• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.12.2020 Titulky CZ

Aktualizace: led 2

1)Prohlášení Děripasky, který navrhnul zavést trestní odpovědnost za vyprovokování sankcí

2)Hrozba vraždy Putina

3)Kniha Klause Schwaba a Thierry Mallereta „Covid-19: Velký restart"Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 28.12.2020. Prosí Vás okomentovat následující zprávu a konkrétně prohlášení oligarcha Děripasky, který navrhnul zavést trestní odpovědnost za vyprovokování sankcí. Co je to?


Ano, to je velmi závažné prohlášení. A co je paradoxní, naše takříkajíc politologické společenství, různí ti analytici, polithňupové vůbec nepochopili smysl toho prohlášení. Nepochopili hlubokou podstatu a rozměr toho jevu. Ale než přejdeme k rozboru té hluboké podstaty a rozměru toho jeho prohlášení, je třeba poznamenat, že tyto otázky, o kterých teď budeme mluvit, jsou teoreticky zpracované v pracích publikovaných v sérii O světě křivých zrcadel: Stát, Válka a Bolševismus.


Lidé se ptají, prý je nedostatek knih, že zmizely z prodeje na Ozon.ru, musím k tomu říci, že všechny otisknuté knihy jsou teď u distributorů a ubývají, takže si je sežeňte tam, kde ještě jsou. Další nebudou a v současné době ani není v plánu další vydávání jakýchkoliv knih. Takové byly vytvořeny podmínky. To je taková věc… Mnohým, opravdu mnohým se naše knihy nelíbí, a mnozí nechtějí, aby se ty informace z těch knih dostaly mezi lidi, aby se je dozvěděli. Jde o tu skutečnost, že lidé nemají tyto znalosti, že nevědí, co je to stát, jak je realizováno řízení státu, jak probíhají mezinárodní vztahy, co je to válka, jaké jsou konceptuální základy ruského státu, a kde je východisko z tohoto stavu.


Proto také to Děripaskovo prohlášení zapadlo. Nu, zmínili se o tom, ale jen tak povrchně. Ale to prohlášení je velice důležité. Jako vždy, kdy jde o takové důležité věci, mám k tomu něco připraveného. Takže já přečtu to prohlášení a první reakci na něj. Na to Děripaskovo prohlásil okamžitě zareagoval Navalnyj a Chodorkovskij.


Takže Děripaska píše: „Pokud se nad tím pořádně zamyslíte, tak sankce jsou zbraní reálně probíhající moderní hybridní války. A mimochodem o nic lepší, než například bombardování našich měst nebo přímý útok na naše hranice. Dokonce zřejmě způsobují civilnímu obyvatelstvu ještě větší škody. A jednání těch občanů, kteří přímo nebo nepřímo tyto sankce proti ruským fyzickým nebo právnickým osobám provokují, by asi, zcela logicky, mělo být kvalifikováno jako vlastizrada s příslušnými trestními následky. Mimochodem, bylo by načase v tomto smyslu provést změny v trestním zákoníku Ruské federace.“


Na tento vzkaz okamžitě odpověděl Navalnyj. Oligarcha Děripaska vydělávající miliardy na nízké sazbě elektrické energie a žebráckých mzdách na svých závodech říká, že napomáhat uvalování sankcí proti němu je vlastizradou. Je zapotřebí to upřesnit: Vlastizradou jakého státu? Vždyť Děripaska je, jak známo, občanem Kypru.“ Potom se k tomu připojil i Chodorkovskij, proběhla jakási výměna názorů a konec.


A co bylo podstatou? Že Navalnyj a Chodorkovskij se prý domáhají uvalení nějakých sankcí a musí být za to pohnáni k odpovědnosti. Tedy ten Navalnyj a Chodorkovskij. A je to skutečně tak? To o tom mluvil Děripaska? Ale tak to přece vůbec není, vůbec ne. Tak to je, když pro stromy nevidíte les. To se dělá, když kvůli realizaci řídicího manévru, konkrétního řídicího manévru, potřebujete vytvořit hlukovou kulisu, která by skryla podstatu té prováděné akce. A já opakuji, že teorii k těmto otázkám najdete v práci Válka a Stát a teď velice v krátkosti.


Co to vlastně jsou ty sankce? Odkud se berou? Sankce jsou krokem s určitým účinkem na řízení státu, na jeho ekonomiku ze strany jiného státu, nebo bloku států, nebo nadnárodních společností nadnárodního řízení, s cílem donutit daný stát provést nějaké změny své politiky. Sankce přece nejsou uvalovány proto, že ten či onen člověk běhá někde po Západě a požaduje… Nebo kdekoliv jinde, a požaduje: „Uvalte sankce, protože je tam takový a takový režim, taková a taková vláda atd.


