• Konceptuál CZ

PROJEKT MEZIMOŘÍ A TROJMOŘÍ 2020

Projekt Mezimoří a Trojmoří – úvod.

Co to je, k čemu má sloužit a kdo nás to tak hezky organizuje? Tak tedy, jedná se o projekt spojení zemí spolku B9, tj. Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenské republiky na čele s Rakouskem. To je projekt Mezimoří a až se připojí Slovinsko a Chorvatsko, už budeme hovořit o Trojmoří. Usilovně se ještě pracuje na připojení Ukrajiny a Běloruska.


Hlavním cílem projektu je vytvoření určitého spolku, klidně bych zvolil pracovní název Unie Svobodné Evropy (USE), který bude svobodně izolovat Rusko od Německa a svobodně rozhodovat, jaké zboží a lidi pustí z Ruska do Německa a naopak. Unie Svobodné Evropy se tak má stát nástrojem, který bude na přední pozici v hybridní válce proti Rusku a v budoucnu pravděpodobně nástupištěm horké války, tj. k válce na 6. prioritě zobecněných prostředků agrese.


No a kdo že nám za tím celým stojí? Ano, je to ten náš starý známý. Ten, kterého nikdo nezná a na kterého věří málokdo. Ten, co se tak bojí atomové války a proto se nedávno přestěhoval ze Švýcarska na Nový Zéland. A ještě to upřesním. Projektu šéfuje euro-atlantická jedenáctka, která, jak je tradicí, prosazuje v soutěži s atlantickou jedenáctkou evoluční řešení.
Projekt Mezimoří a Trojmoří – 2. část

Minule jsme si projekt Trojmoří krátce představili a řekli jsme si, že projekt organizuje náš starý známý Globální prediktor (GP). Kdo to je, co to je, dneska řešit nebudeme. Dneska se podíváme na to, kdo či co uvádí projekt do pohybu. My víme, že GP provádí svoji řídící činnost bezstrukturním způsobem tak, že to nemůže být GP, kdo zvedne mobil a zavolá Kiskovi, aby svolal B9.


Nedovedu si dost dobře představit, že Kiska sám od sebe, jen tak pro nic za nic, vezme mobil a svolá si 8 prezidentů do Košic, aby si poklábosili o Trojmoří. Divné, že? Navíc v době, kdy Kiska za 3,5 měsíce ve funkci končí a znovu nekandiduje. Tak co mu je do Trojmoří, co je mu do projektu rozpínavosti Polska? A že tehdy vydali jakousi deklaraci, politik nikdy nedělá to, co deklaruje.


Také chování pozvaných 8 prezidentů je nezvyklé, např. náš prezident Miloš Zeman jen tak někam nejezdí a najednou, ejhle a bez keců, srazí podpatky a maže do Košic. A ostatní prezidenti jakbysmet.


Pojďme se na to také podívat z pohledu Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) a její Plné funkce řízení (PFŘ). Jestliže se schází prezidenti, tak podle PFŘ jsme již za 5. etapou PFŘ. Schůzka prezidentů (již několikátá) ukazuje, že struktury jsou již zorganizovány a provádí se vlastní činnost.


Kdo provedl 1. až 4. etapu PFŘ víme, to je práce Globálního prediktoru. Ale kdo provedl 5. etapu PFŘ? GP to být nemohl, ten provádí řízení bezstrukturně a výše zmínění maňáskové nejsou na takové konceptuální úrovni, aby hádali myšlenky GP, kdo to tedy byl. Ano, samozřejmě, prezident Zeman zná a chápe hodně, ale jestli by sám od sebe uměl uhodnout, že už má začít pracovat na Trojmoří, to si netroufám tvrdit. Mě z toho vychází, že Globální prediktor musí mít nějaké struktury k dispozici. Musí existovat struktura (síla), která donutí 9 prezidentů se sejít a o kousek popostrčit projekt Globálního prediktoru. Nu, budeme hledat. Pomůžete mi?


Projekt Mezimoří a Trojmoří – 3. část

V 2. části jsem zdůvodnil, že musí existovat struktura (síla), která donutila 9 prezidentů se sejít v Košicích a o kousek popostrčit projekt Globálního prediktoru (GP). Řekli jsme si, že 1. až 4. etapu Plné funkce řízení (PFŘ) provedl GP a my hledáme toho, kdo provedl 5. etapu PFŘ projektu Mezimoří/Trojmoří.Podobně jako s projektem Mezimoří, to vidím s organizací celosvětové akce koronaviru Covid-19, na jejímž pozadí se přeformátovává celý svět. V minulém století GP použil k dosahování svých cílů světovou válku, do které mu hodilo vidle Rusko, respektive Sovětský svaz v čele s Leninem v její 1. etapě a později se Stalinem v její 2. etapě. V současné době však už GP nemůže použít 6. prioritu, protože jaderných zbraní je na zemi tolik, že by parazit nepřežil, ani kdyby se na Novém Zélandu zavrtal do země, a proto tu máme namísto horké války mediální virus. Z pohledu DVTŘ se jedná o silný manévr.


Trochu jsem odbočil, neboť naším úkolem je hledat strukturu, která řídí naše politiky. A nejenom naše. Např. Veličko ve svých Besedách o životě, část 3., uvádí, budu citovat, „Tady není důležité, v jaké je skupině, nebo koho je přívržencem. Problém je v něčem jiném. Kdo dělal casting těch lidí, kteří mohou pronášet různá slova, která se dostanou k celému národu? Povím vám o jedné zajímavé epizodě z doby přestavby. Jednou takhle Gorbačov vystupoval v televizi se svým apelem k celému národu. Seděl za stolem přibližně tak jako teď já, mířila na něho kamera a za ním stála velká trojdílná leštěná skříň. Někdo se díval do obličeje našeho světlo přinášejícího Michaila Sergejeviče a nechal se jím dojímat, a někdo se díval na to, co se za ním odráží v té skříni, v té trojdílné leštěné skříni. A co myslíte? Nejspíš tam byl papír nebo obrazovka s nápovědou? Ne. Seděl tam chlap, nohy měl na konferenčním stolku a sledoval, jak Gorbačov pronáší svá slova k celému národu. Očividně se nejednalo o živé vysílání. A ten chlap, který tam seděl v póze demonstrující zřetelnou neúctu k formální hlavě státu a vládnoucí straně, sledoval, jak to Michailu Sergejevičovi jde, a když byl s nějakou variantou spokojený, tak rozhodl: "Tohle půjde do vysílání."“.


Na tomto příkladu je krásně vidět, že stejně jako nějaká struktura donutila 9 prezidentů sejít se v Košicích, tak nějaká struktura ve své době řídila Gorbačova. Je to absurdní že, v době, když „vládl“ Gorbi a přišel se svojí perestrojkou, nikoho nenapadlo, že může existovat struktura, která bude pracovat proti zájmům Sovětského svazu a tím i proti zájmům států socialistického bloku. Pojďme dál, tak tedy v Sovětském svazu, právě v době perestrojky a tedy v době rozpadu socialistického bloku existovala struktura, která celý rozpad řídila. V této souvislosti se sama nabízí otázka: a co podobná struktura v Československu, také v té době existovala? Z logiky věci musí být odpověď kladná že?, prostě taková struktura existovat musela, protože když ta struktura řídila Gorbiho, tak také musela řídit i československou politickou scénu a i politické scény v dalších státech socbloku.


Tak jsme se tak trochu oklikou dostali zpátky do Československa, kde, jak jsem výše zdůvodnil, musela v té době existovat podobná struktura té v Sovětském svazu, přičemž víme, že obě tyto struktury pracovaly na rozpadu Sovětského svazu a celého socialistického bloku. A také z historie víme, že se jim to povedlo. A teď přijde důležitá otázka: a kam se nám tyto struktury poděly? Že by se struktury po rozpadu socbloku samy od sebe rozpustily, když dosáhly cíle nebo že je rozpustil ten, pro něhož pracovaly, mi nepřipadá reálné, třeba proto, že od doby rozpadu socbloku a poté rozpadu Československa nám vládnou ti politici, které si právě ta struktura vychovala ještě v době před převratem v roce 1989.


Vrátím se proto o kousek před rok 1989, tam někdy okolo roku 1984/5 byly v každém státu socbloku založeny tzv. Prognostické ústavy, alespoň tak se jmenoval ten náš. Že by ty prognosťáky, jak jim důvěrně říká náš minulý a možná i budoucí prezident, jeho absolvent, založili v té době vládnoucí komunisti, to se nedomnívám, protože v těch prognosťácích byli vychováváni ve své podstatě protisocialistické kádry a co si pamatuji, byli mezi komunisty i čestní lidé, kteří se snažili pracovat pro rozvoj státu a pro obyčejné lidi.


Z toho mi vychází, že ta samá struktura, která řídila rozpad sovětského bloku a rozpad Československa a jejíž dítka (budeme říkat dítka ne loutky) nám vládnou dodnes, že by se sama rozpadla anebo nějak ukončila činnost, mi nepřipadá reálné a to zvláště proto, že tu máme nějakou strukturu, která například svolává prezidenty do Košic nebo udílí pokyny ohledně koronaviru.


Projekt Mezimoří a Trojmoří – 4. část

V dnešním dílu se chvíli zdržíme u Koronaviru. Koronavirus je jedním z důkazů, že struktura stále existuje a že prosazuje vůli Globálního prediktoru. Jestli si všímáte dění v druhých státech, a teď nemám na mysli pouze Evropu, tak koronavirus je celosvětová záležitost. A jestliže je akce koronavirus celosvětová, tak také její řízení musí být celosvětové, to logika věci jinam nepustí. Jak jsem psal již dříve, GP sice řídí bezstrukturně, ale osobně nevidím nikde žádné politiky, kteří by měli takový přehled o globální politice, že by uměli uhádnout úmysly GP. Henry už na všechno nestačí a o radě starších není už dlouho nic slyšet. Tak jak říkám, v řízení politiků musí existovat síla, která je vede. Není možné, aby v systému, kde se konají volby každé 4 roky, nebyla struktura, která by zajišťovala kontinuitu řízení. Ale pojďme dál.


Jak říká Valerij Viktorovič, nejlepším důkazem, že virus je mediální (zatím) je to, že kdyby byl opravdový, smrtelný, nemohl by být řízený a GP nejde do projektů, které nemá na 100% pod kontrolou. A já dodávám, že kdyby byl opravdový, mohl by zasáhnout i ty struktury, které právě hledáme, a to by mohl být pro GP dost problém.


Další důkaz o mediálnosti viru mám od ruského doktora Michaila Sovětova, on říká, že dnešní mladí lidé mají mnohem slabší imunitu než starší generace a že tedy chování virusu je velmi nezvyklé, když napadá lidi s lepší imunitou. Ta vyšší imunita u starších lidí je logická, dnešní mladí prostě imunitu v McDonaldu nezískají, ale tomuto tématu se budeme věnovat někdy v budoucnu.


Pro lepší chápání situace s koronavirem si představte, že právě probíhá 3. světová válka, během níž Globální prediktor přeformátovává svět. Koronavirus je nástroj, pomocí něhož se také prosazuje projekt Mezimoří. Samozřejmě, že GP se nikdy nehoní za jedním zajícem, těch cílů, které musí virus splnit je tedy mnohem víc. Ve světě budou vytvořeny bloky, které si pojedou za své, osobně odhaduji takových 6 až 8 bloků. Životní úroveň v každém z bloků bude jiná a cestování mezi bloky bude jen pro velmi, velmi bohaté. Letenky podraží tak, že normální člověk může na nějaké Thajsko nebo Kanáry klidně zapomenout. Navíc, ani k nám se žádní turisti nedostanou, kromě těch pár, z našeho bloku.


Nedávno jsem zaznamenal, že po Praze jezdilo a protestovalo asi 50 turistických autobusů, tak k nim se klidně mohli přidat i restauratéři, hoteliéři, taxikáři, stánkaři ze středu Prahy, turističtí průvodci, směnárníci, cestovní agentury a jejich reklamky, jejich účetní, jejich daňový poradci a zejména jejich zaměstnanci, protože tito všichni přišli o své živobytí nebo alespoň o část svého živobytí. Zde se přesně naplňuje rčení, že ten kdo se nezajímá o politiku, si může být jistý, že politika se o něj postará sama. Bohužel jinak než jak by si přál on sám.Komentář č. 1: Zveřejněn 12. 6. 2020

Všímejte si, jak v mediích narůstá propagace domácího cestování, s Malorkou, s Kanáry a jinými oblíbenými destinacemi je konec, hurá do Chorvatska.


Projekt Mezimoří a Trojmoří – 5. část

V minulých dílech jsme si řekli, že koronavirus je virus mediální, na jehož pozadí Globální prediktor přeformátovává celý svět. Také jsme si řekli, že z pohledu DVTŘ se jedná o silný manévr.


Dnes se podíváme, jak si s koronavirem poradila naše vláda a vlastně i ta struktura, kterou v tom seriálu hledáme. Ti, kdo se učí a nepřejímají názory autorit, vědí, že ve světě je situace taková, že každý stát má přidělenou svou roli a úměrně tomu mají přidělené role i politici, kteří stát „řídí“. Jsou státy s trochou samostatnosti v rozhodování a státy, které musí poslouchat absolutně. Obecně, není to úplně pravidlem a jsou i výjimky, mezi ty první, které mají v rozhodování trochu prostoru, patří zejména velké státy a mezi ty druhé naopak zase ty malé státy. Více se dočtete v analytické poznámce Valerije Viktoroviče Štát – systém k prežitiu národa.


Proč tak zeširoka? No protože právě Česká republika je tím státem, který toho prostoru k manévrování moc nemá a systém je nastavený tak, že GP neposlušnost neodpouští. Situace byla a je taková, že když se musí hrát divadlo, tak se prostě to divadlo hrát musí a jak jste si všimli, divadlo musí hrát i Rusko. V okamžiku, kdy by se nějaký stát divadla neúčastnil a vystrčil na GP prostředníček, teroristický útok v podobě opravdového smrtelného viru by ho neminul. Parazit má takové útoky odzkoušené.


Právě takových to teroristických útoků se báli v Rusku, a proto prezident Putin zejména vyzýval lidi, aby zůstávali doma, aby v případě takového útoku bylo postižených co nejméně.


V současné době se u nás objevují názory, že vládní opatření proti koronaviru byla přehnaná. Ne, já se vůbec nedomnívám, že byla přehnaná, naopak, bylo sehráno krásné divadlo. Co bylo přehnané a vlastně i smutné, byl strach některých obyvatel z nákazy a to i přesto, že novináři, a snažil se i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, referovali o obětech „pandemie“ zcela pravdivě s tím, že trpěly mnoha jinými nemocemi. Bohužel, většinu lidí ovládl strach z nákazy a těchto náznaků si vůbec nevšímali. S entuziasmem sobě vlastním v diskusích pak odsuzovali lidi, kteří se sešli na opékání špekáčků nebo si sedli na zahrádce u stánku na pár piv.


Co k tomu dál dodat. Myslím, že hrát tohle divadlo nedělalo naší vládě žádnou radost. Dělali prostě to, co museli, aby ochránili národ. Akce koronavirus také ukázala, jak těžké rány utrpěl náš vzdělávací systém. Jsem přesvědčen, že kdyby se na školách učilo tak jako před 50-ti lety, když jsem chodil do školy já, mnohem více lidí by vědělo, o co v současné době jde.


Na závěr bych dodal jen takovou naději, že odpovědní lidé vytěžili ze situace s koronavirem maximum a popostrčili Českou republiku k troše samostatnosti. Nevěřím, že by odpovědným lidem dělalo radost vládnout davu hlupáků, protože to by pak i oni byli hlupáci. Je potřeba se vrátit k dřívějším vyučovacím standardům, už nejde déle otálet. Také je potřeba se opět spojit se Slovenskem a navázat přátelské vztahy s Ruskem. Rakousko nás neochrání, pouze nás bude dál ždímat. Není potřeba zestátňovat banky, stačí udělat jednu státní kampeličku, která nabídne lidem bezúročné hypotéky. Také by nebylo od věci, kdyby stát nějakým proti koronavirovým opatřením zastropoval marže na veškeré zboží, aby zlodějské nadnárodní obchodní řetězce přestaly z lidí ždímat to, co jim stát dá. Nemusí se vše najednou, samozřejmě, salámová metoda je dobrá metoda, ale je potřeba začít. Omezovat lidem svobodu a šmírovat je kamerami na každém sloupu, měřit jim teplotu a zjišťovat jejich náladu, to je cesta do pekel.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 6. část

Určitě jste si všimli, že současně s projektem Mezimoří lehce komentuji i obecné dění u nás i ve světě. Ve 4. části jsem psal o restauratérech a dalších podnikatelích včetně jejich zaměstnanců, kteří přišli v „důsledku koronaviru“ a ukončení turistického průmyslu v ČR o práci.


A víte co je zajímavé? Vláda a ta struktura, kterou zde hledáme, už nejméně na podzim 2019 věděli, že do ČR vstoupí vlna nezaměstnanosti. Ještě ani nyní se nikde o zvýšení nezaměstnanosti nemluví a přesto vláda schválila návrh změny Zákoníku práce již v prosinci 2019. Mluvím o institutu sdílení pracovního místa, který má zmírnit důsledky zvýšené nezaměstnanosti. Nebudu teď hodnotit zmíněný institut z pohledu smyslnosti, trochu mi to připadá, jako že dopoledne budu mít jednu manželku, odpoledne druhou a na noc pak přijde třetí, Vskutku zajímavá myšlenka.


Já se chci věnovat institutu sdílení jednoho pracovního místa jako opatření na snížení nezaměstnanosti a to z toho pohledu toho, že odpovědné osoby již v roce 2019 věděly, že v roce 2020 nastoupí vlna nezaměstnanosti. Možná nevěděly, že to bude v důsledku koronaviru, ale věděly, že nezaměstnanost přijde.


Jestli si všímáte, tak se stále o žádné nezaměstnanosti nepíše a už vůbec se nepíše o konci turistického průmyslu, a přesto vláda už vloni měla ty správné informace. A zde jsme opět u naší obligátní otázky, kdo nás vlastně řídí, protože i když ve vládě jsou určitě chytří lidé, že přijde vlna nezaměstnanosti, nemohli vědět bez toho, že jim to někdo řekl.


Ve 4. části seriálu jsem nadhodil téma kontinuity řízení, že není možné, aby v systému, kde se konají volby každé 4 roky, kdy se v průměru každé 2 roky mění vláda, tu nebyla struktura, která by zajišťovala kontinuitu řízení.


Pojďme se na to podívat z pohledu Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) a její Plné funkce řízení (PFŘ). Co nám říká 5. etapa PFŘ: „Zavedení všeobecné základní koncepce do života. Organizace nových nebo reorganizace existujících řídících struktur nesoucích cílové funkce řízení.“


Když máme vládu, tak ty řídící struktury jsou již zorganizovány a provádí se vlastní činnost. 5. etapa PFŘ je tedy za námi. A teď je potřeba se ptát, jakou činnost vláda provádí, podle jaké koncepce? Kdo vládě uložil cílovou funkci řízení? Na jedné straně máme GP, který řídí bezstrukturně a na druhé straně máme vládu, která plní jeho vůli, ale co je mezi tím, to nevíme.


Dám jeden příklad kontinuity řízení. Praha byla vždy vyhlášená vysokou odborností pracovníků finančních úřadů, na rozdíl od těch mimopražských, jejichž odborná úroveň klesala se čtvercem vzdálenosti od Prahy. Toto platilo do nástupu Mirdy do křesla ministra financí. Jeho úkolem bylo jakýmkoliv způsobem vystrnadit z finančních úřadů odborně zdatné pracovníky, tedy ty, pro které bylo normální dodržovat zákon. A tak se stalo, že na finančních úřadech začaly stagnovat platy, ačkoliv se životní náklady zvyšovaly, a to zejména v Praze. Proto velká část lidí z pražských finančních úřadů přešla do soukromé sféry, která jim v té době zajišťovala slušnější živobytí. Tak toto se dělo za působení Mirdy a co se dělo dál? Nic nenormálního, když se pražské finanční úřady dostatečně pročistily od lidí, kteří se při své práci drželi znění zákona, byli průběžně nabráni noví lidé, kteří byli už slušně zaplaceni a zejména, to zdůrazňuji, patřičně vyškoleni v tom směru, že sice máme nějaké daňové zákony, ale pokud nebudou dodržovat pokyny ministra financí, tak to poznají na platě. A tak se stalo, že od roku cca 2010 jsou pracovníci mimopražských finančních úřadů na vyšší odborné úrovni, než ti pražští, ti speciálně vyškolení. Správné zaškolení zase bylo úkolem Andreje, normálně si ministři financí zahráli se svými podřízenými bago a na dva pasy s nimi vyjebali. A aby byl obrázek úplný, tak role Mirdy je, aby svým poštěkáváním po Andrejovi mu vytvářel informační pole tak, aby Andrej mohl zavádět tvrdší a nepopulární opatření s dojmem, že ho k tomu tlačí opozice. Andrej se jako brání, že Mirda je opilec atd., ale celé to je ve skutečnosti jen hra na dva pasy. To byl jen malý příklad kontinuity řízení.


Pokud bychom se na výše uvedený příklad kontinuity řízení podívali z pohledu DVTŘ, tak se jednalo o slabý manévr. Slabé manévry jsou ty manévry, které jsou roztažené v čase tak, aby je v podstatě nikdo nezaznamenal. Představte si, že plujete na motorové lodi a potřebujete změnit kurz o 90°. V prvním případě kormidelník prudce otočí kormidlem, aby změnil kurz, a co se stane? Loď se prudce nahne a hrozí dokonce i převrhnutí, řečí DVTŘ říkáme, že hrozí ztráta řízení. Ve druhém případě kormidelník nastaví kormidlo tak, že se kurz plavby mění plynule o 1° za 1 minutu. Pozná to na lodi vůbec někdo? No samozřejmě, že bez přístrojů to nepozná nikdo a přesto, po 90 minutách se loď dostane na požadovanou změnu kurzu o 90°, přičemž, pokud je zataženo, změnu kurzu nikdo bez přístroje nezaznamená. Tak to je slabý manévr, jehož technika byla uplatněna při výměně pracovníků finančních úřadů. Na výše uvedeném manévru se podíleli 3 ministři financí, přičemž trval přibližně od roku 2010 do roku 2015, i když je možné, že začal ještě mnohem dříve.


