• mmakovy

Přátelé, díky Ivanovi Trojkovi vám předkládám analýzu, která velice pomáhá vyjasnit současné dění

Aktualizováno: 19. 11.

Přátelé, díky Ivanovi Trojkovi vám předkládám analýzu, která velice pomáhá vyjasnit současné dění

Zvláštní analýza ruského autora o dosazování politických herců. Dovedla mne k ní primární informace o "Vídeňské univerzitě" založené v 70. letech 20. století z jiného zdroje. Tato "univerzita" byla zřízena ve spolupráci KGB a CIA.

http://grechenevsky.com/html/sources/97.htm


Celý seznam statí a jejich aktualizací (opravy mylných závěrů), kde se vyjadřuje k Československu pak k České republice a k bývalému východnímu bloku, mimo jiné.

Zdroj: Oleg Grečenevskij. Původ našeho "demokratického" režimu. (grechenevsky.com)

(Překlad pouze překladačem, který však byl upraven kolektivem Konceptuál CZ)

POČÁTKY NAŠEHO "DEMOKRATICKÉHO" REŽIMU – 38. část

Než se vydáme dále na západ, uděláme si ještě alespoň jednu mezilehlou zastávku ve východní Evropě, na území bývalého sovětského impéria – například v České republice. Tímto způsobem pro nás bude o něco snazší vypořádat se s aktivitami čekistické mafie v hlavních zemích NATO – pokud se na toto "předmostí" prozatím upneme. Navíc to byla právě Česká republika, která se stala pro mafii zahraniční rozvědky KGB, obrazně řečeno, dokořán otevřenou branou do západní Evropy. Například Polsko, o kterém jsme již dříve uvažovali, stojí trochu stranou hlavního kanálu tohoto druhu "integračních procesů" (i když v této zemi se naše čekistická mafie cítí jako doma). Existuje také jeden čistě osobní důvod, proč se prozatím vyhýbám přímé cestě do Francie nebo Německa – to je jazyková bariéra: Existují určité pochybnosti, zda je možné studovat situaci v těchto zemích na správné úrovni a znát pouze angličtinu. Přesto je pro mě čeština mnohem jednodušší, protože je ze stejné skupiny západoslovanských jazyků jako polština. A kdysi jsem měl malou praxi ve čtení textů v českém jazyce. Faktem je, že nějakou dobu po porážce polské revoluce v letech 1980-81 jsem nějak přišel na myšlenku, že je čas nechat polský tisk na pokoji – a nyní je lepší seznámit se s československými novinami z roku 1968, abych zjistil, co se tam tehdy skutečně stalo. Bylo to pro mě celkem jednoduché – ještě jsem pracoval v knihovně Akademie věd a tam je novinový sál. Nejdřív jsem se musel znovu podívat na každé slovo ve slovníku, ale pak se to postupně zlepšilo... Ale bohužel se mi pak podařilo překonat ne více než dvě měsíční sady "Rudého práva" (orgánu Ústředního výboru Komunistické strany Československa - ÚV KSČ) na začátku roku 1968. Brzy jsem se musel vzdát čtení i tohoto: Nejprve jsem byl v létě 1985 odvezen do KGB - a tam mě vyděsili vězením a zákazem psát a distribuovat různá škodlivá politická pojednání. A pak ředitelství Banky věd SSSR uspořádalo mé propuštění pod článkem "pro porušení pracovní kázně", protože jsem odmítl rezignovat na "vlastní žádost". Tento proces byl docela zdlouhavý (vyhazovali mě téměř šest měsíců), ale současně jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí o některých metodách práce KGB v sovětské společnosti... Ale ty osobní vzpomínky prozatím raději odložíme stranou, je to teď trochu mimo téma. Vraťme se nyní přímo k československým záležitostem.

"PRAŽSKÉ JARO" 1968