• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 22. část.

Aktualizace: říj 21

Dnešní díl nelze jinak, než jej zasvětit Globálnímu prediktoru parazitu (GPP). Studenti KOB už dávno znají, že dvaadvacítka je číslo (podpis) GPP.


Asi nejznámější obrázek, který charakterizuje globální řízení je tento, přičemž ho můžeme interpretovat dvěma způsoby:


1) ti 2 hlavní sedící na trůně, s tělem člověka a hlavou zvířecí představují každý jedno křídlo GPP s tím, že na provázku si vodí každý svého faraona, který si zase vodí svého vojevůdce, což jsou ty malé postavičky na provázku, co nahánějí do války své vojáky anebo


2) ti 2 hlavní sedící na trůně, s tělem člověka a hlavou zvířecí jsou ještě jakási síla (nadpozemské bytosti? ještěři? egregor?) nad GPP, která si GPP vodí jako loutku (respektive GPP pracuje dle jejich zadání) a to pak by faraona znázorňovaly ty malé postavičky, co nahánějí do války své vojáky.


Jediné co je zcela jasné, že tento systém drží a vzhledem ke svým neznalostem i podporuje obyčejný lid, proto také mluvíme o davoelitarismu. Vzhledem k tomu, že spojené ruce mají i ti dva v lidské podobě pod hlavními zvířaty, tak si troufám tvrdit, že Globální prediktor parazit je na obrázku znázorněn právě jimi a že tedy GPP jsou lidé. To odpovídá i stěhování GPP ze Švýcarska na Nový Zéland.


Podle mne zjištění, že GPP jsou lidé a teď je úplně jedno, jestli v sestavě 2 x 11 = 22 nebo nějaké úplně jiné, je velice důležité a to z toho důvodu, že v dnešní době už nemohou na zemi dopustit světovou válku, protože ta by přerostla v jadernou, a jak už jsem psal, tu by parazit nepřežil, ani kdyby se na Novém Zélandu zavrtal do země. Proto tu máme v dnešní době tu rýmu, kterou straší celý svět. (K tomu strašení doporučuji pustit si film Cena lidské duše s Nicolasem Cagem v hlavní roli.)


Z obrázku je jasně patrné tandemové řízení a to jak u „ještěrů“, tak i u GPP. Jak pracují obě křídla GPP můžete vidět na Boji Nanajských chlapců.


Osobně vidím dnešní rozložení světových globálních sil jako trojstrannou šachovnici, kdy na jedné straně šachovnice operuje Euro-Atlantické křídlo GPP, prostřednictvím státních elit USA (neocons, bažina atd.) a na druhé straně šachovnice operuje Euro-Asijské křídlo GPP prostřednictvím globálních elit a na třetí straně pomyslné šachovnice operuje ruská civilizace. Až do ohlášení a rozšíření ve společnosti Koncepce obecné bezpečnosti určoval pravidla hry na šachovnici a tím i výsledek hry sám GPP, avšak po zveřejnění koncepce, která má navíc podporu Shora, Rusko nejen přestalo dodržovat nařízená pravidla, ale navíc se stalo subjektem, který, alespoň částečně, ty pravidla též určuje.


Podíváme-li se na domácí scénu, můžeme nalézt přesný odraz výše uvedeného. Trojstranná šachovnice, na níž působí tři síly. První ti, kterým šéfují neocons, ty známe dobře, ti nám vládli od převratu až do nedávna (tj. Havel a jeho parta), druzí ti, kterým šéfují globální elity, ti nám vládnou nyní a já pevně doufám, že existuje i třetí síla, která by se snažila po vzoru Ruska (Putina) a při spolupráci s Ruskem zavést u nás a na Slovensku spravedlivou společnost, společnost ve které všichni žijí pod vládou diktatury svědomí.


