• Konceptuál CZ

„Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ 2. část

Vážení přátelé, Valerij Viktorovič doplnil svojí práci Úvod do analytiky o kapitolu „Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ a já vám dnes předkládám její druhou část.

Kdybych chtěl hledat nejbližší periférii Globálního parazita, určitě bych hledal mezi jmény, které uvádí Valerij Viktorovič.

„Otevřené Spiknutí: plány světové revoluce“ 2. částH. Wells je nejúspěšnějším příkladem práce hledání intelektuálních pracovníků a jejich zapojení do zajišťování (nad) státní správy Velké Británie a světa, prováděné v rámci neformální soutěže o nejlepší projekt obnovy Britského impéria a celého světa.


Wells byl součástí „tajné“ společnosti známé jako „Koeficient“.


"Jediný zástupce královské skupiny účastníků Anglo-búrské války, kterého jsem osobně znal, byl lord Milner[1]. Zdál se mi směle uvažující, ale omezený taktickými triky a výhradami. V roce 1918 napsal předmluvu k mé brožuře „Prvky rekonstrukce“. Setkal jsem se s ním v jednom zařízení – klubu „Koeficient“ – kde se pravidelně jednou měsíčně od roku 1902 do roku 1908 pořádala setkání, na kterých se diskutovala budoucnost naší tajemné říše, někdy nadějná, jindy složitější. Tyto rozhovory hrály v mém vzdělávání důležitou roli. Díky nim jsem poprvé v životě získal docela ucelený obraz o mnoha procesech probíhajících v moderní anglické politice a o myšlení prostředí, ve kterém jsou rozhodnutí organizována a přijímána.


V tomto smyslu byl náš klub přesně tím, co zjevně zmizelo ze současného[2] anglického života. Byl tam duch svobodných pochyb, přinejmenším - potenciálně v podobě dobrého úmyslu. Neustále jsme se ptali: „Co děláme se světem? Co se chystáme se světem dělat?" I když, možná by bylo správnější říci to takto: „Co oni dělají s naším světem a jak my odpovíme.“


Klub spojoval nejrozmanitější a nejzábavnější mozky. Zdá se, že ho navrhla manželka Sidney Webba [3]. Začalo to setkáním u sira Edwarda Graye [4] a pana Haldana (ani jeden z nich ještě nebyl peerem) ve Whitehall Court, kde byli přítomni takové veličiny jako Bertrand Russell (nyní Lord Russell), Sidney Webb (který se nyní stal lordem Pasfieldem), Leo Maczee (který již v roce 1902 upozorňoval na německou hrozbu a požadoval Velkou válku), Clinton Dawkes [5], který nás spojoval se světem financí, Carlyon Bellars - ostřílený námořník, Pember Reeves [6], progresivní Novozélanďan, který se usadil v Anglii, W. A. S. Hewins, L. S. Emery a H. J. Mackinder [7], všichni tři připraveni se pod vedením Josepha Chamberlaina vzbouřit proti volnému obchodu. Později se k nám přidali lord Robert Cecil, Michael Sadler [8], Henry Newbolt[9] (báseň Drakův buben), J. Birchinaffe, posílil finanční křídlo, Garvin, podílející se na zničení „Encyclopaedia Britannica“, Josiah Wedgwood [10], Lord Milner, John Hugh Smith[11], Plukovník Repington[12], F.S. Oliver[13], CH. F. G. Masterman[14] a další.

Vážili jsme si své komunikace a vždy jsme chodili na schůzky. Několik let jsme se setkávali v hotelu St. Ermins ve Westminsteru a později ve Whitehallu v restauraci, kde nyní sídlí divadlo.

