• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 22.03.2021 Titulky CZ

Biden ve své podstatě řekl, jak to teď je: „Nedaří se vám realizovat státní převrat. Prostě vám to nejde! A je to čím dál tím horší. Jenže naše situace už je katastrofální! Jsme v katastrofální situaci. Budeme-li dál čekat, tak se zhroutíme! Když se vám nedaří provést státní převrat, zabijte Putina!“ To je to, oč jim jde. A hotovo. Tam u sebe viděli problém v Trumpovi, tady ho zase vidí v Putinovi.

Otázka – Odpověď z 22.3.2021


1)Rozdíl mezi výrazy lízat boty/lízat zadek

2)Bidenovo prohlášení „Putin je zabiják“ a Putinova odpověď

3)Proč se jednání mezi USA a Čínou odehrála právě na Aljašce?

4)Putin a bolševismusDobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22.03.2021. První otázka nás vrací k našim předchozím pořadům. Píšou v ní: Valerii Viktoroviči, moc vás prosím, vraťte se k výrazu lízat pánovi jeho boty. Tím spíše, že dříve jste ho používal a tím značně zvyšoval úroveň svého projevu. Na druhé straně vás kritizují v souvislosti s podobnými výrazy. Proč nemůžete stejné informace předkládat bez slov jako zadek, lízat zadek, který jste například v minulém pořadu použil asi pětkrát?


Ano, já vím, že to posluchače dost dráždí, ale problém není v tom, že bych chtěl zvyšovat emocionálnost projevu nebo tak podobně. Jakoukoliv nemoc lze vyléčit, tedy z těch léčitelných, pokud určíte správnou diagnózu. Bude-li diagnóza špatná, bude i léčba špatná, což může vést k velice smutným následkům. Člověk by se mohl z té nemoci třeba uzdravit sám, i bez léčby, zatímco nesprávná léčba může vést i k jeho smrti.


To v plné míře platí i pro procesy, které probíhají ve složitých sociálních supersystémech. Pokud správně chápeme motiv určitého jednání, tak je to jedna věc, a pokud si motivaci jednání daných lidí v určité oblasti nevykládáme správně, tak je to něco zcela jiného. To znamená, že naše kroky budou nesmyslné, nedosáhnou cíle. A mnozí poukazují na to, že už jsme liberastům všechno přehledně několikrát vyložili a z nich to vždy steče jako voda z kachního peří, vůbec nereagují.


Proč to tak je? Navenek jsou politicky korektní, tolerantní… Ruskému člověku je vlastní, že se v druhém pokouší vidět to lepší, a aby oponenta zbytečně neurazil, vyhýbá se silným slovům. V řízení je však bohužel nutné vše přesně obdařovat příslušnou mírou.


Co znamená lízat boty? V běžném významu se asi každý tak či onak střetl s tím, třeba v nějakých historických dokumentech četl nějaké dopisy, kde byla taková fráze: padnout někomu k nohám. „Padám k vašim nohám…“ a tak podobně. Ve vyšším projevu se to v evropské tradici projevuje, když například padají k nohám papežovi nebo mu dokonce líbají botu. To je vyšší projev tohoto jevu. V těch takzvaných východních despociích je to zcela běžná záležitost, padat čelem k zemi před nějakým tím pádišáhem a líbat… A z toho také vychází ten výraz lízat boty.


Je to tak, že padnete-li někomu k nohám, nebo budete mít tu čest líbat botu vládce, je to projev vazalské závislosti, toho člověka, který padá k nohám a má tu čest například políbit botu papežovi, ano? A lidé, kteří to odmítají, pro něž je takováto vazalská závislost nepřijatelná, to hanlivě označili jako lízat někomu boty. To znamená, že to poukazuje na vazalskou závislost, to proto někomu líže boty. Ale to vyvolává otázku, zda to vždy takto funguje.


Vezměme si příklad z občanské války v Rusku, v SSSR… Nu, tehdy ještě nebyl Sovětský svaz. V Rusku, kde existovaly kulacké bandy. Máme tu složitý supersystém – stát a vedle něj malý systém v podobě kulacké bandy. S ohledem na svůj zdrojový potenciál jsou neporovnatelné. Stát se vždy dokáže s takovými kulackými bandami vypořádat. A tak se tyto bandy neustále scvrkávaly, scvrkávaly a scvrkávaly. A nakonec zpravidla, pokud vůdce bandy nezabili, toho kulaka, zůstal sám jen s těmi nejvěrnějšími, jen s těmi lidmi, kteří mu byli nejoddanější, kteří ho nezradili ani v té nejkritičtější situaci.


Uznání vazalské závislosti označuje, že v určitém okamžiku ten, který se jako vazal podřídil nějakému lennímu pánovi, může zradit. A v politické praxi je k tomu množství příkladů, kdy někdo napřed lízal boty jednomu pánovi, a potom druhému, nebyl to pro něj problém. Může změnit názor a odejít, protože se objeví někdo silnější. Daný člověk přejde pod jeho ochranu a již se bývalému pánovi nepodřizuje.


A kdo zůstane? Co podněcuje ty lidi, kteří zůstanou? V ruském jazyce je takový výraz... On tedy není spisovný, proto se spisovnému nejvíce blíží ten výraz: lízat zadek. Co vyjadřuje? Problém je v tom, že závislost těch lidí, kteří zůstávali s kulaky, měla zcela jiné psychologické pozadí. V sexuálních úchylkách se vyskytuje jedna, kdy někomu působí potěšení, pokud přímo na něj někdo vykonává svou potřebu, ať už jde o tu velkou či malou. Jim to přináší potěšení.


Když si tento obraz přenesete na osobní připoutanost, na osobní závislost, psychologickou závislost na pánovi, tak to právě bude to lízání zadku. Jde o absolutní psychologickou závislost, bez toho pána… Jako v sadomasochismu, kdy se někomu líbí, že je ponižován, tomu masochistovi se to líbí. Aby takový člověk šel za svým pánem, nepotřebuje žádné logické argumenty, neboť je psychologicky narušený a naplňuje ho jen ta závislost na pánovi.

Nejedná se o závislost vazala, který svého lenního pána snadno vymění, vůbec ne. Jedná se o absolutní psychologickou závislost na svém pánovi, která je iracionální! Takový člověk se vždycky, za jakýchkoliv okolností bude řídit výlučně zájmy svého pána, pro něj je to nejvyšší projev milosti, kdy je mu umožněno lízat ten zadek.


Vezměme si Vološina a Djačenka. Zdálo by se, že když si uložili peníze v Bank of New York a oni jim je sebrali… Ale přesto jsou šťastní, jsou šťastní, že mohli posloužit svému páníčkovi. Vždyť tu „Rašku“ ještě znovu oberou, budou Rusko deptat, jen aby se páníčkovi zavděčili, posloužili přímo jemu! Pro ně je ztráta páníčka… Ten syndrom ztráty pána pro ně znamená konec světa, konec jejich života.


