• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 07.12.2020 Titulky CZ

Aktualizace: 13. pro 2020

Začneme otázkou, ve které vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat následující věc a konkrétně to, že Putin jmenoval Čubajse do nové funkce, co to má znamenat?

Otázka – Odpověď ze 7.12.2020


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 07.12.2020. Začneme otázkou, ve které vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat následující věc a konkrétně to, že Putin jmenoval Čubajse do nové funkce, co to má znamenat?

Došlo k velice symbolické řídicí události, a je třeba říci, že ji společnost, dokonce i společnost se sovětskými životními zkušenostmi, životními zkušenostmi ze sovětské doby, v nezbytné míře vůbec nepochopila. Ale dříve než budeme mluvit o tom, co souvisí s tím odchodem Čubajse z Rosnana, bych chtěl poděkovat Josephovi Bidenovi, který si vysloužil hned všechny čtyři stupně Řádu za zásluhy o vlast. Vždyť ten odchod Čubajse z takové funkce jako je šéf Rosnano byl umožněn jen proto, že nyní globální nadnárodní řízení umožňuje všem státním řízením zvýšit si svou suverenitu.

Aby však takový krok mohli učinit, musí být na to váš systém připraven. To okno možností není trvalé. To jen nyní, kdy hrozí, že se americké státní elitě dostanou do rukou velice mocné vlivové páky na všechny řídicí procesy ve světě, a bude moci začít mávat i jaderným obuškem, tak aby jim tyto zdrojové možnosti snížili, se je nyní snaží odstřihnout, od čeho se jen dá. Takže je nyní tato iniciativa podporována: „Dělejte, co jen můžete!“ Všechno, co může podervat stabilitu americké státní elity, je umožněno udělat všem státům bez rozdílu. A v tomto ohledu poslouží i koronavirus.

Přestavba sociálních procesů ve společnosti měla podle globálního záměru proběhnout za stabilního řízení, kdy měl být v čele USA Trump. A jen díky tomu, že americká státní elita čtyři roky zápasí s globalisty v USA a Trump je neustále nucen bojovat za svou stabilitu, tak státní elita začala ve svých cílech využívat z řídicího hlediska připravený globální manévr na přestavbu celého světa. Mám teď na mysli koronavirus, aby s jeho pomocí svrhla Trumpa.

Takže aby byl Trump udržen u moci a procesy v USA zůstaly pod kontrolou globální elity, je teď globální nadnárodní řízení, tedy globální prediktor nucen tak či onak povolit blokování šíření toho efektu koronaviru s cílem přenastavit všechny sociální procesy ve společnosti. Sami to byli nuceni začít blokovat. Kdyby Trump nemusel ty čtyři roky bojovat se státní elitou, kdyby byl v klidu podruhé zvolen, tak by po jeho zvolení ten manévr s koronavirem, určený k přestavbě všech sociálních procesů ve světě, byl spuštěn na plné pecky.

A s ohledem na úplnou konceptuální nezpůsobilost vedení všech států a národů ve světě, kromě Ruska… Jenže Rusko má velmi malé zdrojové možnosti. Jak by skončil tenhle manévr pro lidstvo? Nu, možná masovou epidemií, při které by všichni vymřeli, nebo novou potopou. Shora by nějakým způsobem zasáhlo hierarchicky nejvyšší všezahrnující řízení. A v obyčejné mluvě: Bůh by zasáhl. Protože tento satanismus spojený s epidemií koronaviru, všechna ta hysterie, kdy se z lidí pokoušejí vyrobit bioroboty, to není Shora přípustné.

Globalisté teď musí přiskřípnout realizaci svých vlastních plánů. Bojovali, bojovali proti Rusku, bránili mu v jakémkoliv získání suverenity, ale teď je chvíle, kdy máme možnost odstavit od řízení Ruska podpindosníky, neboť na tom, aby se ruské zdroje nedostaly pod kontrolu americké státní elity, závisí teď existence celé civilizace na planetě Zemi. Státní elita sama si to neuvědomuje. Vůbec si to uvědomuje málokdo. Ale globalisté ti ano, ti si to uvědomují. Chápou, že je lepší nyní maximálně pomoci Putinovi zbavit se podpindosníků, než to nechat dojít k celkové civilizační katastrofě.

Já ale opakuji, že to okno možností je vždy malé. Všechno je zapotřebí udělat rázně a rychle, protože bude následovat zpětná reakce systému. A ten systém je celý protiruský, je nastaven na potlačování Ruska, aby z něj byl jen surovinový přívěšek Západu. Tedy přesně to, oč se vždy snažil Čubajs. Zdálo by se: „Vždyť se nic nezměnilo, Čubajs jen z jedné vysoké funkce přešel do jiné, když by měl dřepět ve vězení!“ Ne každý manévr můžete provést tímto způsobem. Dokud máme jako státní vlajku tu vlajku, pod kterou bojovali vlasovci, kteří přísahali věrnost Německu, führerovi…

