• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 01.02.2021

Aktualizace: úno 11

A někdo to ze zásady nehodlá pochopit, například vlasovci, co si hrají na představitele Koncepce obecné bezpečnosti.

Ti to nepřijímají ze zásady, protože ti potřebují svrhnout Putina. Proti Putinovi stojí Západ a oni chtějí svým brojením proti němu posloužit Západu.

Otázka – Odpověď z 1.2.2021


1)Nová verze Úvodu do analytiky

2)Putinovo vystoupení na Davoském fóru

3)Americký YouTube se domnívá, že práva na ruskou hymnu náleží americké společnosti BroadcastMusic

4)Konání Integračního fóra Ruský Donbas v Doněcku

5)Přestavba USA

6)Nakolik bude v dané situaci legitimní plánovaná Dohoda o strategických útočných zbraních 3

7)Jaká je skutečná strategie Koncepce s ohledem na dnešní výzvy a v boji s davo-„elitářstvím“?Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 01.02.2021. A dnešní pořad zahájíme malým oznámením.

Ano, teď už je to více než týden? 22. ledna, to bylo, že? 22. ledna jsme obnovili, zveřejnili novou verzi Úvodu do analytiky. Byla tam přidána celá část nazvaná Otevřené spiknutí: kontury světové revoluce. Pojednává o velmi dobré knize Herberta Wellse - The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution. Jak je světový brainstorming organizován tak, aby se toho lidé účastnili a v domnění, že hájí zájmy svého státu, pracovali ve skutečnosti na ty, kteří je chtějí zotročit. Proto, jakmile se objevila kniha Otevřené spiknutí, jejíž vydání bylo malé, asi tisíc výtisků, tak… Já nevím, zda je ještě v prodeji nebo ne.

Máte na mysli vydání z roku 2021.

Ano, objevila se v prodeji na konci roku 2020 v posledních prosincových dnech, ale je uvedeno, že se jedná o vydání z roku 2021. Proto si ji fakticky ten, kdo by si chtěl přečíst původní zdroj, může koupit, pokud je tedy ještě v prodeji. Ale jinak je věcně a dostatečně probrána v samostatné části naší práce Úvod do analytiky Otevřené spiknutí: kontury světové revoluce. Ještě jsme v té práci provedli několik úprav, ale hlavní novinkou je tato část. Takže čtěte, učte se, jak probíhá řízení, co je to analytika. Analytika nejsou žádné dohady, je to skládání puzzle.

Teď přejdeme bezprostředně k otázkám. První je od Arťoma. Valeriji Vladimiroviči, píše…

To nevadí.

Okomentujte prosím Putinovo vystoupení na Davoském fóru. Tu jeho poznámku o zlaté miliardě. Zatímco na tom minulém fóru Putin vstoupil do konfrontace se Západem s částečnou podporou globalistů, tak nyní už šel do přímého střetu s globálním prediktorem?

Ne.

Je ruský svět na tento útok připraven?

Ta otázka je špatně položená. Putin nikdy nešel do konfrontace se Západem. Ani v roce 2007 v Mnichově, ani v tomto svém davoském projevu. Stejně jako do konfrontace se Západem nikdy nevstupoval ani Stalin. To byla vždy zpětná reakce Západu na návrh začít žít jako LIDÉ. Západní teorie globalizace a globalistická praxe je vždy založena na tom, že Západ má právo, přičemž toto právo nepodléhá žádné diskusi, že má právo okrádat všechny ostatní národy.

Konfrontace mezi Ruskem a Západem je konceptuální. My nabízíme dva zásadně se lišící způsoby uspořádání světa. Ten jeden spočívá v budování koloniálních impérií: „Budeš vládnout nad mnohými národy, ale ony nad tebou vládnout nebudou.“ V roce 1914 Britské impérium, nad kterým nezapadalo slunce, zaujímalo 22% pevniny a žilo v něm 25% obyvatelstva planety Země. Každý čtvrtý. A to Britské impérium nikam nezmizelo, jen se transformovalo v Commonwealth / Společenství národů.

Ani Francouzské koloniální impérium nikam nezmizelo, jen se transformovalo ve Francafrique. Zmizela taková impéria jako Španělské impérium, Portugalské impérium, Osmanská říše a Ruské impérium.

Z nichž jen Ruské impérium nikdy národy neokrádalo. Ruské impérium bylo jediné, které nikdy nevedlo koloniální války. Všechny války, které vedlo Rusko, byly vynucené, aby se sousedi vzpamatovali a byli donuceni žít lidsky. A jakmile se nějaký objekt do Ruska začlenil: Kavkaz, Střední Asie, tak tyto národy získaly rovná práva a elita těchto začleněných státních útvarů se stala součástí ruské elity. A takhle to nikdy nefungovalo v žádném z těch koloniálních impérií, v tom byl ten rozdíl.

U nás se zachovaly všechny národy, všechny jejich jazyky. Za sovětské moci ty kultury přímo rozkvetly a mnohé národy bez písemnictví ho získaly. Zatímco v těch ostatních impériích… Kde jsou obyvatelé Tasmánie? Ty vyhubili úplně všechny, žádné jazyky se nezachovaly. Rok 1928. Jak se Britové, ve smyslu Australané, ale to je pořád Britské impérium, chovali k australským domorodcům? Pouta a řetězy, za lidi je nepovažovali.

Západ ani Rusy nepovažuje za lidi, protože my nabízíme jiné způsoby vzájemné součinnosti, při kterých nikdo nikoho neokrádá, kdy vzájemná spolupráce národů v jednom impériu přináší vzájemný užitek. To právě proto, že my nabízíme jinou koncepci uspořádání života na planetě Zemi, byl Západ počínaje založením Římského impéria v prvním tisíciletí celou dobu zaměřen proti Rusku.

Všechny imperiální aliance, tedy přesněji všechna spojenectví na území západní Evropy, i té východní, byly vždy zaměřeny proti Rusku. A počínaje 17. stoletím Evropa každých sto let soustředila své síly a šla válčit proti Rusku. A tyto války byly vůči civilnímu obyvatelstvu vždy vedeny obzvláště nemilosrdně, vždy měly charakter genocidy. Co například postavení Ukrajinců v Polském království? Proto se také Bohdan Chmelnický pohádal s polským králem a začal s ním válčit.

Takže Putin nenabízel, tedy přesněji nevybízel k žádné válce, nevstupoval do konfrontace, on jen říkal, že je nutné stát se LIDMI. Bůh přece začlenil lidi do ekosystému planety a my se teď těmi LIDMI musíme stát a žít LIDSKY, aniž bychom utlačovali jiné. Jenže to je právě v rozporu s pravidly současné globalizace. Globalizace je proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi a jedná se o proces objektivní. Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. A nyní je realizován podle zásady: „A budeš vládnout nad mnohými národy, ale ony nad tebou vládnout nebudou.“

Co Putin řekl v daném případě? Dříve než začneme mluvit o tom, co Putin řekl, je třeba porozumět účelu samotného Davoského fóra. Existuje výbor tří set, Římský klub, Bilderbergský klub a tak dále. Oč jde? V míře průběhu koncentrace řízení výrobními silami na planetě Zemi globální řízení tak či onak potřebovalo ty či ony řídicí systémy, jejichž práci bylo třeba vzájemně slaďovat. A právě v tomto ohledu se v různých segmentech zakládaly různé ty Bilderbergské kluby, Výbory tří set, Římské kluby a tak dále. Všechny tyhle podržtašky. Ty pokrývaly lidi, kteří se bezprostředně podílí na řízení.

A čím je charakteristický rozvoj kapitalismu obecně a jeho stav na konci 20. století a na začátku 21. století? Je takový pojem - nouveau riche – zbohatlík, pocházející z francouzštiny pojící se s rozvojem francouzského koloniálního systému. Tehdy průmyslový rozvoj Francie v kombinaci se zdroji okrádaných národů umožnil mnohým podnikavcům zbohatnout, šlo o nové zbohatlíky. Ale zatímco s těmito francouzskými zbohatlíky z konce 19. století se v podstatě vypořádali a vstřebali je... Někdo zbankrotoval, někdo se přizpůsobil a někdo jen zůstal bohatý, tak ten rozvoj kapitalismu v Evropě po kapitulaci SSSR v roce 1967...

Už jsem o tom mluvil nejednou, o tom červnovém plénu z roku 1967, kdy byla půl roku po něm podepsána kapitulace v podobě úhrady kontribuce společnosti Lena Goldfields, čímž fakticky podepsali, že od dané chvíle už veškeré bohatství nenáleží Rusku ale zahraničnímu řízení. Rusko mělo za úkol postavit všechny ty ropovody, plynovody a suroviny vyvážet na Západ nezpracované, jak to SSSR začal také se vší vervou realizovat.

Ale problém je v tom, že založený pozitivní program, bolševický program obrození Ruska, který založili bolševici, Stalin, vedl k tomu, že SSSR nejen ustál další vpád Evropské unie do Ruska... A na tom vpádu do Ruska se podílela celá Evropská unie, prakticky 400 miliónů v lidském potenciálu stálo proti Rusku, které nemělo ani 200 miliónů, ani nemluvě o veškerém průmyslovém potenciálu. Zatímco nerozvinutý průmysl Ruska... Carské Rusko prostě nemělo žádný potenciál, vůbec žádný.

Bolševici museli zakládat celá nová odvětví, budovat nově celou železniční síť a mnoho dalšího. A to všechno za pouhých 20 let, které měli do začátku Velké vlastenecké války. Ani to nebylo celých 20 let, od roku 1922, občanská válka trvala fakticky do roku 1924 a v roce 1941 už začala válka. Za tuto dobu stihli provést industrializaci státu, který tak dokázal rozdrtit agresora.

Přitom velice zdatná globální politika konceptuálně mocného řízení Sovětského svazu v čele se Stalinem umožnila rozštěpit jednotnou unii, alespoň z vnějšího pohledu a částečně využít zdroje svých protivníků zosobněných Protihitlerovskou koalicí, Velkou Británií a USA k porážce Hitlera. A o tom, že nešlo o žádné plnohodnotné spojence svědčí operace Nemyslitelné, kdy mělo být Rusko hned poté, co bylo vyčerpáno po válce s Německem, zataženo do války s Japonskem, a potom byl plánován útok na SSSR. Jenže je převezli, úplně je převezli.

A ten problém spo