• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 21.12.2020_Titulky_CZ

1)Putinova tisková konference ze 17.12.2020 2)Mezinárodní sportovní soud (CAS) zakázal prezidentovi Ruska návštěvu olympijských her a mistrovství světa. 3)Lavrovovo prohlášení, že EU není připravená normalizovat vztahy s Ruskem 4)Putinova odpověď Stevovi Rosenbergovi z BBC New 5)Co dělat proto koronavirovému šílenství?Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 21.12.2020. A samozřejmě vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat Putinovu tiskovou konferenci ze 17.12.2020.


Ano, jedná se skutečně o velice významnou a symbolickou událost, a to nejen z hlediska vnitřní a vnější politiky Ruska, ale i té globální. Ale dříve, než začneme probírat, jak to celé proběhlo, a co díky tomu celkově vyšlo najevo, musím se o něčem zmínit, nebudu o tom dále mluvit, ani to více vysvětlovat, bude to prostě taková danost.

Mnozí byli překvapeni tím, jak Putin vysoce ohodnotil Erdogana. Co, jak a proč říkat nebudu. Ale pamatujte si jedno, že je Erdogan muž, naznačuje jen to, že chodí v kalhotách. Je to člověk, který nikdy ve svém životě nedržel slovo. A nemává ocasem jako pes jen proto, že ten ocas mává s ním. Abyste se přesvědčili, jaká je to pravda, stačí se podívat na Erdoganův životopis, stačí si vzpomenout co a jak říkal Erdogan, co a jak dělal třeba jen v souvislosti se zavražděním našeho velvyslance Karlova, se sestřelením našeho letadla a všechno to do sebe začne zapadat. Jedná se o člověka, pro kterého dané slovo neznamená vůbec nic.

A ještě je tu něco, co se dá velice snadno vysledovat z jeho životopisu z toho hlediska, jaký prý je to muž, co drží slovo, co před nikým nemává ocasem… Na Západě je takové rčení, že služba, která už byla poskytnuta, zcela ztrácí na ceně. Ve vztahu k Erdoganovi bude znít jinak. Služba poskytnutá Erdoganovi, pečetí neblahý osud toho, kdo mu ji poskytnul. Erdogan si to vždy vyřídí s každým, kdo mu kdy poskytnul nějakou službu. Bude-li zapotřebí... Nebo přesněji, jestliže se objeví jen maličká možnost, tak bez mrknutí bodne Putinovi nůž do zad, aniž by sebeméně zaváhal. On nejen lidem nepomáhá, on přímo vytváří podmínky, aby se vypořádal s každým, kdo napomohl jeho kariérnímu růstu. Jeho životopis je v tomto ohledu velice vypovídající. Jen se podívejte, jak dopadli lidé, kteří napomohli Erdoganovi v jeho růstu, v jeho politické kariéře.

A mluvit o tom, že Erdogan pracuje pro zájmy Turecka, to už je úplně… Turecko a Erdogan jsou dvě zcela odlišné věci. Turecko není pro Erdogana ničím jiným než prostředkem pro dosahování jeho prospěchářských cílů. A on na Turecko žádné ohledy brát nebude, už teď to nedělá. Jeho JÁ je pro něj nejdůležitější. A přesně taková přízemní, malicherná osoba byla zapotřebí pro závěrečnou etapu, kdy má být Turecko jako stát zcela zlikvidováno a rozebráno na kousky, jak to bylo v plánu už v Sevreské smlouvě.

Po těch sto letech už se situace trochu změnila, to rozložení sil je trochu jiné, ale v zásadě má být Turecko rozebráno jako tehdy podle té Sevreské smlouvy. A pro závěrečnou etapu byla potřeba přesně taková osobnost, které bylo zapotřebí zajistit kariérní růst. A proto, přestože všechny zrazuje, nikdy nedrží své slovo, se najednou kupodivu ocitl v čele státu. To ocas mává tím psem. A rozebírat to, proč o něm Putin mluvil tímto způsobem, dále nebudu. Bylo to teď prostě zapotřebí označit jako danost, že jsem to řekl.

A celkově k té tiskové konferenci mohu zopakovat, že se jedná o významnou událost nejen ve vnitřní, vnější, ale i v globální politice. Reálně se jedná o velice důležitou a symbolickou událost s ohledem na všechny procesy. Ten formát, který použil Putin pro provedení té tiskové konference, se nabízel již dávno. Bylo zapotřebí dát dohromady otázky obyčejných lidí, tedy to, čím žijí lidé ve státě, s otázkami toho takzvaného novinářského společenství, které se tak hrdě nazývá čtvrtou mocí.

Jaká moc? Už dávno se mohli přesvědčit, že nejsou žádnou mocí, ale stále ještě si to o sobě myslí. Ano, je to skutečně tak, že to oni formují určité informační pole, které potom určitým způsobem působí na lidi a ovlivňuje tak jejich chování. Jenže ten problém spočívá v tom, kdo vlastně formuje to informační pole a jak! A v dané situaci Putin zcela konkrétně předvedl, že současné novinářské společenství žije ve zcela paralelní realitě. V realitě, která nemá nic společného s tím, čím žijí obyčejní lidé. A ta skutečnost, že to novinářské společenství nechápe, co vlastně způsobuje, dokazuje jeden z takových křiklavých příkladů, kdy byla položena otázka o koronaviru naší altajskou novinářkou.

V 19. století Fjodor Ivanovič Tjutčev napsal: Předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže, zda naše schopnost soucítění, se Boží milostí ukáže. V 19. století tohle bylo možné tvrdit, protože na základě zákona času, když jste něco pronesli, nedozvěděli jste se, jak se tato vaše slova po několika pokoleních projeví, mohli jste jen hádat. Jen ti, kteří žili v souladu s Bohem, si tohle uvědomovali, a proto si dávali pozor na pusu.

