• Konceptuál CZ

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 42. část

Aktualizace: dub 1

24. 03. 2021 MM

Vážení přátelé, dnešní díl bude zcela zaměřený na Projekt Mezimoří a Trojmoří a to z pohledu Valerije Viktoroviče Pjakina. Mám dojem, že názor na tento projekt se u Valerije Viktoroviče pomalu posouvá a já bych rád přišel na kloub tomu, proč.


Určitý posun v názorech je pochopitelný, protože se jedná o procesy a procesy se stále nějakým způsobem vyvíjí, proto se také musí vyvíjet i názory na tyto procesy. Avšak v tomto případě se jedná o proces, který již přes sto let běží jedním směrem, přes 100 let je zaměřen proti Rusku a v současné době taková změna.


Otázka – Odpověď z 24.9.2018

Dále Sergej prosí okomentovat summit projektu Iniciativa Trojmoří, který se konal 17. září v Bukurešti. Znamená účast Rakouska v tomto projektu, že byl zahájen proces převzetí kontroly nad východní Evropou od amerických a britských státních elit těmi z Rakouska a Německa, které obvykle jednají ve vzájemné součinnosti? A také to, že tím byl zahájen proces předání plné kontroly nad daným územím od atlantického křídla globálního prediktoru tomu euroasijskému? Znamená to také to, že kurátorství nad banderovským projektem se vrací zpět do Rakouska?

Všechno je to trochu jinak. Problém je v tom, že se o žádné převzetí řízení nejedná. Visegrádská čtyřka, která teď existuje a Intermarium/Mezimoří Pilsudského jsou články jednoho řetězce, je to jeden plán. Mám na mysli to spojení zemí jako Polsko, Maďarsko, Československo, Rumunsko, Moldavsko a přirozeným způsobem s nimi hraničícího Rakouska, které tam nikdy nefigurovalo zjevně.

Opět si připomeneme Vídeň s knihovnou Habsburků a Prahu jako okultní centrum světového židovstva. Visegrádská čtyřka a Intermarium jsou pověřeny tím, aby zachovaly kulturní identitu stávající Evropy, při plném přeformátování staré Evropy a vytvořením nových národů, nových jazyků a nových států. A tohle musí vydržet do doby, dokud bude nadnárodní řízení, globální prediktor mít zájem o zachování těchto dvou center, toho vídeňského s knihovnou Habsburků a pražského centra jako okultního centra světového židovstva.

Ale kvůli tomu musí existovat nějaký silný subjekt. A vzpomeňme si na to, o čem stále mluvíme, že jakýkoliv stát začíná tehdy, má-li minimálně 10 miliónů obyvatel. Je tedy třeba vytvořit takový stát, který svou infrastrukturou, svou zdrojovou stabilitou dokáže zajistit svou existenci v konfliktních, agresivních podmínkách prostředí. Proto ta opora o dvě moře, o Černé a Baltské, aby ten celek nebyl sevřený. Jde o dávný proces. Byl vypracován dlouho před Pilsudským, před tím než ho Pilsudski ohlásil. Takže jaké převzetí řízení? Probíhá plánovaná práce globálního prediktoru na přeformátování západní Evropy. A skutečnost, že to teď běží tak neslaně nemastně, souvisí s tím, že byla pozastavena ta migrační vlna.

Cožpak si myslíte, že Orbán je sám o sobě takový frajer? Prý: „Nebudeme k sobě pouštět migranty.“ On sám si dokonce může myslet, že takový frajer je, ale celá ta frajeřina musí mít ekonomické jištění. Vzpomeňte si, jak Hitlera přiváděli k moci a připravovali na válku s Ruskem. Přestože je okolo Orbána takové pozdvižení, ekonomické procesy u něj běží tak, jak je třeba, aby mohl být realizován projekt Intermarium.

Otázka – Odpověď z 25.2.2019

Ale vraťme se k Visegrádské čtyřce. Jaké úkoly mají plnit tyto projektově zkonstruované státy, které spojuje Maďarsko, historicky zformovaný stát? A co s tím má společného Izrael? Všechno je to velice jednoduché. Projekt Intermares, Mezimoří, o kterém mluvil Pilsudski, od Baltského do Černého moře je stále aktuální, pořád tu je. Visegrádská čtyřka je ta základna, která má zajistit svými kompetencemi existenci tohoto politického svazu. Výhledově se tato Visegrádská čtyřka rozšíří díky Maďarsku, jehož území se rozšíří o celé území Rumunska.

To kvůli tomu bylo to Rumunsko vytvořeno, také jako absolutně projektově zkonstruovaný stát, který nemá vůbec žádné své kompetence. Proto také pro ně nebyl žádný problém umístit v Rumunsku svůj komplex protivzdušné obrany. Když Rumuny donutili, aby se ozvali, že provedou alespoň jeho inspekci, tak jim bylo řečeno: „Co jste zač? Abyste nás Američany kontrolovali ve svém vlastním státě? Vy si myslíte, že máte ve svém vlastním státě právo prověřovat nás, Američany? Zbláznili jste se? Kde to žijete? Buďte rádi, že jste rádi, že máte vůbec nějaký stát. Díky komu ještě existuje? Zítra zavřeme oči a z problémů se nevyhrabete. Všechny vaše kompetence máme v rukou my.“ Nicolae Ceausescu se pokusil z Rumunska vytvořit stát, udělal toho v tomto směru hodně, a tak byl ve výsledku barevné revoluce zastřelen. To při ní byli poprvé s plným nasazením použiti dovezení odstřelovači. I když dost odstřelovačů bylo i v těch předchozích různých revolucích.

Takže od Černého, tedy od Baltského až do Černého moře. To je území budoucího státu, projektově konstruovaného státu. A stejně jako dříve existovalo Rakousko-Uhersko, tak teď bude existovat Visegrádská čtyřka, která bude zahrnovat dva historicky zformované státy. Polehoučku tam vsunou Rakousko, protože samotné Maďarsko to samo neutáhne, potřebuje být v bloku s Rakouskem, aby se obnovilo Rakousko-Uhersko v nové územní konfiguraci. Ta Visegrádská čtyřka je počáteční stupeň zformování Rakouska-Uherska v nové podobě.

A Izrael? Pokolikáté už opakuji, a co s tím má společného Izrael? Hodně toho má společného. Izrael má být podle plánů globálního řízení zlikvidován.

A co znamená Praha? Kvůli které byl vytvořen projektově zkonstruovaný stát Československo? Které bylo v první polovině, v polovině 20. století schopné vlastními silami ubránit vlastní území suverenitu? Ten stát byl zformován takovým způsobem, že k tomu měl dostatek kompetencí. Praha je okultním střediskem světového židovstva. A něčeho takového se nikdo jen tak nevzdá. Ty události roku 1968 jsou toho svědectvím.

Takže podstatou té součinnosti Izraele a Visegrádské čtyřky je přesun kádrového řídícího sboru světové židovské diaspory a center řízení v jejich kádrovém složení do Prahy a dalších měst Visegrádské čtyřky, aby se tam schovaly za mocí nově vytvářeného mezistátního svazu vytvářeného z projektově zkonstruovaných států a z reálně zformovaných států. Takový tam probíhá proces. A skutečnost, že se tentokrát nesešli? Protože je tu problém. Americká státní elita, která nezná úmysly globálního prediktoru, v tomto ohledu hází Visegrádské čtyřce klacky pod nohy.

A co tu tedy máme? Rusko zasáhlo na Blízkém východě a Izrael se jako stát zachoval a do roku 2018 nebyl zlikvidován. Takže je nutné proces přenosu řízení z Izraele, těch institucí, které jsou nyní v Izraeli, přibrzdit. K tomu je potřebný konflikt a ten konflikt zajistily činy americké státní elity, která plně řídí Polsko. Takže je to Polsko, které selhává při formování Visegrádské čtyřky.

A dokud toto polské selhání nebude překonáno, není možné pokračovat v dalším formování Visegrádské čtyřky.

Máme tu tedy hned dva důvody, proč se to setkání teď nemělo konat. Polsko jako využitý destrukční prvek a druhý důvod nutnost prozatímního pokračování existence státu Izraele v nějaké státní podobě. Až proti Izraeli zaútočí Írán a Hizballách, budou se muset urychleně evakuovat a kam? Na připravené území Visegrádské čtyřky a přesněji do Prahy v Česku.


Otázka – Odpověď z 25.3.2019

Ještě jednou. Když stát v okamžiku své slabosti přijde o nějaká území, tak v budoucnu nemá žádnou možnost si je automaticky vrátit. Je nucen se zohledněním stávajících reálií formovat svou státnost na nové úrovni. A jestli si někdo myslí, že to platí pouze pro SSSR, tak ho teď rozčaruji. Po 1. světové válce přestalo existovat Rakousko-Uhersko. Všichni vědí, že existuje: Visegrádská čtyřka a projekt Mezimoří, Intermares, jedná se o obnovu Rakouska-Uherska na nové úrovni.

