• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 3.část.

Aktualizace: říj 4

V 2. části jsem zdůvodnil, že musí existovat struktura (síla), která donutila 9 prezidentů se sejít v Košicích a o kousek popostrčit projekt Globálního prediktoru (GP). Řekli jsme si, že 1. až 4. etapu Plné funkce řízení (PFŘ) provedl GP a my hledáme toho, kdo provedl 5. etapu PFŘ projektu Mezimoří/Trojmoří.

Podobně jako s projektem Mezimoří, to vidím s organizací celosvětové akce koronaviru Covid-19, na jejímž pozadí se přeformátovává celý svět. V minulém století GP použil k dosahování svých cílů světovou válku, do které mu hodilo vidle Rusko, respektive Sovětský svaz v čele s Leninem v její 1. etapě a později se Stalinem v její 2. etapě. V současné době však už GP nemůže použít 6. prioritu, protože jaderných zbraní je na zemi tolik, že by parazit nepřežil, ani kdyby se na Novém Zélandu zavrtal do země, a proto tu máme namísto horké války mediální virus. Z pohledu DVTŘ se jedná o silný manévr.

Trochu jsem odbočil, neboť naším úkolem je hledat strukturu, která řídí naše politiky. A nejenom naše. Např. Veličko ve svých Besedách o životě, část 3., uvádí, budu citovat, „Tady není důležité, v jaké je skupině, nebo koho je přívržencem. Problém je v něčem jiném. Kdo dělal casting těch lidí, kteří mohou pronášet různá slova, která se dostanou k celému národu? Povím vám o jedné zajímavé epizodě z doby přestavby. Jednou takhle Gorbačov vystupoval v televizi se svým apelem k celému národu. Seděl za stolem přibližně tak jako teď já, mířila na něho kamera a za ním stála velká trojdílná leštěná skříň. Někdo se díval do obličeje našeho světlo přinášejícího Michaila Sergejeviče a nechal se jím dojímat, a někdo se díval na to, co se za ním odráží v té skříni, v té trojdílné leštěné skříni. A co myslíte? Nejspíš tam byl papír nebo obrazovka s nápovědou? Ne. Seděl tam chlap, nohy měl na konferenčním stolku a sledoval, jak Gorbačov pronáší svá slova k celému národu. Očividně se nejednalo o živé vysílání. A ten chlap, který tam seděl v póze demonstrující zřetelnou neúctu k formální hlavě státu a vládnoucí straně, sledoval, jak to Michailu Sergejevičovi jde, a když byl s nějakou variantou spokojený, tak rozhodl: "Tohle půjde do vysílání."“.

Na tomto příkladu je krásně vidět, že stejně jako nějaká struktura donutila 9 prezidentů sejít se v Košicích, tak nějaká struktura ve své době řídila Gorbačova. Je to absurdní že, v době, když „vládl“ Gorbi a přišel se svojí perestrojkou, nikoho nenapadlo, že může existovat struktura, která bude pracovat proti zájmům Sovětského svazu a tím i proti zájmům států socialistického bloku. Pojďme dál, tak tedy v Sovětském svazu, právě v době perestrojky a tedy v době rozpadu socialistického bloku existovala struktura, která celý rozpad řídila. V této souvislosti se sama nabízí otázka: a co podobná struktura v Československu, také v té době existovala? Z logiky věci musí být odpověď kladná že?, prostě taková struktura existovat musela, protože když ta struktura řídila Gorbiho, tak také musela řídit i československou politickou scénu a i politické scény v dalších státech socbloku.

Tak jsme se tak trochu oklikou dostali zpátky do Československa, kde, jak jsem výše zdůvodnil, musela v té době existovat podobná struktura té v Sovětském svazu, přičemž víme, že obě tyto struktury pracovaly na rozpadu Sovětského svazu a celého socialistického bloku. A také z historie víme, že se jim to povedlo. A teď přijde důležitá otázka: a kam se nám tyto struktury poděly? Že by se struktury po rozpadu socbloku samy od sebe rozpustily, když dosáhly cíle nebo že je rozpustil ten, pro něhož pracovaly, mi nepřipadá reálné, třeba proto, že od doby rozpadu socbloku a poté rozpadu Československa nám vládnou ti politici, které si právě ta struktura vychovala ještě v době před převratem v roce 1989.

Vrátím se proto o kousek před rok 1989, tam někdy okolo roku 1984/5 byly v každém státu socbloku založeny tzv. Prognostické ústavy, alespoň tak se jmenoval ten náš. Že by ty prognosťáky, jak jim důvěrně říká náš minulý a možná i budoucí prezident, jeho absolvent, založili v té době vládnoucí komunisti, to se nedomnívám, protože v těch prognosťácích byli vychováváni ve své podstatě protisocialistické kádry a co si pamatuji, byli mezi komunisty i čestní lidé, kteří se snažili pracovat pro rozvoj státu a pro obyčejné lidi.

Z toho mi vychází, že ta samá struktura, která řídila rozpad sovětského bloku a rozpad Československa a jejíž dítka (budeme říkat dítka ne loutky) nám vládnou dodnes, že by se sama rozpadla anebo nějak ukončila činnost, mi nepřipadá reálné a to zvláště proto, že tu máme nějakou strukturu, která například svolává prezidenty do Košic nebo udílí pokyny ohledně koronaviru.


následující část

předchozí část

573 zobrazení

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.