• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 22.02.2021 Titulky CZ

Aktualizace: úno 28

Všechny práce, které byly zveřejněny po smrti Vladimira Michajloviče Zaznobina, jsou všechny zaměřeny na překroucení teorie Koncepce obecné bezpečnosti, na její zkreslení, na spuštění Overtonových oken.


Otázka – Odpověď z 22.2.2021


1)Proč Navalný a spol. uráží veterány?

2)Evropský soud pro lidská práva požaduje od ruských úřadů Navalného propuštění.

3)Masové nepokoje v Barceloně po zatčení rapera Pabla HasélaDobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22.02.2021. Naše první otázka se týká toho, o čem se stále ještě v ruských médiích diskutuje, té situace okolo Navalného. A konkrétně ta otázka zní následovně: Valeriji Viktoroviči, a proč si Navalnyj a vůbec všichni ti „liberasti“ dovolují takto urážet, dokonce i veterána, a nedokážou se zastavit?


To není tím, že by si to dovolovali, ty urážky, jedná se o jejich cílenou činnost. Mnozí nechápou: „Co to dělá? Vždyť by se stačilo omluvit a získal by si tak zase nějaké ty příznivce!“ A já se ptám, chápete vůbec, jaké jsou cíle jednání Navalného a těch ostatních? Vy to posuzujete ze své pozice a vůbec jste neporozuměli zacílenosti toho spuštěného procesu, v jehož rámci Navalnyj uráží lidi, celý stát, uráží veterány, pošklebuje se tomu, co je drahé každému normálnímu člověku v Rusku.


Nějaký cíl to přece mít musí? On přece nemůže sám sebe takto potápět bezúčelně, tak jaký je ten cíl? Když si tuto otázku položíme a správně ji vyhodnotíme z hlediska druhé priority zobecněných prostředků řízení, tak najdeme odpověď. Druhá priorita je ta chronologická (dějiny).


Oč tedy jde? Řekněte, cožpak je to jen Navalnyj, kdo uráží lidi, veterány a posmívá se tomu, co je Rusům svaté? Dělá to jen on sám? Ne. Velké množství těch, co... Přestože vrstva těch liberastů v obyvatelstvu je malá, tak (mediální) poměr této liberální partičky, která se vysmívá ruským svatyním, všemu, co je ruským lidem svaté, vlastencům, normálním lidem, tak ta disproporce je obrovská.


Mezi těmi takzvanými liberály prakticky nejsou žádní normální lidé, to právě proto je lidé začali nazývat „liberasti“ (liberál+pederast). To znamená, že se všichni snaží co nejvíc, co nejbolestivěji urážet lidi. A co je to popadlo? Proč to dělají? Už slyšíme z druhé strany: „Musíme si to s nimi vyřídit!“ Tohle si pěkně uložme do paměti, to: „Musíme si to s nimi vyřídit!“

A teď se podívejme, kdy to všechno začalo? Je-li vedena nějaká informační činnost, chce-li tím nějaký podvodník dosáhnout svého cíle, musí lidi podvádět. Takto se budovaly všechny ty podvodné pyramidy, organizovaly ty oranžové revoluce, takto se pracuje na zlomení jakéhokoliv státního systému. Je nutná nějaká podpora obyvatelstva, i když je někde méně aktivní, ale něco pasivního tu být musí. Vždy je nutné dostat na svou stranu určitý počet lidí.


Takto to bylo vždycky a najednou naši liberálové „z ničeho nic“, samozřejmě v uvozovkách, začínají zcela účelově odrovnávat své lidi. Urážejí, aby se od nich lidé odtáhli, aby ve společnosti vzniklo napětí, aby v ní vznikl spor. Pokud si tohle uvědomujeme, tak se zákonitě musíme zeptat a nač je potřebný ten spor? Proč je tu vyvoláván ten svár? Proč vyvolávají takové sociální napětí, které očividně sami neustojí?


Když se podíváme na ty liberasty, tak jich je v poměru ke všemu obyvatelstvu státu nejen nepatrný počet, ale také k tomu aktivnímu obyvatelstvu, které zaujímá konkrétně vyjádřený občanský postoj a vystupuje z pozic tradičních hodnot jako je rodina, stát a všechno to ostatní. Naskýtá se tedy otázka. Kdy tito liberasti začali s plnou vervou urážet ty lidi? A máme tu určitý opěrný bod, kterým jsou léta 2011-2012, kdy najednou začali mluvit o včelách a mouchách, ančovičkách a delfínech a tak dále.


Tedy kdy začali s těmi urážkami. Kdy Raškin shromáždil tu část obyvatelstva, tu sociální skupinu, která nejvíce utrpěla veškerou tou privatizací, vedl ty lidi jako dav na tu takzvanou revoluci luxusních kožichů. To znamená, že ti nejvíce poškození měli bojovat o to, aby se realizovalo to spiknutí, které někteří nazývali, abych nemluvil hrubě, revolucí luxusních kožichů. A jak se chovali vůči těm lidem, kteří u nich pracovali? Řekli jim: „Dobří, oj tedy slušní lidé budou zítra na mítinku a ti ostatní u mne už pozítří pracovat nebudou!“


Ale ani s takovým přístupem nebyli schopni dát dohromady potřebný dav. A tak Raškin, který neustále přebírá instrukce z velvyslanectví USA… A Zjuganov o tom velmi dobře ví, vědí to všichni! Raškin se vždy staral o informační podporu USA. Jakmile potřebovaly nějaký informační obrázek, aby mohly Rusko z něčeho obvinit, tak se jim o to Raškin postaral, vydal prohlášení, zorganizoval akci a tak dále. Aby z USA mohli poukazovat: „Jen se podívejte, tady máte důkazy!“


Raškin celou dobu pracuje proti Rusku, a přitom stojí v čele Komunistické strany RF a Zjuganov se ho prstíčkem neodváží dotknout. To ovšem vyvolává otázku: „Nakolik jsi upřímný? Zjuganove? Když mluvíš o vlastenectví a lásce k lidu?“ Vy jen vyvádíte lidi do ulic, stejně jako Raškin, aby si tam postáli v davu, aby je znovu okradli, ponížili a rozdupali. Oni tak vytvářejí mediální obrázek v procesu, který je už jednou zbídačil a jako sociální skupina jím nejvíce utrpěli.


A opět se musíme ptát. Proč? Nač to všechno potřebují? Proč vyvolávají takovou situaci? A když se podíváme na celé to spektrum událostí, které se tenkrát odehrávaly, tak k čemu nás to vrátí? Vrátí nás to do roku 2007, k tomu Putinovu proslovu na Mnichovské konferenci, který tenkrát na Západě charakterizovali jako: „Veš, která si dovolila zařvat!“ Nu dobrá, Putin tenkrát odešel, stal se premiérem. V čele státu se ocitl horlivý slouha USA, který začal likvidovat všechno, čeho Putin dosáhl.


Chtěl Putin, aby se ceny plynu určovaly v Rusku? Přece ho prodáváme my. A formoval plynový OPEC s Íránem. Medvěděv to okamžitě stopnul a opět nám ceny plynu určují ve Washingtonu. Je to dobré pro Washington? Přímo skvělé. A pro Rusko? Zcela jasně špatné, přímo katastrofálně špatné. Chtěli jsme rozvíjet vojenskou spolupráci, to by pro nás znamenalo další pracovní místa, rozvoj vědy. A co Medvěděv? Rozhodl, že nic z toho nepotřebujeme: „Utrpíme sice velké ztráty, ale uděláme to, co chtějí USA!“


My se připravovali opět rozjet svůj letecký průmysl a Medvěděv na to okamžitě: „Ne, ne, to ne! Budeme stejně jako dřív nakupovat to harampádí na západním trhu! A ty peníze, které Putin našetřil na obnovu našeho leteckého průmyslu? Tady je máte, USA, vezměte si je jen tak, někdy nám možná za ně dodáte nějaká ta letadélka, tedy budete-li chtít.“


Medvěděv likvidoval úplně všechno! USA se velmi vyplatil, jenže v roce 2011, kdy se Putina zeptali, zda bude kandidovat na prezidenta, tak to Putin nevyloučil, což u Dmitrije Anatoljeviče vyvolalo hněvivou odpověď: „Co si to ten premiérek dovoluje? Prohlašovat, že má prezidentské ambice? Já to tady všechno řídím! Já jsem prezident! Já si to s tím premiérkem vyřídím, aby viděl, kdo je on a kdo já! Velký Medvěděv!“


Který u nás mimochodem prosazoval LGBT ze všech sil. A dokonce mu ušili takový kabát, který vypadal jako ženské šaty, ve kterém si vykračoval a ukazoval: „Podívejte, jak já podporuji pederasty a všechny, co ničí rodinné hodnoty.“ A myslel si, že bude-li si takto šplhat u USA, tak si zajistí stejnou budoucnost jako třeba Jelcin. „Ať náš stát okrádají, dělají si s ním, co chtějí!“


Jenže došlo ke dvěma událostem v době, kdy Medvěděv "řídil", kdy byl prezidentem. Tou první událostí byla válka 08.08.08. Válka z roku 2008, pětidenní válka. Válka, která měla za účel vyhnat Rusko z Kavkazu, úplně! Úplně vyhnat! Nejen z bývalých republik SSSR, ale i z toho kavkazského území, které náleží Rusku. Byl to plán Medvěděv-Sarkozy. To právě proto Medvěděv podrazil naše mírotvůrce a poslal je na jatka. A proto je v přímém slova smyslu možné tvrdit, že to byl on, kdo zabil naše mírotvůrce v Cchinvali. On, to právě on bránil celých 24 hodin naší armádě zasáhnout.