Sankce je zbraň o dvou ostřích. Sankce jsou uvalovány pouze v té oblasti, ve které jsou dva subjekty řízení v nějaké součinnosti, hospodářské, státní subjekty, jakékoliv. A při uvalování sankcí to tomu, který je uvaluje, který uplatňuje vůči někomu ty sankce, také přináší určitou škodu. Ptejte se sami sebe, jaký má zájem nějaký stát uvalovat sankce na jiný stát v zájmu nějakého jednoho člověka, nebo i skupiny osob, žijících v daném státu. Cožpak se s něčím takovým setkáváme? Ne.


Pojďme se podívat na sankce proti Íránu. Proč jsou vůči němu uvalovány? Protože vnější subjekty řízení, jak zosobněné státem, například USA nebo evropskými státy, tak i nadnárodním řízením, si přejí zkorigovat politiku íránského státu pro sebe žádoucím směrem. Aby státní politika íránského státu odpovídala zájmům těch subjektů nadnárodního řízení, které uvalily ty sankce. A zájmy íránského obyvatelstva v tom nehrají vůbec žádnou roli. Naopak v důsledku těch západních sankcí trpí právě to íránské obyvatelstvo.


Takže se tak fakticky íránskému obyvatelstvu dává najevo: „My jsme na váš stát uvalili sankce, protože politika vašeho státu neodpovídá politice, jakou by měl uplatňovat z hlediska nadnárodního řízení. A pokud nechcete trpět v důsledku našich sankcí, tak musíte svrhnout svou vládu. Ty sankce přece nejsou uvalovány proto, že by kvůli tomu někdo někde orodoval. Ani kvůli tomu, že někde uvnitř státu trpí obyvatelstvo. Co ty sankce proti Iráku? A další! Vždy tím trpí obyvatelstvo. Vždy! Ale cožpak to někdy někoho zajímalo?


Máte-li nějaký konkrétní zájem a politika státních subjektů se vzájemně shoduje, tedy když ten stát vede svou politiku v souladu s těmi cíli, které vytyčuje nadnárodní řízení, tak žádné vnitřní zločiny, zločiny uvnitř státu, žádný těžký život lidu nikoho nezajímá. Cožpak někdo uvaloval sankce na Saúdskou Arábii za poškozování práv třeba pederastů, ze kterých je teď trend vytvořit společenskou elitu? Tam je pronásledují. Vůbec ne, Saúdská Arábie si dělá, co chce. Rozřezali novináře. Nikoho to nezajímá. Rozčiluje se někde někdo? Ne, ututlali ten skandál a konec.


A pokud se věc týká Ruska? To je něco úplně jiného. Povyk, vřava: „Vše je špatné, vše je příšerné…“ Vůbec, co se týká USA, je to jasné: „Somoza je čubčí syn, ale náš čubčí syn a hotovo.“ To prostě nehraje žádnou roli, protože ten, kdo uvaluje sankce vychází ze svých klanově-korporativních zájmů, které se v té či oné míře shodují se zájmy jeho státu. Tedy přesněji, pokud se nějaký stát chová tak, jak si to přejí jiné státy, nejsou uvalovány žádné sankce. A pokud je zapotřebí státní politiku tohoto konkrétního státu změnit, tak samozřejmě vůči řídicím segmentům, které mohou zapůsobit na vnitropolitický život, na ekonomiku státu a na vnější politiku státu, budou takové sankce uvaleny.


Pojďme se podívat na dějiny SSSR. Měli jsme několik období. Za SSSR těch sankcí bylo hodně, zato když tu bylo jelcinovské Rusko… V SSSR, ať už dobře či špatně, lidé žili. Ta skutečnost, že trockistické vedení uplatňovalo politiku absolutní diskreditace socialismu, aby mohlo nakonec zaprodat a porobit stát, lid vydat do otroctví, aby národ vymíral, to už je jiná věc. Ale tak či onak tu stále byla velmoc číslo jedna a lidé měli zabezpečeno živobytí v měřítku té doby.


Byly uvalovány sankce, které měly za úkol korigovat politiku SSSR: „Sem nesmíš, tam nesmíš! Na olympiádu k tobě nepřijedeme! A vás k nám pustíme jen za určitých podmínek, když se k nám připlazíte po kolenou!“ Ale stále tu byl stát, a dokonce i ke konci, ke konci úpadku „sovětské moci“, tenkrát již v uvozovkách sovětské, ale sovětského státu bez uvozovek, ovšem byl už rozdíl v jeho kvalitě. Vlajka stále zavazovala, v roce 1986 se konaly Hry dobré vůle. Bylo nutné nás té vlajky zbavit. Zbavit!


