• Konceptuál CZ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 14.12.2020_Titulky_CZ

Aktualizace: 20. pro 2020

1)Volby v USA. Blíží se Rozdělené státy americké?

2) Vojenská přehlídka na počest vítězství Ázerbájdžánu ve válce v Náhorním Karabachu
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 14.12.2020. Opět tu jsou volby v USA. Prosí vás okomentovat stávající situaci s volbami v USA. A konkrétně tu píšou, že předseda republikánské strany státu Texas Allen West v odpověď na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zamítnout žalobu na přehodnocení výsledků uplynulých voleb navrhl vytvořit svaz států dodržujících zásady americké ústavy. Jeho prohlášení zveřejnili na veřejném webu strany. Co to všechno znamená? V USA začíná další občanská válka? Budou, jak jste říkal Rozdělené státy americké?

Rozdělené státy americké je bezesporu budoucnost, jaká USA čeká. A dnes nahráváme Otázku-Odpověď, když ještě neproběhla volba volitelů o tom, kdo bude potvrzen prezidentem USA. A zda vůbec bude dnes potvrzen. Ještě nic není známo. Ale co je zaručeně známo? Že ta hlavní událost určující budoucnost USA, již proběhla. A tou událostí je rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. Teď už je jen otázkou, jakou formou a s jakou mírou krveprolévání, a jak intenzivně budou probíhat procesy určující rozpad USA. Ta skutečnost, že teď v USA začne přehlídka suverenit, nevyvolává vůbec žádné pochyby.

A zde vyvstává otázka, tak kdo koho porazil? Už kolikrát jsem říkal, že žádná státní elita není schopná porazit globalisty z toho jednoduchého důvodu, že v okruhu chápání státní elity chybí přinejmenším tři pojmy. To je globální politika. Oni si neustále myslí, že všechno je určováno mezinárodní politikou. A ty dva druhy sociální moci: ideologická a konceptuální moc. A konkrétně, globální prediktor řídící z nadnárodní úrovně státy a národy, který je subjektem globální politiky, je fakticky z hlediska určování těchto věcí monopolistou pro všechny státy.

To znamená, že všem státům i národům formuje jejich koncepci řízení, pojetí způsobu života, jak to vše bude vypadat do budoucna, a stejně tak ideologii, tj. jakými formami toho má být dosaženo. Ta ideologická moc to zahaluje do forem přijatelných a přitažlivých pro lidi, tu koncepci řízení uplatňovanou z nadnárodní úrovně ve vztahu k danému státu. Jediným konceptuálně mocným státem, jehož prezident je subjektem globální politiky, je Rusko. Ruský gosudar Putin je subjektem globální politiky.

A proč si myslím, že o takové rozhodnutí Nejvyššího soudu se postarali globalisté? Ti globalisté jsou takoví neobyčejní lidé, že? Oni za sebou rádi nechávají různé značky. A to vyvolává u lidí orientujících se na konspirologii snahu neustále hledat symbolické významy v různých číslech. Neustále je hledají. A často shodu nějakých čísel považují za určitý znak a budují okolo toho různé teorie řízení, které ničím nekončí a odtud se pak odvozuje, že to vše je teorie spiknutí a konspirologie.

A co se týká konkrétně této akce, nebo například té přehlídky vítězství v Baku... Kolik vlastně dnů trvala ta válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem? 44 nebo 45 dnů? To je ukázka úrovně chápání procesů řízení, ale to už je jiná věc. Toto číslo 44 teď plně figurovalo i v USA. Když globalisté provádějí nějaký manévr řízení, tak ho vždy provádějí tak, že po sobě zanechají svůj firemní podpis. A jaký podpis to byl v daném případě? Z hlediska Ruska došlo k tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu 12.12., ale v USA bylo ještě 11.12. a dostáváme s k prvnímu číslu - 11, skupina žreců, hierofantů, jedna z jejich dvou skupin.

Dále soud... Tu žalobu, kterou podal Texas na Nejvyšší soud, podpořilo 21 států, takže celkem 22 států. Proti bylo také 22 států. A šest států se do okamžiku rozhodnutí soudu nijak nevymezilo. Je zcela nesporné, že je to dílo lidských rukou. Mohlo přece být více států v jedné nebo ve druhé skupině, jenže faktem je, že jedenáctého dvě skupiny po 22 státech, tedy celkem 44, což je číselná míra slova žrec... Globalisté dávnou nejsou žreci, proměnili se ve znachary, ale svůj firemní podpis zanechali. A zanechali ho pod velice symbolickým rozhodnutím, pod rozhodnutím, které nevratně spustilo rozpad USA.

Ale dříve, než přejdeme k řešení tohoto, tedy přesněji k popisu toho procesu, k pokračování o USA, tak se musíme podívat, zda se něco takového v dějinách už neodehrálo? Dějiny se přece vždy opakují, v té či oné míře, v tom či onom stupni. Takže ta událost, ke které došlo v USA, je v podstatě v plné míře totožná s hlasováním o ruské ústavě v roce 1993. 12. prosince 1993, což bylo v USA 11. prosince v Rusku cestou různých švindlů, manipulací a tak podobně, se základním zákonem státu stala ústava, která zcela přímo učinila z Ruska kolonii bez práva nejen na svou suverenitu, ale dokonce i na jakoukoliv státní ideologii!!! Šlo o ústavu, která plně dělala z Ruska surovinový přívěšek.

Že to přeháním? Tak se na to pojďme podívat, jak jsme dospěli k tomu dni 12.12.1993. Stalo se to tak, že 26. března 1989 se konaly volby poslanců na sjezdu lidových poslanců. Tento sjezd byl zahájen 25. května 1989 a 26. května se hlasovalo o kandidátech do Nejvyššího sovětu. No a lídr celé opozice, lídr realizátorů přestavby vedoucí nás do budoucnosti, ke kterému se modlili, bojovník proti nomenklaturním privilegiím… Jakpak mu ještě říkali? Který jezdil tramvají, aby ukázal, jak je lidový, a tak dále, Boris Nikolajevič Jelcin do Nejvyššího sovětu zvolen NEBYL! A všichni chápali, že to je taková rána pro všechny destruktivní síly toužící rozložit SSSR, ze které se nemusí vzpamatovat.