Teď na tom musí pracovat s Polskem, Českem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem, Rakouskem, ale už za jiných podmínek, v jiném formátu. A kdy to dokážou obnovit, je stále otázkou.


Otázka – Odpověď z 30.6.2019

Další otázka je od Pavla. Rosatom má v Maďarsku stavět jaderné elektrárny a je tu i odkaz na článek. Vy jste ale dříve říkal, že globální prediktor zbavuje Evropu takových nebezpečných objektů, aby nové obyvatelstvo nezpůsobilo katastrofu. Co tu tedy nesedí? Nebo už je Maďarsko natolik suverénní?

Ne, ani nemůže být natolik suverénní. Maďarsko může být jen zachováno jako národní stát ve spojenectví s jinými státy a žádná nesrovnalost v tom není. Buď ten člověk neposlouchal dobře, nebo nás nesleduje pravidelně. Vždyť o projektu, kterým je Visegrádská čtyřka, mluvím často a již delší dobu. A mluvil jsem o něm i tehdy, kdy všichni měli za to, že tento projekt je už dávno pasé, že není životaschopný, že je k ničemu…

A teď už o tom projektu Mezimoří, Intermarium a přesněji Intermaris mluví kde kdo. A najednou se vyjasňuje, že státy od severu: Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, a ještě jsem zapomněl na Rakousko, že se najednou budou znovu spojovat do jednoho státu od jednoho moře ke druhému, tedy Intermaris. Maris je latinsky moře v množném čísle. Že se spojí a vytvoří jednotné území, které je teď posilováno.

O pražském centru, o okultním centru světového židovstva jsem už také nejednou mluvil. Takže tento nový státní územní útvar musí mít plnou infrastrukturní vnitřní stabilitu a to znamená také potřebné množství elektrické energie. No a jedním ze stávajících způsobů zajišťování elektrické energie jsou jaderné elektrárny, funkčním zdrojem. Proto jsou také v západní Evropě, kde má být zóna evropského islámského chalífátu tyto elektrárny zavírány a to dokonce i ty, jejichž životnost ještě neskončila, zatímco na území Mezimoří, Intermaris, jehož základ tvoří Visegrádská čtyřka, se naopak tohle všechno plánovaně rozvíjí.

A maďarské státní vedení si to prostě včas uvědomilo a začalo pracovat s ohledem na své národní zájmy v tomto novém mezistátním svazku, to je všechno. Oni si uvědomují výhodu včasného zaujetí vedoucího postavení při budování toho nového mezistátního svazku, jež má být ve své podstatě obnovením Rakouska-Uherska, které na začátku 20. století rozebrali a teď ho znovu hodlají poskládat.

Takové procesy s impérii probíhají. Sovětský svaz měl být také rozebrán a znovu poskládán, jenže to proběhlo zcela jinak, než mělo nadnárodní řízení v plánu. A rozebrání a složení USA je v plánu provést ve variantě, podle které měl být rozebrán a znovu poskládán SSSR. Sovětský svaz měli začít znovu skládat dohromady už v roce 1996, jenže Gennadij Andrejevič (Zjuganov), oportunista, dostal strach z odpovědnosti. Tady máte tu roli osobnosti v dějinách, takže Rusko tak získalo další šanci ke svému obrození.


Otázka – Odpověď z 19.8.2019

Další otázka je od Černova Lianina. Valeriji Viktoroviči, sleduji to, co se děje na západních hranicích Ruska a všimnul jsem si, že se stále častěji mluví o Mezimoří, jen skrytou formou. Dokonce i naši úředníci se na politických show vyjadřují v tom smyslu, že Ukrajina musí zůstat mimobloková. Ale vždyť to není nic jiného než Mezimoří, ke kterému směřoval již Pilsudski.

Ne.

Otázka: Čím je pro Rusko nebezpečný tento svazek východních evropských států? Nebo naopak přináší pouze mír a shodu a není zaměřen proti Rusku a nepředpokládá odtržení území odedávna náležejících k Rusku? ...Může Rusko něco takového připustit? Tuto otázku pokládám proto, že všichni, kteří probírají toto téma, stojí na straně Západu.

Budeme-li brát projekt Mezimoří tak, jak ho prezentoval Pilsudski, tak to jednoznačně znamená, že od Ruska má být odtrženo: Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina. To znamená, že prostě nemůže být nezaměřen proti nám, nezaměřen proti Rusku. Od počátku byl zaměřen proti Rusku. Ale to byly takříkajíc vlhké sny pana Pilsudského.

Projekt Mezimoří spočívá v něčem jiném. A Pilsudski to nechápal, nechápal jednoduchou věc, že ten projekt Mezimoří znamená tlustou závěrečnou tečku za existencí státu Polsko. Stát Polsko je výlučně projektově zkonstruovaným státem, který se měl stát centrem koncentrace sjednocení všech slovanských zemí pod křídlem římskokatolické církve. Tento projekt se však nerealizoval.

Realizoval se projekt Moskvy, okolo které se sjednotily všechny ruské země, všechny slovanské země. Projekt Mezimoří je svou podstatou… Pilsudski byl jinak dost informovaný, máme tu ta jeho proroctví, ten jeho projev ve veřejné knihovně v Paříži, když ještě nikdo vůbec nepředpokládal, že se v létě roku 1914 skutečně rozpoutá válka. A on říkal: „Je to jisté, v létě bude válka!“ A také přibližně popsal její průběh. Svědectví o tom se zachovala. No, například ve vzpomínkách esera Viktora Černova. Ale ty jeho informace byly pouze částečné, jak je v podstatě globalisté poskytují všem. Každý musí znát jen tu svou část úkolu, kterou má plnit.

Podle projektu Mezimoří v jeho nejrozsáhlejší variantě by si nejraději od Ruska odhryzli přímoří, tedy Pobaltí. Omlouvám se, nemyslel jsem Přímořský kraj, který je na druhé straně Ruska, ale Pobaltí. Přímořím jsem měl na mysli státy u Baltského moře, ty státy, které nikdy státy nebyly:

Litvu… Mám na mysli v této podobě. Litevská Rus, to byl jiný stát. Takže Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Potom Bělorusko, jako část Litevské Rusy, Malorusko – Ukrajinu, tohle všechno si odhryznout.

Jenže ve skutečnosti bylo prvořadým úkolem realizace projektu Intermarium, Mezimoří sjednocení států, jmenuji je od severu k jihu: Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, částečně Jugoslávie. Otazníkem bylo Bulharsko. Ale Turecko mělo každopádně přijít o kontrolu nad Bosporem a Dardanelami, to jednoznačně. Ta měla přejít na druhou stranu, kde by bylo Bulharsko, ale v podstatě to také mělo být součástí projektu Mezimoří.

No a tím nejdůležitějším klíčovým článkem měl být stát, o kterém se dnes nikdo nijak zvlášť nezmiňuje. Alespoň jsem žádná prohlášení v tomto smyslu neslyšel. A tím je Rakousko! Mezimoří má být ve své podstatě obnovou Rakouska-Uherska, jeho jádra s připojením dalších států a s přístupem k Baltskému a Černému moři.

Ve výsledku 1. a 2. světové války měl proběhnout právě tento proces. V 1. světové válce došlo k rozebrání Rakouska-Uherska a 2. světové války se Rakousko účastnilo jako součást Třetí říše. Třetí říše měla být dezintegrována, Polsko jako takové mělo být zrušeno a obnoveno mělo být nové Rakousko-Uhersko ovšem za podmínky, že by Sovětský svaz nebyl schopen diktovat svou vůli, protože ve válce mezi Třetí říší a SSSR respektive Ruskem, se měla Třetí říše a Rusko natolik vyčerpat, že by potom „demokratizace“ započatá pod dohledem světlonošů evropské demokracie Velké Británie a USA. To oni jsou přece v Evropě vnímáni jako světlonoši demokracie. Tak tyto státy by tedy nastoupily a „demokratizovaly“ Rusko.

To proto také byla v plánu ta operace Unthinkable (Nemyslitelná), to právě proto. Ta byla plánována od samého počátku při provádění druhé etapy světové války, neboť 1. a 2. světová válka jsou jen dvě etapy jedné války. Nejde o různé jevy. Jestliže někdo tyto dvě války posuzuje odděleně, tak nebude správně chápat procesy řízení. Jedná se jen o dvě etapy téhož. Takže po druhé etapě světové války, tedy po 2. světové válce, mělo být Rakousko-Uhersko zase poskládáno v projektu Mezimoří.

