• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 01.02.2021

Aktualizace: úno 11

A někdo to ze zásady nehodlá pochopit, například vlasovci, co si hrají na představitele Koncepce obecné bezpečnosti.

Ti to nepřijímají ze zásady, protože ti potřebují svrhnout Putina. Proti Putinovi stojí Západ a oni chtějí svým brojením proti němu posloužit Západu.

Otázka – Odpověď z 1.2.2021


1)Nová verze Úvodu do analytiky

2)Putinovo vystoupení na Davoském fóru

3)Americký YouTube se domnívá, že práva na ruskou hymnu náleží americké společnosti BroadcastMusic

4)Konání Integračního fóra Ruský Donbas v Doněcku

5)Přestavba USA

6)Nakolik bude v dané situaci legitimní plánovaná Dohoda o strategických útočných zbraních 3

7)Jaká je skutečná strategie Koncepce s ohledem na dnešní výzvy a v boji s davo-„elitářstvím“?Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 01.02.2021. A dnešní pořad zahájíme malým oznámením.

Ano, teď už je to více než týden? 22. ledna, to bylo, že? 22. ledna jsme obnovili, zveřejnili novou verzi Úvodu do analytiky. Byla tam přidána celá část nazvaná Otevřené spiknutí: kontury světové revoluce. Pojednává o velmi dobré knize Herberta Wellse - The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution. Jak je světový brainstorming organizován tak, aby se toho lidé účastnili a v domnění, že hájí zájmy svého státu, pracovali ve skutečnosti na ty, kteří je chtějí zotročit. Proto, jakmile se objevila kniha Otevřené spiknutí, jejíž vydání bylo malé, asi tisíc výtisků, tak… Já nevím, zda je ještě v prodeji nebo ne.

Máte na mysli vydání z roku 2021.

Ano, objevila se v prodeji na konci roku 2020 v posledních prosincových dnech, ale je uvedeno, že se jedná o vydání z roku 2021. Proto si ji fakticky ten, kdo by si chtěl přečíst původní zdroj, může koupit, pokud je tedy ještě v prodeji. Ale jinak je věcně a dostatečně probrána v samostatné části naší práce Úvod do analytiky Otevřené spiknutí: kontury světové revoluce. Ještě jsme v té práci provedli několik úprav, ale hlavní novinkou je tato část. Takže čtěte, učte se, jak probíhá řízení, co je to analytika. Analytika nejsou žádné dohady, je to skládání puzzle.

Teď přejdeme bezprostředně k otázkám. První je od Arťoma. Valeriji Vladimiroviči, píše…

To nevadí.

Okomentujte prosím Putinovo vystoupení na Davoském fóru. Tu jeho poznámku o zlaté miliardě. Zatímco na tom minulém fóru Putin vstoupil do konfrontace se Západem s částečnou podporou globalistů, tak nyní už šel do přímého střetu s globálním prediktorem?

Ne.

Je ruský svět na tento útok připraven?

Ta otázka je špatně položená. Putin nikdy nešel do konfrontace se Západem. Ani v roce 2007 v Mnichově, ani v tomto svém davoském projevu. Stejně jako do konfrontace se Západem nikdy nevstupoval ani Stalin. To byla vždy zpětná reakce Západu na návrh začít žít jako LIDÉ. Západní teorie globalizace a globalistická praxe je vždy založena na tom, že Západ má právo, přičemž toto právo nepodléhá žádné diskusi, že má právo okrádat všechny ostatní národy.

Konfrontace mezi Ruskem a Západem je konceptuální. My nabízíme dva zásadně se lišící způsoby uspořádání světa. Ten jeden spočívá v budování koloniálních impérií: „Budeš vládnout nad mnohými národy, ale ony nad tebou vládnout nebudou.“ V roce 1914 Britské impérium, nad kterým nezapadalo slunce, zaujímalo 22% pevniny a žilo v něm 25% obyvatelstva planety Země. Každý čtvrtý. A to Britské impérium nikam nezmizelo, jen se transformovalo v Commonwealth / Společenství národů.

Ani Francouzské koloniální impérium nikam nezmizelo, jen se transformovalo ve Francafrique. Zmizela taková impéria jako Španělské impérium, Portugalské impérium, Osmanská říše a Ruské impérium.

Z nichž jen Ruské impérium nikdy národy neokrádalo. Ruské impérium bylo jediné, které nikdy nevedlo koloniální války. Všechny války, které vedlo Rusko, byly vynucené, aby se sousedi vzpamatovali a byli donuceni žít lidsky. A jakmile se nějaký objekt do Ruska začlenil: Kavkaz, Střední Asie, tak tyto národy získaly rovná práva a elita těchto začleněných státních útvarů se stala součástí ruské elity. A takhle to nikdy nefungovalo v žádném z těch koloniálních impérií, v tom byl ten rozdíl.

U nás se zachovaly všechny národy, všechny jejich jazyky. Za sovětské moci ty kultury přímo rozkvetly a mnohé národy bez písemnictví ho získaly. Zatímco v těch ostatních impériích… Kde jsou obyvatelé Tasmánie? Ty vyhubili úplně všechny, žádné jazyky se nezachovaly. Rok 1928. Jak se Britové, ve smyslu Australané, ale to je pořád Britské impérium, chovali k australským domorodcům? Pouta a řetězy, za lidi je nepovažovali.

Západ ani Rusy nepovažuje za lidi, protože my nabízíme jiné způsoby vzájemné součinnosti, při kterých nikdo nikoho neokrádá, kdy vzájemná spolupráce národů v jednom impériu přináší vzájemný užitek. To právě proto, že my nabízíme jinou koncepci uspořádání života na planetě Zemi, byl Západ počínaje založením Římského impéria v prvním tisíciletí celou dobu zaměřen proti Rusku.

Všechny imperiální aliance, tedy přesněji všechna spojenectví na území západní Evropy, i té východní, byly vždy zaměřeny proti Rusku. A počínaje 17. stoletím Evropa každých sto let soustředila své síly a šla válčit proti Rusku. A tyto války byly vůči civilnímu obyvatelstvu vždy vedeny obzvláště nemilosrdně, vždy měly charakter genocidy. Co například postavení Ukrajinců v Polském království? Proto se také Bohdan Chmelnický pohádal s polským králem a začal s ním válčit.

Takže Putin nenabízel, tedy přesněji nevybízel k žádné válce, nevstupoval do konfrontace, on jen říkal, že je nutné stát se LIDMI. Bůh přece začlenil lidi do ekosystému planety a my se teď těmi LIDMI musíme stát a žít LIDSKY, aniž bychom utlačovali jiné. Jenže to je právě v rozporu s pravidly současné globalizace. Globalizace je proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi a jedná se o proces objektivní. Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. A nyní je realizován podle zásady: „A budeš vládnout nad mnohými národy, ale ony nad tebou vládnout nebudou.“

Co Putin řekl v daném případě? Dříve než začneme mluvit o tom, co Putin řekl, je třeba porozumět účelu samotného Davoského fóra. Existuje výbor tří set, Římský klub, Bilderbergský klub a tak dále. Oč jde? V míře průběhu koncentrace řízení výrobními silami na planetě Zemi globální řízení tak či onak potřebovalo ty či ony řídicí systémy, jejichž práci bylo třeba vzájemně slaďovat. A právě v tomto ohledu se v různých segmentech zakládaly různé ty Bilderbergské kluby, Výbory tří set, Římské kluby a tak dále. Všechny tyhle podržtašky. Ty pokrývaly lidi, kteří se bezprostředně podílí na řízení.

