top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.08.2023

Aktualizováno: 4. 9.


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 28.08.2023. Minulý čtvrtek se v našem státě slavil Den státní vlajky Ruska a v souvislosti s tím tu je dotaz. Vy jste velmi dobře vysvětlil tu věc se státními symboly. Mají na mysli i tu knihu Státní symboly a státní suverenita vnitřního prediktoru SSSR. A dnes se objevil Putinův proslov k trikolóře na počest Dne státní vlajky. Jak okomentujete tento jeho proslov?

Z jeho vystoupení vyplývá, že se nejedná o vlasovskou vlajku. On nemluvil o tom, zda je vlasovská či ne. A jak se říká, fakta z dějin nevymažete (jako slova z písně). Vlasovci bojovali pod touto vlajkou. Svědectví je o tom více než dost, filmové kroniky i foto- dokumentace, včetně zadokumentovaných rozhodnutí. Zatímco ruská armáda, ta sovětská, Rudá armáda bojovala pod rudou vlajkou, pod ruskou historickou vlajkou. Ale v dané situaci je zájmu spravedlnosti třeba říci, že zde nešla řeč o vlasovské vlajce. To ovšem neznamená, že je tento Putinův proslov možné nějak ospravedlnit z hlediska dějin. Musím říci, že to mnou skutečně otřáslo, protože svou úrovní cynismu a lži… Ani "liberasti" kolikrát takovéto úrovně nedosahují, kolik jí bylo v tom blahopřání ruského prezidenta, který veškerou svou činnost zasvětil tomu, aby obnovil naši suverenitu.

S výjimkou střípku pravdy o rudé vlajce byl celý ten proslov cynickou nestydatou lží. Ale my víme, že Putinovi poradci v oblasti dějin jsou zuřiví rusofobové, kteří se obdivují Iljinovi, ruskému fašistovi, který teoretizoval o ruském fašismu a ničím se neliší od Bandery. Bandera říkal: "Ze 40ti miliónů lidí, jich zabijeme 20 miliónů, ale zato tu zbyde 20 miliónů normálních Ukrajinců." Úplně stejný postoj vůči ruskému národu zaujímal teoretik Iljin, úplně stejný postoj. On vítal válku Třetí říše proti Rusku, Sovětskému svazu. Ale odkazy na něj, jaký byl skvělý, se objevují neustále. A Rusko podle Iljina, to je vybudování výslovně koloniálního státu vůči západním metropolím, tedy že Rusko potřebuje západního páníčka. Iljina je třeba si přečíst celého, s porozuměním napsanému a nevymýšlet si, jak to dělají ti, kteří píšou proslovy Putinovi.

Pojďme napřed trochu k těm vlajkám. Putin tam řekl, že byla doba, kdy nad státem vlála černo-žluto-bílá vlajka. Já bych chtěl vědět, kdy to jako mělo být? Kdy měla nad státem vlát ta černo-žluto-bílá vlajka? My víme, že Alexandr II. v roce 1858 vydal nařízení, že tato vlajka je státní. Víme to, ale stala se jí skutečně? Byla tato vlajka používána jako výzdoba při nějakých akcích na státní úrovni nebo jiných? Víme, že to tak nebylo. Bez ohledu na to, že byla označena za státní, používala ji jen ta monarchistická, vlastenecká skupina obyvatelstva, která se orientovala na cara. Ale vzhledem k tomu, že tato vlajka nebyla známa širokým vrstvám obyvatelstva, jak vlastně vypadá, nezřídka se používala vzhůru nohama. Byly případy, kdy se stávalo, že při plánování nějakých vlasteneckých akcí, vzor jejího vyobrazení předali lidem takový, že byla ta vlajka vzhůru nohama, protože široké vrstvy obyvatelstva ji neznaly, nevěděly, jak má ta černo-žluto-bílá vlajka vypadat. A proč to nevěděly?

Protože ze strany veškeré té mocenské anglofilské "elity" Ruska probíhala sabotáž naplňování tohoto carského výnosu. A jak dokládá jeden z předních anglofilů ve vexilologii, Bělavěnec, na jehož práce je velmi často odkazováno, přímo on sám píše ve své práci Rady o Třetí zvláštní radě určené k ustanovení vlajky Ruska. On sám tam píše, že svévolně bylo vnucováno používání bílo-modro-červené vlajky a sabotováno bylo použití černo-žluto-bílé vlajky. Přímo tohle tam on sám napsal v jedné své práci vydané k té Třetí zvláštní radě. A co to bylo za tu Třetí zvláštní radu, o které píše Bělavěnec? Ono šlo o to, že jak Alexandr II., tak i Alexandr III. a Mikuláš II. se neustále snažili vyřešit ten problém státní vlajky. Když měl Alexandr III. podepsat a podepsal dohodu s Francií, která posloužila jako základ pro vznik Trojdohody, tak byl kvůli absenci státní vlajky nucen použít carskou standartu, což bylo žluté plátno s černým dvojhlavým orlem, fakticky byzantská vlajka. Rusko nemělo státní vlajku!

Celých tři sta let od doby, kdy začala vládnout dynastie Romanovců. A proto, když to začalo být neudržitelné, že stát nemá svou vlajku, tak se carové snažili to vyřešit. Pokoušeli se o to a naráželi na sabotáž, svolali tři zvláštní rady a nic se nerozhodlo. Ta poslední zvláštní rada řešila, jaká tedy vlastně vlajka má být tou státní. V těch materiálech z první, druhé i třetí rady je přímo uvedeno, že Rusko nemá státní vlajku a je nutné to vyřešit. V průběhu vlády tří carů byl řešen ten problém, že stát nemá vymezenu státní vlajku. A dokonce i poté, kdy v roce 1858 Alexandr II. vydal ten svůj výnos, tak stejně uváděli, že Rusko nemá státní vlajku. A tady nám vykládají, jak nad státem vlála carská vlajka, standarta. Já bych tedy chtěl vědět, kdy a kde? Ano, některé monarchisticky naladěné vrstvy obyvatelstva ji na svých vlastenecky laděných akcích používaly, ale nebyla používána na státní úrovni státními orgány, probíhala její absolutní sabotáž. Takže si nechte ty pohádky, že někdy nad státem vlála černo-žluto-bílá vlajka.

A ještě větší lží je, že prý historicky tou státní vlajkou byla bílo-modro-červená vlajka, že ji zavedl Petr I., že ji schválil. A jak ji schválil? Pojďme se podívat na ta fakta. Zachovalo se velmi mnoho obrázků, kde Petr I. zkoušel kreslit různé varianty vlajek. Odmítal je zavést jako státní. Tu trikolóru nám vnutil Holanďan Butler, jeho otci Alexeji Michajloviči Tišajšemu a Petr I. ji odmítal zavést, říkal: "Ne!" Jenže se jí nemohl zbavit zcela, protože tenkrát na mořích řádili korzáři, a přepadali lodě jak na běžícím pásu. Ty lodě musely mít nějakou ochranu a od Ruska požadovali jedno, zvnějšku požadovali jedno, aby ty lodě měly bílo-modro-červenou vlajku. Ale Petr I. to odmítal. Nakonec, aby zajistil bezpečí obchodnímu loďstvu a naše lodě nevykrádali, byl nucen přistoupit na to, aby byla schválena bílo-modro-červená vlajka jako obchodní vlajka!