Což by mělo platit i dnes. Ani dnes nesmíte žvanit o věcech, o kterých nemáte žádnou představu. Pokud nechápete proces, do kterého tím zasahujete, a nedokážete předvídat odvetnou reakci celého prostředí, tak raději mlčte!

Vždyť touto otázkou fakticky Putina podrazila. Ano, on je zkušený politik a v řízení se vyzná, takže odpověděl zkušeně. Přesto se jednalo o pořádnou přihrávku všem nepřátelům Ruska. Jestliže ta starší paní chápe procesy řízení na úrovni obyčejných stařenek, které sedí před vchodem na lavičce a o všech klevetí, tak ať si tam sedne s nimi a žvaní tam. Proč svou neznalost procesů řízení takto přenáší na další lidi? Vždyť to zvyšuje úroveň neblahého průběhu všech procesů. Lidem je třeba vysvětlovat co a jak.

Proč jsou lidé tak znechuceni všemi těmi médii? Protože vidí, že novináři žvaní o něčem, o čem nemají ani ponětí. Navíc ti novináři žvaní o takových věcech, které nejenže vůbec nejsou zajímavé, ale navíc degradují společnost. Na té konferenci vystoupil prý „mladý novinář“ Šnurov, který je mimochodem podle ruské právní úpravy zahraniční agent! Zcela bez diskuse. A jakoupak otázku měl na srdci? Proč prý nelze mluvit sprostě. „Jak můžeme žít bez nadávek?“

Kdyby ho rodiče a škola dobře vychovali a měl bohatý vnitřní život, tak by měl dostatečnou slovní zásobu, aby dokázal vyjádřit své myšlenky a pocity i bez sprostých výrazů. Nadávky jsou nejexpresivnějším vyjádřením něčeho, ale nesmí nahradit hovorovou řeč. Pokud nadávky nahradí běžnou řeč, tak to znamená plnou degradaci a degeneraci. Lidé se tak mění ve zvířata. O jaké tvorbě se dá mluvit u zvířete? Cožpak se to dá nazvat tvorbou? To je přece absolutní degenerace! Ale on je přece takový frajer, samotnému prezidentovi tvrdí, že bez nadávek se neobejdeme.

Ještě jednou opakuji, že kdyby měl pořádné vychování díky rodičům a škole, společnosti… A možná takto i vychováván byl, ale díky své duchovní malosti se tomu vzepřel a tu výchovu odmítl. A potom říká: „Já to jinak neumím, nemám dost jiných slov!“ Co vlastně řekl? Že je duchovní ubožák, nemá žádnou vnitřní náplň, že je primitiv, kterého zajímá jen jídlo a pohlavní pud, nic víc na něm není.

A další novinářku zajímá skandál s fotbalistou Dzjubou. Pokud o tom někdo dříve nevěděl, tak teď už to díky ní ví. Vůbec je nezajímá to, čím žijí lidé! Zajímají je jen anomálie, zvrácenosti, něco takového. Ona s takovým potěšením propírala Dzjubu na kanále… Putin se jí dobře zeptal: „A vy jste to video viděla?“ (na kterém Dzjuba masturbuje) A ona to potvrdila: „Ano viděla, prý ne celé...“, ale viděla ho. Putin jí dobře odpověděl: „Já ne!“ To je ten rozdíl duchovního a kulturního obsahu dvou lidí! Jeden pracuje na tom, aby společnost šla kupředu a druhou zajímají jen jakési, opakuji, zvrácenosti, kterými si vyplňuje svou duchovní prázdnotu.

A co jí Putin na to řekl? Zatímco vás zajímají tyto věci, já se starám o to, jak funguje zdravotnická ordinace v té a té obci! „Já jsem si to přečetl a považuji to za problém! A vy se zajímáte o tohle! Vám jde o degeneraci a já chci stát rozvíjet!“ Přímo jim to dal najevo, vymáchal je v tom. A vůbec není důležité, že se nakonec ukázalo, že to v té obci vůbec není tak, jak to bylo popisováno. Ten problém je v mravnosti, co si vybral Putin! Novináři vybrali tohle a Putin vybíral to, co zajímá lidi! To, čím ti lidé žijí, co je třeba řešit.

Vždyť proč si Putin vybral tuto otázku z celého toho množství jako pravdivý problém? Protože ví, že takové problémy tu skutečně jsou! Celý náš stát sténá po té reformě zdravotnictví, kterou provedla Golikova. Vždyť bychom nemuseli mít takové problémy s tím lockdownem a koronavirem, kdyby Golikova s takovou náruživostí, tak energicky nelikvidovala náš systém zdravotní péče. Nějak ji teď nevidíme, není vidět, že by ten systém začala obnovovat. Ježek je hrdý pták, dokud ho nenakopneš, nepoletí. Udělá jen to, k čemu ji výslovně dokopete. Zato předtím byla velice usilovná a výkonná, likvidovat Rusům jejich životní prostředí, to je pro ni vrchol štěstí.

Proto Putin vybral něco šťavnatého, aby zjistil, jestli tam opravdu takový problém je. Ano, tento konkrétní případ pravdivý nebyl, ale je to signál všem, aby přestali likvidovat systém zdravotní péče a naopak ho budovali. Putina zajímá, čím žijí lidé. A pokaždé, když někdo z těch novinářů vystupoval, tak jim v odpověď poukazoval na případ ze života! „Já jsem si přečetl…“ „A sem přišel tento dotaz, tamten…“ Dával jim najevo, že lidi zajímají zcela jiné problémy!

Další přišel s tím, že Safronova zatkli za vlastizradu! Co je to prý za pořádek? On přece pracoval zcela bezelstně. Jo, s cizími tajnými službami. Prý zač ho trestat, když ty informace byly z otevřených zdrojů. Co se týká těch otevřených zdrojů. Pro mnohé je to nepochopitelné, v čem potom může spočívat ta špionáž? My jsme bohužel už v tomto roce nestihli vydat knihu Úvod do analytiky, ale na našem webu ji najdete. Tam je to obsažnější, teď jen v krátkosti.