A to okultní centrum světového židovstva v Praze a knihovna Habsburků ve Vídni mají teď být spolehlivě ochráněny před budoucím sousedem v podobě evropského islámského chalífátu. A Turecko má být rozebráno, jak to bylo v plánu již na základě výsledků 1. světové války prostřednictvím Sevreské smlouvy. Turecko dál nemělo mít pod kontrolou Dardanely a Bospor, byla tam v plánu zcela jiná konstrukce. To se ale nerealizovalo díky tomu, že SSSR řídil tehdy Stalin.

Stalin byl aktivním subjektem globální politiky a Rusko bylo pod jeho vedením globálním subjektem, takže se jim to všechno zvrtlo. Napřed museli akceptovat řízení Stalina, protože on řídil tak, že všechny negativní důsledky… První negativní důsledky všech těch špinavostí, které Západ plánoval proti Rusku, dopadaly na hlavu Západu. Když osnovali válku proti Rusku, tak se v důsledku toho ve válce ocitla sama Francie a Velká Británie. A když jim samotným bylo ouvej, tak už se s nimi dalo jednat jinak. I Churchill, který nenáviděl SSSR, který nenáviděl Rusko, byl připraven jednat se Stalinem, jen aby se Hitlerovi ubránili.

Takže je Stalin ve výsledku převezl. Stalin zůstával ve všech těch otázkách stát stranou jako pozorovatel. Rusko se těch rozepří neúčastnilo, nezasahovalo do nich, jako to dřív dělalo pod vedením carů, a obzvláště Mikuláše (Druhého). Proč vůbec lezl do té války? I když mu tedy zbývala jen malá skulinka, ale přesto existovala, aby se té válce vyhnul, aby se neúčastnil 1. světové války. Ten člověk vůbec netušil, co provádí. On byl přece panovníkem, tak co by se staral o řízení jakéhosi Ruska? Vždyť on byl tak jako tak jeho panovníkem!

Hospodář by se o své hospodářství měl starat, což Mikuláš II. nedělal. Takže se mu v podstatě dostalo po zásluze, i svou rodinu tak zahubil. Vždyť to on Rusko zalil krví napřed v imperialistické válce, a potom v té občanské. Takže ten projekt Mezimoří byl od samého počátku protiruský, neboť přibližně v těchto mezích se měla ta území, která jsem vyjmenoval: Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina stát surovinovou základnou toho Mezimoří, toho nového Rakouska-Uherska, obnoveného v nové kvalitě.

Takže tím segmentem, který má obnovit Rakousko-Uhersko a pracuje na vytvoření Mezimoří, je Visegrádská čtyřka, která má být tím bodem počátku krystalizace, na který se to vše nabalí. A Visegrádská čtyřka na tom pracuje v klidu, metodicky a postupuje krok za krokem dál a dál. Někdo řekne: „Že se zase sešli na jednání? To jen pustě žvanili, to nic neznamená. Asi nemají nic lepšího na práci.“ Z toho je ale vidět, jak rozumí státnímu řízení, když si může myslet, že prostě nemají co dělat. Ve skutečnosti se přijímají rozhodnutí, kterých si obyvatelé ani nepovšimnou, jež obnovují Rakousko-Uhersko v nové kvalitě v podobě Mezimoří.

A mimoblokový status Ukrajiny jí brání stát se součástí Mezimoří. Nemohou ji přijmout, takže ta mimoblokovost Ukrajiny v dané etapě odpovídá zájmům Ruska. A potom jí stejně nezbyde nic jiného, protože součástí Mezimoří se nestane v žádném případě. Podle projektu Mezimoří se má jednat o její úplné ovládnutí, proto se také Pilsudski tak snažil dobýt Kyjev. Vždyť proto také vlastně vstoupil s tou intervenční armádou do Ruska, protože si uvědomoval, že buď Ukrajinu obsadí celou, stejně jako Bělorusko, nebo to celé skončí fiaskem. Takže buď vše na 6. prioritě, nebo bude potom nutné… Jak se říká: „Zdánlivě na dosah ruky, a přitom tak nedosažitelné.“ Prostě takové „kyselé hrozny“. Vždyť my je vlastně ani nechtěli.

Takže takto to vypadá s Mezimořím, je zaměřeno výlučně proti Rusku. Mezimoří se má stát jediným velkým subjektem na území celého toho euroasijského prostoru Evropy a Ruska. Rusko má být rozděleno na státy bez suverenity, které budou samy o sobě nevýznamné. V Evropě mají být stejné bezvýznamné státečky sjednocené pod evropským islámským chalífátem a v jejím středu, na základě té východní Evropy, má být obnoveno Rakousko-Uhersko v podobě Mezimoří.

Otázka – Odpověď z 25.11.2019

Další otázka je od Vladislava a potvrdilo ji ještě několik desítek dalších uživatelů. 11. listopadu Polsko slavilo svůj Den nezávislosti a vy jste jednou řekl, že Polsko bylo vytvořeno, aby přetáhlo slovanské země ruské civilizaci a ve výsledku vzniklo Mezimoří...

To není přesné.

...kam by mohli přesídlit židé. Jako bankéř pracující v Polsku pozoruji velký přítok židovského kapitálu do Polska. Sám Kissinger řekl, že by měl Izrael v roce 2022 zmizet. V souvislosti s tím tu je otázka: Znamená to, že v Mezimoří nebude válka proti Rusku, protože oni chtějí tichý přístav pro svůj kapitál? A co čeká původní národy Mezimoří? A jakým způsobem bude probíhat formování tohoto nového státu?

Všechno je to poněkud složitější. Sám projekt Mezimoří, Intermarium se objevil kvůli tomu, že se Polsko nedokázalo stát centrem koncentrace řízení, centrem sjednocení všech slovanských zemí v rámci dvojjediného řízení, jak to vyjadřuje polská vlajka, ze strany globálního prediktoru, jak jeho euroasijského křídla, tak i jeho euroatlantického křídla. Červená a bílá, sever a jih. Globalisté tuto věc vždy dodržují a zavádějí počínaje starověkým Egyptem.

Takže když vyvstala ta otázka, že si Polsko se svým úkolem pokoření Ruska nedokázalo poradit a kolektivnímu Západu se také nedařilo toho dosáhnout... Že se mu to nepovedlo ani záměnou carské dynastie, neboť i tak docházelo k neustálým selháním. Jednou se jim nečekaně vymknul car Petr první… Oni toho chlapce vychovali tak, aby zlikvidoval Rusko a on místo toho vytvořil Ruské impérium, sice na západním základu, ale Ruské impérium, které se stalo subjektem globální politiky, která byla v rozporu se zájmy globalizátorů.

Potom to vypadalo všechno dobře, šlo to podle plánu a pak opět "selhal" Mikuláš I. a zase všechno přišlo vniveč. Mikuláše I. se tedy zbavili, ale jeho plody zase využil car Alexandr III. Ty úspěchy Alexandra III. Byly podmíněny činností Mikuláše I. Pokud tohle někdo není schopen uvidět, tak už vážně nevím, jak bych to měl charakterizovat. No a potom přišli bolševici. Ale v té době, kdy byla naplánována 1. světová válka a já připomenu, že 1. světová válka a přesněji světová válka 20. století provedená ve dvou etapách jako 1. a 2. světová válka, byla naplánována už v roce 1815, ne-li dříve. Tedy v roce, kdy byla provedena operace: 100 Napoleonových dnů.

O tom píšeme v naší knize Válka. Mimochodem, jak jsme teď mluvili o státu, tak tato kniha už má své knižní vydání. Její elektronická varianta je k dispozici už dávno, ale někteří lidé v elektronické podobě knihy nečtou a upřednostňují knižní vydání. Teď už je tedy k dispozici ta kniha o Státě. Takže ta světová válka 20. století, obě její etapy byly naplánovány nejpozději v roce 1815.

Takže ta situace je taková, že ta idea Mezimoří, Intermaria je oficiálně přisuzována Pilsudskému. Jenže ve skutečnosti Pilsudski, který údajně předpověděl i 1. světovou válku, její začátek, když vystupoval v Paříži, se jen dozvěděl určité... Jaké jsou plány. Plány tvorby nových států byly… Ten vznik nových států byl naplánován ve stejné době, kdy začala být plánována světová válka 20. století.

Na základě důsledků 1. světové války měla být vyvolána revoluční hnutí, jež by vedla ke krachu evropských monarchií, impérií: Německa, Rakouska-Uherska i Ruska, a na jejich místě měly vzniknout nové státy. A v souladu s tímto plánem byl právě tehdy naplánován i projekt Intermarium, Mezimoří. A Pilsudski ohlásil určitou část tohoto projektu, která byla v mnohém jakousi aplikovanou částí toho projektu Mezimoří. Proč? Aby určitý zdánlivý odstup od tohoto plánu nebránil jeho realizaci.