Existuje takový cit, nazývaný láska. Jenže pro jedny je láska normální lidský cit a pro jiného je láska pocit plné připoutanosti k objektu svého zbožňování, bez kterého se nelze obejít. A v důsledku takové nešťastné lásky končí život sebevraždou. Pro ně život bez páníčka končí. Je to konec, absolutní katastrofa. A to není úroveň lízání bot. Nejbližší, ještě přijatelný výraz je lízat zadek. Pro ně je to konec, takže jakákoliv diskuse na úrovni faktů či logiky je s nimi absolutně neplodná. Oni vždy budou vycházet z toho, co potřebuje páníček a kvůli jeho uspokojení udělají cokoliv.


Vazal, který souhlasil se svým vazalstvím vůči USA… USA po krachu SSSR zůstaly jediným globálním subjektem řízení, tím světovým četníkem. Takže ať už jste chtěli či ne, museli jste uznat vazalskou závislost na USA, abyste mohli vytvořit svůj vlastní systém, vybudovat ho. Vzpomeňte si, v jakém vztahu bylo kdysi Rusko se Zlatou hordou. Zatímco Horda zajišťovala sílu, Rusko budovalo stát. Jakmile byl stát vybudován, tak přestala být ta síla Hordy potřebná. Bylo vytvořeno jiné centrum koncentrace řízení. To jsou ty vazalské závislosti. A globalisté i státní elita si uvědomují, že vazalská závislost není trvalá. Dnes je to tvůj vazal a zítra už bude mít takový svůj potenciál, že ti začne v řízení konkurovat.


Připomeňme si například z 15. století tu konfrontaci Burgundského vévodství a Île-de-France, francouzského krále. Tady máte příklad. Zdálo by se, že vévoda je přece králův vazal, jenže se tak rozjel, že se stal centrem koncentrace nového státu. Tohle si globalisté velmi dobře uvědomovali.


Státní elita to nechápe tak dobře, přesto si to také uvědomovala, že je nutné na klíčová místa stavět lidi, kteří vám budou vždy oddaní, protože jsou na vás psychologicky závislí. Nejsou schopni vás zradit, protože sami sebe nejsou schopni vidět jinak než jako slouhy. Ano, jsou to masochisté, ano, jsou to zvrhlíci v tom smyslu, že je můžete jakkoliv ponižovat a jim to dělá dobře. Je to patologie, a právě takové lidi potřebují dosazovat k řízení.


A právě takové lidi Spojené státy dosazovaly do řízení našeho státu všechna ta devadesátá léta. A když budeme operovat s výrazem lízat boty, tak budeme popisovat zcela jinou situaci. Jejich případ je jiný, jejich chování je iracionální, oni jsou závislí na svém pánovi. Proto je zapotřebí nejprve vyřešit otázku s jejich pánem, a až potom s nimi, protože oni budou v každém případě, za každé situace sloužit pánovi, ať už… Zatímco vazalská závislost... S tím, kdo je vazal, je možné se dohodnout. Ten může přijmout jiný systém řízení. Takže když řekneme lízat boty, tak máme na mysli jedno, a když mluvíme o lízání zadku, tak něco zcela jiného.


A nyní k té situaci v Rusku… Dříve jsem mluvil o botách, že? To bylo správně. Tehdy šla řeč o klíčovém směru, zformovat z vazalů nový systém, který by dokázal hodit rukavici stávajícímu lennímu pánovi. K tomu už došlo. A teď jsou tou brzdou, tou hlavní brzdou tito nedodělaní lidé, zvrhlíci, kteří psychologicky nedokážou existovat bez páníčka. Ten syndrom jeho ztráty je pro ně černou můrou, katastrofou.


Bez svého páníčka nejsou akceschopní, Nabiullinová, Siluanov a ti další. Šuvalov, kdokoliv z té jejich party. Pro ně je katastrofou nemít pána, neměli by komu sloužit, a tím pádem ani důvod k životu. A pokud si jich pán všimne, třeba je i krutě poníží, nebo jim způsobí bolest, je od něj vyznamenání a oni jsou šťastní.


Pokud tohle nechápete, tak to znamená předem ohrozit, vystavit nebezpečí otázku obnovy státní suverenity, protože logika je jiná. Zde si racionalitou nepomůžete. Oni pánovi nelížou boty, ale zadek. Stejně jako když s kulakem zůstávali ti, kteří mu byli úplně nejblíž. Obsluhovat svého kulaka v sauně a tak dále. Pro ně byla důležitá blízkost s ním, a proto pro ně bylo katastrofou, pokud jejich pána zabili.


To je to, oč tu jde. Není to jen prázdný obrat řeči, pouhé zdůraznění. To vůbec ne, to si prosím pamatujte. My netoužíme říci něco urážlivějšího, více… Mnohým se nelíbí, když někoho nazývám zmetky, pakáží. Jinak to nejde, je třeba chápat, co jsou zač. S čím zde máte co do činění. A uvědomovat si, jaká je nutná míra obrany před touto špínou, abyste se neušpinili, když tu špínu budete vymetat. To je to, oč jde. Jinak se budeme zbytečně lopotit, budeme je zkoušet přesvědčovat logikou, fakty… Jenže oni přemýšlí úplně jinak, nic takového je nezajímá.


Myslíte si, že nevidí, že USA jsou prostě v katastrofálním stavu, a že když se nepostarají o zhroucení Ruska, tak zahyne jejich pán? Oni jsou pro jeho záchranu schopni vyvolat světovou katastrofu. Nechápou, že to bude civilizační katastrofa. A napomoci zhroucení Ruska je jejich snem, vždyť by tak zachránili svého páníčka. Pokud ho zachrání, budou mít smysl života, pokud ne, přijdou o něj.

Další otázka. Prosí vás okomentovat to Bidenovo prohlášení. Co to má být? Valeriji Viktoroviči? Zbláznil se? Nebo jde státní elita do útoku? A také vás prosí okomentovat, jak zde píšou, ten projev nejvyššího diplomatického umění, jakým Putin Bidenovi odpověděl, a který ocenil dokonce i Erdogan.


Nu, ano, je zde hodně věcí vložených, i když to vypadá na jednoduchou otázku. Proč by se měl zbláznit? Vždyť ten rozhovor byl předtočený, byl sestřihaný, a kdyby šlo o výstřelek, tak by to vystřihli. Připomeňme si, jak probíhala volební kampaň. Prezidentský kandidát Biden neustále četl z nápovědy, ať už šlo o mítinky, tiskové konference, neustále tam měl nápovědu. Otázky pro něj byly připraveny předem a odpovědi na ně také. A když se čtecí zařízení zaseklo, tak říkal: „Zvedněte to výš, vždyť to nejde přečíst!“


On se s tím ani netajil. Myslel si, že to je věc techniky, že to vystřihnou, a ono se to dostalo do vysílání. Takže se nejednalo o žádnou improvizaci, o žádný osobní výstřelek, to ani omylem. To znamená, že ta urážka ruského prezidenta byla předem v plánu, šlo o úmysl, konečný a nevratný.