A čím je charakteristický rozvoj kapitalismu obecně a jeho stav na konci 20. století a na začátku 21. století? Je takový pojem - nouveau riche – zbohatlík, pocházející z francouzštiny pojící se s rozvojem francouzského koloniálního systému. Tehdy průmyslový rozvoj Francie v kombinaci se zdroji okrádaných národů umožnil mnohým podnikavcům zbohatnout, šlo o nové zbohatlíky. Ale zatímco s těmito francouzskými zbohatlíky z konce 19. století se v podstatě vypořádali a vstřebali je... Někdo zbankrotoval, někdo se přizpůsobil a někdo jen zůstal bohatý, tak ten rozvoj kapitalismu v Evropě po kapitulaci SSSR v roce 1967...

Už jsem o tom mluvil nejednou, o tom červnovém plénu z roku 1967, kdy byla půl roku po něm podepsána kapitulace v podobě úhrady kontribuce společnosti Lena Goldfields, čímž fakticky podepsali, že od dané chvíle už veškeré bohatství nenáleží Rusku ale zahraničnímu řízení. Rusko mělo za úkol postavit všechny ty ropovody, plynovody a suroviny vyvážet na Západ nezpracované, jak to SSSR začal také se vší vervou realizovat.

Ale problém je v tom, že založený pozitivní program, bolševický program obrození Ruska, který založili bolševici, Stalin, vedl k tomu, že SSSR nejen ustál další vpád Evropské unie do Ruska... A na tom vpádu do Ruska se podílela celá Evropská unie, prakticky 400 miliónů v lidském potenciálu stálo proti Rusku, které nemělo ani 200 miliónů, ani nemluvě o veškerém průmyslovém potenciálu. Zatímco nerozvinutý průmysl Ruska... Carské Rusko prostě nemělo žádný potenciál, vůbec žádný.

Bolševici museli zakládat celá nová odvětví, budovat nově celou železniční síť a mnoho dalšího. A to všechno za pouhých 20 let, které měli do začátku Velké vlastenecké války. Ani to nebylo celých 20 let, od roku 1922, občanská válka trvala fakticky do roku 1924 a v roce 1941 už začala válka. Za tuto dobu stihli provést industrializaci státu, který tak dokázal rozdrtit agresora.

Přitom velice zdatná globální politika konceptuálně mocného řízení Sovětského svazu v čele se Stalinem umožnila rozštěpit jednotnou unii, alespoň z vnějšího pohledu a částečně využít zdroje svých protivníků zosobněných Protihitlerovskou koalicí, Velkou Británií a USA k porážce Hitlera. A o tom, že nešlo o žádné plnohodnotné spojence svědčí operace Nemyslitelné, kdy mělo být Rusko hned poté, co bylo vyčerpáno po válce s Německem, zataženo do války s Japonskem, a potom byl plánován útok na SSSR. Jenže je převezli, úplně je převezli.

A ten problém spočívá v tom, že konceptuálně mocné řízení Ruska, bolševické řízení položilo základy tak mocnému rozvojovému skoku, že ho nešlo jen tak snadno zadusit. Museli provést chruščovovskou břečku (tání), aby vrátili trockisty do řízení, brežněvovskou stagnaci, aby se ti trockisté v řízení rozmnožili a mohli potom potopit stát.

Takže v roce 1967 se konalo plénum, na kterém bylo s konečnou platností rozhodnuto, že se Rusko promění v surovinový přívěšek Západu. V roce 1968 byl v lednu podepsán ten akt kapitulace. Nicméně Západ byl v natolik zbědovaném stavu... Ten sjednocený Západ pod vedením USA, jeho hlavním aktérem, přestože štáb se vždy nacházel ve Velké Británii a stále tam je.

To vše vedlo k tomu, že celý západní systém byl v krizi, ten systém postavený na dolaru byl v krizi a v roce 1971 USA vyhlásily default a odmítly měnit dolary na zlato, což bylo fakticky základem Brettonwoodských dohod. To znamená, že to nedokázali utáhnout. A celý svět čekal, že SSSR prohlásí: „Odteď bude veškerý platební styk v rublech!“ Všichni si velmi dobře uvědomovali ekonomický potenciál Ruska, existoval tu ten socialistický tábor, včetně států, které se přímo nepřipojily.

Ta autorita SSSR byla velmi vysoká, nehledě na tu provedenou destalinizaci, na to takzvané odhalení kultu osobnosti, kdy Chruščov odhalil neexistující Stalinův kult... V jakém ohledu neexistoval? Stalin ho nepodporoval, a proto neexistoval. Ať už o tom tvrdí, co chtějí, ať už se snaží, jak chtějí to překroutit. Zatímco Chruščov vytvořil svůj vlastní kult, on si ho pěstoval, osobně si ho pěstoval, aby oslavovali jeho velikost, přestože sám byl nýmand. To on stál o kult.

Ovšem bez ohledu na to všechno byl SSSR takovým globálním subjektem, se kterým museli všichni počítat. SSSR v ekonomice vyhrál nad Západem a všichni si mysleli: „Je to jasné, teď přejdeme na ruble a rozjedeme se do SSSR, protože se stane světovým lídrem.“ A co udělal SSSR? Prohlásil, že on sám přejde v platebním styku na dolary a všechny k tomu vyzývá.

Takto byl zachráněn západní systém. Ještě tam byly ty vesmírné aféry, bylo toho hodně. Ale tohle bylo to hlavní. Aby byl Západ zachráněn do okamžiku, kdy bude konečně možné Sovětský svaz rozvrátit jako stát a darovat ho Západu, darovat mu Rusko jako surovinový přívěšek. Takže tohle proběhlo v roce 1971, ten default USA. A v roce 1971 bylo založeno to fórum v Davosu.

Když byly všechny ty vrstvy bezprostředně zaangažované v řízení: státní úředníci, velké korporace a další a další, sdruženi do všech těch klubů a výborů, tak se ukázalo, že existuje dost silná vrstva, velký počet bohatých lidí, kteří se tak či onak podílí na řízení, ale nejsou využiti. Tj. fungují živelně. Bylo tedy zapotřebí je všechny postavit do jedné řady. A posbírat všechnu tu žoužel, všechnu tu periférii, veškerou tu čeládku z byznysu je právě úkolem toho fóra v Davosu.