<…>

… Bertrand Russell se rozhodně rozešel s klubem. Došlo ke sporu, kde jsem, bohužel, nebyl přítomen. Hewins, Emery a Mackinder prohlásili, že jsou fanaticky oddáni říši. "Toto je moje říše, správná nebo špatná," řekli. Russell odpověděl, že nad říši staví spoustu věcí. Raději by nechal říši zemřít, než obětovat svobodu. Pokud se klub bude hlásit k této oddanosti ... A odešel, jako typický liberál-egocentrik, aniž by se se mnou poradil. Později mi byl objasněn význam sporu. Řekl jsem, že jsem plně na jeho straně. Impérium je pohodlí, ale ne božstvo. “ - Herbert George Wells "Zkušenost autobiografie. Odhalení a závěry jedné zcela běžné mysli (od roku 1866). “ - M.: „Ladomir“, „Science“, 2007. - s. 389–391.


H. Wells pocházel z chudé rodiny, dostal nesystémové, neformální vzdělání, vydělával si na živobytí jako asistent u malých podnikatelů nebo učil na základní škole, kde mohli učit v základních ročnících studenti středních škol, kteří složili kvalifikační zkoušku a tím se stali učiteli ve škole. Normálně by takto H. Wells vegetoval v nižších vrstvách britské společnosti, ale v roce 1884 přišel na základní školu v Midhurstu, kde pracoval jako asistent učitele, oficiální list ministerstva školství, ve kterém bylo oznámeno, že bylo rozhodnuto konat rozdílové zkoušky a podle jejich výsledků zřídit určitý počet míst pro bezplatné studium na Normal School of Science v South Kensington se stipendiem - guinea[15] týdně - a ve zkouškovém období cestovat na veřejné náklady do Londýna a zpět na voze druhé třídy. H. Wells tajně vyplnil dotazník a po skvělých zkouškách byl okamžitě přijat jako „učitel-praktikant“ na jednoroční biologický kurz u profesora T. G. Huxley, který byl ve společnosti nesmírně populární a autoritativní, o čemž psaly noviny a se kterým se stýkat bylo považováno za velkou čest.


Normální škola vědy (později - Royal College of Science a nyní součást Imperial College London - kovárna kádrů Britského impéria a nadnárodní správy) tehdy sestávala ze tří kurzů: biologického, geologického a fyzikálně-astronomického. Každý kurz trval rok. Student, který se zapsal na jeden kurz, v případě úspěšného složení zkoušek přešel na druhý a po absolvování všech tří obdržel univerzitní diplom. Na Normální škole nebylo mnoho studentů: v každém kurzu 20–30 lidí. Asi polovina z nich byla navíc zástupci stejného sociálního prostředí jako H. Wells.


Během studií žil H. Wells ve skutečné nouzi. Ačkoli stipendium – 1 guinea (252 penny) za týden - vypadalo solidně, ve skutečnosti byla většina stipendia vynaložena na pronájem bydlení[16], protože neexistovala kolej ani žádný druh kompenzace nájemného. H. Wellsovi zbývalo na žití jen 7 šilinků (84 pencí). A i když H. Wells žil prakticky z ruky do úst a jedl hlavně housky za půl pence, na nic jiného mu prakticky žádné peníze nezbývali: H. Wells měl v té době pouze jeden límec a chodil vždy v slabých botách ...


"Celý rok jsem chodil ošuntělý a v tomto smyslu jsem se stával čím dál více ošklivý. Byl jsem nemocný, žil jsem v chudobě, ale to pro mě ve srovnání s životními vyhlídkami, které se přede mnou odkrývaly, nic neznamenalo.

<…> Vadila mi nesystematičnost mého vzdělávání a špatná obecná příprava, ale přesto jsem byl jedním ze tří, kteří složili zkoušku v zoologie v první třídě.

<…> V Jižním Kensingtonu jsem poprvé v životě přišel do kontaktu s myšlenkami, které byly stejně dobré jako moje a navíc lépe vytříbené a stejně jako já, se snažily probrat se ke smyslu života. To mi pomohlo potlačit mou opatrnou a marnou zdrženlivost. “ - Wells Herbert George „Autobiografický zážitek. Odhalení a závěry jedné zcela běžné mysli (od roku 1866). “ - M.: „Ladomir“, „Science“, 2007. - s. 112.