No, zanechme teorie o manévrech a vraťme se k institutu sdílení pracovního místa, respektive k té skutečnosti, že vláda již ve 2019 začala připravovat opatření na zmírnění důsledků zvýšené nezaměstnanosti. Tak jak to je? Má Andrej a jeho vláda křišťálovou kouli, anebo opravdu existuje někdo nebo něco, co Andreje řídí. Pokud vím, křišťálovou kouli nemá.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 7. část

Dneska se podíváme, jak nám pokračuje „náš“ projekt Mezimoří. Záměrně dávám slovo náš do uvozovek, neboť víme, že to není projekt náš, ale projekt Globálního prediktoru, často také nazývaného Globálním parazitem. Možná se někomu nebude líbit nazvání parazit, ale mohu Vás ubezpečit, je to pojmenování ještě mírné a slušné na to, co už mají kluci (holky mezi nimi určitě nejsou) za sebou. Tak například jen ve 20. století padá na jejich účet cca 15 milionů obětí v 1. světové válce, cca 62 milionů obětí ve 2. světové válce, cca 5 milionů obětí v Korejské válce, cca 7 milionů obětí ve Vietnamské válce, mám ještě pokračovat? Myslím, že nejsme daleko od čísla 100 milionů obětí za 100 let. To já jen tak na okraj, abyste věděli, s kým máte tu čest a pro koho nebo pod kým pracují ty struktury, které nám vládnou.


A jak pokračuje projekt? Tak například v Praze v Dejvicích se zrodilo náměstí pojmenované po Marii Terezii, které bude osazeno její sochou. Zde stojí za zmínku, že soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 už v roce 2013, tak že je dobře vidět, že příprava informačního pole na uskutečnění projektu Mezimoří již určitý čas probíhá. Projekt Mezimoří, někdo to také může nazývat projektem obnovy Rakousko-Uherska, leží na srdci mnoha lidem, například zde a zde.


Asi se už dnes na školách neučí o Českém stavovském povstání a o popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí, o tom, jak bylo Čechům pod Habsburky dobře, že učitel národů, Jan Ámos Komenský, musel odejít do exilu a s ním několik stovek tisíc českých protestantů, potomků husitů. Je dobré vědět, na jakých projektech pracují majitelé Parlamentních listů.


Já jsem se vždy divil a nemohl jsem pochopit, když Valerij Pjakin mluvil o ruské elitě, ale nyní se mi zdá, že chování ruské „elity“ je v mnohém podobné chování a jednání české „elity“ a tak zde ocituji kousek jeho vyjádření, kde se k ruské elitě vyjadřuje:


„Co to bylo proboha za důkazy, které měl k dispozici jenom Němcov? Co je to za cirkus? Americká státní elita, která viděla, jak jejím prostřednictvím likvidují různé lídry, posílají černé známky a všechno ostatní, se to pokusila provést v praxi ve vztahu k Putinovi a předvedla svou absolutní nezpůsobilost ve vztahu k realizaci nadnárodní globální politiky.


To, že zahynul Němcov, nu což. Za prvé - každý člověk, který se zabývá politickou činností, musí chápat, že se nachází na frontě a někdy zájmy státu vyžadují, jak se říká, aby položil život za své spolubojovníky.


Co se týká konkrétně Němcova a těch ostatních, těch zrádců vlasti, tak pro ně je velice pohodlné zrazovat vlast a sloužit svým zahraničním pánům, ale stále si neuvědomují, že jsou spotřebním materiálem, toaletním papírem a až je zcela vyždímají, tak je předají k likvidaci, jako to bylo s Němcovem.


To samé čeká takového Jašina, Kasjanova, Ryškova, Čirikovou a jiné, chápete? Není v tom rozdíl. Napřed je využijí a potom zahodí, až se jim to bude hodit, jejich pánům.


Oni sami si vybrali svůj osud, sami obchodují se svou vlastí. Je to pro ně výhodné, přináší jim to peníze. Jejich osudem je tedy zdechnout v zájmu svého pána. To je objektivní danost.


Sami se pod to podepsali, jakmile začali obchodovat se svou vlastí. To se mimochodem týká i všech představitelů elity, kteří v nějaké míře vstoupí do spiknutí proti Putinovi a Rusku.


Jejich pán je zlikviduje a …“


Také v dnešním příspěvku můžete nalézt kontinuitu řízení. Soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 už v roce 2013, a tedy již před 7 lety někdo věděl, že v dohledné době bude potřeba v ČR popularizovat Rakousko, aby bylo možné provést projekt Mezimoří. Já myslím, že když se porozhlédneme, takových důkazů o kontinuitě řízení nalezneme mnohem více.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 8. část

Dneska se podíváme trochu do minulosti a ukážeme si, že Globální prediktor a struktura, kterou hledáme, používají stále stejné postupy.


Nedávno jsem čirou náhodou na youtube narazil na 2 díly „Tatra kolem světa“ z konce 90-tých let. Skouknul jsem je a vzpomněl jsem si na Expedici Lambaréne, kterou jsem jako kluk rád sledoval v televizi. 18-ti dílný dokument je možné stáhnout zde. Při sledování dokumentu o expedici Lambaréne jsem se vracel do svých dětských let, kdy jsem těm klukům neskutečně záviděl a nikdo mi neuměl vysvětlit, jak se pár chudých studentů může dostat k expediční, speciálně pro ně vyrobené, Tatře 138 a s ní absolvovat zcela zadarmo takový nádherný čundr přes celou Afriku.


V mládí mne více zajímala samotná cesta, avšak nyní jsem větší pozornost věnoval konci expedice. Ten konec je právě důležitý pro naše pátrání v minulosti, protože kvůli tomu konci se expedice konala. V 15. dílu dokumentu je ukázáno, s jakým zájmem se nejméně měsíc věnoval malé československé expedici světový tisk a jak za ní orodovaly světové instituce poté, co expedice nebyla na konci června 1968 vpuštěna do Gabonu, kam jako vezla nějaký zdravotní materiál. Právě při sledování dokumentu Expedice Lambaréne mne napadlo, že se Tatra vydává do světa vždy tehdy, když je potřeba Československo nebo Českou republiku ve světě zviditelnit. Posuďte sami:


Na první cestu kolem světa v roce 1935 se svojí Tatrou vydávají Jiří a Růžena Baumovi. V roce 1938 přichází Mnichov a zabrání Sudet.


V roce 1947, dne 22. dubna, se na cestu napříč 5-ti kontinenty vydali cestovatelé Hanzelka se Zikmundem a o 10 měsíců později proběhla v Československu změna režimu. Že změnu režimu nechal provést Globální prediktor, si netroufám tvrdit, nicméně se podepsal plným jménem.


Expedice Lambaréne se s Tatrou vydala na cestu 1.1.1968, přičemž na hranice Gabonu a asi 5 hodin od cíle expedice Tatra dorazila na konci června. Poté se jejímu osudu po 4 týdny vydatně věnovaly světová média a světové instituce psaly petice. Za pár dní, dne 21. srpna 1968 se uskutečnila intervence států Varšavské smlouvy do Československa. Zde se podepsala pouze jedna jedenáctka Globálního prediktoru.


Na další cestu kolem světa se Tatra vydala 18.3.1987 a v listopadu 1989 Globální prediktor provedl v Československu opět změnu režimu.


Do kategorie cest za zviditelněním Československa ve světě zapadá ještě Expedice Lambaréne 1988, která s automobilem Liaz dovezla do Lambaréne zdravotnický materiál a 13 000 kusů brýlí, dar československých občanů chudým Afričanům.


A aby toho nebylo málo, tak 22. února 2020 se Tatra opět vydává na další cestu okolo světa a opět tak, jako v roce 1947, s plným podpisem Globálního prediktoru. Sledujte pozorně tuto expedici. V okamžiku, kdy se o ní začne více psát, přiblíží se to, proč vyslali Tatru opět do světa. Snad se klukům nic nestane.


Co to bude, co z toho pro Českou republiku vzejde, můžeme zatím jen hádat, nicméně mně z toho všeho vychází, že Česká republika bude brzy ve středu světového dění.


Opakování osvědčených postupů potvrzuje, že Globální prediktor má k dispozici určité struktury, které prosazují jeho vůli. Po ovoci poznáte je. Když jsem začínal toto malé bádání po cestách Tatry, vůbec jsem netušil, že mne zavede tak daleko do minulosti. Původně jsem se domníval, že ony struktury mohly být vytvořeny někdy v 50-tých letech, ale vypadá to, vznikly již za První republiky, pokud nebyly převzaty z Rakousko-Uherska. To je velice odvážné tvrzení že? No, vzhledem k tomu, že se kolečko uzavírá a Česká republika se pomalu vrací pod křídla Habsburků, tak to zase taková fantazie není. Ostatně, probírali jsme to minule.


1.

Expedici Tatra kolem světa krátce zadrželi v Íránu. Skoro bych to komentoval, že proběhla první zkouška. Členy expedice nelze podezírat z demence, aby si jen tak z neznalosti, na cestě kolem světa, vypouštěli dron v blízkosti hranic a přehrady, tedy mám za to, že šlo o předem promyšlenou akci.

Zajímavá diskuse se rozeběhla pod článkem na Novinkách:

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/expedici-tatra-kolem-sveta-2-zadrzeli-v-iranu-40326741


2.

Také je zajímavá číslice 22 v textu zprávy expedice na facebooku:

Tatra kolem světa 2 11 hod ·

"Jesti to takto půjde dál, do dvou týdnů mi vypadají, anebo zešedivý vlasy, anebo dostanu infarkt. Je něco jiného vyjet na sólo jízdu a něco jiného je mít na bedrech takový projekt. Včerejší překročení hranice mezi Tureckem a Íránem bylo opravdu náročné, viz předcházející deník. Když se ohlédnu a porovnám dnešní den a ten včerejší, dnešní den byl minimálně 22 krát intenzivnější. A pravděpodobnost vrácení se do Turecka byla velmi vysoká, stejně jako to, že zůstaneme v žaláři nebo expedice bude ukončena, nebo kdo ví co...."

Že by chlapci věděli, čí úkoly plní?Projekt Mezimoří a Trojmoří – 9. část

Dneska se podíváme na Globální prediktor. Nepůjdeme však nijak do hloubky, o GP bylo už mnoho řečeno i napsáno, zvídavým stačí číst a poslouchat.


V dnešní době je populární hovořit o Globálním prediktoru jako o celku, přičemž jeho křídla se vůbec nerozlišují. Dokonce i Valerij Viktorovič Pjakin při komentování soudobého dění křídla GP nerozlišuje a mluví o GP jako o celku. Já se domnívám, že vše je trochu jinak,


Jak víme, GP má křídlo Atlantické, které preferuje revoluční řešení (např. 11. 9. 2001) a křídlo Euro-Asijské, které naopak preferuje evoluční řešení. Obě křídla GP pracují na tandemovém principu, avšak v některých případech volí GP metodu tvůrčího konkurzu, kdy každé křídlo podporuje své řešení a společně sledují, jak se situace vyvine a čí řešení bude pro GP výhodnější. Kolik u takového tvůrčího konkurzu zemře lidí, není vůbec důležité. Skoro bych řekl, že 2. světová, respektive napadení Sovětského svazu bylo takovým tvůrčím konkurzem, kdy Euro-Asijské křídlo podporovalo Sovětský svaz a Atlantické křídlo podporovalo západ v čele s Hitlerem. Přinejmenším se GP pod napadení podepsal plným jménem.


Tedy dnes se ve světě hovoří o GP jako o celku, to je ten „hodný“ a protipólem mu je státní elita USA, to je ten „zlý“ (chce rozpoutat válku). Třetím pólem je zde Ruská civilizace. Já osobně se domnívám, že ten „hodný“ je Euro-Asijské křídlo GP, které většinou preferuje méně krvavé řešení a tím „zlým“ je Atlantické křídlo GP, které naopak krvavá řešení preferuje a které se dneska schovává za svůj nástroj, za své dítko, státní elitu USA. Společně pak obě křídla na nás v současné době opět zkouší metodu tvůrčího konkurzu. Když se na dění ve světě podíváte tímto pohledem, dává třeba smysl jednání Sorose, kdy ten jednou jako pracuje pro státní elitu a jednou jako pro GP. Když státní elitu USA zaměníte za Atlantické křídlo GP, hned je Sorosovo „rozporuplné“ jednání pochopitelné. Které křídlo má v současné době navrch, alespoň v Evropě, je zcela evidentní a zaplať Pán Bůh za to.


Kdo trochu více sleduje politické dění v USA, může spatřit, jak ve sněmovně při určitých hlasováních hlasuje „Pro“ polovina republikánů společně s polovinou demokratů a „Proti“ hlasují ty druhé zbylé poloviny. Ostatně u nás je to také občas vidět a lidé se pak diví, jak to, že půlka jedné strany hlasuje „Pro“ a druhá půlka hlasuje „Proti“ (více zde nebo zde). Je to prostě proto, že jedna půlka má jednoho páníčka a druhá půlka má druhého páníčka. To také vysvětluje cestování politiků napříč různými stranami. Oni necestují proto, že by se jim více líbil program strany nebo proto, aby měli lepší korýtko, oni cestují prostě proto, že jim to nařídil jejich páníček.


Když se budeme držet oficiální názoru, tak jedním páníčkem je GP a druhým státní elita USA, která by chtěla převzít moc po GP. Ve světě pracuje pro GP např. Si Ťin-phing a Trump, přičemž státní elitu USA zastupují, možná lépe řečeno reprezentují, např. Clintonovci, Bushovci nebo třeba Krvavá Madla. U nás pracuje pro GP prezident Zeman a jeho okolí včetně Babiše a pro státní elitu pracují tzv. Havlovi pohrobci, někdo také říká pravdoláska nebo pražská kavárna, vyberte si dle libosti. Na to, kdo pracuje pro český národ, se raději moc neptejte. Zde mluvím však pouze o těch strukturách a o těch osobách, které jsou na očích a ti, jak už víme, např. zde Veličko, byli vybráni těmi strukturami, které my v tomto seriálu hledáme.


Pro ty, kdo nečtou tento seriál od začátku, jen připomínám, že hledáme tu strukturu, která byla vytvořena v 5. etapě Plné funkce řízení, protože ani vláda, ani parlament, ani prezident a ani žádné viditelné tajné služby těmito strukturami nejsou.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 10. část

Už jsem myslel, že Globální prediktor nechám na pokoji, ale nemohu, musím mu složit poklonu. Ten koronavirus je prostě tak geniálně vymyšlen, že si GP zaslouží velký obdiv.


Musím říci, že jsem nikdy nesouhlasil s názory, že GP ztrácí řízení nebo že GP nemá vhodné řídící kádry. Ono se to tak při povrchním pohledu může i jevit, ale skutečnost je úplně jiná. Ony ty řídící kádry, ty struktury, ty totiž nejsou vidět.


Zkusme třeba porovnat situaci u nás a situaci na Slovensku. Začnu Slovenskem, tam paní prezidentka - absolutní nula, pan premiér též a u nás, pan prezident a už i pan premiér - zdatní „kádři“ GP. Nevím jak vy, ale já žádný podstatný rozdíl v politice obou států nevidím. Nebo se můžeme podívat na u-Krajinu, tam mají za prezidenta dokonce profesionálního šaška, přičemž stát funguje stále stejně a i jeho představitelé plivou stále jedním směrem. Ve Spojených státech byl ve své době prezidentem také komediant.


No, řekněte, jaký rozdíl je v politice států, kde „vládnou“ zdatní kádři GP a států, kde vládnou nuly nebo dokonce šašci? Koronavirus byl ve všech státech, opatření stejná ve všech státech, k ožebračení obyvatel dojde ve všech státech (ekonomická „krize“), s cestováním je konec ve všech státech a k zásadnímu omezení svobody dojde (dochází) také ve všech státech. Zeman s Babišem by měli prokázat, že jsou lepší, než ty okolní nuly, protože jinak bude úplně jedno, jestli tam sedí oni nebo nějaký šašek, jako třeba na u-Krajině.


Trochu jsem od kádrů GP odbočil, ale snad jen proto, abych ukázal, že GP na tom s řídícími kádry vůbec není špatně, protože to co nám předhazují, to co my vidíme, to jsou herci, kteří hrají své role. Struktury GP jsou výkonné a plodné, koronavirus je toho důkazem.


V některém z minulých dílů jsem psal, že koronavirus nám GP nadělil namísto války, kterou si v dnešní době kvůli jaderným zbraním nemůže už dost dobře dovolit. Možná někdo nesouhlasil, ale pokud budete pozorně sledovat media, tak uvidíte, které úkoly se postupně plní. Snížení spotřeby obyvatel zejména západních států je prvořadým úkolem. Snížení jejich spotřeby, snížení jejich IQ a v podstatě jejich snížení celkově, známý je projekt Zlatá miliarda.


Ono snížení spotřeby je v podstatě dobrá věc, protože naše země neunese tu zátěž, kterou jí technogenní civilizace nadělila, ale je cesta a cesta. Dovedete si představit, o kolik by se snížila spotřeba všeho, kdyby se zakázala reklama? A stačilo by ji jen podstatně omezit, jedno IČO by mohlo mít jedny internetové stránky a to by bylo vše. Potřebuji brusle, podívám se, kdo prodává brusle, vyberu si a u některého prodejce, nebo ještě lépe výrobce, si brusle koupím. Nebojím se říci, že by se spotřeba všeho rázem snížila na polovinu, možná ještě více. A ceny všeho by šly dolů také, protože v cenách zboží se ne nepodstatným dílem podílí cena reklamy a ta by odpadla. (To by bylo opatření, že? Zcela zdarma, za 5 minut hotové, za dalších 5 minut odhlasované, avšak co se pro jednu skupinu lidí může jevit jako chyba řízení, může být pro druhou skupinu cílem řízení.)


To je jedna cesta, kterou by určitě GP šel, kdyby bylo jeho cílem pouze snižování spotřeby, ale podle mne, snižování spotřeby je pouze zástěrka a skutečným cílem parazita je omezení svobody veškerému světovému obyvatelstvu, snížení jeho počtu a to co zbyde, tak to nejlépe, aby sedělo na drogách a dožívalo se max. 30-ti let. To si myslím je sen Globálního prediktoru, při kterém mívá noční poluce.


Jedno je jisté, Globální prediktor má k dispozici v každém státu řídící struktury, které řídí a kontrolují činnost jimi dosazených politiků – herců a které, zejména, zajišťují kontinuitu řízení. (Teorii z KOB, že GP řídí bezstrukturně znám).Projekt Mezimoří a Trojmoří – 11. část

V minulé 10. části jsem končil slovy: „Jedno je jisté, Globální prediktor má k dispozici v každém státu řídící struktury, které řídí a kontrolují činnost jimi dosazených politiků – herců a které, zejména, zajišťují kontinuitu řízení.“ Dnes na to naváži, avšak začnu netradičně cestopisem.


Jak někteří z Vás vědí, žiji většinu roku v Rusku a jelikož mi končila technická prohlídka na autě, byl jsem nucen ke konci května dopravit auto do ČR. Pro mne žádný problém, cestování autem je můj koníček a cestu jsme již s manželkou absolvovali mnohokrát. Tato cesta se zařadila mezi ty příjemnější, všude byl podstatně menší provoz a tak se jelo dobře. Malý problém byl jen na hranicích mezi Lotyšskem a Litvou, tam jsme museli čekat na policejní doprovod a potom v konvoji 4 vozů jsme absolvovali těch necelých 300 km přes Litvu do Polska. Jiné problémy nebyly, v Náchodě si nás zavedli do elektronického systému nebezpečných parazitů a sdělili nám podmínky našeho dalšího pobytu.


Problémy začaly, až když jsem se začal pídit, jak se dostanu zpátky do Ruska, protože auto zůstávalo v ČR. Vzhledem k tomu, že z Prahy do Ruska nic nelétalo a létat prý nebude až do konce června, vymyslel jsem cestu vlakem z Prahy do Bohumína a potom dále z Chalupek přes Varšavu do Malborgu s tím, že obě hranice absolvujeme pěšky. Do Polska pěšky žádný problém, na hranicích jen mladý policista, který nás upozornil na možnost karantény, pokud bychom se vraceli zpět do ČR.


Problémy začaly na Polsko-ruské hranici na přechodu Grzechotki - Mamonovo do Kaliningradské oblasti. Na hranici jsme dorazili taxíkem a mysleli si, že už máme vyhráno. Avšak chyba lávky, u první závory nám polský chlapec sdělil, že hranici nelze pěšky přecházet, že musíme čekat, jestli nás někdo vezme přes hranici a že před chvílí odjeli 3 pěší, kteří tam čekali 3 hodiny, až se nad nimi někdo smiloval. Problém byl také v tom, že hranici překračovala většinou jen nákladní auta. Se mnou a s manželkou to bylo o to horší, že jsme oba měli objemné batohy a další problém byl v tom, že řidiči kamionů prý měli připravené papíry pro jednu osobu a nechtěli je přepisovat, ale později jsem se dověděl, že problém byl jinde, ale k tomu dojdeme.


A tak jsme tam čekali něco přes hodinu a v dáli byla vidět přicházející bouřka. Všichni projíždějící kamioňáci, asi tak 3 do hodiny, už z dálky kroutili hlavou, že nás nevezmou. A jak jsme tak posedávali a popocházeli, chlapci na bráně nás bylo viditelně líto a snažil se nám pomoci, jak to šlo. Přitom z něj vypadla informace, že prý se jedná o nové proti koronavirové opatření, že ještě před 3 dny bylo možné hranici pěšky přejít. Na to konto jsem chtěl mluvit s kirovníkem a chlapec na bráně mi sdělil, že hledají řešení, jak nás přes hranice dostat. Bylo na něm vidět, že se snaží, stále někam telefonoval a průběžně mi sděloval, jak postoupil. V podstatě všichni nám chtěli pomoci, ale nemohli porušit rozkaz.


Blížící bouřka vše urychlila, začalo pršet a chlapec nás vzal schovat se k němu do boudy. Po chvíli přišla žena ve vojenských maskáčích a ta nás vzala přímo už na asi 300 m vzdálený hraniční přechod, kde nás umístili do jejich bufetu, kde jsme čekali na nějaké vhodné auto, které by nás vzalo přes závoru. Jak jsem pochopil, nesměli jsme být viděni jako pěší na kamerách. V bufetu jsme nebyli ani 30 minut a přišla pro nás ta žena, která nás přivedla, že je tu auto. Zase slušně pršelo a tak jsme asi těch 100 m, které nás dělili od pasové a celní kontroly rychle proběhli a musím říci, že jsem nevěřil svým očím. Dvě Rusky, matka a dcera v malém napakovaném autě na holandských značkách nás zvaly do auta. Odevzdali jsme pasy na kontrolu a pokoušeli se nacpat i s batohy na zadní sedačky, z nichž část ještě byla obsazená věcmi. Když jsme se usadili a přivítali se s našimi dobrodinci, tak ti nám pověděli, jak je polský chlapec na bráně úpěnlivě prosil, aby nás vzali přes hranici. Nebýt vstřícného a lidského chlapce na první hraniční závoře, tak tam snad čekáme ještě dnes. Patří mu velký dík, stejně jako i veliteli hraničního přechodu.


Pasová kontrola trvala docela dlouho, protože podle mne čekali, až poleví déšť, protože věděli, že jsme matce s dcerou slíbili, že nám to stačí jen přes polskou bránu a že do Ruska už pojedou bez nás. Měli obavu z problémů a karantény.