Putin byl v té době v Pekingu. A byl to právě Putin, kdo aktivoval armádu, vyhnal gruzínské fašisty a zastavil genocidu osetinského národa. To právě Putina Sarkozy přesvědčoval, plakal: „Nic nedělej, už se to stalo! Co z toho budeš mít? Co je ti do Ruska? Nač si dělat nepříjemnosti? Už tak patříš k vysoké „elitě“ a budeš se mít dobře. Rusko je třeba dorazit. Medvěděv s tím souhlasí. Tak co to děláš? Prosím nedělej to…“


A proč ho přemlouval a plakal? Protože reálně není jak na Rusko zatlačit! Má-li jeho vedoucí představitel politickou vůli, tak může realizovat politiku státní suverenity. Ve velké míře to závisí na stavu kádrového řídicího sboru, ale stejně může, jen ta míra se liší. A zatímco Medvěděv své zemi nepřál suverenitu a chtěl ji položit k nohám svého amerického páníčka, tak Putin vždy uplatňoval suverénní politiku a nebylo na něj jak zatlačit. Nebylo jak! Proto ta armáda gruzínských fašistů, kde bojovali i ukrajinští a američtí zmetci, byla poražena a ruské tanky stály před Tbilisi. Ptají se: „Tak proč jste ty Tbilisi nedobyli?“


A proč? My máme ve státě už tak velice silné liberální řízení, tedy přesněji jeho převahu ve státním řízení. Je tu příliš mnoho liberastů. Siluanov nechtěl dát bilion rublů na ruskou ekonomiku a nedal! Jednoduše nedal! Vytáhnul z kapes lidí peníze a nedal je, aby… Prostě nechce, aby se Rusko rozvíjelo. Chce, aby se Rusko díky tomu koronaviru zhroutilo, protože Rodina vytyčila úkol, že díky koronaviru musí být svržen Putin a vše se vrátit do devadesátek, kdy tu USA řídily úplně všechno a slouhové z místních domorodců jim pomáhali likvidovat naše obyvatelstvo a náš stát. A tito slouhové jako Vološin, Jumašev, Djačenko a další… Na té válce 08.08.08 Putin ukázal velice silný potenciál.


Ale v roce 2011 došlo ještě k další události. Jako první o tom začali mluvit Francouzi a to tak důrazně, že ihned prohlásili: „To, co provádí s vesmírným odvětvím Medvěděv, povede k tomu, že se zhroutí americký vesmírný program.“ Ten americký! Neboť Medvěděv začal s totální likvidací vesmírného odvětví v Rusku. Jenže tou likvidací vesmírného odvětví u nás by zároveň zlikvidoval to americké. Američané bez nás nemohou existovat. Vůbec nijak! Létají s našimi motory, Mezinárodní vesmírná stanice (MVS) nemůže existovat bez naší vesmírné podpory.


Jestliže odejdeme z vesmíru, z MVS, tak se zhroutí. Jejich Skylab spadnul na Austrálii a MVS může spadnout kamkoliv. Vždyť oni nic neumí, prostě vůbec nic! Ale to přání zavděčit se páníčkovi je tak silné… Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si samou horlivostí čelo rozbije. Stejné to bylo s Medvěděvem, usilovně likvidoval všechno, co z jeho pohledu konkurovalo USA. Viděl, že vesmír je konkurenceschopný, a že to jeho páníčka ponižuje, tak se vrhl na jeho likvidaci. Zlikvidoval, zabránil rozvoji leteckého průmyslu. A nakonec v důsledku toho, co Medvěděv nadrobil… Ano, naše vesmírná loď havarovala.


Ale v čem spočívá ten problém? Ti, kteří něco věcí o řízení, si uvědomují, že je lepší s chytrým prohrát než s hlupákem vyhrát. Protože s hlupákem se ta výhra promění ve stonásobnou prohru, vaše škody budou nesrovnatelné s tou zdánlivou výhrou, protože je to hlupák a nechápe to. A když prohrajete s chytrým, tak to bude kvůli tomu, že okolnosti vám výhru neumožňovaly. Jenže zaprvé z toho bude škoda minimální a zadruhé vytvořené moduly řízení, procesy řízení povedou k tomu, že díky tomu stokrát získáte.


A tak vyvstala otázka, zda tam ponechat Medvěděva, u řízení. Jenže to by znamenalo konec civilizace na planetě Zemi. A proto k řízení museli postavit chytrého, někoho, kdo tomu rozumí a takový tu je jen jeden, Putin. Takže v tomto případě si takříkajíc museli plivnout do vlastní kaše. Ale ti globalisté, kteří odpovídají za celkový stav planety, kteří řídí proces globalizace na planetě Zemi, si to uvědomují, že je lepší prohrát s chytrým, než vyhrát s hlupákem.


Státní elita v USA vůbec nechápe, co ohrožuje civilizaci na planetě. Ano, v důsledku kroků, které Medvěděv podnikl na likvidaci našeho vesmírného odvětví, v NASA mnohé potrestali a některé dokonce propustili. „Cožpak jste se zbláznili? Nevidíte, že ten hlupák tak fakticky likviduje americký vesmírný program? Že to může vést ke zhroucení celé civilizace? Zítra vám všem přestanou fungovat mobily…


Tenkrát si tedy globalisté uvědomili, že v Rusku se k řízení musí vrátit Putin, protože ten dokáže situaci stabilizovat, a potom se teprve rozhodne, jak se ho zbavit. Jenže americká státní elita, která stála za Medvěděvem, se tehdy rozhodla provést státní převrat. Zrušit volby a jakýmkoliv způsobem udržet u řízení Medvěděva.


A tady začíná to nejzajímavější. To zajímavé poprvé zafungovalo v roce 1991, tedy v roce 1990. Co se stalo? Všichni si pamatují, jak bylo NDR připojeno k NSR. Všichni si pamatují tu prudkost rozvoje situace. Kdyby Gorbačov řekl, že potřebujeme peníze, že na to potřebujeme čas a přistoupíme na to, na to připojení NDR, jedné z tehdejších předních ekonomik světa, mimochodem. V tom je ale zakopaný ten pes. Kdyby řekl, potřebujeme tolik a tolik času, abychom v klidu stáhli vojska, připravili si na to peníze, vyřešili různé otázky…


Jenže klíčovým faktorem tu byl čas! Aby dokázali rozložit SSSR, potřebovali k tomu dvě složky. Ta první. Maximální počet spiklenců v řídicích pozicích, kteří sní o likvidaci SSSR a dělají pro to vše potřebné. A informační stav společnosti, která to nechápe, kterou podvedli, a která i když nezůstane úplně stranou, tak nebude tušit, co se to děje a zjistí, že tu stojí s prázdnýma rukama, až už bude pozdě.


Když ty lidi vedli k rozbití SSSR, tak je v tom období té takzvané glasnosti/otevřenosti a přestavby ohlupovali zcela účelově. Lhali jim, motali jim hlavu, cokoliv, jen aby teď ti obyvatelé nedokázali zabránit zhroucení státu, provedení státního převratu. A zde byl tedy zásadní faktor času. Kdyby se SSSR nějakou dobu připravoval ke stažení vojsk z NDR, tak by se v Sovětském svazu rozběhly určité procesy, vyvstala by otázka, že tohle Gorbačov dělá špatně, tamto dělá špatně…


A z řídicího prostředí by se mohla vyprofilovat jiná skupina, která by stát vedla správným směrem. Kvůli tomu přece Gorbačov nedělal tu hromadnou čistku, kdy v nejvyšších řídicích funkcích vyměnil 70% lidí a nahradil je svými lidmi, aby potom lidem v řízení dal čas pochopit, co se děje, nechal se zbavit moci, a stát byl zachráněn?! To ne. Proto bylo zapotřebí postupovat urychleně. Buď teď nebo nikdy.


