• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 49. část

Aktualizováno: 25. 5. 2021

22. 05. 2021 MM


Existují informace důležité a informace méně důležité. Mezi důležitými informacemi mají výjimečné místo informace královské, kterým se říká královské proto, že by se měly dostat přímo až ke králi. Pokud se nedostanou, může to zavinit i pád království. V minulosti se královské informace mezi prostý lid většinou nedostávaly, dneska je má prostý lid dennodenně jako na podnose.


Jistým druhem královských informací se jeví být informace předávané mezi Globálním prediktorem a jeho lidmi. Ten kdo četl Zaznobinův Poslední gambit ví, o čem mluvím. Přesto, že lidé mají tyto informace jako na talíři, vůbec si jich nevšímají, vůbec je nezaznamenávají. Proč?


Protože výsadou prostého lidu je se neučit, kdo se vzdělává, ten je ve společnosti za blbce. Když někde řeknu slova jako prediktor nebo Stalin, tak si lidé klepou na čelo. Nevzdělávat se je dneska moderní, vždyť všichni všechno znají a co neznají, to jim poví v televizi.


Existuje poučka „Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti.“ Kdo z vás přátelé využil možnost učit své děti doma? Covid dal všem tuto jedinečnou šanci, být doma a učit své děti. Obávám se, že této šance využilo jen zanedbatelné promile rodičů a prarodičů. Většina hořekuje nad tím, že děti nechodí do školy (aby se jich na určitý čas zbavili), že se neučí nebo že učením přes internet se děti nic nenaučí. Avšak že by si sami se svými dětmi sedli a vůbec ne jako učitel, ale jako kamarád si spolu začali vysvětlovat látku, to asi dělá jen málo kdo. Navíc, ve škole naučí naše děti jen to, co ONI sami chtějí, ale na rodičích a na nás ostatních je, naučit naše děti i to, co ONI nechtějí, aby naše děti znaly.


A proč takový dlouhý úvod? Pochopíte za chvíli. Chceš-li něco utajit, udělej to tak, aby to měli všichni přímo před očima. Kdo z vás přátelé zaznamenal, že tramvaje v Praze dostanou nové barvy? Tramvaj v nových barvách už jezdí Prahou. Tato informace se objevila v několika mediích, vydala ji i