A tak se i stalo, přestalo pršet, my jsme dostali pasy a společně v autě jsme vyjeli z Polska do země „nikoho“. Za bránou jsme se nechali vysadit v domnění, že dál přejdeme pěšky, že to nařízení o pěších se týká pouze polské strany. Avšak ouha, ještě jsme ani nedošli k závoře a službu konající nás začal nahánět zpátky do auta. Na to jsem nereflektoval, protože mezi matkou a dcerou celou tu dobu panoval spor, kdy dcera se chtěla vrátit, nevstupovat do Ruska a matka naopak do Ruska chtěla. Nakonec vyhrála dcera, asi proto, že seděla za volantem a obě se vrátili do Polska. Matka si prý vezme v Polsku jiné auto a druhý den sama přejede hranice, dcera že se vrací do Holandska. A tak obě ženy přijely na Polsko-ruskou hranici jen proto, aby nás svezly asi 250 m, pro nás však důležitých 250 m. Velké díky.


K našemu velkému překvapení, nebylo možné pěšky přejít ani hranici ruskou. Tady se to však odvíjelo docela rychle, hned poté, co si nás zapsala službu konající bojovnice proti koronaviru a podepsali jsme, že budeme dalších 14 sedět doma v karanténě, tak nás službu konající chlapec každého nacpal do kamionu a těm, i když remcali, nic jiného nezbylo, než nás svést asi 200 m k pasové kontrole a pak asi 50 m za pasovou kontrolu. Byli to ti kamioňáci, co nás předtím odmítli vzít z polské strany. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Celní kontrolu jsme absolvovali už pěšky a vlastně i za chůze, když jsme se s celníkem jen pozdravili.


Na druhé straně hranice, před první ruskou závorou byl malý hlouček lidí, kteří se také snažili k někomu se nacpat do auta, aby se dostali přes hranice na polskou stranu. Kromě jeptišky, jedné starší ženy a mladého chlapce tam byl otec s dcerou, kterou potřeboval dostat do Německa do školy. Auto by měli, ale převézt autem svou dceru nemohl, protože v Rusku platí obecný zákaz vycestování a on pod výjimky, jako jeho dcera studentka, nespadá. A tak dcera sice může vycestovat, ale protože spojení s cizinou neexistuje a ani přejít hranici pěšky nemůže, tak vlastně ani ona vycestovat nemůže.


A teď přijde to, proč o tom vlastně píšu. Polský chlapec mi řekl, že to nařízení o zákazu pěšího přechodu hranice trvá teprve 3 dny, že kdybychom přišli před třemi dny, tak by nás normálně pustil. Zprvu jsem si myslel, že Poláci, tím že přestali pouštět pěší, dělají naschvály Rusům. Nu, proč si to nemyslet že, v médiích trvá už leta informační válka mezi Rusy a Poláky a tak by to bylo ze strany Poláků zcela pochopitelné.


Co však už pochopitelné není, to je jednání ruské strany. Proč bezdůvodně omezují své občany, proč také zakázali přecházet hranice pěším a to, ani dovnitř, ani ven. A vůbec, kde je smysl zakázat pěším přechod hranic, když stejně každý musí vystoupit z auta a jít nejprve k pasovému okénku a poté k celnímu? Vždyť i kdyby nějaká epidemie existovala, tak je to jako proti- epidemiologické opatření naprosto mimo mísu.


Rusové namísto toho, aby získávali politické body v informační válce, udělají naprosto stejná opatření jako Poláci. Dovedu si představit palcové titulky v novinách, Poláci nedovolují našim občanům přecházet hranici. To by bylo tóčo! A na území nikoho, mezi závorami, by se hromadili lidé, kterým by Poláci nedovolovali vstoupit. Ano, takové jednání Rusů by mi připadalo logické a zcela správné, jsme přece v informační válce.


Namísto toho Rusové provedou úplně stejná opatření, jako Poláci. Proč je nemožné přejít pěšky ruskou část hraničního přechodu? Zdá se Vám to normální, v době informační války? Mně ne a proto o tom píši.


Smysl to celé začne dávat až tehdy, když si představíte, že jak Poláci, tak i Rusové, jsou pod jedním velením a že smysl zákazu je úplně jinde. Kde, to nevím, budeme se pídit, třeba je smysl v tom, že se bude dělit Polsko, kdo ví?


Tedy opět: „Jedno je jisté, Globální prediktor má k dispozici v každém státu řídící struktury, které řídí a kontrolují činnost jimi dosazených politiků – herců a které, zejména, zajišťují kontinuitu řízení.“Projekt Mezimoří a Trojmoří – 12. část

Dneska si na dvou filmech ukážeme, jak Globální prediktor pomocí bezstrukturního řízení řídí společnost a na třetím filmu si ukážeme 8. etapu Plné funkce řízení v podání Globální prediktoru.


V O-O ze dne 15. 6. 2020 Valerij Viktorovič Pjakin vysvětloval, jak bylo pro přeformátování USA zvoleno černošské prostředí a jak jsou černoši využíváni pro destabilizaci a rozklad amerického státu, přičemž, jak vysvětluje Valerij Viktorovič, jedná se o dlouhodobý proces.


Ano, opravdu se jedná o dlouhodobý proces. Podívejte se například na film Quentina Tarantina Nespoutaný Django, western z roku 2012. Na rozdíl od starých klasických westernů je hlavním hrdinou černoch, otrok, který nekompromisně a s radostí vystřílí všechny bílé. Quentin Tarantino již v roce 2011 dostal zakázku, aby natočil film, ve kterém budou černí mydlit bílé.


Podobným filmem, už mladším, který učí barevné mydlit bílé je jihokorejský film Parazit. Už rozumíte tomu, proč byl „oceněn“ Oscary? GP mu musí udělat co největší reklamu, aby ho vidělo co možná nejvíce potencionálních vrahů bílý lidí.


Ano, takto řídí GP společnost, do podvědomí lidí vkládá takové obrazy, kterými chce, aby se lidé řídili. Není na tom nic světoborného, GP jen využívá přírodních zákonů, které se však z důvodu utajení (říká se tomu také hermetizace) na školách neučí.


Ve filmu Nespoutaný Django je také dobře osvětlen pojem „domácí černoši“. Pojem „domácí černoši“ je ekvivalentní s pojmem 5. kolona, ale lépe vystihuje podstatu. Osobně si myslím, že pod pojem 5. kolona si může každý představit to své, navíc je to termín zpolitizovaný na rozdíl od pojmu „domácí černoši“, který lépe vyjadřuje morální podstatu věci (spíše NEmorálku).


Pojem „domácí černoši“ je odvozen právě od takových černochů, které ve filmu představuje Stephan. Opět si vypůjčím V.V.Pjakina: „Víte, co jsou to „domácí negři“? Ne? Když ještě existovalo v USA otrokářství, černoši byli různí. Jedni sloužili na plantážích a druzí sloužili v panských usedlostech. Život černochů v usedlostech byl neporovnatelně lepší, než život černochů pracujících na plantážích. Takže domácí černoši se odlišovali tím, že i když byl jejich pán jakkoliv surový, oni své krajany – černochy přesvědčovali, že jejich pán je geniální, že všechno dělá správně, že je potřeba se mu poddat, že mu je třeba sloužit za to dobro, co pro ně jejich pán pro všechny dělá. Oni, sloužíc ve své černošské komunitě pracovali na to, aby černoši pokorně pracovali na své bílé otrokáře. Třeba říci ještě jedno, všichni vědí, že se obchodovalo s černochy a kdo zná, jak tito obchodníci lovili v Africe? Kdo neví, zamyslete se nad tím. Vozili jim je. Správně, oni se za nikým nehonili, připluli, náčelníkům přivezli dárečky, rozličné skleněné korálky a další a ti jim za to vozili na loď své ulovené svázané soukmenovce. A to je celé, žádný bílý obchodník s otroky se nenaháněl po Africe. Jednoduše si kupovali náčelníky a ti nahnali své lidi na pobřeží, rovnou na lodě bílých obchodníků. A u nás „domácí černoši“, to je celá opozice. Oni nás ubezpečují v tom, že ať jsou USA jakkoliv kruté, tak jsou spravedlivé, správně jednají s Ruskem, není nic světějšího než USA.“


V České republice je také nemálo takových „domácích černochů“, dám pár příkladů, jen namátkou třeba zde, zde, zde nebo zde a tady jich je dokonce 700.


Polský historický film Křižáci. „Děj filmu je situován do prvního desetiletí 15. století, kdy vrcholí neshody mezi Řádem německých rytířů a polským králem – a vrcholí bitvou u Grunwaldu. Na pozadí těchto historických událostí se odehrává romantický příběh Juranda ze Spychowa a Jagienky“, tolik wikipedie.


Z pohledu Plné funkce řízení zde můžeme krásně vidět 8. etapu PFŘ, jak nám ji v praxi předkládá Globální prediktor. Film Křižáci vrcholí bitvou u Grünwaldu, ve které Globální prediktor rukama svého nového nástroje (Polsko, všimněte si barvy vlajky) likviduje svůj starý nástroj (Řád německých rytířů), který mu začal přerůstat přes hlavu a měl v úmyslu převzít místo něj globální řízení. Paralela s dnešní likvidací neocons, reprezentovanými Clintonovci, rukama globalistů, reprezentovanými Trumpem, je čistě náhodná.Pozorný čtenář mne upozornil, že Jaroslav Kuchař, kterého jsem vypíchnul jako příklad domácího černocha zde a zde, měl přednášku na Pražském konceptuálním fóru na začátku ledna 2020. Tématem jeho přednášky bylo použití KSB v praxi politického hnutí. Ohlasy na jeho přednášku byly jak pozitivní, tak i negativní.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 13. část

Zanedbávám samotný projekt Mezimoří a Trojmoří a to se dneska pokusím malinko napravit. Určitě jste si všimli, případně sami cítíte, že je mezi lidmi k novému „Rakousko-Uhersku“ odpor. Jistě, není o co stát, to už tu bylo 300 let, kdy Češi ryli držkou v zemi a to myslím doslova, Jirásek pohádky nepsal, Komenský nemusel odejít pro nic za nic a Slováci by také mohli vyprávět.


A ten odpor k R-U je nutné u Čechů zlomit. Jak? Dneska už nelze popravit českou elitu jako v roce 1621 (všimli jste si, že dneska se už neříká poprava, ale exekuce) a tak je potřeba jít na Čechy jinak. Češi jezdí v létě rádi k moři a Chorvatsko je oblíbenou destinací. A tak nejprve Čechy naladili, že už do Chorvatska můžou a pak jim/nám začali házet klacky pod nohy, aby jim cestu a pobyt co nejvíce znepříjemnili, mj. třeba Slovinsko začalo dávat projíždějící Čechy do karantény. To je prča, co? Slovanský stát, který má cca 2 miliony obyvatel, si dovolí zavírat české projíždějící lidičky. Někomu se to může zdát nesmyslné, ale když si uvědomíte, že Slovinsko je uměle zkonstruovaný stát a je přímo řízen Rakouskem, oblíbencem Globálního parazita, tak vám bude vše jasné. Habsburkové se dobře osvědčili, a proto také parazit počítá s Rakouskem jako s hlavou projektu Mezimoří – Trojmoří.


Tedy nejprve Čechy naladili na moře v Chorvatsku a poté jim začali znepříjemňovat cestu. Se Slovinskem je také samozřejmě počítáno v novém R-U, přičemž těmi zákazy v podstatě nutí Čechy, aby ti, když chtějí v létě k moři do Chorvatska, přijmuli nové R-U, protože pak bude pro ně cesta k moři volná. Je to takové levné vydírání českého občana. Buď přistoupíš na R-U nebo se s mořem rozluč. Informační pole pomáhají vytvářet i Estonsko a Lotyšsko, opět takové „významné“ státy a zapojila se i „Opozice“.


A všímáte si jednotného vedení? To řídí právě ty struktury, které oficiálně neexistují. A naše struktury poslouchají jako vovce namísto toho, aby se snažily využít objektivních okolností k dosažení prospěchu národa. Našim strukturám vůbec nevadí, že po nich poštěkávají takoví trpaslíci, a to ještě nejsme v R-U, to si pak s Českou republikou bude vytírat prdel kdejaký rakouský nebo maďarský hejhula. Tady na té situaci by si měl každý uvědomit, jak vysoko stojí prestiž České republiky ve světě a kam to ty naše struktury, ti borci za oponou, kam to dovedly. Nemůžeš-li nějaký proces potlačit, postav se mu do čela. Proč se dává přirovnání „poslouchají jako vovce“ pochopíte zde a zde a zde známý Adonis XIV.


Dneska bych se chtěl ještě zmínit o tom, jak dlouho bude trvat ono plánované přetvoření celého světa, nejenom Evropy. Můj odhad je, že to má Globální prediktor naplánováno na 11 let. 10 let příprava (2020 – 2029) a v 2030 proběhne nějaký konečný akt, něco, co celý proces ukončí. Můj odhad vychází z této zprávy, přičemž první zprávu jsem o švýcarské vesnici zaznamenal někdy z kraje roku a zněla, že 10 let bude trvat příprava (stavba silnice a p.) a 11. rok se uskuteční samotné vyklizení. Teď už tuto zprávu neumím dohledat. Po této zprávě jsem zaznamenal další, už jen krátkou, že obyvatelé byli vystěhováni. Když k tomu přidáme, že na Novém Zélandu posbírali od obyvatel automatické zbraně, víme dokonce, kam se GP přestěhoval. Já vím, vypadá to potřeštěně, ale když si přečtete Zaznobinovu knihu Poslední gambit, tak tam je krásně popsaný způsob předávání si informací mezi Globálním prediktorem a těmi, kteří dávají pokyny právě těm strukturám, které v tomto seriálu hledáme.


11 let se máme na co těšit. Nechci tady nikoho strašit, od toho máme media, ale je potřeba počítat s tím, že dokud GP nedosáhne všechny své naplánované cíle (o těch někdy příště), do té doby budeme mít Covid – 2019, 2020, 2021…


A že to může být ještě hustý, tomu mohou napovídat třeba zprávy z kazachstánského Aktobe, kde opravdu umírají lidé a to i mladí. Většina z nich na plicní onemocnění. Není se čemu divit, údajně v Aktobe pracují 4 (čtyři) americké biologické laboratoře. Přidáme-li k výše uvedenému tuto zprávu, lehce pochopíme, proč prezident Putin nebere současný jalový koronavirus na lehkou váhu. Globální parazit nemůže použít pro dosažení svých cílů jaderné zbraně, a proto nasadil a ještě nasadí zbraně biologické. A taktika mi přijde také jasná. Nejprve nasadil mediální virus např. Čína, Itálie, ČR, SR, Rusko a v těch zemích, ve kterých potřebuje, nasadí virus smrtelný. A jak to bude fungovat, si nyní zkouší v Aktobe.


Možná se někdo zeptá a co s tím?, co s tím můžu já dělat? Já osobně vidím jedinou obranu a to v tom, že člověk by se měl snažit být co nejvíce zdravý. Učit se a učit se a sám se starat o své zdraví je jediná cesta, jak přežít. Čtěte knihy Genadije Malachova, poslouchejte Michaila Sovětova (také zde a zde) a Marvu Ogaňjan a sami si uděláte obrázek o svém zdraví a o svém způsobu stravování. Nechci nikomu nic vnucovat, ale podle mne, z obyčejných lidí jako jsem já nebo vy, přežijí pouze ti doopravdy zdraví. Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Praxe je kritériem pravdy.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 14. část

Tak to vypadá, že nám Projekt Mezimoří a Trojmoří drhne. Globální parazit posílá Babišovi a dalším po Miku Pompeu noty. Podle prvních zpráv má Pompeo navštívit Slovinsko, Rakousko a Polsko. Jak mnozí již znají, Rakousko i Polsko jsou již po staletí koněm GP a v poslední době mne napadá, že oblíbencem GP je i Česká republika, respektive Československo. Napovídá tomu vlajka naší země a i skutečnost, že ČR byla ušetřena hrůz 2. světové. Za jakým účelem jsme byli ušetřeni? Pravděpodobně pro zachování potenciálu boje proti Rusku, ale těch důvodů bude určitě více.


Nyní se podíváme na Pompeův příjezd do ČR z pohledu COVID-19. USA se nenachází na spisku „bezpečných“ zemí a to znamená, že do ČR přijede nejen COVIDem-19 potencionálně nakažený Pompeo, ale s ním i celý jeho potencionálně nakažený ansábl, počítám 100 až 200 lidí.


Podívám-li se na to s trochou nadsázky z pohledu bezpečnosti státu, tak jako bezpečnostní expert (dneska expertem na cokoliv může být každý, kdo má do prdele dírku) bych přísně zakázal nejen přistání letadla plného potencionálně nakažených virusem parazitů z USA, protože i samotné letadlo může na svých kolech potencionálně přinést do ČR nejen COVID-19 a další smrtelné virusy, ale také bych přísně zakázal jakýmkoliv našim vládním představitelům jednat s potencionálně nakaženými parazitem z USA.


Představte si, že se naši vládní představitelé nakazí a to nejen COVID-19, a vakcíny nejsou, co potom?, co když si těžce smrtelný virus vybere svou daň? Zůstaneme bez vlády? Tady nezbývá, pokud je připravované jednání nezbytné, aby se takové jednání konalo za přísných hygienicko-bezpečnostních opatření, například podobných, jaké platí v novém pavilonu goril (např. tlusté sklo) v pražské zoo. Pokud nebudou výše uvedená hygienicko-bezpečnostní opatření provedena, musí všichni, bez pardonu všichni, kteří se setkali s nějakým potencionálně nakaženým parazitem z USA na vzdálenost bližší než 2 metry, tak ti všichni musí do 14-ti denní karantény, aby se snížilo riziko přenosu nákazy na další občany České republiky, s COVID-19 není radno si zahrávat. Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí ochranných či mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému vzhledem k možnostem izolace a léčby a v důsledku se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.“


A protože mi jako občanu České republiky záleží na zdraví všech našich spoluobčanů, ptám se odpovědných politiků, pane premiére Babiši i pane prezidente Zemane, pánové, vám nevadí, že svým nezodpovědným jednáním ohrožujete zdraví milionů svých spoluobčanů?


Vůbec bych se nedivil, kdyby takového nezodpovědného jednání využil spolek chvilkařů a uspořádal na Ruzyni při příletu potencionálně nakažených parazitů z USA demonstraci, případně kdyby vyvolal vážnou vládní krizi.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 15. část

Dneska bych rád ukázal, jak se Globální parazit, jeho euroatlantické křídlo rukama neocons, si pokouší osedlat Koncepci obecné bezpečnosti, přičemž postupuje klasicky podle pravidla „Pokud nemůžeš nějaký proces potlačit, postav se mu do čela.“


Nebudeme však mluvit ani o procesech v Petrohradu, ani o procesech v Praze (z téhož soudku), ale podíváme se k našim německým sousedům.


Tam se „postavila“ do čela „občanské iniciativy“ proti opatřením COVID-19 tříčlenná skvadra doktorů (2Němci pod vedením Rakušana) kteří ve svém video prohlášení lkají nad tím, jak lidé neskutečně trpí z důvodu neuskutečněných operací, neprovedených z důvodu neadekvátních koronavirových opatřeních. Toto video bylo záhy otitulkováno do slovenštiny i do ruštiny. Překlad do ruštiny provedla německá „pobočka“ Fondu konceptuálních technologií, která se pojmenovala Hlas Německa. Tato organizace, jak deklaruje, překládá knihy z němčiny do ruštiny, přičemž také svolala na 1. srpna 2020 do Berlína demonstraci proti opatřením COVID-19. Této demonstraci se ve svém videu podrobně věnoval ruský domácí černoch Panarin. Ten se ve svých kraťoučkých vystoupeních zaměřuje na lidi, kteří se neumějí soustředit déle než 8-10 minut.


Už Vám to dochází? Místo toho, aby byly práce VP SSSR, zveřejněné do června 2018, překládány z ruštiny do němčiny a byl tak kladně ovlivňován německý informační prostor, bude překládat německá „pobočka“ Fondu konceptuálních technologií (proto ty uvozovky) práce slouhů Globálního parazita do ruštiny, aby byl parazitem ovlivňován ruský informační prostor. Dosud jsem měl informace, že by soudruzi v NDR mohli pracovat mnohem aktivněji na propagaci KOB, ale jejich současné aktivity jasně ukazují, že pracují nejen proti KOB, ale i proti Rusku samotnému. 1. srpna vyvedli v Berlíně lidi na náměstí, přičemž jedním z požadavků je odstoupení madam Merkel. Nepřímo tím dávají Rusům návod, aby také vyšli do ulic a také žádali odstoupení Putina.


Po návratu z Altaje jsem nechápal, proč se v současné době v Rusku zpřísňují koronavirové opatření. V Novosibirsku mi jedna prodavačka nechtěla v supermarketu prodat již navážený salát, protože nemám na ústech roušku a u nás v Jé-burgu vás do supermarketu bez roušky ani nepustí, postavili kvůli tomu stráže u každého vchodu.


Z toho mi vychází, že chtějí co nejvíce nasrat lidi, aby je také mohli, po vzoru Němců, vyvést na ulici a přitom svrhnout Putina. Proto celá ta komedie v Berlíně, proto Hlas Německa, proto takové ozvučení „iniciativy“ nějakých tří doktůrků, proto taková aktivita vlastizrádce PanAmericana.


A do scénáře zapadají i představení v Praze a v Ostravě.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 16. část

Ve 12. části jsem na příkladu dvou filmů ukazoval, jak Globální prediktor učí černé a barevné vyvražďovat bílé. Jak už víme, GP řídí společnost bezstrukturním způsobem, přičemž jedním z jeho hlavních nástrojů je film. Film, divadlo a všichni lidé s tím spojení, spisovatelé, herci, umělci, režiséři atd.


Dnes bych se chtěl více věnovat tomuto nástroji řízení a poukázat na to, že tento nástroj je stále stejný, že se nemění ani při změně politického režimu v zemi a je otázkou, když se nemění nástroj, zda se mění ta ruka, která nástroj používá.


Vezmu to trochu zeširoka - politický režim neboli podle KOB ideologická moc, tj. např. marxismus, socializmus, fašismus, demokracie, muslimství, křesťanství atd., je ve své podstatě taková obálka, do které je zahalena stávající koncepce. Jak už většina zde ví, v současné době žijeme podle koncepce biblické, jejímž základem je lichva. Ideologická moc se nachází na 3. prioritě zobecněných prostředků řízení/agrese a má za úkol obléci koncepci do pro lidi přijatelné podoby.


My zde v tomto seriálu hledáme struktury, které pracují pro Globální prediktor především tak, že prosazují onu ideologickou moc, ustanovují politické režimy, v případě potřeby politické režimy mění a poté řídí a kontrolují činnost jimi dosazených politiků – herců a tím zajišťují kontinuitu svého řízení. Proč je tomu tak, najdete ve 2.části.