Takže té válce Mezimoří, států Mezimoří proti Rusku, jako bráníme ale to, jak oni sami postupují dále na Západ, nás jako nezajímá, ale přitom jim v tom pomáháme. To je využití cizích zdrojů a cizího úsilí k realizaci vlastních cílů. To Mezimoří v podstatě nebylo naplánováno jako konfliktní subjekt vůči Rusku, takže ta válka projektu Mezimoří proti Rusku byla pouze jakýmsi doplňkovým bonusem, ale jen za určitých podmínek.

Obecně, každá válka proti Rusku je podmiňována oslabením vnitřního řízení Ruska. Žádná válka proti Rusku nikdy nebude úspěšná bez zrady jeho „elit“. V roce 1812 nás elity nezradily. Vždyť proč se Napoleon vydal do Moskvy místo do Petrohradu? A mimochodem, kdyby se vydal do Petrohradu, tak by k té zradě došlo. Jenže Moskva byla tehdy baštou vlasteneckých klanů.

Podstata té věci byla následující: dynastie Romanovců neodpovídala plánům globálního prediktoru, protože nepracovala plně a dostatečně efektivně na likvidaci Ruska, aby se z něj mohl stát surovinový přívěšek Západu: „A proto nabízíme vám, těm nejstarobylejším rodům Rurikovcům, Gediminovcům, Oľgerdovičům… Vaše zájmy jsou přece poškozovány těmi bezrodými Romanovci, dosaďte si tam tedy svého člověka a všechno bude v pořádku.“

Jenže se ukázalo, že to neudělají. Měli jsme geniálního vojevůdce a státního činitele Michaila Illarionoviče Kutuzova, který se v podstatě postavil do čela vlasteneckých klanů, těch rodů a nedovolil, aby došlo ke zradě. A ten bezrodý zbytek západně orientovaných elit, které se soustředily v Petrohradě, nedostal možnost Rusko zradit a tak Napoleona vytlačili a oni prohráli. To je podrobněji probráno v té Válce.

Takže v čem je ta podstata? Uchvátit část… Plán Pilsudského předpokládá obsazení Běloruska... Ukrajina se rozumí samo sebou, to je Mezimoří, tím spíše ten její kus, který se dostal Polsku po 1. světové válce. Ale z Běloruska chtějí více, nejen západní Bělorusko. Dále Pobaltí. To je bonus, pokud to vyjde. Jestliže se Rusko zhroutí, tak ten kus Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina přibydou k projektu Mezimoří jako doplňkový pramen zdrojů: pracovní síly, přírodních zdrojů, lidských zdrojů, které budou pracovat.

A projekt Mezimoří je sám o sobě opětovné složení Rakouska-Uherska na nových základech se zařazením těch území, která dříve součástí Rakouska-Uherska nebyla. Například tam nebylo celé Polsko, které bylo rozděleno na tři části. A podle projektu Mezimoří má být jeho součástí celé Polsko. Jeho klíčovými součástmi mají být právě to Polsko a Československo. Výslovně Československo. Tou zásadní věcí v Mezimoří je Česko a Rakousko, Praha jako okultní centrum světového židovstva, jako nástroj řízení, ne jak si mnozí myslí, že se jedná o nějaké světové židovské spiknutí, o to vůbec nejde. Někde přece musí být štáby soustřeďující informace a Praha je právě takovým centrem. A druhým takovým centrem je Vídeň, knihovna Habsburků, to má velký význam.

Také s tím souvisí dobrovolné stažení se SSSR z Vídně poté, kdy Stalin zemřel. Chruščov se okamžitě dohodl: „My vám to přenecháme.“ A když si chtěli vzít i tu druhou část, to byla ta československá krize v roce 1968, tak sovětské „elity“ pochopily, že pokud se vzdají Československa, tak už se s nimi nikdo bavit nebude, za žádných podmínek. A tak Československo nevzdaly, přestože na všech ostatních procesech potápění SSSR se podílely. Prostě potřebovaly mít něco v záloze.

Takže v čem spočívá ta podstata? To Intermarium, Mezimoří se tak nazývá proto, že se má rozkládat od Baltského až k Černému moři. Jeho součástí mají jednoznačně být území: Polska, Československa, Maďarska, Rumunska a Rakouska. Ty mají být jeho součástí jednoznačně. Všechno ostatní se může stát bonusem v případě úspěšnosti realizace projektu a slabosti Ruska. A tam patří: Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina. Pokud je migrační vlna nezasáhne příliš silně, tak se součástí projektu Mezimoří stane i Balkán: Bulharsko, Jugoslávie a Řecko. Ale to jen v případě, že je nepohltí tvorba evropského islámského chalífátu. Jinak bude mít přístup k Černému moři pouze přes Ukrajinu a Rumunsko, no a bonusem je tam Jugoslávie, Bulharsko a Řecko.

Ale to už závisí na úspěšnosti realizace projektu evropského islámského chalífátu. Takže je třeba vědět, že existuje určité centrum, kterým je Polsko, Československo, Česko a Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Rakousko. To je to jádro, které je třeba dát dohromady, a všechna ostatní území jsou případná bonusová území s ohledem na aktuální možnosti. Válka na tomto území je možná jak směrem na východ v případě slabosti Ruska, tak obzvláště na Západ, až se bude přestavovat Evropa a bude budován světový islámský chalífát. A k tomu by se jim hodily zdroje Běloruska a Ukrajiny.

Vždyť kdo bude bojovat s těmi migranty, kteří mají smést stávající evropské státy a na jejich základě vybudovat nové státy s novými národy a novými jazyky? Ty země zůstanou stejné, jen tam budou fungovat nové státy a změní se hranice těchto států. Většinou nebudou odpovídat stávajícím hranicím z toho jednoduchého důvodu, že migrace má své vlastní určité podmínky a skupiny migrantů jsou v těchto různých státech soustředěny různě. Takže s ohledem na to budou vznikat nové státní hranice. A v tomto ohledu budou v konfrontaci se světovým evropským islámským chalífátem potřební slovanští vojáci: Bělorusové a Ukrajinci, kteří mohou přinést bonus v podobě Řecka, Jugoslávie a Bulharska. A opakuji, že Rumunsko se součástí Mezimoří stává objektivně. Jinak by to nemohlo být Mezimoří.


Otázka – Odpověď z 24.8.2020

Další otázka je od Pribalta. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím pokus Lichtenštejnska dostat zpět pozemky, které mu byly zkonfiskovány v Československu v roce 1945 na základě výsledků 2. světové války. Co to má být? Zrychlují se procesy rozdělení Evropy na Mezimoří a Chalífát? Nebo jen státní elita hledá materiál pro vyvolávání nových konfliktů? Také se mi zdá být zvláštní zvolit si pro řešení územních sporů jako nástroj Evropský soud pro lidská práva. Asi to není náhoda?

Samozřejmě, že to není náhoda, ale všechno je to trochu jinak. A opět se vracíme k té otázce, co je to stát? Proč je Lichtenštejnsko, které má 37, nebo třeba i 39 tisíc obyvatel státem? Se svými 160 km2? A řekněme například ruská Ťumeň, Ťumeňská oblast v Rusku státem není. Je to v knize O světě křivých zrcadel II. o státu, kde se mluví o státech konstruktérech a státech projektově zkonstruovaných. Ano, o státech historicky zformovaných a státech projektově zkonstruovaných. Ale existují ještě státy konstruktéři, které tyto projektově zkonstruované státy vytvářejí.

Takže co se to děje? Zdálo by se, že ta kauza je směšná. Ale nic směšného v tom není. Pokud chápeme ty procesy, ke kterým dochází v Evropě, tak vše zapadne na své místo. Takže, co se to v té Evropě děje? V Evropě dochází k formování mezinárodního subjektu pod názvem Intermarium/Mezimoří. Mělo by jít o polský projekt od moře k moři, od Baltského moře k tomu Černému se začleněním řady území. Někteří předpovídají rozpad Polska. Pánové, a jak byste ho přerozdělili, mezi jaké subjekty?