Jenže 29. května... I když ne… Ano, 29. května stejného roku, se poslanec Kazannik za podivných okolností, který byl volen za volební okruh č. 22, vzdal svého mandátu ve prospěch Jelcina. Takže poslanec za volební okruh 22 mu zajistil další postup. Potřebovali tři dny na to, aby se s ním dohodli. Svého mandátu se mohl vzdát kdokoliv, jenže oni chtěli to číslo 22! Jelcin se stal členem Nejvyšší rady a rok poté byl 29. května 1990 zvolen… S velkými potížemi, až na třetí pokus, to je na samostatné vyprávění, ale nakonec se přece jen stal předsedou Nejvyššího sovětu a začal pracovat na rozkladu SSSR a Ruska. Zdánlivě jako bojoval s Gorbačovem.

A jak to probíhalo dál? 6. srpna, od 6. do 10. srpna jezdil po Rusku a konkrétně navštívil Tatarstán a Baškirsko. A při svém proslovu k veřejnosti 6. srpna v Kazani... Jelcin, v roce 1990, takže při svém vystoupení před veřejností v Kazani řekl: „Vezměte si tolik suverenity, kolik dokážete utáhnout, já nechci bránit demokratickým procesům!“ 8. srpna, tentokrát v Ufě, tuto frázi zopakoval, ale vzhledem k tomu, že stát se už velice silně začal otřásat, tak ji trochu zmírnil a řekl: „Berte si tolik moci, kolik dokážete utáhnout!“

Po tomto prohlášení se rozjela ta přehlídka suverenit, která vedla k tomu, že v roce 1991 bylo sehráno divadélko pod názvem Státní výbor pro výjimečný stav, a potom se 8. prosince roku 1991 spiklenci sešli v rezidenci Viskuli a rozhodli tam o rozpuštění SSSR a založení SNS. No a 25. prosince 1991 byla spuštěna vlajka SSSR. Gorbačov odstoupil. Jdeme dále. To jen poukazuji na opěrné body, které jsou velice důležité. Když pochopíte, jak to probíhalo v Rusku/SSSR, tak se dokážete orientovat v budoucích událostech, které budou probíhat v USA.

Dále. Jelcin 17. června 1992, v den desátého výročí proslovu Ronalda Reagana, vystoupil v kongresu USA a řekl, že idol komunismu byl poražen a návrat k němu je nemožný. "Bože, žehnej Americe!" A 12. prosince, jen dva měsíce po tom střílení na Nejvyšší sovět, se konaly volby do Státní dumy a hlasování o ústavě, kterou nikdo neznal, nečetl, nic z toho. Přitom tato ústava ukotvila koloniální postavení Ruska. To znamená, že Rusko jako stát, jako stát zcela přestalo existovat.

Ta skutečnost, že Rusko teď, na základě této ústavy, pod touto koloniální vlajkou… Kdyby ty pruhy byly alespoň vertikální, tak by se ještě o nějakém státě dalo mluvit, ale ty pruhy jsou horizontální. A když Jelcin and Company tu vlajku vybírali, tak pro ně bylo zásadně důležité, že pod touto vlajkou sloužili Hitlerovi, že tato vlajka neoznačovala Rusko jako stát, že je to koloniální vlajka. To pro ně bylo zásadní.

Mohli jsme se vrátit… Nu, řekněme to takto, Alexandr III. se pokoušel zavést bílo-žluto-černou vlajku, tedy obráceně. Ale to je carská vlajka, carská! A Rusko nemělo existovat jako stát! Proto ta vlajka, která byla schválena… Tedy přesněji, Alexeji I. Michajloviči bylo řečeno, otci Petra I.: „Tady máš jako vlajku trikolóru a hotovo! Budeš kolonií pod touhle vlajkou!“ Petr I. to chápal, a proto se tomu bránil. Bránil se tomu, jak mohl. Mikuláš I. to chápal a bránil se. Alexandr III. to také věděl a bránil se, dokonce se pokoušel zavést carskou vlajku, ale nedovolili mu to. A velmi rychle uklidili i jeho samotného, i když založil Trojdohodu.

Tato bílo-modro-červená trikolóra nikdy ruskou státní vlajkou nebyla! Je to vlajka symbolizující absolutní koloniální závislost Ruska, absolutní absenci suverenity, absolutní! Francie ta má suverenitu, ta má pruhy vertikální. A co myslíte, je to náhoda, že za celou tu dobu v Rusku nebyla publikována žádná rozsáhlejší analýza vlajek? Jaká vlajka co znamená? A přitom je Rusko jediným státem na světě, který má nepopíratelná, zdůrazňuji, jediný stát na světě, který má nepopiratelná práva na to, aby měl jednobarevnou vlajku. A ne jen tak nějakou jednobarevnou vlajku, ale rudou vlajku! Jediný stát!

Ale pro ty, kteří zavedli tuto trikolóru, bylo důležité, že právě pod touto vlajkou různí ti bělogvardějci bojovali o to, aby z Ruska byl surovinový přívěšek Západu! Za občanské války, bojovali právě pod touto vlajkou. A že bojovali za zájmy Velké Británie a dalších států otevřeně psal Winston Churchill už ve třicátých letech: „Je jedno, co si oni představovali, my jim řekli, aby bojovali za naše zájmy, a to přesně dělali, aby z Ruska udělali surovinový přívěšek!“

Někdo to pochopil, jako například generál Slaščov. Ten odešel, protože nechtěl bojovat proti své vlasti. A jiní bojovali dál, neboť snili o tom, že se Rusko stane tím surovinovým přívěškem Západu, západní kolonií, kde budou ruské lidi zabíjet. To byli takoví jako generál Krasnov, Škuro, ti nacističtí zločinci! A ukazuje se, že tady máme ve státě lidi… Přičemž jeden z nich určuje politiku státního kanálu, informační politiku. Ten řekl: „Je zapotřebí postavit Krasnovovi památník! Jde přece o významného člověka, který sloužil samotnému Hitlerovi! Chtěl zničit Rusko a zabíjel Rusy.“

Takže od roku 1993 v Rusku všechno řídí nadnárodní řízení. Takto se zhroutil stát číslo jedna. Nemám teď na mysli smyslové hledisko, ale ty opěrné body z té poslední doby před rozpadem. Super stát číslo jedna, který dokonce i v okamžiku svého pádu měl potenciál pro svůj rozvoj. Pokud to někdo bude popírat, tak ať si odpoví na otázku, jak je tedy možné, že došlo k obrodě Ruska pod vedením gosudara Vladimira Putina, Vladimira Vladimiroviče Putina? Nebýt toho potenciálu, tak by Rusko nic udělat nedokázalo.

Jen si to představte! Celých deset let ten potenciál likvidovali, vždyť pro Hitlerovy přisluhovače to byla svatá léta, svatá léta! Když tu ročně umíralo milión lidí, o tolik se snižoval počet obyvatel Ruska. Pro ně to ovšem byla svatá léta, neboť dobře posloužili svému páníčkovi. Přesto si Rusko udrželo potenciál a nyní se staví na nohy. Rusko je teď pod Putinovým vedením subjektem globální politiky a to dokonce i s tou koloniální vlajkou a koloniální ústavou. Dokonce i v těchto podmínkách! Stejně je tím subjektem! A jak by to teprve vypadalo, kdybychom normálně obnovili všechny symboly státní suverenity?

Trochu jsme odbočili, proč pořád mluvím o Rusku? Proč teď Nejvyšší soud USA přirovnávám k těmto událostem? Je to velice jednoduché. Co je to stát? A tím spíše federativní nebo konfederativní? A USA fakticky nejsou ani tím federativním, jsou konfederativním státem. Takže když stát a State, to znamená stát, ne země. Takže je to správně přeloženo jako Spojené státy americké. A ještě by to měly být Spojené státy severoamerické, takto by to mělo vypadat anglicky – USNA. Jen tam určitě musí být to stát, česky Spojené státy severoamerické - SSSA, rusky SGSA. Ano, SGSA.

Ty státy, když se spojovaly do tohoto svazku, tak to činily na základě určitých dohod, které určovaly práva i povinnosti každého státu, a také ty oblasti státního řízení, které budou postoupeny na úroveň společného státu, a které si podrží uvnitř každého jednotlivého státu. Je-li tento princip porušen, tak může ten či onen stát, který je součástí tohoto sjednoceného státu, prohlásit, že za určitých podmínek je jeho další setrvání v tomto společném státě nemožné.

A proto stát Texas sdělil, že má vůči čtyřem dalším státům USA své výhrad a udělal to adresně, přesně tam, kam měl, na Nejvyšší soud. Poukázal na to, že realizací své státní politiky hrubě porušily ústavu a federální zákony USA, tedy ty zákony, které jsou společné všem státům spojeným do jednoho státu – USA. Pokud toto porušují, je právem každého státu, dokonce jeho povinností, tohle napravit, a to přinejhorším i za použití federální armády, aby tam obnovila ústavní řád. To je podstatou té žaloby! V odpověď Pensylvánie a ty další tři státy, které se k ní připojily, předložily Nejvyššímu soudu prohlášení, na základě kterého požadovaly, aby Nejvyšší soud potvrdil jejich právo porušovat ústavu a federální zákony jednotného státu a řídit se výlučně svou místní právní úpravou.

Jen si vzpomeňte, jak to bylo u nás. My měli jednotný stát a oni museli vyprovokovat přehlídku suverenit, která také po tom Jelcinově prohlášení začala: „Berte si suverenity, kolik jen chcete…“

A začaly se prohlašovat za samostatné státy, formovat státní struktury odděleně od těch celofederálních, formovat různé úřady, vlastní symboliku a tak dále, a tak dále. Tedy formovat stát! U nás byl na tento proces zapotřebí určitý čas. Na ten proces, který nakonec skončil dvěma čečenskými válkami. Čečenské podle místa, kde probíhaly, ne proto, že by Čečenci bojovali proti jednotnému státu. Čečenci bojovali na obou stranách.

Achmat Kadyrov je toho příkladem. Napřed bojoval na straně mezinárodního terorismu, potom pochopil, jaké zlo ten mezinárodní terorismus pod rouškou dobrodiní přináší, odešel od nich, začal bojovat proti nim a sám stanul v čele nové čečenské státnosti. Probíhala tam válka Ruska s mezinárodním terorismem. Ty státy, které bojovaly proti nám a snažily se z nás udělat surovinový přívěšek, chápaly, že stále ještě nejsme úplně na kolenou, a proto proti nám rozpoutaly válku. A protože otevřeně proti nám bojovat nemohly, použily na to příslušný nástroj, kterým je mezinárodní terorismus.

Já mluvím o věcech, které jsou dost podrobně, řekněme to takto, v dostatečné míře, ne podrobně, ale v dostatečné míře vyloženy v práci Stát, systém pro přežití národa. V papírové podobě vyšla v sérii O světě křivých zrcadel - dva, je to kniha číslo dvě z této série.

Pensylvánie a další státy požadovaly… 22 států se připojilo k Texasu a řeklo: „Ne, jsme-li jeden stát, tak vy porušovat celofederální zákony a ústavu USA nemáte právo. A 22 států se spojilo, aby naopak prohlásilo: „Ne, soud musí toto právo uznat!“ A přece to ani není o tom, zda ty členy Nejvyššího soudu zastrašovali nebo ne. Co je to za stát, který nedokáže zajistit bezpečnost členům Nejvyššího soudu? Jen si to vezměte, jak je možné ovlivňovat soudce? Proč nezasáhne stát? Oni mají systém ochrany svědků a kdo ví co ještě, my to přece vidíme v jejich filmech.

A v těch pohádkách o právním státu v USA jsme to slyšeli od bezpočtu různých těch našich polithňupů oslavujících USA v televizi. Někteří naši bývalí občané, kteří tam odjeli, přijedou sem a vyprávějí nám tu, jaký je tam ráj, jak tam funguje právní stát. Jak tedy mohli v právním státě připustit silový nátlak na členy Nejvyššího soudu? Ale pokud porozumíme podstatě událostí probíhajících v USA poslední čtyři roky, tak to rozhodnutí Nejvyššího soudu USA bude absolutně srozumitelné.

Co máme na mysli? Mluvil jsem o Brexitu a říkal, že na něj nastavili celý systém a ten kámen už se koulel, a (než ho zkoušet zastavit) bylo lepší jeho trasu trochu pozměnit, aby s těmi problémy, které ten kámen přinese, s tím co zničí, měli starosti ti, kteří za to bojovali, kteří ho postrčili, ti přívrženci brexitu. A jak dlouho už okolo brexitu tancují a nemohou to vyřešit, vystupují/nevystupují, za jakých podmínek vystoupit… A ve výsledku to potom probíhá tak, jak to bylo žádoucí, aby se Velká Británie nacházela v Evropské unii ve zcela určitém postavení a kvalitě až do okamžiku, kdy nastoupí řada na přestavbu samotné EU a Velká Británie nedospěje do potřebného stavu. Kdy například Velkou Británii už opustí banky. To všechno nějakou dobu trvá a mnoho dalších věcí.

Když se tedy globalisté rozhodli, že USA dál nemohou parazitovat na zdrojích z celého světa, že je třeba ukončit program Pax Americana a z USA, z toho četníka nad všemi státy a národy, je nutné udělat obyčejný federativní, konfederační…, jakýkoliv stát, ale na národní úrovni, tak vyvstal problém, co s celou tou rozmnoženou úřednickou smečkou sestávající ze státní elity, kterou nezasvěcovali do globálních procesů řízení, která však sedí na vojenských základnách, v různých těch USAID a tak dále, a všude pracuje na prosazování Pax Americana, tedy na tom, aby americké společnosti mohly být těmi upíry sajícími krev, zdroje nějakého státu, a ty zdroje mu odebírají s oporou na svou globální dominanci a nic jiného neumí, neznají a nechtějí znát.

Pro ně snížení postavení USA znamená nejen ztrátu sociálního postavení, ale ztrátu práce. Oni přece nic jiného neumí. Úroveň jejich vzdělání je na úrovni Jen Psaki, ta je toho názorným příkladem. Takoví jsou všichni. No a ve státě je jich mnoho, takže se samozřejmě začínají bránit. A když se globalisté rozhodli přeformátovat USA pomocí dosazení Trumpa do jejich čela… Trump sám předtím mimochodem absolvoval velice tvrdou školu. Ty jeho čtyři bankroty nebyly jen tak, byl to test na odolnost proti stresu, na prokázání jeho efektivity.

Churchill například při stresové zkoušce zklamal, zlomil se už při první zkoušce, a proto také zůstal na úrovni státní elity, výše ho nepustili, zatímco Trump prošel všemi zkouškami a dostal se výš. Reagoval správně pokaždé, když se ocitl ve stavu bankrotu, správně manévroval, přijímal správná rozhodnutí řídicí i sociální, tedy klanově-korporativní. Kde, jak a s kým vést dialog. Zatímco Churchill se složil a začal žebronit a fňukat. Oni mu ponechali určitou úroveň, udělali ho premiérem, ale jen na úrovni státní elity. A když ho někdo považuje za globalistu, tak jen kvůli tomu, že se tehdy impérium Velká Británie rozkládalo po celé planetě, že nad ním ikdy nezapadalo slunce. Churchill vůbec nepochopil, jak byly za jeho řízení přeformátovány USA, oj samozřejmě, Velká Británie.

Takže tam dosadili Trumpa, jenže ten odpor se ukázal být tak silným, že to vše začalo nabývat rozměrů hrozivých pro globalisty, pro globální elitu, pro globální prediktor. Bylo tu riziko, že se USA zcela vymknou řízení. Trump celou tu dobu, celé ty čtyři roky bojoval o to, aby USA zůstaly ovladatelné. A hodně se mu toho podařilo, ale také státní elita, která se semknula do smečky, mu velmi zasolila. Kolik jen lidí bylo vyštípáno z jeho týmu. Někdo tam vstupoval na úrovni globální elity, někdo na úrovni státní elity jako představitel nějakého klanu, nebo ze stranických důvodů. Všemožně mu bránili v práci.

Zdálo by se, že vítězství je blízké, že nemůže ve volbách prohrát... A ano, lidé ho podpořili. Jenže řízení USA se nachází v rukou establishmentu, státní elity, která ty volby zařídila tak, že Trump prohrál. Ano, globalisté jako lídra dosadili i Bidena, proti jehož synovi se vedou čtyři trestní řízení a sám Biden v nich figuruje jako podezřelý, neboť zneužil své úřední pravomoci, aby kryl byznys svého syna, který poškozoval státní bezpečnost USA. A sám Biden využíval zdroje USA na úkor zájmů USA.

Jen si vzpomeňte na Ukrajinu. „Prokurátor si dovolil zahájit trestní řízení proti mému synovi? USA vyčlenily pomoc pro Ukrajinu…“ USA se při uplatňování své státní politiky rozhodly, že z Ukrajiny je třeba udělat bojového psa, který se vrhne proti Rusku, a na to také vyčlenily peníze. Bojují tak cizíma rukama. Jinak budou umírat američtí vojáci jinde. Válka se dá přenášet. Když ji rozpoutáte tady, někde jinde se díky tomu situace uklidní, protože zdroje jsou omezené. A právě proto USA jednají tak, aby mezi sebou bojovali jejich nepřátelé a američtí vojáci byli válčení maximálně ušetřeni.