Ale pro vojenské námořnictvo byla schválena Andrejevská vlajka, aby zastupovala Rusko. Pro vojenské námořnictvo schválil Andrejevskou vlajku! "Nu dobrá," řeknou. "Námořnictvo mělo svou vlajku, ale jaká byla státní vlajka? Je tu jedna zajímavá osobitost. Každý stát sestavuje své vlajky z heraldických barev. A jaké byly ty heraldické barvy schválené Petrem I.? No to se podívejme: černá, žlutá a bílá a právě od Petra I. vychází černo-žluto-bílá vlajka! To on tu vlajku schválil a pokoušel se ji zavést, a žádnou bílo-modro-červenou! Bílo-modro-červenou vlajku nám vnucovala anglofilská "elita". Od dob Petra I. do října… Omlouvám se, do února roku 1917, byly heraldické barvy Ruska: černá, žlutá a bílá a jejich kombinace. Sovětská gardová stužka je právním nástupcem svatojiřské stuhy, to odtud a ne odjinud. Ale v únoru byla svržena monarchie a heraldickými barvami se staly bílá, modrá a červená.

A Putin říkal: "Pod touto vlajkou jsme překonali nemálo potíží a zkoušek, ale fakticky jsme obnovili suverenitu našeho státu." Nu dobrá, tak se na to pojďme podívat. Na tu současnou etapu bílo-modro-červené trikolóry. Takže měli jsme tu SSSR, nad kterým vlála vlajka absolutně suverénního státu. Vyšší suverenitu ve světě vymyslet nejde, podle všech kánonů vexilologie se jednalo o absolutně suverénní vlajku. Možná SSSR nebyl suverénním státem? A znovu, podívejme se na SSSR, tenkrát se mluvilo o bipolárnosti, byl tu kapitalistický svět a byl tu socialistický svět. Lídrem socialistického světa byl SSSR. A Sovětský svaz měl svůj systém států, byly to státy socialistického tábora, státy se socialistickou orientací, státy, které se nepřipojily, ale orientovaly se na SSSR. Měli jsme ve světě svůj vlastní systém státního uspořádání, tak jaká mohla být ještě vyšší suverenita?

Nu kde, kdo, jaký stát jako takový může mít takovou suverenitu? Žádný takovou neměl, Francie, Velká Británie ani USA. Aby mohly řídit ten západní svět, musely se spojit. A byl tu jen jeden subjekt na světě - SSSR s plnou suverenitou, s absolutní suverenitou. A co se stalo v roce 1991? Jakmile byl v roce 1991 proveden státní převrat, vyměnili vlajku suverénního státu za vlajku kolonie, tři horizontální pruhy, přičemž ten horní je bílý, tedy absolutně nesvéprávné kolonie! Jen se podívejte, byl to suverénní stát, změnili vlajku na tuto a stát okamžitě zcela přišel o svou suverenitu. Dobře si pamatujeme našeho ministra zahraničí, který prohlásil, že Rusko nemůže mít své vlastní státní zájmy: "Pane státní tajemníku USA, řekněte nám, prosím, jaké smí mít Rusko státní zájmy?"

Nezapomněli jsme na ten Jelcinův projev v kongresu USA, kde prohlásil: "Rusko už vám nikdy nebude překážet v procesu vaší globalizace." A skončil tím: "Hospodine, požehnej Americe!" A potom už jen čistě pro ruské publikum dodal až po chvilce, po pořádné odmlce, aby bylo jasné, že tohle říká jen tak pro formu, aby se zavděčil ruskému dobytku: "A také Rusku…" A jak opěvoval výslovně Američany: "Rusko už vám nebude v ničem překážet! My ho konečně odrovnali a teď vám leží u nohou!" Dobře si pamatujeme, co říkal Putin, že v Čubajsově privatizačním úřadu pracovaly 3 tisíce, více než 3 tisíce agentů tajných služeb USA. Tohle jsou přece fakta! A co? Jak jsme vzkvétali? Sovětský svaz byl první ve vesmíru, jako první využil atom pro mírové účely. Rozvoj společnosti byl takový, že byl Západ nucen zavádět vlastní sociální programy, protože by jinak prohrál.

A v důsledku práce trockistů v čele s Chruščovem, a potom Brežněvem náš stát potopili. Uvědoměle organizovali deficity zboží a tak dále. O tom, jak nás připravovali o suverenitu, se dočtete v naší třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus, kde je první díl Stát. Tam to rozepisujeme podrobně. Nebudu o tom teď mluvit, dělám to neustále. Zcela cílevědomě pracovali na rozkladu suverénního státu, aby z něj udělali kolonii. Oni to chtěli, snili o tom, že budou otroky Západu a okamžitě se to projevilo úplně ve všem. A kde je teď Kozyrev? Je to náš důchodce, to my mu vyplácíme důchod, ale žije v USA, odkud Rusko polévá špínou a vyzývá k jeho válečné likvidaci. Měli jsme suverénní stát, přijali jsme trikolóru a teď nemáme absolutně žádnou suverenitu! Putin celých dvacet let pracoval na tom, abychom se alespoň trochu posunuli k suverenitě.

On vykládal o potížích a zkouškách, ale kdybychom nezničili suverénní stát a neproměnili se v kolonii, tak bychom tu neměli hlad, chlad ani ekonomický rozvrat, ani občanské války. Nedošlo by k těm dvěma čečenským válkám, jednoduše by k nim nedošlo. Ani by teď nebyla válka na Ukrajině, prostě by k ní nedošlo! Nebyla by žádná válka ve světě, všechno by to probíhalo zcela jinak, protože SSSR měl své zájmy a Afrika se díky tomu stabilizovala. A potom se přes ni převalila i s přihrávkou p-rezidenta USA v Rusku Medvěděva vlna takzvaných barevných revolucí, po celém světě. Tenkrát Putin jasně řekl, že vpád do Libye bude křížovým pochodem Západu proti civilizaci národů. A co předvedl v televizi Medvěděv za hysterický záchvat? "Co si to ten premiér vůbec dovoluje?! Můžeme snad my kritizovat ten veliký a skvělý Západ, který se rozhodl potrestat neposlušného? Zapomněli jsme snad na to?