A proč a nač? Už jsem říkal, teď to říkám, že USA jsou prostě v katastrofálním stavu. Když státní elita USA bojovala proti globalistům, tak si myslela, že jejich problémem je pouze Trump, že když se ho zbaví, tak se vše vrátí do starých kolejí. Jako za té staré paní, za Clintonové, protože neřídil ten saxofonista, ale Hillary Clintonová, že zase bude rozpočet přebytkový… Mimochodem, ten přebytkový rozpočet tehdy měli, tak proč ty prostředky nevložili do své infrastruktury? Která je nyní v USA také v katastrofálním stavu, jednoduše v katastrofálním.


Takže odstranili Trumpa a ukazuje se, že to tak není, že se nedaří. Svět už je jiný a nejen tam, někde daleko za hranicemi USA, už je jiný přímo v USA. Ta válka s Trumpem pokračuje. USA se začínají sypat. A usmíření uvnitř USA je možné dosáhnout pouze díky vnějším zdrojům, jen tak by Spojené státy dokázali stabilizovat, nakrmit všechny a zažehnat ten vnitřní svár, ten boj o zdroje, při kterém si jdou vzájemně po krku. Už se mezi sebou začali prát i „vítězové“, i ti už si jdou vzájemně po krku.


Pojďme se podívat, jak to proběhlo. Když se přiblížil konec 19. století, tak se ukázalo, že okrást už není koho. Koloniální národy už všechny byly pod kontrolou daných systémů. Abyste potlačili vnitřní napětí, musíte někoho okrást. Ale napřed je nutné to vnitřní napětí vybít, a to byla 1. světová válka, která poněkud snížila počet obyvatelstva, pozastavila rozvoj společnosti a objevila se možnost okrást ta území, která byla součásti Osmanské říše a Ruského impéria. Určitou dobu to vydrželo a následovala 2. světová válka.


Jenže žádné zdroje nepřibyly. A do sedmdesátých let kapitalistický systém absolutně, neoddiskutovatelně prohrál soutěž se socialistickým systémem. Vyvstala otázka, že je třeba převést celý svět na jiný systém řízení a veškerý oběh zboží musí probíhat na základě jiné měny. A tou měnou se jednoznačně měl stát sovětský rubl. Jenže 5. ledna 1968 sovětské vedení podepsalo akt bezpodmínečné kapitulace a obnovilo dohodu se společností Lena Goldfields.


A to přestože ta dohoda byla dávno urovnána a Západ už jednou měl z této dohody do značné míry velký prospěch, protože získal zlaté a valutové rezervy pobaltských republik, které převyšovaly jakékoliv myslitelné ztráty ze znárodnění Lena Goldfields. Sovětská vláda plně uhradila… Oni si z prstu vycucali částku, kterou bylo zapotřebí zaplatit, tu předložili a sovětská vláda vše uhradila.


Proč se to dělo? Protože bylo nutné Západ urychleně zachraňovat. Jenže ta Lena Goldfields, to pro ně byly drobky, úplné drobečky. Důležité na tom kroku bylo něco jiného. Všechny nároky k carskému Rusku a jeho právnímu nástupci Sovětskému Rusku byly od té chvíle řešeny výlučně přes Velkou Británii. A ty nároky vůči Sovětskému Rusku byly obrovské. Naše ekonomika byla řízena zvnějšku. Západní banky plně řídily veškerou naši ekonomiku před 1. světovou válkou až do Říjnové revoluce. To právě proto u nás byla taková stagnace, absolutní zaostávání.


A když někdo začne vyprávět ty pohádky, že se u nás něco rozvíjelo, že byly budovány železnice, tak mám chuť se zeptat, je-li řeč například o těch železnicích. Odpovězte na otázku, jaké byly technické podmínky výstavby těch železnic? Jaký byl generální plán výstavby železnic? A jak je možné, že tu železnici do Murmansku, jejíž potřebu uznával už Mikuláš I., byl Mikuláš II. nucen urychleně stavět až přímo v průběhu světové války?! Jak je to možné?


A když už o tom mluvíme, tak kdo u nás fakticky vybudoval železniční dopravu? Felix Edmundovič Dzeržinskij! Protože když se dostali bolševici k moci, tak se ukázalo, že žádná železniční doprava v Ruském impériu fakticky neexistuje. Ty železnice byly absolutně typově rozdílné. Parní lokomotivy, které mohly jezdit po jedné železnici, nemohly jezdit po druhé, to samé platilo pro vagóny, náhradní díly nebyly zaměnitelné. Byla to absolutní katastrofa! A co udělal Felix Edmundovič? Okamžitě začal s unifikací!!! Okamžitě začal v té železniční dopravě dělat pořádek.


Ale to jsme odbočili. Takže západní svět měl obrovské „nároky“. A Sovětský svaz na úkor svého vlastního rozvoje začal tiše vyplácet různé ty „pohledávky“, hradit ty „dluhy“. Ale to pro ně byly také jen drobečky.


A co bylo to nejdůležitější? To první, co bylo nejdůležitější, co musíme bezpodmínečně zmínit, je to, že nároky celého světa a vzájemné vztahy se SSSR od roku 1968 realizovala pouze Velká Británie. Vše šlo jen přes ně.


A ta druhá věc, SSSR místo toho, aby dorazil kapitalistický systém po tom defaultu z let 1970-1971, kdy Nixon zrušil krytí dolaru zlatem... Všichni tehdy čekali, že se přejde na obchodování rublem, že to tak dopadne. A Sovětský svaz naopak prohlásil: „My sami ve světovém obchodu přecházíme plně na dolar a všichni, kteří s námi obchodují, budou platit pouze dolary.“ A všichni pochopili, že od této chvíle zdroje SSSR zajišťují světový kapitalistický systém.


V té práci Západ a SSSR, jak reálně probíhala studená válka, je uvedeno jen několik aspektů. Jak jsme podporovali světový automobilový průmysl na úkor vlastního. Jak jsme podporovali USA a jejich kosmický průmysl na úkor vlastního a mnohé další. Ale ani tyto zdroje nestačily, jednoduše nestačily.


Potom jsme začali s přestavbou, zavedli jiný kurz rublu, poměr mezi rublem a dolarem a znovu je tak zajistili svými zdroji, ale ani to nestačilo. Převedli jsme na dolary naše vztahy se státy RVHP. Trochu jim to pomohlo, ale stále to bylo málo. Bylo zapotřebí, aby SSSR úplně padl, a proto Gorbačov tak pospíchal, pospíchal, aby SSSR dostal na kolena, a tak jsme se stihli zhroutit o půl roku dříve, než by se zhroutily USA. Šlo o čistě politické rozhodnutí a USA potom rozkvetly, jednoduše si začaly žít. Všechno bylo skvělé! Za Clintona měli přebytkový rozpočet. Okrádali Rusko tak, až se jim za ušima dělaly boule.


Jenže v Rusku, které bylo ve zcela podřízeném postavení, se najednou zformoval subjekt, který začal mluvit o plné obnově státní suverenity. A nejen, že o tom začal mluvit, našel pro to zdroje a nástroje a začal na tom pracovat! Navíc USA začaly mít problémy, fakticky pro ně neřešitelné, protože americký způsob života je zhoubný pro celou planetu Zemi. Je stejně nutné ho změnit.