A já stále zdůrazňuji, že v dané situaci je vlajka důležitá věc. Děripaska je jedním z těch lidí, pro které je trikolóra svatou věcí, protože to pod ní bojovali vlasovci! To pod touto vlajkou mělo mít Rusko koloniální postavení! Je to vlajka, která nikdy nebyla naší státní vlajkou! To pod ní bojovali bělogvardějci snící o tom, aby z Ruska byl surovinový přívěšek Západu. A týl a vůbec možnost bojovat bělogvardějcům zajišťovali prostřednictvím zahraniční intervence. A také pod ním bojovali vlasovci.


Když tu nastoupili ti Čubajsové, Děripaskové, Chodorkovští a další, tak přišli s vlajkou označující, že Rusko je koloniálním státem. A v devadesátých letech, kdy u nás všechno řídilo velvyslanectví USA, kdy k nějakému tomu úředníčkovi na velvyslanectví běhali ministři, a prosili u něj o udělení audience: „Přijmi nás prosím…“ Kdy lidé skutečně umírali a stát přišel o postavení subjektu globální politiky, kdy se stal surovinovým přívěškem Západu, tehdy žádné sankce nebyly! Tehdejší stav Ruska Západ plně uspokojoval! Tehdy se podle nich stát choval správně, protože jeho vedení plnilo pokyny velvyslanectví USA! Žádné sankce nebyly!

A jakmile nastoupil Putin, tak co začalo? Napřed to ještě bylo v klidu, nechali mu volnou ruku. Mnohé otázky ještě nebyly vyřešeny: „Musíme udělat to a tamto…“ Procesy v řízení mají určitou setrvačnost. Ale to hlavní, k řízení se dostal člověk, který chápal řízení složitých sociálních supersystémů a uměl je řídit, který chápal konceptuální moc a uměl ji uplatňovat. A také zná globální politiku a umí ji uplatňovat. Takže pomalu a postupně, pozvolna začal Putin otáčet tu situaci lepším směrem.


Mají takový fígl, kterým balamutí lidi: „Nikdy jsme nežili tak špatně jako teď!“ Dokonce to zaznělo i na Putinově tiskové konferenci a ten je jednoduše odkázal na to, aby se podívali, jak se u nás žilo v devadesátkách! Je jasné, že dnešek se s devadesátkami nedá srovnávat. A tak vymysleli novou věc: „Nikdy jsme nežili tak špatně, jako posledních deset let. Po roce 2010! Do roku 2010 bylo vše v pořádku a od té doby je náš život stále horší a horší…“ Přestože v reálu je to přesně naopak. Všechno je přesně naopak! Stát žije rok od roku lépe. Spouští se nové výroby, to znamená pracovní místa, výplaty, napomáhá to fungování ekonomiky, rozšiřuje to spotřebitelský trh a přináší to mnoho dalšího.


Ale přesto je nám vštěpována myšlenka, že od roku 2010 jde všechno špatně. A proč právě od roku 2010? V roce 2007, poslední rok svého prezidentského období Vladimir Putin vystoupil na konferenci v Mnichově a Západ na ten jeho proslov zareagoval tak, jak to napsali v Los Angeles Times: „Co se to tam děje?“ Jak charakterizovali Putina a Rusko? Prý: „Veš, která si dovolila zařvat, vždyť ji rozmáčkneme jako nic!“


To znamená, že Putin až na konci svého druhého prezidentského období něco dokázal udělat, položil základy pro obrození Ruska. Nějaké procesy stabilizoval, někde dal Rusko dohromady, něco udělal. Nastoupil Medvěděv a na začátku se zdálo, že všechno poběží jako za Jelcina. Vše se rozběhlo, jenže se ukázalo, že mnozí, s kým počítalo západní vedení, že budou pokračovat v likvidaci Ruska, se již trochu zklidnili, povyrostli, dopřáli si luxusu a najednou už se jim nechtělo bořit tento svůj pohodlný život. A Putin to začal využívat k obnově Ruska. Byl tenkrát premiérem.


No a v roce 2010 začalo být jasné, že se i v tomhle Putin zmocnil řízení. Proto do roku 2010 byli se vším spokojení. A po tomto roce 2010, kdy si Rusko začalo navracet suverenitu, kdy začalo získávat moc, jak ekonomickou, tak i vojenskopolitickou, tak se najednou roztrhl pytel se sankcemi. A na koho byly uvalovány v první řadě? V první řadě na ty, kteří mají vliv na formování řízení, státní politiky a na ruskou ekonomiku.