A proč se teď celý svět spojil proti nám? Protože se rozhodli potrestat neposlušného, až na to, že teď jím je Rusko. Rusko se vymklo, a chce se stát suverénním. Prý jsme si obnovili suverenitu? Skutečně? To asi my sami určujeme svou úvěrovou a finanční politiku? A lichvářská základní úroková sazba odpovídá procentu zvýšení energetické zajištěnosti a přírůstku HDP v našem státě? Na základě toho nesmí být úvěrová sazba pro spotřebitele vyšší než 5%. Protože právě to rozmezí 3-5% činí přírůstek energetické zajištěnosti i HDP ve státě. A jak je to u nás? Centrální banka tu nedovoluje ani přiblížit se k těmto ukazatelům! Zcela cíleně ty úvěry nastavila tak, aby se ekonomika ve státě nerozvíjela. Cožpak snad nevidíme, jak u nás rostou ceny? Putin tvrdí, že se u nás zvýšila kupní síla. Skutečně? Každý ví, co si mohl koupit za 1000 rublů loni a co teď. Ceny rostou. Zcela účelově je zvyšují, ropné i plynové společnosti, ta banka, všechno roste. Zcela cílevědomě tu vytvářejí ekonomickou katastrofu. Máme snad kurz jako sovětský rubl?

Když stál dolar 60 kopějek? Dolar stál 60 kopějek! A nechte si ty řeči o vexlácích, u kterých stál dolar dva ruble. Zcela cílevědomě na tom v našem státě pracovali! Ale náš stát zajišťoval to, že našich 60 kopějek stálo za víc než americký dolar! A naše měna byla stabilní! Nic se neměnilo. Naši Nabiullinovou prohlásili za nejlepší ředitelku centrální banky na světě, a to jen proto, že plní výlučně rozhodnutí nadnárodních struktur a vlády USA a ignoruje rozhodnutí ruské vlády. A tohle má být ta suverenita?! Skutečně? Můžeme sami určovat svou úvěrovou a finanční politiku, nebo je Putin pokaždé nucen se vykrucovat, když Nabiullinova zvýší základní úrokovou sazbu? A vymýšlet, jak tu ekonomiku státu zachránit?! My že jsme suverénní? A podle jaké kvalifikační škály se u nás hodnotí vědecké práce? Máme vlastní hodnotící žebříček vysokých škol?

Nebo se stále pokoušíme začlenit tam?! Dostat se mezi ně? A to bez ohledu na to, že i když tu stále poskytujeme lepší vzdělání než tam, máme od nich stále nízké hodnocení? A aby vás publikovali v nějakém západním vědeckém časopisu, jehož hodnocení je u nás uznané, musíte povinně někde napsat, jak je to Rusko špatné, a že je nutné svrhnout stávající režim. Až potom v tom časopisu s vysokým hodnocením publikují vaši práci, a až potom vám ruská vláda za tu publikaci, za to, že jste někde uvedl, že má být svržen ruský režim, vyplatí peníze! To u nás ve státě zřejmě klademe důraz na výuku naší vlastní literatury, na vysokoškolské vzdělání? Nebo kopírujeme západní vzdělávací systém a snažíme se vštěpovat západní kulturu, vyučujeme výslovně západní literaturu místo naší vlastní klasiky? Je bezesporu potřebné studovat západní literaturu, ale je to třeba dělat porovnáváním jako v SSSR! Kde byly dvě učebnice!

Domácí ruská literatura a zahraniční literatura. A těch hodin vyčleněných na tu zahraniční bylo méně. Když ti lidé takto studovali literaturu, byli nuceni porovnávat způsob života, mentalitu a koncepci života! Zvolit si, učinit svou mravní volbu, stát se člověkem. Přitom u nás Západ neignorovali a publikovali tu jejich přední, ty nejlepší západní spisovatele, ty uznávané. Nevybírali žádný brak: "Prosím, tady to máte, protože musíte znát všechnu tu různorodost kultur." To je ruský přístup. A teď tu ruskou literaturu vyškrtli a nahradili ji Solženicynem a ze západní literatury studujte Harryho Pottera. Kam až jsme to klesli? A to má být ta suverenita?! My sami jsme znehodnotili naše vzdělání, když Fursenko prohlásil, že nedostatkem sovětského systému byla výchova tvůrce, zatímco my přece potřebujeme vychovat kvalifikovaného spotřebitele! Ale tvůrce je také vlastencem, zatímco spotřebiteli je stát ukradený. A to nejzajímavější, tvůrce ty produkty vytváří, které potom spotřebovávají všichni, zatímco spotřebitel není schopen nic vytvářet.

Dnes mu ty produkty dají, zítra mu je odepřou a bude nahraný, zcela bezmocný vůči tomu, kdo mu je dá či nedá. Zatímco tvůrce není! Ten je samostatný! Ten dokáže konceptuálně myslet. My tu vykládáme, že jsme suverénní a zatím vychováváme lidi, kteří Rusko nenávidí, a to prostřednictvím našeho vlastního školského systému! A to je ta suverenita?! Jděte ven a podívejte se na státní poznávací značky aut. Co to má být? Nám nestačí znaky a jsme nuceni… Byli jsme nuceni napřed zavést dvouznakové označení regionů, teď už to jsou tři znaky. Už dokonce, aby ušetřili místo, museli v moskevském regionu zavést nejen 77, ale i 177, potom 777… A proč to všechno? Nemají dost znaků. Jak jim s využitím ruského jazyka mohou chybět znaky? Těm SPZ, které jsou skutečně dobře vymyšleny? To proto, že u nás nejsou využívána všechna písmena ruské abecedy, ale jen ta, které nám dovolili na Západě, jejichž vzhled odpovídá latince.

Za celou tu dobu, kdy směřujeme k suverenitě, jsme nedokázali obnovit písmena azbuky v SPZ. Nu dobrá, abychom ten nedostatek znaků vyřešili, vymýšlíme různé kličky, jako autobusy žlutou barvou, jinou barvou a tak podobně, vymýšlíme to různě a stejně to pořád nestačí. A oni nám tu vykládají: "Musí to být mezinárodní, vždyť potom pojedete do zahraničí… To právě proto máte na SPZ latinsky uvedeno RUS, aby až někam pojedete, byla vaše SPZ srozumitelná tam u nich." Takže to vlastně je tak, že v našich SPZ používáme latinská písmena místo ruských. Ale je tu jeden takový zajímavý aspekt. Kolik našich aut jezdí do zahraničí? Kolik tu máme dopravních prostředků, které vůbec nevyjíždí za hranice své obce nebo okresu? Těch je přece obrovské množství. Hodně jich jezdí jen v rámci státu, přičemž zpravidla jen do sousedních oblastí. Tak proč bychom tu nemohli mít dvoustupňový systém?

Ty SPZ s latinskými písmeny, u kterých je předpoklad jízdy do zahraničí, mohou být dražší. A SPZ s ruskými písmeny mohou být používány v rámci státu. A když někdo bude chtít vyjet do zahraničí, tak ať si opatří SPZ pro jízdu do zahraničí. I kdyby to byl jen tento přístup, přestože je škodlivý i v této své podobě. Je poraženecký, nesuverénní. Ale proč to všechno vykládám? Přestavte si, že za 30 existence postsovětského Ruska nám míra suverenity nestačila ani k tomu, abychom uvnitř svého státu zavedli SPZ s naší abecedou pro naše vnitřní potřeby! A potom se posmíváme, když probíhá latinizace Kazachstánu a dalších. U nás, v našem státě nemáme dost suverenity k tomu, abychom vyřešili problém SPZ pro auta, který by ani nevzniknul, kdybychom je třeba jen rozdělili. Není to suverénní postoj, ale dobrá, alespoň tak, ty SPZ, které odpovídají latince, ať jsou dražší, a s těmi si jeďte do zahraničí.