V míře toho, jak byl rozvracen SSSR, a začali se objevovat „noví Rusové“, tedy zbohatlíci, obdoba těch „nouveau riche“ ve Francii, kdy se objevili „noví Číňané“ a další noví…, tak vyvstala otázka, kam je zařadit. Nechat je všechny zasednout k jednomu stolu, do nějakého toho Bilderberského klubu? To tedy ne. Tady máte svůj chlívek, to je vaše ohrada, to Davoské fórum, to je vaše místo. A oni se tam všichni nahrnuli štěstím bez sebe. Bylo jim tak dáno najevo, že jsou dobytek a nýmandové a oni byli štěstím bez sebe a připraveni zaplatit velké peníze, aby se tam dostali. A tam dostali instrukce, aby pracovali tak, jak bylo třeba.

Takže to Davoské fórum, to byli ty nové peníze, o kterých řekla Christine Lagardeová, podle mne již v roce 2012 prohlásila, že musí být ořezány. Nikdo nemá v úmyslu těmto „nouveau riche“, těmto „novým Rusům či Číňanům“ něco nechávat. Ty peníze jim hodlají sebrat, ale dříve, než prasátko podříznete, ho podrbáte za ouškem, abyste ho uklidnili. Pozvou je na Davoské fórum a řeknou jim: „Ty umíš tak dobře řídit, vyznáš se…“ Přestože všichni dobře vědí, že například všem těm „novým Rusům“ byl ten majetek rozdělován z velvyslanectví USA. Putin přímo mluvil o tom, že tisíce pracovníků ze Státního departmentu USA pracovaly na úřadu u Čubajse a určovaly, kdo bude „majitelem“ čeho.

A já opakuji, že Putin nikdy nenabízí konfrontaci. Stejně jako ji nikdy nenabízel Stalin. Stalin nikdy s nikým nešel do konfrontace. On hájil zájmy Sovětského svazu, Ruska. Úplně stejně jedná Putin. Někdo to chápe a někdo ne. A někdo to ze zásady nehodlá pochopit, například vlasovci, co si hrají na představitele Koncepce sociální bezpečnosti. Ti to nepřijímají ze zásady, protože ti potřebují svrhnout Putina. Proti Putinovi stojí Západ a oni chtějí svým brojením proti němu posloužit Západu. A tak mu jdou po krku.

První hnusný paskvil, který byl zveřejněn jménem Koncepce, je o penzijní reformě. Chyběla tam analýza toho, proč vůbec k té reformě došlo. Jak se buduje řízení na základě vzájemných vztahů mezi klanově-korporativními skupinami. Jaký vliv má vnější řízení. Vždyť všichni teď jasně vidí, že ta takzvaná optimalizace zdravotního systému byl celosvětový trend, který tady jen plnili. To znamená, že svět připravovali na tu koronavirovou epidemii. Nic z toho tam nebylo, jen útok na Putina, který je prostě ten špatný a hotovo.

Jak jedná skutečný vlastenec? Right or wrong it's my country! hlásá anglické přísloví. Ať už má pravdu nebo ne, je to má země! Vysockij říkal: „Mám mnoho výhrad ke státnímu řízení SSSR, ale to nebudu probírat s vámi!“ To se přímo týká některých takzvaných konceptuálů vystupujících proti Putinovi.

Definitivně a nezvratně to dělení na rudé a bílé skončilo 22. června 1941, kdy na SSSR zaútočilo fašistické Německo. Ruští patrioté nezávisle na tom, jaký měli vztah ke Stalinovi, zda ho brali, či odmítali, zda SSSR vítali či odmítali, viděli jedno: „Zaútočili na mou zemi! A i když je pro mne ideologicky nepřijatelné vstoupit do Rudé armády, tak svou zemi bránit budu.“ A to byla ta hnutí odporu v různých státech, britská armáda, americká armáda, všude tam ti lidé bojovali proti Hitlerovi.

Mnozí, kteří odmítali sovětskou moc, začali spolupracovat se sovětskou rozvědkou, protože byli vlastenci své země, Ruska! „My si potom sami rozhodneme, jaké budeme mít společenské zřízení. Ale teď zaútočili na mou zemi a já ji musím bránit.“ To je jeden postoj.

A ten druhý postoj? Dostali trikolóru od Hitlera a šli bojovat za zájmy Třetí říše, Evropské unie proti svému státu, zabíjet občany svého státu. Protože snili o tom, že z nich budou lokajíčkové Západu. Jako Krasnov. Ještě ani neskončila revoluce a už se rozběhl k Vilémovi: „Vezmi mě pod svá křídla, a já ti budu věrně sloužit!“ A bylo mu jedno jak. Semjonov se rozběhl k Japoncům a mnozí jednali podobně.

Takže když stát vede válku a dnes už je to pro všechny očividné, že Rusko je ve válce. Bojuje za své obrození, za obnovení své suverenity, za obnovu své státnosti, státu, aby nás neřídili zvnějšku. A v čele této války za osvobození svého státu stojí Putin. Objektivně stojí v čele. Přece vidíte, jak se stát pozvedává, že už tu nemáme devadesátky. Vidíte, jaká nenávist k Putinovi na Západě plápolá. Vidíte, jakou nenávist u některých vyvolává tady.

Tak se rozhodněte, s kým jste! Se svým státem, a to v současnosti znamená podpořit Putina nezávisle na tom, jaký k němu máte vztah, nebo s nepřáteli Ruska? Jste-li se státem, tak to musí být konstruktivní kritika, ne populistická. Chápete, co kde a proč udělal. A pokud to na konceptuálním základě chápete, tak musíte vytvořit takové informační pole, aby Putin mohl provádět potřebné korekce řízení a neměl pořád tak svázané ruce. On přece řídí na základě té informační základny, toho kádrového sboru, který má. Nemá k dispozici jiný. A jaký je, všichni podpindosníci předvedli. To neštěstí na Sajansko-Šušenské vodní elektrárně.

To Putin hájí náš stát, na kterém jim vůbec nezáleží. Tak proč jste solidární s těmi, kteří jsou proti našemu státu? Kteří jsou ho připraveni zlikvidovat? Proč jste solidární s Američany? Já jsem se v tomto ohledu dost dohadoval s Komunistickou stranou RF. Už jsem o tom mluvil nejednou, i s úředníky.

Teď se lidé diví, že se za Navalným rozběhl Raškin a další partajní činitelé, že vystupují na těch nezákonných mítincích. Oni potřebují prolít dětskou krev! Jen tak dokážou pozvednout ruské obyvatelstvo proti Putinovi. Potřebují do toho krveprolití zamíchat děti, aby je zbili, a ještě lépe zabili. A oni mohou zabít. Vzpomínáte, jak na Majdanu dlouho neměli sakrální oběť? Tak zabili Arména Sergeje Nigojana, přišli k němu a střelili ho do zad ze zkrácené brokovnice. On je přece číslo jedna v Nebeské stovce, prý ho zabili Berkutovci. Takový to byl informační útok.