Potřebovali je zmáčknout: „Chcete být na Západě? Vždyť jste občany Kypru nebo kdo ví čí! Chcete mít přístup ke svým účtům s penězi nakradenými v Rusku? Kde jste nechali umírat lidi hlady? Sloužili jste nám věrně, ale teď už to není ono. A proto vás potrestáme. A pokud chcete ten trest zrušit, zbavte se toho člověka, který vede politiku poškozující náš stát, naši klanově-korporativní skupinu.“


Takže Děripaska fakticky zcela přímo řekl: „Sankce uvalované na jednotlivé fyzické nebo právnické osoby ze strany vnějších subjektů, jsou vyvolány tím, že jednání těch lidí poškozuje ty státy, které ty sankce uvalují.“ A já opakuji, že ty sankce jsou nástrojem o dvou ostřích. Sankce jsou uvalovány tehdy, kdy si myslí, že ta škoda z těch sankcí pro stát, který je uvaluje, bude menší než výsledek politiky toho státu, kterému v ní mají zabránit. Tehdy je uvalují. Vždyť proč Západ ty sankce uvaluje? My jsme bráni jako surovinový přívěšek Západu. Ať už se nám to líbí či ne, jsme plně tím surovinovým přívěškem Západu ve všech aspektech.

Vezměme si třeba ten koronavirus. Máme tu vakcínu Sputnik V a podepsali jsme dohodu s AstraZenecou, že prý budeme tu vakcínu prodávat společně. My jsme tu vakcínu vyvinuli a Západ ne. A jaká na Západě běží informační kampaň? „Rusko vyvinulo vakcínu, protože ji na Západě ukradlo. Prodává se společně s AstraZenecou. My už nějak vysvětlíme, proč ji prodáváme společně s Rusy.“ A další krok bude: „To je přece naše západní vakcína, Rusko ji jednoduše ukradlo!“


A Rusko to nemohlo odmítnout, tuto spolupráci s AstraZenecou na té vakcíně, protože se nikdo na souhlas Ruska ani neptal. Buď nám ji teď vydáš, a nakonec to dopadne tak: „Je k dispozici vakcína a vyvinula ji AstraZeneca, je to skvělá vakcína. A proč ji má Rusko? Protože nám ji ukradlo! My to přece všichni víme, všichni jsme četli ty noviny.“ A takto je to se vším, s raketovými motory, se vším. My se nacházíme v situaci otroků Říma nebo nevolníků. Můžeme vytvářet jakákoliv mistrovská díla, ale ti, kteří si myslí, že nás ovládají, nás za lidi nepovažují. Stejně jako ti statkáři… Jen si vzpomeňte na malachitovou… Jak vyráběl tu vázu ten, jak se jen… Nevzpomenu si. To není důležité, důležité je to, že pán přijel z Paříže: „Taková krásná váza!“ Ale jak se choval k jejímu výrobci?


Přesně takový vztah k nám má celé to nadnárodní řízení. Můžeme být jakkoliv talentovaní, ale musíme svůj život obětovat službě západním státům. Jestliže mluvíme o tom, že Rusko má být suverénní a pracovat na své zájmy, tak na nás uvalují sankce, aby se nám to nepovedlo. Protože pokud se jim vymkneme, tak Západ připravíme o přírodní zdroje, nebudeme na ně pracovat svými mozky, připravíme je o naše umělecké výtvory, o díla naší vědy a techniky. A to pro ně znamená škodu, to znamená, že zajdou jako civilizace. To nemohou připustit, proto pro ně ty sankce uvalené na Rusko znamenají tu menší škodu. A tím spíše, že sankce zavádějí proti lidem, kteří tak mohou provést státní převrat.


A tak vzniká otázka. Proti komu tedy má být zavedena ta trestní odpovědnost za provokování sankcí? Jak to řekl Děripaska? On to uvádí zcela přímo: „Jednání těch občanů, kteří přímo nebo nepřímo tyto sankce proti ruským fyzickým nebo právnickým osobám provokují, je potřeba kvalifikovat jako vlastizradu s příslušnými trestními následky.“ Jen si to vezměte. Takže když státní činitel nevede státní politiku v zájmu svého lidu, tak západní vedení, nadnárodní vedení sankce neuvaluje. Jelcin. Pokud se však člověk řídí zájmy svého státu, svého národa, a na stát jsou uvalovány sankce, tak musí nést trestní následky, protože svým řízením poškozuje vnější řízení.


Takže fakticky Děripaska, ten člověk, který… Jeden z těch, který se postaral, aby jako státní vlajka nad Ruskem vlála ta vlasovská, který udělal… On ve svém životě nic nevydělal. Všechno co má, ukradl lidem. To všechno ti lidé vybudovali v sovětských dobách. On je jen dosazený oligarcha. A dobře ví, že je nula, že je neřád, že v životě není ničím a pokud ho zítra páníček z Washingtonu připraví o právo řídit tento majetek, protože je jen správce, tak si nedokáže vydělat ani na kousek chleba, protože je nula. Proto je pro něj tak důležité sloužit páníčkovi.