A ty, které jsou pouze v azbuce, s těmi si jezděte uvnitř Ruska, nebo do těch států, kterým nebudou naše SPZ vadit. Ale to potom bude nutné o tom s těmi jinými státy jednat, že chtějí-li spolupracovat s Ruskem, budou muset akceptovat naše SPZ. My nemáme dost suverenity, abychom použili naši vlastní abecedu pro vyřešení toho problému s SPZ a oni nám v pozdravném projevu ke státní vlajce tvrdí, že jsme si obnovili suverenitu?! Možná jsme tu suverenitu obnovili natolik, že teď když je válka, když vedeme speciální vojenskou operaci proti fašistům, benderovcům/banderovcům na Ukrajině, kterou podporuje Západ, přičemž tam sám zcela otevřeně proti nám válčí, tak jsme měli dost suverenity k tomu, abychom nedodávali svým nepřátelům zdroje? Díky nimž potom válčí proti nám?

Neprodáváme uran USA, které proti nám zavedly dusivé sankce a prohlašují, že Rusko musí zdechnout a jeho lid zlikvidován? Neprodáváme plyn a další zdroje pobaltským republikám? Přestože nejde o žádné skutečné státy. Nicméně Západ je nějak živit musí, jako své psy proti Rusku. Za to, že si dovolili zbořit památníky vojákům osvoboditelům, bojovníkům proti fašismu? Máme nikoliv přátelské státy, tak možná těm neprodáváme strategické suroviny? Nu dobrá. Bojujeme s Ukrajinou, a kde bere pohonné hmoty jejich technika?! Jen si představte tu situaci, že by neměli pohonné hmoty. To by znamenalo, že se jejich tanky zastaví, jejich obrněná vozidla se zastaví, jejich automobilová technika se zastaví, jejich letadla a vrtulníky by nemohly vzlétnout. A tohle se přece stalo v březnu roku 2022, kdy jsme útočili proti jejich skladům pohonných hmot.

Nu dobrá, tak se teď takto neútočí. Možná se jedná o nějakou mazanou vojenskou lest, aby padlo víc ruských vojáků a co nejméně těch teroristů z té ukrajinské ozbrojené sebranky. Měli jsme tu skandál, který řešila dokonce Státní duma, že naše ropné společnosti dodávají ty pohonné hmoty na Ukrajinu, aby proti nám mohla válčit. A čím to skončilo? "Přece nemůžeme byznysu zakazovat vydělávat! To přece nejde! Ruské lidi sdírat z kůže, to je v pořádku, ceny tu musí být vyšroubovány co nejvíc, na benzínkách." Abychom potom mohli ty pohonné hmoty dodávat ukrajinské ozbrojené sebrance, aby bojovala proti Rusku a zabíjela ruské vojáky. Aby na ruská města mohly přilétat bomby, rakety, drony, cokoliv. Měli jsme dost suverenity, abychom ty společnosti postavili do latě? Aby pracovaly pro zájmy našeho státu?!

Na Západě jí mají dost. Ať jen si zkusí nějaká společnost udělat něco pro Rusko, přinést nějaký byť jen hypotetický prospěch Rusku. Okamžitě si to pořádně odnese. Takže my dodáváme strategické suroviny našim nepřátelům, kteří si za úkol vytyčili naši likvidaci a nemáme dost státní vůle a suverenity, abychom to stopli? A dá se toho vyjmenovat nesmírně mnoho, že Rusko nemá žádnou suverenitu! Nemá! A za této vlajky ji ani mít nemůže! To je zásadní věc, že žádnou nemůže mít! A proč není možné mít při této vlajce suverenitu? Ti vojáci na frontě říkají přímo, že zepředu mají benderovce a zezadu, v týlu vlasovce. A mají absolutní pravdu! Pojďme se podívat, jaký satanský sabat se konal 22. – 23. srpna v našem státě. Bylo to přímo kolosální, máme tu prý svátek státní vlajky. A tato státní vlajka…

Já připomenu, že to právě pod touto vlajkou bojovali vlasovci ve Velké vlastenecké válce na straně Třetí říše! To právě tuto vlajku pozdvihli nad státem, když ho připravili o suverenitu, když z něj udělali surovinový přívěšek Západu. A všechno to, co se teď děje, ta dodávka pohonných hmot na Ukrajinu, aby mohla bojovat proti Rusku, to vše se děje právě pod touto vlajkou! Dělají to vlasovci. Ti bojují proti Rusku. A jak v tomto roce probíhaly ty oslavy? Letos se od těch loňských odlišovaly. A to ani nemluvím o tom, když tu trikolóru, pod kterou bojovali vlasovci, rozvěšujete před muzeem Vítězství, Vítězství! Aby symbolizovala, že právě pod touto vlajkou bylo dosaženo vítězství ve Velké vlastenecké válce! Ne pod rudou vlajkou! Ale pod touto trikolórou, pod kterou bojovali vlasovci! A oni je rozvěsili u muzea Vítězství! Rozvěsili je na Sapun-Hoře v Sevastopolu! Co to má být?!!! A čím se vyznačoval tento rok? Tento rok, to byl jeden velký satanský vlasovský sabat, se vším všudy!

A jedním z prvků toho vlasovského sabatu bylo vztyčení trikolóry na Elbrusu. Namítnou: "A co je na tom? To přece není poprvé." Kolik lidí už tam tu vlajku vztyčilo? Například policisté v roce 2018 a v roce 2016 tam rozvinuli přímo obrovskou vlajku 40 na 24 metrů. Tahle měla jen 11 na 4 metry. Vždyť to nic není." Je třeba říci, že těch 11 na 4 metry znamená z hlediska znalosti symboliky více než těch 40 na 24 metry. Ale ani tohle není tak důležité, to není to, co by hrálo roli, tu důležitou roli hraje určitá posloupnost kroků a konkrétně... Já připomenu, že 21. a 22. srpna 1942 horolezci z nacistické divize Edelweiss vztyčili vlajky na obou vrcholcích Elbrusu, fašistické vlajky a bylo to 21. a 22. srpna! No to se podívejme, právě 22. srpna! Zapamatujme si to a jdeme dál. V roce 1942 vztyčili tuto vlajku, nacistickou!

Sovětské velení provedlo operaci a 13. února 1943 shodili nacistickou vlajku z jednoho vrcholku a vztyčili tam sovětskou vlajku a 17. února shodili i tu druhou vlajku a opět tam vztyčili tu sovětskou. A proč o tom mluvím? Kvůli tomu, že 14. února 2023 ministerstvo obrany provedlo velice důležitou a potřebnou akci. Pro ně je vztyčení vlajky velice důležité a symbolické, to je zapotřebí v boji s nepřítelem zohlednit. A ministerstvo obrany udělalo velice důležitou věc. 14. února byla na Elbrusu vztyčena rudá vlajka, vlajka Vítězství. Chápete to? Rusko nemělo dost suverenity, aby tam vztyčilo rudou ruskou sovětskou vlajku. Nemělo jí dost. Nicméně vlajka Vítězství vychází z této ruské rudé vlajky. To byl velice důležitý krok.