Vždy bylo rozdělováno mezi Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko. Tak jak ho chcete dělit dnes? Polsko samo se stává postupně subjektem globální politiky. Jen se podívejte na tu Lublinskou unii, která byla znovu podepsána v červenci a má za cíl zmocnit se právě běloruského území, k čemuž se připravují vojska NATO, tedy k čemuž se připravovala, dokud Rusko neřeklo výhružně: „Ne! Opovažte se vstoupit s armádou!“

Co se to děje? Máte-li cíl řízení, tak můžete využívat různé cesty k jeho dosažení, a ty jsou realizovány v závislosti na tom, v jakém stavu jsou nástroje. Jednoduše řečeno, když jdete na zahradu a chcete překopat záhon, tak si na to vezmete nějaké nástroje. Vyberete si vhodný rýč, nebo ho musíte napřed spravit, nebo to uděláte jinak, vezmete si nějaký jiný nástroj ke zkypření půdy. Takže v plánu vybudování Mezimoří, což fakticky není nic jiného než vybudování nového Rakouska-Uherska, které bude zahrnovat celé jeho území… To si jen Polsko myslí, že buduje impérium od moře k moři. Ve skutečnosti dochází k obnově Rakouska-Uherska, kde jsou dvěma klíčovými body Vídeň a Praha.

V roce 1955 se Chruščov velmi snadno vzdal Vídně, ale v roce 1968 jim došlo, že když přijdou i o Prahu, tak už nebude SSSR brát nikdo vážně, že klíčové body je třeba si udržet. Opakuji, že z hlediska globálního řízení je Vídeň centrem koncentrace řízení na základě Habsburské knihovny a Praha je zase světovým okultním židovským centrem. Heydricha stál pokus získat nad ním kontrolu život. Z Londýna speciálně vyslali vrahy, kteří ho zabili. A potom následovala zastrašovací akce, při které, světe div se, zlikvidovali všechny, kteří se nějak podíleli při Heydrichově pokusu získat přístup ke znalostem toho okultního pražského centra.

A oč usilovali Češi v tom roce 1968? Přesně o to, aby byly zlikvidovány podmínky tvrdě vybojované v husitských válkách, kdy si díky těmto husitským válkám Češi vybojovali právo zachovat se jako národ. V důsledku těch válek byly všechny nejbližší subjekty oslabeny. Česko se nedokázalo stát národním státem, ale ani subjekty, které ho obklopovaly, nedokázaly zcela potlačit českou národní suverenitu. Proto se také Česko, jako jeden ze subjektů, stalo součástí Rakouska-Uherska, se svými právy a tak dále.

V roce 1968 šlo přesně o to, o likvidaci Česka jako národního subjektu. Oni to nechápali a se svým nepochopením se plynule dopracovali k tomu, aby to bylo realizováno. Zbořili památník maršálu Koněvovi a postavili jiný vlasovcům. Tak co čekají? Co čekáte? Vy jste se vzdali toho deštníku, který Rusko jako ochranu poskytuje všem projektově-zkonstruovaným státům a čekáte, že na vaši národní kulturu, vaši národní suverenitu bude někdo brát ohled? Zatímco v rámci ruského světa na to brát ohled musí, musí vás respektovat, tak v rámci globálního tavicího kotle je to vše likvidováno.

Takže když u vás došlo na tyto kroky, tak jste se posunuli k tomu, aby jakési Lichtenštejnsko vzneslo svá práva na vlastnictví části českého území, na kterém se nachází unikátní historické objekty. Ale ty věci přece neprobíhaly najednou. Tak proč to spojuji? Je to jednoduché. Kdy bylo oznámeno, že Koněvovův památník bude zbořen? V září minulého roku, v roce 2019. A co se tenkrát hned projevilo? Že subjekt nemůže pracovat tak, jak je zapotřebí, že není způsobilý, takže je ho třeba začlenit. A hned tu máme Lichtenštejnsko s jeho žalobou o navrácení majetku.

V únoru ta žaloba byla zamítnuta a nyní se fakticky jedná o odvolání proti únorovému rozhodnutí soudu. To znamená, že ten proces běží. A o jaký jde proces? Nedokáže-li český stát řídit vlastní objekt, tak se do toho zapojí nadnárodní subjekt v podobě Lichtenštejnska. Vždyť co je to těch 160 km2 mezi Švýcarskem a Rakouskem? Stejně se stane součástí území Mezimoří. Ale díky tomuto vnějšímu korektorovi, bude možné Česko dostat do toho stavu, ve kterém se bude jako subjekt podílet na formování Mezimoří. Visegrádská čtyřka musí pracovat správně.

Těmito kroky, tím zbořením Koněvova památníku a postavením památníku vlasovcům bylo dáno najevo, že státní řízení není schopné kvalitně pracovat na vytvoření skupiny na obnovu Mezimoří, to je Visegrádská čtyřka a Lublinská unie, že to nedokáže. Je tedy potřebný vnější korektor, a tak se hned objevil, okamžitě. Napřed ticho po pěšině, a potom najednou bác a vše se rozběhlo. Okamžitě to jde strmě vzhůru.

Takže za co bojovali, na to i doplatili. Chtěli se osvobodit od Ruska, tak se osvobodili. Teď už Čechům zbývá jen osvobodit se od české kultury, protože to je přesně to, oč začali usilovat už v roce 1968. Takže takto vypadá ta situace.


Otázka – Odpověď z 28.9.2020

Ale je tu ještě další věc, ta iniciativa Tří moří. Zúžíme to - Mezimoří, mezi Černým mořem, Baltem a Jaderským mořem, zúžíme to na Pilsudského - Polsko od moře k moři, od Baltu k Černému moři. Ještě to zúžíme a máme Visegrádskou čtyřku. A co je to ta Visegrádská čtyřka? Stejná iniciativa na vytvoření Tří moří, toho Mezimoří, které zajistí fungování finančního centra ve Švýcarsku. Takže jde fakticky o obnovu Rakouska-Uherska na větším území, které si prošlo historickým přeformátováním a bude poskládáno na novém základě. A aby toto impérium nemělo energetický nedostatek, byl vybudován Jižní proud. O něj mají zájem všichni, a tak byl dobudován.


Otázka – Odpověď z 16.11.2020

Takže jaká vznikla situace? Minule jsme mluvili o zatčení Hashima Thaciho, mluvili jsme o tom teroristickém útoku ve Vídni. A jak to všechno, o čem jsme mluvili, souvisí s Karabachem? Zcela přímo a bezprostředně. Souvisí to přímo a bezprostředně. Rakousko, takový tichý, milý a poklidný kouteček, nikde se moc neprojevuje, a přesto je tam jakýsi konflikt, přesto tam vzniká hnutí jakýchsi islámských radikálů. Ale to si musíte představit místo Rakouska v plánovaném budoucím uspořádání světa.

My tady v tom pořadu Otázka-Odpověď neustále mluvíme o jednom takovém projektu – Mezimoří/Intermarium, o projektu Tří moří, což ve své podstatě není nic jiného než obnova Rakouska-Uherska jen v nové kvalitě. A tato obnova se odvíjí od Visegrádské čtyřky. To znamená, že i když je v plánu smetení evropských států vytvoření na tomto území nových národů s novými jazyky v nových státech, tak zachování těch dvou center, Prahy a Vídně a vytvoření na jejich základě nového státu, Rakousko-uherského impéria v nové kvalitě je takříkajíc něco zcela jiného.

Západní Evropa má být smetena, zatímco Rakousko, Švýcarsko a východní Evropa od moře k moři musí být ponechána na pokoji. A najednou přesně tam začnou zasahovat, přímo tam… Jen se podívejte na Orbána, kterému je dovoleno mnohé v boji o zachování maďarské kulturní identity. Mimochodem o Maďarsku je v té knize o státě samostatná část. Polsku je také dovoleno mnohé. Jen se podívejte, jak do Polska cpali peníze a proč? Protože to má být budoucí stát, který se musí zachovat s touto kulturní identitou. Musí být zachována jak knihovna Habsburků ve Vídni, tak i židovské okultní centrum v Praze.

To všechno má zůstat zachováno, a najednou takový útok. Kdo se o to postaral? Globalisté mají v plánu zachovat tento ostrůvek klidu, a najednou teroristický útok ve Vídni. Co to má být? Že by se proces vymykal kontrole? A on se skutečně vymyká kontrole. A kdo to všechno realizuje? Americké tajné služby. Přece si všímáte, že dochází k různým teroristickým útokům, takzvaným islámským útokům v Evropě. A k čemu mají v konečném důsledku vést? Ke zformování islámského chalífátu, evropského islámského chalífátu…

…. To znamená, že Putin získal velice úzký koridor možností. Podívejte se, jak to vypadá ze strany globalistů. Ti si plně uvědomují, že Bidenovo vítězství povede ke zhroucení veškeré globální politiky globálního prediktoru s cílem přestavby světa, to znamená zformování evropského islámského chalífátu, zformování Mezimoří, zformování Velké Arménie… To všechno se hroutí, protože Turecko se stává globálním hráčem.