Po Sovětském svazu měly být USA také přestavěny. To znamená, že USA teď vstoupily do fáze přestavby, kterou globální prediktor naplánoval ještě před pádem SSSR. Jenže vzhledem k tomu, že ty procesy v Rusku v devadesátých letech neběžely přesně podle plánu… Říkají, že v tom, aby nás tenkrát dorazili, jim zabránilo to či ono. Kdyby to mohli udělat, tak by to udělali! Západ se nikdy nevyznačoval nějakou svou lidumilností a vždy…


Co ti indiáni? Pokud by je dokázali vyvraždit okamžitě, tak by to udělali. Takhle museli zakládat kvazistáty a dorazit ty indiány až tehdy, kdy k tomu stát USA nabral dost sil. Už v 19. století, na konci 19. století ty indiány dorazili, když je s konečnou platností nahnali do rezervací. Ale zabíjeli je celou tu dobu.


Takže to nebylo tak, že nás nedorazili, protože něco odvedlo jejich pozornost. To vůbec ne. Ten zájem o Rusko měli zcela konkrétní, pohltit ho. A kdyby Rusko mohli dorazit, tak by to udělali. Ale ještě jednou. Takové složité sociální supersystémy jako je stát, a tím spíše státy, které jsou subjekty globální politiky, neumřou najednou. Sto let jim trvalo, aby zničili Francii jako subjekt globální politiky, celé 19. století na to potřebovali. Potřebovali zničit i Německo jako subjekt globální politiky, a počítali s tím, že jedním výstřelem zabijí dva najednou, Rusko i Německo, ale to jim nevyšlo. SSSR se stal velmocí číslo jedna. A Německo stejně dobíjeli celých sto let, počínaje rokem 1870, když to spočítáme.


Dorazit SSSR, se jim také nepovede najednou,bude potřebná určitá renezance. Jenže tato renezance měla proběhnout podle určitých stanovených pravidel. A mělo k němu dojít v polovině devadesátých let. Tenkrát měla Komunistická strana RF vyhrát v prezidentských volbách, a to by byla ta renezance, opětovné obrození státu, předání řízení jednomu sjednotiteli, ať už na imperiálním nebo na komunistickém základě, to není důležité.


Alexandr „Hrihorjevič“ Lukašenko by souhlasil se vším. To on měl být tím sjednotitelem, proto ta nenávist k Putinovi a Rusku. Nevyšlo mu to. A on už si dědice vychoval. „Přece mi to slíbili, že to budu já! A nechali mne ve štychu.“ A proč ho nechali ve štychu? Protože Rusko se zachovalo jinak, nehrálo přesně podle předepsaných not. A když Rusko neposlechlo a procesy se rozběhly jinak, byli nuceni tu přestavbu USA zatím odložit.


Jenže díky tomu se americká státní elita upevnila natolik, že dokázala, stejně jako psi se vzteklinou v psinci zaútočit na svého pána. To byly ty prezidentské volby v USA Trump versus Clintonová a Trump versus Biden. Problém byl, že jim bylo řečeno, aby se stahovali do rámce národního státu: „Ale my jsme si zvykli, že celý svět okrádáme. A kdo by si mohl dovolit nám to teď zakazovat?“ A USA teď mají obrovské problémy. Ty problémy jsou objektivní a umožnit jim nyní spolknout Rusko by znamenalo pohřbít celou civilizaci na planetě Zemi. A to jim nikdo nedovolí.


Jenže státní elita to nechápe. A státní elita je… "Neumětel se jen opičit dokáže." Oni si myslí, že vědí, jak byla zorganizována 1. světová válka… Nemají ani tušení, jaký tomu předcházel brainstorming na konci 19. století ve Velké Británii, a že byl nejprve proveden experiment v reálných podmínkách v podobě dvou Búrských válek. Až potom přistoupili k realizaci dvou světových válek. O tom nemají ani ponětí.


Oni jen vědí, že do 1. světové války vstupovali jako nuly a vyšli z ní jako subjekt globální politiky. Do 2. světové války už vstupovali jako subjekt globální politiky a vyšli z ní jako světový hegemon. Oni si neuvědomují, že pod USA byly programově sjednoceny veškeré světové zdroje, aby mohli čelit SSSR. čelit Rusku a myslí si: „My jsme to tenkrát vyřešili díky válce, podruhé také, takže je jasné, co nyní potřebujeme. Potřebujeme velkou válku v Evropě. My to zase přečkáme v klidu za oceány…


Jenže oceány to byly na začátku a ještě tak do půlky 20. století. I když už tenkrát Hitler plánoval raketové ostřelování území USA. Už na tom tehdy dokonce začali pracovat. Rakety tenkrát musely mít naváděcí zařízení, tak se pokoušeli vysadit agenty s takovým radiovým majákem v USA. Oni si neuvědomují, že už jsou za louží, ne za oceánem. Už to tam v klidu nepřečkají. Jednoduše nepřečkají. Všechno to poletí k nim.


A oni teď přemýšlí: „My potřebujeme vyvolat světovou válku, za každou cenu. My teď Evropu a celý zbytek světa necháme utápět ve světové válce a sami potom všechny ty zdroje shrábneme. Počet obyvatel se sníží a všechny národní subjekty, které si činí nárok na nějaké to řízení, se dostanou do problémů a my konečně to Rusko dorazíme, jako jsme to udělali v 1. světové válce, a jak jsme to zopakovali v roce 1991.“ A proto to Bidenovo prohlášení.


Nesmíte si dělat žádné iluze, že nějací naši podpindosnící, kteří mimochodem lížou zadek svému americkému páníčkovi, že si neuvědomují, že ve válce na šesté prioritě je ruská armáda, naše ruská armáda neporazitelná. Neporazitelná! Takže aby naše armáda nemohla bojovat s páníčkem, musí udělat to samé, co v roce 1991. Tedy tu finální část. Kdy se naše neporazitelná, legendární armáda, která v bojích poznala radost z vítězství, zhroutila v důsledku provedení státního převratu a předání státu pod vnější řízení.


To právě pod vnější řízení byl náš stát v roce 1991 předán. Tenkrát přijeli američtí úředníci a vybírali kádry: „Ukaž, jak moc nenávidíš Rusko a Rusy. Výborně, nenávidíš je. Tak převezmeš tuhle ropnou společnost. A co ty? Ne, ty na to nemáš. Tys konkurzem neprošel.“ Takto jmenovali všechny ty oligarchy.


Oni si nikdy v životě sami nic nevydělali. Ten majetek spravují jen proto, že je tam dosadil zahraniční páníček, a proto mu budou lízat… Takoví oligarchové mu budou lízat zadek do poslední chvíle a budou se snažit zničit Rusko, protože jinak jejich páníček nevydrží. Vždyť co by bylo s nimi? Zmizel by smysl jejich života.