Je takové africké přísloví… Nu, tedy napřed je tu to evropské přísloví: „Nepřítel mého nepřítele je můj přítel.“ A Afričané to opravili: „Když krokodýl sežere tvého nepřítele, nestane se tvým přítelem.“ Takže tu vyvstává otázka, nelíbí se vám Putin a předpokládejme, že ani USA. Putin, ať už to dělá dobře či špatně, buduje infrastrukturu a buduje stát, který už není jako ten z devadesátek, už není přímo řízen z amerického velvyslanectví. Velvyslanec byl vůbec poprvé předvolán na ministerstvo zahraničí. To je gigantický krok v získání suverenity.

Takže tu máme USA, které nepotřebují existenci Ruska v žádné jeho podobě ani jeho obyvatelstvo. Vymírání našeho obyvatelstva byl jejich cíl. Takže tu jsou dva póly. Když podpoříte toho, kdo je slabší a v dané situaci je to Putin, tak stát získá šanci, aby potom… Putin tu přece nebude věčně. Někdo ho tak či onak nakonec nahradí. A to znamená, že díky těm zdrojům, které on vytvoří, vy potom budete moci uplatňovat tu politiku, kterou chcete. To ale musíte vytvořit své informační pole.

Anebo můžete podpořit vnějšího agresora. Svrhnout Putina. A ti… no… z KPRF říkali: „My se teď spojíme s USA, abychom svrhli Putina.“ Já na to: „A vy potom dokážete vyhrát nad USA?“ „Jak chcete vyhrát nad USA? Nad takovou silou?“ „Tak proč chcete svrhnout Putina, je-li nepřítelem USA a vy říkáte, že USA jsou vaším nepřítelem.“ „Ne, Putin je větší zlo!“ Co odmítají? Odmítají bolševismus, odmítají obrodu Ruska. Proto vystupují proti Putinovi. Aby Rusko nemělo šanci stát se Ruskem, subjektem globální politiky, konceptuálně mocným subjektem globální politiky.

A tak se tu objevili ti rádoby konceptuálové. Oni k nám mimochodem byli přiděleni už dávno, v různou dobu, proto tento manévr… Nejedná se o žádný rozkol VP SSSR. Ani náhodou. Prostě probíhá separace těch, kteří skutečně realizují Koncepci sociální bezpečnosti a žijí podle ní a těch, kteří jsou infiltrovanými kozáčky, vlasovci, aby tu Koncepci zdiskreditovali, dostali díky ní lidi na majdan, aby skákali kvůli něčím zájmům pod rouškou kritiky Putina.

Řekněte, na základě čeho byl rozložen SSSR? Na základě kritiky KSSS, pilíře státu. Na základě čeho byl realizován majdan na Ukrajině, zcela nedávno? Na základě kritiky Janukoviče. Na základě čeho bylo realizováno arabské jaro? Všechny ty oranžové revoluce? Na základě kritiky státního řízení všemi těmi protestujícími.

Ale vzniká tu otázka. Kritika? Vy víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy? Dav nemůže konstruktivně kritizovat, je to jen populistická kritika. Ti, kteří lidi honí na různé mítinky kvůli populistické kritice, ti, kteří kritizují, vytvářejí vlastní koncepci řízení, vlastní informační pole. A tady jsem právě mluvil o konfrontaci mezi Putinem a USA, ve vztahu k Rusku.

Co řekl Truman v roce 1941, když začala válka? „Uvidíme…“ Mezi Třetí říší, tou sjednocenou Evropou a Sovětským svazem. Řekl: „Uvidíme, kdo bude vítězit. Bude-li vítězit Německo, budeme pomáhat SSSR. Bude-li vítězit Rusko/SSSR, budeme pomáhat Německu, aby se tam mezi sebou vybíjeli co nejdéle!“ To znamená, maximálně snížit počet obyvatelstva na planetě. Už tenkrát tu byl tento cíl, rozhodně snížit počet obyvatel na planetě Zemi.

To, co tenkrát chápal Truman, tito rádoby konceptuálové pochopit nedokážou. Pomoz teď Putinovi a pracuj pro Rusko a spojíte tak své úsilí. Když bolševici potřebovali vyhrát v občanské válce, tak uzavírali různá spojenectví. Například s tím anarchistou Machnem. Protože si uvědomovali, že musí ustát tu mezinárodní agresi. Vždyť ta bílá armáda nebyla nic jiného než útočnou jednotkou v ozbrojené intervenci západních států. O tom přímo psal ve své práci Světová krize Churchill.

Teď je velice lehké se vymezit, zda jste ruským vlastencem nebo vlasovcem. Když své síly věnují brojení proti Putinovi, tak jsou to vlasovci. A když Putina podporují, i když ho kritizují za určité věci, které považují za nesprávné, ale jinak ho podporují, aby spojili své vlastní úsilí s úsilím Putinovým, aby Rusko získalo zdrojovou stabilitu, tak jsou to vlastenci. Je to velice jednoduché. Já jsem o tom nemluvil náhodou. Ta otázka se týkala zlaté miliardy. Té zlaté miliardy. Už tenkrát se řešila ta otázka globálního snížení obyvatelstva na planetě Zemi.

A co udělal Putin? On jako vždy vystoupil jasně, konkrétně a důsledně. Navrhnul koncepci řízení světa, protože sám konceptuálně řídí. Navrhnul globální politiku Ruska, která odpovídá zájmům celého světa. Navrhnul řešení globálních problémů na základě konceptuální moci Ruska a vybudování ruského světa, kde všechny národy žijí ve shodě a uvedl do politologického slovníku termín „zlatá miliarda“, dříve považovaný za konspirační.

Řekl, že tohle je NEPŘIJATELNÉ! A to dokonce i pro ty, kteří tu politiku zlaté miliardy realizují. Protože oni v důsledku realizace politiky zlaté miliardy, už nyní vypouštějí na svobodu ty síly, se kterými si potom nedokážou poradit. Smete je to. Ve filmové produkci je dost takových uměleckých obrazů, kdy má někdo spoustu psů, a protože například z nějakého důvodu ti psi zůstali hladoví nebo jsou třeba drženi o hladu schválně, začnou být agresivní. Mají zvířecí typ psychiky. A od páníčka vždy chtěli jen jedno: „Nakrm nás, nakrm nás!“ Když potom páníček vstoupí do jejich klece, tak ho roztrhají a sežerou.

Něco podobného teď probíhá v řízení světa. Aby řídili státy a národy a nevedli přitom otevřené války, byl spuštěn světový terorismus. Světový terorismus je dílem západních tajných služeb, těch takzvaných pět očí. To využívají, když chtějí tlačit na ty či ony státy. A bylo tu vybudováno globální dohlížecí impérium, četnické impérium v podobě USA. A toto impérium má obrovské množství, prostě obrovské množství funkcionářů, jejichž dobré bydlo se zakládá výlučně na okrádání národů celého světa.

A nyní s vědomím, že planeta už dlouho nevydrží tu spotřebu, na jakou jsou zvyklí, takže je zapotřebí ji snížit... Ale to oni nechtějí. Takže jsou teď vzteklí, že je páníček už nekrmí tak, jak byli zvyklí. Zvykli si na snadné živobytí okrádáním jiných států a národů, a právě v tom spočívá ten kořen konfliktu americké státní elity, kterou zastupují clintonoidé. Biden ne, to je projekt globalistů, kteří jim takového lídra dosadili. A těch sil, globální elity, která stojí za Trumpem. To je ten konflikt.