A 22. srpna tohoto roku, v den výročí vztyčení nacistické vlajky na Elbrusu, to je něco jako magický posvátný rituál, který tam provedli, došlo k symbolickému shození rudé vlajky z Elbrusu a byla tam vztyčena vlajka, pod kterou bojovali vlasovci pro zájmy Třetí říše. Tímto krokem, když ta vlajka má navíc velikost 11 na 4 metry, 4, to je filosofie, čtyřjedinost ve filosofii a 11, to jsou žreci, veleknězi/hierofanti. Oni tak shodili ruskou suverenitu a obnovili koloniální stav Ruska, tímto krokem. Symbolicky to znamená přesně tohle. Je to stejné, jako rozvinout před muzeem Vítězství tuto vlajku, nebo ji vyvěsit na Sapun-hoře. Ale ani tohle jim nebylo dost. Pokusili se pod to podepsat veterána Velké vlastenecké války a vykládali, že právě jen pod touto vlajkou vždy bojovali Rusové. Pod touto vlajkou nikdy nebojovali Rusové, zatímco zrádci za Velké vlastenecké války pod ní bojovali.

Určitá část kolaborantů z bílých armád, která chtěla podřídit Rusko koloniální nadvládě Západu, pod ní bojovala. Když některým z nich došlo, zač vlastně bojují, tak stejně jako generál Slaščov přešli do Rudé armády, odvrhli tu bílo-modro-červenou vlajku. Chtěli pod to podepsat toho veterána. Ne, on nic o té trikoloře neřekl, ale popřál našim vojákům, aby bojovali stejně, jako bojovali jejich dědové proti té fašistické havěti. Ale zvukově to upravili tak, aby z toho vyplynulo, že ti dědové bojovali pod trikolórou. I vy teď bojujete pod trikolórou, a proto bojujete za to Rusko, které tu je pod tou trikolórou. Vaši dědové nebojovali pod žádnou rudou vlajkou. To bylo něco tak odporného, co provedli na tom druhém kanálu, teď je to první kanál, Rossia 1. Bylo to svinstvo, absolutní svinstvo! Ten den, ten 22. srpen, to tedy bylo něco!

Co tu z tohoto pohledu máme? Postoj "elity"! A já v tomto ohledu připomenu, co se dělo 20. dubna 2021 v Altajském kraji. Byla to velice symbolická událost, na kterou se nesmí zapomínat. 20. dubna se narodil Hitler a právě v tento symbolický den administrativa kraje provedla slavnostní předání vyznamenání lidem, kteří shodili rudou vlajku z budovy krajské správy a vztyčili tam vlasovskou vlajku. Vůbec se netajili tím, že tam vztyčují výslovně vlasovskou, hitlerovskou vlajku, že jsou následovníci právě této ideologie, že kdybychom tenkrát tu válku prohráli, pili bychom bavorské pivo: "Hitler nás sem přišel osvobodit od bolševiků a my jsme ho pitomci porazili. Chápete to? Tak se stalo, že hloupý národ porazil inteligentní národ." Smerďakovština (F. M. Dostojevskij – Bratři Karamazovi). Ono je to tak, že jim to vyznamenání udělovali u příležitosti výročí vztyčení té vlajky, třicetiletého.

Tak jim to vyznamenání dejte v srpnu. Předejte jim ho v srpnu, proveďte ten slavnostní obřad v srpnu. Proč jste si zvolili pro ten slavnostní obřad předání vyznamenání za vztyčení trikolóry právě 20. duben?! Den narození Hitlera? To byl signál, byl to signál, čím žije krajská administrativa. A my přece vidíme, jak v jedné oblasti klidně vystoupí úředník a vykládá: "To pod trikolórou bojovali naši otcové a dědové!" A my víme… Mimochodem na našem kanálu v Telegramu najdete video, kde vlasovec, přímo vlasovec vypráví, jak celou válku opatroval tu stužku, bílo-modro-červenou. A jak se tam raduje, že teď je konečně ta jejich vlasovská vlajka vztyčena nad státem. "Okupovali jsme Rusko ve jménu Třetí říše." A na celém tom pozadí došlo 23. srpna k velice závažné události, ve městečku Ponyri, tedy na místě, kde probíhala tanková bitva na Kurském oblouku. Odhalovali tam památník a měli tam koncert.

Tak především, co tam bilo do očí? Okamžitě. Nebyly tam hvězdy. Nebyla tam ani jediná hvězda. Zato v přenosu z toho koncertu byly kříže. Jako v tom filmu Do boje jdou samí starci: "Co jsi viděl v boji?" "Všude jen samé kříže." V tom přenosu neustále ukazovali jen samé kříže, kříže, kříže a kněze. Oč jde? O to, že probíhá záměna pojmů. Kdo vyhrál ve Velké vlastenecké válce? Jaký stát vyhrál? S jakou symbolikou? Žádná jeho symbolika nikde není, žádné hvězdy, žádné rudé vlajky, nic! Zato trikolóra v tom přenosu byla, ta tam nechyběla! Takže takový pořad dávali. Možná to bylo jen tím natáčením? Tak se na to pojďme podívat, mluvil jsem přece o památníku. Není na něm jediná hvězda. I když vlastně ne, voják, který tam brání semknutí tankový klínů, jak vypadá ten průřez, kde stojí?

Nepřipomíná ten průřez mezi svírajícími se stěnami hvězdu? Všechno to otáčí naruby. Pod těmi kříži bojovali fašisté a my jsme bojovali výlučně jen pod rudou vlajkou a pod hvězdou, bojovali jsme za světlou budoucnost. Kde je ten obsah v tom památníku? Já ho tam nevidím. Možná tedy byl v tom koncertu? Ale ne. Když běžela reklama, tak říkali, že rok 1943 byl rokem velké tvořivosti, kdy bylo složeno velmi mnoho sovětských písní, dívejte se, všechny zazní na tom koncertu. A co jsme viděli? Byly tam sovětské písně? Ne! A to, jak zazpíval sbor Sretenského kláštera sovětskou píseň, tu jedinou, to byla ohavnost. Kde bylo něco pro pozvednutí ducha? Kde byla ta světlá budoucnost bez ohledu na těžkosti? Zpívali Tmavou noc. Nic z toho tam nebylo. A největší část tam vyplnili hudbou Rachmaninova. Co ten s tím má společného? Byl to emigrant, ano něčím finančně přispěl. Ale víte, nebyla to sedmá Šostakovičova symfonie, kterou hráli za blokády v Leningradu.