Ten manévr s Čubajsem je maximum stávajících možností. To, co bylo provedeno a fakticky se jedná o velice závažnou, důležitou věc! Takže se na to podívejme, Čubajs je v nadnárodním řízení dost význačná figura. Na Čubajse byl navázán velice důležitý řídicí proces. Tento proces měl vést k celkové likvidaci Ruska a jeho konceptuální moci. 17. června 1982 prezident USA Ronald Reagan ve své řeči na valném shromáždění OSN nazval SSSR impériem zla. Přesně za deset let, 17. června 1992 Jelcin, p-rezident Ruska při svém projevu v kongresu USA prohlásil, že idol komunismu v Rusku je poražen a návrat k němu je nemožný. A čím zakončil svůj proslov? „Bože, ochraňuj Ameriku! A já k tomu dodám, a také Rusko!“ Rusko také ochraňuj.

Proč jsem to teď připomenul? Co je to podle Lenina komunismus? „Komunismus, to je sovětská moc plus elektrifikace celého státu!“ A co je to ta sovětská moc? Sovětská moc, to je použití výrobních prostředků ve prospěch celé společnosti! Sovětská moc vylučuje vykořisťování člověka člověkem. V roce 2003, když byl Čubajs v čele volebního seznamu Svazu pravicových sil, tak natočili šot, ve kterém on, Němcov a Chakamadová letí soukromým letadlem nad Ruskem a rozvažují o tom, jak zvelebit Rusko.

A tenkrát Čubajs pronesl jednoduchou věc, že privatizace není ekonomicky žádným výhodným projektem. A oni za každou cenu potřebovali v Rusku ubít komunismus, konceptuální moc. A každý prodaný závod a vybudování výslovně banditského kapitalismu, což dělali zcela uvědoměle… Každý prodaný závod a za jakou cenu? To vůbec nehrálo roli. Důležité bylo, že každý prodaný závod je hřebíkem zatlučeným do rakve komunismu a fakticky i do hrobu Ruska. To znamená, že on ten hrob usilovně a pečlivě připravoval.

A právě v procesu budování soudržné obce, nebo latinsky komunismu (communis/společný) , se Rusko stalo superstátem číslo jedna a zformovalo alternativní systém států s jiným směřováním, konceptuálním směřováním jejich rozvoje. Kde nebylo cílem, aby si lidé vzájemně šli po krku, ale států, kde měl být člověk člověku přítelem, soudruhem, bratrem. Bez sociální hierarchie! S volným přístupem ke vzdělání.

A jen se podívejte, co měl na starosti právě Čubajs. Napřed lhal všemu obyvatelstvu: „Za váš kupon si koupíte dvě volhy a když správně investujete, tak se ve zlatě budete topit.“ On přece přiznal, že lhal! Protože neměli jak jinak přimět lidi k souhlasu s privatizací! To znamená, že účelově podváděl obyvatelstvo, aby ho přiměl k souhlasu s vlastní likvidací. Lidem samozřejmě neříkali, že jako obyvatelstvo mají být zlikvidováni, ale mechanismy jeho likvidace byly spuštěny. A ta likvidace probíhala, ubýval milión obyvatelstva ročně!!!

S jakou vlajkou přišel Čubajs se svými kamarádíčky? S těmi, kteří cíleně likvidovali ekonomický potenciál státu i jeho státnost? S trikolórou, která dosud vlaje nad naším státem. To je vlajka Čubajse, Kocha, Gajdara, Jelcina a všech jim podobným, všech těch vlasovců, nedoražených hitlerovců. Oni si přinesli svoji rodnou vlajku. Pro ně je rudá ruská vlajka stejně jako existence samotného Ruska nepřijatelná.“

Když ruskému národu sebrali výrobní prostředky a nechali lidi bez prostředků k živobytí umírat, tak nač se vrhli? Komunismus, to je sovětská moc a elektrifikace celého státu. Místo sovětské moci byl ustaven diktát malé hrstky plně podřízené Washingtonu. A potom tu máme elektrifikaci. Co potom řídil Čubajs? RAO EES - ruskou energetickou společnost. A co udělal? Úplně zklikvidoval jednotný energetický systém!!!!! [Podobnost se situací v ČR čistě náhodná?!!!] Zařídil to tak, aby se nevyplácela žádná výroba v zájmu Ruska! Zvedl cenu elektrické energie natolik, aby ta genocida ruského národa byla nevratná!

Čubajs byl vždy šéfem směrů klíčových pro likvidaci našeho státu. On sám osobně měl pod palcem všechny tyto otázky! Čubajs je tou nejsymboličtější figurou! Tou nejdůležitější figurou! Vždy byl u procesů řízení. Prvním Putinovým vítězstvím se stalo to, že Čubajse odstavili od konkrétních procesů řízení a posadili na velký balík peněz: „Chceš peníze? Tak je dostaneš, ale nebudeš zasahovat do řízení státu!“ A tak seděl na pořádném balíku peněz… To je mimochodem k úrovni té konceptuální moci a k úrovni chápání procesů řízení. A on na těch penězích seděl, seděl, krmili ho jimi, hodně ho krmili!