V 8. části jsem mj. poukázal na skutečnost, že námi hledané struktury používají stejné, již osvědčené postupy, přičemž jsem vznik těchto struktur datoval do První republiky, eventuálně jsem vznesl hypotézu, že jsou dědictvím z Rakousko-Uherska.


Níže Vám chci ukázat, že ony struktury používají nejen stejné postupy, ale také stejné nástroje. Pojďme se tedy podívat na ten nástroj, na ty divadla, filmy a především na tu uměleckou elitu. Již dříve jsem se pozastavoval nad skutečností, že ti stejní herci a stejní lidé od filmu a od divadla byli elitou jak za První republiky, tak byli elitou za Němců a poté samozřejmě i po okupaci, ale co mne nejvíce nedávalo spát, jak to, že stejní lidé se stali elitou i za socialismu. A nejde jen o Marvana nebo o Buriana, ale o celou plejádu herců a lidí od filmu a od divadla. Třeba takový Filipovský hrál od roku 1940 do konce roku 1944 v 37 fašistických filmech, přičemž v roce 1958 dostal Zasloužilého umělce a v roce 1984 dostal Národního umělce.


Teď mne napadlo, víte, že existuje Státní fond kinematografie, který přiděluje dotace filmařům a tím vlastně určuje, jaké filmy se budou natáčet. V roce 2019 šla do fondu téměř miliarda ze státního rozpočtu. Lidé si ze svých daní platí ty, jejichž prostřednictvím jsou poté ovládáni.


Někteří se asi zeptají, jak je může nějaký Filipovský nebo nějaký Donutil ovládat, ale je to o tom, že prostřednictvím knih, filmů a divadla jsou do podvědomí lidí vkládány takové obrazy, kterými chtějí, aby se lidé řídili.


Zkusím vysvětlit. Během dne je všechno, co člověk viděl, slyšel, ucítil, čeho se dotkl, co ochutnal, všechny tyto vjemy a zkušenosti jsou během dne nahrávány v podvědomí. Představit si v podvědomí magnetofon či videokameru by neměl být problém, no a k tomu si představte nahrávací zařízení na vůni, na chuť, na dotek atd. Tak to se děje přes den a v noci, když člověk spí, tak jsou tyto, přes den nahrané vjemy, v podvědomí uklízeny do patřičných adresářů, kde jsou porovnávány s vjemy z dosavadního života, a někdo říká, že jsou porovnávány i s vjemy/zkušenostmi z předchozích životů. No, a když má člověk nějaký problém, tak samozřejmě o problému přemýšlí a při tom přemýšlení nebo třeba také nad ránem, těsně před probuzením, mu přijdou nějaké myšlenky a to jsou většinou myšlenky právě z těchto uložených adresářů.


A tedy k tomu ovládání, když např. Donutil hraje v nějaké scénce podvodníka a Vaše podvědomí na základě Vaší mravnosti tyto obrazy vyhodnotí a uloží do adresáře „to se mi líbí“, tak je velký předpoklad k tomu, aby poté při řešení nějakého Vašeho podobného problému přišly z Vašeho podvědomí tyto obrazy jako doporučení – zachovej se, jako ti ukázal Donutil. Asi to nebude takto formulováno, spíš přijde myšlenka, zkus to risknout, ono to vyjde, mám takovou zkušenost, už jednou to vyšlo.


Vkládání obrazů do podvědomí lidí je prastará technika ovládání lidstva a jak vidíte, velice účinná. Velice účinná je především u lidí, kterým chybí rozlišení, co je správné a co je špatné, přičemž Globální prediktor se prostřednictvím svých struktur neustále snaží, vnést do toho lidem co největší zmatek. Správné věci se označují jako nesprávné a nesprávné jako správné, aby lidé nebyli schopni se v tom vyznat.


Další věc je, aby přes den nahrané vjemy byly v noci v podvědomí uklízeny do správných adresářů a tam správně porovnány s předchozími, je potřeba člověku dobře a dlouho spát. Pokud člověk špatně spí, například proto, že se večer přecpal nebo že pil alkohol, nemůže takový člověk požadovat od svého podvědomí správné rady, to je prostě nemožné. Počítač takového člověka je napaden virem, a jak pracuje virem napadený počítač, si každý dovede představit.


Ale vraťme se k našemu nástroji, k naší umělecké tvůrčí elitě. Tu začaly naše struktury tvořit s příchodem zvukového filmu, přičemž jejím úkolem je nejen vysvětlovat lidem, jak mají co chápat a jak se chovat, ale byla také stvořena za účelem oddělení technické elity (tj. inženýři, vědci, lékaři) od elity finanční a ekonomické. Krásně to vysvětluje Valerij Viktorovič zde.


Tato umělecká a tvůrčí elita stvořená u nás ve 30-tých letech minulého století se v té době jako nástroj náramně osvědčila a tak ty struktury, které zde v seriálu Projekt Mezimoří a Trojmoří hledáme, neměly s „příchodem“ fašismu žádný důvod svůj nástroj nijakým způsobem odstavovat nebo přímo ničit. Naopak, svůj nástroj využívali jak v době fašismu, tak i v době „demokracie“ za Beneše po válce, tak i v době socializmu. Možná někde malinko přibrousili, aby lépe sloužil, ale jinak zdárně svůj nástroj přenesli až do dnešní doby.


A když se nezměnil nástroj, jak moc je pravděpodobné, že se během času měnila ruka, která nástroj používá? Jedna ruka do Mnichova, druhá ruka do 15. března 1939, třetí ruka do 9. května 1945, čtvrtá ruka do 25. února 1948, pátá ruka do 21. srpna 1968, šestá ruka do 17. listopadu 1989 a sedmá ruka do dnes? Jeden nástroj a sedm rukou? Hloupost, že? Nu, alespoň vidíte, kam to vede, když člověk trochu fantazíruje.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 17. část

Dlouho jsem neměl náladu na pokračování, až dnes, při poslouchání včerejších Otázek – Odpovědí Valerije Pjakina (21.09.2020) mě napadla myšlenka.


Valerij Viktorovič se opět a velice podrobně věnuje „hlupákovi“, durakovi, jak ho nazývá, presidentu Běloruska, Alexandru Grigorjeviči Lukašenku.


Já si osobně nemyslím, že by byl Lukašenko až takový durák. Ano, některé jeho činy a výroky jsou rozporů plné, ale v okamžiku, když si uvědomíte, že Lukašenko je pouze loutka, tak je pro Vás jeho jednání zcela pochopitelné. Lukašenko prostě jedná podle pokynů, které dostává a do toho občas ještě prosazuje své osobní zájmy. A podle toho, kdo silněji zatahá, tak podle toho mluví a jedná.


Osobně nevidím důvod, proč by Bělorusko mělo být výjimkou a neměla v něm existovat struktura, která je jinak rozlezlá jak chobotnice po všech státech. Nechci se stavět do nějaké opozice proti Valerii Viktoroviči, možná o tom nemluví záměrně, ale Lukašenko je řízený stejně, jako náš prezident nebo jako slovenská prezidentka a když se podíváme, proti komu baťka pracuje a v čí prospěch pracuje, tak je také jasné, které struktury ho řídí. Jedná se o tisíce let trvající proces boje západní zvrácené civilizace proti civilizaci slovanské, ariánské, možná dokonce o pokračování boje Atlantidy a Hyperboreji/Ariany.


V době bitvy v Teutoburském lese (9 n. l.) dosahovala slovanská civilizace až k Rýnu. Ve wikipedii se dočteme, že „byla střetnutí mezi římskými vojsky vedenými Publiem Quinctiliem Varem a germánskými kmeny vedenými náčelníkem Cherusků Arminiem. Bitva představuje jednu z největších a nejdrtivějších římských porážek v historii. Zanikly během ní tři římské legie (Legio XVII, Legio XVIII a Legio XIX) a padl správce provincie Germánie. Důsledkem bitvy bylo postupné stanovení Rýna jakožto hranice mezi římskou říší a Germánií.“


Označení či pojmenování cheRUSků a dalších kmenů germánskými je jedním z největších podvodů Globálního prediktoru – parazita. Za 2 tisíce let se hranice mezi římskou říší a „Germánií“ – slovanskou civilizací posunuly na východ o 1000 km a v dnešní době se jedná o Ukrajinu a o Bělorusko.


President Putin toto všechno ví, a proto jedná s Lukašenkem tak, jako jedná třeba s Macronem nebo s Merklovou, ví, že mají svázané ruce, že musí poslouchat. Proto mnohá vyjádření Valerije Viktoroviče spíše považuji za „podávání informací“, za vytváření informačního pole a zejména informačního tlaku na běloruskou společnost. Tam, já vidím největší problém, ve společnosti, mnohým lidem je přednější hamburger než pirožky. Metodami „kulturní spolupráce“, metodami studené války dosáhli západní paraziti mnohem více, než Napoleon nebo Hitler na 6. prioritě.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 18. část

Dneska se vrátím k Otázkám – Odpovědím Valerije Viktoroviče Pjakina ze dne 31. 08. 2020, ty byly velice výživné, vlajky a jejich problematika a budu se věnovat zejména naší české vlajce. Ona dříve byla Československá, ale po rozpadu se ukázalo, že je pouze česká. Jak to? Jak bylo možné 70 let obelhávat Slováky, že bílo-červená vlajka s modrým klínem je jejich vlajkou?


Jak víme, možné to bylo a opět to potvrzuje nějaké nadstátní řízení, které nám prostě tuto vlajku nadělilo jak po vzniku Československa, tak po vzniku České republiky. Zajímavá se jeví býti naše vlajka za protektorátu, v podstatě to je současná ruská vlajka, jen má prohozenou modrou a červenou barvu. Dnešní ruská vlajka je vlajkou, pod kterou bojovali zejména ukrajinští a běloruští kolaboranti proti Sovětskému svazu za II. světové války. Není divu, že jsou si vlajky tak podobné, když o nich rozhodoval jeden subjekt, tedy Hitler, respektive ti, kdo ho řídili. Barvy bílá, modrá a červená patří státům, které jsou spravovány euroatlantickým křídlem Globálního prediktoru, a tedy naše protektorátní vlajka jasně potvrzuje, že jsme pod jeho správou zůstali i v době „hitlerovské okupace“. Výše uvedené také potvrzuje, že napadení Sovětského svazu organizoval Globální prediktor, v Mrtvé vodě nazýván také Globální parazit.


Ale vrátím se k naší bílo-červené vlajce s modrým klínem. Bílá a červená, to už známe, bílá to jsou Théby - horní Egypt (podle bílých rozbouřených vod Nilu, dnešní Luxor), v současné době barva euroatlantického křídla a červená to je Memphis - dolní Egypt (snad podle načervenalé barvy vod Nilu při ústí do moře, načervenalé podle červeného jílu), v současné době barva euroasijského křídla. Modrá je také jasná (píši výše), ale proč ve tvaru klínu? Dříve se říkalo, že klín je jako Slovensko, to už k nám ale nepatří a tak to vysvětlení asi nebude to pravé ořechové.


Zkusím jedno své vysvětlení, jen taková fantazie. Bílo-červená vlajka, kdysi vlajka Českého království, která je shodná s vlajkou nástroje GP, dříve Republiky Lucca, dneska Polska, potvrzuje, že České knížectví/království bylo také nástrojem Globálního parazitu. Podíváme-li se do minulosti, tak asi ne od nástupu Přemyslovců, ale od jejich vyvraždění Slavníkovců a určitě po jejich vyvraždění Vršovců se České knížectví/království stalo nástrojem Globálního parazitu, který byl používán proti jiným slovanským kmenům a národům.


Přemyslovci nebyli Slované, z kostí knížete Spytihněva I. se zjistilo, že patřil do keltsko-germánské haploskupiny R1b. K největšímu zaplevelení českého národa haploskupinou R1b, Němci, Franky, Holanďany, Vlámy a Valony došlo za Přemysla Otakara II. V dnešní době žije v Čechách a na Moravě asi pouze 50% příslušníků slovanských haploskupin.


Stejnou roli jako za Přemyslovců, plnilo České království i za Lucemburků, Karel IV. si dokonce za své někdejší zásluhy vysloužil i titul největší Čech. S nástupem husitů se to tak trochu zvrtlo, ale po Bílé hoře, zejména po zavraždění 27 českých pánů na Staroměstském náměstí se vše vrátilo do správných kolejí.


Ale co ten klín, že? Myslím, že jde o vyjádření, že Československo a poté Česká republika budou tvořit klín do Slovanské civilizace.


Podíváme-li se do ne tak dávné minulosti, Československé legie rozpoutaly občanskou válku v Sovětském svazu, za II. světové války veškeré československé hospodářství pracovalo pro vojska západní Evropy na čele s Německem, které napadly Sovětský svaz a po majdanu v roce 1989 spustily česko-slovenské informační prostředky proti Sovětskému svazu a poté proti Rusku takovou nenávistnou informační smršť, že by se za ní nemusel stydět ani „hlas“ Ameriky a „svobodná“ Evropa.


A dnes? Protiruský projekt Trojmoří je v plném proudu a já jen doufám, že kluci z Rudé hvězdy mají vše pod kontrolou a že vědí, co dělají.


Teď se určitě ptáte, proč do toho motám nějakou Rudou hvězdu, že? Tak tedy vysvětlení pro mladší ročníky. Sportovní klub Rudá hvězda byl klub státní bezpečnosti, ve kterém ta si vychovávala své kádry. Podobně si armáda vychovávala své kádry v Dukle. Osobně jsem hrával volejbal v dorostu proti Rudé hvězdě Plzeň a z Dřevěnic znal pár kluků z pražské Rudé hvězdy. Taky jsem znal tři kluky z pětiboje, Rudá hvězda byla vždy elita, i ženy a dorostenky.


Kdyby někdo stále tápal, vezměte to od začátku.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 19. část

Dnes se podíváme, jak je to s rozvojem a propagací Koncepce obecné bezpečnosti (KOB) u nás a s rozvojem a propagací Koncepcie Spoločnej Bezpečnosti (KSB) na Slovensku.


V Čechách a mám dojem, že i na Slovensku, začal jako první a do příchodu KonceptuálCZ jako v podstatě jediný, propagovat KOB web leva-net a jeho zakladatel Hox. Vypadá to, že první článek o KOB byl na leva-netu uveřejněn 17. 2. 2013 a poté nastala zlatá éra rozvoje a propagace KOB. Na leva-netu takřka denně vycházely články od Hoxe a dalších autorů, zveřejňovaly se překlady většinou slovenských překladatelů a to běželo až někdy do roku 2016 např. zde a zde a zde.


Roky 2016, 2017 byly ve tvorbě leva-netu nějaké přelomové, protože poté se Hoxova autorská tvorba, mimochodem velice dobrá, výrazně utlumovala a stejně se utlumovala i činnost celého webu. Někdy v srpnu 2018, byly zrušeny diskuse pod články, viz článek z 5. 9. 2018 Proč byly zrušené diskuse a o rok později, 28. 9. 2019, vyšly na leva-netu naposledy Otázky – Odpovědi V. V. Pjakina z 23. 9. 2019. Od 28. 9. 2019, tedy k dnešním dnům přesně za rok, vyšlo na leva-net pouze 51 článků, všechno převzaté nebo inzertní. K dnešnímu dni je na leva-netu poslední článek z 6. 8. 2020 a jedná se o oskenované Stalinovy spisy.


Na Slovensku učí Koncepciu Spoločnej Bezpečnosti (KSB) za peníze Pavol Kováčik a o dalších webech nevím.


18. ledna 2020 se konalo Pražské konceptuální fórum (PKF). V sále KSČM se sešlo a sjelo ze všech koutů Československa cca 90 příznivců a studentů KOB (referát zde a zde). Přesto, že většina z nich zaplatila nemalé peníze za dopravu a za vstupné, přijeli slavnostně naladěni a těšili se na společnou práci. Jeden den popracovali, popovídali si a?, a nic.


No řekněte, jaký byl užitek z Pražské konference kromě finančního zisku pro pořadatele a toho, že účastníci, aniž by věděli, ve svém vstupném zaplatili letenku Olegu Kuklinovi, členu ruské delegace z Moskvy? Od 18. 1. 2020 uběhlo už více než 8 měsíců a viděl někdo z vás nějaký výstup, nějakou práci, která by byla výsledkem Pražského fóra (psát „konceptuálního“ se už nehodí). Na fóru se jeho účastníci rozdělili asi do 10 pracovních skupin, každá si nadělila nějaký úkol. A výsledky? Já osobně nikde nic nenašel, i když jsem se pídil. Jestli jsem něco přehlédl, napište mi.


Co bylo tedy účelem Pražského konceptuálního fóra? Upuštění páry? Finanční zisk? Ano, ten zcela určitě, ten tam pro pořadatele byl a ne malý, sál byl od KSČM zadarmo, tak jen pár korun jako výdaj na chlebíčky, ale co dál? Kde jsou nějaké výsledky? Kde a jak pracuje těch 10 pracovních skupin, těch cca 80 nadšenců, kteří přijeli do Prahy plni nadšení a chuti pracovat? Otázek mnoho, odpovědi žádné.


Tolik historie rozvoje propagace Koncepce obecné bezpečnosti (KOB), na Slovensku Koncepcie Spoločnej Bezpečnosti (KSB).


A co současnost a budoucnost? Na Slovensku nedávno ustanovili Ľudový snem Slovenska, který bude propagovat svobodu a zdraví. Určitě správná věc, nicméně věc má jedno nebo dvě ALE.


První, osobně se mi nezdá, že když s něčím začínáte, abyste měli na stránkách hned od začátku takový jazykový přesah. Kromě slovenštiny dalších 5 jazyků, ruština, chorvatština, němčina, angličtina a maďarština. Připomíná mi to projekt AllatRa, ten má dneska už 17 jazykových mutací.


Druhé „ALE“: na videu z „manifestace“ ĽSS nějaký pán čte manifest svobody a zdraví, hezká slova, a přitom mává vlajkou, jak říká Štúrovskou. My víme, například z minula, že barvy červená, modrá a bílá patří státům, které jsou spravovány euroatlantickým křídlem Globálního prediktoru. Už cítíte, odkud vítr vane?


Vlajka i jazykové mutace webu ĽSS napovídají, že se jedná o projekt Globálního parazita na podporu Projektu Mezimoří a Trojmoří. Vždyť se podívejte, ruština, ta je kromě pobaltských mopslíků směřována do Bulharska, na Ukrajinu a do Běloruska, maďarština, to je Uhersko, chorvatština je jasná, němčina to je Rakousko a angličtina jako dohled GP nad projektem. Jsem v očekávání, kdy i u nás vyjedou nějací „Blaničtí rytíři“ se svým „Lidovým“ sněmem.


Pokud jsem ve svém výčtu na něco nebo na někoho zapomněl, tak se omlouvám, nicméně, jak vidíte, rozvoj a propagace KOB jsou jak v Čechách a na Moravě, tak i na Slovensku, na mrzké úrovni a když už někdo něco uspořádá, tak se pak ukáže, že mu vlastně o rozvoj a propagaci KOB vůbec nejde. Samozřejmě, jednotlivci pracují, občas se nějaká témata řeší na diskusi na vodaKSB, ale není to nic soustavného a většinou to brzy zapadne. Dokonce dnes, tedy 2.10.2020 vydal Hox zprávu, že: V neděli v 24:00 bude diskuse na voda KSB vypnuta.


A co bude dál? Jak se říká, počkáme a uvidíme.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 20. část

Dneska se tak trochu vrátím k minulému dílu, konkrétně k leva-netu a k diskusi na Vodě, která je nyní z nějakých důvodů dočasně uzavřena.


Přínos Hoxe a jeho leva-netu na rozvoji a propagaci Koncepce obecné bezpečnosti (KOB) u nás a i na Slovensku je neoddiskutovatelný. Kolem Hoxe se shromáždila parta lidí, kteří s entusiasmem sobě vlastním se po hlavě vrhli do překladů tlustých knih, snad neprozradím nic tajného, co vím, tak na překladech se podíleli zejména Jardob, Ludo a Popolvár. Určitě bylo překladatelů více, ale já znám pouze tyto tři a jo, vlastně ještě Peter. Jak vidíte podle jmen, všechno jsou to Slováci, a proto také většina materiálů KOB je přeložena do slovenštiny. Lidi, kteří překládají do češtiny neznám, pravděpodobně jsou knihy překládány v rámci komunitního financování, které opět organizuje Hox a jeho leva-net.

K tomuto tématu se vracím proto, že minulý díl a moje poznámky na Fóru vzbudily u některých diskutérů na Vodě, mírně řečeno, nelibost. Odkaz dát nemohu, protože to Hox smazal ještě před uzavřením diskuse a udělal dobře.


Jak jsem popisoval v minulém dílu, činnost leva-netu se od roku 2016/2017 postupně utlumovala, až skoro jako by se zastavila úplně, nicméně já jsem přesvědčen, že Hox chytne druhý dech a „pojede“ dál. První vlaštovky jsou už vidět např. zde a zde. Také na včera (4.10.2020) uzavřené diskusi mnoho lidí nabízelo Hoxovi pomoc a to nejen finanční, rádi by se podíleli na práci leva-netu nebo na moderování diskuse, což je práce velice nevděčná. Jak tam nejeden napsal, jedná se o kolektivní dílo, o kolektivní práci, která by neměla záviset na jednom člověku, i když ten má spolupracovníky.


Co se týká přerušení diskuse na Vodě, tak v podstatě Hox nic lepšího pro rozvoj Koncepce Obecné Bezpečnosti udělat nemohl, nežli diskusi na čas uzavřít. Na diskusi si lidé do poslední chvíle vyměňovali maily a nabízeli pomoc. Padlo několik dobrých návrhů na přenesení diskuse či na jiné aktivity a to je to, co právě KOB potřebuje.KOB nepotřebuje žádné centrální řízení, žádnou hlavu, která to bude řídit, ale potřebuje se bezstrukturně šířit napříč celou společností. Jestli mohu radit, udělejte několik diskusí, několik kroužků/skupin, čím více, tím lépe. Ti odvážnější z Vás si mohou udělat své stránky, své blogy (např. jako to udělal Oracle11 nebo já nebo i další), pracujte, pište, diskutujte, točte videa, pořádejte kurzy. Nebojte se do toho jít, nikdo to stejně za nás neudělá. Pokud byste potřebovali poradit se zřízením blogu nebo stránek, poradím nebo můžete přímo kontaktovat Ondřeje Malého přímo na www.ondrejmaly.cz .Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích, to si pamatujte.Dal jsem si práci a provedl jsem průzkum diskuse za posledních 30 dní. Níže v tabulce naleznete 13 nejpilnějších diskutérů a přispěvatelů. Kdyby se jednalo o sportovní soutěž, tak bych to okomentoval asi takto: „zcela s přehledem a s náskokem 7 příspěvků/den vyhrál se ziskem 760 bodů Oracle 911, jako druhý se se ziskem 542 bodů umístil Boletus a třetí místo, zcela překvapivě, obsadil na úkor zkušeného eM, mladý nadějný Syrak se ziskem 367 bodů. Za zmínku také stojí páté místo nadějné Yori, kterého dosáhla zejména inzercí Panarina v sekci Video (199). Škoda, že Panarin nevydává denně více roliků, mohla se umístit výše.“


Snad mě dáma a pánové prominou tento malý žertík, práce všech zasluhuje obdiv.


