• Konceptuál CZ

PROJEKT MEZIMOŘÍ A TROJMOŘÍ 2020

Projekt Mezimoří a Trojmoří – úvod.

Co to je, k čemu má sloužit a kdo nás to tak hezky organizuje? Tak tedy, jedná se o projekt spojení zemí spolku B9, tj. Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenské republiky na čele s Rakouskem. To je projekt Mezimoří a až se připojí Slovinsko a Chorvatsko, už budeme hovořit o Trojmoří. Usilovně se ještě pracuje na připojení Ukrajiny a Běloruska.


Hlavním cílem projektu je vytvoření určitého spolku, klidně bych zvolil pracovní název Unie Svobodné Evropy (USE), který bude svobodně izolovat Rusko od Německa a svobodně rozhodovat, jaké zboží a lidi pustí z Ruska do Německa a naopak. Unie Svobodné Evropy se tak má stát nástrojem, který bude na přední pozici v hybridní válce proti Rusku a v budoucnu pravděpodobně nástupištěm horké války, tj. k válce na 6. prioritě zobecněných prostředků agrese.


No a kdo že nám za tím celým stojí? Ano, je to ten náš starý známý. Ten, kterého nikdo nezná a na kterého věří málokdo. Ten, co se tak bojí atomové války a proto se nedávno přestěhoval ze Švýcarska na Nový Zéland. A ještě to upřesním. Projektu šéfuje euro-atlantická jedenáctka, která, jak je tradicí, prosazuje v soutěži s atlantickou jedenáctkou evoluční řešení.
Projekt Mezimoří a Trojmoří – 2. část

Minule jsme si projekt Trojmoří krátce představili a řekli jsme si, že projekt organizuje náš starý známý Globální prediktor (GP). Kdo to je, co to je, dneska řešit nebudeme. Dneska se podíváme na to, kdo či co uvádí projekt do pohybu. My víme, že GP provádí svoji řídící činnost bezstrukturním způsobem tak, že to nemůže být GP, kdo zvedne mobil a zavolá Kiskovi, aby svolal B9.


Nedovedu si dost dobře představit, že Kiska sám od sebe, jen tak pro nic za nic, vezme mobil a svolá si 8 prezidentů do Košic, aby si poklábosili o Trojmoří. Divné, že? Navíc v době, kdy Kiska za 3,5 měsíce ve funkci končí a znovu nekandiduje. Tak co mu je do Trojmoří, co je mu do projektu rozpínavosti Polska? A že tehdy vydali jakousi deklaraci, politik nikdy nedělá to, co deklaruje.


Také chování pozvaných 8 prezidentů je nezvyklé, např. náš prezident Miloš Zeman jen tak někam nejezdí a najednou, ejhle a bez keců, srazí podpatky a maže do Košic. A ostatní prezidenti jakbysmet.


Pojďme se na to také podívat z pohledu Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) a její Plné funkce řízení (PFŘ). Jestliže se schází prezidenti, tak podle PFŘ jsme již za 5. etapou PFŘ. Schůzka prezidentů (již několikátá) ukazuje, že struktury jsou již zorganizovány a provádí se vlastní činnost.


Kdo provedl 1. až 4. etapu PFŘ víme, to je práce Globálního prediktoru. Ale kdo provedl 5. etapu PFŘ? GP to být nemohl, ten provádí řízení bezstrukturně a výše zmínění maňáskové nejsou na takové konceptuální úrovni, aby hádali myšlenky GP, kdo to tedy byl. Ano, samozřejmě, prezident Zeman zná a chápe hodně, ale jestli by sám od sebe uměl uhodnout, že už má začít pracovat na Trojmoří, to si netroufám tvrdit. Mě z toho vychází, že Globální prediktor musí mít nějaké struktury k dispozici. Musí existovat struktura (síla), která donutí 9 prezidentů se sejít a o kousek popostrčit projekt Globálního prediktoru. Nu, budeme hledat. Pomůžete mi?


Projekt Mezimoří a Trojmoří – 3. část

V 2. části jsem zdůvodnil, že musí existovat struktura (síla), která donutila 9 prezidentů se sejít v Košicích a o kousek popostrčit projekt Globálního prediktoru (GP). Řekli jsme si, že 1. až 4. etapu Plné funkce řízení (PFŘ) provedl GP a my hledáme toho, kdo provedl 5. etapu PFŘ projektu Mezimoří/Trojmoří.Podobně jako s projektem Mezimoří, to vidím s organizací celosvětové akce koronaviru Covid-19, na jejímž pozadí se přeformátovává celý svět. V minulém století GP použil k dosahování svých cílů světovou válku, do které mu hodilo vidle Rusko, respektive Sovětský svaz v čele s Leninem v její 1. etapě a později se Stalinem v její 2. etapě. V současné době však už GP nemůže použít 6. prioritu, protože jaderných zbraní je na zemi tolik, že by parazit nepřežil, ani kdyby se na Novém Zélandu zavrtal do země, a proto tu máme namísto horké války mediální virus. Z pohledu DVTŘ se jedná o silný manévr.