Lidi to samozřejmě rozčilovalo! Ale ten problém spočívá v tom, že každý systém má možnost se rozvíjet nebo alespoň přežívat, pokud jsou jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšenou kvalitou řízení. A náš stát se v devadesátých letech nacházel pod plným koloniálním řízením ze strany USA, státu USA. To znamená, že Rusko jako stát neexistovalo! O čemž právě svědčí i ta vlajka! Schválená v devadesátém… V jakém to bylo roce? V devadesátém. Takže tu možnost jsme neměli.

My jsme se museli pozvednout z takových ruin… Všechny ekonomické procesy byly řízeny z vnějšku, všechny politické procesy byly řízeny zvnějšku, všechno bylo řízeno zvnějšku. Rusko, ruský národ měl jedno právo, chcípat a zajišťovat dodávky přírodních surovin na Západ. Z těchto pozic Putin startoval!!! Když nastoupil do čela státu. Takže manévroval! Neustále manévroval!

Celé to státní řízení, a to přece bylo připravováno dlouhodobě, velmi dlouhou dobu! Vždyť na té Vídeňské univerzitě se neučil jen Čubajs. Připravovalo ho KGB. Rozestavovali své lidi (na klíčová místa) celé roky, roky! Celá desetiletí! Počínaje vládou Chruščova, kdy se trockistům po Stalinově smrti plně rozvázaly ruce. Tehdy začali všude protlačovat své lidi! V roce 1967 po červnovém plénu ÚV KSSS to bylo dokončeno. Proces nastolení vlády trockismu nad Ruskem a proces potopení... ...Ruska, SSSR jako státu, jeho zaprodání už běžel bez zadrhnutí. Už se neměl kdo bránit, bylo zapotřebí, jen aby se vyčerpala energie mas. Aby se setrvačnost té společenské tvořivosti založené ve stalinských dobách vysílila.

Jen se podívejte, jak za tu dobu… Šedesátá léta byla léty optimismu. Poletíme na Měsíc, budeme mít létající auta… A v osmdesátých letech... Jen si povšimněte, jak probíhala ta degradace veškerého obyvatelstva. A v osmdesátých letech byl ještě v USA natočen několikadílný film Návrat do budoucnosti. To auto tam létá! V jakém roce? V roce 2015! Podle odhadů to mělo být možné! Jenže to utlumování vědeckotechnického pokroku bylo kolosální. Protože cílem bylo lidi dále zezvířečťovat.

Znalosti jsou poskytovány na základě mravnosti. To proto jsme u nás v SSSR dokázali využít jadernou energii pro mírové účely, stejně jako let do vesmíru a tak dále. A když jsou ty znalosti nízké, tak vám stačí dát do ruky jadernou bombu: „Zahubte se sami.“ To samé platí i pro jakýkoliv druh biologických zbraní. Takže probíhal silný útlum. Své lidi si rozestavili všude. A Putin měl jen jednu jedinou možnost, manévrovat mezi zájmy klanů! A on celou dobu takto manévroval a budoval státní řízení. V roce 2007 už bylo takto něčeho dosaženo, základy. A následoval Putinův projev v Mnichově, dobrá řeč ve vhodnou dobu.

Takže jen tak se zbavit Čubajse, za kterým stojí cizí stát, kterému bylo delegováno nadnárodní řízení všech států světa, mám na mysli USA... Uvědomujete si vůbec, jaký zdrojový potenciál je na jedné a jaký na druhé straně? Když se generální tajemník ÚV KSSS Andropov pokoušel korigovat proces integrace SSSR do světového, takříkajíc systému, tak okamžitě onemocněl, rok a dva měsíce a bylo po něm. Cožpak jste neslyšeli o různých státních převratech? Kdo zastřelil Nicolae Ceausescu?

Putin není hlupák, on si velmi dobře všechna tato nebezpečí uvědomuje. Proto pomalu budoval svůj systém řízení a využíval přitom útočníkovu energii. On přece sám umí judo. Ale to je malé odbočení, protože umět judo ještě neznamená, že vám to hned dá i porozumění těm procesům. Takže s vědomím, že se ho jednoduše zbavit nedá a s využitím klanových zájmů, napřed Čubajse odstavili jen k penězům a on na nich seděl, tloustnul díky nim a zatím se rok za rokem jeho vliv na procesy řízení neustále snižoval. Každý rok byl stále menší a menší. A jakmile nastala situace, kdy vnější podpora ze strany jeho kurátorů z Washingtonu, americké státní elity zeslábla, tak ho okamžitě převedli na jinou funkci.

