• Konceptuál CZ

Otevřený dopis ředitelům základních škol - Boris Orava

Čtení také pro rodiče.


Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

Jsem starší, než většina z vás a tento dopis píši proto, že jej nepíšete vy - svým zřizovatelům. Musím připomenout, že jsou mezi vámi osoby, kterých si všichni vážíme. Jsou to ti, kteří se otevřeně postavili proti zřejmé likvidaci našich dětí prostřednictvím opatření, kterými „naše“ vláda „obohatila“ školní docházku, či spíše nedocházku. Těm několika skládám hlubokou poklonu a těm ostatním věnuji své skromné poznatky.

Od svých šesti let jsem se systematicky učil a učil jsem se doslova celý následující život. Nejsem sice profesionální učitel, ale už na základní škole jsem se pokoušel okusit učitelování. To mi vydrželo dodnes, kdy doučuji příležitostně středoškoláky a vysokoškoláky. A protože mám houf vnoučat, uvažuji, že budu učit i caparty, což je ovšem daleko náročnější.

Nebudu se teď věnovat náplni učiva a novým změnám v osnovách, ačkoli toto téma by zasloužilo pozornost celého národa. Jde mi nyní o několik věcí, které znemožňují dosažení i té nejmenší potřebné efektivity učení. Rozeberu postupně tři problémy.


1. Roušky.

Komenského škola hrou vůbec neznamená to, že by si žáci ve škole hráli, jak si to představují ti, kteří často berou Komenského jméno do úst. Šlo v podstatě o to, že část učiva byla uspořádána do jakési divadelní hry, kterou žáci hráli. To mělo několik pozitivních důsledků na žáky a na efektivitu učení. V tuto chvíli bych vyzvedl (dnes nevídaný) jev, že žák při této hře musel věnovat pozornost nejen myšlenkám, které plynuly kolem něj, ale hlavně se hýbal, více dýchal a případně mluvil, což mu velice zvyšovalo plicní ventilaci a tedy zvyšovalo hladinu kyslíku a snižovalo hladinu CO2 v krvi. Výsledkem bylo výrazné zlepšení zapamatování učiva oproti sezení s klidným dechem. Mám vyzkoušeno na sobě, že kvalita dýchání přímo a markantně ovlivňuje efekt učení.

Troufám si tvrdit, že nedostatečné dýchání naopak zcela znemožňuje pochopení a správné zapamatování učiva. A přesně tohle zařídila naše vláda většině žáků (kupodivu nikoli všem). Kdo ještě nechápe, co mám na mysli, tomu doporučuji odkaz: http://www.severoceskapravda.cz/index.php/ohlasy/2891-rou%C5%A1ky-jen-kdy%C5%BE-mus%C3%ADme, případně odkaz: https://odbornakomisia.sk/covid-19/prekrytie-hornych-dychacich-skodi/.


2. Rotující výuka.

Už ten název něco napovídá o myšlenkách a mozkových strukturách jejího autora. Je vidět, že se sám nikdy nic kloudného nenaučil. Je to jistě politováníhodné, ale nechápu, proč to chce přenést na naše děti. Učení je činnost nesmírně obtížná a náročná (tedy pokud vede ke skutečnému osvojení látky). Učení je přijímání, spojování a ukládání myšlenek. Tento proces nesmí být ničím narušován. Všechny podněty, které nesouvisí s osvojovaným tématem (!), musí být co nejvíce zatlumeny. Vedlejší činnosti musí být pokud možno minimalizovány a stát se co nejvíce rutinními. Vyučování musí zkrátka mít svůj jednoduchý monotónní řád, aby bylo efektivní. Rozhodně to není zábava, jak se dnes razí. Ta má své místo jinde.

Jediným žádoucím zpestřením je to, co souvisí s učivem. Tam to má jiskřit, stejně jako v případě prvků proti bolení hlavy (vkládané vtipy). Proto je pochopitelné, že školní docházka má být co nejpravidelnější a s jednoduchým neměnným režimem. Tvrdím to po absolvování osmnácti let školní docházky a dalších čtyřiceti let učení se všemu možnému. Jestli s tím někdo nesouhlasí, rád si to s ním rozdám v učení se náročnému učivu, nebo v řešení složitého matematického úkolu.

Jak nahlížím na přerušovanou školní docházku, je snad jasné. Rotování je sice atraktivní slovo, ale při výuce nemá co dělat. Narušuje totiž důležitou kontinuitu ukládání učiva do paměti a komplikuje budovanou strukturu znalostí. Tím se snižuje efektivita učení. Pro ty, kdo to ještě nechápou, bych uvedl, že jistá skupina pedagogických odborníků prověřovala stupeň osvojení učiva po prvním půlroce přerušované školní docházky a výsledek byl, že znalosti žáků se pohybují asi na 50% znalostí obvyklých před covidem. A to ještě v době posuzování nebylo zavedeno testování na covid! A vůbec nehovořím o naprosto zničující zátěži učitelů při distanční výuce. Jen kvůli této zátěži lze pochopit, že se ještě mnozí z nich neodhodlali k důraznějšímu projevu proti rotujícímu distančnímu zločinu.


3. Testování nejen dětí.

Ačkoli si o celé covidakci myslím své, musím připustit, že někdo může mít jiný názor. Proto se teď nebudu vyjadřovat k nutnosti otestování jakékoli skupiny lidí. Nakonec i já sám jsem si ten svůj názor tvořil mj. i z výsledků testů, které se prováděly. V tuto chvíli už proběhlo testování statisticky významné a dostatečné části populace a také žákovské populace. Výsledek jasně ukázal, že výskyt určitých (diskutabilních) stop covidu je u žáků základních škol naprosto zanedbatelný. Bylo by dobré, kdyby pan ministr Arenberger pochopil význam tohoto slova. Další a dokonce snad pravidelné testování našich dětí je naprosto nepochopitelné. Stejný názor zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Samotne-testovani-poskozuje-fyzicke-dusevni-i-emocni-zdravi-deti-cituje-nemecky-soud-pravnik-z-Trikolory-661105.

Ještě více mne zaráží fakt, že byl vyhlášen tendr na dodávku testů pro žáky (některých) škol a ten vyhrála čerstvě a účelově založená neznámá (snad částečně zahraniční) firma. Vypadá to, že tato firma zakoupila testy od jakéhosi značně cizokrajného dodavatele. Vůbec netušíme, kdo testy vyrobil a kde. Jde o testy nikým neschválené a údajně nikoli určené k testování dětí na coronavirus a hlavně nikoli určené k jednoznačnému prokázání infekce. Nejsem v tomto odborník. Vyjádřilo se však podobně několik odborníků, ale odpověď žádného z vládních činitelů jsem nezaznamenal. Obávám se, že doslova pokoutní původ testů mohl přinést, nebo by v budoucnu mohl přinést nechtěnou nákazu našich dětí něčím, co by mohlo vzniknout úmyslnou, nebo neúmyslnou kontaminací testovacích tyčinek třeba i při jejich podivném přebalování v ještě podivnějších prostorech. To se skutečně děje!

Rozhodně všem doporučuji pozorně shlédnout instruktážní video k provádění testů, ve kterém je kladen velký důraz na intenzitu a hloubku odebrání vzorku povrchu sliznice. Nic není tak zdůrazněno, jako 10x, v každé nosní dírce a v „dostatečné“ hloubce, několikrát otočit …

K obavám nás opravňuje například tento odkaz: https://qanon.sk/analyza-testovacich-paliciek-z-plosneho-testovania-v-sr-potvrdenie-genocidy/, nebo také skutečnost, že „Miniaturní roboty – ne větší než vir nebo bakterie – vyvíjejí vědci z výzkumného centra CEITEC v Brně. Okem neviditelná zařízení mají pomáhat hlavně ve zdravotnictví. Díky svojí velikosti se nanoroboti dostanou i na běžně nepřístupná místa v těle.“ (jde o doslovnou citaci z tisku tohoto týdne).

Rozhodně nechci podezřívat žádné vědce z jakýchkoli úmyslů, ale vždy se najde někdo, kdo dříve či později každou myšlenku zneužije k dosažení svého skrytého cíle. Tomu se lze vyhnout jen veřejnou kontrolou, která je však dnes zcela nereálná. Celá akce covid smrdí od začátku něčím švindlem. Nehodlám se zde zabývat tím, kdo ten švindl řídí, ale někdo to bude.

Nemusím snad dodávat, že testování tak, jak je nařízeno od příštího pondělka, narušuje dříve popsaný proces učení a přináší možnost nákazy našich dětí někým a něčím, o čemž možná ani nemáme tušení. Psychologický účinek testování tak, jak je nejnověji navrženo (s dodáním výsledku až den po odběru genetického materiálu), ponese nejen organizační komplikace, ale i dosud netušené myšlenkové procesy v dětských kolektivech. Taky z toho důvodu s tímto nikdy nemohu souhlasit.

Celkem bych byl schopen pochopit a tolerovat občasné jednorázové použití neinvazivních plivacích testů, placených státem. Upřesním, že nesmí dojít k jakémukoli kontaktu sliznice s jakýmkoli prvkem testovací sady (ani s žádným „náustkem“) a musí být zaručena jak anonymita testovaného, tak i vyloučena možnost zneužití genetického materiálu.


4. Závěr

Takže, vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé, napsal jsem vám to, co jste zřejmě v návalu práce a starostí (nemyslím to ironicky) poněkud přehlédli. Prosím vás o vážné zamyšlení. Je na čase pochopit, co se děje a nezůstat na straně hlupáků. Když teď jednoznačně podpoříte své rychleji myslící kolegy, učiníte významný krok k tomu, aby v budoucnu z našich dětí nevyrostly podobné kreatury, které v současnosti nařizují jejich poškozování a zabraňují jim ve vzdělání.

Jestli ještě ani teď někomu nedošlo, že dnes provozovaná školní „docházka“ je jen a pouze systematická likvidace našich dětí, nemá na místě ředitele co dělat. Bude pak na řadě úvaha, zda by občané neměli nahradit funkci státu a zakládat svoje školy, protože dnes alternativní individuální výuka je ekonomicky i jinak nezvládnutelná a o hromadné distanční výuce ani nejsem ochoten diskutovat, protože mezi učitelem a žákem musí být kontakt bezprostřední. To znamená bez roušky, bez kamery, bez monitoru, bez plexištítu, bez klávesnice a bez zábran. A na to všechno jsem přišel bez pedagogického vzdělání!


24.4.2021 Ing. Boris Orava


524 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše