• mmakovy

Projekt Mezimoří a Trojmoří – 58. část


11.2.2022 MM


Minulý díl, konkrétně ta část o Slovensku, vzbudil mezi čtenáři nemalý ohlas, který u mě vyvolal další otázky, na které se v následujícím textu pokusím odpovědět. Nejprve však trochu teorie.


Každý i začínající student Koncepce obecné bezpečnosti ví, že probíhající procesy rozdělujeme na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. Co si pod tím představit? Já osobně si pod procesy nízkofrekvenčními, tedy procesy dlouhodobými, představuji procesy běžící cca 500 a více let a pod procesy vysokofrekvenčními, tedy krátkodobými, procesy běžící cca 25 let. Pak mám ještě kategorii procesů střednědobých, ty bych viděl někde okolo 100 let. Proč zrovna 100 let, to vyplyne z dalšího.


Možná se ty kategorie mohou zdát někomu nesmyslně dlouhé, že nikdo na světě přece neplánuje na víc, než na jedno nebo dvě pokolení, ale to je mylná představa. Na světě existuje subjekt, kterému dali tvůrci KOB pojmenování Globální prediktor a o kterém jsem přesvědčen, že plánuje i na 1000 a více let dopředu. My tak daleko v historii nepůjdeme, abychom si to ukázali, ale o pár století zpátky se vrátíme určitě.


Naší procházku do historie (ke Slovensku se dostaneme za chvíli), začnu na začátku 17. století. To bylo století, ve kterém si to v Evropě Globální prediktor rozhodl vypořádat se se Švédy a s dalšími svými odpůrci. A mezi takové odpůrce už od dob husitů patřilo České království, respektive České stavy, které bychom asi dneska nazývali českými patrioty.


(Jen na doplnění, v roce 1613 se GP, poté co vyvolal občanskou válku v Rusku, podařilo na ruský trůn nainstalovat své slouhy Romanovce a tím ohromně posílil svojí moc.)


Dne 23. května 1618 České stavy pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna demonstrativně vyhodili z oken Pražského hradu habsburské úředníky (o roli Martina Fruvejna více zde). Vypuklo České stavovské povstání a od toho data se také počítá Třicetiletá válka. Nejprve si to GP 8. listopadu roku 1620 na Bílé hoře a pak 21. června 1621 na Staroměstském náměstí vypořádal prostřednictvím Habsburků a Katolické ligy s Českými stavy. Poté nastaly dlouhé roky války.


V roce 1648 GP sice prostřednictvím Svaté říše římské se Švédskem uzavřel „Vestfálský mír“, ale Švédsko nadále zůstávalo globálním hráčem. To se samozřejmě GP nelíbilo a tak dělal všechno pro to, aby se Švédů nějakým způsobem zbavil. To se GP začalo dařit až s nástupem na švédský trůn mladého Karla XII (1697), kdy se GP podařilo nasměrovat Karla XII na Rusko.


V knihách KOB se dočteme, že Globální prediktor vládne stylem „rozděl a panuj“ a že vyčerpání obou stran konfliktu, které obě většinou GP podporuje, je jedním z cílů konfliktu. Mně to však v tomto případě připadá, s ohledem na to, že GP už v té době Rusko přes Romanovce ovládal, že se spíše jednalo o plánované zničení protivníka, v tomto případě Švédska. Prohraná Bitva u Poltavy (1709) předznamenala konec Švédska jako globálního hráče. Globální prediktor rukama Ruska zničil svého globálního konkurenta Švédsko.


Přibližně po 100 letech přišla na řadu Francie, dlouhodobý globální konkurent Velké Británie (což jak většina z vás už ví, že VB byla a stále ještě je hlavním nebo také prvním, nejvyšším /v mocenské pyramidě/ nástrojem GP). Do Velké francouzské revoluce (1789 – 1799) investoval jeden z Rothschildů milion liber a prý to byly jeho nejlépe investované peníze v životě.