A Biden za této situace řekl: „Buď toho prokurátora propustíte, nebo vám nedám peníze.“ „Nedáš nám peníze? Ale ty jsou přece určeny k tomu, abychom za ně pracovali pro vás, dělali to, co řeknete!“ „Jenže mně jsou naše státní zájmy ukradené, já potřebuji ochránit svého syna – podvodníka.“ To znamená, že se zcela konkrétně předvedl, a proto státní elitě vnutili takového lídra.

Kamala Harrisová, to už je jiná věc, potřebovali to nějak podepřít. Biden zformoval zcela idiotský tým a vše dělá v tomto duchu, jenže ten odpor elity, i když není organizovaný, je tak masový... Je to zuřivý dav. Každý z vás se asi v životě setkal s tím, že něco vysvětlujete, vysvětlujete, vysvětlujete… Všechno to podrobně vysvětlíte, ale ten člověk to prostě pochopit nechce. A tak prostě mávnete rukou: „A tak si to tedy udělejte, jak umíte, ale ve výsledku to dopadne tak a tak.“ Jenže komu není rady…

Přesně podle toho to teď probíhá v USA. Opakuji, že když v brexitu nechali vyhrát příznivce brexitu, tak tím chtěli dosáhnout toho, aby se ten proces vychýlil a zpomalili ho jinými cestami. A zde je třeba, aby si to státní elita vyžrala až do dna, ale přitom nezpůsobili celému světu takové škody… To, o čem jsem mluvil, že by si Biden zasloužil najednou hned všechny čtyři stupně Řádu za zásluhy o vlast. Je třeba pozvednout celý svět, aby je odstřihli od zdrojů. Takže aby se jim plně nedostali do rukou zdroje USA a nemohli je využívat vně, a soustředili se na řešení vnitřních problémů, bylo zapotřebí…

Vzpomínáte na tu legendu Jáson a dračí zuby? Kdy Jáson řekl: „Hoď kámen do houfu vojáků a oni se poperou mezi sebou!“ A přesně tohle potřebovali udělat ve vztahu k USA. Potřebovali rozdělit USA uvnitř, aby se zaměstnali vnitřním šarvátkami, šarvátkami klanově-korporativních struktur

a odešli tak úplně z mezinárodní arény. Na globální nikdy nepůsobili. Té globální arény se účastnili jen v rámci globální politiky, kterou uplatňoval globální prediktor, přičemž USA se domnívaly, že se jedná o jejich mezinárodní politiku. A proto potom také začali zasahovat do globální politiky globálního prediktoru, když na strukturní úrovni přijali nějaké rozhodnutí a svou vnější politikou zasáhli do oblasti globální politiky globálního prediktoru. Takže bylo zapotřebí, aby se tam do sebe pustili.

Postupují přesně tak, jako v případě Sovětského svazu, když tu zařídili tu přehlídku suverenit. Všichni se začali trhat a opečovávat si nějaký ten svůj kousek a rvát se s ostatními o jeho velikost. Zakazovali přesun zboží a tak dále. A nikoho ani nenapadlo se starat o nějakou vnější politiku SSSR, o přítomnost SSSR v socialistickém táboře nebo dokonce někde ve třetím světě. „To je jedno, teď když je možné krást a všechno to rozprodávat…“

A úplně stejnou situaci teď vytvořili v USA, úplně stejnou. To znamená, že Nejvyšší soud USA obrazně řečeno udělal dva v jednom. Zaprvé prohlásil: „Berte si suverenity, kolik jen chcete. Každý stát má od této chvíle právo nedodržovat ústavu USA a federální zákony.“ Samo toto prohlášení a navíc… Nám 12. prosince vnutili koloniální ústavu likvidující náš stát. a u nich zákonodárně likviduje jejich stát toto rozhodnutí.

To neznamená, že se všechno zhroutí zítra. To znamená, že byly spuštěny procesy, které z USA vytvoří místo spojených států, státy rozdělené. A to také okamžitě vzali na vědomí v Texasu a prohlásili: „Pánové, náš společný stát se hroutí a my musíme rychle zformovat nový svaz! Svaz států, které budou dodržovat federální zákony, zákony společné všem.“ Neexistuje stát, kde by nebyly nějaké společně dodržované zákony, kde by každý jednal na základě vlastních zájmů a svých vlastních vnitřních zákonů. Za takových podmínek jednotný stát existovat nemůže.

Ať už bude dnes zvolen kdokoliv, a bude-li vůbec zvolen, už nehraje v zásadě pro USA žádnou roli. Chtěli jste občanskou válku? Tak tady ji máte ve vší kráse. Je zapotřebí přeformátovat USA? Je to zapotřebí. Chcete „samostatnost“? Tady ji máte. Formujte různé koalice… Teď začne celý ten tanec, přetahování, dohody… Jen si vzpomeňte, jak těžko se rozpadal SSSR. Něco podobného teď čeká i USA. To se nestane ze dne na den, ale ten proces byl spuštěn. Ten rozsudek nad USA, že už dále neexistují, byl vyřčen.

Teď už je jen otázkou, zda to bude Trump, ten by udělal maximum, neboť za ním stojí globalisté, aby všechny ty procesy byly více rozloženy v čase, aby neprobíhaly tak krvavě, aby se takto daly zajistit i jaderné objekty a vůbec řešit další otázky týkající se celého lidstva na planetě Zemi… A jestliže to bude Biden, tak díky tomu, že celá ta početná státní elita se skládá z klanově-korporativních skupin… Je to jako hodně psů, hodně psích smeček, které vytvoří jednu velkou a ta je už ze zásady neovladatelná. Začnou se rvát jeden s druhým, vrhat se na všechny okolo a ta míra krvavosti v USA prudce vzroste. Jednoduše prudce vzroste. Ty události, budou probíhat prudčeji, než když by stát řídil Trump, který by ty procesy tlumil.