„Jaké hledání peněz? Co blázníte, teď musíme likvidovat stát. Rychle si to NDR vezměte! Jaká připravená městečka? Kdy je chcete stavět? My je sem prostě přivezeme a necháme na holičkách. A až to uděláme, ti lidé budou mít takové problémy, že ta úroveň sociálního napětí, sociální nestability ve státě prudce vzroste, a potom nám bude stačit ten stát prostě dorazit.“


To byla podstata té věci. Jakmile by se lidé trochu zorientovali, bylo by pozdě. Právě proto museli jednat tímto způsobem a žádným jiným. Právě proto Gorbačov stát podrazil: „Co nejrychleji, právě teď! Vy to přece nechápete, nač tam sloužíte. A vy nám chcete zaplatit peníze? My je nepotřebujeme, ještě vám sami zaplatíme.“ Bral si úvěry, kde se jen dalo, aby stát omotal těmi úvěry a on už nemohl být samostatný. Protože všechny ty úvěry měly politické pozadí. Všechny ty úvěry byly podmíněny určitými politickými ústupky ze strany SSSR.


„A vy říkáte roztáhnout to v čase? Ne, musíme to udělat právě teď! Zítra to tenhle nezvládne, protože moc žvaní. Ševarnadzeho nám vyrazí, protože rozdává ruská území…“ „Kemská volosť? Tak si ji vezmi!“ Přece už se jednalo o tom, že Ševarnadze musí vypadnout z ministerstva zahraničí. A to dokonce bez ohledu na to, že právě ministerstvo zahraničí bylo jedno z nejzápadněji orientovaných. Oni přece žili ve „svobodném světě“ a za sovětské výplaty a mohli si mnohé dovolit.


Západní svět by to nedokázal ustát, kdyby se mu nedostalo vzpruhy ze strany Ruska. Jednoduše by to neustál. Bylo zapotřebí, aby se SSSR zhroutil dříve než USA. A my jsme to zhroucení USA předběhli jen o půl roku. Díky tomu u nich nastoupily při vykrádání SSSR zlaté časy! Za Clintona měli přebytkový rozpočet, protože už nevěděli, jak to všechno utratit. Já jsem o Gorbačovovi nemluvil jen tak náhodou. Čas by rozhodující.


Tak proč přešli na ty urážky? Problém je v tom, že národ, který si prošel přestavbou/přestřelkou/hladovou smrtí z reforem už se nenechá vodit za nos tou liberalistickou lží. Všech těch západem placených zmetků, vlasovců! Nenechá. Lidé už na to nezabírají, už si nepřejí dát svůj stát Západu napospas. Tyto znalosti nás stály mnoho krve, aby se společnost začala samoorganizovat v boji proti liberastům.


Ale to byli lidé, zatímco v řízení, obzvláště v roce 2011 bylo mraky liberastů a tak mohli řídit státní mechanismus. Jenže aby ten stát zlomili, potřebovali vyvolat krizi. Takže úkolem urážení veškerého obyvatelstva bylo, aby se roznítila ta nenávist k liberastům a dvě skupiny se pustily do sebe. Liberasté na Bolotném náměstí posbírali svůj dav, podle zásady ber kde ber, kde se slušní lidé sešli na mítinku, aby další den nezůstali bez práce. A současně byl shromažďován vlastenecký mítink na Poklonné hoře.


Zvládli jsme to jen tak tak, aby nedošlo ke střetu těchto dvou skupin. Pro ně to bylo důležité, aby se do sebe pustily, stát se ponořil do občanské války, do země vstoupily zahraniční kontingenty, které by kontrolovaly ta nejpotřebnější výrobní odvětví a zdroje. A mezi lidmi by to bylo jako nyní na Ukrajině, vleklá občanská válka. Ani válka ani mír. Stejně jako to je v Sýrii, v Iráku, v Libyi. Tam nás chtěli dostat, zcela účelově.


Tehdy to nevyšlo. Bylo to na ostří nože, protože dát dohromady dav je možné, ale kdo ho bude řídit? Trump svolal své příznivce, k ničemu je neponoukal, a přesto je dokázali do určité míry ovládnout a provokatéři je dostali do Kapitolu. Ve výsledku trpí lidé. A proč to udělali? Protože také chtějí vyvolat občanskou válku, také potřebují vyvolat sociální napětí. Funguje tam stejný mechanismus.


A když nyní Navalnyj uráží veterány a všechno, co je Rusům svaté, tak to dělá zase čistě účelově. Je to cíl, pokud nyní v Rusku nedojde ke státnímu převratu, pokud teď v Rusku nezačne občanská válka, tak se americká státní elita zhroutí pod tou tíhou problémů, které se na USA navalily. Oni mají stejný úkol jako v tom roce 1991, SSSR se má zhroutit dříve a díky jeho opětovnému vykrádání, tedy ne SSSR, Rusko, stejně jako SSSR v tom roce 1991, se má nyní zhroutit Rusko, aby se tak vyřešily na jeho úkor vnitřní americké problémy.


Jenže takto to už nemůže fungovat. Vždyť to není náhoda, že globalisté začali osekávat vliv USA a přenášet centrum koncentrace řízení do Číny a Íránu. Všechno už se změnilo. Biden řekl: „My jsme se vrátili!“ Jenže už se vrátili do jiného světa. Trump to připravoval na postupné odstavování USA, s menším krveproléváním, zatímco Biden, obzvláště tím, co všechno ruší, vede USA k totální katastrofě. On sám nechápe…


No, o Bidenovi vůbec mluvíme v uvozovkách, protože jak se tak dívám, tak pořád místo něho vystupuje jeho dvojník, není to on sám. Kde je ten stařík, vůbec není jasné. A kdy ten dvojník oficiálně předá řízení Kamale Harrisové, to je také otázka. A jak tu věc budou řešit.


Takže u nás jde o poslední boj, pořád mají hodně liberastů v řídících funkcích. A kdyby došlo k boji dvou davů… Vždyť proč se na ty protesty snažili nahnat děti? Nutně je tam potřebovali dostat, aby utrpěly právě děti, aby ty děti zbili, zabili, nebo raději obojí, aby byli zbité i zabité děti. Tím lépe pro ně, a potom by s využitím svého postavení ve státním řízení okamžitě utopili stát v občanské válce.


My tu přece máme spousty generálů, kteří své frčky dostali ve Washingtonu a neslouží Rusku, slouží jim. Ve výsledku by stát skončil v občanské válce. Kvůli tomu je ale třeba, aby u národa došlo k tomu rozdělení, aby se národ mentálně připravil na občanskou válku.


Jen si vzpomeňte, jak rozpoutávali tu občanskou válku na Ukrajině. Přijeli tam vojáci a vstříc jim šli neozbrojení lidé. V rukou drželi i ikony, pokoušeli se s nimi debatovat. A čím odpověděli? Napřed propustili zločince připravené zabíjet, hned je nabrali do zvláštních jednotek ministerstva vnitra. A hlavně zahraniční žoldáky, kteří prostě po těch neozbrojených lidech začali střílet. Teprve potom se rozpoutala ta občanská válka.


To samé by teď chtěli realizovat tady u nás, právě teď. A aby se to rozpoutalo, je zapotřebí vybudit tu nenávist, zlobu, aby přestal fungovat rozum a dav se vydal proti davu. Proto ty urážky od Navalného. Dostal takový rozkaz a nic jiného mu nezbývá a ta skutečnost, že si to odnesou jako první právě všichni ti liberasti… Navalnyj je hloupý, stejně jako ta Sobolová, Jašin, Volkov a další. Oni si to neuvědomují.


Někteří to chtějí přečkat v zahraničí. To zrovna. Pěkně pošupou zpátky, až tu jejich páni budou potřebovat své kádry. Zase tak širokou tu liberastskou kádrovou základnu nemají. Všechny sem pošlou, včetně Chodorkovského. A bude-li to třeba, tak ho dav roztrhá, toho Chodorkovského. Udělají všechno pro to, aby tu rozpoutali tu válku, tady, vleklou, aby potom našimi zdroji zajistili... ...USA.


A zatímco dříve u nás ta válka byla lokalizována v oblasti Čečenska, tak nyní je v plánu válka na celém ruském území. Aby mohli bez překážek kácet naše lesy, pěkně dohola stejně jako Karpaty a vyvážet dřevo do Číny. Protože to potřebuje americká státní elita. Oni si neuvědomují, že takto z té planety nezbyde vůbec nic, za takové situace. A mnoho dalšího. Oni chtějí pokračovat v kořistění a likvidovat planetu, prostě nechápou, že z té civilizace už za života našeho pokolení nic nezbyde, pokud se to nezastaví, proto jsou globalisté nuceni domlouvat se s Putinem, nuceni!