A Putin jim vysvětluje: „Vy teď ty síly vypustíte, a to bude váš konec. Roztrhají vás. Proto se té politiky zlaté miliardy musíte vzdát.“ A kvůli tomu je třeba přestavět celý svět. Putin jim navrhuje: „No prosím, máme tu dva pracovní formáty. Ten Astanský a Minský, pojďme pracovat.“

Co se týká jiných vystoupení, která tam zazněla. Nikdo se takové výšky a takové hloubky vytyčení úkolů ani nedotkl, ani náznakem. Zdálo by se, že tu je Si Ťin-pching, že? To je přece také hlava státu, ale zněla od něj jen primitivní klišé. A proč? Protože není konceptuálně mocný na globální úrovni. Nemůže vést globální politiku. Čína je konceptuálně mocná na regionální úrovni. Tam se vyznají, ale celosvětově se zmohou jen na klišé. Právě proto musí být do Číny přesunuto řízení Britského impéria. Takže takto. Centrum koncentrace řízení je převáděno z Velké Británie do Číny. Takže to jen ve zkratce, velice v krátkosti.

40 minut. Druhá otázka je od Denise. Americký YouTube se domnívá, že práva na ruskou hymnu náleží americké společnosti BroadcastMusic, takže videa s hymnou jsou odstraňována z výběru a příjem z reklamy je převáděn na tuto americkou společnost. Chápu to správně, že je to signál od globalistům občanům Ruska, aby už i slepí prohlédli, že USA nejsou žádným městem na hoře (z Bible), ale klubko zmijí? Že musíme sami vytvářet komfortní sociální sítě a zvyšovat tak svou informační suverenitu a odpoutávat se od USA?

Ne, zde byl zcela nesprávně vymezen jednající subjekt, subjekt řízení. Určitě víte, že existuje takový projekt realizovaný opět z Washingtonu, kdy říkají, že Rusko neexistuje jako stát, že je to jen jakýsi podnik zaregistrovaný, kdo ví kde… Povězte mi, kdy se kde registrovaly státy? A co znamená zaregistrovaný? Obyvatelé řeknou ne a hotovo a zkuste jim pak dokázat, že máte registraci.

To je Overtonovo okno. Chtějí vám vnutit, že nejste pány své země, že si vás jen skutečný pán najal a dovolil vám tam žít. To znamená, že vás může opět kdykoliv zabít. Tento projekt se realizoval a realizuje podpindosníky, prý patrioty. Je financován výslovně z Washingtonu.

Co sleduje americká státní elita? Americká státní elita chápe řízení a moc jen na základě takovýchto symbolických gest a na základě šesté priority, tedy hrubé síly. A co tedy prohlašují? „Nás nezajímá, že je to vaše hymna. My vám tím ukazujeme, kde je vaše místo. My si s vaší hymnou v našem prostoru uděláme, co budeme chtít.“ A je to jejich prostor.

My nemáme "rutube", nemáme. My nemáme suverénní internet. Všechna naše elita, včetně té takzvaně vlastenecké, se postarala o to, abychom v Rusku neměli nezávislý segment internetu, abychom byli plně závislí na USA. Aby USA mohly kdykoliv budou chtít Rusko odpojit, od čeho si vzpomenou. To je vzkaz těch sil, které tam nastoupily s Bidenem: „My vás odpojíme, kdy si vzpomeneme!

Penzijní fond vám říká, že budete mít elektronické pracovní knížky? Že? Jen si je pořiďte, budete je mít hezky uložené u nás a okamžitě tak budeme moci připravit o odpracovanou dobu koho si vzpomeneme. A proč vám to navrhuje Penzijní fond? Protože to jsou naši, to jsou naši lokajíčci, naši nevolníci, naši otroci. My jim to rozkázali a oni podle toho jednají. Chcete si u vás všechno digitalizovat? My potom jakýkoliv váš funkční segment odpojíme. Zakážeme vám využívat služeb bank, čehokoliv.“

To je ukazatel, to je upomínka pro Putina: „Na koho si to zkoušíš vyskakovat? Chceš mít suverénní stát?“ To je proč na to šli přes hymnu. Mimochodem. Ten skandál se rozhořel okamžitě po tom Putinově projevu. Okamžitě. Když měl Putin projev v roce 2007 v Mnichově, tak v Los Angeles Times publikovali článek: „Veš, která zařvala!“ Která si dovolila zařvat. Tenkrát z toho měli srandu, ale teď si uvědomili, že od té doby pod Putinovým vedením Rusko udělalo mnohé pro to, aby si vrátilo svůj stát, aby získalo zpět svou suverenitu.

To právě zde je pramen všech těch útoků proti Putinovi. Z Washingtonu tomu dali pokyn a hned zareagovali a s ohledem na ten penzijní program okamžitě publikovali ten hnusný paskvil, že za tu penzijní reformu může Putin. Místo toho, aby Putina podpořili a ukázali, jakou roli v tom hrají klanově-korporativní skupiny, v tom řízení státu, které jsou orientované na Západ. Ne. „Zbavme se Putina, protože z Washingtonu přišel příkaz. A ten přece nemohli neposlechnout, příkaz svého páníčka. Ti vlasovci, kteří se schovávají za Koncepci.

My jsme se od toho distancovali hned. Hned jsme dali najevo: „Pánové, chápete teorii nebo ne?“ A napsali jsme ty připomínky, to je naše potvrzení. Jen to tam nebylo řečeno přímo, ale v tomto smyslu je to tam vyloženo. Není tam jen ten úplný závěr: „Vy neznáte teorii a neumíte ji uplatňovat v praxi!“ A ve výsledku z toho děláte protiruský prostředek. Ta válka je informační a vy v ní bojujete proti Rusku. Ty dveře byly otevřené. Dva roky byly otevřené, než jsem řekl, že jsou to vlasovci, že jsou to vlastizrádci.

Potom jsem jim to řekl: „Pánové, buď je Koncepce sociální bezpečnosti prostředek, kterým Rusko získá svou suverenitu, nebo Koncepci diskreditujete, aby nás vnímali jako sektu, aby nikdo v Rusku nemohl využít tuto informační zbraň pro získání suverenity.

Takže Putin… Zatímco předtím ho vnímali jako veš, tak nyní si uvědomují, že náš stát získal takovou stabilitu, že už má plnou suverenitu nadosah. A proto použili tu hymnu, aby dali najevo, že oni mohou udělat, co budou chtít. Jenže nemohou. A právě proto také Biden přistoupil na prodloužení platnosti Dohody o strategických útočných zbraních. Jenže Putin potřebuje pomoc. Ať už se vám líbí nebo ne, tak jsme ve válce a on je teď náš vrchní velitel. A tak se musíte rozhodnout, kdo je váš nepřítel. Zda vrchní velitel Ruska nebo USA. Všichni, kteří útočí na Putina se tak staví na stranu USA a přímo tak dávají najevo, že jsou sami vlasovci a podpindosníci.