A proto, co říká Biden? To není jen organizace nějaké barevné revoluce, kdy se démonizuje… Vždy začínají s démonizací lídra státu. To není jen tak. Biden ve své podstatě řekl, jak to teď je: „Nedaří se vám realizovat státní převrat. Prostě vám to nejde! A je to čím dál tím horší. Jenže naše situace už je katastrofální! Jsme v katastrofální situaci. Budeme-li dál čekat, tak se zhroutíme! Když se vám nedaří provést státní převrat, zabijte Putina!“ To je to, oč jim jde. A hotovo.


Tam u sebe viděli problém v Trumpovi, tady ho zase vidí v Putinovi. Oni nechápou, že by tak destabilizovali celý systém, světový systém řízení! Civilizace by se tak ocitla na hraně katastrofy, ze které by se už také nemusela dostat. Protože komu ještě poslali signál? Evropě! Každý z evropských lídrů, všechny evropské elity se teď musí samy za sebe rozhodnout, na čí stranu se postaví v tomto boji. Zda na stranu USA nebo svého rodného státu.


Pokud budou na straně USA, může se stát, že oni sami shoří v ohni nové světové války, neboť zda daný člověk sám přežije nebo ne, je jeho americkému páníčkovi vřele ukradené. Důležité je, jak se rozhodne, zda je nebo není připraven zničit svůj stát. Pokud jste na straně svého rodného státu, tak nesmíte vstupovat do té konfrontace na straně Spojených států.


Říkají, že prý Biden napomohl konsolidaci ruské společnosti. Ano napomohl. Ale s čím počítají? Buď to vyjde nebo ne. Pokud se jim teď povede provést státní převrat v Rusku, nebo vyvolat válku v Evropě, je jedno z jaké strany se jim to podaří. Mám na mysli, jak to vnímá státní elita: „Důležité je vyvolat problémy tam, abychom my mohli čerpat zdroje z Ruska. To nejdůležitější totiž je, abychom to my teď ustáli, protože jestli nám to nevyjde, tak se stejně tak jako tak zhroutíme. Zhroutíme se a přestaneme existovat, takže jakou máme volbu? Nebudeme-li dělat nic, žádná taková prohlášení, nezorganizujeme-li nakonec ten státní převrat, nevyvoláme vraždu Putina, tak zahyneme. A co když nám něco z toho vyjde?

Je nutné začít s čistkou podpindosníků v Rusku, fyzicky je likvidovat. Je třeba…“ Oni přece všichni páchají trestnou činnost. Všichni se drží díky korupci, protože to je jejich řídicí faktor. Tak je teď zapotřebí začít je sázet do vězení, všechny. „A bude-li provedena jejich čistka, je nám to jedno. Třeba se z toho ještě nějak vykroutíme. A podpindosníci v Rusku jsou nám přece ukradení.“


A to vyvolává otázku. Jakou odpověď dostal Biden? Co uslyšel? Uslyšel mlčení. A to znamená velmi mnoho. Co třeba náš Alexandr „Hrihorjevič“ Lukašenko? Podpořil snad Putina? Putin ho fakticky zachránil a Alexandr Grigorjevič opět jako ten poslední hajzl a zmetek jednal tak, jak je jeho zvykem: bodnout nůž do zad, podrazit nohu tomu, kdo ho zachránil, to je odjakživa základ veškerého Lukašenkova jednání.


Lukašenko mlčel. Proč? „Teď si to s Putinem vyřídí a třeba opět zazářím a stanu se tím „amperátorem“! Následníka v Koljovi mám. Už potřebuji jen ten knížecí jarlyk z Washingtonu a budu s nimi tady jednat.“ Opět a zas zradil. Vždy zrazuje. Za všechno, co se pro něj udělá dobrého, Lukašenko vždy zaplatí podlostí. Jen se podívejte na jeho politický životopis. Vždy a bez jakýchkoliv výjimek platí svou podlostí.


Cožpak lidé v Bělorusku nevidí, co je Lukašenko za člověka? Vidí, vždyť je jich jen 10 miliónů. Mnozí z těch, co podporovali červeno-bílo-červené vlajky, to nedělali kvůli jejich hitlerismu, s cílem zničit Bělorusko. Vůbec ne, prostě vidí, co je Lukašenko zač.


A co jiný lídr? Jiného státu? Silnějšího než Bělorusko. Lídr Turecka, Erdogan. Ten řekl hned: „Jaká elegantní odpověď! Biden si dovolil něco nepřípustného a Putin odpověděl s vybroušenou diplomacií.“ A proč Erdogan takto mluvil? Protože má problém. Když nám vyprávějí: „Turecko může tohle, může tamto. Musíme se Turecka bát, musíme Erdogana přeerdoganovat.“ A další takové pitomosti a hlouposti, vyvolává to otázku: „O čem to vůbec mluvíte?“ V jakém stavu je Turecko?


Proč o tom mluvím? Naše vnitřní podpindosnická pakáž, ti, kteří lížou zadek, Bidena slyšeli. A Nabiullinová okamžitě zvýšila základní úrokovou sazbu. Tím ihned poskytla zdroje USA na úkor Ruska, stabilizační, na nějakou dobu, jen málo, ale stejně. Jde především o projev vlastní loajality, ukazatel toho, že je připravena zlikvidovat stát, jen aby páníček přežil.

Prakticky současně Banka Anglie, Centrální banka RF a Turecká centrální banka přehodnotily základní úrokovou sazbu. Banka Anglie ji nechala na 0,1%. Mají problémy, proč by měli podporovat inflaci? Oni potřebují udržet ekonomiku nad vodou. V Rusku, když uslyšeli Bidena, okamžitě nahlásili: „Jsme připraveni stát likvidovat, ale teď nemůžeme jít moc nahoru, jen o 0,25 bodu na 4,5%. A Turecká centrální banka ji zvýšila hned o dvě procenta, ze 17% na 19%.

Každá ekonomika se může rozvíjet nebo alespoň přežívat v závislosti na mnohých komponentách a konkrétně na zdrojovém zajištění kvality řízení, pokud úroková sazba úvěrování výroby nepřevýší 3-5%. To je objektivně podmíněno, neboť průměrný statistický přírůstek energetického zajištění výroby roste přibližně o 3-5% ročně. Takže úvěrování ve výši této úrokové sazby umožňuje státu ekonomicky se rozvíjet, přičemž čím vyšší je sazba, tím vyšší musí být kvalita řízení a tím více je zapotřebí potlačovat sabotáž.


To, s čím se střetáváme v Rusku, tady v Rusku. Zdálo by se, že tu je 4,5%, takže se do pěti procent vejdeme a jsme tedy energeticky zajištění. Ale co ta sabotáž? Sabotáž tu je kolosální, všech gosudarových řídicích rozhodnutí.


A dále. Co tu máme dále? Turecko má 17% a nyní 19%. S touto úrokovou sazbou není možné rozvíjet ekonomiku. Jestliže teď Turecku seberete ty dodatečné zdroje, které získává díky kontrole a kradení syrských a iráckých uhlovodíků, tak se okamžitě zhroutí. Bez této podpory není turecký stát vůbec životaschopný, zhroutil by se.