A teď vyřvává, že musíme do svého trestního zákoníku dát paragraf, na jehož základě Rusko nemá právo být suverénním státem, uplatňovat suverénní politiku. A ten člověk, ten státní úředník, který svým řízením poškodí nadnárodní řízení, a tu škodu mu přinese v každém případě, bude-li se řídit zájmy lidu, zájmy svého státu, tak takový úředník musí být zde v Rusku odsouzen. To je to, co řekl Děripaska. Tohle! Takže je fakticky tento výrok vzkazem, že má být v trestním zákoníku zakotven paragraf, na jehož základě bude možné odsoudit prezidenta Putina za to, že se řídí zájmy Ruska, a ne zájmy USA, nebo jiného nadnárodního řízení.

Protože ještě jednou opakuji, že žádný stát neuvaluje vůči jinému sankce, jen proto, že tak chce někomu pomoci. Sankce uvaluje v případě a přistupuje na škodu, kterou si tím způsobí, jen v případě, kdy si myslí, že nezmění-li, nezkoriguje-li řízení toho státu, tak může přijít úplně o všechno, co čekal, že od toho státu získá. Chce tím dosáhnout toho, aby se ten stát choval tak, jak potřebuje.


To je to, o čem mluví Děripaska. Rusko nesmí mít svou vlastní státní politiku. Pokud nějaké západní nadnárodní řízení zavede ve vztahu k Rusku nějaké sankce, tak ten člověk, který u nadnárodního řízení vyvolal nespokojenost, musí být potrestán zde, v Rusku. Protože my jsme přece domorodci a máme sloužit bílému sáhibovi. A sami máme trestat toho, kdo by chtěl myslet na to ubohé Rusko, na jakýsi ruský národ… A cožpak je tohoto názoru jen Děripaska?

Putin se ze všech sil snaží pracovat pro lidi. Jeden z jeho poslední kroků je výplata pěti tisíc rublů na dítě. Sebral ty peníze takovým jako je Děripaska a další neřádi. Nenechal je ukrást a dal je lidem. A u nás ho „patrioti“, ti v uvozovkách, absolutní ničemové, začali za to kritizovat. Prý jen pět tisíc… Mají vůbec představu, jakou částku jim urval pro všechny ty děti? Místo aby Putina podpořili v jeho boji proti oligarchům, v boji proti nadnárodnímu řízení, tak ho ti neřádi, kteří se mimochodem zakopali v KPRF, polévají špínou.


A je zajímavé, že to dělají vždy v pravý čas. Vždy se to děje jako na zavolanou. A co to znamená včas? Kdy udělal Děripaska to prohlášení? 21.12.2020 a 21.12.1879 se narodil Josif Vissarionovič Stalin. Zajímavé datum si vybrali pro ten útok na Putina. A jaké mají krytí? Sejdou se ti polithňupové a prý že to je dobré k tomu, aby mohli být potrestáni lidé jako Navalnyj a Chodorkovskij. Na to prý bude dobrý ten paragraf.


Mimochodem, podívejte se, velice obsažná byla v tomto ohledu ta diskuse v úterý, 22.12.2020 u Solovjova. Všechny klanově-korporativní skupiny, které tam jsou zastoupeny, jsou jednotné v tom, že Rusko nesmí mít svou suverénní politiku. Všichni si přečetli Děripasku i tu slovní potyčku mezi ním a Chodorkovským, Navalným. A jak lžou, sugestivně lžou, aby protlačili do trestního zákoníku našeho státu ty paragrafy, které Rusko připraví o jeho suverenitu. Aby hned bylo možné každého obvinit: „Ty chceš udělat něco pro náš stát? Tak to tě hned potrestáme! Okamžitě, za pochodu.“


Tady u nás se za tu dobu, za chruščovské tání/marast, za brežněvovskou stagnaci, za gorbačovskou přestřelku, za ty jelcinovské takzvané reformy, zformovalo takové státní řízení, které vás podráží každou hodinu, každou minutu. A to nemluvím o dnech. Oni každého podráží a teď potřebují tento formální důvod, protože potom budou schopni svému zahraničnímu páníčkovi udělat pukrle a říci: „My ho sami zastřelíme!“


Kolik u nás úředníků a guvernérů má permanentně sbalený kufřík? S naším státem je nic nepojí! Jen okrádají naše regiony a odvětví, která řídí. Všechno to posílají na Západ. A jednou nohou jsou pořád pryč, než pro ně přijdou popadnou kufřík, na letadlo a frnk za hranici. Z Londýna je nikdo nevydá. Ano, oni tam hromadně umírají, peníze jim tam zabavují… Ale to je přece v duchu té naší takzvané „elity“, jsou to slouhové. Skuteční psi, čím těžší trest, tím více vrtí ocasem.