Je takový film, Tři dny Kondora, který je o zvláštním oddělení CIA, jehož práce spočívala ve čtení zveřejněných novin a knih, a díky tomu získávali velmi cenné informace. A také tak odhalili jednu z rozsáhlých operací na úrovni globálního významu, tak je všechny pozabíjeli a přežil to jen jeden.

Ta věc se má tak, že analýza otevřených informačních zdrojů vždy, ve všech dobách, byla základem činnosti každé tajné služby, každé rozvědky. To je základ všech základů. Napřed se pracuje s otevřenými zdroji informací. A pokud se analýzou otevřených informačních zdrojů zabývá člověk, nositel jazyka, který žije tady a má znalosti o místních reáliích, tak tuto analýzu otevřených zdrojů provede několikanásobně lépe než agent, který bude sedět někde za hranicemi, a jehož jazykové možnosti jsou slabší, je to třeba emigrant ve druhém pokolení, který se naučil jazyk od rodičů, nebo si ten jazyk nastudoval.

To je ale úplně jiná úroveň, než když tu analýzu otevřených zdrojů provádí člověk, který je nositelem daného jazyka a žije přímo tady, který žije přímo v tomto systému. A to mu dává další možnost, možnost navázat takové styky, odkud bude moci získávat druhořadé informace o tématech, která ho zajímají, což výrazně posílí kvalitu té analýzy z otevřených zdrojů. A úroveň takto získávaných informací je skutečně nevyčíslitelná, je to skutečně důležité.

Takže toho člověka obviňují z vlastizrady. Z vlastizrady! „Ale proboha, vy toho naděláte! Vždyť je to přece našinec, liberast! Tady jsme přece v Rusku a ty informace chtěl sám páníček!“ Takže faktem je, že Rusko pro toho novináře neznamená vůbec nic! On vůbec netvrdil, že k tomu zločinu nedošlo. On jen dával najevo, že není zač ho v tomto případě trestat. Vždyť šlo jen o „vlastizradu“! Jen o zradu Ruska!

Takže když Putin takto vytáhl na světlo zájmy lidí a píšícího „bratrstva“, udělal skutečně velkou věc! Buď se ti novináři začnou zajímat o to, čím žijí lidé, a přizpůsobí svou činnost tomuto informačnímu prostředí, nebo se mu budou dále vzdalovat… Lidé je šetřit nebudou a oni zůstanou bez práce, beze všeho. Protože kdo je bude potřebovat? Dokonce ani svým páníčkům na Západě už nebudou k ničemu. Protože teď se formuje jiné informační pole, zevnitř, na základě volného oběhu informací přes internet, přes telefony. Mobilní telefony tomu všemu daly obrovský impuls, tomu oběhu informací. Všechny ty messengery, WhatsUppy, a tak dále. Tam to všechno směřuje.

A novináři? Nu viděli jsme úroveň jejich neschopnosti, omezenosti, to je to. Místní noviny samozřejmě ještě nějakou dobu mohou přežívat na úrovni zveřejňování programu, ale jen tam, kde nemají ani satelitní spojení. Proto je to velice důležitá událost, velice důležitá, na které Putin ohlásil, velice důležité, zásadní věci. Mluvil o budování státu, o vnější politice, o globální politice, o konceptuální moci. Řekl toho hodně. A já se ptám, co z toho uslyšelo novinářské společenství? Odpověď: VŮBEC NIC!!! Mluvili o Dzjubovi. Možná by ho už mohli nechat na pokoji! Jenže to je to jediné, co je zajímá, to novinářské společenství.
Mám tu ještě otázky v souvislosti s tiskovou konferencí a konkrétně od Viktora. Valeriji Viktoroviči, jakási zaplivaná kancelářička – CAS – zakázala prezidentovi mocného státu navštěvovat olympijské hry a mistrovství světa. Přičemž okamžitě po jeho prohlášení: „Ano, my jsme v porovnání s vámi čistí jako padlý sníh.“ Je jasné, že konkrétně Putin může tento zákaz obejít, ale je známo, že světové sportovní soutěže jsou modelem války mezi supersystémy, když není reálná válka. Není tedy tento útok takovým virtuálním vyhlášením války Rusku? Nebo je to jen další provokace po těch hrátkách s vlajkou a hymnou?

Válka běží, válka probíhá, nikdy neskončila, ale jedná se o trochu jiný aspekt. Asi si ještě vzpomínáte na tu olympiádu v Koreji, když nám zakázali používat naši vlajku, když nás připravili o státní symboly. Začaly nám nařizovat, jak máme vést státní politiku, struktury, které… Nu, stojící mimo politiku, sport je přece tak apolitický, že?! A nyní jsme došli od úrovně, kdy sport řeší politiku…

Oni velmi dobře věděli, že Putin něco připravuje, že na té tiskové konferenci budou důležitá prohlášení, a proto bylo samozřejmě zveřejnění toho rozhodnutí načasováno po té tiskové konferenci. To znamená, že se jedná o určitou odvetu kolektivního Západu. Kdy nějaká kancelářička, která vůbec nemá právo zasahovat do politického života, začne někomu něco nařizovat! Mezinárodní olympijský výbor pomalu umírá, a to je jen jeden z důkazů.

Komu to nařizují? Pokud nás to zlomí jako stát a proměníme se v surovinový přívěšek a vrátíme se do těch, pro některé tak svatých devadesátých let, kdy ruské obyvatelstvo fakticky vymíralo a zdroje proudily na Západ… Mnozí z elity o tom u nás sní, tak potom to bude dodrženo, potom na to budou mít právo. Kdokoliv, kdo přijde a něco nařídí.