Proč mluvím o tom, že toto přesouvání Čubajse kupodivu nepochopili ani lidé žijící v SSSR? Tehdy byla taková věda, dokonce i na Západě, sovětologie. Kdo je jak mocný v Kremlu, koho přesunuli do jaké funkce. A všichni velmi dobře věděli, že byly takové funkce, které velmi dobře zní, jsou pompézní, jako třeba místo v prezidiu (Nejvyššího sovětu)… Jenže fakticky se v těch funkcích o ničem nerozhodovalo. Takže toho člověka fakticky odstavili. A jak se v takových případech zachovali moudří lidé? Zdánlivě nezpřetrhali dobré vztahy s daným člověkem, ale přestali se na něj orientovat. Přesně stejný manévr byl proveden s Čubajsem. Teď už ho připravili dokonce i o rozhodování o penězích, nezbyly mu dokonce ani ty peníze. Kromě toho pompézního postavení mu nezůstalo vůbec nic.

Aby se zbavili Ježova a ukončili ty takzvané „stalinské represe“, Stalin osobně přemluvil Ježova, aby se stal ministrem říční dopravy se všemi důsledky, které z toho pro něj vyplývaly. To je přesně tento manévr, přesně tento manévr. Napřed je třeba danou osobu zbavit všech řídicích možností, celé její zdrojové stability, a až potom dokončit manévr s jejím odstavením. Ale to odstavení dané osoby nesmí být samoúčelné, být tím jediným sledovaným cílem. Musí se tím řešit nějaký řídicí úkol s tím, že to přivede systém řízení do určitého stavu. Všechny kroky s odstavováním Čubajse tento úkol řeší, řeší se tím úkol zvyšování úrovně suverenity Ruska.

Jen si to vezměte, jen trochu páníčkové zakolísali, neměli ve Washingtonu možnost Čubajse podepřít a hned byl odsunut o stupeň níže. Co se týká Čubajsova osudu, tak bych chtěl, aby i Gorbačov žil déle, velmi bych si to přál, aby se každý den musel dívat na televizi a viděl Rusko, které chtěl zničit, které chtěl dostat plně pod cizí okupaci a ono se to stále nedaří! Rusko svou suverenitu obrozuje. A Čubajs je stále v tom věku, kdy to pro něj může dopadnout jako v té básni Hilaire Belloca Smrt politika. Přesně takto to může dopadnout.

Připomenu:

K hrobu byl provázen výsměchem,

Mnozí až smíchem se prohýbali,

Jenom já slzy ronil jsem,

Já snil o tom, jak pověsit ho dali!

Za Stalina byl rozkaz tyto hitlerovské zrádce sloužící führerovi jen věšet! Popřej Bůh zdraví Čubajsovi dožít do lidového soudu! Dej Bůh!

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, ta takzvaná Grefovská umělá inteligence…

A proč Grefovská?

Takto to tu píšou. …se Putina zeptala, zda se může umělá inteligence stát prezidentem. Putin odpověděl, že nemůže, protože nemá srdce, svědomí ani cit pro spravedlnost. Co je to? Otevřený signál pro začátek majdanu? Nebo naopak signál pro podpindosníky? Nebo snad nějaký vzkaz pro GP? Tu umělou inteligenci nazvali Athéna, podle řecké mytologie bohyně moudrosti, války a znalostí vojenské strategie a taktiky.

Naskýtá se otázka: Může umělá inteligence zcela nahradit řízení společností? Odpověď je jednoduchá. Ne, nemůže! Je takový film, Terminátor. Nějak dnes mluvíme o filmech. Tam není uvedeno proč a jak, ale je tam ukázáno, že lidstvo nepřijme diktát strojů! Jednoduše ho nepřijme. Lidstvo bude v takovém světě umělé inteligence přebytečné, pokud nad sebou připustí nadvládu umělé inteligence. A také je třeba zjistit, jaké jsou vlastně hranice umělé inteligence?

Pokud se na to podíváme z běžného pohledu, tak by se mohlo zdát, že umělá inteligence může řídit všechny oblasti našeho života a to někdy lépe než člověk. Ale tak to můžeme vidět jen v případě, že nevíme, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Pokud nevíme, že v lidské společnosti to nejsou tři nezávislé větve sociální moci. Takové větve vždy vyrůstají z kmene a i kdyby to byl keř, tak má kořen. Utržené větve usychají.

V lidské společnosti funguje pět druhů sociální moci, Ty tři druhy sociální moci znají všichni. Je to zákonodárná, která píše zákony, výkonná moc je plní a soudní dohlíží na jejich dodržování. A já se ptám, na základě čeho ta zákonodárná moc ty zákony píše? Stačí, když se podíváme okolo sebe, při psaní každého zákonu, i když opomineme partajní příslušnost jeho autora, vždy to psaní podléhá naplnění nějaké jeho ideje/představy, co má jak vypadat. V oblasti, které se ten zákon týká.

