• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 36. část

Aktualizace: led 17

V minulém dílu jsme si představili český film z roku 2016, „Hlas pro římského krále“, ke stažení zde, a ukázali jsme si na něm, že NŘS umí komunikovat s Globálním prediktorem. Film obsahuje i další dialogy a scénky, které si zasluhují alespoň kratší rozbor.


Například schůzka volitelů kurfiřtů. První, jako organizátor setkání, přijel na místo Balduin Lucemburský, arcibiskup trevírský, Karlův prastrýc, nejmocnější ze všech tří církevních kurfiřtů. Byl to on, kdo se postaral o zázemí a vítal ostatní příchozí. Balduin byl evidentně kádr GP, jeho sloužící byli oblečeni v červenobílých barvách. Ti kdo psali scénář filmu, měli dobré znalosti o barvách.


Jako druhý přijel arcibiskup Gerlach Nassavský "Prelát bez diecéze", ten neměl co ztratit, pouze mohl schůzkou získat. Po něm přijel kolínský arcibiskup Wolfram z Jülichu a jako čtvrtý dorazil Rudolf vévoda Saský. Poslední, po Balduinovi nejvýše postavený, dorazil na setkání český král Jan Lucemburský.


Také jejich rozsazení hovoří o mnohém. Uprostřed seděl a nejdůležitějším na schůzce se jevil kádr GP Balduin. Po jeho levé ruce seděl král Jan a jako do počtu, ale na straně GP, seděl Rudolf. Po pravé ruce Balduina seděl velice důležitý člověk opozice, který se volby účastnil asi jen z důvodu své chronické zadluženosti a dále jako roští a též z důvodu pro sebe něco získat seděl Gerlach.


Volba Karla novým římským císařem proběhla dne 11. 7. 1346. Hovoří český král Jan, kolínský arcibiskup Wolfram a arcibiskup Gerlach Nassavský. 1:31:36


J: Možná jsem proti volbě, na tom nesejde, vy ode mě chcete slyšet buď ano, nebo ne a já říkám ano.

G: Ještě před chvílí jste nás před svým synem varoval a teď mu dáváte svůj hlas?

J: Varoval, a přesto jste hned neřekli ne. Proč?

W: To není tak jednoduché. Ne znamená protivit se papeži.

J: Pokud řekneme ne, budeme odpovědni proti papeži všichni společně.

W? Ale ano znamená vystavit se Bavorovy nenávisti.

J: A pokud řekneme ano, bude na Karlovi, aby před císařem uhájil, to co získal. Ne na nás. A proto říkám ano.


Tyto poslední zvýrazněné věty lze číst jako sdělení NŘS Globálnímu prediktoru, „my víme, že když nás pověříš převzít řízení ve střední Evropě, budeme si muset to právo vybojovat“.

Volba nového římského císaře proběhla 11. 07. 1346. Číslovka 11 je důkazem, že volba proběhla pod taktovkou GP. Po ukončení volby odchází slepý český král Jan v doprovodu pážat oblečených v červenobílých barvách. (Už vám dochází, proč Číňané koupili Slávii?)


Film „Hlas pro římského krále“ byl natočen k 700 výročí narození Karla IV. Ten se narodil 14. 5. 1316 a tedy premiéra měla proběhnout 14. 5. 2016. Ale protože 1+4+5=10, byla premiéra o den posunuta na 15. 5. 2016, aby vyšel součet 11. Také vysílání repríz proběhlo většinou pod číslem 11, naposledy 28. 10. 2019 a 28. 10. 2020.

Dne 15. 5. 2016 byl na ČT art vysílán ještě jeden film o Karlu IV a to „Smrt císaře a krále Karla IV.“ Jedná se o film z roku 1978 a je možné jej stáhnout zde. Vřele doporučuji, protože tento film je na hlášky ještě pikantnější.

Hned první Karlova replika poté, co se mu drze představil papežův vyslanec, kardinál, hrabě blabla. 00:03:44

K: Vím, pane nejvyšší hofmistře, poučte kardinála, že stojí před císařem římským a králem českým. Nespi, arcibiskupe, koho vyslechneme nejdřív?

A: Podle pořadí důležitosti.

K: Správně, zavoláme si mistra kameníka (a kardinála nechává Karel čekat).


Nebudu zde všechny vyjmenovávat, jen upozorním, že ve filmu je též dobře ukázaná technologie převratů nebo chcete-li sametových revolucí. Kardinál si sebou přivedl stovky mladých mnichů, s noži schovanými pod kutnou a se zbraněmi schovanými v klášterech. Přišli do Prahy po jednom, po dvou, ze všech směrů a najednou jich byla plná Praha.


Někdo by mohl namítnout, a co seriál filmů Marie Terezie, vždyť ty zase propagují do čela řízení středoevropských procesů Rakousko, přičemž jejich natáčení se také účastnila ČT a premiéry jsou také plné jedenáctek.

Myslím, že projekt Marie Terezie je odpovědí neocons právě na film „Hlas pro římského krále“, je to součást boje. Lze to tvrdit i podle „českého“ obsazení ve filmu, většinou to jsou známé tváře propagující pravdu a lásku a co je nejdůležitější, ČT od dalšího natáčení ustoupila. Prý nedostatek peněz, ale podle mne se jedná o částečné vítězství těch sil, které nechaly natočit „Hlas pro římského krále“.

Všechny výše uvedené skutečnosti společně s informacemi z minulého článku myslím dostatečně prokazují, že NŘS (Praha) umí komunikovat s GP. Podle projektu Marie Terezie to však vypadá, že komunikovat s GP umí i některé další síly (Vídeň?).


Pokračování příště


minulý díl

498 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.