Ale pokud se Rusko zachová jako stát, tak se zákonitě musí stát centrem koncentrace řízení na úrovni globálního významu, které to dokáže svou mocí plně potlačit, aniž by přitom vstupoval do boje, to zdůrazňuji, prostě jen proto, že Rusko je takové, jaké je. Uplatňováním své globální politiky se Rusko stává centrem koncentrace řízení a formuje nový systém státního uspořádání světa.

Vzpomeňme si na existenci sovětského sektoru států, vzpomeňme si na ty nezúčastněné státy. V té době pro to byl připraven dobrý základ a postaral se o to Stalin. A teď je otázkou, zda na to navážeme nebo ne. Rozhoduje se otázka, zda Rusko bude existovat, potom bude v každém případě mocné, jinak to být ani nemůže. Nebo existovat nebude a potom se budou ozývat různé takové CAS: „Ty si prezidentíčku moc nevyskakuj a hezky dělej, co ti říkáme!“ Ale když Rusko bude existovat…

Olympiádu v roce 1980 se rozhodli bojkotovat. Ta olympiáda se tehdy konala ve chvíli, kdy byla celá sovětská partajní nomenklatura plně, stoprocentně nasměrována na začlenění se do Západu, a to jakýmkoliv způsobem, jedni chtěli tak, druzí a třetí onak… Ale všichni chtěli tam. Mimochodem rozklad SSSR, to nebyla práce nějaké státní elity třeba USA nebo Velké Británie a tak dále. Jen si vzpomeňte, jak bylo proti tomu vedení USA, Bush, i Margaret Thatcherová z toho byla zděšená: „Vezměte si, k čemu ten jeho rozpad může vést…“

Ale Gorbačov se o to snažil ve zrychleném režimu, co nejrychleji… „Peníze od Německa? Jednat o penězích? Zbláznili jste se? My teď uvázneme v jednáních, ztratíme na tom čas a my potřebujeme stát zaprodat teď hned! Teď hned, nebo to nestihneme! S jakýmikoliv výdaji, ho musíme odrovnat teď hned!“ Jednalo se o globální projekt globálního prediktoru. A státní elity nic nezmohly, pro ně to byla danost, buď musely držet krok s procesem, nebo šly od válu, byly odsunuty stranou hlavního dění.

A když Evropa… A takoví tam byli. „Teď se s Ruskem spojíme, všechno si tam vezmeme a budeme moci čelit USA.“ Tak ty nachytali na jednoduchou věc. Například Německo, ano? To dostalo NDR a to bylo jako činka na plavcově noze a udrželo Německo ve stavu plně okupovaného státu. Dokud byl mocný SSSR a bylo možné využívat konfrontaci s ním, tak mělo Německo šanci stát se nezávislým státem. Jakmile byl SSSR zlikvidován, přišlo Německo o tuto šanci a nyní vidíme, jak to dopadlo. Když ministryně obrany řekne kancléřce: „Oj, omlouvám se, já vám zapomněla říci, že zvýšíme počet svých vojáků v Afghánistánu! A proč jsem zapomněla? Nu, já jsem to projednala s našimi kolegy v USA a vám, naší kancléřce, už jsem to oznámit zapomněla!“

A kdo přijímá taková rozhodnutí? Ministryně obrany nebo kancléřka? Ale ministryně obrany dobře ví, že telefonát z Washingtonu má přednost a kancléřce to prostě říci nestihla. Všichni se totiž rozběhli ptát právě kancléřky: „Kdy o tom kdo rozhodnul?“ To je ta úroveň jejich suverenity. Je to plně okupovaný stát, dokonce jim někdy ani není umožněno hrát roli suverénního státu. Nikdo na ně už nebere ohled.

Ale proč o tom mluvím? V těch podmínkách, kdy byla celá sovětská partajní nomenklatura, veškerá elita orientovaná na začlenění se do Západu… Jen si to vezměte. „Nepřijeli? Tak ať! My zase nepojedeme k nim a zorganizujeme Hry dobré vůle!“ A od tohoto okamžiku se mohlo rozvíjet jiné uspořádání světa.

Chtějí nás vyloučit z Mezinárodního olympijského výboru? Tak Rusko odejde samo a tím pádem zanikne olympijské hnutí ve stávající podobě a obrodí se zase až na základě Ruska. Co je zapotřebí udělat, aby to tak dopadlo? Pracovat se sportovci je zbytečné, ti budou pod tím bílým hadrem soutěžit do roztrhání těla. Je to válka. A stejně jako si každý v horké válce, jako za Velké vlastenecké války může zvolit, na jaké bude bojovat straně, zda bude na straně SSSR/Ruska bránit své rodné před vpádem, nebo se dá k vlasovským jednotkám a bude bojovat proti svému národu, proti svému státu a zabíjet přitom možná právě své rodné...

Taková to byla volba a stejné je to nyní. Válka je to studená, ale ta volba je stejná. Buď jste jako vlastenec se státem nebo s agresorem, s okupantem. Sportovci nadšeně závodí pod bílou vlajkou, tak ať, je to jejich mravní volba a hotovo. Ale oni tam jdou soutěžit a vědí, že od státu, od Ruska dostanou statisíce rublů, bohaté odměny. Proč to všechno? Proč by měli daňoví poplatníci, když v informační válce tito sportovci bojují proti nim, ještě těmto sportovcům finančně přispívat za jejich účast ve válce proti Rusku?

Pokud jste si zvolili soutěžit pod bílou vlajkou, nečekejte další pomoc od státu. Zvolte si, kde budete bydlet, občanství… Chcete bydlet a trénovat tady? No prosím. A když ne, jeďte do vašeho oblíbeného západního státu. Jaký máte rádi, tam jeďte. Stát vám už není nic dlužen, už tak jste od něj všechno dostali zadarmo. Zvolili jste si být v této válce na straně bojující proti státu a hotovo.