To znamená, že tu existuje nějaká ideologická moc, která vlastně není definovaná/není institucionalizovaná! A každá ideologie není ničím jiným, než koncepcí řízení, je to pojetí způsobu života zahalené do forem, které jsou pro lidi přitažlivé. Ideologie není znalost, vůbec není o znalostech, ideologie, to je obraz, je to představa o tom, co a jak má vypadat teď i do budoucna. A koncepce řízení, která formuje ideologii pro společnost, může mluvit pravdu, jako komunistická ideologie, a také může…

Každá davo-„elitářská“ ideologie obyvatelstvem manipuluje. Tvrdí vám jedno, a když se podíváte na reálné postupy, kroky, tak na výstupu dostanete něco úplně jiného. Příkladem je velice krátkodobý manévr, který je ale velice názorný: Euromajdan na Ukrajině. Lidé skákali kvůli zvýšení mezd a dalším věcem, za krajkové kalhotky a absolutně se jim to vymstilo. Znalost totiž předpokládá, že máte o něčem nějaké vědomosti, zatímco ideologie, to je obraz, který nakonec vede k cíli řízení. A ty obrazy, které byly poskytnuty na tom euromajanu, vedly k něčemu zcela jinému.

Chcete příklad manévru většího rozsahu? No prosím: likvidace SSSR. Vždyť všichni také něco chtěli, mysleli si, že výdobytky socialismu jim zůstanou a možnosti kapitalismu jen dále rozšíří lidské možnosti. Takže je podněcovala jedna idea a výsledek byl zcela jiný. Dosáhli likvidace vlastního státu, vedlo to k občanské válce a vymírání obyvatelstva. Byly zapotřebí desetiletí... Celé to desetiletí devadesátých let, těch krvavých devadesátek, které jsou pro někoho svaté, protože Rusové vymírali, každý rok bylo obyvatelstva o celý milión méně.

A to jsou pro ně svatá léta! Protože k nám přišli se svou vlastní vlajkou! S vlajkou, pod kterou přísahali Hitlerovi. Proto jsou pro ně ta léta svatá. A stálo nás to ohromné utrpení, strádání a prolité krve všeho obyvatelstva, aby se tato ideologie, která vedla k likvidaci našeho státu, v hlavní mase obyvatelstva přežila, aby vyhasla. To se stalo základem pro obrození Ruska a formování státní ideologie z dolních vrstev obyvatelstva, které se tak moc bojí všichni ti liberasti. Takže pokud by ideologie měla podobu vědomosti, co myslíte, přistoupili by lidé na realizaci procesů vlastní likvidace? Samozřejmě, že ne! Ideologie, to je obraz. Takže koncepce, pojetí způsobu života, konceptuální moc, je nejvyšším druhem sociální moci ve společnosti. Tím nejvyšším.

Umělá inteligence může v té či oné míře efektivně fungovat pouze na úrovni tří nižších druhů sociální moci, na té zákonodárné, výkonné a soudní. A to jen v té či oné míře efektivity. Proč? Protože všechno je ve strohých logických formách a osobnostní vnímání procesu tam není, jednoduše tam není. Uděláš tohle, výsledek bude takový, uděláš tamto, výsledek bude jiný.

Zatímco ta motivační část, jejíž kořeny jsou velice vzdálené, staré, někdy i několik pokolení do minulosti, pro umělou inteligenci není podstatná a nikdy nebude, protože k tomu je zapotřebí empatie, vcítění, soucítění, je nutné mít svědomí, (z RU so-věsť, společná zvěst/společná znalost.) Tedy to, co vás pojí s Bohem. Vše to, co vyjmenoval náš gosudar, když mluvil o umělé inteligenci. On přesně vyjmenoval všechny ty parametry, které už ze své podstaty nemůže mít.

Umělá inteligence se nikdy nedokáže zformovat a fungovat na dvou vyšších úrovních druhů sociální moci, tedy na úrovni ideologie a na úrovni koncepce, neboť je často nutné ideologii pro lidi formovat iracionálně. A toho umělá inteligence nikdy nebude schopná, protože by musela být součástí lidského společenství, žít stejným životem. Umělá inteligence nikdy nepochopí verše. Překladatelé jsou nastavovanou kaší osvěty, jednu a tu samou práci můžete přeložit různě. Kolik už je překladů koránu? Puškina na západě přeložit nedokážou vůbec. Zkoušejí to, zdálo by se, že podoba zůstala, ale smysl se vypařil. Takže přesně ta věc, kvůli které to dílo bylo napsáno, zůstává nepochopena. A abyste to pochopili, musíte si to přečíst v ruštině. Když si to přečtete v překladu, v různých překladech, tak dokážete porozumět jen něčemu.

Máme, tedy přesněji měli jsme takového celkem průměrného básníka Jevtušenka, který však má velice zajímavou báseň Modlitba k básni, která začíná slovy Básník v Rusku je více než básník a dále následuje výklad podstaty té věci. Ptá se tam: „Dokážu to?“ A z toho, co vyjmenoval, vychází, že na to nemá. Je to jasné, nedokázal to, nedosáhl kvalit Lermontova, Puškina ani Někrasova. Ano, ani básníka Bloka. Prostě na to neměl, nedokázal to, ale tato jeho báseň je velice obsažná, je velmi vypovídající právě v tomto ohledu.