Trochu jsem odbočil, neboť naším úkolem je hledat strukturu, která řídí naše politiky. A nejenom naše. Např. Veličko ve svých Besedách o životě, část 3., uvádí, budu citovat, „Tady není důležité, v jaké je skupině, nebo koho je přívržencem. Problém je v něčem jiném. Kdo dělal casting těch lidí, kteří mohou pronášet různá slova, která se dostanou k celému národu? Povím vám o jedné zajímavé epizodě z doby přestavby. Jednou takhle Gorbačov vystupoval v televizi se svým apelem k celému národu. Seděl za stolem přibližně tak jako teď já, mířila na něho kamera a za ním stála velká trojdílná leštěná skříň. Někdo se díval do obličeje našeho světlo přinášejícího Michaila Sergejeviče a nechal se jím dojímat, a někdo se díval na to, co se za ním odráží v té skříni, v té trojdílné leštěné skříni. A co myslíte? Nejspíš tam byl papír nebo obrazovka s nápovědou? Ne. Seděl tam chlap, nohy měl na konferenčním stolku a sledoval, jak Gorbačov pronáší svá slova k celému národu. Očividně se nejednalo o živé vysílání. A ten chlap, který tam seděl v póze demonstrující zřetelnou neúctu k formální hlavě státu a vládnoucí straně, sledoval, jak to Michailu Sergejevičovi jde, a když byl s nějakou variantou spokojený, tak rozhodl: "Tohle půjde do vysílání."“.


Na tomto příkladu je krásně vidět, že stejně jako nějaká struktura donutila 9 prezidentů sejít se v Košicích, tak nějaká struktura ve své době řídila Gorbačova. Je to absurdní že, v době, když „vládl“ Gorbi a přišel se svojí perestrojkou, nikoho nenapadlo, že může existovat struktura, která bude pracovat proti zájmům Sovětského svazu a tím i proti zájmům států socialistického bloku. Pojďme dál, tak tedy v Sovětském svazu, právě v době perestrojky a tedy v době rozpadu socialistického bloku existovala struktura, která celý rozpad řídila. V této souvislosti se sama nabízí otázka: a co podobná struktura v Československu, také v té době existovala? Z logiky věci musí být odpověď kladná že?, prostě taková struktura existovat musela, protože když ta struktura řídila Gorbiho, tak také musela řídit i československou politickou scénu a i politické scény v dalších státech socbloku.


Tak jsme se tak trochu oklikou dostali zpátky do Československa, kde, jak jsem výše zdůvodnil, musela v té době existovat podobná struktura té v Sovětském svazu, přičemž víme, že obě tyto struktury pracovaly na rozpadu Sovětského svazu a celého socialistického bloku. A také z historie víme, že se jim to povedlo. A teď přijde důležitá otázka: a kam se nám tyto struktury poděly? Že by se struktury po rozpadu socbloku samy od sebe rozpustily, když dosáhly cíle nebo že je rozpustil ten, pro něhož pracovaly, mi nepřipadá reálné, třeba proto, že od doby rozpadu socbloku a poté rozpadu Československa nám vládnou ti politici, které si právě ta struktura vychovala ještě v době před převratem v roce 1989.


Vrátím se proto o kousek před rok 1989, tam někdy okolo roku 1984/5 byly v každém státu socbloku založeny tzv. Prognostické ústavy, alespoň tak se jmenoval ten náš. Že by ty prognosťáky, jak jim důvěrně říká náš minulý a možná i budoucí prezident, jeho absolvent, založili v té době vládnoucí komunisti, to se nedomnívám, protože v těch prognosťácích byli vychováváni ve své podstatě protisocialistické kádry a co si pamatuji, byli mezi komunisty i čestní lidé, kteří se snažili pracovat pro rozvoj státu a pro obyčejné lidi.


Z toho mi vychází, že ta samá struktura, která řídila rozpad sovětského bloku a rozpad Československa a jejíž dítka (budeme říkat dítka ne loutky) nám vládnou dodnes, že by se sama rozpadla anebo nějak ukončila činnost, mi nepřipadá reálné a to zvláště proto, že tu máme nějakou strukturu, která například svolává prezidenty do Košic nebo udílí pokyny ohledně koronaviru.


Projekt Mezimoří a Trojmoří – 4. část

V dnešním dílu se chvíli zdržíme u Koronaviru. Koronavirus je jedním z důkazů, že struktura stále existuje a že prosazuje vůli Globálního prediktoru. Jestli si všímáte dění v druhých státech, a teď nemám na mysli pouze Evropu, tak koronavirus je celosvětová záležitost. A jestliže je akce koronavirus celosvětová, tak také její řízení musí být celosvětové, to logika věci jinam nepustí. Jak jsem psal již dříve, GP sice řídí bezstrukturně, ale osobně nevidím nikde žádné politiky, kteří by měli takový přehled o globální politice, že by uměli uhádnout úmysly GP. Henry už na všechno nestačí a o radě starších není už dlouho nic slyšet. Tak jak říkám, v řízení politiků musí existovat síla, která je vede. Není možné, aby v systému, kde se konají volby každé 4 roky, nebyla struktura, která by zajišťovala kontinuitu řízení. Ale pojďme dál.


Jak říká Valerij Viktorovič, nejlepším důkazem, že virus je mediální (zatím) je to, že kdyby byl opravdový, smrtelný, nemohl by být řízený a GP nejde do projektů, které nemá na 100% pod kontrolou. A já dodávám, že kdyby byl opravdový, mohl by zasáhnout i ty struktury, které právě hledáme, a to by mohl být pro GP dost problém.


Další důkaz o mediálnosti viru mám od ruského doktora Michaila Sovětova, on říká, že dnešní mladí lidé mají mnohem slabší imunitu než starší generace a že tedy chování virusu je velmi nezvyklé, když napadá lidi s lepší imunitou. Ta vyšší imunita u starších lidí je logická, dnešní mladí prostě imunitu v McDonaldu nezískají, al