• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 10. část.

Aktualizace: říj 4

Už jsem myslel, že Globální prediktor nechám na pokoji, ale nemohu, musím mu složit poklonu. Ten koronavirus je prostě tak geniálně vymyšlen, že si GP zaslouží velký obdiv.


Musím říci, že jsem nikdy nesouhlasil s názory, že GP ztrácí řízení nebo že GP nemá vhodné řídící kádry. Ono se to tak při povrchním pohledu může i jevit, ale skutečnost je úplně jiná. Ony ty řídící kádry, ty struktury, ty totiž nejsou vidět.


Zkusme třeba porovnat situaci u nás a situaci na Slovensku. Začnu Slovenskem, tam paní prezidentka - absolutní nula, pan premiér též a u nás, pan prezident a už i pan premiér - zdatní „kádři“ GP. Nevím jak vy, ale já žádný podstatný rozdíl v politice obou států nevidím. Nebo se můžeme podívat na u-Krajinu, tam mají za prezidenta dokonce profesionálního šaška, přičemž stát funguje stále stejně a i jeho představitelé plivou stále jedním směrem. Ve Spojených státech byl ve své době prezidentem také komediant.


No, řekněte, jaký rozdíl je v politice států, kde „vládnou“ zdatní kádři GP a států, kde vládnou nuly nebo dokonce šašci? Koronavirus byl ve všech státech, opatření stejná ve všech státech, k ožebračení obyvatel dojde ve všech státech (ekonomická „krize“), s cestováním je konec ve všech státech a k zásadnímu omezení svobody dojde (dochází) také ve všech státech. Zeman s Babišem by měli prokázat, že jsou lepší, než ty okolní nuly, protože jinak bude úplně jedno, jestli tam sedí oni nebo nějaký šašek, jako třeba na u-Krajině.


Trochu jsem od kádrů GP odbočil, ale snad jen proto, abych ukázal, že GP na tom s řídícími kádry vůbec není špatně, protože to co nám předhazují, to co my vidíme, to jsou herci, kteří hrají své role. Struktury GP jsou výkonné a plodné, koronavirus je toho důkazem.


V některém z minulých dílů jsem psal, že koronavirus nám GP nadělil namísto války, kterou si v dnešní době kvůli jaderným zbraním nemůže už dost dobře dovolit. Možná někdo nesouhlasil, ale pokud budete pozorně sledovat media, tak uvidíte, které úkoly se postupně plní. Snížení spotřeby obyvatel zejména západních států je prvořadým úkolem. Snížení jejich spotřeby, snížení jejich IQ a v podstatě jejich snížení celkově, známý je projekt Zlatá miliarda.


Ono snížení spotřeby je v podstatě dobrá věc, protože naše Země neunese tu zátěž, kterou jí technogenní civilizace nadělila, ale je cesta a cesta. Dovedete si představit, o kolik by se snížila spotřeba všeho, kdyby se zakázala reklama? A stačilo by ji jen podstatně omezit, jedno IČO by mohlo mít jedny internetové stránky a to by bylo vše. Potřebuji brusle, podívám se, kdo prodává brusle, vyberu si a u některého prodejce, nebo ještě lépe výrobce, si brusle koupím. Nebojím se říci, že by se spotřeba všeho rázem snížila na polovinu, možná ještě více. A ceny všeho by šly dolů také, protože v cenách zboží se ne nepodstatným dílem podílí cena reklamy a ta by odpadla. (To by bylo opatření, že? Zcela zdarma, za 5 minut hotové, za dalších 5 minut odhlasované, avšak co se pro jednu skupinu lidí může jevit jako chyba řízení, může být pro druhou skupinu cílem řízení.)


To je jedna cesta, kterou by určitě GP šel, kdyby bylo jeho cílem pouze snižování spotřeby, ale podle mne, snižování spotřeby je pouze zástěrka a skutečným cílem parazita je omezení svobody veškerému světovému obyvatelstvu, snížení jeho počtu a to co zbyde, tak to nejlépe, aby sedělo na drogách a dožívalo se max. 30-ti let. To si myslím je sen Globálního prediktoru, při kterém mívá noční poluce.


Jedno je jisté, Globální prediktor má k dispozici v každém státu řídící struktury, které řídí a kontrolují činnost jimi dosazených politiků – herců a které, zejména, zajišťují kontinuitu řízení. (Teorii z KOB, že GP řídí bezstruktůrně znám).


následující část

předchozí část

616 zobrazení1 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.