Zatímco Apokalypsa, kterou složil Rachmaninov, tam byla středem programu. A místo sovětské vojenské klasiky, písní, vojenských písní, tam hráli kde co, jen aby se vyhnuli tomu sovětskému tématu, aby o něm nebyla ani zmínka. Co znamená volba hudebního programu? Po svržení Napoleona ve Francii třicet let od roku 1818 do roku 1848 panoval bílý teror. Politický život se přesunul na bankety. Pořádali je masové, s velkým počtem lidí, 200 – 700 lidí na nich bylo běžné. Na těch banketech měli rozepsány přípitky, které byly fakticky politickými proslovy, jejich pořadí a tak dále. Ale moc proti tomu stále bojovala, a když už nešlo ani pronášet přípitky jako politické proslovy, tak to řešili jednoduše, prostě sestavili hudební program. A tou hudbou vyjadřovali svůj politický postoj, takto ho deklarovali, prostřednictvím hudby! Mimochodem, deklarace politického postoje prostřednictvím hudby je od té doby rozšířeným jevem, je to využíváno všude. Takže ten výběr Rachmaninovy hudby byl v tomto případě ukazatel, jasný ukazatel. Na těch tankových klínech neustále něco promítali, nějaké obrazy.

Nebyl tam jediný sovětský symbol, byly tam samé ikony a kříže, stále jen ikony a kříže. Chtěli tím říci, že tou organizační a určující sílou, která pozvedla ekonomiku ve státě, která nadchla lidi pro vítězství, byla církev a ne komunistická strana bolševiků. Když se o to povzbuzení církev snažila za 1. světové války, tak jsme ji prohráli, zatímco tu 2. světovou válku jsme vyhráli. A němečtí generálové ve svých pamětech, ve svých denících psali, že sovětský, ruský voják o hlavu převyšuje svou neochvějností toho vojáka, se kterým měli co dělat za 1. světové války. Byli ideologicky pevní a bojovali za svou vlast do posledního dechu. Mnozí si i po ztrátě nohy převazovali zranění škrtidly a dál stříleli ze svých kulometů. Vyhráli jsme díky ruské bolševické ideologii, díky bolševické koncepci Ruska. A nám prostřednictvím této akce říkají: "Ne, ne, ne! Sovětská moc, bolševici s tím neměli nic společného. O všechno se postarali kněží, lidé bojovali pod kříži!" A potom došlo na apoteózu toho koncertu, která je nám vnucována. Mimochodem, ještě před tím vyvrcholením, mluvil jsem o trikolóře, která tam byla.

A co ještě udělali? Byla tam hra barev, kdy za té hudby osvětlovali bílou, modrou a červenou, bílou, modrou a červenou. Aby to lidé vstřebávali přes tu hudbu, aby to bez jejich vědomí vstřebávali jejich podvědomé úrovně. Ale i na vědomé úrovni bylo předvedeno, co znamená ten koncert a kam směřuje. Byl tam velký nápis promítnutý na ty tankové klíny, a ten zněl: "Den soudu a odplaty v prach obrátí všehomír." Kult smrti, její opěvování, její heroizace a tak podobně, kult záhuby byl charakteristický pro Třetí říši, pro nacisty! A tady to bylo tím hlavním vláknem táhnoucím se koncertem, a aby to bylo zcela jasné, byla tam ta projekce. Nebude nic jiného než smrt, v prach se obrátíte, nebude žádná šťastná budoucnost. A zač bojoval sovětský voják? Ruský voják? Vzpomínáte na vojáka Ťorkina?

Strašný boj probíhá, krvavý, smrtelný boj, ale ne pro slávu, pro život na zemi! Nic z toho v tom koncertu vůbec nezaznělo, ale zato se tam objevilo, že v prach obrátí se všehomír. V těchto dnech všude triumfovala vlasovština a ten koncert zorganizovali vlasovci, to oni z toho památníku odstranili jakékoliv zmínky o sovětské moci o bolševicích, o tom, pod jakými symboly bojovali naši ruští vojáci. Navíc je ještě i očerňují, když ty tankové klíny… A kdo to vyrobil? Umělecká dílna Glazunova. Fašistické tankové klíny udělali v podobě hvězdy drtící vojáka. Svinstvo a očerňování naší vlasti, našich otců a dědů, kteří ubránili náš stát, kteří ho zachránili a tím i naše životy, a navíc uctívání Třetí říše, kultu smrti, to proto zvolili Rachmaninovu hudbu. Tak taková je ta situace s tím Dnem vlajky. Na rozdíl od jiných…

V tento den vždy vlasovština běsnila, vždy tu řádili ti běsové, neustále tahali tu vlajku na Elbrus i k muzeu Vítězství, aby všem předvedli, že to vlasovci vyhráli! "Vlasovci! Takže žádnou suverenitu mít nebudete! Nikdy!" To je odpověď Putinovi, zda je Rusko suverénní. Ten koncert, to je odpověď Putinovi, že žádnou suverenitu Rusko mít nebude, že bude obráceno v prach. Tento rok se zvlášť vyznamenal tím satanismem, těmi vlasovskými běsy. Oni dobře chápou význam symbolů, význam rituálů, proto takto bojují a nechtějí, aby lidé věděli, co znamenají symboly. Proto jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita, kde jsme to všechno vytáhli na povrch. Stačí se podívat na vlajku a hned víte, zda je daný stát suverénní.

My si suverenitu nevrátili a pod touto vlajkou máme tyto problémy, těžkosti a zkoušky, jak říkal Putin ve svém proslovu. Ale nemáme suverenitu, teprve se k ní posouváme a získání suverenity bude označovat výměnu státní symboliky. Vždy to takto probíhá. Když někdo dobude pevnost, tak nad ní vztyčí svou vlajku. Když dobyli Rusko, když ho pokořili, okupovali, tak nad ním vztyčili vlasovskou vlajku symbolizující koloniální postavení Ruska a naším úkolem je vztyčit rudou vlajku. Na internetu, dokonce ani v Ria Novosti to nemohli přejít… Ale jak odporně opět zamlčeli, zač bojuje ruský voják! Pod jakými symboly bojuje ruský voják! O rudé vlajce neřekli nic!

Ten voják takříkajíc na prahu smrti recitoval verše o ruské rudé vlajce! O suverenitě Ruska, za kterou on bojuje. A tady mu vlasovci vnucují: "Musíte být pokorní vůči Západu, musíte pracovat pro Západ a nesmíte být suverénním státem. To Státní department USA vám musí určovat, jaké máte mít zájmy, protože své mít nesmíte." Teď se rozhoduje o budoucnosti Ruska, o jeho suverenitě, tam na bojištích. Ale ti vlasovci, jak vidíme na příkladu toho 22. a 23. srpna, bojují za to, aby Rusko ten střet prohrálo. Už jen samotná Nabiullinova, co dokáže. Jen si to vezměte, na příkaz z Washingtonu nám tenkrát okamžitě vpálila základní úrokovou sazbu 20%. A hned začali všichni vykládat: "V Rusku bude 20% inflace." A my víme proč! To ta úroková sazba je tím generátorem inflace! A druhým zdrojem inflace je měnový kurz. Za SSSR jsme si k sobě nepřetahovali inflaci ze Západu, oni sami se v ní utápěli.

