• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 49. část

Aktualizováno: 25. 5. 2021

22. 05. 2021 MM


Existují informace důležité a informace méně důležité. Mezi důležitými informacemi mají výjimečné místo informace královské, kterým se říká královské proto, že by se měly dostat přímo až ke králi. Pokud se nedostanou, může to zavinit i pád království. V minulosti se královské informace mezi prostý lid většinou nedostávaly, dneska je má prostý lid dennodenně jako na podnose.


Jistým druhem královských informací se jeví být informace předávané mezi Globálním prediktorem a jeho lidmi. Ten kdo četl Zaznobinův Poslední gambit ví, o čem mluvím. Přesto, že lidé mají tyto informace jako na talíři, vůbec si jich nevšímají, vůbec je nezaznamenávají. Proč?