A Navalnyj je absolutní podpindosník. Jeho práce spočívá v tom, aby nakonec… V roce 2011 se jim nepovedlo občanskou válku rozpoutat, nepovedlo. A teď si myslí, že jim to vyjde. Nepovede se jim to ani teď. My se přece také učíme. Obyvatelstvo to chápe. Lidé začínají být obeznámenější s řízením složitých sociálních supersystémů. Tyto znalosti nás vyšly draho. Prošli jsme si zvůlí a bezprávím devadesátek, prvním i druhým desetiletím 21. století, bylo to těžké.


Ale máme tu samozřejmě i dost městských šílenců, kteří kdesi na Západě hledají nějaký ten úřad, kde jsou registrovány státy, přičemž vlastně jen jeden, Rusko! U ostatních států není pochyb, že jsou státy. Zatímco v případě Ruska musí někdo podat námitku proti jeho „registraci“ a „zaregistrovat“ ho na sebe. Jsou tu i jiní, prý Putin za dvacet let nic neudělal! Skutečně? Cožpak jste nevyšli ven na ulici? Nic nevidíte? Nevidíte, jak se situace v Rusku změnila? Zapomněli jste na devadesátky? Kdy tu lidé umírali hlady?


Snem liberastů je využít tyto šílence, aby provedli ten státní převrat. Ale ten státní převrat je možný pouze v případě, kdy tu budou dva davy připravené pustit se do sebe. A kvůli tomu potřebovali zabít děti, zmlátit děti a přesně na tom pracovali. Cílem všech těch opatření bylo dostat děti do ulic a až by jim bylo ublíženo, tak by do toho pořádně šlápli. Zkušená práce policistů-vlastenců realizaci tohoto scénáře odvrátila.


No a Navalnyj tak vlastně odhaluje jejich pravou tvář. Takže všichni, kteří se podřizují americké státní elitě, kteří obchodují se svou vlastí… Nu, pro ně to není jejich vlast. Cožpak je pro Navalného Rusko jeho vlastí? Cožpak je Ukrajina pro Zelenského nebo Porošenka jejich vlastí? Oni žádnou vlast nemají. Pro ně jsou vlastí peníze, které jim platí páníček. A oni sami nacházejí uspokojení v ponížené službě svému páníčkovi.

Další otázka tu je opět k Navalnému. Evropský soud pro lidská práva požaduje od ruských úřadů jeho propuštění. Jak to okomentujete?


Je to jen další nátlakový prvek na Rusko s využitím Navalného a při rozpoutávání občanské války ve státě. Jen si tu situaci vezměte. Dříve, obzvláště v devadesátkách. No v devadesátkách tu byla jen ta touha sloužit USA. Najednou to nebyly podmínky USA, že to tak musíme dělat, nebo nějakého jiného vnějšího řízení. To my to tak chceme, je to naše rozhodnutí. Jen se podívejte na dnešní Ukrajinu: „Ne, to není žádné vnější řízení, to všechno chceme dělat my sami. Prostě se naše názory shodují, navíc jsou to naši spojenci.“


A když si Rusko začalo obnovovat suverenitu pod Putinovým vedením, tak se stále více tyto „společné názory“ začaly rozcházet. Jestliže u nás platí priorita jakéhosi mezinárodního práva, tedy nadnárodního řízení, kterému se máme podřizovat... Vždyť to máme uvedeno i přímo v ústavě. Ano, svými dodatky k ústavě jsme to částečně potlačili. Však si vzpomeňte, jak také všichni proti těm dodatkům brojili.


Pokud daný člověk brojil proti těm dodatkům k ústavě, tak je vše jasné, odkryl své karty. „Vystupujete proti tomu, aby byl likvidován mechanismus nadnárodního řízení ze strany jiných států. Aby byl likvidován mechanismus okrádání našeho státu a likvidace našich obyvatel. Všichni, kteří agitovali proti těm dodatkům, dali najevo, co jsou zač, vlasovci, nedoražení hitlerovci.


Je to těžké. Každý krok je těžký. Na tom, aby připravilo přestavbu a zhroucení SSSR, jeho rozebrání na národní dvorečky, pracovalo KGB velice dlouho. Prakticky celou tu dobu od Stalinovy smrti. Jakmile se za Chruščova vrátili do aparátu KGB trockisté... V roce 1970 nebo 71, teď nevím, už tu byl Vídeňský institut, který založila KBG společně se CIA, pro přípravu budoucích realizátorů přestavby. Byl tam připravován Čubajs, Uljukajev a mnozí další. A to včetně Glazjeva.


A jak vypadá ta situace? Mnozí si myslí, že Glazjev je vlastenec, že? A vzpomeňte si na úkol, který řešil Glazjev. Čubajs provedl privatizaci průmyslu a Glazjev měl za úkol privatizaci půdy. To, co teď provedl Zelenskij. To je ale zajímavé co? Čirou náhodou to bylo vždy v zájmu zahraničních společností. Obyvatelstvo zbídačené v devadesátkách by prostě nebylo schopné ubránit svou půdu, kdyby ty zákony byly přijaty. Ale vždyť právě Zjuganov společně s Glazjevem skákali až do stropu, aby tu privatizaci půdy prosadili.


Rusko pod Putinovým vedením krok za krokem obnovovalo svou suverenitu. A stále více lidí se ptá: „Jak to, že nám takto poroučí?“ Proč na nás v roce 2007 chtěli, abychom přepsali ústavu? Co to má být?" A mimochodem, co ten interval od roku 2008 do roku 2012? V té době se opět začaly shodovat zájmy státního řízení s tím nadnárodním. Opět. Ne kvůli vnějšímu diktátu, ale díky našemu p-rezidentovi Medvěděvovi, který rozhodl o tom, že naše zájmy se shodují, že chceme být surovinovým přívěškem Západu a pokud možno se zbavit ruského obyvatelstva.


Vrátil se Putin a znovu jsme začali obnovovat státní suverenitu. A proto každý další takový požadavek ze Západu vyvolává u lidí nevoli. „Co nás má co Západ učit žít v našem vlastním domě? Máte svůj vlastní dům, tam si žijte podle svého.“ My jsme kdysi a to MY je velice relativní, protože šlo o absolutní zradu ze strany Gorbačova, Jelcina a těch dalších. Kdysi jsme si je jejich ústy pozvali jako najatého manažera: „Přeorganizuj nám lépe ten náš dům.“


Ten najatý manažer přišel a začal vykrádat náš dům, mořil nás hladem a ještě si sebou přivedl bandity (Čečensko), aby zabíjeli.“ A tak jsme mu řekli: „To ne, táhni!“ A on na to: „Ani náhodou, tohle všechno už je moje.“ Já tu u vás mám své přisluhovače, kteří mi říkají: „Ano, je to tvoje a my ti pomůžeme ty ostatní vybít!“ Tato okolnost začala být pro celý národ stále očividnější v míře toho, jak jsme stále více ořezávali ty mechanismy nadnárodního řízení.


A absolutní katastrofou pro ně bylo přijetí dodatků k ústavě. Už jim nezbyly jiné mechanismy než ultimáta. Jenže ultimátum… Dovedete si to představit? Kdybychom je poslechli? Vykašlali bychom se na vlastní zákony, na to, co Navalnyj provedl, pominuli, že byl souzen na základě žaloby ZÁPADNÍ společnosti, která svou žalobu nestáhla! Ten trestný čin byl plně dokázán. On se dopustil trestného činu proti západní společnosti. To přece už překračuje meze, kdyby šlo o čistě ruskou záležitost, ale on přece obral západní společnost. Ta záležitost se společností Kirovles už je z tohoto hlediska zcela podružná.


A oni nám takto diktují! „My budeme rozhodovat, co u vás bude zákonné a co ne!“ Tohle lidé nepodpoří. Ale podpoří to značná část lidí ve státním řízení. Přece se našel člověk, který pustil velvyslanecká auta na území soudu. A oni jsou teď v situaci, kdy obětují cokoliv, protože je tlačí čas. USA se zhroutí, a už se to natolik přiblížilo, že nemohou zůstat sedět na té rozpálené plotně. Oni teď potřebují za každou cenu rozložit Rusko. Právě teď. Buď to vyjde, nebo ne, a co když ano?


A když poskytují tato ultimáta, tak tím naznačují všem podpinďosnickým elitám, všem zrádcům, všem vlasovcům, že když teď neprovedou ten státní převrat, tak ať zapomenou na své peníze tam u nich! Dokonce je ani nebudou muset konfiskovat, sežere je inflace. Mají peníze v dolarech a ty dopadnou jako ty sovětské ruble, promění se v papír.