Tak tedy, vyhrňme si rukávy a pojďme do toho. A na úplný závěr snad jen malé varování - pozor na různé Adonise.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 21. část

Jak někteří z Vás vědí, jsem daňový poradce a praxi vykonávám od roku 1994. Přibližně také od té doby jsem zaměstnával lidi a to na pozici účetní. Většinou jsem bral absolventy přímo po škole s tím, že jsem je učil a tak trochu si je vychovával. Málo kdo, a že se jich u nás ve firmě vystřídala docela slušná řádka, málo kdo, když přišel ze školy, znal účetnictví. Trochu samostatné práce byli absolventi schopni až tak po dvou až třech letech praxe, přičemž kontrolovat je bylo potřeba stále. Myslím, že dobrým účetním se stává člověk až po minimálně 20-ti letech praxe.


Mnozí z Vás jsou sami podnikatelé nebo zastávají nějaké odpovědné místo ve firmě a tak sami víte, jak dlouho trvá, než se z někoho stane v daném oboru doopravdy odborník.

Proč takový divný úvod? Pojďme se spolu podívat na některé členy polistopadových vlád. Gross se stal ministrem ve 30-ti letech, prý přešel do politiky přímo z lokomotivy, ale zlí jazykové tvrdí, že nikdy ani na žádné lokomotivě nejezdil a Vojtěch a Sobotka se stali ministři ve svých 31 letech.


A teď mi řekněte, co asi tak mohli umět a jaké asi tak mohli mít hoši zkušenosti. Co? Že neuměli nic a zkušenosti také nula? No, samozřejmě, jak se říká, ještě jim mléko teklo po bradě.


A teď mi řekněte, pokud byste měli firmu, zaměstnali byste absolventa bez znalostí a bez zkušeností na místo nejvyššího ředitele? Asi né, že?, to byste o tu firmu asi brzy přišli. Osobně bych na takové místo hledal zkušeného odborníka s dlouholetou praxí, alespoň padesátníka, co už něco prožil, ženatého odpovědného otce rodiny, protože když vede spořádaný život, je velký předpoklad, že povede spořádaně i firmu, kterého bych před nástupem řádně prozkoušel, prošel bych jeho reference, prostě podrobně prokádroval, než bych ho na nějaké odpovědné místo přijal.


A teď se znovu vraťme k našim mlíčňákům a řekněte mi, jak je možné, že za jejich působení, nebudu psát vedení, že za jejich působení na patřičných ministerstvech v roli ministrů, nedošlo k žádným katastrofám. Vždyť přece nemohli nic znát a přesto „vedli“ svá ministerstva relativně dobře, bez průserů. Jak je to možné?


Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, ano, možné to je, protože každý ministr, ať takový nebo makový, je řízený. Každý z nich jen loutkou, která má svého loutkovodiče, přičemž každý z nich se snaží hrát svou roli co nejlépe, aby si ho režisér po ukončení jeho výstupu znovu vybral do dalšího dějství. Některé herce je potřeba vodit více, některé, ty co chápou více, stačí jen mírně usměrňovat. Schwarzenberg měl ve své době s opilcem Havlem prý práce hodně. A opravdu dobří a chápaví herci to dotáhnou třeba až na prezidenta.


Proto jsou úsměvné diskuse a prognózy dalších dějství v závislostech na jednotlivých politicích. Po divadelním představení také nehodnotíte herce podle toho, jestli hrál hrdinu nebo padoucha, ale podle toho, jak si s tou konkrétní rolí poradil. Takto je potřeba se dívat na celou naši politickou scénu (a nejen naší). Je samozřejmé, že samotní herci o těchto věcech nemluví, to je součástí hry, součástí představení.


V Mrtvé vodě II. svazek se tomu věnuje poznámka č. 40 straně 14: „…– zřízení, organizace, stát ve státu, něm.“Der tiefe Staat“, ital. „Mafia“, „Fasca“. Skupinka osob, držící spolu a žijící na úkor spoleČnosti..dodržující tzv. vnitřně“elitní“ konCenzus: „Veřejně viditelní, jakože zvolení politici se tváří, že řídí a korporace dělají, jako že poslouchají, přičemž však realita je přesně opačná“. Kdo tento konCenzus, toto mlčení (ital. „Omertà“) porušil..ten komplikace od systému, režimem okusil. „


A nyní je na řadě otázka, a kdo to tedy vlastně celé řídí, když to neřídí ti, na které je vidět. V Mrtvé vodě II. svazek se tomu věnuje poznámka č. 39 straně 14: „Přebrání a transformace moci byla východoevropskými silovými složkami detailně dohodnutá se západními korporátně-státními „bezpečnostními“ složkami spolu s podělením sfér vlivu dávno před rokem 1989.“


Kruh se uzavřel, jsme zpátky u našich struktur, jsme zpátky u Rudé hvězdy, jsme zpátky u Dukly.


Závěr tohoto dílu si vypůjčím u Valerije Viktoroviče: „Není tu nic, co by bylo legitimnějšího než Mrtvá voda. Stačí si ji přečíst a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte, až něco bude sepsáno. Vždyť všichni lidé mají dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny.“


A já dodám, čtěte Mrtvou vodu pomalu, jednu dvě stránky denně a přemýšlejte o tom, co jste si právě přečetli. Vážně, žádný spěch, není to detektivka, je to těžké čtení.


Také můžete popřemýšlet o tom, proč ještě nikdo Mrtvou vodu nepřeložil do češtiny, ačkoliv ve slovenštině je přeložená někdy od roku 2014.

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 22. část

Dnešní díl nelze jinak, než jej zasvětit Globálnímu prediktoru parazitu (GPP). Studenti KOB už dávno znají, že dvaadvacítka je číslo (podpis) GPP.


Asi nejznámější obrázek, který charakterizuje globální řízení je tento, přičemž ho můžeme interpretovat dvěma způsoby:


1) ti 2 hlavní sedící na trůně, s tělem člověka a hlavou zvířecí představují každý jedno křídlo GPP s tím, že na provázku si vodí každý svého faraona, který si zase vodí svého vojevůdce, což jsou ty malé postavičky na provázku, co nahánějí do války své vojáky anebo


2) ti 2 hlavní sedící na trůně, s tělem člověka a hlavou zvířecí jsou ještě jakási síla (nadpozemské bytosti? ještěři? egregor?) nad GPP, která si GPP vodí jako loutku (respektive GPP pracuje dle jejich zadání) a to pak by faraona znázorňovaly ty malé postavičky, co nahánějí do války své vojáky.Jediné co je zcela jasné, že tento systém drží a vzhledem ke svým neznalostem i podporuje obyčejný lid, proto také mluvíme o davoelitarismu. Vzhledem k tomu, že spojené ruce mají i ti dva v lidské podobě pod hlavními zvířaty, tak si troufám tvrdit, že Globální prediktor parazit je na obrázku znázorněn právě jimi a že tedy GPP jsou lidé. To odpovídá i stěhování GPP ze Švýcarska na Nový Zéland.


Podle mne zjištění, že GPP jsou lidé a teď je úplně jedno, jestli v sestavě 2 x 11 = 22 nebo nějaké úplně jiné, je velice důležité a to z toho důvodu, že v dnešní době už nemohou na zemi dopustit světovou válku, protože ta by přerostla v jadernou, a jak už jsem psal, tu by parazit nepřežil, ani kdyby se na Novém Zélandu zavrtal do země. Proto tu máme v dnešní době tu rýmu, kterou straší celý svět. (K tomu strašení doporučuji pustit si film Cena lidské duše s Nicolasem Cagem v hlavní roli.)


Z obrázku je jasně patrné tandemové řízení a to jak u „ještěrů“, tak i u GPP. Jak pracují obě křídla GPP můžete vidět na Boji Nanajských chlapců.


Osobně vidím dnešní rozložení světových globálních sil jako trojstrannou šachovnici, kdy na jedné straně šachovnice operuje Euro-Atlantické křídlo GPP, prostřednictvím státních elit USA (neocons, bažina atd.) a na druhé straně šachovnice operuje Euro-Asijské křídlo GPP prostřednictvím globálních elit a na třetí straně pomyslné šachovnice operuje ruská civilizace. Až do ohlášení a rozšíření ve společnosti Koncepce obecné bezpečnosti určoval pravidla hry na šachovnici a tím i výsledek hry sám GPP, avšak po zveřejnění koncepce, která má navíc podporu Shora, Rusko nejen přestalo dodržovat nařízená pravidla, ale navíc se stalo subjektem, který, alespoň částečně, ty pravidla určuje.


Podíváme-li se na domácí scénu, můžeme nalézt přesný odraz výše uvedeného. Trojstranná šachovnice, na níž působí tři síly. První ti, kterým šéfují neocons, ty známe dobře, ti nám vládli od převratu až do nedávna (tj. Havel a jeho parta), druzí ti, kterým šéfují globální elity, ti nám vládnou nyní a já pevně doufám, že existuje i třetí síla, která by se snažila po vzoru Ruska (Putina) a při spolupráci s Ruskem zavést u nás a na Slovensku spravedlivou společnost, společnost ve které všichni žijí pod vládou diktatury svědomí.


Kde je která struktura, to hledat nebudeme, stejně bychom jí nenašly, ale podíváme se, co k tomu říká Valerij Viktorovič:

„Takže v Evropě po dlouhou dobu řízení probíhalo strukturně z Washingtonu. V Evropě byl takto zformován státní řídicí sbor, který se ve všem orientuje na Washington. A konkrétně je to ve zcela čisté podobě vidět na Německu, které je mimochodem stejně jako Japonsko dosud okupované. Japonsko také neexistuje jako stát, jedná se o území okupované USA. Takže ty procesy degenerace Japonců byly fakticky spuštěny okupačními vojsky, tedy úřady.


No a v Evropě stále panuje tento konsensus, jenže co pozorujeme v USA? Je tam vidět zuřivý boj mezi státní a globální elitou. A vzhledem k tomu, že USA jsou subjektem s globální působností, neboť jako nástroj řídily celý svět, je stabilita státního zřízení Spojených států založena na jejich vnějším řízení.

A podnikají-li globalisté nebo i státní elita něco, aby se USA proměnily v národní stát, tak to v mnohém závisí, jak budou nastaveny vztahy USA jako státu s dalšími státy světa.

A zde je ta rozdílnost přístupů při využívání jednoho a toho samého nástrojového vybavení. Třeba i využívání nástroje v podobě Státního departmentu USA se liší.

Pokud v něm na nějakém místě sedí představitel státní elity, tak se snaží v Evropě spustit procesy, které by napomohly sesazení Trumpa a ten, který zastupuje globalisty, má zájem, aby se v Evropě opět zformovala ztracená suverenita a tyto procesy pomohly Trumpovi vyhrát nad státní elitou.“


Abych pokračoval v myšlence jednotlivých struktur, osobně si myslím, že slouhové státní elity USA (neocons) si chodí pro pokyny převážně na americkou ambasádu a slouhové globálních elit jsou převážně řízeni tajnými službami. Výše uvedené rozdělení vůbec neznamená, že v určitých případech je řízení slouhů uskutečněno tou nebo druhou cestou. Co se týká třetí síly, té, ve kterou doufám, že existuje, té, která by se snažila po vzoru Ruska (Putina) a za spolupráce s Ruskem zavést u nás a na Slovensku spravedlivou společnost, společnost ve které všichni žijí pod vládou diktatury svědomí, tak tu by snad šlo hledat právě a asi i pouze u tajných služeb, že by tam snad mohl existovat nějaký, alespoň malý proud, který by zastával podobné hodnoty. A pokud tam snad existuje, tak snad jen díky tomu, že jsou tam lidé z již zmíněné Rudé hvězdy a Dukly a na Slovensku z TJ Červené hviezdy a pokud tam takový proud, taková síla neexistuje, tak jí je potřeba co nejdříve zorganizovat a začít pracovat na společné koncepci s Ruskem.


Před 2 tisíci lety dosahovala hranice slovanské říše až k Rýnu. Za 2 tisíce let západní nenažraná a parazitická civilizace postoupila až do Čech a dnešní výsledek je ten, že více než 50% Čechů nemá slovanské geny.


Opět si vypomohu Valerijem Viktorovičem:

„Vzpomeňme na Obamu, na rok 2012: „V Evropě budou zformovány nové národy, nové jazyky a nové státy.“ To ovšem znamená úplné přeformátování Evropy.

A co následovalo?

Migrační vlna, která málem tu Evropu smetla, což bylo v plné shodě s tím plánem, který ohlásil Obama.“


A teď se ptám těch chlapců z Rudé hvězdy a z Dukly: „co s tím chlapci uděláte?


A ještě přidám závěr od Valerije Viktoroviče: „Není tu nic, co by bylo legitimnějšího než Mrtvá voda. Stačí si ji přečíst a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte, až něco bude sepsáno. Vždyť všichni lidé mají dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny.“


A já dodám, čtěte Mrtvou vodu pomalu, jednu dvě stránky denně a přemýšlejte o tom, co jste si právě přečetli. Vážně, žádný spěch, není to detektivka, je to těžké čtení.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 23. část

Minule jsem končil slovy: „A teď se ptám těch chlapců z Rudé hvězdy a z Dukly: „co s tím chlapci uděláte?“ a musím přiznat, že již v té době jsem věděl, jak budu pokračovat, což se mi většinou nestává.


Seznam mi totiž vnutil rozhovor našeho bývalého a pravděpodobně i budoucího prezidenta Václava Klause (rozhovor najdete zde: https://1url.cz/kzZqL ) a já jsem ten rozhovor vydržel sledovat až do jeho poloviny, což se mi také u Klause nestává. No, posuďte sami, prvních 20 minut Klaus mluví tak, že mně nezbývalo než absolutně souhlasit. Těch druhých 20 minut, to už se nedalo, to byly zase ty starý Klausovy kecy o liberalismu, libertarianismu a já nevím, jak se všechen ten parazitismus jmenuje.


Z výše uvedeného usuzuji, že:


- v ČR přebírání taktovky globalisty na úkor neocons pokračuje. V tom není nic překvapivého, bažina se už zdiskreditovala dostatečně a tak zase na 20 – 25 let nastoupí noví kádři.

- To se netýká starého a osvědčeného „politického“ harcovníka Václava Klause (koníka globalistů), který již zahájil presidentskou kampaň. Jeho vyjádření jsou jasná, konkrétní a davu se budou líbit.


- Klausova kampaň se bude odvíjet tak, že Klaus sám samotinký bude zastupovat zájmy lidu a bude bojovat doslova proti všem.- Prymula, Babiš a celá plejáda dalších bude na scéně strašit davy nesmyslnými krizovými opatřeními a tím budou vytvářet prostor pro Klause, aby si on se „svými“ rozumnými názory získával sympatie davu a ten si ho pak s radostí vybral za presidenta. Ještě předpokládám, že jako hlavního a nejvážnějšího Klausova soupeře o prezidentské křeslo vyprodukují média někoho z největších obhájců nesmyslných opatření, někoho z největších strašičů Covid-19. Poté, až ve volbách zvítězí Klaus, si všechen dav bude gratulovat, jak dobře zvolil, stejně tak, jako v minulých volbách si dav liboval, že zvolil Zemana a ne Drahoše nebo Schwarzenberga.


Na dalších rozhovorech a prohlášeních Klause v budoucnu uvidíme, jak daleko chce GPP zajít při změnách ve společnosti. Jestli dají chlapci z Dukly a Rudé hvězdy Klausovi takové noty, že by alespoň částečně ustoupil od těch parazitických liberálních názorů, mohlo by to být nadějné, ale s těmi názory, co hlásá v tom rozhovoru druhých 20 minut, se jedná jen o novou fasádu na starém, shnilém baráku.


Víte, kdy poznáte, že to ti mocní s námi myslí doopravdy dobře? To poznáte jednoduše, sledujte nové české a slovenské filmy a televizní seriály. Pokud přestanou hérci a hérečky ve filmech kouřit, pít alkohol, mluvit sprostě, hérečky se nebudou oblékat a chovat jako děvky a hérci se nebudou chovat jako dementi, bude vyzdvihováno čestné jednání, odvaha, spravedlnost atd., tak potom teprve budeme moci říci, že to snad naši mocní s námi, respektive s naší společností, myslí dobře.


Pokud se točí takové s odpuštěním sračky, jako například „Jak si nepodělat život?“, kde se vydává iracionální jednání za jednání normální a v posledním díle dokonce bezdůvodně zastřelí člověka a je to v pořádku, tak se žádná změna nechystá a všechno jsou to jenom plané řeči.


Již jsem o tom psal v 16. části, Vkládání obrazů do podvědomí lidí je prastará technika ovládání lidstva a jak vidíte, velice účinná. Velice účinná je především u lidí, kterým chybí rozlišení, co je správné a co je špatné, přičemž Globální prediktor se prostřednictvím svých struktur neustále snaží, vnést do toho lidem co největší zmatek. Správné věci se označují jako nesprávné a nesprávné jako správné, aby lidé nebyli schopni se v tom vyznat.


No nic, vrátím se k Prymulovi a naší politické scéně, respektive k tomu divadelnímu představení, které hrají. Jak moc široké je to jeviště, můžete vidět ze šíře těch lokajů, kteří v něm hrají nebo alespoň asistují. Například zde a zde a zde.


Nejpozději v lednu 2023 se budou konat presidentské volby a to znamená, že u nás bude stávající mediální masírka trvat ještě nejméně těch dva a čtvrt roku. To je také akorát doba na zahájení volební kampaně. Jak říká v rozhovoru VK (neplést si s vedoucím kolotoče, i když ideově mají k sobě blízko), tak cestuje po republice a pořádá besedy s občany.


Jestli se chceme mít lépe, jestli chceme, aby se naše společnost změnila ze společnosti parazitické na společnost spravedlivou, kde vládne diktatura svědomí, musíme na ty kluky z Dukly a Rudé hvězdy zatlačit, respektive musíme jim pomoct, aby mohli oni zdůvodnit zase svým páníčkům, že to tak udělat museli, prostě musí přijít tlak zdola, tlak od nás. Maximum lidí musí říct, my jsme vás prokoukli, co tu hrajete za divadlo, takhle to není, lžete, lžete, lžete!Projekt Mezimoří a Trojmoří – 24. část.

Ve 13. části seriálu jsem na konto řídících struktur napsal: „A naše struktury poslouchají jako vovce namísto toho, aby se snažily využít objektivních okolností k dosažení prospěchu národa.“ a musím přiznat, že to není tak úplně pravda.


Naše Řídící Struktury (NŘS), tak teď budeme nazývat chlapce z Rudé hvězdy a Dukly, těch objektivních okolností využívají a já vám hned ukážu jak. Covid-19, obrovské mediální panika a co se děje? Co se děje ve prospěch českého národa a společnosti? Zavírají se hospody!!!

Pivo přišlo do Čech s nástupem křesťanství, přičemž největší rozvoj pivovarnictví nastal po Bílé hoře s nástupem Habsburků. Nevím, jestli víte, ale pivo obsahuje ženské hormony a tak pitím piva se z mužů pomalu, ale jistě stávají ženy a to nejen po psychické stránce, kdy se z mužů stávají sralbotky, ale i po fyzické stránce, kdy mužům narostou prsa (mohu potvrdit, pivu jsem holdoval mnoho let). Bujné Čechy bylo potřeba zkrotit a převychovat a tak metodou kulturní spolupráce posadili Čechy na pivo.

Mírně řečeno, osobně jsem se alkoholu a kouření nikdy nevyhýbal a to až tak dalece, že už jsem jel z kopce. Kolikrát jsem chtěl přestat, ale až Koncepce obecné bezpečnosti mi pomohla se od chlastu a kouření osvobodit. Nejvíce mi pomohlo zjištění, že to vlastně není moje rozhodnutí, že chlastám a kouřím, ale že mi to vnutila naše „kultura“, že vlastně naši vládci chtějí, abych chlastal a také, že mne to naučili moji rodiče. Ne ne, moji rodiče nebyli žádní alkoholici, to absolutně ne, a už vůbec mi neříkali, Milánku zachlastej si, podstata je v něčem jiném. Od mého mládí „co si pamatuji“, přicházeli v sobotu odpoledne (to se dopoledne ještě pracovalo) jejich přátelé a společně spolu poseděli, popovídali, bavili se a přitom vypili nejednu lahvinku. Později na chatě každý pátek a sobotu při posezení s přáteli také padla nejedna lahvinka a po cigaretách se pak muselo větrat hodně dlouho.


A víte, co se děje v psychice malého dítěte, malý klučina se od malička snaží a chce být jako jeho otec a malá dívčina se od malička snaží být jako její maminka. Prostě rodiče jsou pro své děti idoly. Znáte přísloví: nevychovávej dítě, vychovávej sebe? A tak i já jsem se od mala snažil být jako můj otec, který byl pro mne velký vzor. Učil jsem se řídit auto, to už asi od 10-ti let, kouřit, to také asi od té doby, a protože můj otec kouřil doutníky, tak po svém prvním doutníku jsem se pozvracel někdy ve 13-ti letech, to už ve spojení s alkoholem. A tak vy všichni, kdo jste se s alkoholem ještě nevypořádali a pijete před svými dětmi, věřte, že je učíte pít alkohol. Alkoholismus začíná ne s první sklenkou, kterou člověk vypije, ale s první sklenkou, kterou jako dítě uvidí, že vypili jeho rodiče.


Pro ty, kdo se snaží od alkoholu osvobodit, dávám odkazy na informace, které mně osobně pomohly odpojit se nejprve od alkoholového egregoru a za pár měsíců i od egregoru kuřáků zde, zde, zde, zde, zde a zde video, které na youtube mažou. A pro všechny studenty KOB a vůbec pro všechny, kdo pátrají, jak to všechno funguje, tak doporučuji Jefimův výklad O dvou lžích, to je prostě základ.


Ale abych se vrátil k NŘS (kdo zapomněl = Naše Řídící Struktury, ty které nevidíme). S Covid-19 se musí NŘS nějak vypořádat. Výsledky jejich činnosti vidíme v mediích v podání jejich loutek dennodenně, avšak málo kdo vidí, že NŘS při této příležitosti také využívají objektivních okolností k dosažení prospěchu národa. Ano a mám na mysli právě to výše zmíněné zavírání hospod. Co kladného může přinést takové nenápadné opatření, jako je uzavření hospod? Snížení spotřeby alkoholu znamená kromě jiného také:


- zlepšení zdraví obyvatelstva,

- snížení úmrtnosti způsobené alkoholem,

- snížení nákladů na zdravotní péči,

- snížení kriminality,

- snížení příjmů nadnárodních korporací, vyrábějících alkohol a cigarety,

- snížení škod v ekonomice způsobené alkoholem,

- zvýšení kvality práce,

- ZVÝŠENÍ PORODNOSTI.