To Turecko, které mělo být prozatímním státem a už nemělo existovat. Jehož existenci bolševici svou globální politikou Západu vnutili a od té doby s ním má Západ jen hlavobol, celé 20. století, stejně jako teď. To Turecko, které má zmizet. A najednou získává takovou sílu, že začíná diktovat své podmínky Evropě, začíná diktovat světu.

Dovedete si představit, co to bude znamenat, jestliže se jim nepodaří realizovat projekt Mezimoří? A vypadá to, že se to nepovede, Turecko přece posiluje díky projektu Velkého Túránu a je úplně jedno, že žezlo už bylo předáno Nazarbajevovi. Zatím pořád ještě turkické národy spojuje Turecko.

Takže přichází katastrofa, globalistům hrozí úplná a totální katastrofa. Tak co musí udělat? Musí vyřadit Turecko ze hry. Musí to zařídit tak, aby Turecko nedokázalo zrealizovat své plány přinejmenším ve vztahu k Arménii a Ázerbájdžánu. Globalisté kvůli tomu musí obětovat velice závažné věci, nyní, ale ty oběti jsou jen taktické, aby si to vykompenzovali potom: "Putin v čele státu přece nebude věčně a ty druhé převezeme raz dva." Dlouhodobý Putinův stát zatím není vyřešen. Ještě nikdo neví, jak a co řešit. Na jakém konceptuálním základě má Rusko existovat? Na jakém ideologickém základě?

Má snad Rusko svou státní ideologii? Nemá, ale to nemá ani žádnou budoucnost, to si globalisté velmi dobře uvědomují. Všichni podpindosníci tu skáčou až do stropu, jen abychom neměli žádnou svou státní ideologii. A když už, tak nám vnucují ideologii zrádce, kult zrádců, když říkají… Dokonce založili hnutí a vnucují nám: „My všichni jsme zrádci, my všichni jsme zradili Sovětský svaz, ale lidé jsou větší zrádci než elita. Lidé prostě chtěli zradit svůj stát a elita jen splnila jejich přání!“ To znamená, že si lidé přáli umírat ve zločineckých šarvátkách, umírat hlady, zimou ve všech těch neustávajících zmatcích.

A když teď lidé chtějí, aby Rusko bylo suverénní, tak se o to elita prý postará: „Jen musíte souhlasit s tím, že všichni jsou zrádci. Zrádce Vlasov je hrdina a vítězný Stalin je ten špatný. Možná ne tak úplně, ale přinejmenším je stejný jako Vlasov.“ Postavit je na roveň. A kdo to byl Vlasov? Provedeme-li analogii, tak ti vojáci 2. úderné armády si přáli stát se zrádci. A Vlasov, jako velitel té armády jim splnil jejich přání, zradil svou armádu, vojáci zahynuli díky kulkám, zimě a hladu v těch bažinách, ale to jen proto, že si to vlastně sami přáli! Tak jim Vlasov to přání splnil.

Taková je to úroveň cynismu. Vnucují nám kult zrádce. Kult zrádce! I vlajku máme vlasovskou, vlaje nad naším státem jako naše státní vlajka. Proto globalisté velmi dobře vědí, že dokud máme takovou elitu, tak kdykoliv náš stát znovu zaprodá a udělá to raz dva. Stačí jen přečkat Putina. A teď je aktuálně třeba vyřešit ten problém s Tureckem. A proto Rusko vstoupí do Karabachu a vyřeší ten problém. Ano, Rusko…

Jak to řekl gosudar Mikuláš I. Pavlovič? „Kde byla jednou vztyčena ruská vlajka, tam už nesmí být spuštěna.“ Fakticky to znamená obnovení, začátek obnovy ruské vlajky, žádné té vlasovské trikolóry, ale ruské rudé vlajky na celém území Ruska! To je důležitý znak všem, na Ukrajině by se měli zamyslet. Putin ukázal, jak umí takticky využít situaci. Globalisté teď nemají jinou možnost než se opřít o Rusko v boji proti americké státní elitě, která bojuje proti Trumpovi.

Je teď nutné rychle a efektivně připravit americkou státní elitu o všechny prostředky umožňující jí řídit a získávat zdrojovou stabilitu na úkor vnějšího světa, aby si zachovala ostrůvek klidu za oceánem, dokud v Evropě zuří válka. Erdogan na tu válku vsadil všechno. Jeho ekonomika je ve velice špatném stavu, společnost je v plném rozkladu, stát je zatažen do tří velice závažných konfliktů, navíc je zatažen ještě i do evropských záležitostí, je napnutý jako struna, jen prasknout.

A když se zdálo, že díky válce v Karabachu bude moci Erdogan vnutit svou vůli globalistům, tak najednou bum a vše je pryč. Je to pryč, protože Putin denně pracoval na tom, abychom tu měli ekonomiku, abychom tu měli armádu, abychom tu měli takovou zdrojovou stabilitu, abychom ten manévr mohli provést v zájmu Ruska, a tak jsme ho také provedli.

Ale vyvstává tu otázka. Je všechno tak, jak to já říkám? Možná to tak není, možná s tím Biden nemá nic společného. Možná je to, jak to říkají, poněkud přitažené za vlasy? Mohli by to tvrdit nebýt toho Nikoly Vovajeviče Pašinjana. Co je to vůbec za figuru, ten Pašinjan? Já přece hned na začátku tvrdil, že je to krvavý klaun. Je to klaun hrající cizí hru. On upřímně hraje ve hře, jejíž podstata mu není známa. Vůbec netušil, že by jeho řízení mohlo skončit takovým krachem. Vždyť teď už by ho dav fakticky roztrhal na kusy, kdyby se neschoval. On už je fakticky jakoby politickou mrtvolou. To jakoby je důležité. A stále zůstává v čele Arménie, stále uzavírá dohody o obnově pořádku.

Oč tu jde? Opakuji, že Pašinjan byl k moci přiveden k tomu, aby bylo v důsledku rozsáhlé války všechno arménské obyvatelstvo zlikvidováno. Ale opakuji, že by to neprovedli Ázerbájdžánci jako takoví, ale ti, kteří jsou pod kontrolou Turecka a všechna ta pakáž, kterou tam Turecko dotáhne ze Sýrie. Musí je odtamtud přece někam odsunout. Turecko tam zmáčkli tak, že musí tu přebytečnou masu někde zužitkovat a zneškodnit. Částečně to teď s nimi dělá v Libyi, tak proč ne v Ázerbájdžánu? Je možné jich nepočítaně vrhat do boje a ať už jich zahyne, kolik chce, tak ázerbájdžánské obyvatelstvo to přece vůbec nepocítí, zato budou vítězství, a potom bude možné tu masu otočit proti ázerbájdžánskému obyvatelstvu.

Takže výsledkem Pašinjanova řízení měl být úplný konec současné Arménie, až potom by se začalo s její obnovou. Jenže došlo k selhání, k selhání scénáře. Ten konflikt potřebuje právě teď americká státní elita, ne v té podobě, v jaké ho plánovali globalisté, ale tak, jak si to představuje státní elita, a proto ten teroristický útok ve Vídni. To proto.

Takže globalistům bylo jasné, že když to teď nezažehnají tady, v Arménii, v Ázerbájdžánu, tak mohou přijít o všechno. A co znamená zažehnat ten konflikt vstupem ruských mírotvůrců? To znamená zkřížit si vlastní plány, jít proti vlastní kádrové politice. Ale v první řadě je to samozřejmě potopení kádrové politiky americké státní elity. Pašinjan s jedním popíjí koňak, s druhým kouří doutník, zná se s tímhle, zná se s tamtím…

Nic vám to nepřipomíná? To je přece podstata té kádrové politiky, tyhle vazby. Zelenskij měl tu čest být přijat přímo britským ministrem obrany Velké Británie. Taková čest pro prezidenta státu, že?! To znamená, že je to všude jedno a to samé. Ve stylu: „S kým se přátelíte?“ A vy jste se tedy s nimi "přátelili" a najednou hop a všechno je jinak.

Takže se zamyslete nad otázkou, kdo a jak zatlačil na Pašinjana, kdo ho donutil podepsat tyto dohody, když Rusko na něj vůbec nemělo vazbu? Pašinjan byl absolutně americký projekt, a nejen americký, šlo přímo o projekt státní elity USA, to oni si ho vypěstovali a hýčkali si ho, aby ho tam v potřebné chvíli dosadili. Vedli ho, postarali se mu o státní převrat. Ano pokusili se ho legalizovat, přesto je to jejich člověk, který je absolutně protiruský. Něco málo blebtal ze slušnosti, ale udělal přece všechno pro to, aby k té válce došlo.