Erdogan je v katastrofální situaci. Na jedné straně je vždy připravený stejně jako Lukašenko provést Putinovi nějakou tu špinavost, zasolit Rusku, ale na druhé straně si dobře uvědomuje, že pokud by teď odešel Putin, znamenalo by to i jeho, Erdoganův konec. Byl by to konec jeho samotného i Turecka. To jen Rusko s jeho principy realizace ruského světa, vybudování světa, je připraveno dávat si práci se státy a národy. Západ je dravý, ten zdroje vždy jen požírá.

A Lukašenko je natolik tupý, že vůbec nepochopil, že nastoupila doba vlastní záchrany, a proto musí podpořit Putina. On se rozhodl, že to přečká. Ale kdo ho potřebuje? Toho Lukašenka? Myslí si, že stále platí dohody z poloviny devadesátek, kdy mu slibovali jednotný svazový stát. Ale to se hluboce mýlí. Hluboce se mýlí. Ta dohoda s ním byla v podmínkách, kdy tu ještě nebyl žádný „Jeden pás jedna cesta“.


Číňané přijeli na Krymu. Proč? Přece víme, že jsme jen o chvíli předběhli Američany, než by si tam vybudovali základny a usadili se tam. Tak co prováděli Číňané na Krymu v době před majdanem? Pracovali na své strategii hedvábné stezky, nové hedvábné stezky s využitím hlubokovodních přístavů na Krymu pro tento svůj program. Krym měl přece přejít pod Američany, tak proč tam investovali Číňané?


No v tom to právě spočívá. Američané měli zničit naši státnost a zhroutit se sami. A Číňané by potom už jen díky své přítomnosti vše v klidu přebrali. Dali si přestávku, teď už si ale dál nemohou dovolit přicházet o řízení tohoto objektu, a proto tam přišli. Oni také počítají se světem po Putinově odchodu.


Co bude po Putinovi? Po Putinovi je v plánu stejně jako dřív krátká existence SSSR 2.0 s následným rozčleněním SSSR na drobné státečky bez suverenity, které budou zdrojově zajišťovat vnější okruh řízení. Oni do nich tedy musí vstupovat už teď a přebírat dané objekty postupně pod svou kontrolu. To je globální politika, která je realizovaná už mnoho let, mnoho set let. A o tom, jak Čínu připravovali na to, aby se stala globálním centrem koncentrace řízení, jsme mluvili nejednou.


Teď to není to hlavní. Teď je hlavní to, že USA jsou v podstatě odsouzeny k přeformátování, ale státní elita USA to stále nechápe a proto vydala signál: „Teď je nutné provést státní převrat a rozpoutat válku v Evropě.“ Rozbuškou má být Ukrajina.


A Putina nikdo nepodpořil. Povšimli jste si, jak to naše takzvaná elita přešla mlčením? To Pozner okamžitě prohlásil: „Putin nemá pravdu. Biden má pravdu, co si to…“ A u nás bylo v televizi na některých našich politických talk show přímo prohlášeno: „Co si to vůbec dovoluje? Páníček to řekl jasně, tak co si to ten Putin dovoluje? Ten si tedy koleduje! Sám páníček promluvil!“


Ale hlavní je to ticho v Evropě. Evropa si reálně uvědomuje, že ji odsoudili k tomu, že má shořet ve 3. světové válce. Až bude realizován plán založení evropského islámského chalífátu, s novými národy s novými jazyky a v nových státech.


A zde je nutné pochopit tu jednoduchou věc, že Mezimoří je tím ostrůvkem stability. Západ, to má být evropský islámský chalífát, východ, Rusko to mají být státečky bez suverenity. Teď máme 85 subjektů, tak jich bude sto, těch státečků, nebo 150. Aby byly menší a nemohly si vyskakovat, aby obyvatelstvo efektivněji vymíralo, potom ho nahradí.


Zdrojů na planetě Zemi je málo a Rusové přinášejí svůj ruský svět a jsou díky tomu nebezpeční. Proto také ve všech válkách Rusy tak vybíjeli. Jakmile přijde Západ, provádí totální vyhlazování. Jen si to vezměte, ze 40 miliónů lidí, kteří zahynuli v Evropě, jich 28 miliónů připadá na Rusko, na SSSR. A z nich 20 miliónů byli civilisté, staří lidé, ženy a děti, nevojáci. Takhle bojovali!


Evropa válčit nechce, jenže nemá subjektnost, musí se o někoho opřít. A má se o koho opřít, má tady ruského gosudara, Rusko. Pokud to Rusko ustojí, všechno bude OK. V celém světě. Ovšem v USA to pro státní elitu bude znamenat katastrofu.


Už jsem říkal, že globalistům bylo jedno, zda se prezidentem stane Trump nebo Biden. Globalisté se předem postarali, aby se právě Biden stal sjednotitelem všech těch sil, které jim čelí. Už vůbec není akceschopný, místo něho tam vystupuje dvojník. A co se děje? Biden v roce 2011 přijel sem do Ruska, právě v březnu mimochodem… V roce 2011, před deseti lety, 10. března. Setkal se s Putinem, kterému řekl: „My tu chceme mít jiného prezidenta, takže si nedovol kandidovat!“


V březnu se Putina zeptali: „Máte v plánu kandidovat na prezidenta?“ A on odpověděl: „Uvidím!“ Medvěděv měl hysterický záchvat: „Co si to dovoluje? Co on je vůbec zač? Já mu nedovolil kandidovat. Já jsem prezident a on jen jakýsi premiér!“ A proč? Protože Biden řekl: „My vidíme jako ruského prezidenta Medvěděva!“ Neustále mu poklepával na rameno: „To je náš chlapec, náš! Toho my v Rusku uděláme prezidentem!“


A také by to tak dopadlo, kdyby se Medvěděv nesnažil až příliš. Ve výsledku ohrozil velmi mnoho a konkrétně raketový vesmírný program USA. Rozhodl se totiž, že zcela zničí naše raketové odvětví a tak… Američané bez toho nepřežijí. Vždyť ti přežívají jen díky parazitování na našich zdrojích, jen tak si mohou hrát na stát s vesmírným programem. Jakmile je od toho odstavíte, tak končí, budou z nich totální neschopné nuly.


Takže jen díky tomu, že Medvěděv to přehnal... Lepší je s chytrým prohrát, než s hlupákem vyhrát, protože výhra s hlupákem způsobí škodu tak velkou, že se nebude dát kompenzovat. To je k tomu Medvěděvovi. „Tím jmenováním Putina prohrajeme, ale on stabilizuje řízení v celém světě, stabilizuje situaci v Rusku, a potom se uvidí, potom už ho nějak doběhneme, v nějaké další etapě. Raději teď vsadíme na chytrého, než na toho hlupáka.“ A tak vsadili na Putina.


