• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 45. část

08. 04. 2021 MM


V minulém dílu jsem si tak trochu fantazíroval a dneska se podíváme a zkusíme si poskládat některé puzzle, které by měly podpořit mojí teorii o nové Říši římské a o vedoucí úloze Prahy a České republiky v ní.


Nejprve trocha teorie. Ti, kdož se již pustili do studia Pjakinova Úvodu do analytiky vědí, že „životy jednotlivých lidí, zemí, sociálních organizací atd., představují složitou (vícesložkovou), vzájemně vloženou „skládačku“, kdy jedny a ty samé fragmenty jsou složkami různých „skládaček“ - procesů, z nichž se skládají různé obrázky, které také jsou vzájemně vložené. Obrazně řečeno, všechny procesy na světě, celý obraz světa sestává ze vzájemně vložených „skládaček puzzlů“.

Pokud jsou obrazy „skládaček“ statické, skoro každý pochopí a složí ty obrazy bez problémů, ale skládat „puzzle“ v dynamice, kdy jde o procesy řízení a všechno se neustále mění, takové chápání procesů neexistuje nejen ve společnosti jako celku, ale dokonce i u drtivé většina analytiků.“


Jedním takovým puzzlem, na základě kterého jsem došel k tomu, že se ve střední Evropě buduje nové uskupení a Praha bude jeho řídícím centrem, byla informace o podstatném rozšíření pražského letiště Ruzyně.


V současné době má letiště Praha - Ruzyně 2 terminály a soudě podle čísel z roku 2019, jsou pro současný provoz více než dostačující. Téměř 18 milionů pasažérů v roce 2019 a jen o málo méně v roce 2018, to jsou úctyhodná čísla. V roce 2018 a 2019 jsem také několikrát využil služeb pražského letiště a nikterak mně nepřipadalo, že by bylo přetížené, spíše právě naopak se mi zdálo ne plně využité. A když uvážíme, že jedním z cílů Covid/David je omezování spotřeby a tedy i omezování letů, nedává rozšiřování pražského letiště smysl jinak než tak, že pro rozšíření letiště existují důvody, které jsou známy jen pár zasvěceným. Že pro rozšiřování letiště nejsou objektivní důvody, uvádí i starosta Lysolají: „Letiště Václava Havla ani před koronavirovou epidemií nebylo na hraně kapacity a dílčími investicemi a úpravou provozu je možné zajistit jeho další rozvoj i bez paralelní dráhy.“


Nyní malinko odbočím. Mám dojem, že je stále ještě hodně lidí, i těch co studují KOB, kteří si při mé zmínce nebo odvolání se na Naše Řídící Struktury klepou na čelo. Podíváme se tedy na rozšiřování letiště Ruzyně i z tohoto pohledu.


13.11.2019 představili premiér a ministryně financí plány na rozšíření letiště. Ten den též Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč.


Jak můžeme zjistit ze stránek francouzské společnosti SMP CZ, SMP CZ ve sdružení se společností Metrostav realizuje dokončení a opravu rozestavěného díla rozšíření čistírny odpadních vod a kontaminovaných vod o původní velikosti 9 500 ekvivalentních obyvatel na 90 000 ekvivalentních obyvatel. Realizace díla 10/2019 až 5/2021.


Stavba čistírny odpadních vod je v současné době v podstatě dokončena a čistička až do roku 2028 poběží na jakýsi udržovací, cca 30-ti% provoz. V roce 2028 má být dokončeno rozšíření terminálu 2 nebo se také někdy mluví o terminálu 3. Stavba čističky musela předcházet stavbě terminálu, protože pro stavební povolení k terminálu bylo potřeba doložit způsob likvidace odpadních vod.


Stavba čističky je financována z evropských peněz a je možné, že tomu tak bude i se stavbou nového terminálu. Financování terminálu z evropských peněz potvrzuje, že se jedná o stavbu evropského významu.


Podíváme-li se na časový sled, tak skutečné rozhodnutí o rozšíření letiště muselo přijít již někdy v letech 2016 – 2017, možná ještě dříve. Stavba rozšíření čističky započala na podzim 2019. Začátku stavby čističky muselo předcházet vydání územního rozhodnutí, vypracování projektu, vydání stavebního povolení a s EU dohodnout financování.


Z logiky věci vyplývá, že představení plánů na rozšíření letiště a schválení investice do první etapy rozšíření Terminálu 2 dne 13.11.2019 bylo pouze konstatování dřívějšího rozhodnutí těch, kdo skutečně řídí naší zemi. Já jsem je pojmenoval Naše Řídící Struktury.


Dalším takovým puzzlem, který potvrzuje, že Česká republika se osamostatňuje, je, a teď se podržte, vznik státní komerční banky. V 5. části mého seriálu jsem psal: „Není potřeba zestátňovat banky, stačí udělat jednu státní kampeličku, která nabídne lidem