• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 56. část

1.1. 2022 MM


Dneska přátelé, zkusím tak trochu rekapitulovat, co víme, respektive, co si myslíme, že víme.

Začnu světovou politickou scénou. Tady mám silné podezření, že se schyluje k jakému si problému, válce, možná skutečné pandemii, ale jinak k zámince, aby bylo možné rozdělit USA a přeformátovat Evropu. A tak jako celý Covid, i toto dění je pod režijní taktovkou GP.


Jsem přesvědčen, že v každé zemi existuje neviditelná struktura, která zásadně ovlivňuje politické dění v zemi. V ČR jsem tuto strukturu nazval NŘS. Tyto struktury mají vlastní hierarchii, jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Abych upřesnil, tak např. struktuře Švýcarska, která může mít nejblíže ke GP, jsou podřízeny struktury České republiky, Ruska, Číny a Velké Británie a té jsou zase podřízeny struktury USA, Francie atd. A samozřejmě, že spolu všechny vzorně spolupracují. Je to jakási světová vláda, ukrytá před zraky občanů.


V současné době dochází (nebo už došlo) k přesunu kompetencí, takže např. ČR kompetencí přibývá a USA ubývá. Ještě aby nedošlo k omylu, komunikace mezi těmito strukturami na té nejvyšší úrovni zřídka kdy probíhá na přímo, většinou se jedná o podobné zprávy nebo akce, jako například byla proti Covidová akce dne 12.12.2021 (=11), kterou bylo Evropě oznámeno, že je žádoucí začít protestovat proti Covid. Vše podle hesla, kdo ví, pochopí a kdo ne, je to jeho problém. Proto to zdržování ve jmenování vlády, čekalo se na datum a demonstrovat proti nové vládě bylo ještě hloupější, než demonstrovat proti staré. O dalších podobných zprávách jsem psal např. zde a kdo by se chtěl více zajímat, tak čtěte Zaznobinův Poslední gambit.


Navenek jsou výše popsané neviditelné struktury zastoupeny parlamenty, vládami a různými organizacemi, které ani nemusí vědět, pro koho pracují. Podobně, jako je navenek viditelné rozložení politických sil v jednotlivých státech, bude podobné rozložení sil v těchto neviditelných