• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 17. část.

Aktualizace: říj 4

Dlouho jsem neměl náladu na pokračování, až dnes, při poslouchání včerejších Otázek – Odpovědí Valerije Pjakina (21.09.2020) mě napadla myšlenka.


Valerij Viktorovič se opět a velice podrobně věnuje „hlupákovi“, durakovi, jak ho nazývá, presidentu Běloruska, Alexandru Grigorjeviči Lukašenku.


Já si osobně nemyslím, že by byl Lukašenko až takový durák. Ano, některé jeho činy a výroky jsou rozporů plné, ale v okamžiku, když si uvědomíte, že Lukašenko je pouze loutka, tak je pro Vás jeho jednání zcela pochopitelné. Lukašenko prostě jedná podle pokynů, které dostává a do toho občas ještě prosazuje své osobní zájmy. A podle toho, kdo silněji zatahá, tak podle toho mluví a jedná.


Osobně nevidím důvod, proč by Bělorusko mělo být výjimkou a neměla v něm existovat struktura, která je jinak rozlezlá jak chobotnice po všech státech. Nechci se stavět do nějaké opozice proti Valerii Viktorovičovi, možná o tom nemluví záměrně, ale Lukašenko je řízený stejně, jako náš prezident nebo jako slovenská prezidentka a když se podíváme, proti komu baťka pracuje a v čí prospěch pracuje, tak je také jasné, které struktury ho řídí. Jedná se o tisíce let trvající proces boje západní zvrácené civilizace proti civilizaci slovanské, ariánské, možná dokonce o pokračování boje Atlantidy a Hyperboreji/Arijany.


V době bitvy v Teutoburském lese (9 n. l.) dosahovala slovanská civilizace až k Rýnu. Ve wikipedii se dočteme, že „byla střetnutí mezi římskými vojsky vedenými Publiem Quinctiliem Varem a germánskými kmeny vedenými náčelníkem Cherusků Arminiem. Bitva představuje jednu z největších a nejdrtivějších římských porážek v historii. Zanikly během ní tři římské legie (Legio XVII, Legio XVIII a Legio XIX) a padl správce provincie Germánie. Důsledkem bitvy bylo postupné stanovení Rýna jakožto hranice mezi římskou říší a Germánií.“

Označení či pojmenování cheRUSků a dalších kmenů germánskými je jedním z největších podvodů Globálního prediktoru – parazita. Za 2 tisíce let se hranice mezi římskou říší a „Germánií“ – slovanskou civilizací posunuly na východ o 1000 km a v dnešní době se jedná o Ukrajinu a o Bělorusko.


President Putin toto všechno ví, a proto jedná s Lukašenkem tak, jako jedná třeba s Macronem nebo s Merklovou, ví, že mají svázané ruce, že musí poslouchat. Proto mnohá vyjádření Valerije Viktoroviče spíše považuji za „podávání informací“, za vytváření informačního pole a zejména informačního tlaku na běloruskou společnost. Tam, já vidím největší problém, ve společnosti, mnohým lidem je přednější hamburger než pirožky. Metodami „kulturní spolupráce“, metodami studené války dosáhli západní paraziti mnohem více, než Napoleon nebo Hitler na 6. prioritě.


následující část

předchozí část

477 zobrazení

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.