A proč si nyní CAS myslí, že se podřídíme. Jakou máme vlajku? Já neustále připomínám, jakou máme vlajku. To nebyla náhoda, že jsem zmínil Velkou vlasteneckou válku. To vlasovci bojovali pod tou trikolórou a Rusko porazilo fašismus pod ruskou rudou vlajkou! A dokud nad námi vlaje trikolóra, dokud různá ta pakáž přiběhne na zapísknutí a soutěží jménem Ruska pod bílou vlajkou a Rusko jim za to ještě platí, tak s námi budou stále mávat. A co čekáte? Různí ti členové německé vlády nám budou dávat rozumy, ze státu, který nemá vůbec žádnou suverenitu, který je okupovaný.

Putinovi položili otázku, dokonce mu ukázali tu proslavenou fotografii s rudou vlajku (vztyčení sovětské vlajky nad Reichstagem). A vy se ptáte, proč si jakýsi německý úředníček dovoluje takovým tónem mluvit s Ruskem? Protože vidí tu vlajku, pod kterou přísahali Hitlerovi, což potažmo znamená Německu. A když právě tuto vlajku zvolili, schválně zvolili všichni ti realizátoři přestavby, kteří tak horlivě likvidovali ruský národ v devadesátkách, kteří tak náruživě likvidovali systém zdravotní péče, vzdělávací systém v Rusku…

Vždyť ten vzdělávací systém je náruživě likvidován! Oni už neví, jak byl si udělali oko u nepřítele, třeba tím, že připraví ruské lidi o vzdělání. Oni nechápou, že řežou větev, na které sedí civilizace na planetě Zemi, celá planeta. To na Rusku se všechno drží, a když zničí vzdělání v Rusku, zničí budoucnost všem. Jenže oni na to nemyslí! Je nezajímá zítřejší den, oni musí udělat službičku svému páníčkovi právě teď! Právě teď! Jakmile uděláme krok, který je udělat zapotřebí…

Chcete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak už od ruského státu nic víc nečekejte. Chcete nějaké odměny za vítězství pod bílou vlajkou? Tak ať vám je vyplatí páníček bílé vlajky. To je první krok k obnově suverenity ve sportu. A je to také první krok k vytvoření jiného světového sportovního systému. Olympijské hnutí nezemře, zůstane, jen se promění ve skutečné olympijské hnutí, které spojuje státy i národy a ne ve stylu, kdy nějaký úředníček bude rozhodovat: „Vy tam u sebe vedete nesprávnou politiku. Koukej, ty prezidentíku, dělat, co já říkám!“

Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme Lavrovovo prohlášení. Okomentujte to, že všechna fakta vypovídají o tom, že Evropská unie není připravená k normálním vztahům s Ruskem. Konkrétně řekl: „My jsme se dotkli situace ve vztazích mezi EU a RF a naše hodnocení je očividné, Evropská unie k tomu není připravena!“

To prohlášení zaznělo ještě před tou Putinovo tiskovou konferencí, ale je to prohlášení velice významné. Cožpak není očividné, že pro sebe žijí podle jedněch pravidel a s ohledem na Rusko jsou ta pravidla určována vždy tak, jak je to v dané minutě výhodné pro toho, kdo ta pravidla určuje?! Jednou je jejich požadavek k nám jeden a podruhé zase úplně jiný, mění si to, jak chtějí. A náš názor vůbec nikoho na Západě nezajímá. A ta skutečnost, že to prohlásil ministr zahraničí, je velice významný krok.
Opět se vracíme k tiskové konferenci. Okomentujte Putinovu odpověď Stevovi Rosenbergovi z BBC News. „Přece jste inteligentní lidé, proč si myslíte, že my jsme hlupáci? Proč si myslíte, že nejsme schopni tak jednoduché věci analyzovat a spočítat si to?“

Položil absolutně lživou a provokační otázku, ten novinář BBC, a potom si tu odpověď poslechl a demonstrativně odešel. Říkají, že běžel odevzdat reportáž… Skutečně? Kdo by si dovolil třeba i teď odejít z Trumpovo tiskovky? Položit otázku a odejít? A Šnurov udělal to samé, poslechl si odpověď a potom: „Ať se jde bodnout, ten prezidentík! Já už tu nemám co dělat.“

Co to mělo znamenat? Oni tímto svým jednáním, obzvláště v případě toho z BBC. Šnurov je nula, s tím svým ubohým vnitřním obsahem. Jeho význam spočívá ve struktuře, kde zaujímá své místo. Jinak je to bezmocný pěšák, toaletní papír a on si to neuvědomuje. Takže s ním se to má takto.

No a ten novinář z BBC si to poslechl a odešel: „Nás vůbec nezajímá, co a jak říkáte!“ On tak dává prezidentovi najevo vztah celého západního společenství: „My o tom informovat nebudeme, to vůbec není nic tak informačně důležitého, abychom to my odvysílali. Já jsem sem vůbec nepřišel kvůli tomu, abych zjistil, jak mi odpoví hlava státu. Já jsem sem přišel hlavě státu ukázat, kde je její místo. Já, drobný úředníček!“ Dokonce ani ne úředníček, ale představitel Velké Británie.

