• mmakovy

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.04.2022

Aktualizováno: 5. 5.1)Znepokojení ze sledování Otázek-Odpovědí

2)Start mezikontinentální balistické rakety Sarmat

3)Návrh provést změny ve federálním ústavním zákonu o státní vlajce Ruské federace a konkrétně nahradit trikolóru vlajkou SSSR


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.


Dobrý den.


Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 25.04.2022. Hlavní otázkou zůstává speciální vojenská operace Ruska na Ukrajině. Ale dříve než přejdeme k otázkám souvisejícím se speciální operací, tak položím tuto otázku od Viktora související s reakcemi na vaše odpovědi. A konkrétně Viktor píše. Vy neustále mluvíte o tom, že vlasovští generálové jednají navzdory rozkazům Putina a Lavrova. To u mnohých mých známých, kteří sledují vaše pořady, vyvolává velké znepokojení. Podniká něco Putin a Šojgu, aby tyto generály neutralizovali? My pořad od pořadu neustále slyšíme o sabotáži příkazů a rozkazů Putina, Šojgu a Lavrova. Uvědomuji si těžkost situace a to, čemu čelíme, ale řekněte přece alespoň něco povzbuzujícího. Nebo probíhá čistka od podpindosníků, ale v utajení před médii? Valeriji Viktoroviči, nenechte prosím naše znepokojení a nevědomost bez odpovědi.


Může to vypadat podivně, ale o tom povzbudivém já právě mluvím ve všech pořadech Otázka-Odpověď. Vždy je to samý pesimismus, tohle je špatně, tamto také, tak kde je co povzbudivého? Jenže problém je v tom, že při řízení je zásadně důležité, prioritní je sledování zpětných vazeb řízení. Tedy přesně to, co v systému při řízení neprobíhá, jak má. Pokud toto identifikujete správně, tak i zpětná reakce řídícího systému na to bude ta správná. Jestliže to identifikujete nesprávně, tak ani zpětná reakce systému nebude správná.


Takže když něco ohlašujete, když děláte nějakou prognózu… V řízení musíte chápat, že jestliže dáváte prognózu, tak je rámcová a orientační. Něco více méně zaručeného můžete prohlašovat jen za sebe, když vy sami uplatňujete řízení. Jestliže řídí jiný řídící subjekt, tak můžete mluvit jen o orientaci v počátečním období, protože jakmile jeho protivník učiní nějaký odvetný krok, jakmile na jeho řízení zareaguje prostředí zpětným působením na systém, je nutné každý plán okamžitě korigovat. Takto to probíhá vždy. Takže chcete-li dopředu říci, bude to přesně tak, tak a tak, nemůže vám to vyjít. Obzvláště, když jde o jiný řídící subjekt a ne o vás. U sebe víte, že budete sledovat zcela určitou linii, víte, jaký je zdrojový potenciál systému, jaký je tlak prostředí, někde něco vyjde a někde bude zapotřebí manévrovat a tak dále.


A jak to vypadá v dané situaci? V dané situaci si musíme reálně uvědomovat, co se děje. Abychom nežili v jakési euforii, že vše jde dobře, a když potom narazíme na realitu, aby došlo k selhání. Všechno, co je ohlašováno v Otázce-Odpovědi má za cíl buď posílení nebo oslabení nějakého procesu. Odvetná reakce obyvatelstva musí být taková, aby ten proces probíhal s co nejmenším efektivitou, aby jeho efektivita byla minimální.


Cožpak s ohledem na danou situaci nevíme, že naše „elita“ je absolutně podpindosnická? Víme to! Cožpak nevíme, nač ti se orientují? Že se tato „elita“ obnovovala, že byla neustále kádrově doplňována? Jen si vzpomeňte například na tu „jízdu“ na terénních mercedesech absolventů FSB. Absolventů akademie FSB. Ti snad chtěli sloužit vlasti? Když organizovali tyto „divoké jízdy“? Oni tím přímo dali najevo, že je jim Rusko ukradené, že slouží nějakému vnějšímu řízení. A takto je to všude. A když se stát nachází v přelomovém období, je nutné v první řadě sledovat vše, co brání posunu státu k pozitivu, k rozvoji, k získání suverenity. Všechno, co tomu brání, je nutné nasvítit reflektorem, a potom bude odvetná reakce obyvatelstva taková, že se tyto procesy nebudou moci realizovat.


Kdyby nebyla na tu dohodu v Istanbulu tak prudká reakce všeho obyvatelstva, tak by k té zradě již došlo! A my přece máme před očima, jak se to všechno realizuje. Vidíme, jak se snaží zaprodat zájmy našeho státu. Putin říká jedno a „elita“ to zamluví a spláchne. Putin řekne něco jiného a „elita“ tomu opět brání. Pozorujeme absolutní sabotáž! Úkolem obyvatelstva je chápat, že tato sabotáž probíhá! Reakce obyvatelstva musí být taková, aby si oni uvědomovali, že tu sabotáž mohou provádět jen skrytě a plně ji realizovat do státního převratu se jim nepovede, protože obyvatelstvo je nepodpoří! A nenápadně a potichoučku utvrdit pád SSSR, přijetí vlasovské vlajky a přeměnu Ruska v kolonii, v surovinový přívěšek Západu, jak se o to teď snaží veškerá ta rossionská „elita“, se jim tentokrát nepodaří.


Lidé to všechno pozorují příliš pozorně a podporují toho, kdo pracuje na získání státní suverenity. Takže oni vidí, že za Putinem stojí stát. A pokaždé, když odhalujeme tyto negativní jevy v řízení, tak tím dáváme najevo: „My ty vaše zrádcovské úklady vidíme! Lidé jsou na to připraveni! A nečekejte slitování, jestliže Rusko zradíte!“ To je to, oč tu jde! A situace je dost vážná. Neudělali jsme si pořádek ve svém týlu, až teď jsme nuceni se vší silou bojovat o suverenitu svého státu, až teď převádíme platby na ruble a jak to probíhá?! A proč? Protože to probíhá za neustálé sabotáže ze strany našich „elit“.