A proto také dolar stál 60 kopějek. A teď sem Nabiullinova přetahuje tu inflaci. A USA: "Oj, dolar je opět lídrem v mezinárodním platebním styku." A kdo se o to postaral? Rusko! V Rusku už obíhají dolary, to sem k nám proudí inflace z USA. Tak taková je ta situace. A ten Putinův projev, to bude ještě zapotřebí zkoumat, co to mělo být a proč taková ohavnost zazněla právě z jeho úst. A já zopakuji, že s výjimkou střípku pravdy o rudé vlajce, bylo všechno ostatní lež, jak o černo-žluto-bílé vlajce, tak i o té bílo-modro-červené! Byla to lež! S tou černo-žluto-bílou vlajkou šlo o pokus ustanovit státní vlajku, který nevyšel, a bílo-modro-červená vlajka, to byl symbol neexistence Ruska jako suverénního státu, ale jako kolonie Západu. Tak taková je ta situace.

Je tu ještě jedna otázka. Jak píše Alexandr, tak v Tverské oblasti havarovalo letadlo, ve kterém podle informací letěl i Prigožin. A podle nejnovějších informací tam měl být i Utkin a tak dále. Prosí vás okomentovat tuto událost, vypadá to, že organizátoři vzpoury zametají stopy. Mouřenín už posloužil. Ale může to souviset i s nadcházející intervencí do Nigeru, kde mnozí vkládají své naděje do Ruska a SVS Wagner.

Souvisí to s mnohým, ale nejedná se o zametání stop, jedná se o pokračování spiknutí. Prigožin, už jsem to říkal nejednou, že to byl kovaný zelenáč, oni ho převezli, utáhli na vařené nudli. A tímto způsobem ten chaos, ten státní převrat, který organizují takoví jako Gerasimov, ministerstvo financí, Siluanov... Oni to přece dělají otevřeně a vůbec se netají svou nenávistí k Rusku. Nabiullinova v centrální bance. Oni svými kroky ukazují, jak moc Rusko nenávidí a co dělají pro to, aby prohrálo válku, aby se zhroutilo. Oni v tom potřebují pokračovat a já připomenu, že v roce 1918 byla vzpoura velitele 11. armády Rudé armády Sorokina. Když byla ta vzpoura potlačena, tak Stalin požadoval, aby toho Sorokina dopravili celého a netknutého na výslech do štábu.

Ale jeden z velitelů pluku, takový "velký revolucionář", vyprázdnil do Sorokina svůj zásobník a bylo vymalováno, stopy byly zameteny. Už tenkrát, v tom roce 1918 bylo jasné, že za tou Sorokinovou vzpourou stálo MI6. Byla to jasně práce Britů. Teď už je těch údajů k tomu více, protože byly prohlédnuty archívy, sepsané paměti, další vedlejší publikace, a díky tomu se poskládaly informace o tom, jak byla ta vzpoura zorganizována. Oč tedy jde? Když mluvili o tom, že je zapotřebí Prigožina zabít, nebo aby se zastřelil sám, tak toužili po tom, aby ty stopy té vzpoury byly zameteny, aby nikdo neodhalil konkrétní manipulátory, kteří zatáhli do této kaše ty chlapi, vlastence. A o tom nikdo nepochybuje, i Putin zopakoval, že to jsou vlastenci. Oni šli, protože plnili příkaz vrchního velitele, aby mu přišli na pomoc a udělali pořádek v hlavním městě, kde se pevně usadili vlasovci a reálně škodí našemu státu.

Proto je do toho zatáhli a začali požadovat, aby byli wagnerovci rozpuštěni, aby byla ta společnost zlikvidována jako struktura. A proč? Aby zničili nástroj, kterým Rusko uplatňovalo svou globální politiku a jmenovitě v Africe. Summit Rusko-Afrika předvedl, jak důležité je mít takový nástroj. A cílem té vzpoury byla likvidace tohoto nástroje, aby se Rusko uzavřelo. Kdy se SSSR zhroutil? Když se začal stahovat ze světa, začal všechny opouštět, a zároveň se stahováním našich struktur z celého světa vzrůstaly problémy, které se rozšířily k nám. Předtím jsme je řešili na perifériích, a potom přišly k nám. Úkol byl stejný, likvidací wagnerovců přenést ty problémy sem, aby ty problémy Rusko neřešilo na vzdálených přístupech, nevytvářelo si podporu třetího světa, aby ten dál zůstával surovinovým přívěškem Západu. Jak to ukazuje to povstání v Nigeru. V "Nígeru", v žádném "Nigéru". Povšimněte si, ti, kteří to vyslovují "Nigér", ti drží vztyčený prostředníček v kapse, to je zvyk ze sovětských dob vyslovovat na západní způsob.

Takže Prigožin bez ohledu na to, že to byl kovaný zelenáč, bez ohledu na to, byl nositelem informací. A dokud Prigožin jančil, zlobil se na Putina, vyváděl a pokoušel se najít skutečného lídra, na kterého by se dalo vsadit, protože Putin všechno zvoral, tak byl ten organizátor vzpoury v bezpečí a byla tu možnost využít wagnerovce ještě jednou v protistátní vzpouře, na slepo, znovu je podvést. Ale jakmile se Prigožin začal uklidňovat, tak začal být nepohodlný výslovně organizátorům té vzpoury, protože věděl příliš mnoho. A aby se o tyto informace nepodělil s Putinem, aby se na těchto informacích nedala postavit státní politika, aby díky těm informacím nebylo možné získat další trošku suverenity, tak bylo přistoupeno ke kroku, který měl v ideálním případě posloužit k destabilizaci vnitřní politické situace, aby to vyvolalo novou explozi a znovu wagnerovce podepsali pod protistátní vzpouru.

Podívejte se na Putina, jak je zákeřný, to on zabil Prigožina. To letadlo ještě nedopadlo, a západní média, obzvláště britská, vyšla s takovými titulky. Okamžitě věděli, že za jeho smrtí stojí Putin. A já se ptám. To nešlo Prigožina zlikvidovat jinak a na jiném místě? Samozřejmě, že to šlo. V Africe, Saúdské Arábii, Turecku, prostě kdekoliv, za jakýchkoliv jiných okolností, aniž by se ničilo letadlo a musela zemřít zcela nevinná posádka letadla. Bylo to možné, jenže bylo zapotřebí, aby se to stalo v Rusku, aby tady v Rusku vyvolali nenávist k Putinovi a přiměli zemi ke vzpouře, aby tu došlo k vnitřní explozi. Kdyby se Prigožinovi stalo něco v Africe, tak co? Tak by se to nějak zamluvilo, ale tohle je něco zcela jiného. Tady dokonce nějaký náhodný člověk natočil na telefon, jak to letadlo padá.

