích, tak to souvisí s tím,

že ruská škola vývoje vakcín všechny o hlavu převyšuje.

Nezapomínejte na to…

Pane Bože, jak se jmenovala ta nemoc, která byla zlikvidována za pomoci SSSR? Díky očkování?

Jediná, teď si nevzpomenu,

omlouvám se. To teď není důležité.

Ta podstata spočívá v následujícím, tam kde západní školy vývoje vakcín pohořely,

je ta ruská velice účinná a efektivní.

Třeba už jen to očkování

proti horečce ebola.

Máme nejen dobrou školu,

ale také už určité zkušenosti.

Tento koronavirus je v podstatě sezónní chřipka, s určitými výhradami samozřejmě.

A my máme vakcíny proti chřipce každý rok.

Celý ten problém spočívá v něčem jiném.

Jak se k tomu očkování

staví samotné obyvatelstvo.

Ruské obyvatelstvo velice

vystrašila devadesátá léta,

kdy díky těm, kteří nad naším státem vztyčili vlasovskou vlajku…

A je zbytečné zase oponovat, že vlasovci bojovali pod Andrejevskou vlajkou.

Opakuji, že vlasovci je souhrnný název pro všechny vlastizrádce,

kteří chtěli vybudovat

na ruském území jinou státnost.

A právě symbolem

této státnosti byla trikolóra!

A skutečnost, že různé ozbrojené jednotky bojovaly

pod různými vlajkami, nehraje žádnou roli.

U Mauzolea také neodhazovali státní vlajku

nacistického Německa, ale bojové zástavy jednotek.

No a ti, kteří vztyčili tuto vlasovskou vlajku

nad Ruskem a udělali z ní státní vlajku,

přistupovali k lidem jako k pokusným zvířatům,

stejně jako „doktor“ Mengele v koncentráku.

Jednoduše poskytli naše

obyvatelstvo k pokusům.

Lidi vystrašili těmi vakcínami, kterými je tu ty západní školy očkovaly a sledovaly, co to s nimi udělá.

Dělali pokusy na lidech, které to vystrašilo.

A to je závažné, když se lidé bojí.

A právě proto se toho teď gosudar sám osobně účastní, aby lidé překonali ten strach

a přesvědčuje je o potřebě

nechat se očkovat.

Členové jeho rodiny se toho osobně účastní

a říkají, že to očkování je potřebné a bezpečné.

A co se týká toho, zda se lidé nechají očkovat,

tak zde už je to na rozhodnutí každého člověka.

I když některé kategorie občanů,

jako například lékaři, na výběr nemají.

Buď se necháte očkovat,

jako lékař byste tomu měli rozumět...

Tu záruku bezpečnosti té vakcíny, že se nejedná

o experiment nad národem, poskytl sám gosudar

a to má svou váhu.

Jak už jsem řekl,

to byla poslední otázka.

Nu což, tak už mi nezbývá než se rozloučit

a všem připomenout, že znalosti znamenají moc.

Berte tuto moc do svých rukou

a pamatujte na to,

že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý,

ale proto, že jejich podstata nezapadá

do okruhu známých nám pojmů.

Rozšiřování vědomostí

je cílem naší činnosti.

Proto vydáváme knihy

a děláme tyto naše pořady.

Nyní jsme vydali novou knihu o bolševismu.

Bolševismus je přirozeným základem Ruska.

Abychom si ujasnili, jak může vypadat projekt naší budoucnosti, musíme porozumět svým kořenům,

kulturní mentalitě a jak byl tento projekt v minulosti již realizován.

K čemu to vedlo a k čemu vedlo,

když jsme se ho vzdávali,

projektu, který je v podstatě realizován již

po celá tisíciletí existence Rusi, Ruska.

Proto si tu knihu o bolševismu přečtěte,

buďte konceptuálně mocní.

Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe

nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz


280 zobrazení

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.