Ano zejména, zejména jde o zvýšení porodnosti, což je alfa a omega přežití nejen českého národa, ale i NŘS. Vypadá to, že NŘS pochopila, že jít ještě pár let tím směrem, kterým jde (nebo kterým musela jít), tak ta naplavenina (imigranti), kterou se ve statistikách dohání množství obyvatel v ČR, tak ta naplavenina je smete, protože ta naplavenina si vytvoří vlastní elitu, respektive si tu elitu přivede sebou ze států, odkud přichází (viz Kosovo). Zvýšení porodnosti je první, absolutně nezbytný předpoklad pro to, aby NŘS přežila.


Samozřejmě, že pro přežití českého národa i pro přežití NŘS jsou nutné i další předpoklady, ale osobně si myslím, že toto NŘS ví a bude postupně tyto kroky provádět. Vezměte například zrušení prasečáku v Letech, snížení spotřeby masa je nezbytným předpokladem přežití naší civilizace.


Na závěr snad jen tolik, že je vážně potřeba se učit a nejen se učit, ale také mít čistou hlavu (nejen od chlastu) natolik, aby se člověk v těch procesech vyznal.


A kdo ještě nečetl LIMES INFERIOR, vřele doporučuji, tak nějak podobně to u nás funguje.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 25. část.

Dneska se pokusím navázat na minulý díl. Většina asi zná citát, alkohol je metla lidstva, ale já bych se spíše držel toho, že chlast dělá z lidí blbce. A lidem a zejména lidské psychice se budeme dnes věnovat.


Koncepce obecné bezpečnosti rozlišuje 4 přirozené režimy lidské psychiky a jeden režim nepřirozený, který lidé sestrojili sami. Zkusím vám je podat úplně laicky, bez chytrých pouček.


Nejprve ty režimy přirozené. Když se narodí miminko, tak se až do 3 - 4 let řídí svými instinkty. Když má hlad nebo žízeň, tak se nekompromisně dožaduje jídla, když se mu chce spát, tak usne kdykoliv a kdekoliv, když chce čůrat nebo kakat, tak čůrá a kaká tam, kde se mu zachce a jak se mu zachce. Je přibližně 10% lidí, u kterých v určitých situacích instinkty převládají i v dospělosti. Např. vidí nějaké jídlo a musí to jídlo sníst nebo někteří muži vidí nějakou ženu, která je pro ně atraktivní a musí jí dostat (to vládnou rozmnožovací instinkty) a samozřejmě to je i naopak, když nějaká žena pozná pro ni atraktivního muže, ztrácí všechny zábrany a jde pouze za svým cílem rodina nerodina. Tak to jsme si popsali režim psychiky, který KOB označuje za zvířecí. Pojďme dál.


Z děťátka se nám už vyklubal 5-ti letý klučina a toho už rodiče a ve školce naučili, že když má hlad, tak musí počkat, až bude oběd a že když se mu chce kakat, tak že musí jít kakat na záchod a ne se vykakat na ulici nebo do kalhot. Někteří rodiče učí své děti také kouřit a pít alkohol, psal jsem o tom minule. Děti se do cca 12 -13 let učí kulturním stereotypům (zvykům), kterými se pak řídí až do konce života. Jestli to říci krátce a výstižně, človíček už nekadí všude možně, ale už kadí v ústraní. Tomuto režimu psychiky říkáme v KOB biorobot nebo zombiautomat. Je přibližně 80% lidí, kteří se zvyky a kulturními stereotypy řídí i v dospělosti. U dítěte se jedná o jeho normální vývoj, bohužel, většina populace, jako by v tomto stádiu zamrzla a nedotáhla to dále než na ten zombiautomat. Nevěříte? Jen se podívejte, kolik žen si maluje nehty nebo barví vlasy. Anebo muži, kolik mužů je v zajetí fotbalu, kolik mužů prosedí neskutečné množství času před obrazovkou sledováním pochybných sportovců. (Jen taková vsuvka, školy se zavírají, děti se učí/neučí distančně a kolik rodičů napadlo, že by měli své děti učit? A ačkoliv má většina dnešních rodičů vysokoškolské vzdělání, vědí vůbec, co by své děti měli učit? Navrhoval jsem svému zeti (VŠ), aby se naučil rychločtení a to pak naučil své syny, myslím, že si výsledek dovedete představit.)


Ve vývoji dítěte okolo 12 – 13 roku přichází puberta a tomuto období v KOB přináleží režim psychiky démon. U dospívajících dětí je klasická puberta přirozeným stupněm ve vývoji člověka. Človíček si v tomto věku začne uvědomovat svojí jedinečnost a začne se řídit svým intelektem. Znáte to, já, já, já, jenom já, egoismus vítězí, nicméně, opět se jedná o normální vývoj človíčka, který by měl vrcholit, někdy okolo 20 roku života přechodem na režim psychiky Člověka. Bohužel, mnoho lidí, místo aby postoupilo ve vývoji dále, se vrátí o krok zpět a tak démonů počítám, že je v naší společnosti cca 7%. No a kdo správně počítal, dopočítal se, že na režim psychiky Člověka nám zbyly pouze 3%. Málo co?


A vlastně jsem se ještě nezmínil o pátém režimu psychiky, o tom, který není přirozený a který lidé sestrojili si samy. Tento typ psychiky vzniká, když jedinec užívá alkohol, tabák a jakékoliv jiné další návykové látky. To vede k vážným poškozením, počínaje činností vnitřních orgánů a konče schopností myslet a projevovat svoji vůli. Ano, projevovat svou vůli, člověk pak už není člověk, ale hadr, kterým si každý může vytřít…


Realita je taková, že člověk, který našel své životní poslání, nikdy pít alkohol nebude - nemá důvod. Pití alkoholu je znakem, že člověk neví co se svým životem, a potřebuje vytvářet náladu uměle. To je také znakem toho, že nedělá to, co by měl (kvůli čemu na tento svět přišel).


Výše uvedené rozlišení režimů psychiky člověka není striktní, člověk se může v některých situacích chovat podle jednoho režimu psychiky a v jiných situacích podle jiného režimu psychiky. Výše vzdělání nemá na výše uvedené režimy žádný vliv.


Doktor Koukolík používá pro poslední režim psychiky pojmenování deprivanti, viz jeho kniha Vzpoura deprivantů.


Takže vidíte, že když NŘS (kdo zapomněl = Naše Řídící Struktury, ty které nevidíme), uzavřely hospody a restaurace, měly k tomu vážné důvody. Naše společnost, česká a i slovenská, má dvě možnosti. Buď se prochlastá do nebytí, anebo vystřízliví a začne žít v souladu s Božím záměrem, jiné možnosti nejsou. A to se samozřejmě týká i ruské společnosti, abych nezůstával jen u nás doma.


Uzavření hospod samozřejmě problém alkoholismu nevyřeší, nicméně NŘS může ve svých krocích ke střízlivosti národa pokračovat. Pokud vím a není to žádným tajemstvím, alkohol snižuje účinnost imunitního systému a tak další proti koronavirusové opatření, které by mělo následovat po uzavření hospod, by měl být absolutní zákaz výroby a prodeje alkoholu. Když chlapci dokázali zlikvidovat prasečák, proč by nedokázali zlikvidovat i pivovary. Líbil by se mi datum 1. 1. 2021, musíme bojovat proti Covidu-19 nejen náhubky. A byl by to krásný příklad využití objektivních okolností k dosažení svých cílů. Alespoň předpokládám, že cílem NŘS, či alespoň určitého proudu v té struktuře, je její přežití a jak už jsme si ukázali, NŘS bez národa nepřežije. Navíc krásný úder na 4. prioritě nadnárodní mafii. Co říkáte? Že se bez chlastu neobejdete? Tak si dáte nealkoholické pivo nebo coca-colu, ty jsou též dobře jedovaté.


Jak už jsem někde psal, předpokládám, že NŘS mají nad sebou další – globální struktury, kterým se musí zodpovídat a proto jejich manévry musí, či by měly odpovídat cílům GPP. Jestli však má GPP s českým národem nějaké úmysly, tak určitě ne jako s národem alkoholiků, tak že se domnívám, že zde má NŘS pole působnosti otevřené. A jestli ne, tak trochu odvahy nezaškodí.
Projekt Mezimoří a Trojmoří – 26. část

V minulých dnech proběhly dvě důležité akce Projektu Mezimoří a Trojmoří.

19. 10. 2020 se v Tallinnu konal letošní summit Iniciativy tří moří. Vzhledem ke Covid-19 byl summit virtuální, asi aby se jeho účastníci nepoprskali smíchy, jak nám лапшу на уши вешать (česky: vodit za nos).

Na stránkách summitu se dočteme, že: Virtuální summit a fórum o třech mořích se zaměří na budoucnost iniciativy, financování přeshraničních infrastrukturních projektů a digitalizaci odvětví energetiky a dopravy. Iniciativa je navržena na podporu spolupráce mezi 12 evropskými národy a jejich partnery přispívajícími k hospodářskému růstu a energetické bezpečnosti, jakož i na podporu soudržnosti a jednoty v Evropě.

Iniciativa Tří moří sdružuje 12 zemí nacházejících se mezi Baltským, Černým a Jaderským mořem – Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko a jak to tak vypadá, celému tomu ansámblu šéfuje USA, které mělo na summitu také své zastoupení, stejně jako Evropská unie.

Iniciativa Tří moří uzavřela transatlantickou dohodu - Garantovaná investice ve výši 300 milionů EUR z USA, finanční a duchovní vstup společnosti Google a revoluční estonský přístup k digitální integraci dopravy a energie ve 12 zemích, které tvoří region tří moří, byly hlavními tématy rušného dne na virtuálním summitu Three Seas, který se konal v Tallinnu v pondělí 19. 10. 2020.


Kdo nás tedy bude řídit? Bude to Google, jehož duchovní vstup do Projektu je určitě obrovským přínosem, anebo to bude revoluční estonský přístup k digitální integraci dopravy a energie ve 12 zemích? Estonsko, s počtem obyvatel menším než Praha, nás bude řídit? To si kluci z Rudé Hvězdy necháte líbit? To si s Vámi může takhle každý vytírat prdel?


O virtuálním summitu v Tallinnu je u nás v podstatě ticho po pěšině, našel jsem jen placený článek na HN, ze kterého neplatič nic nevyčte a ani na stránkách našeho prezidenta není o summitu žádná zmínka. Že by se náš pan p-rezident styděl, to by mu sloužilo ke cti, ale spíše myslím, že má pokyn tuto iniciativu nerozmazávat, vždy je kolem toho ticho.


20. 10. 2020 V Praze odhalili první sochu Marie Terezie v ČR. Na soše je nejzajímavější její cena 3,6 milionu. Asi chtějí lidi naštvat.


Jak se píše na stránkách MČ Prahy 6: „Marie Terezie vládla v poměrně turbulentních časech. Pragmatická sankce vydaná jejím otcem ji sice určila jako následnici všech rakouských držav, svůj trůn ale musela obhájit, obrazně řečeno, s mečem v ruce. Našim zemím přinesla společně se svým synem spoustu nového a dobrého. Z jejích reforem vlastně žijeme dodnes. I proto jsme pro uvedení jejího pomníku vybrali originální a inovativní řešení a já jsem rád, že v Praze 6 bude zajímavé umělecké dílo – skutečná pocta panovnici, která české země přiblížila modernímu světu,“ uvádí k symbolickému významu odhalení sochy, k němuž dochází přesně 280 let od okamžiku, kdy se Marie Terezie ujala vlády nad habsburskou říší, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.


Zajímavé video, vlastně taková zdravice od potomků Marie Terezy, asi už se těší na Hrad.


Toto nám sděluje hrábě cesky:


„Víc Vás postovit dneska, moje manželka a já jsme velmi smutné, nemohli jsme být přítomně s Vámi, protože Marie Terezia byla naše spolešný předek. A to je velká čest pro nás, odhalit socha Marie Terezy, obdivujeme sme jí, protože ona byla velmi moderná žena a vyvinul hodne věcí ve svojí době. Dneska Marie Tereza musí nás připomenout, na naše spojené spolekly (asi společných) dejin. Český Rakoušani ve střední Evropě a opravdu přeju Vám úspěch dneska a taky krásný hezký slavnost a den. Takujeme.“


A toto hraběnka anglicky:


„Rádi bychom poblahopřáli Ondřeji Kolářovi, starostovi Prahy 6, za odhalení této krásné sochy Marie Terezy. Marie Tereza, náš společný předek, byla lídr ve vzdělávání a zdravotnictví a nádherným vzorem pro každou dnešní ženu. Socha bude inspirací pro všechny lidi na Praze 6.“


Co k tomu říci? Naše Řídící Struktury se k projektu Trojmoří staví rezervovaně, což jim určitě slouží ke cti a je vidět, například na zveřejňování filmů na youtube, že se snaží pozvednout národního ducha, aby v národě vzbudili proti Rakousku odpor. Za poslední rok byly na youtube zveřejněny filmy jako Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem, Psohlavci a další.


Také předpokládám, že se brzy objeví „řízené weby“, které budou lidem brnkat na národní strunu, na Slovensku už mají Ľudový snem Slovenska, psal jsem o něm v 19. části. Co se objeví u nás, necháme se překvapit.


Dokonce i ta zdravice od potomků Marie Terezy slouží k pozvednutí národního ducha, jak ji lidé uvidí, okamžitě v nich vzkypí krev. Od toho, kdo jí prosadil, to byl geniální tah.


Slova hraběte: „Český Rakoušani ve střední Evropě“ budou mít u davu úspěch.


Jsem zvědavý, jestli po změně režimu, a k tomu míříme, jestli pak ty různý novotný a koláře předhodí davu. A dav bude hladový.


Ano, takto se řídí složité supersystémy a je jen na nás, jestli se budeme umět v těchto procesech vyznat. Proto neváhejte, a když už zavřeli ty hospody, přečtěte si vždy večer, namísto zpráv v televizi, ty stejně mají za úkol udělat nám v hlavě guláš, přečtěte si pár stránek z Mrtvé vody. Bez pochopení nízkofrekvenčních (dlouhodobých, roztažených v čase) a střednědobých procesů nelze dost dobře analyzovat či komentovat procesy vysokofrekvenční (krátkodobé).Projekt Mezimoří a Trojmoří – 27. část

Aurora Kelp, přidala na fcb k mému minulému psaní příspěvek, že do toho všeho krásně zapadá koprodukční televizní seriál o Marii Tereze. Přiznám se, že jsem dosud žádný díl neviděl, ale musí to být něco úžasného (správný význam tohoto slova je strašný, hrozný, určitě znáte: „stál v němém úžasu“), neboť v něm účinkují významné celéVřiti, kteří mají za sebou úžasnou tvorbu. Jak píše Aurora, na financích se nešetřilo a podle toho, že se na výrobě seriálu podílely české, maďarské, rakouské a slovenské produkční instituce, je jednoduché poznat, za jakým účelem byl seriál natáčen. Navíc, režisérem je Rakušan a to potvrzuje, že v čele Projektu Trojmoří mělo vládnout Rakousko.


Když jsem hledal nějaké informace na netu, objevil jsem sdělení mluvčí České televize, že projekt Marie Terezie byl prozatím odložen. To do sebe opět zapadá, protože za natáčením seriálu, minimálně v ČR, stáli ti, kteří si pro pokyny chodili na americkou ambasádu (podpinďos neboli také Havlovy pohrobci) a ti jak známo, jsou v současné době střídáni.


Odložení natáčení seriálu může znamenat odložení projektu Trojmoří, ale spíše bude znamenat, že projekt bude pokračovat, ale už ne pod vedením Rakouska. Uvidíme, jaké budou další kroky všech zúčastněných, nicméně je pravda, že ta propagace, která se u nás v současné době dělá Rakousku přes Marii Terezu, je spíše negativní.


Když jsme u těch filmů, v 16. části jsem se letmo zmínil o Státním fondu kinematografie, který přiděluje dotace filmařům a tím vlastně určuje, jaké filmy se budou natáčet. V roce 2019 šla do fondu téměř miliarda ze státního rozpočtu.

Státní fond kinematografie plnil/plní tři základní úlohy. První, tou deklarovanou a nejvíce viditelnou úlohou fondu je přidělování dotací producentům, kteří produkují (točí) filmy.


Druhou úlohou, už méně viditelnou, je určovat, jaké filmy se budou točit. Například, když dá fond zadání točit filmy, kde vyhrává podvodník, který se kurví, kouří a je denně opilý, bude společnost zastávat jiné hodnoty, než když dá fond zadání točit filmy typu Rychlých šípů. Tomu asi už rozumí každý, to je bezstrukturní řízení pomocí vkládání obrazů do podvědomí.


Ale já chci mluvit ještě o třetí úloze, pro obyčejné lidi úplně nejtajnější a to je financování politických stran. Nejprve, jak to fungovalo. Píši v minulém čase, protože se jednalo o penězovod Havlových pohrobků, i když na něj byly napojeny všechny parlamentní strany. Teprve s nástupem Babiše (globalistů) a s jeho zavedením kontrolního hlášení DPH, bylo rozkrádání státních peněz mírně zamezeno (píši mírně, protože o dalším, mnohem větším rozkrádání později).


Protože zavedením kontrolních hlášení nemohli prát peníze doma, vymysleli film Jan Žižka se zahraniční účastí a půl miliardy proprali přes of offshore společnosti. To byla poslední velká „rána“, poté začali globalisti Radu „státního“ fondu obměňovat.


Tedy jak to fungovalo. Státní fond kinematografie (SFK) dával navýšené dotace těm prověřeným producentům, o kterých věděl, že se mu 50% z dotace vrátí. Těchto 50% prosím berte jako můj odhad. Tedy SFK dal dotaci producentovi a na něm bylo, aby těch 50% propral, respektive aby těch 50% prohnal přes nejméně 3 v pořadí subdodavatele, kde na konci nějaký koník peníze vyzvedl z bankomatu a doručil přes producenta zpět do SFK.


Pro ty, kdo nepochopili můj, možná pro neznalého, zmatený výklad, si představte čtyř patrovou budovu, ve které SFK sídlí až nahoře, ve 4-tém patře. Pod ním ve 3-tím patře sídlí několik producentů a ti, každý z nich, mají ve 2. patře alespoň po dvou „subdodavatelích“, kteří zajišťují fiktivní služby. Tito subdodavatelé, můžeme jim říkat subdodavatelé 1. třídy (nebo také velká pračka) mají každý z nich o patro níže, tedy v 1. patře své subdodavatele 2. třídy (prostřední pračka) a ti zase mají každý z nich v přízemí své subdodavatele 3. třídy (ruční pračka).


Zrekapituluji, peníze vytékají ze Státního fondu kinematografie ve 4-tém patře a stékají jako dotace po schodech do 3. patra k producentovi. Producent za 50% natočí film a za druhých 50% nakoupí fiktivní služky od o patro níže sedících subdodavatelů 1. třídy. Peníze tedy stečou do 2. patra k velkým pračkám. Velká pračka, nebo-li subdodavatel 1. třídy za tyto peníze opět nakoupí fiktivní služby od subdodavatele 2. třídy tak peníze dotečou k prostředním pračkám. A prostřední pračka opět nakoupí fiktivní služby a tak peníze dotečou až do přízemí k ruční pračce. A ruční jsem jí nazval proto, protože zde vstupuje do hry koník (prý bílý), který vybere z bankomatu hotové peníze a „výtahem“ je posílá nahoru, přes producenta zpátky tam, odkud vytekly.


Také si můžete představit strom s rozvětvenými kořeny, kterým od shora ze státní pokladny protékají státní peníze. Na konci každého kořínku je kasičku, a když kasička zacinká, přiběhne malá myška, sebere penízky, ty předá veverce a ta odnese penízky zpátky na strom, ale už ne do státní pokladny, ale do pokladny soukromé. A pohádky je konec, děti, můžete jít spát.


A tady to všechno, už více než 2 roky, vyšetřují jako podvody na DPH finanční úřady a policie. Policie ví, odkud peníze vytekly, zná producenty, ví, přes které účty peníze tekly, a také zná ty, kteří ty peníze na konci vybírali z bankomatů (na každém bankomatu jsou kamery, které vás během obsluhy bankomatu natáčejí) a přesto všichni protagonisté kolosální krádeže stále běhají na svobodě.


Proč policie stále nic nevyšetřila? No protože ani nic vyšetřit nemá a ani nic vyšetřit nemůže, protože nemá pro vyšetřování vytvořené podmínky. Ta popřevratová sebranka udělala takové zákony, aby se na ní nikdo nedostal, aby jí nešlo potrestat a jak by řekl politik, dnes není politická vůle tyto zákony změnit. Aby náhodou nějaký horlivý policista na něco nepřišel, každou zúčastněnou firmu vyšetřuje jiné oddělení policie a jiný člověk. Zajímavé, že? Taková zlodějina a nikde se o ní nepíše. Kde jsou ti hlídací psi demokracie?


Osobně považuji tento příklad za potvrzení toho, že naše (a nejen naše) politická, kulturní i sportovní scéna je pouhé divadlo pro prostý lid. Potvrzuje to, že neocons a jejich slouhové podpinďosy nejsou řízeni pouhou státní elitou USA, ale že nad tou státní elitou stojí Euro-atlantické křídlo GPP. Dnešní a vlastně nejen dnešní politická scéna je velmi podobná policistům ve filmu a asi i ve skutečnosti. Jeden je „zlý“, druhý je „hodný“ a před úkonem se dohadují, kdo bude hrát zlého a kdo hodného.


My jsme tady měli od převratu ty zlé, ty, kteří upřednostňují revoluční metody a nyní nastupují ti hodní. Od převratu nás řídili slouhové Euro-atlantického křídla GPP a Zeman s Babišem (a jejich party) jsou zase slouhové Euro-asijského křídla GPP, toho hodnějšího, které upřednostňuje evoluční metody. Možná se to někomu může zdát přitažené za vlasy, ale pokud by u nás byla skutečná demokracie, tak když se policie dozví, že byly nakradeny miliardy, měla by přece vyšetřovat a soudy by měly soudit, každému po zásluze.


Jedním z těch producentů, co se podíleli na rozkrádání státních peněz je Daniel Landa. Proto je tato jeho firma v likvidaci. Takových firem v likvidaci nebo v insolvenci najdete mnohem více, stačí jet po těch jménech.


V 19. části jsem psal, že jsem v očekávání, kdy i u nás vyjedou nějací „Blaničtí rytíři“ se svým „Lidovým“ sněmem, když na Slovensku už mají Ľudový snem Slovenska. A přiznám se, že jsem vůbec netušil, že ti rytíři už vyjeli, sice falešní, ale vyjeli https://blanickymanifest.cz/ . Koukám, kdo za tím stojí a on to Landa, no, tomu se říká vysoké krytí. A kdo že tomu divadlu dělá reklamu? Bakalův respekt zde a zde, idnes zde a nesmí chybět ani PL zde.