A proto ty sankce, kterými je dusí, potom si páníčka váží ještě více. Jsou připraveni svůj stát zničit, protože ho nepovažují za svůj stát. Nejsou to Rusové, svým duchem nejsou Rusové. Jsou to otroci! A ruské lidi nenávidí, a je jedno jaké národnosti. Jakmile ucítí ruského ducha, Rusko… Tu jejich nenávist vyvolává to, že ruský duch poskytuje lidem sebeúctu, lidskou důstojnost. Všichni ti Děripaskové, Čubajsové a další neřádi, kteří odmítli stát se lidmi, kteří sní o tom, jak lížou zadek zahraničnímu páníčkovi, nenávidí ruské lidi za to, že zůstávají lidmi a jsou připraveni je likvidovat. Stejně jako to dělali ti, kteří přišli společně s Hitlerem. Jako to dělali ti, kteří vyvěsili vlasovskou vlajku a bojovali s Hitlerem.


Jen se podívejte, jak v devadesátkách likvidovali náš národ. Ano, pro ně to byla svatá léta. Tenkrát jimi byl páníček spokojen. Nahrabali si miliardy dolarů v Bank of New York. Zabavili jim je?! „Nu, páníček je potřeboval! A já si v Rusku nakradu další! Já to Rusko rozporcuju celé, když mi to páníček nařídí!“ A nic, ani nepípli.


Takže ta věc se má tak. 21.12.2020 byl udělán první krok ke státnímu převratu v Rusku. A co? Kde jsou naši vlastenci? Ti politologové, analytici a všichni ti ostatní? Řekl někdo z nich: „Naše vlast je v nebezpečí! Suverenita je v nebezpečí!“ Všichni ti polithňupové a rádoby „patrioti“ začali vykřikovat: „Ano je třeba urychleně přijmout takový zákon! Urychleně! Ty sankce přece uvalují, protože západní páníček je nespokojen!“ Takhle mne páníček nepovýší na hlavního lokaje. Ta situace je teď velice, opravdu velice kritická.


22.12.2020 Putin podepsal ustanovení o rozšíření záruky bezpečí pro bývalé prezidenty. A jednou z možností, jak je té nedotknutelnosti zbavit, je vlastizrada. A teď si to vezměte. USA uvalí na Rusko sankce a podle ruského trestního zákoníku budou ty sankce uvalené USA kvůli jednání státního činitele považovány za vlastizradu. A je vymalováno. To je ten směr, kterým míří. Aby ani jeden státní úředník nepracoval na ruské zájmy.


Že zároveň potopí Navalného a Chodorkovského? Nezájem. Děripaska? Spotřební materiál. Oni potřebují prosadit něco jiného, provést státní převrat a opět Rusko vydat do rukou Západu. V devadesátkách se jim to povedlo, ale teď už ne! Nyní tu je Koncepce sociální bezpečnosti, teď už máme k dispozici tu teorii, která lidem umožňuje zformovat bezstrukturní odpor. A odpor na základě virtuálních struktur a svůj stát zachránit, podpořit gosudara a nepřipustit ztrátu suverenity, jaké se nám už povedlo dosáhnout, a získat plnou suverenitu!

Tento konkrétní řídicí manévr k provedení státního převratu, je teoreticky popsán v pracích Stát, Válka a Bolševismus. Čtěte je, buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny.


Vstupujte do řízení, rozumějte tomu řízení, aby vás neutáhli na vařené nudli žádní takoví Děripaskové, kteří z našeho státu udělali surovinový přívěšek, a kteří se bojí toho, že náš stát bude suverénní. Vždyť potom už nebude moci zahraniční páníček udržet Děripasku jako správce, dozorce nad tím majetkem, který patří… Už nebude patřit tomu západnímu pánovi.

Takže tak. Situace je závažná, velice závažná. A naši vlastenci zase pro oči neuviděli první akt v provedení státního převratu. Jen se podívejte na Solovjova, jak ho všichni s nadšením uvítali. Všichni se ukázali v plné kráse.V souvislosti s již uvedeným, jsou tu doplňkové komentáře. Valeriji Viktoroviči, za poslední měsíc se tón liberálních internetových kanálů změnil. Zatímco dříve byl Putin ten špatný, který zlikvidoval celý stát, tak nyní už mu zbývá nanejvýš měsíc, dva týdny. A nedosti na tom, otevřeně se mluví o možnosti jeho fyzické likvidace. Zdá se, že někdo dal rozkaz připravit informační pole pro jeho vraždu. Je ta hrozba skutečně tak veliká? Vždyť to není první případ. A skutečně je to pro podpindosníky ta nejlepší možnost, jak zůstat u moci?