To znamená, že pochopit a porozumět tomu, co nelze obsáhnout suchou logikou, co není možné formalizovat matematicky, to je právě ta lidská tvořivost. A básník jako Puškin musí umět vypozorovat procesy, které probíhaly v minulosti, vyhodnotit je a ukázat, k čemu to směřuje v budoucnu. Jaké procesy je dobré podporovat a jaké potlačovat. Jaké procesy jsou degradační a jaké tvořivé, přínosné pro rozvoj všeho obyvatelstva. Tyto procesy přece nejsou formalizovány!

Jen si to vezměte, existují společnosti studující tvorbu Puškina i dalších, zabývají se tím, hledají smysl řečeného a stejně vždy objevíte další hlubší význam, který toho vyjadřuje více, než leží na povrchu. A takto to běží pořád dál. Stroj tohle nedokáže. Žádný stroj tohle nedokáže, protože nemá svědomí, nemá intuici, nemá spojení s Bohem. Nikdo ho Shora nevede.

Mimochodem v SSSR se jeden sovětský film Elektronkova dobrodružství věnoval právě tomuto tématu. Pokus jak se stát člověkem.

Ano. Aby umělá inteligence dokázala řešit úkoly řízení společnosti v těch dvou prvních, nejvyšších druzích moci, konceptuální a ideologické moci, musí se stát člověkem. Musí mít cit. Takže je to vlastně tak, že umělá inteligence není nic jiného než rýč. A rýčem můžete zrýt zahrádku nebo také zabít člověka. Znalosti jsou poskytovány na základě mravnosti, už jsem o tom mluvil. Znalosti jsou poskytovány Shora. Když lidé nebudou schopni stát se lidmi, tak je ta umělá inteligence jako nadbytečný biologický druh zabije. A budou-li lidé schopni stát se lidmi, porozumět tomu, co jim řekl gosudar Ruska, tak se pro ně ta umělá inteligence stane pomocníkem, který je osvobodí od mnohých rutinních úkolů, uvolní lidem čas pro tvořivost, myšlenkový rozlet a seberozvoj. Takže tak.

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, říkal jste, že v Evropě má vzniknout islámský chalífát, a poté má přijít Írán s takzvaným „správným“ islámem. V souvislosti s tím tu je otázka. Je známo, že ve světě je z muslimů 90% sunnitů a 10% šíitů. Sunnité považují šíity za lidi překrucující víru. Nepovede to k ještě krvavějším událostem, až se bude menšina pokoušet vnutit své pořádky většině?

Každá náboženská konfese, to je především jakási sociální instituce a v souladu s ní funguje ten či onen směr. Vezměme si třeba křesťanství a jeho různé směry, kostely. U islámu jsou to mešity. Různá hierarchie duchovních. A každá taková sociální instituce může fungovat pouze v případě, že k tomu má zdrojovou stabilitu. Jakmile nějaká sociální instituce přijde o svou zdrojovou stabilitu, tak se okamžitě vytratí její působení na její věřící. Navíc v tomto ohledu…

Je tu hodně sunnitů, že? Ale když přestanete tuto sunnitskou církev financovat, zajišťovat ji informačně, a dalšími druhy zdrojů, tak se promění v komunity, které budou tak či onak… Všichni lidé se přece nevěnují teologii, všichni se neúčastní budování řízení. Lidé, kteří jsou přívrženci toho či onoho náboženství, religiózní konfese se ve své většině věnují produktivní práci. To proto také vznikla potřeba duchovních učitelů. Jakmile je zbavíte zdrojové stability, tak tito duchovní učitelé, pastýři nebudou moci dále takto pracovat. A ty komunity budou ponechány samy sobě. To znamená, že když tam vstoupíte a na základě koránu začnete propagovat něco jiného, tak tuto komunitu přeformátujete.

Říkám snad něco, co se v životě nevyskytuje? A jak se objevili…? Nebudeme mluvit o křesťanských náboženstvích, ale co třeba wahábité? To britská koruna provedla právě tento manévr. I v případě mnohých dalších. To všechno byla určitá zkouška, ale se silným účinkem. Wahábité bojovali i v Čečensku. Dále, proselytismus (snaha obrátit druhé na svou víru) je velice rozšířený i v religiích. Ruská pravoslavná církev nedokázala ubránit svůj prostor. To znamená, že nedokázala poskytovat takové informace, které by věřící udržely v jejím rámci.

A tak tady, na ruském území přímo začali vzkvétat různí ti svědkové Jehovovi, adventisté, baptisté, prostě kde kdo, bylo jich strašně moc. Mnozí tu působili už dříve, ale jen tak přežívali. Jakmile ale jiná náboženství dostala zelenou, tak se projevilo to: moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit. A jak ukazuje praxe, tak sociální institut, ruská pravoslavná církev si nedokázala poradit s řízením svých věřících žijících na území Ruska. A nedokázala…

Celou západní Evropu nabízeli Ruské pravoslavné církvi. Celou: „Převezměte je!“ Nedokázali to, nezvládli ten projekt. A budou-li tyto otázky řešeny z vyšší globální úrovně… Vždyť proč to Ruská pravoslavná církev nezvládla? Protože jim z globální úrovně nepomohli. Z globální úrovně je teď řešena otázka konsolidace celého křesťanského světa pod Arménskou apoštolskou církev. Katolická církev už jí přísahala a vše to bude pokračovat dál.

Takže pokud ten sunnitský směr připraví o zdrojovou podporu a posílí, prudce posílí šíity, tak ti šíité v dohledné perspektivě a tím spíše, budou-li řešit problémy vyvolané sunnity, a ISIL byl přece založen na sunnismu, schválně, jako strašák, aby se lidé měli proč od sunnismu odvrátit. Jaký je úkol? „Oni vám přinesli ten nesprávný islám, sunnismus! Zatímco, my, šíité, vám přinášíme ten správný islám.“ A protože to zastaví různá sociální kataklyzmata, a začne být obnovován normální život, tak bývalí sunnité budou v klidu přecházet k šíitům a vše se normalizuje. Okamžitě!

A opět jsme u filmů. V roce 2010 se na plátnech objevil film Princ z Persie: Písky času. A za těch deset let tento dost populární film... V expertní oblasti ho nezmínili ani jednou, ani jednou: „Nu, nějakou ptákovinu tam natočili…“ Tak zaprvé ten film nebyl natočen jen tak, ale na základě počítačové hry. „To přece není nic zvláštního, když na základě hry natočí film! Nebo zase na základě filmu udělají počítačovou hru!“ No ano, děje se to často.

A tento proces… Mimochodem, u nás je to popsáno, i když ne moc podrobně, v práci Úvod do analytiky, kterou najdete na našem webu. Co je to počítačová hra? Je to možnost, jak provést brainstorming se zapojením všemožných takříkajíc odborníků, kteří mají nějaký svůj názor na ten proces. Nu prostě znají svou pravdu, takže budou tak či onak provádět své korekce, a vy je jako řízený objekt budete mít zcela pod kontrolou. To znamená, že budete znát stav řízeného objektu. Proto vydali tuto hru.

A co ta hra řeší? Je určena pro realizaci brainstormingu na to, jak co nejlépe vytvořit z Persie, z Íránu centrum koncentrace řízení globální úrovně. Hra se rozběhla, ale úkoly se neřešily, hrálo ji málo lidí, bylo zapotřebí rozšířit auditorium. Tak co udělali? Natočili film a tím přitáhli k této počítačové hře pozornost. A tím se pozvedla úroveň brainstormingu při řešení toho úkolu, jak nahradit, jak všechny ty problémy vyřešit. Jak by se Írán měl stát centrem koncentrace islámského světa a jak by se měl stát centrem koncentrace řízení globální úrovně. Všechny ty otázky by tak měly být vyřešeny. Ty procesy řízení probíhají přímo před našima očima. Dokážeme je uvidět?

Přejdeme k další otázce. Valeriji Viktoroviči, já mám otázku k uplatňování Koncepce sociální bezpečnosti v životě. Je možné zvýšit blízkému člověku úroveň jeho mravnosti a přejít na lidský typ struktury psychiky? Do čtení tlustých knih má ještě velmi daleko i probírání jednoduchých otázek o životě v diskusi s ním je složité. Vědomí má přecpáno různými, často si protiřečícími sociálními postoji, vlastní uvažování je velice těžkopádné. Zná Koncepci, vyslechl si přednášky Petrova i další materiály, ale ty znalosti se „neujaly“. Čím začít? A jak mu mohu pomoci?

Tak především je třeba si pamatovat, že stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napajedlu, ale ani 40 lidí ho nedonutí se z něj napít. Proto se nikdy nesnažte lidem něco nutit. Musíte je jen navést na místo, na zdroj informací, kde je může najít, bude-li sám mít zájem. A zájem může získat jen v tom případě, kdy vy sami si osvojíte tyto nové znalosti a budete je využívat ve svém prostředí, ve své rodině a snížíte tak míru konfliktnosti, krizovosti, ale to se vám nepovede naráz, je to dlouhodobá záležitost.

Když budete tohle dělat, když nebudete vnucovat správnost svého pohledu na věc, ale budete své znalosti celkově používat k řešení rodinných problémů, tak se v rodině stanete autoritou a na vaše znalosti se začnou orientovat i další členové rodiny. Opakuji, že toho nelze dosáhnout hned, je to dlouhodobá záležitost. A s dospělými lidmi to je vůbec problematické, protože ty znalosti nepřicházejí na „nepopsaný list“.

Ten člověk už má určité životní zkušenosti. A člověk pokaždé vše nové porovnává se svými životními zkušenostmi. To až když se dostane do úzkých a potřebuje využít nové znalosti, tak teprve potom se jich chopí. A bude-li mít před očima příklad člověka, který nikdy při řešení problémů neupadá do krizí, a když nastoupí nějaká krize, tak ji dokáže vyřešit s minimálními náklady, tak se na vás začne orientovat a když uvidí, jak to funguje v praxi, tak sám bude chtít tyto nové zkušenosti využít.