To je jejich dobrá tradice, že každý novinář je členem tajné služby. To je pevná danost! To ještě za celé ty britské dějiny nebylo vyvráceno. Všichni novináři jsou pracovníci tajných služeb. Více či méně úspěšní. Ti úspěšnější se potom stávali ještě i spisovateli. Novináři jsou zástupci tajných služeb a on přišel říci, on vyjádřil pozici: „Tohle je postoj, který musíš přijmout, a ještě se kát, a pokud to neuděláš, čekají tě velké problémy!“

Tohle udělal a Putin se ho ptá: „Jsme snad hlupáci? Myslíte, že nejsme schopni to analyzovat…“ Oni nás mají nejen za hlupáky, považují nás za úplné debily. Vůbec lidi… Oni si myslí, že nonsens je i to, že se objevil někdo jako Putin. Oni si myslí… Jen si vezměte, jak málo potřebovali k tomu, aby poststalinské vedení zaprodalo SSSR. Do té doby se neustále museli ohlížet na Rusko, počítat s ním a nyní se neohlížejí. Sovětský svaz byl velmocí číslo jedna, která mohla diktovat svou vůli celému světu a mohla řešit jakékoliv otázky.

A jak předvádějí USA, mají stále problémy vůbec vzlétnout do vesmíru. Bez naší podpory, bez toho projektu Sojuz-Apollo by jejich vesmírný program zašel na úbytě ještě za SSSR. A mnoho dalšího. SSSR byl velmocí, která mohla diktovat svou vůli celému světu. A nejenže to nedělala, ještě se od sedmdesátých let začala plazit po kolenou: „Vezměte nás mezi sebe, prosím, prosím…“ Odrovnali svůj vlastní stát jen kvůli tomu, aby mohli být lokajíčky, aby jim bylo dovoleno lízat zadek západnímu páníčkovi. Odmítli se stát lidmi, subjekty řízení jen aby získali postavení otroka!

A veškerá ta elita, která teď řídí stát… Od devadesátých let to (na Západě) vidí. Vždyť i teď je mezi naší elitou spousta lidí, kteří jsou připraveni Rusko zaprodat se vším všudy: „Páníčku, ty se cítíš zle, umíráš a já vím, že když ti nepomůžu, tak zemřeš. A co já si počnu bez páníčka?! Raději obětujme Rusko!“

Oni přece vidí, na kolektivním Západě vidí, jaká tu je ruská elita, jak tady krade peníze a převádí je tam. Mnozí guvernéři tu pro jistotu žijí se sbaleným kufříkem, nic je k Rusku nepoutá. Když se k nim vydají z Vyšetřovacího výboru, tak popadnou ten svůj kufřík, sednou na letadlo a okamžitě odletí do mlhavého Albionu. Z Londýna je nikdo nevydá. A to na Západě vidí. Vidí, že jedinou překážkou je Putin, v řízení.

„Jakmile se zbavíme Putina, tak se veškerá ta elita s potěšením opět připlazí po kolenou a bude nám lízat zadek!“ Oni vidí, jak se naše elita drží té trikolóry, protože to je ten jejich signál Západu: „My patříme k vám, my chceme být surovinovým přívěškem. Už Hitlerovi jsme přísahali a ruský národ nenávidíme. Rusko nenávidíme. Vy jste nám dali náš prapor a my ho ochraňujeme. My ruský prapor nechceme, hýčkáme si tady tu trikolóru. Západ to přece vidí, a proto má za to, že nám mohou diktovat svou vůli, jak chtějí.

A ten vzkaz nebyl pro Putina, toho dávno odepsali. Toho už dávno odsoudili, ať by udělal cokoliv, stejně si to s ním při první příležitosti vyřídí. Při první příležitosti ho zlikvidují a udělají to demonstrativně, aby tak ty ostatní vystrašili. „Nesmíte hájit zájmy své země! A vzpouzet se globálnímu páníčkovi!“ I když v dané situaci mluvíme o státní elitě USA. On nám dal najevo, jaká je úroveň naší státnosti: „Vy jste nuly!“

CAS nám to dává najevo, stejně jako tenhle pisálek. Neustále nám ukazují, kde je naše místo. Oni na nás plivou a říkají: „Nemáte žádný stát. Jste kolonie, jste otroci!“ Stejně jako kolonizovali, civilizovali Ameriku a ze sta miliónů Indiánů jich zbylo 400 000, stejně jako civilizovali Tasmánce, které zlikvidovali úplně, domorodé Australany, kterých zbylo pět a půl, stejný vztah mají k nám.

My jsme pro ně protivník na život a na smrt. Vždy, vždy se snažili nás zničit! Každých sto let se celý Západ kolektivně sebere a jde na Rusko. Ano, vždy je to vyjde draho, už třikrát jsme dobyli Berlín, dvakrát Paříž. Ano, vždy dostanou za vyučenou a za to nás nenávidí. A ty, kteří zaprodali velmoc, přezírají, pohrdají jimi, ani na práh slušných domů si je nepustí.

Problém je v tom, že pro ty, kteří takto zaprodávají svou zemi, je štěstím posloužit jim jako toaletní papír, svému páníčkovi. Pro ně je štěstím lízat zadek svému americkému páníčkovi, všem jim, vždyť to je páníček. Na Ukrajině to vidíte v čisté podobě a oni sní o tom, aby to tak vypadalo v celém Rusku. To je jejich sen a ten korespondent BBC to vidí, zná je jmenovitě. Ví, jaké funkce ve státním aparátu zaujímají.

A já se ptám. Jak se k nám mají jako chovat, po tom takzvaném Putinově blahopřání Bidenovi! Po tom telegramu. Cožpak ho poslal Putin? To jako sám sobě svázal ruce, aby nemohl využívat situaci té nestability… Jen se podívejte, jak usilovně začal pracovat. Vyřešil mnohé otázky okolo Arménie, Náhorního Karabachu, stejně jako mnohé otázky Střední Asie a Blízkého Východu, začal řešit otázku podpindosníků. Spustil tolik procesů a oni mu najednou takto svázali ruce... ...provazem a je to.