Tenkrát přijel právě Biden a řekl: „Náš chlapec je Medvěděv! A ty na prezidenta kandidovat ani nezkoušej, jinak tě vyřídíme.“ Jenže místo toho přidusili je, aby Putin mohl kandidovat.“ A to Bolotné náměstí také potlačovali ze Západu, ze Západu to potlačovali. Tohle mnozí podpindosníci, kteří lížou zadek svému páníčkovi, nemohli pochopit. „Jak to? My jsme vyšli na majdan, na Bolotné náměstí a oni nás ze Západu začínají dusit a pomáhat Putinovi?!“

Protože Putin je konceptuálně mocný subjekt globální politiky. Zatímco oni jsou nuly, které umí jen zadek lízat, dokonce ani ne ty boty, oni nedosahují ani úrovně vazala, jsou bezvýznamné nuly a nikdo s nimi nikdy počítat nebude. Oni jsou efektivní jen v případě, kdy mohou řídit v dostatečně stabilizované situaci. V devadesátých letech byla určitá stabilita při vykrádání Ruska a tehdy byli dostatečně efektivní a nyní jejich efektivita neustále klesá.

Ne náhodou Medvěděva v té parodii vykreslili jako spícího. Je nutné ten mechanismus řídit, jenže on za volantem auta spí. Ne náhodou se Medvěděva neustále snažili vyměnit na vyšinutějšího, ale způsobilejšího premiéra. To přece nebyla náhoda, že tehdy v prosinci Vološina dosadili do funkce ve státním řízení. Připravovali převrat! A Medvěděv by si s tím neporadil, proto tam potřebovali mít někoho schopnějšího, kdo si horoucně přál lízat zadek svému pánovi, Vološina.


Takže USA jsou v katastrofálním stavu. Jednoduše v katastrofálním. Nechtěli po dobrém s Trumpem, tak to proběhne s větší mírou krvavosti s Bidenem. Vyhnout se tomu nedokážou. A to vyvolává otázku, co je to s tím Bidenem, ty jeho neustálé výšplechty… Jednou nazve Harrisovou prezidentkou, podruhé prohlásí, že je chytřejší než on, nebo… A mimochodem, neustále ji má za zády. Co je v tom?


Problém je, že to není Biden, ale jeho dvojník, který o řízení nic neví, takže mu Harrisová neustále musí za zády napovídat a v jeho očích je prezidentkou. Navíc se tou prezidentkou skutečně má stát, takže je nutné to vštěpovat, že tou prezidentkou bude, to je to jedno jeho přeřeknutí, takzvané přeřeknutí. Ona je chytřejší… Přece nemůže říci: "Já mám tady vystupovat, ale potřebuji slovo hned předat Harrisové, protože je chytřejší." A proč? Protože on sám o řízení nic neví a ona je z establishmentu. Ona v tom prostředí vyrostla. Ví, co má říkat. A proto, aby něco sám nezkazil, hned řekne: „Ona je přece chytřejší.“ Aby mohla mluvit.

Připravuje se výměna. A ta otázka, na koho bude pracovat Harrisová, je otázkou klíčovou. Tu otázku vyvolal už ten raketový útok na Sýrii, o kterém Harrisovou neinformovali. A nyní čekáme, kdy se objeví informace, které nám napoví, na čí straně bude Harrisová hrát a jaké to bude mít následky. Zatím veřejné informace k dispozici nejsou a k důvěrným přístup nemáme.

Mnoho se k tomu dá říci, ale je nutné si uvědomit jednoduchou věc, že USA nemají čas. A my tak vlastně ani nemusíme nic moc dělat. My jen musíme čekat a ustát to. Protáhnout to s Američany v čase, a potom už pod tíhou vlastních problémů nebudou mít na to, věnovat se ještě Rusku. A státní převrat musíme odvrátit. Proto je dobré, že je možné si v tajze promluvit beze svědků, protože v Kremlu ty informace tak jako tak utíkají.

Nedávno vešlo ve známost, že začala jednání mezi USA a Čínou, v Anchorage. Valeriji Viktoroviči, proč se tato jednání odehrála právě na Aljašce?


Jak hlásá národní ruské přísloví, po připojení Krymu je řada na ice-Krym (cream). Ta otázka Aljašky je doposud otevřená. Aljaška, to je schůzka na neutrálním území. „Já k vám přijet nemohu a vy k nám také ne. Tak kde se setkáme? Někde na neutrálním území.“ A tak se setkali na neutrálním území. Tedy na území, jehož jurisdikce dosud nebyla určena. Je považována za americkou, ale ve skutečnosti všichni dobře vědí, že na toto území Američané žádné právo nemají, stejně jako na Havaj. Je to všechno ruské území a tuto otázku budeme muset tak jako tak řešit.


Stejně jako mimochodem otázku ruského ostrovu Macmaj, kterému říkají Hokkaidó. Takže ať si Japonci moc nevyskakují, a to tím spíše, že ta deklarace o uzavření mírové smlouvy z roku 1956 byla fakticky vypovězena třemi nótami sovětské vlády. Ona by stačila i jedna, ale byly to tři nóty z roku 1960, v lednu, únoru a dubnu. Takže my máme v tomto ohledu rozvázané ruce a můžeme pracovat přímo.


Oni chtějí naše Kurilské ostrovy na tom základě, že je ovládali od roku 1905 do roku 1945. Nu to nám promiňte, ale Rusové ostrov Macmaj vlastnili od roku 1730, najdete to ve všech atlasech světa, že je ruský. Na jakém základě jste se ho v polovině 19. století zmocnili? Takže proč ten skandál, na základě čeho?


Proč ten skandál? Vždyť šlo jen o nedůležitou schůzku, byla to protokolární část, kde o nic nejde. Ten skandál se odehrál ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že jsou USA v katastrofální situaci a je nutné nějak vysvětlit, proč mají uvnitř USA takové problémy. A to nejdůležitější, pokusit se ty problémy vyřešit. A vyřešit ty problémy mohou jen tak, že se Západ musí vymezit nejen ve vztahu k Rusku, ale také ve vztahu k Číně. To znamená, že je zapotřebí někde za každou cenu rozpoutat válku. Nějak rozpoutat válku.


A co potřebují globalisté? Ti potřebují, aby se z Číny zformovalo centrum koncentrace řízení na globální úrovni, čemuž ten skandál přímo napomáhá. A americká státní elita stejně jako vždy nic nepochopila a samozřejmě utře nos.


Mimochodem podrobněji se o tom globálním obchodu s tím takzvaným prodejem Aljašky dočtete v naší knize ze série O světě křivých zrcadel tři.

Východisko z boje, z krize, to je bolševismus. Ta čtvrtá kniha.

A ještě jedna otázka. Valeriji Viktoroviči, prezident Putin měl slavnostní proslov na koncertu pořádaném na počest sedmiletého výročí návratu Krymu do sestavy Ruska, ve kterém se opět zmínil o bolševicích a dále je tu uveden citát: „Ve dvacátých letech minulého století bolševici při formování SSSR z nějakých dosud nevyjasněných důvodů předali značná území, geopolitický prostor kvazistátním útvarům. A když potom sami padli díky vnitřnímu rozkladu vlastní strany, rozvrátili i SSSR. To vedlo k tomu, že Rusko přišlo o kolosální území a geopolitický prostor.“ Konec citátu. Okomentujte prosím, co to znamená.