Přestože tu to nebezpečí zavraždění Vladimira Putina je, nepřevažuje nad úmyslem provést státní převrat, na jehož základě má být Vladimir Putin potrestán například jako Nicolae Ceausescu. Přesně tam to Děripaska směřuje, jako že to bude politicky motivované rozhodnutí. Západ je nespokojen našim chováním a uvaluje na nás sankce. No a my Západu musíme vyhovět. My musíme sami ze svých řad vyčistit všechny, kteří alespoň trochu myslí na Rusko, alespoň trochu pracují pro její zájmy. Lidé si toho povšimli, píší o tom, a ti analytici a polithňupové to zarytě přehlížejí. A co to znamená? Spiknutí!


Ještě jednou zopakuji, že jim to spiknutí nevyjde. Ptají se, proč prý lidé nevystoupili na obranu SSSR? A na základě jakých struktur tenkrát mohli vybudovat řízení na obranu vlastního státu? Když tenkrát všechny stávající struktury ten stát zradily? Nyní mají lidé znalosti o řízení složitých sociální supersystémů, je to Koncepce sociální bezpečnosti! A to je konec, žádné bohatství světa nepřeplatí působení jednou zveřejněné myšlenky. Znalosti znamenají moc. A my jsme tu moc dali k dispozici lidem a oni si ji vzali, takže teď různí ti Děripaskové a další taková pakáž nic nezmůžou. Zato my gosudara podpořit dokážeme.
Další otázka, generální ředitel celosvětového ekonomického fóra Klaus Schwab publikoval jako spoluautor s levicovým futurologem Thierry Malleretem knihu Covid-19: velký restart. A jak píší norské noviny Steigan, tak ten Covid-19 a Velký restart je programem globální diktatury. Je to asi ta nejdůležitější kniha roku, ne kvůli své literární hodnotě, ale kvůli tomu, jak přesně popisuje, jak se vládnoucí třída pokouší využít pandemii, aby upevnila svou globální diktaturu.


A už zase pro stromy není vidět les. Takže, co je zač ten klub v Davosu? Je to slezina, kam soustřeďovali ty, kteří se považovali za "elitu", aby je tam informovali z hlediska jejich dílčích úkolů, co a jak mají dělat. Prostě shromáždili svou čeládku a řekli jí: „Budete dělat to, to a to! A teď padejte!“ A oni se vraceli celí hrdí, že se účastnili Davoského fóra. Davoské fórum je svým významem z hlediska řízení na spodní úrovni, je to úplné dno v řízení globální úrovně. Není možné ho porovnávat s Římským ani Bilderbergským klubem, ani s Výborem tří set, těm se nepřibližuje ani vzdáleně. Davoský klub je žumpa.


A když se tam „elita“ rvala, tak jsem se na ně díval a říkal si: „To jsou ale debilové!“ A oni jimi jsou. Ze svého státu chtějí udělat surovinový přívěšek, likvidují vlastní národ a chtějí se prodrat tam. Samozřejmě, že tam přijížděli někteří z lídrů, aby tam předali příslušné informace a přidali jim váhu. Takže když tam přijel takový Si Ťin-pching, tak to byla úplně jiná věc. To je třeba si uvědomovat. To je, jako když do mateřské školky přijde mezi vychovatele jejich nadřízený, aby je poučil, jak mají ty děti vychovávat. Asi tak, aby se k nim dostaly příslušné informace.

Takže právě tito lidé zveřejnili ty informace. A proč právě oni? Protože je dav považuje za něco výjimečného. Takže oni přesně na tento nejnižší článek, který bude při provedení manévru Covid-19 v jeho plném rozsahu zlikvidován v první řadě, po ustanovení té plné diktatury bude zlikvidován...


Když jsem mluvil o tom, že je dobré, že ten globální manévr, který naplánovali globalisté, byl proveden ještě před volbou Trumpa do druhého období, tak jsem přesně tohle měl na mysli. Globální prediktor přece nechtěl ten manévr provádět teď. Ten manévr provedla struktura, struktura, která se vymkla kontrole. Ona byla připravena provést to v celém světě po zvolení Trumpa, jenže v rámci svých úzce klanově-korporativních zájmů zachovat parazitování USA nad celou planetou Zemí, s tím manévrem začala předčasně.


A globálnímu prediktorovi, aby udržel řízení všech procesů na planetě Zemi, aby udržel na uzdě USA, aby stabilizoval Trumpa, nezbylo nic jiného, než spustit protitah proti tomu kovidovému scénáři. A to je důvod, proč se objevila taková kniha jako Covid-19: globální reset. Potřebovali aktivovat dav, který tomu může ve svém množství čelit a podpořit státní řízení svých států v boji proti diktátu ze strany státní elity USA. Musí poskytnout motivaci. A tu motivaci jim právě na úrovni jejich chápání poskytl ten předseda, ředitel Davoského fóra.