Chcete, aby Putin něco napravil, a přesněji nedělal to, co se vám nelíbí, ano? Tak formujte své informační pole a pište o řízení z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti, prostřednictvím Dostatečně všeobecné teorie řízení. To je to tak těžké? Dnes všichni vykřikují, že potřebujeme teorii, potřebujeme teorii. A jen na jedné straně říkají: „Ne, teorii nepotřebujeme.“ Minimální znalosti Koncepce sociální bezpečnosti umožňují napsat o koronaviru, vlajkách a mnohém dalším. "Jenže to bychom potom museli bojovat na straně Ruska. A to si nemůžeme dovolit, a tak budeme mlčet." Nu dobrá.

Další otázka je od Maxima. Valeriji Viktoroviči, okomentujte konání Integračního fóra Ruský Donbas v Doněcku. Po majdanu v USA a pokusech destabilizovat Rusko a Bělorusko se Minské dohody již vyčerpaly?

V žádném případě!

Rusko začíná jednat asymetricky?

Rusko vždy jednalo asymetricky, a právě v tom se ukrývá jeho úspěch. Jako za Stalina, kdy byla vybudována světová velmoc č. 1 – SSSR, stejně jako za Putina, kdy obnovujeme suverenitu. Putin vždy jednal asymetricky.

Co se týká toho fóra, tak jaký to plnilo úkol? Teď je nutné, aby se všichni uklidnili, aby mohli pochopit tu jednoduchou věc, že klanově-korporativní skupiny v Rusku nejsou vlastenecké. To je také ten důvod, proč v USA nemohou uvěřit, že je pro ně Rusko hrozbou, a proto se jim ten problém zužuje na Putinovu osobu. Protože jakmile byl zvolen Biden, američtí úředníci různé úrovně měli rozžhavené telefony, jak jim volali různí úředníci z Ruska, aby se uctivě hlásili páníčkovi své úrovně. Takže všichni vědí, že ti guvernéři, které mají pod palcem, se jim všichni poníženě hlásili.

Největší pukrlátko udělal Medvěděv přes TASS: „Věřím, že si USA zachovají svoji dominanci ve světě!“ Když mají tyto zpětné vazby, tak té hrozbě prostě nevěří. Co je úkolem americké státní elity? Úkolem americké státní elity je zařídit, aby Rusko uvázlo v permanentní vláce na Ukrajině. Tato válka se má potom rozšířit na celé Rusko s výjimkou těch míst, kde se budou dobývat suroviny a vyrábět nějaké komponenty určené pro Západ.

Co je pro to zapotřebí udělat? Zařídit, aby si Rusko nedokázalo vrátit celé ukrajinské území, aby tam skoncovalo s tím banderovským hnisajícím vředem, aby ukončilo ten projekt trvající minimálně tři století, i když ve skutečnosti to všechno začalo ještě dříve, jakmile byla uzavřena ta unie. Mám na mysli ve strukturním řízení, kde figurovalo Polsko, Rakousko-Uhersko… Kdy realizovali experimenty s ruským národem a bránili lidem stát se LIDMI a vychovávali Ukrajince jako lidi na okraji společnosti. Tento protilidský projekt je třeba ukončit. Banderovce je třeba vyčistit, zbavit se toho hnisu, úplně se toho zbavit. Až tehdy se to v Rusku dá do pořádku.

A co dělají všichni podpindosníci? Vyřvávají: „Pojďme je připojovat po částech. Nestačí, že se tak zachová ta banderovská líheň, ale vyrobí tak další faktické důvody pro pokračování v té válce. Umožní tak zdrojově zajišťovat tu banderovskou pakáž ze strany západních států už na zákonném základě. Oni nevnímají Rusko jako sobě rovné. Podle toho se chovají západní úředníci. Jakýsi ministr: „Ať Putin udělá to a to…“ A proč? Protože je Rusko stále pod tou nacistickou trikolórou, pod vlajkou, kterou vlasovcům přidělil Hitler. Má vlajku, pod kterou bojovala bílá armáda, těm také…

A to je taky zajímavé. Bílá armáda bojovala a jakou vlajku tenkrát mělo Československo? A jakou Slovinsko? A proč v Česku mají modrý klín a Slovinsko se Slovenskem erby na vlajkách? Co odlišuje tyto vlajky od ruské vlajky? Co tenkrát odlišovalo v hitlerovském Německu vlajku Slovenska od vlajky Ruska? Vždyť ty otázky jsou úplně jednoduché. Na ty je přece možné si odpovědět. Dříve jste museli do knihovny, dnes si to všechno stačí vyhledat na internetu, zdroje, fakta…

Dokud nad Kremlem vlaje trikolóra, nebudou nás považovat za subjekt jednající na globální úrovni, nemluvě o subjektu uplatňujícím globální politiku. Jsme tak jen území. A dokud ještě u nás hodně lidí vystupuje… Mám na mysli z elity s přáním posloužit Západu a svrhnout Putina, a za tímto účelem zakládají hnutí, vlasovská veřejná hnutí. Vlasovce se pokoušejí infiltrovat do různých vlasteneckých směrů, jako například i do Koncepce sociální bezpečnosti. Vždyť kolik let to dělali. Od samotného počátku to Bobkov obšancoval ze všech stran, abychom si nemohli ani vydechnout. Ale nevyšlo jim to.

Promiňte, já jsem odbočil, co bylo za otázku? Takže kde je ta podstata? Všichni podpindosníci, všichni nepřátelé chtějí, abychom Ukrajinu brali po částech a brání… Nic přece nebrání tomu, abychom Donbas integrovali ekonomicky, zajistit jeho životní úroveň na úrovni ruských regionů. A kdo tomu brání? Podpindosníci, jejichž cílem je válka v Rusku, kteří pomáhají Američanům udělat z Ruska surovinový přívěšek. Pro tyto lidi byla svatá devadesátá léta, kdy ruský národ vymíral a umíral v občanské válce. Oni ta léta chtějí vrátit zpět, právě proto brání ekonomické integraci.

Proč je jim ta integrace trnem v patě? Protože bude-li Donbas integrován ekonomicky do Ruska, ne politicky, bude to znamenat konec té banderovské bandy, těch banderovských zmetků na Ukrajině. Protože už nebudou moci poukazovat na to, jak se lidem na Donbasu žije stejně špatně: „To je kvůli té válce, ani Rusko jim není schopné pomoci.“ To jsou jedni a ti samí lidé. Vždyť z Kremlu se některé věže domlouvají s Kyjevem, s Bankovní ulicí, úplně přímo koordinují co a jak, aby ta válka trvala déle.

Zapomněli jsme snad na to, jak u nás policajti pátrali po domobrancích, zatýkali je tu a předávali na hranici SBU, kde potom končili ve vězení? Až když praštili přes ruce ty nejhorlivější, tak se to trochu uklidnilo. A přece to bylo všechno oficiální, dělali to oficiálně, ty lidi zatýkali a předávali je SBU s vědomím, že je tam budou mučit, vraždit, naši policisté. Mám na mysli ty policajty, které tady zformoval Medvěděv. Protože my měli milici.