Jeho cílem bylo vyvolat tu válku, a tak předvedl slabost Arménie. Navíc na té její slabosti sám zapracoval, aby Arménii oslabil. Tohle všechno dělal a najednou, když nastoupilo to rozhodující období, když ta turecká blesková válka selhala, což nutilo Turecko začít masově, prostě masově... ...přesunovat tam teroristy, vstoupit tam se svou armádou, tak najednou bum a na stole je dohoda! Ještě neproběhla žádná čistka podle plánu globálního prediktoru, ani podle plánu americké státní elity, ještě nebyla provedena čistka Arménie.

Proč se zastavili? Opakuji, protože by to narušilo plán vytvořit z Íránu centrum koncentrace řízení a zhroutila by se situace v Evropě. Začala by válka na šesté prioritě, která by v USA u řízení upevnila americkou státní elitu, USA by dál byly světovým četníkem a hotovo. Civilizaci na planetě by byl konec. Taková jsou tu rizika. A tak globalisté potřebovali nějakou sílu, která by to zastavila. A taková síla tu existuje v podobě Ruska, a oni si myslí, že to tady v budoucnu stejně zvrátí.

Jak to bylo? „Počkáme a za pět let uvidíme, co a jak. Ať to teď proběhne takhle a za pět let se uvidí.“ Oni si myslí, že to potom zvrátí a může se jim to povést, jestliže neodkážeme upevnit ty plody Putinova řízení a pokračovat v putinské politice, kterou opakuji, nějací... Já je nenazývám vlastenci, pro mne je to patriotická pakáž, protože vystupují proti gosudarovi, proti té globální politice, kterou vede, a proti té jeho politice obnovy suverenity. Neboť si stejně jako dřív přejí mít v Rusku nějakého toho zahraničního páníčka.

A proto stále slyšíme: „Putin neudělal to, neudělal ono…“ Proč by se snažili něčemu porozumět? Myslí si snad, že prezident je jako Děda Mráz? Mávne berlou a všechno je hotové? I na to, abyste závod zlikvidovali, potřebujete nějaký čas, a co na to, abyste ho zase obnovili? A co odbyt zboží? Když ho vyrobíte, tak snad na něj všichni čekají s otevřenou náručí? Tisíckrát vám hodí klacek pod nohy, abyste tu výrobu neobnovili!

Mimochodem o tom, jaké problémy Rusko překonávalo, aby mohlo začít vyrábět bezdýmný střelný prach, který byl pro nás velice důležitý, za Alexandra III. … Teď nevím, v jaké je to knize. Zda ve Válce nebo v Bolševismu? Někde tam. Můžete se podívat, všechno je to v elektronické podobě na našem webu. Je to velice důležité.

Všude vám hází klacky pod nohy. A o koho se přitom opírají? Přesně o takovou pakáž. A je úplně jedno, jestli je liberální nebo „patriotická“. Nebo jak jim říkám já o liberasty, nebo patriasty, protože se o žádné vlastence nejedná. A ještě se někteří z nich tváří jako konceptuálové. Prý že jsou pro Koncepci, ale proti Putinovi. Aha, no prostě borci! Snažili jste se vůbec porozumět tomu, co Putin dělá, než něco takového prohlásíte?

Takže to by byla katastrofa a oni si nemohou dovolit, aby jim selhal plán formování toho centra koncentrace řízení v podobě Íránu a vytvoření toho islámského chalífátu pod íránským protektorátem.

Já opakuji, že celkový scénář je následující. Turecko poskytne politické krytí, na jehož základě ISIL pronikne do Evropy, smete státy, Turecko pro něj bude týlem. A potom do toho vstoupí Írán a začne všude uklidňovat situaci a dělat pořádek. Bude bojovat proti špatnému islámu, cestou smete Turecko, porazí ISIL v Evropě, a protože státy už budou smeteny, všechno bude promícháno, tak rovnou budou zformovány nové národy s novými jazyky v nových státech, pod protektorátem centra koncentrace řízení v podobě Íránu, který všude nastolí ten „správný“ islám.

A zatímco Arménie a Ázerbájdžán by ještě zapadaly do rámce toho plánu vytvoření velké Arménie, s celkovou likvidací původního arménského národa, celkovou!, tak ten projekt zformování evropského islámského chalífátu a projekt Mezimoří/Intermarium by se zcela zhroutil. A navíc by rozpoutání 3. světové války na šesté prioritě vedlo ke zhroucení celé civilizace.

A tak dali možnost Putinovi: „Můžeš zasáhnout?“ A ten měl všechno připravené. Armádu má, ekonomika je v potřebné kondici a to nejdůležitější, systém musí být schopný vyplnit tento manévr. Můžete mít jak ekonomiku, tak i armádu, přesto rozkaz nebude splněn. Jenže rozkaz vrchního velitele splněn byl! A to ukazuje na to, že se u nás podpindosníci, celá ta smečka ničeho nedočká, že nemají šanci. Systém je v takovém stavu, že příkaz vrchního velitele, ruského gosudara, bude splněn.


Otázka – Odpověď z 15.3.2021

Ze zpráv víme, že v Česku prezident Zeman zkritizoval ministra zdravotnictví kvůli jeho odmítání koupit Sputnik V. A na Slovensku naopak prezidentka přijala demisi ministra zdravotnictví, který ve státě povolil mimořádné použití ruské vakcíny Sputnik V. Co to má znamenat?

Tam došlo k výměně, odstoupil ministr zdravotnictví, aby nemusel premiér. Co se stalo? Prostě se střetáváme s projevy globální politiky a nadnárodního řízení. Vede je Maďarsko, kde se Sputnik V fakticky používá. Navíc si Orbán demonstrativně nechal píchnout vakcínu čínské výroby. Tomu je důležité porozumět.

S čím se střetáváme v daném případě? Podíváme-li se, co se děje na tomto malinkém území, tak se tak či onak dostaneme k takovému zahraničněpolitickému, takříkajíc k mezistátnímu spolku pod názvem Visegrádská čtyřka. Tři z těch států jsou Maďarsko, Česko a Slovensko. A co je to ta Visegrádská čtyřka? Je to základ pro založení budoucího Rakouska-Uherska, v nové podobě, nebo projektu Mezimoří, tří moří. Už ne dvou moří, ale tří moří.

Všichni už si povšimli toho, že Maďarsko fakticky vede svou globální… Nu, ne globální, ale národní politiku a brání svou národní suverenitu. Byla o tom řeč… Máme příklady v knize O světě křivých zrcadel II., o státu. Tam právě je jako příklad uvedeno Maďarsko, Česko a Slovensko. Je to klasický příklad toho, že nemá-li současný stát alespoň 10 miliónů obyvatel, tak je velice problematické ubránit svou státní suverenitu, protože je potřebná vnější opora.

Opora o takovou sílu, která nebude útočit na vaši suverenitu. A to je možné udělat buď v rámci ruského světa, nebo v podmínkách, kdy se dva velcí mezi sebou perou v naději, že nakonec získají tuto cenu, ten malý státeček. Ale k tomu dochází velmi zřídkakdy. Zpravidla je daný stát řízen z nadnárodní úrovně a sám se z toho vymanit nedokáže. Jednoduše toho není schopen.

V daném případě se střetáváme se situací, kdy bylo zcela účelově rozděleno Československo, které dříve bylo jednotné, aby mohlo bránit svou suverenitu v rámci současného světa, a stalo se tak zcela závislé na vnějším řízení. A vnější řízení je v současné době v rukou státní elity USA, strukturně. Globalisté tomu teď čelí, oni vždy vyhrají, jenže nejsou tak strukturně operativní. Jejich řízení je především bezstrukturní, je pomalejší. Je účinnější, ale pomalejší.

A pracuje-li se v rámci programu obnovy Mezimoří, globálního programu, tak v rámci Visegrádské čtyřky, nebo dokonce i jen na úrovni mezistátního spolku, když se spojí Maďarskem… Maďarsko s Českem, Maďarsko se Slovenskem a ještě lépe Maďarsko, Česko a Slovensko, to už je více než 20 miliónů, to je ta nejlepší varianta…

Vždyť proč si Maďarsko může dovolit chovat se takto nezávisle? Protože má bonus, který využívá. Globální politika je zaměřena na zformování budoucího Rakouska-Uherska, Mezimoří. A deset miliónů maďarských obyvatel umožňuje tuto politiku realizovat. Jakmile si to Orbán uvědomil, tak to začal realizovat. Česko i Slovensko by se pro ochranu svých národních zájmů měly připojit k Maďarsku. Potom by spojení těchto zdrojů umožňovalo zcela jinak čelit nadnárodnímu řízení, jinak získávat pomoc ze strany nadnárodního řízení. Ne ze strany americké státní elity, která tyto státy dusí, ale ze strany globalistů.