Takže pro všechnu tu čeládku, která se považuje za „elitu“, která v té či oné míře… Bez níž se při řízení neobejdou, protože každá úroveň řízení musí být organizovaná a tohle je přesně ta vhodná organizační úroveň. Ano, oni k tomu využili tu nejnižší úroveň, neboť s čím počítají? Teď bude zablokována činnost americké státní elity, řízení USA bude udrženo v potřebných parametrech, a potom se bude možné vrátit k realizaci toho manévru Covid-19. Jakoby. Ale aby se mohli vrátit, potřebují na jedné straně teď ten manévr stopnout, aby ho potom mohli zase spustit. Proto aktivovali ten nejnižší článek.


Jenže globální prediktor už dávno začíná přicházet o své řízení globálních procesů. A tato ztráta řízení probíhá v plné shodě se Zákonem času, s tím nic nenadělá. Je možné se jen dohodnout s kým a jak. A je tu jen jeden stát a světový lídr, se kterým se globalisté mohou dohodnout. A ti, kteří plánují spiknutí proti Putinovi, si neuvědomují, proti komu se to v daném případě vydali. Jdou proti pánovi svého páníčka. Ano ten jejich americký páníček se nyní vymknul zpod pánovy kontroly, ale on ho zase postaví do latě. Nic proti tomu nezmůže. A jedním z opatření, jak ho postavit do latě, je odříznutí celé té podpindosnické periférie, všech těch Děripasků, Čubajsů a další pakáže od řízení států a národů na úrovni států.


Ano, americká státní elita se tomu brání. A aby ten odpor byl zlomen, je vyvíjeno toto informační působení na určité vrstvy řízení, na tu takzvanou „elitu“ jezdící na ty davoské sleziny, kde jim řekli: „Chlapci, teď vám říkáme pravdu, máte skončit. Buď teď podpoříte svůj národní stát, a budete mít nějakou šanci se do budoucna udržet, nebo když teď ten národní stát nepodpoříte, tak je to váš konec.“ A v tomto ohledu všechny ty různé „rossionské elitky“ patřící k těm klanově-korporativním skupinám, které se tak náruživě připojily ke spiknutí…

Ta kniha je pro ně, má to být rozsudek nad nimi. "Buď Putina podpoříte, nebo budete zlikvidováni jako první." A proč? Protože k čemu vůbec jsou? Potřebné jsou jen zdroje Ruska. Vy se svými mozky k ničemu nejste. Vakcínu vyvinout neumíte, vesmírné motory zkonstruovat a vyrobit také nedovedete, nejste k ničemu. Obilí nepěstujete, nic neděláte, umíte jen parazitovat. Takže vás je třeba se zbavit v první řadě.


Co má být realizováno vůči Rusku? Co provedli za Medvěděvova prezidentství? Najednou všechny subjekty federace zřídily své vlády. všechny mají vlády a ministry. Nač? Přesně kvůli tomu. A jakmile ten manévr bude proveden. Jakže se to jmenuje? Velká hedvábná stezka. A jako doplněk k němu Koridor sever-jih. Jakmile bude tento manévr proveden, tak bude celá ta nadstavba nadbytečná.


Celá ta ruská elita má jen jedinou cestu záchrany a tou je Putin. A nejen Rusko, to platí pro celý postsovětský prostor. Všichni mají jen jedinou možnost – Putina. Jakmile Putina podrazí, bude to jejich konec, nic už je nezachrání. Ať už si to uvědomují nebo ne, to není naše věc. My musíme podpořit gosudara s porozuměním procesům řízení. A já zopakuji, že porozumění tomu je vyloženo v Koncepci sociální bezpečnosti.


A proto čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Pochopíte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a najdete způsob, jak se na tom řízení podílet. Jen musíte vědět, co se děje. Pokud nevíte, co se děje, neznáte příčinu daného jevu, tak se nikdy nedokážete ubránit.


Uvedu příklad dovedený až k absurdu. Pokud nevíte, že prší a neuvědomujete si, že promoknete, tak se tomu dešti nebudete bránit deštníkem, neschováte se pod střechu, někde uvnitř a promoknete. Přesně to samé probíhá při řízení složitých sociálních supersystémů. Velice často lidé trpí kvůli nějakým procesům, neboť nevědí, co se okolo nich děje. A pokud člověk ví, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tak vždy zvolí ten manévr, který bude odpovídat jeho zájmům a zájmům jeho státu. Neboť to stabilizuje celou situaci, která zajišťuje jeho bezpečnost a nebude si tak podřezávat větev, na které sám sedí. Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.


To byla poslední otázka.

Nu což, tak nám nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, štěstí, mírové nebe nad hlavou.


Do příštích setkání v novém roce.


358 zobrazení0 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.