A co dnešní pořádkové síly, které čelí vlasovcům a podpindosníkům na všech těch nepovolených mítincích? Kde se vzaly ty jejich osobní údaje? Odkud asi vzali ty zveřejněné údaje policistů, kteří brání naši zemi? Od generála, který své frčky dostal z Washingtonu. A já připomenu, že to byl Vološin, kdo osobně jmenoval všechny silové generály, přičemž jedinou podmínkou byla nenávist k Rusku a přání sloužit Američanům za dolary. Jen takoví dostali od Vološina svou hodnost. Ne, na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti se tam občas dostali i normální lidé. Ale většina jich je, jádro je takové.

Jen si povšimněte, jak jedná policie v Moskvě a jak v Petrohradě. A proč? Protože musí sloužit svému páníčkovi ve Washingtonu. Takže takový generál se podívá: „Aha, tihle mi z nějakých důvodů nesedí, protože chtějí bránit Rusko. Doneste mi jejich údaje z osobního.“ A předá je tomu, kdo má dozor nad všemi těmi blogery. A ti je potom zveřejní. Všichni ti blogeři jsou takříkajíc pod Müllerovou kontrolou (17. zastavení jara). Nejsou žádní svobodní blogeři. A pokud ty údaje zveřejnili, tak jim je dal zcela konkrétní generál z ministerstva vnitra.

To je třeba pochopit, že tam máme normální ruské vlastence, stejně jako v celém státě, ale také ty, kteří jsou ve službách USA. Ano, Putin často ty generály odvolává. Jenže co naplat, oni se na tu přestavbu/přestřelku, na ty reformy připravovali daleko déle. Svou kádrovou základnu si budovali déle. A je možné ji buď eliminovat v průběhu občanské války, nebo postupně přebudovávat, abychom nepřipustili další rok 1937. Protože takový 37 rok se obrátí především proti lidem.

Koho dnes brání různí ti policajti a prokuratura? Zločince pedofily. Takového pedofila olížou

a pustí na svobodu. Sice ho chytli na místě činu, ale je to přece jejich člověk, třídně s nimi spřízněný a pustili ho na svobodu. A proti člověku, který bránil ty děti před tím pedofilem, zfabrikovali obvinění, zcela ho zfabrikovali! Aby ho strčili do vězení. Protože pedofil, každý takový zmetek, který utlačuje a zabíjí ruský národ, je s těmi policajty-vlasovci třídně spřízněný, a tak ho budou bránit. A lidé, kteří stojí na straně Ruska, jsou pro ně nepřáteli, a tak budou trestně stíhat nevinné.

Takže roztrhnout Ukrajinu a přijmout část Donbasu znamená jen rozpoutat nekonečnou válku s celým západním světem. Válku, ve které v první řadě zahyne samotné obyvatelstvo Donbasu. A tato válka se rozšíří na celé území Ruska. To velmi dobře chápou všichni, kteří organizovali tuto provokaci. A lidé, kteří se toho účastnili, si to neuvědomují, nechápou tuto globální politiku, ti se na tom podíleli s čistým srdcem. Takže tak.

Pracujeme už hodinu, ale jsou tu ještě otázky. Od Arťoma. Valeriji Viktoroviči, mluvil jste o nastávající přestavbě USA jako státu, řekněte, dá se už mluvit o možných scénářích a důležitých opěrných bodech, na jejichž základě se vyjasní, že se proces již očividně rozběhnul? Mohl byste o tom promluvit?

Jen velice krátce, ale podle mne je ta otázka očividná. Biden ve svém inauguračním projevu vyzval ke sjednocení všeho obyvatelstva a za nepřítele přitom označil bílou nadřazenost (suprematismus). Označil tak za nepřítele půl státu. To znamená rozkol státu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Soud v Texasu... Dříve soudy blokovaly všechna Trumpova rozhodnutí a teď stejně blokují Bidenova rozhodnutí. Přejmenovávají se školy, ruší všechna dřívější pojmenování po prezidentech a tak dále. Bojuje se proti bílé nadřazenosti, revidují se dějiny.

Cožpak si nepamatujeme, jak to probíhalo u nás v Rusku? Proč to všechno? Kolo se roztočilo. Už to dokonce ani není zajímavé sedět a pozorovat, co se v USA děje. Jak se ten stát hroutí. Vždyť pochopte, těch 34 Bidenových výnosů podepsaných za první týden... Do té doby byl rekordmanem Obama, který jich podepsal pět. A tenhle jich podepsal 34. A všechny rušily Trumpova rozhodnutí, všechny se týkají mezinárodní oblasti.

A jak je možné se s nimi potom na něčem dohodnout? To přece přestává být možné. A proto je nutné začít budovat oddělené řízení. Je nutné se dohodnout přímo s regiony, aby byla alespoň nějaká záruka. Ten stát se hroutí. Těch příkladů je celá hromada, je jich tak moc a stále přibývají, že stačí sledovat jen hlavní opěrné body. To je konec, stát se hroutí. A sedět a zjišťovat tu faktologii je už dobré jen pro někoho, kdo se na to specializuje, nebo ho to zajímá. Lidi žijící v USA to bezesporu musí zajímat.

Jen si vzpomeňte, jak jsme v SSSR nestačili sledovat ty změny v politice. To samé přece teď pozorujeme v USA. Lidé nestíhají sledovat ty změny ve státní sféře, ve státním zřízení. Jedna změna stíhá druhou. Jen si to vezměte, oni vyhlašují boj proti vnitřnímu terorismu, a aby se to nevztáhlo na BLM, kteří se jako teroristé chovali a jsou jimi, tak je nominují na Nobelovu cenu míru. BLM, kteří lidi zabíjeli, okrádali… Vždyť oni přes léto pozabíjeli desítky lidí, rozkradli mnohé objekty ve státním majetku. Ale ne, oni jsou ti správní, správně se chovají a zaslouží si Nobelovu cenu míru.

Zatímco lidé, které provokací dostali do Bílého domu, omlouvám se, do Kapitolu, a kteří se tam fakticky jen prošli a nic nerozbíjeli… Potom to museli rozbíjet sami, aby tam vůbec zůstaly nějaké větší stopy „řádění“. Tak tito lidé jsou teroristy. Opakuji, na koho kladou důraz? Na zločince, narkomana, toho udělali hrdinou a povznesli. A bláto naházeli na ženu, která sloužila své zemi. To je konec. Ten stát už neexistuje, není.

Další otázka je od Alexeje. Valeriji Viktoroviči, já nepochybuji o tom, že současná Bidenova administrativa je nelegitimní. V souvislosti s tím mám otázku, nakolik bude v dané situaci legitimní plánovaná Dohoda o strategických útočných zbraních 3 a zda má cenu ji vůbec podepisovat.