Podívejme se, jak vypadá ta jejich situace. Oni nám diktují: „Udělejte to!“ A jaká je ta situace? Pokud by teď elity Navalného propustili, tak by to vyvolalo obrovské sociální napětí, sociální výbuch v Rusku. A oni mají v rukou státní řízení, řídicí mechanismy. Mají v rukou policii, ne náhodou Medvěděv milici přejmenoval na policii.


Ne náhodou tam dosazoval lidi schopné jednou ranou zasáhnout ženu i tříleté dítě, které drží v náručí. Pěstí dát zároveň dítěti i té ženě a okamžitě se z podplukovníka stát plukovníkem. Dostalo se mu povýšení! To byly ty medvěděvovské reformy policie. To je reálný případ a člověk, podívejte se na internet. Takové lidi potřebovali nabírat.


Ale na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti stejně u policie zůstali i normální lidé. Orgány činné v trestním řízení trpí stejnými nemocemi jako celá společnost. To ale neznamená, že tam nezůstali normální lidé, kteří jsou vlastenci a dodržují zákony, ty, které tu máme. My přece víme o těch případech, kdy jsou z ničeho fabrikována nepodložená obvinění a dokonce známe jména lidí, kteří byli nepodloženě trestně stíháni. Všichni se můžete podívat, jak například prokuratura horlivě brání různé ty pedofily a vypořádává se s tím, kdo před těmito pedofily bránil děti. A mnoho dalšího. A co soud? Ten snad nevidí, že je ta věc šitá horkou jehlou? Vidí.


Ale to je jedna věc. My musíme mírně, bez občanské války projít procesem očisty. Aby všichni podpinďosníci odešli. A těm nyní ze Západu říkají: „Pokud teď ten stát nezalijete krví, tak se s vámi vypořádáme a víckrát se na Západě neukazujte.“ Takové teď mají dilema. To právě proto, že vědí, že fakticky nemají žádnou záruku, že to Rusko splní, neboť ti, co sedí v mocenských strukturách, se vyvarují porušování zákonů, protože už jsou ve zcela jiném postavení.


A proč bychom je měli litovat? Když na ně nebere ohled sám jejich páníček, kvůli kterému ničí naši zemi? Proč bychom je litovali my? Napravte se a služte Rusku, možná vám to později bude přičteno k dobru, v další fázi upevňování naší suverenity. A výsledek je tedy následující. Oni nám poručili a my jsme je všechny poslali tam, kam slunce nesvítí.


A co je nyní velice důležité? Pro všechny ty podpinďosníky, kteří vykřikují: „My musíme zůstat ve všech těch mechanismech. Ve všech!“ Skutečně ve všech? Co to jako má být? Oni nám tam plivou do tváře, ponižují nás a my jim za to ještě máme platit? Nač je nám ten Evropský soud pro lidská práva? Nebo Parlamentní shromáždění Rady Evropy? No nač? K ničemu. My máme ministerstvo zahraničí, máme i nadnárodní struktury, máme dost mechanismů pro mezinárodní vztahy a uplatňování své vlastní politiky vnitřní i vnější, i té globální, přičemž nezávislé.


A naše přítomnost tam slouží k tomu, aby tam jezdili a přebírali instrukce. Tím náš stát znevažují. Chápejte, když je tam ponižují, nedovolí jim promluvit na tribuně. Tvrdí, že to má být místo, kde se komunikuje. Jaká komunikace, když vás ani na tribunu nepustí? Protože jste nuly, podřadní přisluhovači a vy sami s tím takto souhlasíte. A tento jejich souhlas, jejich otrocký, lokajský charakter je na Západě vnímán tak, že Rusko je možné řídit.


A aby tu mohli zorganizovat občanskou válku, musí Rusko ponižovat na těchto jejich platformách, které byly vytvořeny kvůli tomu, aby z nich bylo Rusko řízeno a ponižováno, aby tam byla vedena rusofobní politika. Tak nač nám tyto platformy jsou? My můžeme zorganizovat své vlastní. Například Petrohradské ekonomické fórum místo jakéhosi Davosu. A oni tam budou přijíždět, nic jiného jim nezbude. To není takový pochybný podnik jako Gajdarovské fórum. Petrohradské fórum se může stát plnohodnotnou státní platformou.


Ten problém je jinde. Všichni, kteří teď hájí zachování těchto platforem, na kterých je uplatňována politika ponižování a urážek Ruska, a navíc nejsou z hlediska řízení nijak významné, jen na Západě vytváří rusofobní pozadí a předvádí světu, jak je Rusko ponižováno a vytvářejí sociální napětí… Nu, proč byste tam měli zůstat klečet na kolenou a nechat si plivat do tváře? Nechali se urážet? A vy na to: „Oj děkujeme, děkujeme, za to máme platformu, kde můžeme jednat!“ Plivou vám do obličeje a vy to nazýváte vzájemnou komunikací? Kdy to takto ve světové diplomacii fungovalo? Vždy to naopak byl casus belli/důvod k vyhlášení války.


A já opakuji, že jako stát máme dostatečné množství platforem i zdrojů a to i mezinárodních, abychom byli schopni komunikovat s řízením států, národů a světa a nijak to nepoškozovalo naši státní autoritu. A všichni, co chtějí zůstat v Parlamentním shromáždění RE a dalších, jako je Evropský soud pro lidská práva, hájí tu situaci, kdy Rusko nemá mít právo hlasu, aby mohlo být beztrestně ponižováno a vedlo to v Rusku k sociální explozi vedoucí k občanské válce. To je důvod, kvůli kterému hájí, abychom tam dále jezdili. Všichni ti „naši činitelé“, kteří své instrukce dostávají tam!


Nic z toho jim nevyjde. Vůbec nic! Vystoupíme odtud, protože tam nemáme co dělat. My jsme stát, suverénní stát a máme právo uplatňovat vlastní suverénní politiku. Nedívejte se na to, že stále máme jako státní vlajku tu vlasovskou. Budeme mít vlastní státní vlajku, tu rudou, historicky ruskou! A ne tu, kterou nám přidělili, s Hitlerem. Tu vlajku, pod kterou bojovali bílí, aby sloužili Západu.


Vždyť jako první tu byla intervence, a až potom to bílé hnutí. Interventi byli jejich týlem a vojensky je podporovali, to bílé hnutí. Nevěříte? Tak si přečtěte Světovou krizi od Churchilla, tam je to napsáno zcela na rovinu, jací podřadní přisluhovači byli v tom bílém hnutí. A ti, kteří jimi nebyli, jako například generál Slaščov, ti odtud odešli, a potom sloužili Rusku a připravovali důstojnické kádry pro budoucí válku.

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím masové nepokoje v Barceloně po zatčení rapera Pabla Haséla, kterého již poslali do vězení za kritiku policie a bývalého monarchy.


Ano, to je velice důležitá událost s globálními důsledky. A mimochodem zcela přímo souvisí i s konceptuálním hnutím v Rusku, s tou otázkou činnosti vlasovské skupiny, která se nyní zaštiťuje vývěskou VP SSSR.


Vyvstává otázka, co se to tam vlastně děje? Říkají nám, že je to levicový radikál, který je dokonce pro Sovětský svaz. Má písně: Všechna moc sovětům, SSSR se vrátí a tak dále. A oč tedy vůbec jde? To, že se nyní společnost stává levicovější, jak nám tvrdí, jsou bludy, jen využívají tuto terminologii, společnost se prý vrací k socialismu. A můžeme to pozorovat přes různé ty státní mechanismy, kdy se ty či ony sociální programy realizují v západních státech. Říkají nám: „To je návrat k socialismu.“


A já se tedy ptám, návrat k čemu a jak? Společnost nemůže žít v ustrnulé podobě. Společnost se rozvíjí, jde kupředu. To znamená, že i formy její existence musí odpovídat jejímu stavu. To je k té knize o státu.


Takže co se stalo? Za tu dobu uplynulou od zhroucení SSSR, si najednou západní společnost ve své ohromné většině uvědomila, že všechny sociální výdobytky Západu nebyly ničím jiným, než píár krokem v odpověď na sociální politiku uplatňovanou SSSR. Jakmile padl SSSR, přestaly být nuceny západní řídicí struktury starat se o postavení pracujících a vůbec všech lidí a ty sociální programy začaly být postupně likvidovány.


V masovém povědomí tak či onak je, že dokud tu byl SSSR, tak se náš život přes to přese všechno zlepšoval. Jakmile padl SSSR, tak se život všech lidí na planetě začal zhoršovat, zhoršovat a zhoršovat. Protože vládnoucí kruhy začaly ořezávat všechny sociální povinnosti ve vztahu k většinové společnosti. A samozřejmě, jako zpětná reakce na sedmdesátiletou existenci SSSR, se ve společnosti začala projevovat nostalgie.


Co a jak tam chápou, to už je otázka. Ale globální řízení je proto globálním řízením, že umí rozpoznat rozvoj sociálních procesů ve společnosti a umí je převzít pod svou kontrolu. Potom je díky své kontrole nasměrují tak, aby nepoškodily cíle globální politiky. A proto ta skutečnost, že tento levicový radikální raper a obzvláště…


Ty protestní manifestace už trvají pět dnů, že? Něco tam ničí, řádí a tak dále. Tak totiž nejlépe vykleští ten konceptuální obsah Velké říjnové socialistické revoluce, vykleští konceptuální obsah spravedlnosti ruského světa, vybudování tohoto světa na základě principů, vybudování celého světa na principech ruského světa. Aby tohle všechno vykleštili, je nutné vytvářet určité procesy.


Není důležité, zda jsou tyto procesy někým organizovány, nebo zda se skutečně jedná o živelné protesty. Je to reakce, nostalgie lidí po té době, kdy tu byl SSSR, jejichž život se v té době neustále zlepšoval. A Sovětský svaz v masovém povědomí, ať už se to pokoušejí překroutit, jak chtějí, byl stejně nositelem ideje sociální spravedlnosti a míru. Protože jakmile člověk začne přemýšlet o tom, co se děje, tak nemůže nevidět, že západní svět neustále budoval nějaké kolonie, všechny utlačoval, vedl nějaké války…


A co SSSR? Co udělal Sovětský svaz? Zachránil svět před světovým fašismem. To je masové povědomí myslících lidí. Ne davu, jako takového, který žije podle tradic a přebírá názory autorit a jehož historická paměť je omezena přítomností plus mínus dva týdny. Globalisté si dobře uvědomují, že nevezmou-li tento proces rychle pod svou kontrolu, tak vyjde zpod kontroly se všemi důsledky z toho pro ně vyplývajícími.


A právě k tomu slouží ten raper. On zároveň podporuje teroristické organizace, jedná se o určitou diskreditaci. „On mluví o tom, že všechna moc patří sovětům, o Stalinovi, Čece a Dzeržinském, o SSSR. Lidi neblázněte, vždyť podporuje teroristy a my jsme připraveni vám ten socialismus poskytnout, jen v jiném balení. V jiném! Ten správný socialismus. Ne ten, kterého je zastáncem a kvůli kterému tady řádí jeho následovníci.“


To vyvolává otázku. A jaký socialismus chtějí lidem dát? V roce 1945 Sovětský svaz bez problémů, absolutně bez problémů mohl pod svou kontrolu převzít Francii, Itálii dokonce i Velkou Británii. O tom žádná. Tak proč to Stalin neudělal? Proč to všechno zastavil? Byl tu totiž problém, co by jim tam Rusko přineslo? Přineslo by jim tam marxismus. Do určité míry sice přepracovaný uvnitř Ruska pod vlivem bolševismu, ale zároveň se značnou přítomností trockismu a různých dalších odchylek.


I od samotného marxismu Stalin v roce 1952 ustoupil a řekl, že je zapotřebí vypracovat novou teorii. Až v roce 1952 si Stalin mohl dovolit, ke konci svého života, distancovat se od marxismu. A navíc udělal velkou věc, když ukázal, že ta strana, ta marxistická, která tam zůstane po něm, už nemá právo nazývat se bolševickou. Protože ten bolševický obsah, obsah ruského světa z této strany odejde společně se Stalinem. A tak dosáhl přejmenování Všesvazové komunistické strany (bolševiků) na Komunistickou stranu Sovětského svazu. Strana opírající se o marxismus.


Vždyť jak to na konci jeho života říkali? Strana… Tedy přesněji, jaké že to bylo učení? Marxisticko-leninsko-stalinské. To znamená jeho stalinský rozvoj, stalinský výklad. A jakmile byl „odhalen kult Stalinovy osobnosti“, tak okamžitě vše stalinské odstranili!


Takže jak by to vypadalo? My bychom do těch států vstoupili, už jsem mluvil o současné Gruzii. Náš stát už tak má víc než dost svých problémů. Máme všude u řízení liberasty všude, a ještě by se k tomu přidal vnější tlak kvůli „okupaci“ jakéhosi státečku bez suverenity. Už tehdy by mohlo dojít, kdybychom ho okupovali, na variantu nejen obsazení Kavkazu a vytlačení z něj Ruska, ale i na variantu rozčlenění Ruska na státečky bez suverenity, ta by byla realizována. Mnozí hurá patrioti si tohle vůbec neuvědomují.


A Stalin si velmi dobře uvědomoval, že když přijde do té Francie, Itálie a kdo ví kam ještě, tak se střetne s ohromnou rozmanitostí různých revolučních učení, přestože by ve svém základu měla ideologii marxismu. Protože v Itálii byl zcela jiný marxismus než ve Francii. A my jsme se ještě ani v SSSR s tím marxismem plně nevypořádali. V Sovětském svazu ještě nebyla vypracována teorie ruského světa. Tedy to, co je třeba nabídnout světu.


A proto Stalin samozřejmě nemohl potřebovat žádný další střet s celým tím starozákonně-biblickým světem globalizace pod vedením globálního prediktoru, což by vedlo k pádu Ruska, Sovětského svazu. Tedy k tomu, co bylo cílem už únorové revoluce.


Bolševici stát neničili. To je lež! Bolševici převzali ten stát ve chvíli, kdy už neexistoval. To uznávají úplně všichni, dokonce i bělogvardějci, kteří se normálně pokoušeli vyhodnotit situaci jako Děnikin, Golovin. A to mluvím o těch, kteří nikdy sovětskou moc nepřijali. Golovin přímo spolupracoval i s Hitlerem. Ale ani oni se nepokoušeli vyčítat bolševikům, že to oni zlikvidovali stát. I oni uznávali, že bolševici převzali ten stát, když už fakticky neexistoval.


Vždyť se podívejte na tu situaci, dnes se nám pokoušejí vnutit… To je absolutně šílená pomluva bolševiků. A neustále tu lež omílají ze všech obrazovek. Bolševici prý postavili památník Jidášovi. Pokud mluvíš o tom památníku Jidášovi, tak moc dobře víš, kdo ho postavil. Trockisté! Jenže to jsou vaši rodní, že? A pomluvit je zapotřebí bolševiky.


A na čem pracovali bolševici? Kdy vznikl státní plán elektrifikace Sovětského Ruska? Kdy začali s Volchovskou vodní elektrárnou? A to běžela občanská válka! A o tom, zda se bolševici vůbec udrží ve státě, zda udrží moc, ještě vůbec nebylo rozhodnuto. Přesto bolševici už v tu chvíli pracovali na plánu rozvoje státu. Vypracovali plán likvidace negramotnosti, plán elektrifikace státu.


Inženýr Kržižanovskij, který nezískal vůbec žádnou podporu… Tvrdí nám, že plány elektrifikace prý byly vypracovány ještě za cara. Právě proto Kržižanovskij spolupracoval s bolševiky, že za cara mu neustále všude házeli klacky pod nohy a nenechali ho nic udělat. Dokonce ani ten plán ho normálně vypracovat nenechali, existovaly pouze náčrty toho plánu.


V době občanské války, kdy úplně všude potřebovali úplně všechny odborníky, bolševici už začali s rozvojem státu. Ještě nebylo vůbec jasné, jak ta občanská válka vůbec dopadne a oni už mysleli dopředu na 50 - 100 let. A dneska nám tu vykládají, jak stavěli památník Jidášovi. Kam až musíte klesnout, abyste takto lhali! Bolševici převzali jejich řízení, nedovolili Rusku se zhroutit a to jim nemohou zapomenout, proto je tak pomlouvají, proto tak bojují proti obnově památníku Dzeržinskému.


Cokoliv jiného, jen ne obrození Ruska, ne obrození ruského světa, ne obrození ruského bolševismu, který vždy po celá století Rusko zachraňoval. Prý duchovní kanál! A zorganizovali tam úplné satanské orgie okolo toho památníku Dzeržinskému. Absolutní lži, neřekli tam o něm jediné pravdivé slovo, jediné pravdivé slovo o bolševicích. A proč? Kvůli nenávisti k Rusku, kypí tam nenávisti k Rusům. Co když se jim opět povede vybudovat mocný stát? Raději ať tady o všem rozhoduje zahraniční páníček.


Takže Stalin dál nešel, ale ten vliv SSSR byl v poválečné Evropě kolosální, jednoduše kolosální. A tento vliv SSSR zničili trockisté velice závažným krokem. Odhalení Stalinova kultu mělo za účel především zabránit SSSR uplatňovat globální politiku, suverénní a nezávislou na novém mravním základu ruského světa. Ten vliv SSSR byl tak silný, protože lidé viděli něco jiného, že je možné žít lidsky, že mezi sebou národy nemusí bojovat, že schopní lidé mohou dosáhnout jakéhokoliv postavení ve státě. To bylo zapotřebí zastavit.