Celou svou vědomou existenci věnoval H. Wells hledání nejlepšího způsobu řešení problému, který tak živě zdůraznil ve svém prvním základním sci-fi díle „Stroj času“, které popisuje, kam lidstvo dojde, pokud nezmění cestu, po které jde současný anglosaský svět.


Podle zápletky románu se hlavní postava ocitne v budoucnosti, vzdálené 802 701 let. Cestovatel v času se ke svému zděšení dozví, že v novém lidském světě není vše tak hladké, jak se na první pohled zdá - například se domníval, že Eloi navždy ztratili pocit strachu, ale pak mu došlo, že ten u nich zůstal v podobě nevysvětlitelného a univerzální strachu ze tmy.


Při zkoumání příčiny tohoto jevu Cestovatel v čase nejprve náhodou spatří několik Morlocků v noci a poté za denního světla poprvé narazí na jednoho z nich ve zchátralé temné budově, ze které je přístup do Podzemního světa. Cestovatel se snaží pochopit jeho účel a odváží se udělat riskantní krok - sestoupit do Podzemního světa jednou z ventilačních studní.


Když dosáhl dna, ocitl se v obrovské podzemní jeskyni plné pracujících strojů a mechanismů, které obsluhovaly hordy Morlocků. Nepřipravenost na to, kde se ocitne, přivedla Cestovatele v čase na pokraj smrti a jen zázrakem se mu podaří uprchnout a vrátit se zpět do horního světa (tj. na povrch Země).


Cesta do podzemí postavila všechno na své místo, zvláště poté, co si Cestovatel uvědomil, co přesně Morlockové jedí. Morlockové, tedy z pohledu Cestovatele, byli potomky dělníků, (tedy v původní společnosti těch „chudých“), kteří celý život žijí v podsvětí a slouží strojům a mechanismům. Jsou mnohem menší a slabší než moderní lidé, pokrytí bílými vlasy a nesnesou jasné světlo.


Eloi jsou potomky bývalé elity společnosti, (tedy v původní společnosti těch „bohatých“), slabí a křehcí tvorové, zcela nepřizpůsobeni k práci. Ti i druzí během dlouhých tisíciletí existence, která nevyžadovala duševní činnost, prakticky ztratili rozum a změnili se v poloviční zvířata. Po mnoho tisíciletí Morlockové poskytovali Eloi vše, co potřebovali, ale postupem času začalo v podzemí docházet jídlo a tak Morlockové začali vycházet za bezměsíčných nocí na povrch, aby Eloi unesli a jedli jejich maso.

Ve snaze vyhnout se takové obludné vyhlídce pro všechny, ale zároveň zachovat davově „elitární“ strukturu společnosti s povinnou anglosaskou nadvládou nad zbytkem světa, začal H. Wells aktivně rozvíjet možné scénáře reorganizace světa v souladu s danými parametry. Tomu se věnují jeho publicistická a umělecká díla.


Při vytváření scénářů transformace společnosti se však H. Wells a obyvatelstvu neviditelní zákazníci a organizátoři jeho aktivit na reorganizaci světa potýkali s tím, že intelektuální potenciál anglosaského světa obecně a zejména Velké Británie, nestačil na vyřešení takového globálního problému.


Tento potenciál stačil na zorganizování první etapy Světové války - První světové války, ale při organizaci druhé etapy, v podmínkách vzniku nového, konceptuálně mocného Ruska – Sovětského svazu, subjektu globální politiky stojícímu proti GP, vznikly velmi vážné problémy.

[1] Alfred Milner, 1. vikomt Milner (1854–1925) - guvernér Cape Colony; po anglo-búrské válce - guvernér búrských republik (1902-1905). Vedl misi do Egypta (1919), která doporučila, aby byla této zemi udělena nezávislost. - Poznámka k str. 386 citovaného vydání - VP. [2] Monografie byly napsány počátkem 30. let. Dvoudílný Pokus o autobiografii H. Wellse poprvé spatřil světlo světa v New Yorku v roce 1934. V roce 1937 vyšla kniha ve skromnější tiskové verzi, a proto byla levnější než první vydání. - Naše poznámka při citování - VP. [3] Webb Sidney James, Baron Pasfield (1859-1947) - anglický ekonom, socialista a státník. Jeden ze zakladatelů Fabianovy společnosti, autor knihy „Socialismus v Anglii“ (1890). Spolu se svou manželkou Beatrice (1858–1943) napsal řadu knih o historii dělnického hnutí v Anglii. Byl ministrem obchodu v první labouristické vládě (1924) a ve druhé (1929-1931) - ministr kolonií a dominií. Profesor na London School of Economics, kterou založil. Spolu s Beatrice Webb napsal knihu „Průmyslová demokracie“ (1897). V Rusku byla tato kniha vydána pod názvem „Teorie a praxe anglického odborářství“ (1900–1901) a vyvolala ostré negativní hodnocení Lenina. První svazek přeložil sám V. I. Lenin, druhý díl Lenin redigoval. Lenin označoval Webbse za „typického chválytele anglického filistinismu“ a také za „socialistické vůdce, kteří zásadně zradili socialismus“. Postoj Webbův k sovětskému Rusku byl nicméně vždy velmi benevolentní. Po cestě do Sovětského svazu (1932) vydal knihu „Sovětský komunismus - nová civilizace“ (1935, čtyři vydání za deset let), během druhé světové války knihu „Pravda o sovětském Rusku“ (1942). Spolu se Shawem zůstával Webb vždy nejvlivnějšími Fabiánci. - Poznámka k s. 131 citovaného vydání - VP. [4] Fallodon, vikomt Edward Gray (1862-1933) - britský ministr zahraničí 1905-1916. - Poznámka k s. 358 citovaného vydání - VP. [5] Dawkes, Sir Clinton Edward (1859–1905) - koloniální úředník. - Naše poznámka při citování - VP. [6] Reeves, William Pember (1857–1932) - novinář, politik a ekonom. Redaktor The Canterbury Times, The Littleton Times, člen parlamentu Nového Zélandu (1887–1896), ministr školství, práce a spravedlnosti (1891–1905), Generální reprezentant Nového Zélandu v Anglii (1905–1908).), Ředitel London School of Economics (1908–1920). Autor knih „Vládní experimenty v Austrálii a na Novém Zélandu“ (1902), „Tlustý bílý mrak - historie Nového Zélandu“ (1898), kompilátor sbírky novozélandských básní. - Poznámka k citovanému vydání - VP. [7] Sir Halford John Mackinder (*15. února 1861 - 6. března 1947) - anglický geograf a geopolitik, člen Tajné rady, zakladatel teorie „Heartland“, která položila základ pro doktrínu „geopolitiky“. Samotný Mackinder tento termín nepoužíval. Od roku 1887 učil geografii na Oxfordské univerzitě, kde v roce 1899 vytvořil Geografický institut, jehož byl do roku 1904 ředitelem. V období 1903-1908. byl ředitelem London School of Economics and Political Science. V letech 1910 až 1922 byl členem poslanecké sněmovny a současně v období 1919-1920 působil jako britský vyslanec pro jižní Rusko – uskutečňoval spojení bílého hnutí se Západem. V roce 1904 vyšlo jeho hlavní dílo „Geografický pivot dějin“, ve kterém Mackinder představil koncept Heartland. Mackinder nazval centrální část Eurasie Heartland (angl. Heartland), kolem kterého se nachází vnitřní oblouk (Evropa - Arábie - Indočína) a obvodový oblouk (Amerika (včetně USA) - Afrika - Oceánie). - Naše poznámka při citování. - VP. [8] Sadler Michael (1888–1957) - spisovatel a vydavatel, od roku 1920 spolupracovník, poté ředitel nakladatelství Constable. Člen pařížské mírové konference (1919), byl členem sekretariátu Společnosti národů, autor pěti románů a biografie Trollope (1927-1928). - Naše poznámka při citování - VP. [9] Newbolt, Sir Henry John (1862-1938) - anglický básník a prozaik, redaktor Mansley Revue (1900-1904). Kniha „Bubny osudu a jiné mořské balady“ (1914). On také vlastní oficiální historii britského námořnictva (1923). - Naše poznámka při citování - VP. [10] Wedgwood Josiah (1872-1943) - lodní inženýr, sloužil v loděnicích, vyznamenaný za statečnost v Anglo-búrské a První světové válce, místopředseda labouristické strany, kancléř Lancaster County v první labouristické vládě (1924). Od roku 1941 baron Wedgwood z Barlastonu. - Naše poznámka při citování - VP. [11] Smith (World-Smith) John Hugh (1905-1968) - absolvent Oxfordu, v diplomatických službách od roku 1945, v různých letech byl velvyslancem v Riu de Janeiro v Káhiře, zastával diplomatické funkce v Chile, Indonésii. - Naše poznámka při citování - VP. [12] Repington Charles Acort (1858-1925) - plukovník, během první světové války sloužil v Afghánistánu, Barmě, Súdánu, Jižní Africe - válečný zpravodaj. - Naše poznámka při citování - VP. [13] Oliver Frederick Scott - Naše poznámka při citování - VP. [14] Masterman Charles Frederick Gurney (1873-1927) - anglický novinář a spisovatel, člen Křesťanské socialistické strany, významný politik, člen sněmovny. Zvláštní popularitu si získal během první světové války, kdy vedl vládní úřad vojenské propagandy. - Naše poznámka při citování - VP. [15] Guinea se skládala z 21 šilinků, ale libra šterlinků z 20 šilinků. Šilink byl nejběžnější zúčtovací jednotkou ve Velké Británii. Šilink se skládal z 12 pencí (penny). Guinea jako platební jednotka byla zrušena v roce 1817. Součet 21 šilinků do přechodu k desítkovému peněžnímu systému v roce 1971 byl ve Velké Británii nadále nazýván guinea a byl používán jako zúčtovací jednotka. V Guinejích se uváděly ceny za drahé zboží (koně, umělecká díla, dámské toalety), licenční poplatky atd. [16] Matka H. Wellse požádala dceru své přítelkyně, která žila na Westbourne Park Street, odkud se dalo chodit do Normální školy pěšky, aby si vzala jejího syna jako nájemníka. To bylo finančně výhodné, protože to umožnilo ušetřit na dopravních nákladech. Ale H. Wells musel žít ve strašných podmínkách: bytná, její přítelkyně, spolumajitelka domu, a jejich manželé se nevyznačovali nijakou vysokou morálkou. Obě měly rády alkohol, a zatímco manželé pracovali, hledaly dobrodružství s jinými muži. A o víkendech chodili všichni společně po zábavách. Obecně lze říci, že život majitelů bytu, kde žil H. Wells, byl pro tuto britskou sociální vrstvu zcela běžný. Opíjení a skandály byly takřka na denním pořádku. Proto se H. Wells pokoušel trávit co nejvíce času samostatným studiem v knihovně, a když už jí zavřeli, vrátil se domů a posadil se s poznámkami na schodišti, kde už dělaly domácí úkoly děti majitelek, protože jejich rodiče už byli v té době v bytě hluční a opilí. Ráno hostitelka podle podmínek pronájmu bytu připravila snídani a poté H. Wells spěšně odcházel do školy.

248 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.