• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 42. část

Aktualizováno: 1. 4. 2021

24. 03. 2021 MM

Vážení přátelé, dnešní díl bude zcela zaměřený na Projekt Mezimoří a Trojmoří a to z pohledu Valerije Viktoroviče Pjakina. Mám dojem, že názor na tento projekt se u Valerije Viktoroviče pomalu posouvá a já bych rád přišel na kloub tomu, proč.


Určitý posun v názorech je pochopitelný, protože se jedná o procesy a procesy se stále nějakým způsobem vyvíjí, proto se také musí vyvíjet i názory na tyto procesy. Avšak v tomto případě se jedná o proces, který již přes sto let běží jedním směrem, přes 100 let je zaměřen proti Rusku a v současné době taková změna.


Otázka – Odpověď z 24.9.2018

Dále Sergej prosí okomentovat summit projektu Iniciativa Trojmoří, který se konal 17. září v Bukurešti. Znamená účast Rakouska v tomto projektu, že byl zahájen proces převzetí kontroly nad východní Evropou od amerických a britských státních elit těmi z Rakouska a Německa, které obvykle jednají ve vzájemné součinnosti? A také to, že tím byl zahájen proces předání plné kontroly nad daným územím od atlantického křídla globálního prediktoru tomu euroasijskému? Znamená to také to, že kurátorství nad banderovským projektem se vrací zpět do Rakouska?

Všechno je to trochu jinak. Problém je v tom, že se o žádné převzetí řízení nejedná. Visegrádská čtyřka, která teď existuje a Intermarium/Mezimoří Pilsudského jsou články jednoho řetězce, je to jeden plán. Mám na mysli to spojení zemí jako Polsko, Maďarsko, Československo, Rumunsko, Moldavsko a přirozeným způsobem s nimi hraničícího Rakouska, které tam nikdy nefigurovalo zjevně.

Opět si připomeneme Vídeň s knihovnou Habsburků a Prahu jako okultní centrum světového židovstva. Visegrádská čtyřka a Intermarium jsou pověřeny tím, aby zachovaly kulturní identitu stávající Evropy, při plném přeformátování staré Evropy a vytvořením nových národů, nových jazyků a nových států. A tohle musí vydržet do doby, dokud bude nadnárodní řízení, globální prediktor mít zájem o zachování těchto dvou center, toho vídeňského s knihovnou Habsburků a pražského centra jako okultního centra světového židovstva.

Ale kvůli tomu musí existovat nějaký silný subjekt. A vzpomeňme si na to, o čem stále mluvíme, že jakýkoliv stát začíná tehdy, má-li minimálně 10 miliónů obyvatel. Je tedy třeba vytvořit takový stát, který svou infrastrukturou, svou zdrojovou stabilitou dokáže zajistit svou existenci v konfliktních, agresivních podmínkách prostředí. Proto ta opora o dvě moře, o Černé a Baltské, aby ten celek nebyl sevřený. Jde o dávný proces. Byl vypracován dlouho před Pilsudským, před tím než ho Pilsudski ohlásil. Takže jaké převzetí řízení? Probíhá plánovaná práce globálního prediktoru na přeformátování západní Evropy. A skutečnost, že to teď běží tak neslaně nemastně, souvisí s tím, že byla pozastavena ta migrační vlna.