Odhalili Stalinův kult a Sovětský svaz se začal rozkládat. Okamžitě po tom odhalení Stalinova kultu SSSR ve svém rozhodování klesl na úroveň, tehdy ještě ne třetího, kam klesl v osmdesátých letech, ale druhořadého světa. Sovětský svaz přestal být svobodný v uplatňování nejen globální politiky, které se vzdali úplně, ale dokonce i v té vnější.


A Západ se nezhroutil jen proto, že sovětské vedení dělalo všechno možné pro diskreditaci socialismu uvnitř státu… Neustálé deficity, absolutní dezorganizace, ale také pro vytváření přitažlivého obrazu Západu. Kam navíc byly přečerpávány zdroje, aby západní řízení mělo zdroje pro svou sociální politiku a určitou sociální zajištěnost, aby ze dvou stran u nás kradli a převáděli to tam, aby tam život byl lepší.


A i přesto Západ zahníval v plném slova smyslu. Jeho renesance nastala jen díky tomu, že mohli okrádat území, které tu vzniklo po pádu SSSR. A do té doby? Jen se například podívejte na západní filmy natočené v osmdesátých letech. Dívejte se pozorně na městskou infrastrukturu. Takto to v SSSR nevypadalo. Ano, všechno šlo pomalu, ale takto to u nás nevypadalo. Naši infrastrukturu dělali pořádně, pomalu, ale pořádně. To opravování výmolů přišlo od nich. Když přestalo být možné pracovat na infrastruktuře pořádně.


Na Západě v míře růstu sociálních problémů a všech dalších problémů Západu se tak či onak zraky všech lidí na planetě opět obrací k Rusku. A ptají se: „S čím přijdete? Zachrání nás Rusko?“ A ty písně toho rapera jsou projevem rozhořčení matrice. Čekají na příchod Ruska. Jenže Rusko tam musí přijít s něčím. A ono má s čím přijít, je to Koncepce obecné bezpečnosti. A proto, aby nemělo s čím přijít, tady uvnitř Ruska různé vlasovské struktury dělají všechno možné pro to, aby o nás vyvolaly obraz sekty a tak podobně.


Zase je to všechno lež, lež, nic než lhaní. Všechno, co se proti nám podniká, je porušením zákona, ve všech bodech. Oni nás potřebují zadusit. Ale je tady taková věc, s vědomím toho... Jak to říkal Stalin? „Je nutné vypracovat teorii. Můžeme něco pokazit v hospodářství, to napravíme. Ale pokazíme-li něco v teorii, nic už nenaděláme. Bez teorie nám hrozí smrt. Musíte vypracovat teorii!“ A ta zformovaná skupina, autorský kolektiv pod názvem VP SSSR začal vypracovávat teorii, která dostala název Koncepce obecné bezpečnosti. Ne národní bezpečnosti. Protože jaké národnosti? Přece nevyčleňujeme žádnou národnost, ale celkově obecné bezpečnosti.


A tak vyvstala otázka, s čím tedy přijdeme do světa? Tenkrát jsme řešili úkol, že vnímání našeho učení musí být adekvátní. A to znamenalo vypracovat vlastní teorii, vlastní terminologii, vlastní slovník. Nemůžete nalévat nové víno do starých měchů, protože s každým slovem, doslova s každým slovem se pojí určitá smyslová řada. Když byl Stalin nucen využívat terminologii marxismu, tak každou myšlenku pronášel pětkrát sedmkrát, a potom se ještě ptal: „Pochopili jste mne?“


Bylo zapotřebí vypracovat slovník, terminologii, která by přímo vyjádřila teorii bez zkreslení. „Vy jste si navymýšleli slov, vymysleli si jakýsi prediktor…“ Právě proto, aby nedošlo k žádnému zkreslení, bylo vymyšleno toto slovo, prediktor, někdo, kdo předvídá, které není ruské, ale přes matematiku dobře pochopitelné na Západě. Jenže ne všechno se dá brát odtamtud, zdaleka ne všechno.


Každý jazyk se skládá ze slov, která jsou konstantní: chléb, voda, nebe, kámen, voda, vítr a další. Ale jak se jazyk rozvíjí a stává složitějším v míře rozvoje sociální organizace společnosti, tak se objevují pojmy označující konkrétní jevy ve společnosti. Označuje to přesně tohle a nic jiného. Pokud použijete takové slovo, tak vám správně budou rozumět všude i s překladem do různých jazyků.


Ale jsou i slova, která jsou součástí daných jazyků ve své původní podobě, v jaké vždy byly. Například náš sputnik/družice. Ono ne náhodou se naše vakcína jmenuje Sputnik V. Oni museli velmi dlouho pracovat na tom, aby to slovo na Západě nahradili slovem satelit.


Proč o tom mluvím? V souvislosti s tím, zač byl vlastně odsouzen ten raper, ten španělský, to tak nějak zůstává mimo. Byl odsouzen za pomluvu a urážku španělského monarchy. A v čem spočívala ta pomluva a ta urážka? Ten raper říkal o monarchistické rodině, že se jedná o mafiánský klan. Samotného bývalého monarchu Juana Carlose nazýval mafiánským bossem, kápem mafie. Jistě tedy pochopíte, že pro celou západní společnost, pro celou západní společnost má ten pojem mafie zcela konkrétní smyslový charakter. Je pro normálního člověka urážlivý a nepřijatelný.


Když jsme vypracovávali Koncepci obecné bezpečnosti, tak jsme mluvili o tom, že ruský svět založený na soudržnosti, musí tuto soudržnost přinést i Západu. Západu má Koncepce obecné bezpečnosti přinést sobornost/soudržnost. Porozuměli jste tomu, co je sputnik? Zkuste porozumět i tomu, co je to ta sobornost/soudržnost. Je to pro vás nový termín, a tak mu musíte porozumět.


Když však použijete termín mafie… Já vůbec nevím, jak moc musíte být, promiňte mi to, omezení, obrazně řečeno, abyste mohli předpokládat, že v mafii je dynamické rozdělení pravomocí, povinností a zdrojů. Mafie se zformovala v davo-„elitářské“ společnosti v minulosti. Tak jaké přerozdělování a tím spíše dynamické? Dynamické přerozdělování bylo vždy jen v ruské sobornosti. Mafie je zcela uzavřená klanově-korporativní skupina, která jedná v zájmu úzké skupiny osob, nebo úzkého sociálního společenství, na úkor všech ostatních.


V Koncepci obecné bezpečnosti je sobornost. A takovou práci jsme měli Od korporativnosti k sobornosti, a ta byla zakázána. Tam byla mimochodem hlava 10, která pojednávala o vzájemném dorozumívání. Jak koho chápat. A přesně o tohle jde, právě o to. A právě ve chvíli kdy od světa čekají průlomovou, novou, pravověrnou, spravedlivou organizaci společnosti, vlasovci, kteří převzali vývěsku VP SSSR, říkají celému světu: „My vám přinášíme mafii. Berte a podepište se nám pod to!“


Co to znamená? Zavedení termínu mafie má jen jeden účel, aby Rusko nemělo světu co nabídnout, aby mu nemělo co říci o organizaci společnosti. „Mafie? Ale to my známe. Už tady s ní celá staletí bojujeme. Jen se podívejte na toho rapera. Jakmile si dovolil královskou rodinu nazvat mafií, tak ho odsoudili. A vy nám opět nutíte tuhle tu mafii? To jste nám ale k ničemu.“


Je to válka proti Rusku. To zavedení termínu mafie, je vedení války proti Rusku, proti ruskému národu na prvním prioritě zobecněných prostředků řízení. Je to jiná koncepce! To jsou vlasovci, nedoražení hitlerovci! A jak na tom ještě mohou tvrdohlavě trvat? Vždyť je to tak očividné! Vždyť se podívejte na ty události související s tím raperem.


Překrucování je potřebné kvůli tomu, aby Rusko připravili o jeho akceschopnost. Zavádění termínu mafie má praktický smysl, aby Rusko nebylo konceptuálně samostatné, aby zůstalo v rámci stávající globální koncepce řízení, aby zůstalo surovinovým přívěškem.


Ano, složité sociální supersystémy, takové jako stát, neumírají rychle. Už jsem mluvil o tom, že aby se vypořádali s Francií jako se subjektem globální politiky, bylo zapotřebí sto let, od roku 1783 do 1870. Od francouzské revoluce až do porážky Francie v prusko-francouzské válce, téměř celých sto let. A bylo jasné, že Sovětský svaz, Rusko jen tak jednoduše nikam nezmizí, že SSSR tu bude a oni se na to připravují.