A jen si povšimněte, jak všichni ti blogeři, všichni ti podpindosníci, vlasovci hned jedním hlasem začali vykřikovat: "Jen se podívejte na toho Putina, jak se vypořádává s lidmi. Tak to už dál nejde, musíme jít proti němu, svrhnout ho. Udělat další pochod na Moskvu." Přestože Putin nikdy neříkal, že by to byli zrádci a vlasovci, mluvil o tom, že wagnerovce podvedli. Hned se setkal s veliteli wagnerovců, nabídl jim mnoho řešení. Setkal se s Prigožinem, nedošlo k žádnému pronásledování Prigožina ani wagnerovců. Probíhá normální vyšetřování s ohledem na to letadlo, a čím skončí, to je otázka. Ale vyšetřeno to být musí. Možná bude z politických důvodů rozhodnuto, že nebude nikdo potrestán. A bude-li zjištěno, že se o to postarali výslovně provokatéři, tak ti budou muset být potrestáni. Ale budou potrestáni?

To je ta otázka. Takže nyní je k tomu případu známo velice málo informací a z pozic obecného chodu věcí byl Prigožin a jeho tým jednoznačně zlikvidován výslovně organizátory té vzpoury, pod kterou jeho a wagnerovce navíc předtím podepsali díky tomu, že šlo o kovaného zelenáče. Mohli k tomu použít jakoukoliv jinou vojenskou jednotku. Když k té vzpouře došlo, tak jsem dost podrobně mluvil o tom, jak k takovým vzpourám dochází. Ale oni k tomu použili výslovně wagnerovce, aby Rusko připravili o nástroj uplatňování globální politiky. A teď ho zlikvidovali kvůli tomu… On nevěděl všechno, ale věděl toho dost a to pracovalo proti těm organizátorům vzpoury, proto musel zemřít. Ale zemřít musel opět tak, aby to přineslo prospěch těm organizátorům té vzpoury a poškodilo Rusko, poškodilo Putina. To proto k tomu došlo takto.

A na pozadí toho všeho došlo ještě k jedné malé události. Všechny německé automobilové společnosti ukončily obsluhu svých aut v Rusku. Ale "elita" přece miluje všechno to západní, oni přece jezdí mercedesy. Vždyť jak se snažili tlačit na Putina: "Proč bychom měli naše úředníky nutit používat domácí auta?" Kvůli tomu, aby ta naše auta byla nejlepší. A tuto možnost jsme měli ještě v sovětských dobách. Jen si vzpomeňte, jak dobrá byla naše Poběda a GAZ M-21, Volha. A proto byl Chruščov nucen připravit nás o GAZ M-24, aby se ten model nedostal do světa včas, na trhy, aby napřed Američané slízli smetanu. Proto jim Chruščov poslal šest hotových exemplářů a všechnu projektovou a rozpočtovou dokumentaci, tam do USA.

A dokud oni neobsadili celý trh, tak jsme vyráběli jenom Volhy, aby svět potom mohl říci: "Pfu, vždyť to je slabý odvar toho samého, co už vyrobili Američané." Ano, když začali vyrábět ten svůj Dodge. Ale teď nejde o automobilovou konkurenci, vůbec ne. "Chcete bezpečně jezdit? Tak zlikvidujte svůj stát, potom znovu budeme obsluhovat vaše auta. Musíte zlikvidovat Putina, musíte zlikvidovat stát, musíte provést státní převrat." To je přímý a zcela jasný signál veškeré ruské "elitě". Takže to nebyla náhoda, že jsem na tuto věc poukázal v souvislosti se smrtí Prigožina. Protože jezdit na poškozeném autě, to je také smrtelně nebezpečné. A tady šlo o přímé náznaky, přímé narážky, tohle vás čeká. A to, že Prigožina zabili prostřednictvím teroristického útoku, nevyvolává žádné pochyby.

A není snad dalším teroristickým činem nechat jezdit auta v havarijním stavu? Naši úředníci nechtějí jezdit v ruských autech, ti se chtějí vozit v západních autech. "Chcete si takto jezdit? Tak zlikvidujte Putina a Rusko! Potom z vás znovu budou naši bílí évolué, třeba vás ještě ušetříme." Nikoho neušetří, mají v plánu totální jadernou likvidaci našeho státu, s výjimkou zdrojů. A pro jejich těžbu budou moci využít jiné lidi, o nikoho z místních už nestojí. Jen si povšimněte, jak dopadají na Západě. Chtěli tam být těmi hodnými Rusy, přijali je tak mezi sebe? Ani náhodou. Takže Západ má v plánu likvidovat všechny. Ale napřed ty berany, ty hlupáky, kteří nechtějí žít v suverénním státě, jako Nabiullinova. Ta sní o likvidaci našeho státu, o likvidaci ruského národa, a také na tom zcela uvědoměle pracuje. A naše orgány činné v trestním řízení jsou k tomu slepé a hluchoněmé.

Už je možné ji obvinit z vlastizrady a diverze na území státu. Té faktologie je více než dost, dokonce i na základě té naší koloniální právní úpravy. Ta už toho navyváděla tolik, že by ji mohli zatknout hned zítra a mohla dostat doživotí na základě kteréhokoliv z těchto paragrafů. Tolik toho už provedla, ta svině. Tak taková je ta situace. Nu což, tak už mi nezbývá než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Musíte získat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, států. Znalosti o tom, jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je a stávejte se konceptuálně mocnými. Pamatujte si, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí je určována mírou, v jaké si lidé osvojí znalosti vyložené v Koncepci sociální bezpečnosti.

Čím správněji chápete události a čím více můžete kompenzovat negativní efekt různých procesů, tím je menší ta úroveň krvavosti, její míra. A čím více jste nezpůsobilí při řízení společnosti, tím je ta úroveň krvavosti vyšší. Takže abyste si mohli zvýšit míru svého porozumění, abychom vysvětlili, co se teď děje, tak jsme předem napsali konkrétní práce. Je to třídílná práce, přímo o tomto probíhajícím okamžiku, přímo o tomto aktuálním okamžiku. To je třídílná práce Válka, Stát a Bolševismus a Státní symboly a státní suverenita (v překladu na Zakázaném vzdělání). Naši partneři pro tento aktuální okamžik začali vydávat novou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Už vydali díl o ekonomice, abyste chápali, jak má fungovat ekonomika, o imitačně-provokační činnosti, abyste se nenechali vést falešnými lídry, aby nebyli takoví Prigožinové, kteří všechny za sebou vedou na smrt, protože nerozumí procesům řízení, a někdy i zcela vědomě, jako pop Gapon, vedou lidi na smrt.

Další díl je Dostatečně všeobecná teorie řízení, což je přímo kostra Koncepce sociální bezpečnosti. Byla vydána příloha analytických zpráv k třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus, to je Fleet is being, v té sérii O světě křivých zrcadel. Z této série byl navíc znovu samostatně vydán čtvrtý díl Bolševismus o bolševismus. Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými. Tím, že bráníte zájmy své a své rodiny, zároveň bráníte i zájmy státu. Snížíte tak míru krvavosti nadcházejících událostí. Zajistíte mír a štěstí svým dětem. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.

411 zobrazení4 komentáře
bottom of page