Kde je která struktura, to hledat nebudeme, stejně by jsme jí nenašly, ale podíváme se, co k tomu říká Valerij Viktorovič:


„Takže v Evropě po dlouhou dobu řízení probíhalo strukturně z Washingtonu. V Evropě byl takto zformován státní řídicí sbor, který se ve všem orientuje na Washington. A konkrétně je to ve zcela čisté podobě vidět na Německu, které je mimochodem stejně jako Japonsko dosud okupované. Japonsko také neexistuje jako stát, jedná se o území okupované USA.

Takže ty procesy degenerace Japonců byly fakticky spuštěny okupačními vojsky, tedy úřady.

No a v Evropě stále panuje tento konsensus, jenže co pozorujeme v USA?

Je tam vidět zuřivý boj mezi státní a globální elitou. A vzhledem k tomu, že USA jsou subjektem s globální působností, neboť jako nástroj řídily celý svět, je stabilita státního zřízení Spojených států založena na jejich vnějším řízení.

A podnikají-li globalisté nebo i státní elita něco, aby se USA proměnily v národní stát, tak to v mnohém závisí, jak budou nastaveny vztahy USA jako státu s dalšími státy světa. A zde je ta rozdílnost přístupů při využívání jednoho a toho samého nástrojového vybavení. Třeba i využívání nástroje v podobě Státního departmentu USA se liší. Pokud v něm na nějakém místě sedí představitel státní elity, tak se snaží v Evropě spustit procesy, které by napomohly sesazení Trumpa a ten, který zastupuje globalisty, má zájem, aby se v Evropě opět zformovala ztracená suverenita a tyto procesy pomohly Trumpovi vyhrát nad státní elitou.“

Abych pokračoval v myšlence jednotlivých struktur, osobně si myslím, že slouhové státní elity USA (neocons) si chodí pro pokyny převážně na americkou ambasádu a slouhové globálních elit jsou převážně řízeni tajnými službami. Výše uvedené rozdělení vůbec neznamená, že v určitých případech je řízení slouhů uskutečněno tou nebo druhou cestou. Co se týká třetí síly, té, ve kterou doufám, že existuje, té, která by se snažila po vzoru Ruska (Putina) a za spolupráce s Ruskem zavést u nás a na Slovensku spravedlivou společnost, společnost ve které všichni žijí pod vládou diktatury svědomí, tak tu by snad šlo hledat právě a asi i pouze u tajných služeb, že by tam snad mohl existovat nějaký, alespoň malý proud, který by zastával podobné hodnoty. A pokud tam snad existuje, tak snad jen díky tomu, že jsou tam lidé z již zmíněné Rudé hvězdy a Dukly a na Slovensku z TJ Červené hviezdy a pokud tam takový proud, taková síla neexistuje, tak jí je potřeba co nejdříve zorganizovat a začít pracovat na společné koncepci s Ruskem.


Před 2 tisíci lety dosahovala hranice slovanské říše až k Rýnu. Za 2 tisíce let západní nenažraná a parazitická civilizace postoupila až do Čech a dnešní výsledek je ten, že více než 50% Čechů nemá slovanské geny.


Opět si vypomohu Valerijem Viktorovičem:

„Vzpomeňme na Obamu, na rok 2012: „V Evropě budou zformovány nové národy, nové jazyky a nové státy.“ To ovšem znamená úplné přeformátování Evropy.

A co následovalo?

Migrační vlna, která málem tu Evropu smetla, což bylo v plné shodě s tím plánem, který ohlásil Obama.“

A teď se ptám těch chlapců z Rudé hvězdy a z Dukly: „co s tím chlapci uděláte?


A ještě přidám závěr od Valerije Viktoroviče: „Není tu nic, co by bylo legitimnějšího než Mrtvá voda. Stačí si ji přečíst a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte, až něco bude sepsáno. Vždyť všichni lidé mají dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny.“


A já dodám, čtěte Mrtvou vodu pomalu, jednu dvě stránky denně a přemýšlejte o tom, co jste si právě přečetli. Vážně, žádný spěch, není to detektivka, je to těžké čtení.


následující část

předchozí část931 zobrazení

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.