Oj, co to znamená, komentovat nebudu. Nebudeme to vytahovat na světlo, ale s ohledem na obsah je nutné říci následující. Vladimir Vladimirovič studoval školu KGB, a proto dějiny strany zná velmi dobře. Je velmi dobře informován, oč jde. Bolševici nic nedělali jen tak pro nic za nic. Rozpad státu byl prováděn pod vedením Prozatímní vlády. To Prozatímní vláda zformovala všechny ty budoucí „státy“, všechny. Zvláštní práci si Kerenskij dal se zformováním Ukrajiny. Také pracovali na zformování Finska a dalších států, to vše také byla jejich práce.

Bolševici převzali stát, který fakticky už neexistoval. To uznávají dokonce i zuřiví nepřátelé bolševiků, a to včetně těch, kteří potom společně s Hitlerem bojovali proti SSSR/Rusku. Dočtete se to například u Golovina. Dokonce ani oni nikdy nevyčítali bolševikům to, že by se podíleli na rozkladu státu a vždy zdůrazňovali… Například Děnikin, že ve státě fakticky panovalo bezvládí, že stát už v té době neexistoval. Bolševici to převzali a pustili se do jeho záchrany.


A jaké přebírali procesy řízení? Ty sociální procesy jsou zakládány dlouho před jejich vlastní realizací a mají velice dlouhou setrvačnost. Takže pokud s tím chcete něco udělat, musíte si stoupnout do čela daného procesu a pozměnit jeho směřování. A přesně tohle začali dělat bolševici. Všechno, co mohli, zachovali. Dělali, co mohli za těch podmínek, které byly vytvořeny dlouho před samotnou realizací únorové revoluce světovým revolučním hnutím se štábem v Londýně.


Oni ty procesy přebírali a přetvářeli pokud možno tak, aby zachovali co největší část území státu. Podepisovali smlouvy, kterými ustupovali území, například západní Ukrajinu a západní Bělorusko ustoupili Polsku, ale potom ta území vrátili. Pobaltí postoupili, tam byly vytvořeny ty kvazistáty a v roce 1940 si je vrátili. Bolševici to vše navraceli.


Ten problém bolševiků spočíval jen v jednom. Zaprvé, když převzali moc v Rusku, tak ta bolševická strana byla málopočetná. Takže byli nuceni spojit se všemi, s kým jen mohli. Spolupracovali s anarchisty, spolupracovali s esery, k bolševikům se přidali trockisti, BUNDovci a mnozí další. Dokonce byli nuceni zastavit přijímání do strany, aby se v ní s konečnou platností sami nerozplynuli. To znamená, že v samotné bolševické straně nikdy nebylo skutečných bolševiků příliš mnoho. Dokonce ani, když už to byla Všesvazová komunistická strana bolševiků.


Ne, bylo to trochu jinak, když se strana proměnila ve VKP(b), tak už tam bylo bolševiků hodně. Ale když takto spolupracovali se všemi a angažovali, koho jen mohli, za jakýchkoliv podmínek: „Jsi pro Rusko nebo proti němu? Pro Rusko? Tak jdeš s námi.“ Generál Slaščov bojoval proti bolševikům, proti sovětské moci a když pochopil, kdo je pro Rusko, tak přešel k nim a začal sloužit Rusku. Velkokníže Alexandr Michajlovič pochopil, že bolševici mají historicky pravdu a začal je podporovat.


A takto to bylo se vším. Bolševici převzali stát, který už fakticky neexistoval, a využívali objektivní okolnosti k dosažení svých subjektivních cílů. A tím subjektivním cílem bylo zachránit stát. A oni ten stát zachránili, postavili ho na nohy. Dali ho dohromady, jak to jen šlo.

Bolševici měli jeden problém, velký problém. V průběhu Velké vlastenecké války byla značná část bolševiků fyzicky vybita. Druhá jejich část se fyzicky vyčerpala při obnově státu. V době Stalinovy smrti už ve straně fakticky bolševici nezbyli. A s vědomím této skutečnosti a také jaké pozitivum stojí za slovem bolševismus, Stalin dosáhl přejmenování VKP(b), neboť už pro mnohé… Přečtěte si Molotova… Slovo sem, slovo tam, to přece není důležité, je to úplně jedno.


Přejmenování na KSSS znamenalo, že ta strana už není bolševická, vůbec není bolševická. Je v ní kde kdo, ale žádní bolševici. Bolševici zachránili stát. Udělali to nejdůležitější, zachránili stát. Dali dohromady tolik území, kolik stačili. A zachránili ten stát v občanské válce i v té vlastenecké.


A dále vznikla otázka. Kdo řídí stát? A řídili ho trockisté. A právě kvůli tomu, že bolševici stát zachraňovali, je všichni tak nenávidí. To proto, vystupuje například nějaký pop a vykládá o Únorové revoluci. A uznává, že církev plně může za to, že došlo k té Únorové revoluci, že je tím plně vinna? Ti lidé už jich museli mít plné zuby. Vždyť tenkrát nebylo rádio ani televize, ale v každé vsi byl pop. Pop!


A jakmile přišel výnos, že není povinné navštěvovat kostely, tak tam chodil jeden ze sta. A na ty církve a kláštery začali útočit už v létě roku 1917, dávno před bolševiky. Takové napětí ve státě sami vyvolali. A koho z toho všeho ten pop obviňuje? Bolševiky! Jasně že za to mohou bolševici, vždyť to oni v roce 1917 stát převzali a zachránili ho. Proto je zcela účelově… Když mluví o bolševicích, tak jen lžou, lžou a lžou. A povšimněte si, jaká vlna lží o bolševicích se tu pozvedla obzvláště v poslední době.


A co se týká toho, co řekl Vladimir Vladimirovič Putin. Na Ukrajině se projevuje takový fenomén. Prezidenta volí jihovýchod Ukrajiny a on se vždy hrbí před západem, před Haličí. Donbas zvolil Janukoviče a on se zase podřídil Haliči. A pomohlo mu to? Janukovičovi? Vladimir Vladimirovič je odsouzen k trestu už jen za to, co doposud udělal, nebudou s ním mít slitování za žádných podmínek, za žádných podmínek! Pokud přijde o podporu obyvatelstva, tak se s ním exemplárně vypořádají.


Pro ty, kteří bolševismus maximálně nenávidí, jsou ty negativní řeči o bolševicích… Nu, takovým vodítkem. Proto si Vladimir Vladimirovič musí dávat velký pozor na slova. On si na to vždy dával velký pozor a já doufám, že do budoucna si bude na svá slova dávat lepší pozor, protože protibolševické síly, to jsou všechno vlasovci, jsou to nedoražení hitlerovci, kteří do jednoho Rusko nenávidí. Jejich vlajkou je trikolóra, kterou jim dal Hitler. A před ním interventi.


To byly pro dnešek všechny otázky.

A mně nezbývá než vám popřát, abyste se dokázali vyznat ve všech procesech. Musíte být konceptuálně mocní a dokázat díky svým znalostem o řízení složitých sociálních supersystémů hájit zájmy své i své rodiny. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR. Stávejte se konceptuálně mocnými. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.

201 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.