Ano, ty spuštěné procesy, které teď nemůže dotáhnout, nikam nezmizí. Uleží se a poslouží jako základ pro další manévry a my nebudeme říkat, co je to za procesy. Cílem tohoto pořadu Otázka-Odpověď je ukázat nutnost ovládat teoretické znalosti Koncepce sociální bezpečnosti, aby každý člověk, který něco uvidí v televizi, uslyší v rádiu, sám okamžitě pochopil oč jde. Aby nepotřebovali žádného Pjakina nebo nějakého jiného prostředníka, aby každý sám chápal, co se děje. V tom je ten smysl. Znalosti jsou moc, berte tuto moc do svých rukou.

Takže Bidenovi poslali blahopřání přesně ve chvíli, kdy to pro Putina bylo nejméně vhodné, nejméně vhodné! A teď si myslí, že tím něco vyhráli? Ale nevyhráli, ti, co to udělali. To blahopřání je jejich Zugzwang (donucení k nevýhodnému tahu), zcela jasný! Každý další tah jen bude zhoršovat jejich situaci. Vůbec se neměli za takových okolností postavit za Bidena. Ale když to vidí kolektivní Západ, státní elity, tak vidí, že i Putin sklonil hlavu před Západem.

Když Bidenovi blahopřeje Čína, tak je to jasné. Biden je přece čínská loutka, takto to je přece podáváno v USA. Ale když to udělá Rusko, tak tím dává najevo, že je svými zdroji připraveno podpořit Bidena. Jenže tak to není a všichni si to velmi dobře uvědomují, ale všichni také vědí, že jedinou překážkou v tom je Putin. Zbaví-li se Putina, tak veškerá ta pakáž, která Rusko likviduje, která takzvaně reformovala „optimalizovala“ systém zdravotní péče, provedla tu takzvanou reformu vzdělávacího systému, aby debilizovala naše lidi, naše děti. Ti všichni sedí ve funkcích! Ti jim ten stát naservírují ráz dva.

Tak proč by si nás měli vážit a považovat nás za rozumné? Nakolik si dokážeme zajistit svou suverenitu, natolik s námi počítají. A my si zatím nejsme schopni ani navrátit své suverénní státní symboly. Pruhy na vlajce máme horizontální. Kdyby alespoň ty pruhy byly černo-žluto-bílé! Už to by byl pokrok. Jenže máme vlajku bílo-červeno-modrou! Tedy naopak bílo-modro-červenou, odshora.

Kdo si nás bude vážit? Co čekáte? Budou nám tím stále mávat před očima, protože z jejich pohledu jsme skutečně úplnými hlupáky. Vzdát se toho být lidmi kvůli tomu, abychom mohli být otroky, posluhovat jim. Takových si nikdo neváží. Jenže takovou tu máme „elitu“! Prý elitu! Ona nic jiného neumí, jen být těmi patolízaly a přisluhovači. Máme tu bývalého p-rezidenta Medvěděva. Kolik jen ten toho potopil!

Někteří tvrdí, že je třeba měnit prezidenty, omezovat funkční období. A to, že některé procesy jsou dlouhodobou záležitostí… Řekněme třeba severní mořská cesta. Je třeba spustit diplomatické procesy, je třeba spustit výstavbu přístavů, ledoborců… A to jsou roky, než je postavíte! Napřed je musíte vyprojektovat… Jedno vaše období padne jen na to, abyste ten plán daly dohromady.

Výměna člověka u řízení je potřebná jen z jednoho důvodu, aby stát neměl dlouhodobé plány svého rozvoje. A tady poukazují na cary, jak to u nich fungovalo po dědičné linii. Ale to je jiná past, to je jen jiná past. Měli jsme tu Mikuláše I., který toho pro stát udělal hodně. Nastoupil Alexandr II. a začal stát potápět. Plody činnosti Mikuláše I. sklidil Alexandr III., něco málo z toho využil. A jak to stejně dopadlo?

Jak jsme vstoupili do 1. světové války? Jako opičky, které tahají horké kaštany z ohně pro svého pána. V té válce jsme neměli žádné své zájmy. Válčili jsme tak, že jsme si brali úvěr na Západě, abychom bojovali za jeho zájmy. To je to, co chtějí. Období Mikuláše II. a období Jelcina, to jsou dvě období, které Západ uspokojují. Z koho nám dělají kultovní osobnosti? Z toho prvního dokonce udělali světce. Zničil stát, uvrhl ho do občanské války a je to světec! Brzy udělají svatého i z toho druhého. Za něj nám ročně ubýval milión obyvatel! A jen příliv Rusů z odtržených částí Ruska, z těch národních okrajů, nám do určité míry kompenzoval přirozený úbytek obyvatelstva, a potom už ani to nepomáhalo. Všude je v kurzu být obdivovatelem Mikuláše II., jak na Západě, tak tady u nás má podporu. Jsou na to vynakládány obrovské peníze. Pro Jelcina platí to samé.

Ale proběhl jeden důležitý signál, pro všechny zdejší podpindosníky. Zavírají konzuláty! Co znamená uzavření konzulátu například v Jekatěrinburgu? Cožpak to tam řídí guvernér, starosta? Americký konzul to tam všechno řídí! Přesně jako na Ukrajině. A tento malý svět v Jekatěrinburgu chtějí rozšířit na celé Rusko, aby ho zase řídil americký velvyslanec, jako to bylo v devadesátých letech. Ale oni je zavírají! A neotevře je ani Biden. Nemá na to dost sil a kámen už byl hozen. V USA nazrávají velice zajímavé události, velice zajímavé, ale to hlavní, ten mechanismus už byl spuštěn. Rozdělené státy americké už jsou daností, z rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Když Nejvyšší soud rozhodne, že jednotlivý stát nemusí dodržovat federální zákony a ústavu USA, tak to znamená konec (jednotného) státu. To jen teď to budou pomalu zkoušet, zkoušet, zkoušet, a potom se protrhne hráz. Takže tak. Už jsme to zažili v případě SSSR. Ale tam napřed spustili přehlídku suverenit, aby mohli zakládat státní útvary. A tohle v USA ani není zapotřebí. Tuto etapu mohou rychle přeskočit. Tam už státy mají, State, to je stát. Takže tak.