Jenže je tu ta politika Rozděl a panuj! Česko a Slovensko rozdělili. A teď se svými problémy bojují sami, nejsou schopni se spolu dohodnout a ve výsledku potom čelí velice silnému nátlaku. Takže Maďarsko jde cestou zachování své kulturní identity, svého národního státu a Česko a Slovensko mají při obraně své kulturní identity problémy. A ty takzvané národní elity, které se orientují na americkou státní elitu, jsou podpindosníci. Brání tomu spojení.

Jen si vzpomeňte na ustavení toho takzvaného památníku vlasovcům v Česku a co se tam dělo s památníkem Koněvovi. Teď jde o jednoduchou věc, o přežití! Je to jednoduché. Nechcete se přátelit s Ruskem? I když právě kvůli Rusku se tam ten skandál rozhořel. Neboť nejefektivnější, ta nejefektivnější vakcína na světě je Sputnik V. Mám na mysli skandál na mezinárodní aréně.

A proč si tedy Orbán nechal píchnout tu… Tu čínskou vakcínu? Protože tím dal najevo, že se zdrojově opírá o Čínu. To znamená, že v boji proti tomu nadnárodního nátlaku ze strany USA a v rozepřích s Evropskou unií se opírá o zdroje Číny. Je to tak, že každý z evropských států má své vlastní vztahy s Čínou. A když budou v nějaké otázce vyvíjet nátlak na Maďarsko, tak jim dal Orbán najevo: „Budete si to muset pánové vyřídit s Čínou! Čína má tady uvnitř v Maďarsku totiž své zájmy.“ To znamená, že hraje, že brání státní suverenitu. V daném případě vybízí do střetu dva silné hráče.

Co brání Česku a Slovensku dělat to stejně? Vzájemná roztříštěnost… Tam i tam, jak v Česku, tak i na Slovensku jsou národně orientované síly, které by se chtěly vymanit zpod nadnárodního řízení ze strany státní elity USA. Jenže to nedokážou provést samostatně. Spojit Česko a Slovensko je problematické, ale zformovat alespoň dvojice v rámci Visegrádské čtyřky, Maďarsko s Českem, Maďarsko se Slovenskem je zcela reálné. A díky tomu už je možné lépe bránit svou státní suverenitu. Globalisté chtějí vytvořit to Mezimoří a americká státní elita, která nyní vládne světu, si to nepřeje.

My jsme teď mluvili o Visegrádské čtyřce a vůbec jsme se nezmínili o Polsku. Proč? Protože Polsko je více než kdo jiný pod americkým řízením. A dostat ho zpod něho je na dlouhé lokte. Polsko je projektově zkonstruovaný stát, na to nesmíme zapomínat, to musíme mít na paměti! A proto také, když to bylo zapotřebí, tak Polsko rozebrali, a když to bylo zapotřebí, tak ho zase složili a myslet si tedy, že polský stát tu je na věky, je scestné. Jen se podívejte na polskou vlajku. A hned to bude jasné, že se jedná o projektově zkonstruovaný stát, který je absolutně závislý na rovnováze sil ve světě.

A nebude-li se Polsko chovat poslušně a ono se teď nechová poslušně, jak to potřebují globalisté, globální prediktor, protože Polsko se spíše chová tak, jak to vyhovuje americké státní elitě. Jednou chtějí postavit Fort Trump, podruhé něco dalšího, jen aby to bylo zaměřeno proti Rusku. Jsou připraveni stejně jako Ukrajinci bojovat s Ruskem do posledního Poláka. Nu promiňte, a to čekáte, že si budete žít dobře?

Kdyby Visegrádská čtyřka pracovala normálně, tak by problémy nemělo Česko ani Slovensko. Ty státy by to zbavilo velké části jejich problémů, které jsou vyvolány řízením zvnějšku. Protože americká státní elita si chce za každou cenu vyřešit své vlastní úkoly, upevnění USA jako světového hegemona, světového četníka. Kvůli tomu se spojili a svrhli Trumpa a povedlo se jim to zlomit.

Jenže tato pestrá parta, která toho Trumpa svrhla, se spojila na principu: "Proti komu se budeme přátelit?" Ale jakmile vyhráli a Trump byl svržen, neboť mu díky zfalšování voleb to vítězství upřeli… To velmi dobře chápou sami „vítězové“! Velmi dobře vědí, že se moci zmocnili nelegitimně. Velmi dobře si to uvědomují.

Ale důležité je něco jiného. Měli cíl, svrhli Trumpa a poté, kdy toho dosáhli, zjistili, že každá ta klanově-korporativní skupina státní elity v USA má své vlastní zájmy. A oni nevědí, jak mají tyto zájmy vyvážit. Neumějí pracovat na úrovni globální politiky, kde se tyto zájmy dají vyvážit. A ve výsledku to dopadá jako v té básni Nauma Koržavina… Jak to bylo? "Ale jejich neštěstím se stalo jejich vítězství, které odhalilo jejich prázdnotu." Oni jsou zcela neschopní, nevědí, co dělat, a tak se ve výsledku začali rvát mezi sebou. Ilustrací je například to, co se děje s guvernérem New Yorku Cuomem.

A tyto procesy probíhají. Státy se vymykají zpod kontroly. Začínají přijímat rozhodnutí v rozporu s federální právní úpravou, začínají u sebe rušit federální zákony. Začalo přeformátování kultury. Tedy všechno to, co jsme pozorovali v pozdním SSSR. Všechno se to rozběhlo, všechno se sype. V prosinci bylo přijato rozhodnutí, aby si „vzali suverenity, kolik jen chtějí!“ A oni si ji berou. Ten proces nabírá na obrátkách.

Takže sice vyhráli, ale ukazuje se, že svět se mezitím změnil. Ten svět se změnil nejen tam v USA, ale také třeba v Evropě. A tak samozřejmě s využitím toho, že to právě USA dlouho formovaly svou řídicí elitu, aby přes ni řídily Evropu, se stejně jako dřív pokoušejí do Evropy vnést rozkol. Oni potřebují v Evropě vyvolat velký konflikt a nejlépe nějakou tu válku, jak si myslí. Pěknou válčičku v Evropě, díky které se hezky zahojí.

1.světová válka… Ta světová válka 20. století provedená ve dvou etapách, 1. světová válka byla v Evropě, 2. světová válka také a USA to přečkaly v klidu za oceánem a bylo jim hej. Jenže zbraně tenkrát byly jiné! Technologie byly jiné! Tenkrát to přečkaly za oceánem, dnes se ale nacházejí za louží, a to už v klidu nepřečkají. A to je to, co si neuvědomují!

A tak nevědí, co by a na takové slabé státy bezesporu vyvíjejí nátlak, protože na jedné straně je tu síla USA a jejich podřízených evropských státních elit a na druhé třeba malý státeček jako Česko nebo Slovensko. A to tím spíše, že i tam mají obrovské množství podpindosníků. Zástupců globální elity je tam velice málo.

A celá ta věc spočívá v tom, že je třeba se vymanit zpod kontroly a pracovat v rámci Visegradské čtyřky. Já vůbec neříkám, že se musí orientovat na Rusko, na SSSR. Oni si musí uvědomit své vlastní zájmy. A ty spočívají přinejmenším ve Visegrádské čtyřce, která stejně dobře může být začleněna do projektu Mezimoří globalistů, tak i do projektu obnovy ruského světa, přinejmenším na území východní Evropy. Stejně dobře se začlení do obou. Tak ať se do toho dají, ať obnovují svou suverenitu. Suverenita těchto států, národní kulturní identita těchto států plně odpovídá uplatňované politice ruského světa.


A kdo došel až sem se může zamyslet na důvody, proč Valerij Viktorovič začal podporovat Projekt Trojmoří, když ještě v podstatě nedávno poukazoval na to, že to je projekt namířený proti Rusku.

Jednou z variant je, že Rusko převzalo řízení projektu a jak jsem psal zde https://www.konceptualcz.cz/projekt-mezimori-a-trojmori-39

to vypadá, že Česká republika bude spolu s Ruskem hlavními strůjci lidské koncepce. ČR prostřednictvím NŘS vyhrála tvůrčí konkurz u Globálního prediktoru a bude se spolu s Ruskem podílet na řízení procesů v Evropě. Žádné Rakousko-Uhersko nebude, a pokud se bude uskutečňovat Projekt Mezimoří a Trojmoří, tak bude uskutečňován za vedení ČR a v těsné spolupráci s Ruskem, takže s původním projektem, který měl sloužit k oddělení Ruska od západní Evropy a zejména od Německa, už nebude mít nic společného.


pokračování


minulý díl


867 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.