Na místo, aby byl v teplácích alespoň na 12 let společně s kámoši z SFKa těmi, kdo je řídí, tak dostal za úkol dělat z lidí ještě větší hlupáky. Měl jsem klienta, který se pohyboval ve „vyšších“ kruzích a ten mi někdy ve 2017 říkal, že Landa „uklízí“ měsíčně milion do Švýcarska a že na to shání spolehlivého kurýra.


Máme toho plné zuby, píše Landa v pamfletu „4 artikuly za svobodu“ a já už se těším, až toho budou mít plné zuby NŘS (kdo zapomněl = Naše Řídící Struktury, ty které nevidíme). Konkrétně chlapci z Rudé hvězdy a začnou dělat pořádek, nic halasného, pěkně potichu, nenápadně a bezstrukturně.


A proč o tom celém vlastně píši? Protože Landa je důkazem, že celé národní obrození a lidové sněmy jsou řízeny shora.


A není bez zajímavosti, že někteří, kteří „propagovali a propagují“ KOB a DVTŘ a dokonce pořádali jakési fórum, se nyní shlédli v národním obrození. Zajímavé že? Asi nová směrnice.


22. října 2020 Vladimír Vladimírovič Putin ohlásil nástup Koncepce obecné bezpečnosti do života. Kromě jiného řekl: „Silná, svobodná a nezávislá občanská společnost je ze své podstaty národně orientovaná a svrchovaná. Klíčí z hloubky života lidí, může mít různé formy a směry. Jedná se ale o projev kultury, tradice konkrétní země, nikoli o produkt abstraktní „trans národního rozumu“, za kterým se skrývají zájmy jiných lidí.“


Kdo toto nepochopí, končí. Jediná cesta, pokud se chce NŘS udržet tak trochu u kormidla, je jít tou cestou, kterou ukazuje Koncepce obecné bezpečnosti a to je lidskost, pravdivost, správnost, spravedlnost, spolehlivost, upřímnost, poctivost, svědomitost, čestnost a to vše na zásadě dostatečnosti a nezbytnosti.


PS: Na příště vám slibuji ještě větší rozkrádačku, která je všem na očích a přitom ji vidí málokdo (a zdravotnictví to není).
Projekt Mezimoří a Trojmoří – 28. část

V minulém dílu jsem vám slíbil ještě větší rozkrádačku, nežli bylo rozkrádání Státního filmového fondu. Psal jsem, že je všem na očích, ale přitom ji vidí málokdo a zdravotnictví to není. Hádali jste, co to může být? Myslím, že uhodl jen málokdo, jsou to STRAVENKY!


Stravenky jsou oblíbený instrument dojení státního rozpočtu ať už nadnárodními společnostmi nebo těmi místními. Jak přibližně stravenky fungují, to asi ví každý. Avšak podstatně méně lidí ví, že společnostem vydávajícím stravenky zůstane za žebrem nějakých 8 až 10% z každé vydané stravenky a už jen mizivé procento lidí ví, kdo těchto 8 až 10% z každé stravenky zaplatí.


Obecně se říká a má se za to, že stravenky máme proto, aby se zlepšilo zdraví zaměstnanců, aby ti se mohli pravidelně a dobře stravovat. Také se říká, že z výše uvedeného důvodu se stát dobrovolně vzdal části svých daňových příjmů.


O čem se však nemluví vůbec, je, že stát se „dobrovolně“ vzdal části svých daňových příjmů proto, aby část tohoto daňového zvýhodnění konzumovaly soukromé společnosti jednak jako nadnárodní dojení a druhak jako dojení místní, na zajištění mimorozpočtových příjmů vládnoucí kliky.


Tedy jedná se o tunel na státní prostředky, přesněji o tunel na prostředky občanů ČR, přičemž stravenky jsou pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodné právě proto, aby byly využívány co nejvíce a tím, aby byly zajištěny co nejvyšší příjmy společnostem, majícím právo stravenky vydávat.


Příjem z každé 100,- Kč stravenky je přibližně 9 Kč (4 + 5). Při milionu zaměstnanců se jedná o příjem 9.000 000 Kč / den. V roce 2018 bylo 250 pracovních dnů, mínus dovolená 20 dní, což je příjem cca 230 x 9.000.000 = 2.070.000.000 Kč ročně a to prosím pouze ze stravenek. Výše uvedené společnosti však vydávají i jiné druhy státem daňově zvýhodněných poukázek, tak že skutečný zisk je mnohem vyšší, odhaduji ho celkově na 2,5 miliardy Kč.


A nyní o té ceně, kolik to stojí stát, že „nechává“ vydělávat soukromé společnosti. Zdravotní pojišťovny dostávají z každé 100 koruny, která je ve formě hrubé mzdy připsána zaměstnanci 13,50Kč, na sociální pojištění se odvádí 31,50Kč a daň z příjmu činí 15,-Kč, což je dohromady 60,-Kč.


Když to zrekapituluji, aby mohli soukromé společnosti „vydělat“ 9,-Kč z každé 100 koruny, přichází zdravotní pojišťovny, instituce sociálního pojištění a stát na dani celkem o 60,- Kč každé stravenky, což při milionu zaměstnanců činí 60 milionů / den. Za rok to máme cca 230 x 60.000.000 = 13.800.000.000 Kč. Vypadá to hrozivě, že, ale není.


Aby zdravotní pojišťovny, instituce sociálního pojištění (důchodové pojištění) a stát na dani o nic nepřišly (protože ony potřebují určitou výši prostředků, bez které se prostě neobejdou), jsou sazby daně a pojistného vyšší přesně o tolik, aby pokryly ztrátu ze stravenek. Pokud by nebyl tunel se stravenkami, mohly být veškeré sazby třeba o 3% nižší a byl by zajištěn stejně vysoký výběr pojistného a daní, jako s daňovou úlevou na stravenky.


A správně dělají ti, kteří se nyní ptají a kde že je ta „podpora stravování zaměstnanců“, kde je ta „daňová úleva státu? Jakou jsem vlastně jako zaměstnanec dostal úlevu, když ostatní sazby mám vyšší a odvádím z nich více přesně o tolik, kolik mi stát „dává“ jako úlevu.


Ta podpora se nějak rozplynula, že? Není, je fuč. Co stát s velkým humbukem zaměstnanci dal jako daňovou úlevu, to mu obratem okamžitě potichu sebere ve vyšších sazbách. A nejen to, vyšší jsou i sazby pro ty, kteří „daňovou úlevu“ ve formě stravenky nekonzumují.


Doufám, že jsem tunel se stravenkami vysvětlil dostatečně, stravenky máme a měli jsme proto, aby nás, obyčejné občany, mohli dojit soukromé nadnárodní a místní vládnoucí kliky, konkrétně u nás mám na mysli podpinďos, nebo-li Havlovy pohrobky, nástroj Euro-Atlantického křídla GPP.


Tak už jste pochopili, kdo ve skutečnosti zaplatí ročně ty 2-3 miliardy společnostem, majícím právo vydávat stravenky?


V současné době a už to pár měsíců běží, se projevuje tlak globalistů na zrušení stravenek, protože potřebují odpojit podpinďos od penězovodů. Příjmy z prodeje stravenek byly jedním z důležitých příjmů kliky, vládnoucí od doby převratu.


Ještě mne napadlo, že jsem se vůbec nezmínil o těch, kteří schvalovali zákony umožňující dojení národa. Jak si můžete lehce na stravenkách ověřit, v uplynulých jednatřiceti letech bylo úplně jedno, která strana je u kormidla. „Pravicová“ nebo „levicová“, Klausova nebo Zemanova nebo nějakého jiného panáčka, parlament vždy schvaloval zákony umožňující dojit český národ.


Dneska si povíme ještě o Karlu Schwarzenbergovi, kdy on v roce 2005 díky svému silnému vlivu na veškeré dění v České republice, nechal změnit Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.


Karel Schwarzenberg potřeboval z nějakého důvodu převést své panství na syna, ale problém byl, že se mu nechtělo platit daň darovací a už vůbec se mu nechtělo platit soudní znalce, protože soudní odhad byl tehdy při darování majetku nezbytný a tak prosadil (potichu samozřejmě), že parlament zákon změnil a od té doby máme u darování majetku osvobození u osob blízkých v řadě přímé (nejen).


Na těchto příkladech výše plus rozkrádačka Státního filmového fondu za účasti propagátora národního obrození Landy z minula jsem vám chtěl ukázat, že politická scéna je podstatně jiná, než jak nám ji předkládají média včetně médií „alternativních“.


Co na závěr, no asi to, že se bude vracet. Ano vážení, bude se vracet, bohužel ne všechno, ne hned, ale vracet se bude. Ono to totiž ani jinak nejde a to už pochopil i Globální parazit, to už pochopily i naše řídící struktury (NŘS). Pokud chtějí přežít, nelze jít cestou, kterou prosazovalo Euro-Atlantické křídlo, tj. nadělat z lidí zvířata a bioroboty. Společnost založená na parazitizmu nepřežije a sám GPP zdegeneruje, podle jeho slouhů k tomu nemá daleko.


A proto přátelé, jak již říkával Vladimír Iljič, učte se a učte se a já dodávám, studujte Mrtvou vodu, to je základ. Čím více budeme znát, tím rychleji dojde ke změnám k lepšímu. Nesmíme se nechat ojebávat, jak by řekli naši bratři Slováci.


A ještě malý dovětek, vy kdož jste to pochopili a budete ještě do konce roku používat stravenky (proč ne?), pomyslete připlacení vždy na to, jak vás/nás ojebávají a když náhodou budete na obědě s kolegy, nahoďte u stolu toto téma a sledujte reakce. Budete-li mít chuť, napište.


PS1: Na příště vám už žádnou velkou rozkrádačku neslibuji, to už bych fakt musel jít do zdravotnictví nebo do stavebnictví nebo do dotační politiky nebo …, ale to vy většinou už znáte.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 29. část

Dlouho jsem přemýšlel, o čem dneska. Mám jedno takové téma, ožehavé, pichlavé, moc se mi do něj nechce, ale zkusím to.


Dnešní téma je ANONYMNÍ DISKUSE.


V dnešní době je obvyklé, že na internetových diskusích diskutující tají svou identitu a vystupují pod nejrůznějšími přezdívkami (nicky).


A moje otázka zní, proč diskutující tají svojí identitu. Pojďme a pokusme se na tuto zdánlivě jednoduchou otázku najít odpověď.


Začnu tím, zda-li je vůbec možné, v dnešní době identitu utajit, případně před kým.


Tedy je možné utajit svojí identitu, když přistupuji na diskusi z IP adresy, kterou mám zaregistrovanou na své jméno např. na mobilu nebo dokonce z IP adresy, kterou mám na zařízeních doma na své adrese? Samozřejmě, že není. Ne každý z nás je ochoten čekat, než nám TOR najde nějakou vhodnou adresu a poté se stejně z té adresy na diskusi nepřihlásím, pokud tam nezadám přihlašovací údaje. Takže souhlasíte se mnou, že v dnešní době je takřka nemožné, diskutovat na diskusích a nebýt přihlášen ze svého vlastního (firemního) zařízení, respektive pod svým jménem.


Provozovatel diskuse zná VŽDY vaší IP adresu a tím i Vaše jméno a adresu bydliště, bude-li se o to zvláště zajímat. Tajným službám, které takové to diskuse sledují a z většiny i řídí, je identita všech diskutujících známá.


Při tomto pohledu pak otázka, proč diskutující tají na diskusích svou identitu, dostává jiný rozměr. Proč vlastně tajím svou identitu, když o mně stejně všichni všechno ví, tedy samozřejmě kromě stejně naivních kolegů diskutujících. Provozovatel diskuse mojí identitu zná, před ním se neschovám, před policií a tajnými službami už vůbec ne, tak proč já vlastně tu identitu tajím? Odpovím za vás, většinou to bude, že ze zvyku, prostě dělají to tak všichni. Jestli vám to náhodou připomíná biorobota zombí, jste na správné adrese.


Pojďme dál. A vy potřebujete tajit svojí identitu? Vy děláte nějakou protistátní činnost, vedete nějaké rasistické či fašistické provokace? Asi ne, že? Od toho jsou tady jiní. Můj pohled je takový, že my neděláme nic špatného. Naopak se snažíme zlepšit poměry ve společnosti a za svými názory si stojíme, považujeme je za správné, a tudíž se nemusíme schovávat za žádná vymyšlená jména a přezdívky.


A teď si položme jinou otázku, kdo potřebuje na diskusích tajit svojí identitu? Znáte tu povídku od anglického spisovatele Gilberta Keitha Chestertona Znamení zlomeného meče? Malý úryvek:


Po chvíli ticha řekl malý muž svému společníku:

„Kam schová moudrý muž oblázek?”

A velký muž odpověděl hlubokým hlasem: „Na břeh moře.”

Malý muž přikývl a po krátkém odmlčení řekl: „Kam schová moudrý muž list stromu?” A jeho druh odvětil: „Do lesa.”A já se ptám, komu se hodí, aby se se svojí přezdívkou schovával mezi druhé přezdívky?


Tak, jako generál St. Clarea potřeboval skrýt mrtvolu majora Murraye mezi jiné mrtvoly, stejně tak potřebují tajné služby, dnes spíše ve formě vlivových agentur, schovat své agenty mezi normální diskutující a ovlivňovat tak směr diskuse a zejména závěry z diskuse, slovy KOB, ovlivňovat váš světonázor.Už rozumíte, proč se na našich diskusích, zejména na těch „alternativních“, diskutuje pod přezdívkami? Jsem přesvědčen, že řada z vás přestane přezdívky používat, případně, po přechodnou dobu a pro zachování kontinuity, bude používat své jméno + přezdívku.Lidi, nemáte se čeho bát a nepřítel o vás stejně všechno ví!Tím, že přestanete používat přezdívky, vyrazíte nepříteli z rukou jeho největší zbraň a tou je jeho anonymita. Placených konfidentů, dneska se jim říká trollů, je v každé diskusi neurékom. Jen hodně velký naivka si může myslet, že třeba na takové http://www.vodaksb.eu/diskuse/ nejsou.


Pokud začnete používat svá skutečná jména, konfidenti v každé diskusi vyplavou na hladinu jako chcíplá ryba. Aby se nepřítel zase schoval v davu, bude muset pro své agenty vymýšlet různé jména, dělat jim falešné profily na facebooku (falešné fotografie atd.) a jinde a už to pro něj bude mnohem složitější.


Také bude mít zhoršený nábor agentů, protože pod přezdívku se schová kde co, ale vystupovat pod cizím jménem už bude o něčem jiném.Dále doporučuji a radím, přestaňte odpovídat na příspěvky těch, kteří používají přezdívky. Poukazujte na jejich nevěrohodnost, ptejte se jich, co dělají špatného, že se schovávají.

Požadujte v diskusích, aby každý používal své vlastní jméno a příjmení a pokud získáte nějaké podezření, požadujte důkazy, že jsou skutečně ti, za které se vydávají.Toto doporučení se samozřejmě týká i provozovatelů „alternativních“ webů. Jak může mít člověk důvěru k nějakému webu, když ho provozuje nějaká přezdívka? Normální člověk si pod přezdívkou představí někoho podobného, jako je on sám, podle rčení soudím podle sebe, ale co když se pod nenápadnou přezdívkou schovává celá vlivová agentura?Ten, kdo bude používat i nadále přezdívku namísto svého jména, by si měl být vědom, že podporuje a napomáhá nepřátelům spravedlivé společnosti.Přátelé, tím, že používáte přezdívky, podporujete biblickou koncepci a skrytý otrokářský systém, škodíte sami sobě i svým dětem.A na závěr, to co minule. Přátelé, jak již říkával Vladimír Iljič, učte se a učte se a já dodávám, studujte Mrtvou vodu, to je základ. Čím více budeme znát, tím méně se necháme ovlivňovat a tím rychleji dojde ve společnosti ke změnám k lepšímu. Pracujte na sobě, naše společnost je přesně taková, jací jsme my. Není ani lepší, než my a není ani horší než my. Až my budeme lepší, bude lepší i naše společnost!

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 30. část.

Je to právě půl roku, kdy se 9. 5. 2020, na Den vítězství nad fašismem, poprvé Konceptuál CZ představil svým čtenářům.


To je také důvod ke krátkému ohlédnutí se za minulým půlrokem, přičemž v podstatě navážu na 19. část, kde jsem psal o rozvoji a propagaci Koncepce obecné bezpečnosti u nás a na Slovensku.


Největší zásluhu na tom, že vznikl Konceptuál CZ má Hox, provozovatel http://leva-net.webnode.cz/ a diskuse na http://www.vodaksb.eu/ .


Hox má největší zásluhu proto, že mě on a jeho kolektiv, asi tak od roku 2018, v diskusích věnovali zvláštní péči, kdy takřka každý můj příspěvek procházel tzv. schvalovacím řízením a teprve poté byl puštěn do diskuse, anebo třeba také vůbec do diskuse puštěn nebyl.


To pak pro diskutujícího, který je takto v nemilosti, nastávají situace, že když ho někdo v diskusi osloví s nějakým dotazem nebo má na jinou repliku, tak diskutující v nemilosti sice odpoví, ale protože Hox příspěvek do diskuse nepustí, diskutující v nemilosti pak v diskusích vypadá přinejmenším jako nezdvořák, při největším jako zbabělec, že z diskuse utekl.


Jsou i lepší případy, že Hox příspěvek pustí, ale třeba až za 10 hodin nebo až druhý den (to aby jste nemohli Hoxe obvinit z cenzury) a to pak už je téma dávno oddiskutované a váš příspěvek stejně už nikdo nečte, protože je hluboko zapadlý. Ostatně zvláštní péči mi na diskusi na http://www.vodaksb.eu/ věnují dodnes, ale o tom později.


No a za této situace mě napadlo, proč si neudělat web svůj, kde si budu moci psát, co chci. Ještě jsem zkoušel, jestli se někdo přidá, ale v té době se nikdo neozval a proto jsem se do toho pustil sám. Tímto tedy děkuji Hoxovi a celému jeho kolektivu za to, že mě přivedli na myšlenku udělat si vlastní web.

Konceptuál CZ a já jsme si vytyčili cíl, kromě propagace KOB, učit ty lidi, kteří o to budou mít zájem a kteří hledají, jak by společnost i oni sami mohli být lepší a jak to udělat. Já sám také stále hledám a učím se. Učit se, to je přátelé základ.


A jak si Konceptuál CZ vede? Asi takto, když se neflákám a pracuji, tak se návštěvnost zvyšuje a když nic nedělám, třeba přes léto moc pracovat nešlo, tak tak je návštěvnost nízká, nicméně, je nemálo návštěvníků, lepší vlastně říkat příznivců KOB, kteří chodí na web kvůli materiálům KOB stabilně, a to je fajn. Snažil jsem se vytvořit trochu přehledný archiv, aby se v něm dalo dobře vyznat a na youtube je už posbíraných přes 200 videí.


Co se týká návštěvnosti webu, ta pomalu roste. Dostat se do podvědomí lidí Konceptuálu CZ hodně napomohl tento článek, na kterém se podíleli Oracle 911, Boletus a Popolvár. „Hoxovy“ měsíční prázdniny měly také kladný vliv a tak v současné době navštěvuje web přes 1.300 lidí týdně.


Teď ještě musím kousnout do hořkého jablíčka, v 19. části jsem psal o Pražském konceptuální fórum (PKF) a o tom, že jeho účastníci, aniž by věděli, ve svém vstupném zaplatili letenku Olegu Kuklinovi, členu ruské delegace z Moskvy. Tuto informaci jsem dostal přímo od Ing. Jana Buzka, a protože jsem od přírody nedůvěřivý, chtěl jsem si ji ověřit. Proto jsem Olegovi psal dotazy, avšak Oleg žádné přijaté peníze na letenku od pořadatelů PKF nepotvrdil.


Z celé této kauzy mi vychází, že abych se v tom dál už nešťoural, Ing. Jan Buzek mi nalhal, že část peněz z výdělku předal Olegu Kuklinovi na letenku. Olegovi proto, aby se jím zaštítil, protože věděl, že se známe, přičemž se domníval se, že Olegův respekt a jeho vysoké postavení ve FKT Altaj mi nedovolí se v tom už dále šťourat. No, já jsem přesto zašťoural a vyšlo najevo, že celý zisk z PKF cca 20.000 Kč shrábli pořadatelé.


Nicméně abych alespoň něco trochu kladného směrem k Ing. Janu Buzkovi, psal jsem mu dotaz, zda překládá další Pjakinovi knihy a zde jeho pozitivní odpověď: Dvojka je v sazbě, ještě upravujeme poslední chybky a půjde to do tisku. Trojku dělá spřátelený překladatel, Čtyřku dělám zase já a jsem na začátku. Takže dvojka bude zakrátko a 3+4 v průběhu příštího roku.“Tak, hořké jablíčko mám za sebou a nyní to sladší. O Hoxovi jako jedničce v rozvoji a popularizaci KOB v ČR a možná i SK jsem psal v 19. části, avšak kdo další, znáte někoho, kdo by se významně zasloužil o popularizaci KOB? Já znám, ne sice osobně, to mne mrzí, ale tím, kdo má velikou zásluhu na rozvoji KOB, na její popularizaci a zejména na překladech Otázek – Odpovědí V. V. Pjakina je tichý, skromný a zejména pracovitý, pan Petr Linhart.

Snad se pan Linhart nebude zlobit, takovou jsem dostal jeho charakteristiku. Pan Petr Linhart je Liberecký podnikatel, milionář, majitel několika firem, zabývajících se odpady, ale jeho největší předností je, že již dlouhá léta finančně odměňuje paní Irenu Aneri za překlady O-O a další její činnost. Tedy nejen paní Ireně, ale také panu Petru Linhartovi vděčíme všichni za to, že můžeme každý týden číst titulky na Pjakinových videích.


Co dál v českém konceptuálním prostoru? Abych řekl pravdu, nevím. V Čechách se snaží se vyjít na světlo web https://kob-forum.eu/, ale tam kromě názvu nic, co by se týkalo Koncepce obecné bezpečnosti, nevidím, přičemž anonymita těch, kteří jsou za tímto projektem schovaní, také nemá s KOB nic společného.


Na závěr bych chtěl dodat ještě pár poznámek k minulému dílu, my, příznivci KOB, se nemáme za co stydět, nemusíme se před nikým skrývat, neděláme nic špatného. Tajit svou identitu musí ti, kteří jsou falešní, kteří jako propagují KOB, přičemž ve skutečnosti pracují na udržení biblického projektu a na udržení skrytého otrokářství. Někteří nevědomky, druzí za peníze zcela vědomě.


Proto mne udivila reakce na diskusi http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-156/#comment-357984 Připomenulo mi to píchnutí do vosího hnízda. Anebo potrefená husa? Posuďte sami.


Níže uvádím mé vysvětlení Jurovi (Boletus), které neprošlo cenzurou Hoxe:


DoubleM 7.11.2020 o 9:03

Děkujeme. Komentář čeká na schválení.