Ještě jednu otázku. Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o tom, že nejsou důležitější témata než ta, která právě komentujete.

Tak to neříkám.

Přitom ten problém koronavirového šílenství zmiňujete jen letmo, ale podle mého to leží v hlavě většině obyvatel. Mnozí jsou na hraně, společnost je rozdělena a připravena se do sebe pustit. Jedni kvůli tomu, že ti druzí nedodržují režim, druzí z bezvýchodnosti… Co lidem poradíte? Trpět to, neboť gosudar to brzy vyřeší, nebo demonstrovat svůj nesouhlas krajními metodami?

V žádném případě ani jedno ani druhé. Je nutné vyhodnocovat probíhající proces. Proč o tom mluvím letmo, i když je to skutečně velice, opravdu velice důležité téma a jak vidíte, tak je nyní to koronavirové šílenství využíváno k různým věcem. Státní elity už objevily, že ten koronavirus může být velice prospěšný, protože se na něj dá hodit jakýkoliv jejich nezdar, jakékoliv zhoršení situace. Chtějí utišit protesty? Vyhlásí lockdown a je to, všechno se to vyřeší a je klídek po pěšině. Výhrady být nemohou. Anebo ve své činnosti potřebujete udělat nějaký manévr, tak se stáhnete do samoizolace nebo přímo onemocníte.

Teď je v Evropě velice složité období, velice složité. Ono je v celém světě, ale tam obzvlášť. Souvisí to s tím, že Evropa nemá žádnou suverenitu, neboť aby kolektivní Západ mohl zkrušit SSSR, bylo nutné spojit všechny síly pod řízení četníka, ne pod ještě vyšší šarži, protože mozkové centrum bylo a stále je ve Velké Británii. Ale četníkem a hlavním vykonavatelem, hlavním výkonným ředitelem, takto to bude ještě lepší, byly USA. To pod jejich vedením spojili celý Západ, takže řídily kádrovou politiku, zformovaly jednotnou zákonodárnou základnu, aby mohly manévrovat a Evropa tak přišla o svou suverenitu. Všechno to řídí americká velvyslanectví, tedy USA, takže nemají žádnou suverenitu.

A co a jak bude? Koho podpořit? Bidena, Trumpa? Jak to tam dopadne? Lepší je to přečkat a co může být lepšího, než se stáhnout do samoizolace nebo onemocnět? Další současný aspekt. Brexit. Konečná pravidla měla být zformována 21. prosince. A co se nestalo? Ve Velké Británii se objevil nový kmen viru. Více než 20 států přerušuje leteckou dopravu a tak dále. Co se teď bude řešit okolo Brexitu, když celé evropské vedení se stáhlo do samoizolace a někteří rovnou onemocněli. Velice obratně překonali tento moment.

A proč o tom mluvíme řekněme jen tak zběžně? Koronavirus je z řídicího hlediska velice závažné téma a velice významné. Vyžaduje velice důkladné zpracování a objasnění. Je zapotřebí velice pečlivý přístup v detailech s širokým objasněním problému. Když na to přijde, tak je zapotřebí ponechat stranou všechna ostatní témata a mluvit jen o koronaviru.

Já už jsem však nejednou mluvil o tom, že považují-li u nás téma koronaviru někteří kolegové, kteří si monopolizovali, privatizovali značku VP SSSR: „Koronavirus je lapálie, nezajímavé téma k probírání a psaní.“ Jim to nestojí za to. Nu, my chápeme, že oni se zatím zabývají globálními problémy, i když nikdo neví jakými. Možná budují mafii? Která svou neživotaschopnost dokazuje s ohledem na zákon času z Koncepce sociální bezpečnosti. Takže mluvit o budování mafie je směšné, znáte-li zákon času. Ale o to nejde. My děláme pořad Otázka-Odpověď, což je průběžná podpora, která je velice potřebná.

Ale pokud se potřebujete dostat k jádru věci, je tu jeden dobrý zdroj. Je to Kurgiňanova Podstata času. Už má na toto téma koronaviru šestnáct dílů, a každý trvá více než hodinu. A zatímco v těch prvních byly procesy řízení popsány velice problematicky, tak s každým dalším dílem jsou ty procesy řízení objasňovány stále lépe a lépe. Lépe než Kurgiňan zatím koronavirus nezpracoval nikdo. Já neustále říkám, chcete-li porozumět koronaviru, začněte Kurgiňanem. On tuto část fakticky pokryl natolik, že nám to v podstatě umožňuje, aniž bychom ztráceli čas s koronavirem, soustředit se na ostatní procesy řízení, na ostatní procesy ve světě. Ty jeho pořady jsou dost dobré a kvalitně udělané.

Ta skutečnost, že ti lidé nechápou globální politiku a konceptuální a ideologickou moc, to je jiná věc. Ale ta faktologie a více méně už i procesy řízení jsou tam popisovány dobře. Proto jsem to doporučil a doporučuji. Dívejte se na Kurgiňana. Je to obsažné, velice obsažné. Abyste to zpracovali metodologicky, musíte si nastudovat Koncepci sociální bezpečnosti, a potom s těmi informacemi od Kurgiňana všem těm procesům porozumíte velice dobře. Nic už pro vás nebude skryté a nevysvětlitelné, a to vám napoví, jak se chovat. Nesmíte to jen trpět, ale ani se chovat extrémisticky nebo revolučně. Budete vědět, jak se chovat v daném okamžiku a co dělat. To je vše.


To byla poslední otázka. Pamatujte, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou, buďte konceptuálně mocní, braňte sebe i svou rodinu. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.

330 zobrazení0 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.