Ale především je nutné zbavit se konfliktnosti ve vzájemných vztazích. Jednou z takových složitých otázek je otázka užívání různých druhů narkotik, mám na mysli kouření, alkohol a jezení masa. V těchto věcech je nutné být velice taktními a trpělivými. Musíte pochopit jednoduchou věc, žijeme v alkoholické civilizaci, ze které se snadno vymanit nedá. Aby se člověk vzdal pití alkoholu, musí náhradou zaměstnat svůj mozek tvořivostí. Mnozí si zvykli tím alkoholem tlumit problémy vnějšího světa. Musíte člověka naučit řešit tyto problémy. To je opět dlouhodobá práce.

A co se týká jezení masa, tak naše potravinová kultura je masová. Vegetariánství, vegetariánství je velice drahé a navíc není pro každého fyziologicky přijatelné, neboť fyziologie jeho předků… Například Čukčové na severu, jejich jídelníček je čistě masový a nic s tím nenadělají, takže je nemůžete ze dne na den převést na vegetariánství. To znamená velké náklady. Vegetariánství je v současném systému naší potravinové kultury velice drahou záležitostí.

Je třeba si uvědomovat, že aby auto jelo, potřebuje palivo, aby člověk žil a rozvíjel se, také potřebuje palivo jako výchozí materiál. Jestliže člověk nebude mít základní potravinovou sestavu a v současné stravovací kultuře mnohé mikroelementy, bílkoviny a další věci může člověk získat pouze z masa, tak se s tím nedá nic dělat. Buď zemři... Když dítě nebude dostávat celou tu potravinovou sestavu, tak bude nemocné a nedokáže se normálně rozvíjet.

Ráz na ráz nic změnit nedokážete. Je třeba postupně měnit způsob života celého lidstva. A někdy to vypadá tak, že… Já mluvím o tom, s čím se setkáváme v praxi, nač neustále narážíme. V tomto ohledu je třeba se chovat velice ohleduplně, a uvědomovat si, jaká je vaše vlastní zdrojová stabilita a jaký je tlak prostředí. Nebudete-li udržovat svou zdrojovou stabilitu, tak vás to prostředí rozdrtí, jednoduše rozdrtí. A dopadne to přesně tak, jak si oni přejí.

Od Ruska si přejí jen jedno, aby přestalo existovat, abychom vymřeli. Všeho obyvatelstva má být méně než miliarda lidí. Máme tu kulturu jezení masa a lidi nutí k vegetariánství. Jenže lidé nemají v tomto finančním systému možnost zajistit si celou základní potravinovou sestavu přes rostlinnou stravu a ve výsledku umírají, podrývají si své zdraví a umírají. A kdo to potřebuje? Ti, kteří to spustili, kteří tak naplňují politiku zlaté miliardy, nebo těch pěti set miliónů, ano.

V tomto ohledu musíte být velice… Jak bych to řekl? Musíte být k sobě vnímaví a vzájemně ohleduplní. A hlavně nikoho k ničemu nenutit silou. Není to třeba vnucovat a tím spíše ne silou. Člověk si na to musí přijít sám, on se sám musí rozhodnout, zda tyto znalosti přijme nebo ne. Takže abyste pomohli blízkému člověku osvojit si znalosti Koncepce sociální bezpečnosti, musíte sami tyto znalosti využívat v praxi a co nejvíce snižovat míru krizovosti v mezilidských vztazích, co nejvíce. Snažte se svým osobním příkladem předvést, jak vám tyto znalosti pomáhají.

A nesmíte… Jak říkám obzvláště v případě alkoholu a jezení masa. Lidé si řeknou: „Já sám se tím řídím a hotovo!“ Musíte pomáhat i ostatním. Pomáhejte i ostatním. Není lehké lidi vytrhnout z jednoho ani druhého. A co se týká dětí… Je přece jasné, že dítě se musí stravovat dobře, teď samozřejmě nemám na mysli alkohol, to je problém dospělých, to je jiná úroveň, ale to jezení masa. Stravovací kultura ve společnosti je taková. Z pokolení k pokolení, celá tisíciletí je takto nastavená. Takže jsou příslušným způsobem nastaveny i fyziologické procesy a to nezměníte naráz. Tohle všechno je třeba zohledňovat.

A proto mohu poradit jen jedno. Čtěte tlusté knihy Vnitřního prediktoru. Sami se stávejte konceptuálně mocnými, uplatňujte tyto znalosti ve svém životě, abyste snížili krizovost ve své vlastní rodině, ubránili svou rodinu před vnějším tlakem, a potom se lidé sami začnou zajímat o ty znalosti, jejichž jste nositelem.


To byla poslední otázka.

Nu což, tak už mi nezbývá než závěrem říci, že co se týká praktických znalostí, tak ten manévr v řízení, o kterém jsme dnes mluvili, Čubajs, Gref s tou umělou inteligencí a mnohé další otázky… Tento manévr je popsán. Čtěte ty práce o státu, válce a bolševismu. V papírové podobě byly publikovány v sérii O světě křivých zrcadel. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.


344 zobrazení0 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.