Ahoj Juro, a ty myslíš, že to problém není? Faleš do Koncepce obecné bezpečnosti rozhodně nepatří. Copak se propagátoři KOB někdy schovávali? Generál Petrov, Zaznobin, Pjakin, Jefimov, Veličko, ti se schovávali? Nebo ti věkově mladší např. mladý Jefimov, Roman Něprjatěl, Oleg Kuklin, Jevgenij Šašichin a další?

K tvým otázkám: účelem mého příspěvku je upozornit na problém anonymity na diskusích, komu anonymita škodí a komu naopak prospívá.

Co se týká tvého posledního odstavce, jsi si jistý? Ty chceš říci, že KOB vybízí k anonymitě a falešnosti? Hm, to já se nedomnívám, to asi každý mluvíme o něčem jiném.

Co se týká ostatního, já se tě také neptám na smysl tvých desítek příspěvků zde v diskusi, předpokládám, že je sem dáváš v dobrém úmyslu.

Odpovídám pouze tobě, protože vím, že skutečně existuješ a že svojí identitu neskrýváš, myslím, že nick Boletus používáš ze zvyku. Těm, kdo se neumí normálně podepsat, těm odpovídat nebudu.

Ano, je to přesně tak, jak píše nick Hox výše – nikdy nevíš, jaká přirození se za tím nickem schovávají.

Zdraví Milan Makový Konceptuál CZ

Odpověď


Toto mé vysvětlení Jurovi (Boletus) Hox do diskuse nepustil. Obhájit tak názor nebo něco vysvětlit je v takových to případech těžké, takřka nemožné a proto je výsledek diskuse po uplatnění cenzury zcela jednoznačný. Ten Borisův příspěvek už nikdo číst nebude, ten je moc vzadu, ten už zapadl. Tak to byl názorný příklad důvodů, proč vlastně jsem založil Konceptuál CZ.


Co na závěr, snad jsem opět pár lidem pootevřel oči, nic není takové, jak to na první pohled vypadá a nic není takové, jako bylo třeba před pár lety, i když se to tak tváří. Tak jako se změnil VP SSSR, respektive ti, kdo tuto značku násilně převzali, tak podobně se také změnil Leva-net a jeho diskuse. Bohužel!


A proto, Abyste chápali, co říkají různí političtí činitelé, jak probíhají tyto procesy, jakého procesu je daný jev součástí, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Tyto znalosti naleznete jen v jednom zdroji,

v Koncepci obecné bezpečnosti. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte všechny jeho práce kromě těch, které jsou mu připisovány od roku 2018 do dnešní doby. I když už je dávno přestali vydávat. Takže čtěte práce do roku 2018. Všechno, co bylo zveřejněno do roku 2018.

Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými.

Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám štěstí!

Mírové nebe nad hlavou.“Slova Valerije Viktoroviče jste určitě poznali a já jen dodám, pro ty, kdo přispívají do různých diskusí, přestaňte skrývat svou identitu, je to voda na jejich mlýn.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 31. část.

Vážení přátelé, youtube zablokoval účet Konceptuál CZ, kde bylo už přes 200 výukových videí. Stalo se tak bezprostředně poté, co jsem zveřejnil výukové lekce Koncepce obecné bezpečnosti Generála Petrova s českými titulky, které dělal Osveti Manak, zde jeho souhlas.


Jak je vidět, přituhuje. Mráz nepřichází z Kremlu, ale troufám si tvrdit, že tentokrát přichází od slouhů Globálního parazita. Nicméně v podstatě se nic neděje, informace je jako voda a vždy se dostane tam, kde je třeba.

NŘS nepochopily nebo nechtějí pochopit, že jediná šance na přežití českého národa a tím i na jejich přežití je včlenění se do ruského, či chcete-li do slovanského světa. Západ od našich hranic je odsouzen zhnědnout a to myslím doslova, ty mladé arabské býčky do Evropy nenavozili bezdůvodně.


Tato zpráva zdánlivě s Projektem Trojmoří nesouvisí, ale pouze zdánlivě. KOB jako taková brání uskutečnění projektu a proto se parazit a jeho slouhové mylně domnívají, že když KOB zablokují účet na youtube, přestane se KOB šířit napříč společností.


Zrušení účtu na youtube také potvrzuje oprávněnost mé výzvy, zakládejte stránky s tématikou KOB, zakládejte fóra KOB, čím více, tím lépe.


Závěrem vás prosím o radu, kam uložit videa, aby na ně nedosáhla ruka NŘS.


PS: Příště už doopravdy o Projektu …Projekt Mezimoří a Trojmoří – 32. část.

Existuje názor, že Globální prediktor trpí dlouhodobě nedostatkem dobrých kádrů a z toho důvodu se mu nedaří uřídit své procesy. Já jsem s tímto názorem dlouho nesouhlasil, avšak poslední dobou, zejména podle dění v českém internetovém prostoru, budu muset svůj názor poopravit.


Vypínám – vypínám na natrvalo nebo na měsíc – nevypínám, jen bude měsíční pauza – vypínám okamžitě natrvalo – vypínám natrvalo, ale až za měsíc – a nic se vypínat nebude.

Připadá vám to jako schizofrenie? Ano, na první pohled to tak může vypadat, ale pouze na první. Ono vlastně jde jen o to, že Naše řídící struktury (NŘS) trpí kádrovou bídou.


Žádná schizofrenie v tom není, je to jen kočičí pracka pro NŘS. A že nevíte jaká? No, to je jednoduché, v plné nahotě se projevuje vliv školských reforem. Tak dlouho prováděly NŘS reformy školství, až mají nyní problém najít kvalitní kádry a je jen otázkou času, až staří vymřou, kdy se ta školní „kvalita“ projeví i v samotných NŘS.


Vypínám – nevypínám, už víte, o čem píšu? Ti, kdo trochu sledují diskusi Leva-netu na vodaksb, už určitě vědí. Tolikrát měnit rozhodnutí vypovídá o tom, že nástroj, přes který NŘS řídí Leva-net není z nejkvalitnějších, protože kdyby byl, rozhodl by jednou a hotovo. Vždyť je to ostuda řídících složek, 5x měnit své rozhodnutí a ještě větší ostuda je, tyto odporující si rozhodnutí zveřejňovat.


Čtenář to okomentoval ještě velice ohleduplně, posuďte sami:


čtenář 23. 11.2020 o 14:55

Oco, ono je vše podstatně složitější – Vy jste viděl Hoxe na vlastní oči ?? A dtto Kaila, že ho odmítáte ?? Tím nechci nic naznačovat, jen jsem trošlu paranoidní, a občas mě napadne, zda je tam v zákulisí původní Hox 1 nebo nějaký Hox 2 či Hox 3 ?? Pokud to nebude na živo, jak Pjakin, nikdy nemáte jistotu, s kým jste v kontaktu. A úmysly Kaila mohly být opravdu upřímné..

Přitom klidně mohl hovořit o Adonisovi XIV.


Leva-net a jeho diskuse mají za úkol průběžně monitorovat příznivce Koncepce obecké bezpečnosti a přílišné nadšence patřičně usměrňovat, případně neposlušné z diskuse rovnou vyřazovat.


Co se týká samotné diskuse, naprosto se ztotožňuji s názorem, že studium tlustých knih, zejména studium Mrtvé vody, je pro člověka mnohem přínosnější, než ztrácet čas na diskusích s lidmi, kteří jsou placeni za to, svést mě z nastoupené cesty coby studenta KOB. Například, k čemu slouží skoro 200 odkazů měsíčně na ruského domácího černocha Panarina? Odpovím za vás, slouží k vytváření kaleidoskopu u lidí, kteří ještě nemají zformovaný správný celistvý pohled na svět, jiný účel za tím nehledejte.


A nyní trochu o tom, k čemu sloužilo, respektive k čemu mělo sloužit vypnutí diskuse. Myslím, že jsem to minimálně naznačoval, bylo potřeba převést ovečky z jedné ohrádky do ohrádky druhé (národní obrození). Respektive do více ohrádek, ale ta jedna byla hlavní a to se právě nepodařilo, proto byla diskuse znovu otevřena.


Ono se totiž ukázalo, že ne všichni na diskusi jsou ovcemi a vlastně se ukázalo i to, že ta atmosféra, která na diskusi je, tak že tam je jen právě díky těm profíkům. Pokud by tam profíci nebyli, byla by atmosféra podstatně komornější.A jak celé toto povídání souvisí s Projektem Trojmoří? Já myslím, že souvisí hodně, protože právě přes projekt národní obrození nás chtějí určité struktury dovést do nového R-U.


Jinak k Projektu Trojmoří jsem dobré zhodnocení nalezl zde.

Jak všichni víte, vybudování vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je součástí tohoto projektu a tak je úsměvné, že se ostravští zastupitelé postavili proti stavbě tohoto vodního díla. A dokonce jednomyslně, což se v dnešní době jen tak nevidí.


Zde se nabízí otázka, kdo jim tak poručil, protože eventualita, že jsou všichni ostravští zastupitelé tak vzdělaní ve vodním národohospodářství a v ekonomii, že by mohli posuzovat vliv vodního díla na životní prostředí nebo na ekonomiku státu a že se všichni shodli na stejném názoru, nepřichází v úvahu. Ostatně na tomto příkladu můžete vidět, že když píši o loutkách ve vedení státu, vztahuje se to i na městská zastupitelství.


Osobně si myslím, že propojení těchto řek je dobrá myšlenka, když už nic jiného, určitě potěší jachtaře a další vodní turisty. Uskutečnění tohoto vodního díla také znamená splavnění Labe a to je potřeba jako sůl. Podle mě se jedná o využití objektivních okolností k dosažení svých cílů.


Jiná věc je, kdo bude stavět a hlavně, kdo bude na těchto vodních dílech vybírat poplatky za proplutí. Tohle by si měly NŘS pohlídat, aby ty poplatky nakonec nevybírala rakouská Kapsch.


Na závěr letem světem


Sněmovna schválila pomoc pivovarům – namísto aby NŘS pivovary a další alkoholové i nealkoholové výrobce rušily či vyhosťovaly ze země, ještě je za peníze českých občanů podporují, aby oni mohli vyrábět více a více jedů a tím, aby české obyvatelstvo rychleji degenerovalo a vymíralo.

Neskutečné – genocida českého obyvatelstva v přímém přenosu. Pokud se někomu zdá slovo genocida příliš silné, nechť vzpomene na severoamerické indiány.


Kdyby někdo nevěděl, proč nejsou v ČR nemocniční lůžka, může se mrknout do následujících odkazů. Úplně stejně jako v Rusku, probíhala v ČR cílená příprava na Covid 19. Kdo poslouchá Pjakina, ví, o čem mluvím. Na strašení obyvatelstva a podpoření hysterie dala vláda na jaře 6 miliard. Samozřejmě, že opět z peněz občanů České republiky. Kdo se bude za tyto zvěrstva zodpovídat? Neměli by jsme začít volat k odpovědnosti NŘS?


Zde slíbené odkazy:


Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace


PROMYŠLENÁ A PŘIPRAVENÁ LIKVIDACE KRAJSKÝCH NEMOCNIC

Nemocnice v kómatu

Fabulace a účelová likvidace nemocniceProjekt Mezimoří a Trojmoří – 33. část

Ten Pjakin prostě nemá chybu. Všimli jste si:

Otázka:

Zemřel Diego Maradona, gladiátor, jak píše Sergej a v médiích se rozpoutala masová hysterie.

Když si vzpomeneme na mistrovství světa v roce 1986, kde tento gladiátor dal gól rukou do branky anglické reprezentace a potom ještě jeden...

Maradona to označil jako pomstu za porážku Argentiny ve Falklandské válce. Ale pokud to vyhodnotíme z hlediska vnější politiky Anglie, tak možná sama Anglie vypustila tento zápas, neboť to ona přece „vymyslela“ fotbal a nechtěla zbytečně zvyšovat napětí. Nebo to byl globální prediktor, kdo přikázal zahodit zápas kvůli svým cílům, takže bylo možné góly dávat rukou, zadkem a dalšími částmi těla?

Jaké to podle vás byly cíle? Možná by stačilo k převzetí řízení u globálního prediktoru přivolat si Chottabyče /džina z lampy/ a rozdat všem míče?Pjakin: Všechno je to daleko jednodušší. Opravdu daleko, daleko jednodušší. Každý masový sport je určen k manipulaci s davem. Aby se energie mas měla kde vybít a neohrožovala řídicí procesy.

To proto všechny ty fanouškovské kluby a tak dále i ta hysterie okolo Maradony. Jen si vezměte, jak byl tehdy elegantně vyřešen problém vybití napětí, všude, v Argentině, ve světě.

Argentina vyhrála ve fotbale, není důležité, že to byl gól rukou, důležité je, že vyhrála a hotovo:

„To máte za ty Falklandy!“ Správně.

Anglie pustí zápasů, kolik budete chtít s podmínkou: „Nám ostrovy a vám gól rukou.“

Běhejte, hlupáčci. To proto také Maradonu tak zviditelňovali. Ano, on hrál dobře, ale kvůli

tomu ho nezviditelňovali. To jen kvůli té neznalosti lidí, na které se dá postavit příslušné řízení. Skvělé ne?

Velká Británie prohrála fotbalový zápas, získala ostrovy a všechno se uklidnilo. Všechno se uklidnilo. Ta energie se vybila.

Takto masový sport vybíjí („přebytečnou“) energii, která by mohla být využita k tvořivosti,

k tomu, aby lidé budovali a rozvíjeli svůj stát.

Takhle si fotbaloví fanoušci zařádili, rozbili pár obchodů, spálili několik aut, poprali se, zničili své zdraví a skončili v nemocnici, a vše je OK! Tohle všechno je přece řiditelné.

Celá ta fanouškovská kultura je řiditelná. Celá ta hysterie okolo toho sportu je řiditelná.

22 lidí sportuje pro zdraví, aby se jich 22 tisíc mohlo opíjet, kouřit a "bavit se" na tribunách.

Ale i těch 22 lidí si ničí zdraví dopingem. Je běžné takto vodit dav za nos, a on se potom nepodílí na řízení. Všichni mají co řešit:

"Takový to byl krásný gól a tak dále…“ A stojí stranou a vůbec si nečiní nárok na nějaké řízení a obranu svých vlastních zájmů, ani trochu. Umožnili jim… Skvěle to zařídili

s tou Argentinou, ne?

Umožnili jim vyhrát, a vše je OK! Lidé se uklidnili: „Zato jsme jim to nandali ve fotbale!“ A problém je vyřešen.


A nyní to porovnejte s rokem 1969 a našimi dvěma hokejovými zápasy na Mistrovství světa ve Stockholmu. Nenechali nás tehdy Sověti vyhrát?


Také zlatá éra československého hokeje dostává kapku jiný rozměr. Mistrovský titul z pražského šampionátu v roce 1972 naši hráči dosáhli jen díky tomu, že Sověti po vítězství na olympiádě v Sapporu odvolali Tarasova a nastoupil Bobrov (nebo zde).


Jakou atmosféru přinesl Bobrov do sborné, můžete shlédnout v tomto nádherném životopisném filmu o Valerii Charlamovi, Legenda číslo 17, v originále zde a s českými titulky ke stažení zde.


S odstupem času a s vědomostmi a informacemi, co máme dnes, nelze než konstatovat, že Bobrova jednoznačně nasadili proto, aby hokejová sborná začala prohrávat. Tarasov byl čestný člověk, ten jim do toho nešel, proto ho museli odvolat. Ona i ta tragická smrt Charlamova by se dnes mohla vykládat jinak. Když mohli Gagarina, proč by nemohli další?


No nic, vraťme se k našim hokejovým vítězstvím. Na rozdíl od náhodné Maradonovy ruky se jednalo se o geniálně předem promyšlený řídící manévr, tzv. upuštění páry. Necháme se od Čechoslováků párkrát porazit, dáme jim pár mistrovských titulů a naše vojska mohou bez problémů zůstat v Československu. Potenciál odporu okupace vyprchal během jedné dvou nocí, lidé se plácali po ramenou a byli šťastni. Takto se řídí supersystémy.


Vážení přátelé, jak vidíte, máme se všichni stále co učit. A nejenom sebe, ale i druhé. Aplikace autorského práva, hermetizace znalostí a informací jsou příčinou brzdění rozvoje společnosti ve všech směrech, z nichž vzdělání je ten hlavní, základní.


Jsem přesvědčen, že právě úpadek v úrovni vzdělávání má na svědomí úspěšnost koronavirové hysterie. Například, zde píší, že číslo R roste, přičemž u mnoha lidí tato zpráva vyvolá z důvodu strachu zvýšení hypertenze a u některých z nich se tak díky zvýšení tlaku zhorší jejich nemoci, které nemají s David-19 vůbec nic společného. Je nasnadě, že díky takové to zprávě umírají lidé, kteří by normálně za klidnějších okolností svou nemoc zvládli.


Původně jsem chtěl uzavřít tím, že číslo R je nástroj na strašení lidí, ale jedná se pouze o strašení, pokud jsou jeho následky fatální? Proč se toho všeho účastní NŘS, to je mi stále záhadou.


Z tabulky Počet zemřelých celkem a podle věkových skupin a čísla týdne v letech 2011–2020 vydávané Českým statistickým úřadem vyplývá, že jen za prvních 43 týdnů se zvýšila roční úmrtnost o 5 až 8 tisíc oproti předchozím rokům.Projekt Mezimoří a Trojmoří – 34. část

Minule jsme končily konstatováním, že Z tabulky Počet zemřelých celkem a podle věkových skupin a čísla týdne v letech 2011–2020 vydávané Českým statistickým úřadem vyplývá, že jen za prvních 43 týdnů se zvýšila roční úmrtnost o 5 až 8 tisíc oproti předchozím rokům.


Pan Oldřich Peterka k tomu poslal příspěvek, s jehož první polovinou nelze než souhlasit.


Zaujaly nebo zasáhly mě více poslední dva odstavce o čísle R. Každému jsem říkal, mrkni na ČSÚ, nic se tu neděje, ale posledních pár týdnu se objevil výskoček v počtu zemřelých lidí to zn., jde to na vrub paniky, jak se asi cítí člověk v poslední etapě svého života zavřený v pečovateláku bez možnosti kontaktu s příbuznými a kolem se pohybují ošetřující lidé ve skafandrech, kteří vám šťourají v nose😔, nevidíte úsměv ani jinou emoci. Jsme v koncepční válce o to, zda budeme otroci nebo lidé řídící se svědomím a toto jsou její mrtví 😔😔. V jednom článku jste napsal, že NŘS by měl zrušit chlast ten PES je jasný útok na chlast (kdo je nejpostiženější no přeci hospodští) a to je snad i odpověď proč v tom NŘS jede a možná to i z tohoto důvodu i přiživuje a proč ti zemřelí často v osamocení navíc. Je to moje úvaha možná špatná, podumejte lidi a taky mrkněte na poslední ot. a odpovědi Valerij Viktorovič tam právě hovoří o chlastu a jezení masa.


Zvýšené úmrtnosti si všimli i na Novinkách. Nadpis „Na začátku listopadu zemřelo v Česku navíc stovky lidí, na covid to nebylo“, hovoří sám za sebe.

Na začátku listopadu zemřely v Česku navíc stovky lidí. Na covid to nebyloNa začátku listopadu zemřely v Česku navíc stovky lidí. Na covid to nebylo Na začátku listopadu zemřely v Česku navíc stovky lidí. Na covid to nebylo

Co k tomu říci? Pěstování strachu ve společnosti je základním předpokladem úspěšného vládnutí. Může být, že NŘS mají dobré úmysly, jak píše Oldřich Peterka, avšak za dobrými cíli se musí jít také správnou cestou, ne přes mrtvoly.


Dneska se mimořádně vyjádřím k povolební situaci v USA. Celé to divadlo na mě dělá dojem dohodnutého scénáře. Oba tábory, jak tábor globalistů, s vývěsným štítem Trump, tak tábor státní elity s vývěskou Biden, hrají své role. Oba tábory, minimálně jejich skuteční tajní hlavní rádci vědí, že jejich úkolem je rozdělit USA. Krátce řečeno, jedni připravují záminky pro rozpad, druzí jich využívají a naopak, vše směřuje k rozpadu.


Dokonce bych řekl, že se jedná o dlouhodobě naplánovaný scénář, ve kterém je i počítáno s možností (pravděpodobně nejen počítáno, ale naplánováno), že jeden nebo druhý hlavní protagonista zemřou. Ještě nikdy v historii USA nenastupoval na „trůn“ tak starý president, 78 let je úctyhodný věk a úmrtí presidenta může být dobrá záminka pro rozpad USA.


Proto také i druhý protagonista tohoto smutného scénáře je již v letech a řídícím strukturám bylo úplně jedno, jestli vyhraje ten nebo ten. Jak je vidět, nebylo to jedno Donaldovi, a proto raději přenechal volební vítězství svému soku. A kdyby se sokovi nechtělo odcházet dobrovolně, bude mu příkladem Roosevelt. Takto vidím scénář připravený pro USA, jehož rozpad potom bude řídit Kamala Harrisová se svým manželem. Dovoluji si odhadnout, že míra krvavosti pak bude ještě vyšší, než odhaduje Valerij Viktorovič ve svých posledních Otázkách a odpovědích. Bůh s tebou Ameriko!


Můj kamarád, žijící v USA už dlouhá léta, naprosto nesdílí můj názor, psal mi: „Je dobře, že Biden vyhrál. Jednak bude mnohem lepší než Trump a také bude jasně vidět, že GP plány jsou jenom vymyšlená fantasie a nic co píšeš, se dít nebude. Je to stejná fantasie jako výroky Trumpa o volebních podvodech.” Kéž bys měl Zdeňku pravdu!


A na závěr letem světem

Podle mne, ve světě nic nového. Navalnyj dělá všechno možné, aby jej stihl osud Němcova a SeznamZprávy mu v tom zdatně pomáhají. Němcov 10. února 2015 vyjádřil v interview své obavy z toho, že ho prezident Putin nechá zabít a krátce na to, dne 27. února 2015 byl v centru Moskvy (přesněji na mostě přes řeku), krátce před půlnocí čtyřikrát střelen neznámým střelcem, načež na následky zranění zemřel. Přítelkyni, která ho doprovázela, se nic nestalo.


Na domácí scéně se laureátem ceny Němcova překvapivě stává Daniel Landa, který se spolu s Ledeckým angažuje v propagaci očkování proti David-19. Za polibek smrti považuji článek na Aeronetu a zejména potom jeho širokou publikaci. Také jakási „obhajoba“ Landy, že mu zemřel kamarád s covidem, se nechá považovat za pozvánku do klubu, mluvit o smrti v takových to situacích se nevyplácí. Inu, budeme sledovat, jestli pro Landu začala 8. etapa Plné funkce řízení pouze po umělecké stránce nebo i jinak.

523 zobrazení0 komentář

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.