Přece vidíte, že v USA působí různá ta hnutí jako Antifa a tak dále, ale ta mohou existovat pouze v případě, že se jedná o systémový prvek tajných služeb. Jiný terorismus ve světě neexistuje. Jednoduše neexistuje. A pokud existuje, je jasné, že je to produkt nějaké tajné služby. A když se USA, americká státní elita rozhodla u sebe použít všechny ty mechanismy určené k odstavování od moci státní činitele v jiných státech… Oni si velmi dobře uvědomovali, že výsledek bude stejný i ve vztahu…

Když se jim znelíbil například někdo v Egyptu, nebo někde v Libyi či jinde, tak si velmi dobře uvědomovali, že po jejich zásahu se rozběhnou destruktivní procesy, jenže oni doufali, že díky tomu sami přežijí, doufají, že právě díky tomu přežijí. Oni si myslí, že té destrukci tak trochu popustí uzdu, ona si zařádí, a potom jí zase uzdu přitáhnou. Jenže tak to nebude, protože každý čin vyvolává zpětnou reakci. A potom tu je také ta logika záměru a logika okolností. Proč si myslíte, že když povolíte uzdy teroru a vraždám, tak se vám to nevrátí? Odveta bude, už se to rozbíhá a vy to nebudete schopni zastavit. Teď budete muset tlumit odvetnou reakci a konflikt bude narůstat exponenciálně. Takže ta otázka USA je fakticky již rozhodnuta.

Takže Ladies and Gentlemen, dobře si zapamatujte ten den 11. prosince roku 2020. No to se podívejme 11 a 22, už zase. Tento den… Až budou potom zase historici hledat, kdy se to vlastně začalo hroutit? Stejně jako to bylo s pádem SSSR. Kdy a jak, co bylo tím spouštěčem? A tím byly samozřejmě různé události. Tak tady ji máte, je to rozhodnutí Nejvyššího soudu USA.

A co je ještě třeba zdůraznit? Vždyť to jsou lidé dosazení Trumpem, kteří hlasovali pro toto rozhodnutí. A jak se na to připravovali? Vždyť dříve než to rozhodnutí ohlásili, tak napřed pouštěli do oběhu informace, že ta reakce bude úplně jiná. Proč to dělali? Že je rozhodnuto, že Nejvyšší soud USA rozhodl, že všechny ty státy musí dodržovat ústavu USA a federální zákony, že ty volby v nich budou anulovány, a že to povede ke zvolení Trumpa, že to rozhodnutí bude ohlášeno ráno 14. prosince, tedy v tom dni hlasování volitelů. Proč ty dezinformace?

Aby ti, pro které to bude nepřijatelné, ještě před tím rozhodnutím podnikli takové silové kroky, které by odůvodnily, že to je konec, že válka už začala, že už se s plnou silou postavili na zadní, že se připravují na vpád federálních vojsk, která tam budou obnovovat ústavní řád. A je toho více.

Globalisté je zase převezli a míra krvavosti v USA je jim ukradená. Obyvatel na planetě Zemi je 7 miliard a stačí jedna miliarda, nebo dokonce jen 500 miliónů. Stejně jako jim nevadilo vymírání ruského obyvatelstva, nebude jim to vadit ani v případě toho amerického. Pro ně jsou lidé spotřebním materiálem, či dokonce přebytečným materiálem. Proto také sní o tom, aby své vědomí přenesli na stroj, stali se bioroboty a získali tak nesmrtelnost. Takže je to tady, teď už budeme jen pozorovat rozklad USA, jiná možnost není.

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, okomentujte vojenskou přehlídku, která se konala 10. prosince, podle jejich slov na počest vítězství Ázerbájdžánu ve válce v Náhorním Karabachu.

Velice zajímavá událost. Ilchama Gejdara Alijeva komentovat nebudeme, ten se umíval a měl k tomu všechny důvody, ale jaké to byly, si necháme pro sebe. A co se týče Erdogana, o tom si promluvit smysl má. Erdogan… Já nevím, zda si to už uvědomil, nebo ne. Ale až uplyne nějaká doba, tak si určitě řekne, i když si myslím, že už teď by dal všechno za to, aby se tento den v jeho životě neodehrál, aby se tato přehlídka nekonala. Protože tato přehlídka je pro něj velice, velice důležitá z toho hlediska, že ukázala jeho místo a roli ve světových procesech. A to hlavní, že ho čeká velice smutný osud.

Co měla ukázat tato přehlídka? Erdogan tu přehlídku přijímal, měl proslov, turecká vojska, vojáci pochodovali… Zdálo by se, že to je absolutní vítězství, ve všem. Proniknul do Ázerbájdžánu, ke Kaspickému moři, tak proč byl tak zachmuřený? Měl pro to dobré důvody. Na přehlídce nepochoduje jen mužstvo, ale také projíždí technika. Ono i to mužstvo pochoduje s výzbrojí v rukou a průjezd techniky znamená průjezd vysoce technologických výrobků. Erdogan díky své vlastní zkušenosti dobře ví, co to znamená, když je jeho armáda ozbrojena těmi či jinými zbraněmi nějakého státu.

Vždyť proč se tak pevně drží toho systému S-400? Protože si dobře uvědomuje, že když kupujete nějaké zbraně zahraniční výroby, vysoce technologické, tak se okamžitě stáváte závislí s ohledem na jejich provoz i použití na státu, který je jejich výrobcem. Takže když si koupil S-400, tak tím Erdogan dal najevo, že může změnit vektor své vnější politiky ze západní na východní, obrazně řečeno. I když my jsme od Turecka na sever. Tedy z jeho pohledu spíše severní vektor.