Proto byly cíleně podniknuty kroky k překroucení teorie Koncepce obecné bezpečnosti, kdy je místo sobornosti zaváděna mafie. To není nic letmého, bezvýznamného… „Vy s tou mafií zbytečně naděláte! Vždyť podle nás je to jen taková drobnost.“ Opravdu? chápete, že zaváděním této nové… Tím návratem k mafii se vracíte k celé její konotaci, k tomu, jak toto slovo samo o sobě chápe obrovské množství lidí.


To kvůli tomu jsme vytvářeli nový slovník? Když jsme zaváděli koncepci, slovo „koncepce“, tak se všichni posmívali: „Prý koncepce…“ Potom pochopili, že je zaváděn nový slovník a najednou všechno bylo koncepce. Koncepce rozvoje kdejakého klozetu. Vytvářeli tak… My jsme tu koncepci zprofanovali, ale dopadlo tak… Mysleli jsme, že jsme zasáhli včas, jenže ten proces spustili oni, VP SSSR, a tak nám to vůbec nevyšlo.


Nemůžete pracovat v předstihu, musíte vytvářet vlastní procesy řízení. Oni se tak pokoušeli bojovat se zaváděním našeho slovníku a sami nám pomohli ho zavést. Zkoušeli diskreditaci, výsměch a sami pomohli zavést náš slovník, který je nyní adekvátně chápán. A ti lidé, kteří studují Koncepci obecné bezpečnosti a Dostatečnou teorii řízení, ho chápou ještě hlouběji. To se také všechno rozšiřuje.


A jak zastavíte proces konceptuální obnovy Ruska? Jak zastavíte proces formování Ruska jako globálního centra koncentrace řízení? Konceptuálně mocného, nezávislého. Jak? Je zapotřebí překroutit to učení a místo sobornosti zavést mafii. A následovat bude plné odmítnutí. Stejně jako jsme vyvolali plné odmítnutí, když Chruščov "odhalil" Stalinův kult, vyvolalo to odmítání SSSR. Ti, kteří zavádějí tu mafii, chtějí vyvolat takovéto odmítání Ruska. „Že tu chcete zavádět mafii? Dál už se o to zajímat ani nebudeme… My to všechno známe, ze svých dějin to známe.“


A proč je zaváděna právě mafie? Každá nová sociální organizace společnosti je akceschopná v konkrétních historických podmínkách. Mafie vznikla v době, kdy byla na základě zákona času akceschopná. Proč? Ty uzavřené řídicí struktury. Kdy na základě zákona času obnovování informací na sociální úrovni bylo nižší než obnovování informací na genetické úrovni. Kdy probíhalo obnovení informací po dobu několika pokolení, tehdy byla mafie akceschopná.


Ale už na začátku 20. století, kdy toto slovo začalo být známé v těch nejrůznějších státech přes různé krvavé střety, a když na konci 20. století v té podobě, ve které… Mimochodem dobře to bylo ukázáno v tom italském seriálu Chobotnice. Co v tom filmu bylo mimochodem vidět? Že se ten mafiánský způsob stává stále více nefunkčním v podmínkách současného informačního stavu společnosti. Takže nestačí, že to mravně překrucují, a místo sobornosti dělají mafii, ještě se nám snaží vnutit již prokazatelně nefunkční, z hlediska zákona času již nefunkční mechanismus organizace sociálního života. Aby Rusko lehlo a ležet už zůstalo a přenechalo své zdroje zahraničnímu dobyvateli.


Takže ta věc s tím raperem není tak jednoduchá a povrchní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to tak, že svět čeká na příchod Ruska. A je nutné, aby na jedné straně lidi svedli z cesty přes takovéto rapery: „Přece nebudete podporovat teroristy!“ A na druhé straně vykleštili obsah, se kterým by mohlo přijít Rusko. Je jen jedna teorie, ať říkají, co chtějí, jen jedna teorie, která prošla režimem parlamentního slyšení a byla schválena k použití.


Jen nepřátelé Ruska se snaží ze všech sil, aby se lidé Koncepci obecné bezpečnosti neučili, aby se lidé nestávali konceptuálně mocnými a stát nezískal státní suverenitu. Abychom tu stále měli to vnější řízení. Ale každé řízení, ať už je to globální prediktor nebo státní elita USA, si uvědomuje, že přichází pád dosavadního modelu řízení. Rusko nezastaví! A když ho nezastaví, tak co je zapotřebí? Maximálně překroutit ty teoretické základy, na nichž může probíhat obroda státu. A pokud to udělají, tak z toho bude SSSR 2.0 jako například těch Napoleonových sto dnů. Na chvíli to obnoví, shromáždí zdroje a zase to převálcují. Stát se pak bude muset znovu bolestivě dávat dohromady.


Takže globalisté tu pracují s ohledem na řízení. A ti, kteří tady chtějí vyvolat sociální explozi, americká státní elita, těm v žádném případě… Mimochodem globalisté také potřebují, aby se Koncepce nerozšířila na Západ, udělat z nás mafii. Prý nová sociální organizace společnosti...

Lidi, máte to v hlavě v pořádku? Můžete být jakkoliv přesvědčeni, že tomu přidáte nový obsah, že zlomíte ten stávající stav a myslet si, že spustit proces Overtonových oken ve vztahu k vnímání Koncepce obecné bezpečnosti dokážete. Proto jste také spustili Overtonovo okno s tou mafií a v mnohých dalších otázkách. Všechny práce, které byly zveřejněny po smrti Vladimíra Michajloviče Zaznobina, jsou všechny zaměřeny na překroucení teorie Koncepce obecné bezpečnosti, na její zkreslení, na spuštění Overtonových oken. To je přece očividný fakt, pokud se alespoň trochu vyznáte v teorii Koncepce obecné bezpečnosti. Očividný fakt!


Určití vlasovci si na sebe natáhli cizí peří a říkají: „My jsme VP SSSR!“ To je stejné, jako když si ukrajinští nacionalisté oblékali uniformy Rudé armády a chodili po vesnicích. Tam je uvítali jako bojovníky Rudé armády a oni se potom těm lidem mstili. Protože oni dokázali bojovat jen s neozbrojenými lidmi. To je jev stejného řádu, stejný jev ve vztahu k lidem.


Takže globalisté v podstatě nejsou proti tomu, aby se Rusko příliš nedokázalo prosadit ve světě a svou soborností nahradilo mafiánskou organizaci, která se u nich zformovala a je čím dál tím méně funkční. Aby Rusko jen svými zdroji podpořilo jejich mafiánské zřízení světa. Ale globalisté chápou, že sami nedokážou vyřešit úkoly stabilizace situace ve světě, nedokážou zachránit světovou civilizaci. Takže tak či onak tu musí být přítomny prvky sobornosti a to znamená, že mafie, která brání zavádění těchto prvků sobornosti, nemůže vycházet z Ruska. Proto to nechávají být: „Nu, jak to dopadne…“


Zatímco pro státní elitu je to zásadní věc, zcela zásadní, protože si uvědomují, že na základě Koncepce obecné bezpečnosti Rusko dokáže udělat prudký skok. A koho v první řadě vyřadí ze hry? Americkou státní elitu. A tak je tlačí čas, proto musí dezaktivovat konceptuální hnutí, ať se perou mezi sebou, kdo je kdo. A hlavně ať přestanou poskytovat informační podporu ruskému prezidentovi, ruskému gosudaru Vladimírovi Vladimíroviči Putinovi.


Ale to vám nevyjde. My je dokážeme prohlédnout takříkajíc skrz naskrz. A stejně jako jsme pracovali na tom, aby Rusko získalo suverenitu, konceptuální moc, právo uplatňovat globální politiku, suverénní globální politiku, budeme na tom pracovat dál. A budeme podporovat všechny procesy, které tomu napomáhají a to včetně činnosti Vladimíra Vladimíroviče Putina, ruského gosudara.


To byly pro dnešek všechny otázky.


Co ukázala ta poslední otázka? Jak je důležité, velice důležité znát teorii řízení složitých sociálních supersystémů. Pokud ji znáte, tak jakýkoliv švindl, jakékoliv překrucování, jakoukoliv lež v konceptuálním řízení ihned rozpoznáte. Uvidíte, jak jsou otevírána Overtonova okna ve složitých sociálních supersystémech.


Co proto ještě mohu říci? Jako vždy. Studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR a práce ze série O světě křivých zrcadel. Ty jsou teď nejvíce aktuální, metody vedení války, co je to stát a kde je východisko z této katastrofické situace. To je právě v té sérii O světě křivých zrcadel. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe a štěstí. Do příštích setkání.
364 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.