Už je podepsaná a Putin nejednou mluvil o tom, že je nutné ji podepsat. Už jsem mluvil o tom, že po pádu SSSR americkou státní elitu nepustili k jadernému potenciálu Ruska/SSSR. Stejně tak nyní při rozvratu USA nepustí americkou státní elitu k jaderným objektům. Ale k tomu je potřebná vnější spolupráce, kanál, díky kterému bude tato americká státní elita odříznuta. Proto je potřebná ta dohoda. To je nadnárodní řízení. A z úrovně států se na to dívají: „Nač je nám taková dohoda? My ji nepotřebujeme o nic víc než oni.“

A pomysleli jste na to, co by se stalo se světem, kdyby se jaderné zbraně USA dostaly do nesprávných rukou? Pokud teď, aby utvrdili americkou hegemonii, začnou střílet raketami s jadernými hlavicemi po celém světě?

Já opakuji, že to přece není v tom, že by si tohle nepřáli udělat, ale v tom, že globální elita má kanál, vnější kanál, tu dohodu s Ruskem, která umožní praštit přes ruce státní elitu. Oni přece chtějí dostat něco ve světě: „Tak se pojďme dohodnout!“ Tak taková je to situace.

Poslední otázka je od Maxima. Valeriji Viktoroviči, řekněte prosím, jaká je skutečná strategie Koncepce s ohledem na dnešní výzvy a v boji s davo-„elitářstvím“? Jak Koncepce může a musí zvítězit?

Všechno je to velice jednoduché. Každý člověk musí být konceptuálně mocný, Chápat, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů. A když parafrázuji Lenina, tak je třeba: „Učit se, učit se, učit se“ nauce řízení, ale doopravdy. Strategie Koncepce od začátku, od počátku devadesátých let i nyní spočívá v tom, aby si lidé osvojili znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a dokázali na své úrovni bránit zájmy své i své rodiny a vytvářet masové statistiky, které budou podporovat jedno státní řízení a potlačovat jiné státní řízení.

Přitom nepotřebujete bojovat proti někomu personálně, proti Jelcinovi, Putinovi v závislosti na tom, jaké jsou vaše politické zájmy. Musíte podporovat ty procesy formování státu, které jsou zapotřebí. A konkrétní osoba v tom nehraje žádnou roli. A že dnes brojí proti Putinovi? Protože západní loutkovodiči našich vlasovců vidí problém v něm, v Putinovi, stejně jako ho viděli v Trumpovi. Nevidí, že svět v podstatě stojí na okraji a rozhoduje se o tom, zda bude existovat, nebo se zhroutí.

Jestliže Rusko nedokáže udržet ve světě pořádek, tak se svět zhroutí. Svět zahyne, pohrouží se do chaosu. A Šílený Max se bude lidem zdát sladkou pohádkou. To je to, oč jde. Lidé musí být konceptuálně mocní a znát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, aby si našli své místo v tomto řízení a ubránili zájmy své i své rodiny. To je to, oč jde. Vždy to tak bylo. Musíte si pamatovat, že moc, to není cedulka na dveřích kanceláře, ani křeslo v té kanceláři. Mimochodem, Trump předal Bidenovi právě jen tu cedulku na dveřích kanceláře. Nic jiného mu nedal.

Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Řízení je proces informační. Šíření informací je tedy řízení! Cožpak nevidíte, jak organizují nezákonné mítinky šířením informací dětskými sociálními sítěmi, aby dostali děti na náměstí a tam je převálcovali? Nebo jak vychovávají protinárodní, protistátní pokolení přímo na univerzitách? To všechno je o informacích. Zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má obrazně řečeno v ruce lepší pušku a lépe s ní umí zacházet, tak v informační, studené válce vítězí ten, kdo má lepší a mocnější informace a lépe je ovládá.

Parlamentní slyšení ve Státní dumě v listopadu roku 1995 ukázaly a bylo to publikováno v doporučeních dumského věstníku, že Koncepce sociální bezpečnosti je tou nejmocnější zbraní, jejíž použití dokáže Rusku zajistit suverenitu. Proto jsou také do Koncepce infiltrováni různí vlasovci, kteří vyzývají lidi, aby si šli zaskákat na mítincích: „Nic se neučte, co je vám do řízení…“

Jestli člověk věcem rozumí, chápe procesy řízení, tak bude okolo sebe řízení budovat tak, že žádné mítinky nebudou zapotřebí. Mítinky jsou na základě zákona času nástrojem řízení obyvatelstva na úrovni začátku 20. století. To je ta hranice. Tenkrát všechny ty mítinky v SSSR, všechny ty demonstrace byly vytvářením kolektivního egregoru podporujícího stát. Ale dnes…

U nás mají takovou blouznivou ideu, že ti, kteří stojí proti nám, jsou koordinovanější, efektivnější. Ani náhodou. Kde jste uviděli tu koordinovanost? Oni se mezi sebou žerou jako pavouci zavření ve sklenici. A celý ten problém spočívá v tom, že v systému davo-„elitářství“ mají za ta staletí k dispozici zformované instituce řízení.

A proč se zhroutil SSSR? Protože lidé neměli v rukou nástroje v podobě řídicích institucí. Lidé svůj stát nezradili. Lidé stáli za svým státem. Cožpak lidé chtěli umírat ve válkách a hladem? Ne. Lidé si přáli sociální jistoty a rozvíjet svůj stát. Oni viděli zahnívání toho státní zřízení, jenže to organizovali trockisté, aby ten stát mohli potopit. Lidé neměli svůj systém řízení a my teď ten systém řízení vytváříme. My ho vytváříme. A proti nám stojí již zformovaný systém řízení. My ho vytváříme na bezstrukturním základě a on se krystalizuje ve strukturní řízení. A proto má to bezstrukturní řízení určité zpoždění. Protože strukturní řízení je operativnější.

Ale pro lidi, kteří nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, co je to Koncepce sociální bezpečnosti, co je to plná funkce řízení a mnoho dalšího… Pět druhů sociální moci, pět druhů sociální idiocie a tak dále. Kdo nic z toho nezná, tak těm se zdá: „Podívej se, jak jsou koordinovaní.“ A nevidí, že za nimi stojí systém, který jim řekl: „Vpřed, dnes všichni budete dělat toto!“ A nevidí, jak se mezi sebou žerou. A nemůže nevidět i to, že se jim to vůči Rusku nedaří. Stále útočí, útočí, a přesto se Rusko stále upevňuje.

A proč? Protože v Rusku na základě konceptuální moci a na základě Koncepce sociální bezpečnosti z bezstrukturního řízení… Celých 25 let jsme se věnovali rutinní práci a vytvářeli jsme tak kádrovou základnu lidí, kteří se rozhodli nastudovat si, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a sedli si k učebnicím. A to teď začíná fungovat a začíná se to ve státě projevovat i strukturně. Proto se také všichni vlasovci tak aktivizovali. Oni potřebují to Rusko dorazit právě teď. Aby byl jejich americký páníček spokojen. Proto se také spojili proti Putinovi.

A my, z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti, ve strategii, nezbývá než pamatovat na to, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. To byla poslední otázka? Tak do příštích setkání.

Na shledanou.

292 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše