• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 12. část.

Aktualizace: říj 4

Dneska si na dvou filmech ukážeme, jak Globální prediktor pomocí bezstrukturního řízení řídí společnost a na třetím filmu si ukážeme 8. etapu Plné funkce řízení v podání Globální prediktoru.

V O-O ze dne 15. 6. 2020 Valerij Viktorovič Pjakin vysvětloval, jak bylo pro přeformátování USA zvoleno černošské prostředí a jak jsou černoši využíváni pro destabilizaci a rozklad amerického státu, přičemž, jak vysvětluje Valerij Viktorovič, jedná se o dlouhodobý proces.

Ano, opravdu se jedná o dlouhodobý proces. Podívejte se například na film Quentina Tarantina Nespoutaný Django, western z roku 2012. Na rozdíl od starých klasických westernů je hlavním hrdinou černoch, otrok, který nekompromisně a s radostí vystřílí všechny bílé. Quentin Tarantino již v roce 2011 dostal zakázku, aby natočil film, ve kterém budou černí mydlit bílé.

Podobným filmem, už mladším, který učí barevné mydlit bílé je jihokorejský film Parazit. Už rozumíte tomu, proč byl „oceněn“ Oscary? GP mu musí udělat co největší reklamu, aby ho vidělo co možná nejvíce potencionálních vrahů bílý lidí.

Ano, takto řídí GP společnost, do podvědomí lidí vkládá takové obrazy, kterými chce, aby se lidé řídili. Není na tom nic světoborného, GP jen využívá přírodních zákonů, které se však z důvodu utajení (říká se tomu také hermetizace) na školách neučí.

Ve filmu Nespoutaný Django je také dobře osvětlen pojem „domácí černoši“. Pojem „domácí černoši“ je ekvivalentní s pojmem 5. kolona, ale lépe vystihuje podstatu. Osobně si myslím, že pod pojem 5. kolona si může každý představit to své, navíc je to termín zpolitizovaný na rozdíl od pojmu „domácí černoši“, který lépe vyjadřuje morální podstatu věci (spíše NEmorálku).

Pojem „domácí černoši“ je odvozen právě od takových černochů, které ve filmu představuje Stephan. Opět si vypůjčím V.V.Pjakina: „Víte, co jsou to „domácí negři“? Ne? Když ještě existovalo v USA otrokářství, černoši byli různí. Jedni sloužili na plantážích a druzí sloužili v panských usedlostech. Život černochů v usedlostech byl neporovnatelně lepší, než život černochů pracujících na plantážích. Takže domácí černoši se odlišovali tím, že i když byl jejich pán jakkoliv surový, oni své krajany – černochy přesvědčovali, že jejich pán je geniální, že všechno dělá správně, že je potřeba se mu poddat, že mu je třeba sloužit za to dobro, co pro ně jejich pán pro všechny dělá. Oni, sloužíc ve své černošské komunitě pracovali na to, aby černoši pokorně pracovali na své bílé otrokáře. Třeba říci ještě jedno, všichni vědí, že se obchodovalo s černochy a kdo zná, jak tito obchodníci lovili v Africe? Kdo neví, zamyslete se nad tím. Vozili jim je. Správně, oni se za nikým nehonili, připluli, náčelníkům přivezli dárečky, rozličné skleněné korálky a další a ti jim za to vozili na loď své ulovené svázané soukmenovce. A to je celé, žádný bílý obchodník s otroky se nenaháněl po Africe. Jednoduše si kupovali náčelníky a ti nahnali své lidi na pobřeží, rovnou na lodě bílých obchodníků. A u nás „domácí černoši“, to je celá opozice. Oni nás ubezpečují v tom, že ať jsou USA jakkoliv kruté, tak jsou spravedlivé, správně jednají s Ruskem, není nic světějšího než USA.“

V České republice je také nemálo takových „domácích černochů“, dám pár příkladů, jen namátkou třeba zde, zde, zde nebo zde a tady jich je dokonce 700.

Polský historický film Křižáci. „Děj filmu je situován do prvního desetiletí 15. století, kdy vrcholí neshody mezi Řádem německých rytířů a polským králem – a vrcholí bitvou u Grunwaldu. Na pozadí těchto historických událostí se odehrává romantický příběh Juranda ze Spychowa a Jagienky“, tolik wikipedie.

Z pohledu Plné funkce řízení zde můžeme krásně vidět 8. etapu PFŘ, jak nám ji v praxi předkládá Globální prediktor. Film Křižáci vrcholí bitvou u Grünwaldu, ve které Globální prediktor rukama svého nového nástroje (Polsko, všimněte si barvy vlajky) likviduje svůj starý nástroj (Řád německých rytířů), který mu začal přerůstat přes hlavu a měl v úmyslu převzít místo něj globální řízení. Paralela s dnešní likvidací neocons, reprezentovanými Clintonovci, rukama globalistů, reprezentovanými Trumpem, je čistě náhodná.


následující část

předchozí část


792 zobrazení1 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.