Co znamená pro jeho nepřátele ta přítomnost S-400 v turecké armádě? Znamená to, že jakýkoliv pokus rozhodnout silovou cestou otázku jeho osoby, začít si proti němu s bojovými akcemi, znamená, že budou muset nějakým způsobem znefunkčnit v té válce tento systém. A to znamená, že budou muset všechny tyto otázky řešit s ohledem na ruské zájmy. Protože pokud to neudělají, tak to znamená, že když zahájí válku proti Erdoganovi, fakticky vstoupí do konfrontace s Ruskem, i když ne přímo na bojišti. A to jsou v boji velice závažné věci.

Asi vám musí být jasné, že když probíhá válka, tak žádný obchod nebude. S nepřáteli se neobchoduje. To jen Velkoukrové to mají v hlavách pomotáno, že bojují s Ruskem a současně s ním obchodují. Sovětský svaz s Třetí říší neobchodoval. Když je někdo s někým ve válce, tak s ním neobchoduje.

Takže okamžitě vyvstane otázka, co si počít se zájmy Ruska v tomto regionu? S povinnostmi Ruska? Vždyť Rusko jednoduše nemůže připustit, aby byl zlikvidován jeho systém protiletecké obrany, takže se postará o to, aby ty systémy fungovaly efektivně. A efektivní fungování systémů pro ně znamená překážku, proto na nás začnou tlačit, abychom to nedělali. To jsou různé ty obchodní nátlaky, jenže sám Západ je závislý na ruském plynu. Stačí, když Rusko trochu přivře ventily na Západ a otevře je na východě Číně. Rusko na tom ekonomicky tratit nebude, získá mocného vojensko-politického spojence, zajistí si svou bezpečnost a zároveň tak bude bránit své zájmy. Zatímco Západ se zhroutí. Když něco přiměje Rusko kýchnout, tak to Západ odskáče vysokou horečkou, a to včetně USA.

Jen si to vezměte, teď není ani jeden stát, ani jeden připraven k válce, ať už tvrdí, co chtějí. Jednoduše nejsou připraveni k válce. Celý systém není připraven k válce, protože byl připravován na něco jiného, připravoval se k provedení operace koronavirus. Takže Erdogan se díval, jak okolo něj projíždí technika. A jaká je to technika, kterou je Ázerbájdžán vyzbrojen? Ruská! A tak si musel reálně uvědomit, že při všech jeho ambicích, i jeho přítomnosti tam, je fakticky přítomnost Turecka v Ázerbájdžánu minimální, že s ním jednají sice jako s dost váženým hostem, tedy uctivě, ale současně odtažitě.

A když přišlo na to, že Turecko a Ázerbájdžán jsou jako Rusko a Bělorusko, tak to tedy bylo něco. Jen si vzpomeňte na tu Lukašenkovu bohato-vektorovost. Zkouší jednat se všemi, ale Rusko z toho vynechat nedokáže. A tady je to naopak. Co si počne Ázerbájdžán, když má ve výzbroji tolik vzorů výzbroje, jaké mu může dodat právě jen Rusko? Může v tomto ohledu Turecko nahradit Rusko? Nemůže.

Ten skvělý turecký tank Altay je stále ve stádiu projektu. A mimochodem, to si asi Erdogan neuvědomuje, Altaj se nachází v Rusku, takže: „Pokud si myslíte, že právě zde jsou ty turecké kořeny, tak vás u nás rádi jako Anatolský federální okruhu uvítáme.“ On sám přece ten tank nazval Altaj. Takže on v celém tom spektru (výzbroje) nemůže nic nabídnout. Jeho vojenskoprůmyslový komplex nic z toho nabídnout nemůže.

A na pozadí toho všeho došlo k řadě událostí. Než budeme pokračovat o té vojenské přehlídce, došlo k řadě událostí. A konkrétně Rusko najednou z ničeho nic přijalo jakési hloupé sankce, které snad ani nejsou nijak ekonomicky podmíněny, a to proti Turecku, Arménii, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu. Co je zakázáno dovážet do Ruska? Rajčata a papriky. To je zajímavé, jedno i druhé má ve slangu určitý význam. No například: „Dát po rajčatech" (ve smyslu dát po hubě, nebo hůř…) - ... - Ne, přesně tak, to už je něco jiného, s jiným kontextem.

Takže pokud se někdo má za „ostrou papriku/ostrého hocha“, když budeme pokračovat v těchto slangových výrazech, tak před přehlídkou i po ní, tedy v průběhu dvou týdnů Rusko provedlo řadu cvičení, při kterých byly vyzkoušeny mnohé druhy raketové výzbroje. Včetně cvičení celé jaderné triády! Které ukázaly vysoký stupeň bojové připravenosti, spolehlivosti a efektivity zbraní ve výzbroji Ruska.

Erdoganovi tak zcela přímo dali najevo: „Nestrkej svůj nos na cizí dvorek! My si to tady v Rusku mezi sebou vyříkáme sami. A s tím, co teď pro Ázerbájdžán můžeš udělat, si Ilcham Gejdarovič Alijev poradí.“ Rozhodli se udělat vnitřní pasy mezi Ázerbájdžánem a Tureckem? Ale to je skvělé! Tím snadněji se potom Turecko změní v ten Anatolský federální okruh, a tohle je jeden z efektivních způsobů (jak tomu napomoci). Takže mu vše bylo předvedeno v plné kráse, ale ani to ještě nebylo vše.

Problém je v tom, že Erdogan sám je hloupoučký a nedává si dost velký pozor na pusu, takzvaně si nevidí do huby a na následky nemyslí. Vystupoval na té přehlídce, citoval tam jakési verše, to všechno najdete na internetu. A nemyslel na to, že se mu to může vrátit. A odkud? Z Íránu! Předseda jeho bezpečnostního výboru vydal takové podivné prohlášení. Dost podivné! Řekl mu, budu citovat: „Poučte se z osudu Saddáma Husajna a okamžitě se omluvte semknutému a odvážnému iránskému národu!“ Očividně tu šla řeč o Saddámovi Husajnovi.

A to vyvolává otázku, co má Írán společného s jeho osudem? V osmileté íránsko-irácké válce se Íránu právě moc nedařilo. Ale pokud víme, že z Íránu má být vytvořeno budoucí centrum koncentrace řízení světa, a že určitá část vyšších íránských úředníků je do tohoto plánu zasvěcena, neboť pracuje na jeho realizaci, tak to prohlášení: „Poučte se z osudu Saddáma Husajna!“ znamená rozsudek pro Erdogana.

Oč tu jde? Jak si jistě vzpomínáte, a já jsem o tom nejednou mluvil, a mimochodem je to asi v té práci o státě, ta aféra Írán-Contras, tam je o tom terorismu i íránské válce, íránsko-irácké válce. Takže z Íránu je zapotřebí udělat centrum koncentrace řízení, proto byla vyvolána válka mezi Íránem a Irákem. Jenže Írán ji nezvládnul, nebyl schopen Irák porazit, prostě na to neměl. Takže se stáhli a přemýšleli jak dál.

No a co bylo dál? Irák zkrušila mezinárodní západní koalice. A přitom došlo k jedné velice zajímavé věci. Francouzské systémy protiletecké obrany, aby nebránily západním letadlům a raketám bombardovat Irák, tak ty francouzské systémy v irácké výzbroji byly z Francie odpojeny! Takže byly Iráku k ničemu. To je k té otázce, zda by si měl Erdogan vyskakovat na Rusko. Proč si vzal náš protiletecký systém? Na svou obranu! A když půjde proti Rusku, tak se přece můžeme se Západem dohodnout a přimhouřit jedno oko a úplně stejně odpojit S-400 z Ruska. On si to velmi dobře uvědomuje, ale celý ten problém je jinde.

Proč Írán naráží na Saddámův osud? Protože Turecko je jen dočasný stát, fakticky nedorozumění a jeho existence byla umožněna jen v důsledku říjnové revoluce v Rusku, neboť tenkrát globalisté urychleně potřebovali zachovat ten nůž v podbřišku Ruska z jihu, jakým dříve byla Osmanská říše. A tak byli nuceni rychle na koleně splácat nový stát, ale zasáhli do toho i bolševici a ve výsledku se Turecko stalo tím kufrem bez držátka, který je škoda zahodit, ale nést je ho velice těžké. A když tohle Turecko najednou uvidělo určité vlivové páky na procesy v západním světě a možnost stát se státem, který nebude fiktivní, nebude tím nedorozuměním, kterým bylo od toho roku 1918...

Já si pamatuji, že Sevreská smlouva byla v roce 1920 (související Lausannská smlouva 1923). Takže od roku 18, 1918! Erdogan chtěl formalizovat svůj stát. Jenže to je na překážku plánům na vytvoření centra koncentrace řízení z Íránu. Opakuji, že podle těchto plánů byla Turecku přisouzena role Třetí říše. To znamená, že přes Turecko měla proudit migrační záplava do Evropy, měl tam přijít ISIL. A ISIL, to přece byl pro Turecko dobrý kšeft. ISIL bojoval a Turecko dostávalo peníze za prodej ropy. No a v USA to zase vyvolalo boom břidličné ropy. Jakmile byl ISIL poražen, začalo mít Turecko ekonomické problémy s prodejem ropy a v USA břidličná ropa sešla na úbytě. Podivná situace že? Vždyť všichni velmi dobře vědí, odkud pochází dodávaná ropa.

Erdogan celou tu situaci destabilizuje. Dál pokračuje v likvidaci vlastní armády a až ji zničí… On zcela zničí její bojeschopnost. Potom Erdogan uvázl, plně uvázl v konfliktu v Libyi. Erdogan má problémy na Krétě a s Řeckem, tady v Ázerbájdžánu nedosáhl ničeho, přijel na přehlídku a pochopil, že není nic jiného než opička, která tahá horké kaštany z ohně za páníčka. On něco udělal a nepochopil co. Měl by se zamyslet, proč ta válka trvala právě 44 dnů, a jak dokázal Putin ten problém právě v tomto okamžiku vyřešit vstupem mírotvůrců.

Měl by si uvědomit, jaké zde působí síly, a komu hází rukavici. Írán mu vzkázal: „Tvá existence nezapadá do plánů, za určitých předpokladů se ještě chvíli udržíš, ale budeš-li klást překážky formování centra koncentrace řízení z Íránu, tak budeš zlikvidován. A nepostaráme se o to my.

Udělá to mezinárodní koalice.“ To je to, co bylo Erdoganovi řečeno. Zda to Erdogan pochopil nebo ne, to je jeho problém. On sám podlomil svou vlastní ekonomiku, vyvolal konflikt se západními státy a co z toho má? Jsou mu uštědřovány drobné řezné rány, aby pomalu vykrvácel, přicházel o své síly. A potom nastoupí chvíle, kdy ho dorazí a on se stále pokouší si na něco hrát. Jenže přitom přichází jen o další síly a možnost něco vyřešit. To je to, oč tu jde. Takže zopakuji. Erdogan by dal hodně za to, aby se ta přehlídka 10. prosince 2020 nekonala. Jenže s křížkem po funuse, teď už je v tom až po uši. Teď je rozhádaný se všemi, úplně se všemi.


To byly pro dnešek všechny otázky.

Nu což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Teoretické otázky těch procesů, které teď probíhají, státní přestavba, boj na všech šesti prioritách a možnost Ruska stát se suverénním státem, centrem koncentrace řízení, subjektem globální politiky jsou popsané v pracích zveřejněných v sérii O světě křivých zrcadel. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní. Do příštích setkání.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.


573 zobrazení0 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.